Thursday, July 13, 2017

628 Dr Jordan Peterson en de Post Modernisten

Recentelijk heb ik dr Jordan Peterson ontdekt.

Hij is psychologie professor in Canada en heeft heel inspirerende ideeen over onze samenleving.
Over de rol van man en vrouw. Over de LGBT beweging en de rol van die beweging.

In Canada loopt men voorop  wat betreft de rechten van gender-minderheden.
Het wordt strafbaar als men een persoon niet wil aanspreken als 'mevrouw' omdat die persoon er duidelijk als man uit ziet.  Elk mens heeft dus het recht om te bepalen hoe hij wordt aangesproken.
Het lijkt heel mooi, maar de beweging  is niet ontstaan om de rechten van deze mensen te beschermen, maar om alle zekerheden in de samenleving weg te vagen, zodat er een hoopje stuurloze individuen over blijft waarmee je alles kunt doen.

Naar mijn idee is dit de zoveerlste poging van de Usual Suspects om de macht in de wereld te grijpen door een 'Goed Doel' te promoten waar alleen zijzelf baat bij hebben.
( Voorgaande 'Goede Doelen' waren: de Russische revolutie [30 miljoen dode] ,  de bevrijding van arabische landen van hun dictator ( Saddam, Ghadaffi, Assad, en in de Oekraine: Yanukovich) [vier kapotte landen] , de  stichting van madrassa's waar de ware Islam werd onderwezen ( en die tevens de Jihad beweging van leden voorzag) [ een proxy leger dat door de VS/Israel wordt gebruikt om haar vijanden kapot te maken].

Peterson is openlijk in strijd met de wetgevers in zijn land, maar een bevriende advocaat raadde hem aan:  "Stop er mee..  Een rechtzaak zal je verliezen en de advocaten - ook van de tegenpartij-  zul je moeten betalen. Dat gaat je 250.000 $ kosten.

Peterson heeft vele video's op youtube staan.
De meesten zijn zeker het beluisterne waard.

Ik heb 7 korte video's over Post Modernisme kort in het Nederlands samengevat.

Ik denk dat hij begrijpt dat we met een joodse machtsgreep te maken hebben. Ik weet dat hij dit niet kan uitspreken, want dan zal hij als Anti-semiet volledig  worden zwart gemaakt en uitgeschakeld.  Dat mag hij dus niet zeggen: Hij kan ons de kamer laten zien met de olifant, maar hij mag niet zeggen dat  er een olifant is en wie die olifant is.  Uit enkele zinnen ( die ik rood heb gemaakt)  denk  ik te weten dat hij wel degelijk over een jodose beweging spreekt.

Dit is die samenvatting:

Part 1 of 7. Jordan Peterson exposes the Post Modernist (PM )  agenda.


Op het eind van de jaren 60 was het Communisme zo door het ijs gezakt ( zelfs de Franse intelelctuelen als Sartre geloofden niet meer in de goedheid van het Communisme) dat enkele Fransen het PM  bedachten.  Dat verspreidde zich naar Amerika, naar Yale etc.
Dier communisten noiemden zich nu PM.  En bedachten de Identity Politics.
Marxisten zeggen: Het economische  leven is een eeuwige strijd tussen arbeiders en elite.
Economische systemen zorgen altijd voor slaven.  Tenzij je een ‘gelijkheids-doctrine’ hebt.
Maar die mooie doctrine van gelijkheid was veel erger dan welk anders systeem dan ook!
Vreemd genoeg weet bijna niemand hoe brutaal die communistische  regimes waren:  honderd miljoen doden !  ( Rusland en China)
Àlle  varianten van Communisme waren een catastrofe.

Later werden die Marxisten tot   Post Modernisten ( PM) :  niet langer arbeider tegenover de bourgeoisie, maar de Onderdrukker tegen de Onderdrukte.
Men kon enorm vele groepen identificeren als Onderdrukker en Onderdrukte.
Maar  dit gaat altijd alleen om Macht.
Met hen valt niet te praten. Ze willen niet praten.
Na de jaren 70 heeft dit een enorme vlucht genomen: het domineert alle ‘Humanities’.
Wij financieren  de PM denkers.  Ze  zijn vast besloten om de Westerse Culturen kapot te maken.
Dat is geen paranoïde gedachte:  ze zeggen het zelf ! 
Jacques Derrida is een belangrijke PM.
Ze verklaren Racial identity, sexual identity, Gender identity  etc.  als enig belangrijke zaak.  
Ze controleren vele instituten.  
Ze zijn overal geinfiltreerd.
Dat wordt hen ook geleerd door hun professoren: infiltreer. ( Entrisme)


Part 2 of 7.  Jordan Peterson explains that Collectivism is Tyranny.

Goed voor iemand zorgen wil niet zeggen dat je altijd lief en vol medelijden bent voor ze, omdat ze de onderliggende partij zijn.   
Veel structuren die we gebruiken om mensen te helpen op de lange duur, zijn niet altijd zo  fijn op korte termijn.  ( JV: Vb: scholieren maken niet graag huiswerk. Maar het moet)
Deugden  die we graag zien  als goede voorspellers voor succes, dat zijn geen lieve deugden. 
Maar als je een baby hebt die huilt,  dan wil je directe en warme compassie tonen.  Eten geven of opwarmen.
De PM willen ons doen geloven dat we altijd maar lief en aardig moeten zijn als we iemand willen helpen.   Dat is absurd.   Niet dat ze zaken verwarren.  Ze onderscheiden de begrippen niet goed.
Het is moeilijk om structuren te bouwen die mensen echt vooruit helpen. Alleen maar ‘begrip tonen’ en ‘sympathie’  is waardeloos . Dat helpt meestal niet!
Collectivisme  is schadelijk voor het individu.  ( Fascisme was om het individu te controleren. Het marxisme was er om de productiecapaciteit te controleren. Het socialisme om het product van de productie te controleren) .
Derrida zei: er is ‘fallogo-centrisme’ : de verondestelling dat de cultuur door mannen wordt gedomineerd.   Peterson:  99% van de mannen had niks in te brengen.  Tot 1895 leefde ook de Westerse mens van 1 $ per dag, in huidige dollar waarde.
Het leven was vreselijk moeilijk.  Iedereen was in feite onderdrukt.
Derrida zei ook:” het is ‘Logos-Centric”
Logos = logica.  Maar ook de benaming van God ( de zoon) in het Christendom.
Wat Derrida ook zei: “Er is een bijna oneindige aantal manieren om iets te interpreteren. Om een tekst te duiden. “  
Peterson:  Daar had Derrida wel gelijk in.  

Het individu als sprekend mens zou het hoogste moeten zijn waarop je een samenleving bouwt.
Wie je bent is niet van belang.
Men wil alleen rekening houden met jouw groep: haar identiteit.


Part 3 of 7: On the madness of social justice policies.

Diversity consultants doen het volgende. Men onderzoekt bijvoorbeeld  een advocaten kantoor:
Hoevel mannen , hoeveel vrouwen.
Ras?  Sexuele geaardheid?  Aantrekkelijkheid? 

Je kan de mensen in oneindig veel groepen opdelen. 
Zo kan je bezig blijven.
Dan: Van elke groep eisen dat er gelijkheid is.
Dat is zelden het geval, uiteraard.
Dan beweer je dat er discriminatie is.  Dat de bazen bewust of onbewust discrimineren.
Dat ze Mysogenisten  (vrouwenhaters) zijn etc.
Maak een plan voor een betere verdeling: evenredig aan de populatie.
Jij maakt zelf uit welke populatie je kiest als vergelijk.
Iedereen blijft  onzeker.
Dan ga je trainingen geven: anti- ( onbewust- ) discriminatie   training.
Het doel: Equity.  Gelijkheid.
 Gelijke / evenredige aantallen.  Gelijke uitkomst. Van elke groep naar evenredigheid aanwezig  in  die organisatie  (of onderdeel er van) .

Maar,  zegt Peterson: Equity  en equality of opportunity is not the same.  ( Hij bedoelt:  Als de uitkomst niet gelijk is  (dus niet even veel vrouwen als mannen)  dan wil dat niet zeggen dat de vrouwen minder kansen hadden.  Dat wordt wel impliciet verweten.)

PM eist gelijkheid in resultaten. (Equity = equality of outcome.)
Peterson zegt:  geef gelijkheid van kansen. Meer kun je niet doen.

Men beweert dat van elke groep even veel personen in een bedrijf moeten werken, of in de leiding.
Dat gaat er van uit dat alle mensen even slim zijn.  Dit idee is al lang achterhaald.
Maar de Post Modernisten trekken zich daar niks van aan.

Altijd zullen ze kunnen constateren dat niet alle groepen gelijk aanwezig zijn in de top of op een bepaald niveau. En altijd zeggen ze dan dat dit komt door discriminatie.
Zo weten ze overal onzekerheid en verwarring en ontevredenheid te zaaien.  En zo krijgen ze zelf macht.


Part 4 of 7.   On subversion and the Value of the West.
Eén PM gaat nog wel. Is nog wel een beetje redelijk.
Maar als je een groep ‘Post Modernisten’ bij elkaar hebt, worden ze fanatiek.  Wordt het een groep.
Lenin maakte deel uit van een georganiseerde groep die samenzweerde.
De PM hebben nu al de universiteiten vernietigd.
Het doel van die ‘disciplines’  ( Sociologie, onderwijskunde etc) is :  radicale PM activisten kweken die  de politieke en economische structuur zullen veranderen.
Dat is hun kern-taak. Het gaat niet om het verwerven van kennis.
Neem nu vrouwenstudies  en ethnic en gender studies.  Antropologie, sociologie . Opvoedkunde is helemaal erg !
Het is allemaal ‘social justice post modernisme.’   Kinderen leren niks meer van een boek. Ze moeten alleen achterhalen uit het boek wie de machtigen zijn.  Dat zijn de boosaardigen.
Het doel is: om kinderen te indoctrineren tot  gelijkheid nastrevende activisten.  Links. PM. 
Ontario  Human Rights Commission: zou moeten worden ontbonden. Gevaarlijk !
( JV:  Dit doet me denken aan Wilhelm Reich in Oostenrijkj, in 1920 meen ik.  Bela Kun regering)


Ik sprak met de 10 belangrijkste journalisten van Canada, en ze zijn heel bang om de waarheid te schrijven.  Ze worden dan echt gekoeioneerd. 

Part 5 of 7.  Over Tollerantie , standards etc.

Tollerance =   ‘Ik ben dom en heb fouten, dus we laten elkaar me trust”
Dat is OK.  Probeer geen onnodige vijanden te maken.
Tollerantie betekent echter niet: ‘Alles is Ok.’
Want dat laatste is fout. Niet alles is OK.
Dan weiger je om verantwoordelijkheid te nemen.
Er zijn verschillen. Je moet af en toe iets goed keuren en andere zaken afkeuren.
Denken = onderscheid maken= discrimineren.
Maar iemand bij gelijke bekwaamheid afwijzen op grond van ras of iets anders:  ja dat is ook discriminatie.  ( unfair discrimination)   Maar iedereen is het er over eens dat dat fout is.  Dat is al 50 jaar geen vraagstuk meer.
Er is verschil tussen Tollerantie en nihilisme.
Alles goed vinden , is een recept voor rampen.
En dan het ‘diversiteits  dogma’ dat is ook compleet fout. ( Dus de eis dat er van elke groep een evenredige representatie moet zijn in elke groep).
Het gaat er van uit dat alle mensen van 1 ras hetzelfde denken, en dat er daarom van elk ras iemand in de groep moet zitten.  Dat is dan in feite ook discriminatie.

Biological essentialism = als je gaat zeggen dat mannen en vrouwen verschillend zijn door hun biologische (ras)  eigenschap.  PM vinden  dat schandelijk.  Maar het is wel waar.
Alleen: als ze die gelijke representatie eisen,  is dat gebaseerd op het idee dat die verschillen tussen man en vrouw  er wel zijn!  Als ze er niet zijn: dan hoeft men geen eigen representanten !

Het gaat de PM alleen  maar om de macht.  Niet om hun empathie met vrouwen of zwarten of minderheden als de homo’s.  Macht !

Part 6 of 7.  Peterson zegt waarom je in opstand moet komen tegen PM.

 In het Westen denkt men:  De staat wordt georganiseerd door het individu.

Ik heb lang totalitaire regimes bestudeerd.  Als we die kant op gaan, dan zijn we nog niet jarig !
Natuurlijk heeft ons systeem een aantal fouten.  Maar in de vorige eeuw hebben de communautaire systemen (zoals  communisme)  het geprobeerd, en het resultaat was vreselijk !

In de jaren 90 was Politieke  Correctheid erg van invloed.  Daarna nam het af. Maar nu is het heel groot geworden in Canada. Plotseling.
Wet C 16  zou moeten worden aangepast zodat die niet met  Vrijheid van Meningsuiting botst. 
Maar men weigert.
Ik wil roepen:” stuur uw kinderen niet naar een openbare school!
Immigranten en minderheden moeten dat zeker niet doen.
Ze moeten begrijpen dat die lieden waarvan ze denken dat het hun ‘bondgenoten ’ en helpers  zijn, dat dat NIET  hun vrienden zijn.
( JV:  doet me denken aan Malcolm X, die door had dat de joden helemaal niet goed voor de zwarten waren. Dat de zwarten werden gebruikt door de joden.  Ogenschijnlijk wilden de joden de zwarten helpen en laten emanciperen. In werkelijkheid wilden de joden de VS samenleving omgooien:  de machtige WASP elite  verdrijven. En zelf die macht overnemen. De zwarten werden daar voor gebruikt. )

Hij spreekt over de politici in Canada  (Cathleen Winch ?) die te bang zijn om deze Social Justice Warriors aan te pakken.
Dus journalisten censureren zichzelf. En de politici ook. Ze zijn bang.
Het ergste is:  het gaat om een heel kleine groep:  5% van de mensen.
En ze durven niet met me te debatteren.  Ze zijn nog laf ook.  Maar ze geloven niet in debat. Ze willen macht.
Er is geen discussie.  Ze hebben een agenda gemotiveerd door haatgevoelens  en macht-wens.
“Begin niet aan de familie-structuur te morrelen ! “ is mijn eis.   Laat ons daar beginnen.
Je moet NU de strijd tegen deze mensen beginnen. Niet wachten tot ze machtiger zijn.


Een heel klein deel van ons heeft het stuur van onze samenleving overgenomen. We waren ingeslapen.
De ‘liberals’ zijn niet liberal.  Zelfs niet socialistisch.
Kijk naar Venezuela:  dat haat hij ook. (Ik denk dat hij de Chavez-Madura volgers haat.)
Peterson zegt :  Al die lieden die zeggen dat al die communistische regeringen fout waren, maar dat zij het zelf goed zouden hebben gedaan.  Complete onzin.
Solzhenytsin:  heeft goed beschreven hoe Lenin en Stalin hetzelfde waren.  Lenin was even slecht als Stalin.

Part 7 of 7:  Wat te doen?

Ik heb een PM lexicon gemaakt.
New Real Peer Review:  neemt abstracts van PM  journals ( ze worden nooit geciteerd)
En publiceert die abstracts.
Dat maakt de PM zeer boos, want hun schrijfsels zijn zeer slecht. 
Opmerkelijk: zij zijn de enige schrijvers die boos zijn als ze worden gepubliceerd.

Woord-frequencies kunnen aangeven of iets een  PM tekst is.
Nu maakt iemand een website en daar kun je course-descriptions naar opsturen, en dan hoor je automatisch of het een PM course is.
We gaan een lijst maken van elke PM course in Noord Amerika.
En we raden de studenten aan om die te boycotten !

We gaan ze bottom-up aanpakken.
Het is een failed-cult.
Een echte cult leader kan zijn volgelingen wel al het geld ontfutselen. Zelfs dat kunnen ze niet.
Dit is geen education. Dit is indoctrination.  Ze leren er niks.Extra filmpje:

Jordan Peterson:  Professors are embarrassed when you ….
Laat ons het budget met 25% verminderen, en laat ze vechten om de resterende 75%.
Het is niet goed om de aanval op onze samenleving zelf te gaan financieren met belasting geld.

Als je zegt dat er iets niet klopt in de samenleving, denkt men dat je gek bent.  Dat is OK. Begrijp ik.

Ik heb een goed idee:  we moeten de PM  uitdrogen:  gewoon zorgen dat er geen nieuwe studenten komen.  We moeten de studenten inlichten dat ze dat niet moeten studeren.

Het leven is al moeilijk genoeg.
De professors nemen jou je laatste zekerheden af .  1 comment:

  1. Jan schreef "Uit enkele zinnen ( die ik rood heb gemaakt) denk ik te weten dat hij wel degelijk over een jodose beweging spreekt."

    Uit de eerste door jou rood gemaakte zin, zou ook naar mijn mening op te maken zijn dat hij over een joodse beweging praat, ik neem tenminste aan dat hij weet uit welke koker marxisme/communisme komt dan lijkt me inmiddels algemeen bekend.

    Maar uit de tweede door jou rood gemaakte zin vind ik dat minder duidelijk. Geeft hij ergens tussen de regels door aan dat hij weet wie de grootste bedrijven in journalistiek en entertainment in handen hebben? Daar wordt openlijk over geschreven in de Israëlische pers maar is volgens mij voor de rest minder duidelijk. Ook Udo Ulfkotte heeft daar (voor zover ik weet) nooit over geschreven. Die schrijft de omkoping en angst aan andere instituten toe.

    Overigens is het op dit moment zeer duidelijk dat het motto 'through deception thou shalt wage war' volop in de praktijk wordt gebracht, zie bijvoorbeeld de idiote beweringen dat de zionisten en de nationaal socialisten dezelfden zouden zijn.

    ReplyDelete