Monday, January 16, 2017

578 Immigranten en de Gouden Eeuw


Om ons land 'Multi' te kunnen maken (1)  hebben de 'Masters of Discourse' (2)  iedereen wijs gemaakt dat mensen-rassen niet bestaan (3) en dat IQ niet bestaat (4) of toch op zijn minst niet te meten is.
Dat neemt eigenlijk alle argumenten tegen massa-immigratie weg, want als het zo is dat onze 'hardware' gelijk is, dan is het alleen even wachten tot de software gelijk loopt en er is geen probleem meer. Dat is in enkele generaties gebeurd. En dat de computers een verschillend kleurtje hebben, dat maakt het allemaal wat vrolijker.

Ze deden nog iets: Ze maakten ons wijs dat immigratie de oorzaak is van welvaart.
Kijk maar naar de Gouden Eeuw ! ( 5)

Maar er is natuurlijk een enorm verschil tussen de immigranten die de Gouden Eeuw mmee veroorzaakten, en de immigranten van nu.

In de 16e eeuw kwam er een rijke elite naar ons land, met geld, kennis en handeslcontacten. De Joden en de Hugenoten.
Die groep was niet zo heel groot, en er was geen kettingmigratie: ze huwden dus met mensen die ook in Nederland geboren waren (al dan  niet uit hun eigen kring).

Nu komt niet de elite uit Turkije en Marokko , maar de gewone plattelandsbevolking die daar de armoede ontvlucht.
Bovendien was er zeker in de eerste decennia een enorme kettingmigratie: elke jongeling koos een partner uit het land van herkomst.
Dat heeft twee grote gevolgen:
1. De integratie blijft moeizaam, want de voertaal in het jonge gezin is niet het Nederlands, maart de taal die beide ouders kennen: turks of marokkaans.
2. Als elk kind een gezin vormt met een partner die uit het buitenland komt, dan ontstaat uit een gezin met vier kinderen dus een tweede generatie van 4 gezinnen.  Gebeurt daarna het zelfde, dan is de volgende generatie 16 gezinnen. In totaal heeft opa, die als gastarbeider hier kwam en later zijn vrouw mocht lkaten overkomen dan voor 20 nieuwe gezinnen in Nederland gezorgd.
Een autochtone opa heeft twee kinderen die elk een half gezin vormen, en de derde generatie bestaat in totaal uit 4 kleinkinderen die 2 gezinnen vormen.
In de tweede en derde generatie vinden we dus 20 allochtone gezinnen  3 autochtone gezinnen.

Ik denk dat een lichte kruisbestuiving heel gunstig is voor een land: enige immigratie is veel beter dan geen immigratie.
Maar te veel is niet goed. Dat geeft problemen, zeker als er een groep is die daarop uit is.

Nog een opmerking:
Onze Gouden Eeuw heeft vele 'vaders'. De belangrijkste is wellicht het feit dat in de rijke landbouwgebieden van Polen en de Oekraine er zoveel graan werd verbouwd dat dit heel goedkoop naar onze contreien werd verscheept. Hierdoor was er kapitaal en arbeid beschikbaar voor lange zeereizen en handel.
Dat Oekraiene en Polen zoveel graan exporteerden  was trouwens ook een gevolg van de expulsie van de joden uit Spanje en andere gebieden: deze joden trokken massaal naar Oost Europa en huurden daar alles wat los en vast zat van de eigenaren van die landen, de Schlachta, de adel en de geestelijkheid.
Zo huurden ze niet alleen boerderijen, maar hele dorpen, brouwerijen, zagerijen, dse rechtspraak etc. etc.  (6) (7)(1) Etnisch, religieus, cultureel.... het maakt niet uit, als er maar een basis ontstaat voor interne strijd.
(2) Zij die de discussie bepalen, en daarmee de normen en waarden vastleggen of veranderen.
(3) Richard Lewontyn.
(4) Stephen Jay Gould.
(5) Ed Lof: 'Een nieuwe Gouden Eeuw'
(6) Emmanuel Wallerstein Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century
(7) Holocaust and Holomodor. Nicholas Lyssen.

No comments:

Post a Comment