Monday, October 13, 2014

394 Volkskrant. Wel of niet militair ingrijpen ISIS

..

 1. Jan Verheul

  Wjager 15.34 en 15.47. In feite is het niet eens zo belangrijk of Petroshenko joods is of niet. Wat we zeker weten is dat hij de Neocon belangen dient en niet die van de Ukraïene, terwijl hij tot vlak voor de verkiezingen de indruk wekte naar vrede te zullen streven. Zie: https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1706_a.html In diplomatieke berichten wordt Petroshenko `Our Man ` genoemd door de Amerikanen. ¿ Een interessante techniek van de hasbara is om onwelgevallige feiten te ontkennen door te refereren aan iemand die als antisemiet bekend staat, en te zeggen dat het feit onwaar is, omdat die antesemiet het heeft genoemd. We zien het hier weer gebeuren. Maar ik had een joodse bron, en niet David Duke: Op een bericht afkomstig van JTA ( Jewish Telegraphic Agency) lees ik: "According to the popular Russian television channel Russia-1, Poroshenko¿s father was a Jew named Alexei Valtsman from the Odessa region who in 1956 took on the last name of his wife, Yevgenya Poroshenko. Poroshenko¿s media team did not reply to JTA requests for comment, but they are not indifferent about the subject. Last year, Poroshenko¿s spokeswoman asked Forbes Israel to remove her boss¿ name from a list of the world¿s richest Jews, a magazine source confirmed." Mijn redenering: Als Forbes Israel iemand op een lijst zet, dan checkt men bij de rabbijnen in zijn woonplaats of de man wel degelijk joods is. En als de vader inderdaad zijn naam heeft veranderd, dan is dat zeker bekend bij de rabbijnen. Ik ga er dus van uit dat Forbes Israel correct is. Klitschko's grootmoeder, Tamara Etinzon was joods. John Kerry had joodse grootouders. Dat ze zich bekeerd hebben tot het katholicisme betekent niet dat de affiniteit met het jodendom weg is. Volgens mij is dit soort bekeringen vrijwel altijd een keuze voor carriere-mogelijkheden en zelden een religieuze keuze. Dat was ook bij de vader van Karl Marx zo.
 2. Jan Verheul

  Beste Wjager 14.14. Ik zal nogmaals geduldig uitleggen waarom U een leugenaar bent, en dus eigenlijk beneden mijn niveau om met U in discussie te gaan. Ik hou het wel kort. U bent een leugenaar. Bewijs 1. U schrijft nu:¿ In mijn reactie had ik het over de vervolging van joden door de eeuwen heen. Als u dat afdoet als leugens, ontkent u dus de bestaande geschiedenis van pogroms. ¿ Dat is een leugen. U schreef: ¿Maar na uw reactie dat Joden de macht hebben gehad in Perzie, Polen en Rusland, moet ik de term kwaadaardigheid misschien vervangen door krankzinnigheid. Op die bewering ga ik in. Ik toon dat joden ooit de baas waren in die gebieden. Nergens heb ik de pogroms ontkend. Ik schreef zelfs dat de pogroms in Rusland veel minder doden veroorzaakten dan dat de joodse communisten aan doden veroorzaakten. Dus ik ontken de pogroms niet. Over de vele expulsions die de joden overkwam heb ik niet gesproken, en niemand zal die ontkennen. Iemand met gezond verstand zal zich afvragen: Waaroim werden diezelfde mensen er steeds uit gegooid? Een joods opgevoed iemand denkt alleen: Zie je wel: alle goyim zijn slecht. In `The History of the Jews¿ schrijft Paul Johnson dat de joden in Rusland geen idee hebben van geschiedenis. Ze horen alleen maar over een lange reeks aan pogroms. Wat de oorzaken voor die pogroms waren, dat wordt nooit verteld. In de film Defamation van Yaov Shamir zie je hoe dit nu nog in Israel gebeurt, deze complete misleiding van de gewone joden. ========> U bent een leugenaar. Bewijs 2. U zegt dat ik antisemitische bronnen citeer als het over de Russisceh revolutie gaat. Maar Bertrand Russell is een filosemiet. De notulen van de conbgrtes enquete in 1991, de Overman Comittee, kun je niet antisemitisch noemen. De boeken van prof. Sutton zijn niet antesemitisch. Yuri Slezkine, joods , schreef `The Jewish Century¿in 2004, en kreeg daar in 2005 dee Jewish Book Award voor. ( Kijk het na op internet.) Zou Slezkine die award krijgen als hij antisemitische teksten schreef? Lijkt me niet. U beweert dat 2,9% van het partijkader van joodse afkomst was. Ooit, ergens , in de USSR. Wanneer? Welke bron citeert U ? De Russische Revolutie was een joods initiatief. Jacob Schiff financierde Trotsky, joden die in Rusland waren geboren maar naar Amerika ware geemigreerd vormden de kern van de macht op `de werkvloer¿ zoals we uit de brief van Russell lezen. Verder was het gewoon: terreur en nog eens terreur. De Holodomor werd door joodse agenten uitgevoerd, de Great Terror van 1937 en 1938 was nog onder joodse regie. Pas in mei 1939 begonnen de joden zelf slachtoffer te worden van het staatsapparaat. Maar tot op dat moment waren ze in alle gremia nog styerk oververtegenwoordigd. Slezkine geeft een overzicht op de pagina¿s 301 tot 304: 25% van alle professoren in het Marxisme; Agitprop : 66% joods; Jurisprudentie 39% joods, Litteratuur academie: 80% joods; dirigenten 42%; Na 1939 begon Stalin het de joden steeds moeilijker te maken. Maar de overgrote meerderheid van de slachtoffers van het communisme was toen al gevallen. En de bazen van NKVD, Cheka. OGPU en hoe die geheime dienst ook maar werd genoemd waren en bleven joods. Kaganovich, Yagoda, etc. Slezkine schrijft op pag 177: The proportion of jews in the Cheka was not very high: 9,1 % in 1920. But their ideological commitment and their litteracy made them go to the higher posts: 50% of the top brass. Slezkine citeert Leonard Shapiro ( joodse naam) : ¿Anyone who had the misfortune to fall into the hands of the Cheka stood a very good chance of finding himself confronted with and possibly shot by a jewish investigator.¿
 3. Wjager

  @FMMH: En als u wil weten waar Verheul/Vermeulen zijn informatie over de vermeende afkomst van Oekraïense leiders vandaan haalt omdat hij daar zelf geen melding van heeft gemaakt. Dat is hier: http://davidduke.com/ukraine-presidential-frontrunner-petro-poroshenko-secret-jewish-roots Van een blanke suprematist en de voormalige Grand Wizard van de Klu Klux Klan. Dan weet u in ieder geval welk vlees u in de kuip heeft.
 4. Wjager

  @Jan Verheul: Hoe kan FMMH nu een discussie met u aangaan over het onderwerp: "het nut van de verwoesting van moslimlanden voor Amerika versus Israël." Dit onderwerp bestaat immers alleen in uw wereld. Straks wil u nog bediscussiëren of de aarde wel om de zon draait. Ik laat het hier maar bij en laat u in uw eigen waanwereld.
 5. Wjager

  @FMMH: Los van de omstandigheid dat het er niet toe doet welke etniciteit of geloof de leiders van Oekraine of de VS hebben, is een klein onderzoek voldoende om aan te tonen dat het vermeende joodse bloed weer een nieuwe leugen is van de huis-tuin-en keuken antisemiet van dit forum. Inzake Vitali Klitschko blijkt uit bestudering van alle gegevens dat zowel zijn vader Vladimir Rodionovich Klitschko als zijn moeder Nadezhda Ulyanovna geen joodse voorouders hebben. Klitschko zelf behoort tot de Grieks-Orthodoxe kerk. Ook over Petro Poreshenko is er geen joodse afkomst bekend. De man zelf is lid van de Oekraïens orthodoxe kerk. Over Arseniy Petrovych Yatsenyuk beweerden de Oekraïense geloofsgenoten van Verheul/Vermeulen van Svoboda in verkiezingsstrijd dat hij joods bloed zou hebben. Een onderzoek van de universiteit van Kiev waaraan ook de opperrabbijn Yaakov Bleich van Kiev heeft meegewerkt, toonde aan dat dit niet het geval was. Ook Yatsenyuk behoort tot de Oekraïens orthodoxe kerk. Overigens triest dat ik dit moest uitzoeken via de wiki-pagina's, omdat of iemand wel of geen joods bloed zou hebben er natuurlijk helemaal niet toe doet. Maar leugens moeten wel bestreden worden. Ik raad Verheul aan om lid te worden van de Tea-party in de VS. Dan kan hij zijn tijd wijden aan het aantonen dat Obama een moslim is en in Kenia is geboren. Een idioot valt minder op tussen andere idioten.
 6. Jan Verheul

  @FMMH 15.02. U klinkt ongeloofwaardig. U reageerde op mij, gaf vage argumenten over landen en volkeren, U gooide met modder naar mij, maar U wil geen discussie aan gaan over een vast omlijnd onderwerp met een concreet onderwerp: het nut van de verwoesting van moslimlanden voor Amerika versus Israel. Dus modder gooien is niet beneden uw niveau, maar een gestructureerde discussie is beneden uw niveau. Terwijl de overwinning binnen handbereik is, met uw IQ ! Is dit generositeit, misplaatste arrogantie of angst, FMMH ?
 7. FMMH

  @Jan Verheul..Ik ga geen discussie met je aan. Dat is zeer beneden mijn niveau. Bovendien zou ik je misschien al snel 'out-competen' met mijn, aangetoonde, IQ van rond 150. Wat een gelul allemaal! Je beroept je steeds op allerlei, eigen benoemde, 'autoriteiten'. Voornamelijk om je eigen handen te wassen in onschuld, neem ik aan.
 8. Wjager

  @Jan Verheul: En waarom is een joodse inwoner van Oekraïne of de VS in de eerste plaats een jood en geen Oekraïner of Amerikaan. Is Poresjenko voor u minder Oekraïens als hij joods bloed heeft? Geldt dat ook voor katholieke mensen uit Oekraïne of de VS? Of zijn joodse mensen volgens u nooit loyale staatsburgers van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten? Dan begrijp ik ook u bijdrage over de Russische Revolutie. In 1917 had 97% van de Socialistische Partij een orthodox-christelijke achtergrond en 3% een joodse achtergrond. Maar als voor orthodoxen niet gold dat zij lid werden vanwege die achtergrond, waarom maakt u dit dan wel het motief voor de joodse leden?
 9. Jan Verheul

  Beste FMMH, ik wil even vast stellen dat U mijn verhaal over hoofdrolspelers in Ukraine, en over Stalin niet tegen spreekt. Mag ik aannemen dat het klopt ? Over de verkiezingen het volgende. De trick met democratie is dat een democratie veel voordelen heeft, zeker voor een Kleine Groep die de journalistiek tot in de vingertoppen beheerst . Voordelen: 1. Het volk zal niet zo snel in opstand komen, want het denkt dat ze zelf oorzaak is van de regeringen en dus van het beleid. 2. Verkiezingen kun je sturen, want je kunt- met propaganda - de massa vrijwel alles laten geloven. 3. Het is nuttig om van elke kandidaat die verkozen kan worden, een paar schandaaltjes achter de hand te hebben, zodat je ze - zonodig - kunt afvoeren. ===> Er is geen enkel land ter wereld met een `joodse partij¿. Maar er zijn maar heel weinig partijen in de wereld die géén joodse leden hebben, en vaak zijn dat ook de meer invloedrijke. Zeker als ze `steun¿ hebben van elders. ====> Beste FMMH, zullen we een èchte discussie voeren? Kunt U mij duidelijk maken wat het belang was voor de Amerikanen om Saddam te vernietigen, om Ghadaffi kapot te maken, en om Syrië te verwoesten? Als U uw argumenten geeft, dan zal ik U daarna uitleggen wat het nut was voor Israel om deze genocides te bewerkstelligen. ====>U schrijft: Beoordeel mensen individueel op hun daden en niet op hun afkomst, zo simpel is het! Akkoord. U bent het met mij eens dat de moslim-bashers dus verachtelijke ¿wegbereiders voor moord¿ zijn. === > Over de beroepen van de joden het volgende: Ze zijn het `volk van het boek¿. Hun cultuur en geloof wordt door Kevin MacDonald beschouwd als een soort evolutionaire strategie: ze `kweken¿ de eigenschappen van hun eigen volk, door de overlevingskansen van de hogere IQ¿s te verhogen. Het IQ wordt afgelezen uit de resultaten op de yeshiva-scholen. Jongens die daar uitblinken zijn goed in tekstverklaring, spindoctoring en originaliteit ( dus goede advocaten en journalisten), die krijgen een echtgenote die een rijke vader heeft. De opa van moeders kant is dus genetisch ook al getalenteerd ( je kunt alleen rijk worden als je praktisch slim bent). De vader is getalenteerd. Het jonge gezin zal intelligente kinderen hebben met meer overlevende kinderen dan hun `gewone¿ buren, want er is voldoende geld voor voedsel en bescherming. Zo hebben de joden zich tot een slim volk ontwikkeld (een IQ van 127 op verbaal vlak!) , en het was voor hen veel aantrekkelijker om in diaspora te gaan, dan om in één landje te blijven, waar ze elkaar trouwens ook nogal in de haren zouden zitten: twee joden, drie meningen. Dàt is de oorzaak van de diaspora. Dat is de oorzaak voor de voorkeur voor allerlei lucratieve beroepen. Maar U heeft wel gelijk: geld tegen rente uitlenen is zo¿n verachtelijke bezigheid dat veel culturen het verbieden. Ook de joodse cultuur: joden mogen geen geld uitlenen tegen rente aan andere joden. Maar uiteraard wel aan niet-joden. Ook hebt U gelijk dat de middeleeuwse gilden zo machtig waren dat ze de joden verboden om allerlei beroepen uit te oefenen : simpel omdat de joden hen binnen no time zouden weg concurreren.( out-compete). Ik zou graag zien dat U op mijn beweringen in gaat. Dat U ze ondergraaft. En niet dat U weer een ander cliché te berde brengt dat ik dan ook weer moet tegenspreken of ontzenuwen. Alas U mijn beweringen kunt falsifiëren, dan leer ik daar ook van. Dan kom ik ook een stapje verder. Dan heb ik ook nog wat aan al deze arbeid.
 10. Wjager

  @Jan Verheul: In mijn reactie had ik het over de vervolging van joden door de eeuwen heen. Als u dat afdoet als leugens, ontkent u dus de bestaande geschiedenis van pogroms. Ja, dan kunt u hier net zo goed gaan verkondigen dat de aarde plat is. Engeland in de 11de of 12de eeuw, Frankrijk en Duitsland in de 12de en 13de eeuw. Leest u eens over de slachtingen in York of in Worms. Alle Kruistochten begonnen standaard met het afslachten van joden in de herkomstlanden van de kruisvaarders en aan die praktijk werd op de hele route een vervolg gegeven. Indien de adel geld had geloond bij joden en dit niet terug wilde betalen, was een valse beschuldiging voldoende om alle joden in het gebied af te slachten. Men kan immers geen schulden hebben als de familie van degene die het geld heeft uitgeleend niet meer bestaat. In de 15de eeuw werden alle joden uit Spanje verbannen. Nederland dankt aan hun vlucht hier naartoe de Gouden Eeuw. En geen pogroms voor de Russische Revolutie? In de 19de eeuw was het vervolgen van joden een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in dat land. Begin 20ste eeuw schreef de Russische geheime dienst zelfs "De Protocollen van de Wijzen van Sion" om een niet bestaande samenzwering uit de doeken te doen die deze vervolging moest rechtvaardigen. Als u enige logica zou volgen, dan zou u zichzelf toch de vraag moeten stellen waarom en volk dat volgens u zoveel invloed heeft, nooit in staat is geweest om 2.000 jaar van vervolging te ontlopen. Miljoenen doden die niet voorkomen konden worden ondanks al die vermeende invloed. Dat is toch vreemd? Wat moet de wereld toch makkelijk voor u zijn. Alles wat niet past in uw vreemde wereldbeeld, kan worden afgedaan als leugens. Terwijl ik feiten benoem en u zelf de ene leugen na de andere produceert. Maar zo langzamerhand vraag ik mij, nu uw inzendingen steeds onwerkelijker worden, af of dit bewust is. Het kan ook zo zijn dat u zich zo heeft gefocust op een waarheid die u denkt te hebben ontdekt, dat u al het andere dat uw beeld zou kunnen aantasten, zorgvuldig negeert. Het kan ook zo zijn dat u in een niet bestaande realiteit leeft. In dat geval bent u te betreuren. Als u bijvoorbeeld verwijst naar antisemitische geschriften waarin de joden de schuld krijgen van de Russische Revolutie. Maar ook die leugens zijn al lang weerlegt doordat na de val van het communisme de archieven open gingen waarna duidelijk bleek dat het aantal joden in de socialistische partij gelet op de bevolkingssamenstelling in 1917 niet onevenredig was. 2,7% van de bevolking bestond uit joden en zij vormden 2,9% van het partijkader. Overigens moesten joden die toetraden tot de partij, net zoals alle andere gelovigen, hun geloof afzweren. De socialistische ideologie was immers atheïstisch. Maar er zijn harde getallen die leugens kunnen weerleggen. Voorts blijkt dat joden net zo vervolgd werden door Stalin als alle andere bevolkingsgroepen. De laatste pogrom voor de dood van Stalin in 1953 was zelfs selectief op joden (joodse artsen) gericht. Maar die informatie zult u nooit tot u nemen, want dan gaat uw wereldbeeld wankelen. Dus is alle informatie die het tegendeel aantoont van wat u gelooft niet geloofwaardig of bestaat het uit leugens. De tegenstander in een discussie als leugenaar af doen is de strategie van mensen zonder argumenten. Uw beschuldigingen aan het adres van joden zijn echt niet nieuw. Uw voorgangers hebben hun vervolgingsdrang gebaseerd op de schuld aan de dood van christus, het eten van christelijke kinderen, het verspreiden van de pest, het verantwoordelijk zijn voor misoogsten, het verantwoordelijk zijn voor oorlogen en revoluties. Uw geloof bestaat al 2.000 jaar. Als er iets mis gaat in de wereld, geef de joden de schuld en vermoordt er zoveel als mogelijk. Dus u vertelt niets nieuws. U steekt slechts een traditie uit de Middeleeuwen in een nieuw jasje. Uw geloofsgenoten hebben op deze wijze al een rechtvaardiging kunnen vinden voor het doden van miljoenen mensen.
 11. FMMH

  @Jan Verheul..'Geen enkele Oekraïner op de foto' schrijf je, en blijkbaar bedoel je dan ook geen enkele Amerikaan. Poroshenko, Yatsenyuk en Klitschko zijn allereerst Oekraïner, Victoria Nuland, John Kerry, en ook Obama, zijn allereerst Amerikanen. Dat jij afkomst, zelfs van grootouders, belangrijker vindt is jouw, zeer grote, gebrek. Beoordeel mensen op hun daden, en niet op hun afkomst, want niemand kan zelf zijn afkomst kiezen en niemand is hetzelfde als een ander. Zo simpel is dat, Jan Verheul!
 12. FMMH

  @Jan Verheul..In Oekraïne bestaat geen politieke 'Joodse Partij', die als zodanig, democratisch, door het volk gekozen is. Het volk van Oekraïne heeft gekozen voor een partij met een bepaald programma, niet voor een, al dan niet, joodse afkomst. Om daar dus allerlei afkomst van personen aan vast te knopen duidt op een duidelijke vooringenomenheid ten aanzien van, zogenaamde, joodse 'bedoelingen'. Ik kan daar alleen maar met minachting van kennis nemen, niemand kiest zijn afkomst of kan die veranderen. Beoordeel mensen individueel op hun daden en niet op hun afkomst, zo simpel is het! Dat joden historisch gezien in allerlei niet-agrarische beroepen zitten heeft zijn oorzaak vanuit het christendom, dat hen eeuwenlang allerlei beperkingen heeft opgelegd, geheel verklaarbaar dat ze in handel, handwerk, overheidsfuncties, wetenschap, e.d., hun werk moesten vinden.
 13. FMMH

  @Jan Verheul..In Oekraïne bestaat geen politieke 'Joodse Partij', die als zodanig, democratisch, door het volk gekozen is. Het volk van Oekraïne heeft gekozen voor een partij met een bepaald programma, niet voor een, al dan niet, joodse afkomst. Om daar dus allerlei afkomst van personen aan vast te knopen duidt op een duidelijke vooringenomenheid ten aanzien van, zogenaamde, joodse 'bedoelingen'. Ik kan daar alleen maar met minachting van kennis nemen, niemand kiest zijn afkomst of kan die veranderen, beoordeel mensen individueel op hun daden en niet op hun afkomst, zo simpel is het! Dat joden historisch gezien in allerlei niet-agrarische beroepen zitten heeft zijn oorzaak vanuit het christendom, dat hen eeuwenlang allerlei beperkingen heeft opgelegd, geheel verklaarbaar dat ze in handel, handwerk, overheidsfuncties, wetenschap, etc, hun werk moesten vinden.
 14. Jan Verheul

  @FMMH Er is een foto met de hoofdrolspelers van de Ukraïne er op afgebeeld: Poroshenko (joods) , Yatsenyuk (joods) , Klitschko (joods) , Victoria Nuland (joods) John Kerry (joodse grootouders) . Geen enkele Ukraïener op de foto. Onze joodse vrienden bepalen samen het lot van de Ukraïne. Toch lees in in de kranten : Ukraïene doet dit, Amerika doet dat. Maar het zijn joodse mensen, en ze voeren een joodse agenda uit, niet in het belang van de gewone Amerikaan, en niet in het belang van de gewone Ukraïener. Idem: De vernietiging van de arabische wereld: Irak, Libië, Syrië: niet in het belang van de arabische volkeren, niet in het belang van de Amerikaanse burger. Wel in het belang van Israel. ===> Dit is toeval volgens FMMH. Joden hebben geen grotere macht. Dus het had even goed een foto kunnen zijn met allemaal mensen met een moslim-achtergrond? Je hebt nu eenmaal ook een klein aantal moslims in Amerika en Ukraïne. Puur toeval dat het hier vijf joodse mensen betreft, volgens FMMH. ===> Over Stalin word gezegd dat zijn echte vader Djugasvilli heette, en dit zou betekenen 'kind van een jood', als ik me goed herinner. Maar niemand weet echt zeker wie Stalins vader was, neem ik aan. Volgens mij had Stalin een haat-liefde verhouding met de joden. En een symbiotische samenwerking. De Russen waren altijd ongeletterd. Eeuwenlang deden Duitse 'Buchhalter' de administratie in het Tsarenrijk. Tot de emancipatie van de joden, die kwam eind 19e eeuw, meen ik. En zeker met de revolutie in 1917 werden de joden in één keer volledig gelijke burgers. Lees Slezkine over de enorme snelheid waarmee de joden Rusland in feite over namen: in de steden, cultuur, academia etc. Vóór 1917 spraken de meeste joden - in de Pale- niet eens Russisch. In 1940 vormden ze misschien wel 50% van academia. Binnen no time waren de Duitse Buchhalter overbodig, en waren de joden de mensen die het land bureaucratisch controleerden. Stalin moest wel met hen samenwerken. Maar Stalin's derde vrouw was joods. Zijn ministers waren joods of met een joodse vrouw gehuwd. Zijn dochter huwde een jood. Pas na 1948 begon Stalin werkelijk bang te worden voor de joden. Binnen vijf jaar stierf Stalin: vergiftigd. Zo gaan die dingen. ===> Ja, de gruwelijkheden in Rusland zijn gepleegd onder verantwoordelijkheid van Stalin. Ja, ook joden werden weg gezuiverd en belandden in de kampen. Maar in die kampen hadden ze het altijd ietsje beter dan de niet joden, zo schrijft Solzhenitsyn heel voorzichtig,. en de kampbazen waren altijd joden. De Commissars die de hongersnood=Holodomor in Ukraïne uitvoerden waren joden ===> T.a.v de Holodomor: Vandaar de enorme sympathie voor de Duitse bezetters onder de gewone Ukraïners. En vandaar dat die Ukraïense fascisten zo graag hielpen om de joden te doden in die tijd. Diezelfde nazi's worden nu gebruikt door de joden om Rusland aan te vallen. Beide partijen denken ongetwijfeld: met onze huidige medestrijders rekenen we later af, als we de macht hebben. Aan Rusland hebben ze allebei een hekel. ====> Ik wijs er even op dat ook FMMH geen discussie voert, Hij ondergraaft niet mijn mijn 'rebuttal' op Wjager in de vorige post. Net als Wjager begint hij steeds opnieuw met de bekende mix: een misleidende beeld van de wereld schetsen ( Ach, in elk land wonen veel buitenlanders, en die hebben zelden macht, zo ook de joden: geen macht.) om daarna nog even een kar met mest over mij uit te storten. Geen falsifieerbare feiten, alleen vaagheden en mest.
 15. FMMH

  De oud-seminarist, niet-jood, Jozef Stalin is een van de grootste moordenaars uit de menselijke geschiedenis, samen met de joden-hater pur sang, Adolf Hitler, naast nog wat anderen. Ieder van hen heeft vele tientallen miljoenen doden op het geweten. De, hoogstaande, bolsjewiek en intellectueel, Leon Trotski, een jood, werd door Stalin tot in Mexico achtervolgd en aldaar gruwelijk vermoord. Dat de joden ooit in een vreemd land de macht hadden -in die zin dat ze de staatsmacht uitoefenden- is door niets bewezen en geheel absurd. In elke wereldstad, het oude Rome, Athene, Perzië, Babylon, het oude Alexandrië en daarna, in Amsterdam, Parijs, Londen, Wenen, Washington, New York, etc. vindt je altijd een heel amalgaam van allerlei groepen nationaliteiten, met meer of minder invloed, en met ieder hun eigen traditionele gewoonten en gebruiken, maar doorgaans niet met ware staatsmacht. Het selectief en zeer bevooroordeelde, gebruik van bronnen door Jan Verheul, gecombineerd met een groot gebrek aan gevoel voor de -altijd aanwezige- menselijke zwak- en onvolkomenheden, heeft bij hem geleid tot een ware beerput van onreinheden, die overloopt en gruwelijk stinkt uit alle kieren en naden.
 16. Jan Verheul

  Beste Wjager. In elk geval heeft U gelijk waar U schrijft dat ik zeer selectief ben in mijn bron-gebruik. Bang dat ik ben leugens over te nemen van mogelijke anti-semieten. De meest evan mijn bronnen zijn joods of toch minstens filosemiet. ====> Over Perzie ben ik niet zeker, maar het verhaal staat wel in de bijbel, alsook in de Torah, dus joden hebben dat zelf opgeschreven. ====> Vanaf 1500 tot 1800 waren in Polen en Litouwen de joden de facto de baas. Alleen de adel en hoge geestelijkheid stond nog boven hen, maar bemoeide zich verder nergens mee. De joden hadden zelfs de rechtspraak in dat land in handen. Ze waren meedogenloos. Zo meedogenloos dat de rabbies herhaaldelijk waarschuwden dat men veel te ver ging. Lees de citaten die Lysson heeft verzameld, bijna uitsluitend van joodse schrijvers: : http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/05/26/holocaust-holodomor-origins-of-anti-semi?page=1 ===> De bekende franse historicus Braudel schreef in La Mediterrannée.. pag 137 : In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state¿. ====> Over het anti-semitisme in Rusland moet U zich niet al te veel voorstellen hoor. Dat viel nog redelijk mee, zeker als je bedenkt hoe de joden de Russen hebben behandeld. In pre-commie tijden vielen er relatief erg weinig doden. Pas toen de joden hun systeem in Rusland hadden gevestigd moest men met miljoenen gaan tellen. 60 miljoen doden in 60 jaar tijd. In 1917 heeft Jacob Schiff daar een tweede poging gedaan om het land te veroveren. Is toen wel gelukt. Filosemiet Bertrand Russell schreef in 1920: Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief 25 juni 1920: "Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad. " Het grootse deel van de Cheka en geheime politie w=bestond uit joden.De Israelier Sever Plocker zegt dat ze verantwoordelijk wqaren voor de ergste misdaden. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html ====> Alweer blijkt dat niemand of bijna niemand weet heeft van de geschiedenis. Die wordt door de 'Masters of Discourse' gewoon gezuiverd van allerlei zaken die ze minder opportuun vinden. ===> Alweer bestaat uw inzending uit leugens en moddergooien. Dat wilde ik toch nog even constateren.
 17. Wjager

  @Jan Verheul: Wat ik schreef, is dat de pure haat die u richting bepaalde volkeren uitstraalt, mij doet twijfelen aan mijn mensbeeld dat er in iedere mens in principe iets goeds zit. Maar na uw reactie dat Joden de macht hebben gehad in Perzie, Polen en Rusland, moet ik de term kwaadaardigheid misschien vervangen door krankzinnigheid. Los van de Shoah, zijn Polen en Rusland nu juist de landen waar eeuwenlange pogroms de meeste slachtoffers hebben veroorzaakt onder die bevolkingsgroep. En dat is gelet op de historische vervolging door de eeuwen heen in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Dat u ooit zaken zou weerleggen, zal iedere objectieve lezer ontkennen. Het herhalen van mantra's met zeer selectief brongebruik en het afdoen van bronnen die niet aansluiten bij uw wereld als leugens, is niet een strategie die u ooit dichter bij de waarheid zullen brengen. Maar een wereld in zwart en wit is natuurlijk makkelijker dan een wereld met nuance.
 18. Jan Verheul

  Beste Wjager, U wil deze discussie afsluiten, en dat wil ik ook. Maar U wil in uw laatste woord toch nog flink wat leugens kwijt. U begrpijt dat ik dit niet over mijn kant kan laten gaan. 1. De uitspraken van Wilders zijn kwaadaardig, maar de eerste uitspraak is niet geheel onwaar. 2. Ik schreef dat `iedereen¿ de wereld wil beheersen. Het is zaak om de grote kanshebbers te verhinderen dat te doen. Ik toonde aan dat joden de grote kanshebbers zijn, en dat in die landen waar ze `de baas¿ zijn geweest: Persie ( zie boek Esther),Rusland ( zie Bertrand Russell quote, Slezkine), Polen ( zie Lysson) Gaza ( zie de foto¿s) er een volledig onmenselijk bewind hebben gevoerd. 3. Volgens Oliver Stone en Marlon Brando controleren ze onze media: http://www.haaretz.com/jewish-world/oliver-stone-jewish-control-of-the-media-is-preventing-free-holocaust-debate-1.304108 Volgens Joel Stein controlereen ze Hollywood, en dat is minstens zo bepalend voor ons wereldbeeld en het verdwijnen van onze cultuur als de media: http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19 Een joodse ondernemer had bijna Al Jazeera gekocht: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3787007,00.html 4. Ik maak duidelijk dat de joden veel goede invloed op ons leven hebben en dat 95% van de joden er ook groot belang bij heeft om de idioten die de wereld op zijn kop zetten ( er was een foto over Ukraïne: Kerry, Nuland, Poroshenko, Klitschko en Yatsenyuk: allemaal half of geheel joods! ) te beteugelen. Dat doe je door erover te schrijven. Door ze in de spotlights te zetten. Er wordt niemand gedood. Er moeten wel veel mensen de gevangenis in, wegens bewust aansturen op massa-moord by proxy. 5. Niet het zaaien van haat is mijn levenswerk,maar het blootleggen van de werkelijke misdadigers. Uw `levenswerk¿ is nu juist om die misdadigers te beschermen. 6. Als ik de kans krijg dan ga ik vandaag een stukje met mijn motor rijden. Door de Ukraïne crisis is dat er niet van gekomen. Het hele jaar nog niet! Te druk met `de wereld verbeteren¿ zoals ik dat gekscherend tegen mijn `omgeving¿ zeg. Ik weet dus echt wel wat ik met mijn leven moet als het de goede kant op gaat. Ik heb mij tussen 1990 en 2001 ingezet om de mensen te wijzen op de nadelen van massa-immigratie. Toen kwam Pim, en die heb ik nog een keer ontmoet. Ik was heel blij: het probleem was bespreekbaar geworden. Ik had vanaf nu vrije tijd. Heb er geen uur meer aan besteed. Heerlijk. Maar na 09911 kreeg ik door waaròm er eerst niemand naar me luisterde, en waaròm er plots wèl belangstelling was voor het marokkanen-probleem. Toen begon ik het te begrijpen. NB: Pim werd vervangen door Wilders. Benieuwd wie daar achter zat... Ik weet wel wie erg blij waren dat Pim weg was en dat `hun man¿ Geert nu die kutmarokkanen-credit kon incasseren. Pim sprak uit het hart. Ongeleid projectiel dus. Kon de ene dag pro-Israel zijn, maar kon de volgende dag, als hij iemand had gesproken die hem overtuigde, zomaar ineens in volle glorie de waarheid over Israel over het voetlicht brengen: veel te gevaarlijk, die Pim! Terwijl men Geert al jaren aan het klaarstomen was ging Pim er met de buit vandoor.. Dat kon niet. Voor de goede orde: dit is puur speculatief. Ik heb geen harde feiten. `Ze¿ kunnen ook geluk hebben gehad. Maar wat deed die honden-brigade daar op 200 meter achter het Mediapark? 7. U schaamt zich niet om te eindigen met modder: er zou in mijn karakter niets goeds te vinden zijn, alleen maar boosaardigheid. Wjager, ik denk dat lezers- die er wel niet zullen zijn- U uitlachen om dergelijke kinderachtige zinnen. De realiteit: In elke reactie haal ik uw voorgaande beweringen onderuit. Met onderbouwing. Daar gaat U dan nooit meer op in. U beperkt zich tot weer nieuwe beschuldigingen en herhaalde ad-hominems. Tot later, in een andere draad.
 19. Wjager

  @Jan Verheul: Als u echt denkt dat ik iets tegen moslims heb, bent u nog verder weg uit de werkelijkheid dan ik dacht. Ik vind Wilders met zijn uitspraken dat "Marokkanen crimineel zijn" of dat "islam gelijk staat aan terrorisme" net zo kwaadaardig als uw uitspraken dat "Joden de wereld willen beheersen" of dat "Joden de media overheersen". Het is allemaal onjuist en bewuste stigmatisering om vervolging van een hele groep te rechtvaardigen en heeft in de geschiedenis tot miljoenen doden geleid. Ik maak juist wel een onderscheid tussen de daden van de staat Israël die ik veroordeel en de Joden die buiten die staat wonen en niets met dat land te maken willen hebben. U niet. Het zaaien van haat is uw levenswerk en natuurlijk bent u tegen oplossingen. Daarin bent u niet geïnteresseerd. Wat moet een haatdragende extremist nog met zijn leven als er ergens een oplossing voor is die tot vrede zou kunnen leiden? Dan vervalt het levensdoel van die persoon. En met dat is het inderdaad beter om deze discussie (hoewel het geen discussie is, want argumenten van uw tegenstanders interesseren u niet; die doet u dan af als leugens) te sluiten. Ik heb altijd geloofd dat er pure kwaadheid bestond en dat er in iedere mens wel iets goed zit. Maar u brengt mij echt aan het twijfelen.
 20. Jan Verheul

  @ Wjager. Nee, de definitie van Hasbara is volgens mij : iemand die altijd de misaden van Israel kleiner maakt of zelfs goedpraat. En iemand die geen kans voorbij laat gaan om moslims zwart te maken. Iemand die de geschiedenis altijd vals voorstelt. Iemand die critici van Israel bij voorkeur uit scheldt, dwz beweert dat er iets niet goed is met de critici van Israel: ze zijn racist, haatdragend, haatzaaiend, fans van Hitler en consorten. Zo is ongeveer de definitie van hasbara, voor mij. Ik denk dan inderdaad aan U. Maar U bent geraffineerd, zoals ik al zei. U zal altijd de indruk wekken dat U een gematigd, bijna gezapig, wijs en vredelievend mens bent. Die ook de gulden middenweg nastreeft. Dat zien we in uw 'oplossing voor Israel'. ===> Ik hecht geen belang aan uw oplossing voor Israel. Ik hecht belang aan het wereldkundig maken van de werkelijkheid in de wereld. Als ieder de ware toedracht kent, laat ieder dan zelf maar oordelen. Israel is in staat gebleken om een volk zijn land te ontnemen en dat volk met regelmaat te doden, zonder daarvoor gestraft te worden. Israelische lieden als Gertler kunnen miljoenen mensen laten doden door warlords die ze steunen en coachen, zonder dat er ook maar ooit een kritisch artikel in de Westerse Pers komt . ( Vandaar: Wat gebeurt er nu op de BBC ? Is Kagame's tijd gekomen?) Israel controleert de Senaat en Het Congres via Aipac, en laat op die manier het Grootste leger ter wereld oorlogen uitvechten die miljoenen mensenlevens kosten, en die alléén ten bate van Israel zijn. Ook hebben ze nog het hart van de ganse financiele wereld gekaapt, zodat de halve wereld in feite voor hen werkt. Dàt zijn mijn grieven, heer Wjager. Dàt is mijn kritiek. Uw Sinti buurvrouw interesseert me niet. En Goebbels interesseert me niet, David Duke vind ik geweldig, maar ik houd me er niet mee bezig. En dat U een aanhanger van Vrede Nu bent dat vind ik een schande. U verspreid leugens ten bate van moordenaars. En toch wil U zeggen dat U voor de Vrede bent. Een schandalige leugen of een geval van enorm zelfbedrog. Het lijkt me zinvol om deze gedachtewisseling te sluiten. We hebben hem al vaker gevoerd ( hoewel altijd in blokjes van 500 tekens. Dit is wel een comfort. Hulde aan de Volkskrant), en volgens mij leest er niemands meer mee, dus wat is het nut dan nog ?
 21. Wjager

  @Jan Verheul: Dank voor uw toelichting. Voor u is de definitie van hasbara dus: "Iedereen die er niet een eenzijdige, maar meer genuanceerde mening op na houdt en iedereen die niet mee gaat in uw politiek van extremisme en haat zaaien tegen een hele bevolkingsgroep of iedereen die niet uw extreemrechtse, xenofobe en nazistische gedachtegoed uitdraagt." Als u het zo brengt, wordt het woord hasbara opeens een eretitel om te voeren. Al heb ik zelf nooit de politiek van Israël verdedigd en ben ik van mening dat de broedervolkeren die qua taal, cultuur, tradities en religie nauwelijks verschillen, allemaal bestaansrecht hebben in het omstreden gebied. Zoals u had kunnen weten, bepleit ik in het Arabisch-Israëlisch conflict al jaren een een oplossing van een federale staat in Israël, de Gaza en Westbank met grote autonomie van alle bevolkingsgroepen en gelijkheid van alle volkeren en ben ik aanhanger van de Vrede Nu beweging (land voor vrede). Maar dat zal voor een extremist van uw kaliber ook wel hasbara gedachtegoed zijn. Maar gaat u vooral door om in uw blog een heel volk te bestrijden met citaten die regelrecht komen uit geschriften van Amerikaanse blanke suprematisten en antisemieten zoals David Duke die dat op hun beurt weer hebben gekopieerd uit het werk van de door u ongetwijfeld bewonderde Goebbels. Met de haat die u via uw blog en op ander wijze , zal de wereld zeker een betere plek worden om te leven. U heeft gelijk dat discussie met iemand met uw denkbeelden niet zinnig is. Iemand die zijn hele leven aan de haat heeft gewijd, zal niet meer veranderen.
 22. Jan Verheul

  Ach, mijnheer Wjager, is uw Sinti -buurvrouw die Auschwitz overleefde, overleden. Wat sneu voor U. Hoe moet U nu uw meningen onderbouwen? Op Wikipedia lees ik dat er nu 500 Sinti in Nederland leven van families die hier al leefden vóór de oorlog. http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinti#Geschiedenis Stel dat er kort na de oorlog 100 Sinti waren, waarvan er 50 uit Auschwitz kwamen. Hoeveel van deze 50 zullen in de jaren 90, toen U het 'wereldjeugdfestival van 1989' achter de rug had en op uzelf ging wonen, nog geleefd hebben? Twee? drie? We weten dat Sinti nauwelijks in gewone huizen wonen. Maar stel dat 10% dat toch doet. Dat is dus 0,3 Auschwitz overlevende, die in 1990 in een wijk woonde, tussen burgers als U. En laat die nu toch precies naast U wonen ! Kans van 1 op 36 miljoen. En mooi ook, want U kunt haar nu regelmatig opvoeren in uw betogen, om de overredingskracht die U qualitate qua ontbeert, toch een boost te geven.
 23. Jan Verheul

  Wjager vraagt: " Hoe komt u nu opeens van Deir Yassin in Rwanda of het voormalige Joegoslavië terecht?" Heel eenvoudig. U beweerde eerder dat het idee van een 'holocaust crediet ' volledig uit de lucht was gegrepen. ===> Niet juist. Kijk naar de Rwanda documentaire, waar Kagame 200.000 van zijn stamgenoten laat vermoorden om daarna zijn agenda te kunnen uitvoeren: http://www.therwandan.com/blog/rwandas-untold-storydocumentary Hier gebruikt de BBC de term 'genocide -credit.' ===> Kijk naar Srebrenica. Ook daar eiste men een kleine genocide: op 5000 moslims. Op basis van de schuld die men dan op de vijand kan steken, kan men die vijand doden. Ik weet niet of er complotsites zijn waar dit aan elkaar wordt gekoppeld. Is dat ergens voor nodig? Begrijpt U zelf de relatie niet? Ziet U niet dat het wellicht dezelfde tribe is die hier de bedenker van de strategie is? Denk even aan mevrouw Albright: 500.000 kinderen dood? 'Ja, maar het was wel de moeite waard hoor' zei ze op 60 minutes.. Die tribe. Die manier van denken. Over de ruggen van Anne Frank en haar familie. En U verdedigt die tribe in plaats van haar te verachten !
 24. Jan Verheul

  Reactie op Wjager 18,57. Kijk, nu zien we een getraind Hasbara aan het woord. Wel toegeven dat er gruwelijkheden gebeurden, maar suggereren dat dit nu eenmaal altijd zo is, en dat er oorlog was, dus vielen er slachtoffers aan beide kanten. Dan schrijft hij : " Maar in tegenstelling tot de Shoah, waren de slachtingen in Deir Yassin of de Arabische wraakactie hierop geen geplande acties." Dit alles is de reden dat ik niet meer met Wjager wil discussieren. Je kunt zijn leugens dertig maal weerleggen, hij zal ze zeker ook nog een 31 ste keer gebruiken. Toch even dit: Lees over het 'Plan Dalet' bij Ilan Pappé. Het was alles tevoren bedacht: 'We moorden een aantal dorpen uit en zorgen dat de rest uit angst het land verlaat. Daarna maken we de dorpen met de grond gelijk, dus er is niets meer voor ze om naar terug te komen. ' Daar komt het op neer. Nu geen zin om 'reutemeteut' er bij te zoeken, maar op wikipedia staat een citaat: zelfs Benny Morris heeft in 2004 tegen Haaretez gezegd: ...dat er sprake was van "etnische zuivering", en hij beschrijft deze als "noodzakelijk" voor de vestiging van een Joodse staat: "Er zijn omstandigheden in de geschiedenis die etnische zuivering rechtvaardigen. Ik weet dat deze term in de 21e eeuw volkomen negatief gebruikt wordt, maar als de keuze is tussen etnische zuivering en genocide - de vernietiging van je volk - geef ik de voorkeur aan etnische zuivering. Dat was de situatie. Dat is wat het zionisme voor zich zag. Een Joodse staat zou er niet gekomen zijn zonder het verdrijven van 700.000 Palestijnen. Daarom was het noodzakelijk hen te verdrijven. Het was nodig het binnenland te zuiveren en de grensgebieden te zuiveren en de belangrijkste wegen te zuiveren. Het was nodig de dorpen te zuiveren van waaruit onze konvooien en onze nederzettingen beschoten werden." (Morris in vraaggesprek met Israëlisch dagblad Haaretz, 8 januari 2004. ==> Plan Dalet lag klaar vòòr er ook maar één 'arabisch leger' was gesignaleerd. Volgens Alan Hart en anderen waren de joden veel sterker. Ze hebben geen moment voor een nederlaag hoeven vrezen. Ook een aantal generaals bevestigden dit. `Reutemeteut¿op verzoek leverbaar.
 25. Wjager

  @Jan Verheul: Overigens, indien u mijn reizen aanhaalt, moet u dat wel correct doen. In Libië ben ik inderdaad enkele malen geweest. In Syrië nooit. Daar heb ik ook nooit melding van gemaakt. Ook ben ik geen kind aan huis in Kiev. Ik ben daar zelfs nooit geweest. Ik heb wel een Russische studievriend die tot dit voorjaar woonde in Donestk en nu in Charkov. Zowel begin jaren 90 (een zeer interessante tijd) als begin deze eeuw (de startjaren van Poetin) heb ik namelijk in Moskou gestudeerd en ik ben dol op Rusland en draag het Russische volk en hun cultuur een warm hart toe. Rusland is nog steeds mijn favoriete vakantieland waar ik minimaal eenmaal per jaar probeer naartoe te gaan. Mijn studievriend heb ik wel eens in het toen nog Oekraïense Donetsk opgezocht (een slordige 700 kilometer van Kiev). Overigens heb ik in mijn leven al meer dan 100 landen bezocht, waaronder zelfs Noord-Korea (wereldjeugdfestival in Pyongyang in 1989) dus echt bijzonder vind ik de genoemde bezoeken niet. En dat u niet gelooft in mijn inmiddels overleden Sinti buurvrouw toont wel aan hoe u in de wereld staat. Vol achterdocht in een redelijk eendimensionale wereld.
 26. Wjager

  @Jan Verheul: Hoe komt u nu opeens van Deir Yassin in Rwanda of het voormalige Joegoslavië terecht? Zijn er complotsites waar deze gebeurtenissen aan elkaar worden gekoppeld? En Johan Vermeulen, wat is erger. Een Hasbara of een onverbeterlijke Neo-nazi?
 27. Jan Verheul

  Ha, daar is Wjager himself. Ik heb hem hier al even besproken, en noemde hem een geraffineerde hasbara. U heeft pech, Wjager, want ik heb de term van een BBC documentaire over Paul Kagame, U weet wel, de man die de bodemschatten van Rwanda en Congo uitlevert aan de Israelische schatgravers als Gertler: Zie het verslag van iemand die er jaren heeft vertoefd, Keith Harmon Snow: http://dissidentvoice.org/2008/02/gertlers-bling-bang-torah-gang/ Nu vermoed ik dat Gertler's plannen er al waren vóór Kagame zijn leger had gevormd, maar dat voert hier te ver. Om onverklaarbare redenen heeft de BBC besloten om na 20 jaar de genocide in de schoenen van de slachtoffers te hebben geschoven ( de Hutu's) nu plots 'te ontdekken' dat het toch Kagame ( Tutsi-leider) was die ongeveer 6 tot 10 miljoen doden heeft veroorzaakt. Ik weet niet waarom dit nu plots wordt gezegd, maar mogelijk wil men nu van Kagame af en heeft men een verse collaborateur die minder eisen stelt. Het ging zo: Kagame vocht al 3 jaar tegen het Hutu bewind, en plots werd de Hutu leider neer geschoten met zijn vliegtuig. Iedereen wist dat de Tutsi's dit hadden gedaan, en de Hutu's, die wisten dat dit hun einde betekenen zou, hebben toen 200.000 Tutsi's vermoord. Dat werd heel breed uitgemeten in de Westerse Media. ICC etc etc. Kagame mocht wraak nemen zonder dat er over werd gepubliceerd: hij vermoordde volgens de BBC wellicht 800.000 Hutu's in Rwanda, en later nog eens 6 miljoen mensen in Oost Congo. En op basis van die eerste 200.000 dode Tutrsi;s, zijn genocide crediet (zo noemt de BBC het) kon hij dit allemaal doen. ===> In Yugoslavië was hetzelfde aan de hand. Clinton heeft, zo verklaren de onderhandelaars die met Izetbegovich aan tafel zaten, gezegd: "Als je zorgt dat 5000 moslims worden gedood, door de Serven, dan kunnen we jullie helpen met luchtsteun etc. M.a.w.: bouw nu eerst een genocide credit op, zodat jullie de slachtoffers zijn, en dan kunnen wij tenminste de Serven compleet vernietigen. En zo gebeurde. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=i1a-_LzxDyE#t=175s
 28. Wjager

  @JanVerheul: De Shoah of de gebeurtenissen in Deir Yassin zijn onvergelijkbare grootheden. Zowel de dood van 120 burgers in Deir Yassin als de daaropvolgende Arabische wraakactie op een konvooi, waarbij 80 joodse mensen, meest burgers, inclusief doktoren en verpleegsters van het Hadassa-ziekenhuis in Jeruzalem werden gedood, zijn oorlogsmisdaden. Er bestaat nooit een rechtvaardiging voor het doden van ongewapende mensen, ook niet in een oorlogssituatie. Maar het ging hier om soldaten die in de hitte van het gevecht de grenzen overschreden en daarbij ook onschuldigen gedood hebben. In de strijd die na het verwerpen door de Arabische buurlanden van het VN-verdelingsplan in 1947/1948 in het voormalige mandaatgebied Palestina werd gevoerd, zijn veel gruwelijkheden gepleegd aan beide kanten. Dit gebeurt helaas in alle oorlogen, inclusief de politionele acties van ons land in Indië. Maar in tegenstelling tot de Shoah, waren de slachtingen in Deir Yassin of de Arabische wraakactie hierop geen geplande acties om een hele bevolkingsgroep om het leven te brengen. Dat was de Shoah wel. Dat was een vooropgezet plan, al door Hitler in de jaren 20 bedacht, om alle rassen die hij als minderwaardig beschouwde in Europa, te vernietigen.
 29. Godeliefje

  @ Jan Verheul U verkapte FASCIST bent: de holocaust als "CREDIT"! Ik u absoluut geen foto "bewijzen" wil overleggen! Nada, NIKS meer te maken wil hebben met uw soort 'de nieuwe bruinhemden' die collaboreren met de Mein Kamp Koran a la Hitler.
 30. Wjager

  Iemand die het na de moord op miljoenen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen heeft over een "holocaust-credit", is echt compleet van elke realiteit los geslagen.
 1. Jan Verheul

  Als er ooit al slachtoffers zijn misbruikt dan is dat toch wel door Israel. De holocaust-credit wordt nog steeds gebruikt. En maakte het doden van miljoenen mensen mogelijk. En dit is nog maar het begin, vrees ik. ===> Niet alleen werd Anne gebruikt om elk Congreslid en Senaatslid in de VS mee de chanteren mocht hij toch dwars gaan liggen, want dan zeg je even dat hij antisemiet is, en dank zij de holocaust is dat een dodelijk verwijt. En dat werkt alleen omdat die holocaust slachtoffers onophoudelijk in het nieuws zijn. De gaskamers zitten in ieders hoofd. Nooit is er destijds een foto van gemaakt ! Niet één foto! Ook niet uit de duitse archieven! Ook niet per ongeluk ergens in een verkeerde la opgeborgen en na de oorlog ontdekt: 'foto van gaskamer'. 'Foto van dode mensen in gaskamer'. Niks. Nada. Wel zijn er foto's van de barbaarsheden die de joden pleegden in 1947-48: Kijk hier: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2010/04/zochrot-4.html . Het rare is: iedereen heeft een beeld van de gaskamers voor ogen, maar er is nooit 1 foto van gemaakt. Niemand kent de foto van Deir Yassin. En die bestaat al 70 jaar! NB: in alle kampen waar de VS destijds kon onderzoeken of de verhalen over vergassing juist waren bleek dat het onjuist was, maar niettemin: iedereen is er helemaal van overtuigd dat ze er waren. Zelfs ik ! Maar niet de joodse onderzoeker David Cole, die jaren naar bewijzen voor gaskamers in Auschwitz zocht: http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM ===> Er is maar één conclusie mogelijk: we leven in een geregisseerde wereld. Ons wereldbeeld is biased. Wij zijn gehersenspoel: hele stukken info ontbreken, en andere zaken worden duizend maal herhaald.

 2. Godeliefje

  @ Jan Verheul U walgelijk "Anne" als slachtoffer misbruikt om uw gelijk te halen, want "Anne" werd inderdaad [!] "niet vergast", uw bedoeling: 'Anne wordt opzettelijk overdreven' t.b.v. `Mossad¿/Israel¿. Die geheel onnodig ter overtuiging: de Koran en Mohammed veracht door Hugo de Groot, door Hitler bewonderd, door Fortuyn geschiedkundig: 'Islam is het paard van Troje'. Door Oriana Fallaci's: 'De Kracht van de Reden', op Youtube door de Syrische Dr. Wafa Sultan: http://www.youtube.com/watch?v= NOoy2D3PACU . t.b.v. uw `ze zeggen democratie te willen brengen, ze geloven dat zelf: http://www.hadihairan.com /2014/0 4/gaat-nederland- het-pakistan-van-europa.html

 1. Jan Verheul

  @BoertjevanBuuten. U vraagt zich af of zulke lange verhalen als de mijne wel efficient zijn als je 'de ander ' van iets wil overtuigen. Ik denk er zo over: Er is geen enkele snelle manier om iemand's overtuigingen te veranderen. Dat kan alleen door veelvuldig herhalen. Reklame bestaat ook uit herhaling. Propaganda bestaat ook uit herhaling. De Mossad agent zegt niet voor niks: 'We are building him up now as a big villain. It wil take time." Het moslim-bashen is niks anders dan herhalen herhalen herhalen. Kijk naar wat MGrand hier doet. Rationeel gezien slaat het nergens op wat hij doet. Maar hij herhaalt en herhaalt zijn boodschap. ===> Zelf probeer ik nieuwe en goede ideeën wèl snel over te nemen. Dat is een beetje tegen-natuurlijk. Een mens heeft weerstand tegen info die tegenstrijdig is aan wat hij tot dat moment altijd dacht. Hij zal het dus gewoon afkeuren. Als je dan die mensen een maand niet meer ziet, en ze zijn het vorige gesprek vergeten, dan kan het gebeuren dat ze jouw standpunt hebben overgenomen. Zonder dat ze dat zelf weten. Er heeft voor henzelf dus geen gezichtsverlies plaats gevonden. Hun ego heeft er niet onder geleden. ===> Een stukje info dat bewijst dat een van mijn bestaande ideeën onjuist is, begroet ik met vreugde: ha! nu is mijn wereldbeeld weer een stukje juister, en dus waardevoller. Zo probeer ik dat te doen. ===> Als je de denkwereld, of eigenlijk: 'de wereld waarin de ander leeft' wil bepalen, dan zul je hem moeten indoctrineren, vol stoppen met een bepaalde voorstelling van zaken. Wil je 'de ander' niet controleren, dan hoef je niks te doen. Dan laat je de mens gewoon een beeld van de wereld vormen dat ontstaat als gevolg van alle nieuwsberichten en verdere informatie. Maar mensen een wereldbeeld opdringen doe je door bepaalde info steeds maar weer te verstrekken. Hoe vaak bent U tijdens uw leven op Anne Frank gestuit? Ik vermoed 1000 maal. Anne is lief, slim, heel jong en vermoord door die vreselijke Duitsers, in een concentratiekamp. Dat is wat we weten over haar. Onjuist. De familie is pas laat opgepakt, en toen werkten de gaskamers bij Auschwitz al lang niet meer. Anne's Moeder, haar zus en zijzelf zijn door verzwakking en een typhus-epidemie in het kamp, gestorven. Op het eind van de oorlog lieten de Duitsers alle gevangenen westwaarts lopen, op de vlucht voor de Russen. Zieke gevangenen hadden de keuze om in Auschwitz te blijven. Primo Levie bleef in Auschwitz, maar had ook liever met de Duitsers mee gevlucht. Elie Wiesel en zijn vader besloten met de Duitsers mee te vluchten. Lees 'Nacht' van Wiesel. In Bergen Belsen was plaats voor 10.000 mensen, en er waren er 50.000 Typhus alom. Geen eten. In de laatste dagen was er niemand om de vele doden te begraven. Dus: veel lijken, en veel uiterst magere zieke typhus lijders. Dàt zijn de enige beelden die de hele wereld al 70 jaar kent over concentratiekampen: de magere mannen en de shovel die de lijken op een hoop duwt. Begeleid met een verhaal over gaskamers. 'Zo zag dat er dus uit" moeten we dan denken. Maar in Bergen Belsen waren nooit gaskamers. Geen van deze lijken stierf door gas. Ik laat het hierbij. You're on your own, BoertjevanBuuten. Ontdek de wereld. Nu kan het nog. Straks is het internet ongetwijfeld gecensureerd. Uw kleinkinderen zullen nooit een idee hebben over hoe de wereld is, maar U heeft nog wel die kans. Gebruik hem.

 2. MGrand

  @JanVerheul. Je durft ... nee... je kunt geen antwoord geven... Ook jij kent geen enkele moslim cabaretier. Ook jij weet niet eens waar je om zou kunnen lachen. Ik heb medelijden met je, Jan.

 3. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Omdat het effectiever zou zijn?

 4. MGrand

  @JanVerheul. Je kunt niet eens een grappige moslim noemen. Ik dacht toch echt dat er 1,5 miljard moslims zijn. Heb je geen voorbeelden van moslims die een beetje humor hebben?

 5. MGrand

  @JanVerheul. Je bent een charlatan.

 6. MGrand

  @JanVerheul. Je kunt niet eens een grappige moslim noemen. Ik dacht toch echt dat er 1,5 miljard moslims zijn. Heb je geen voorbeelden van moslims die een beetje humor hebben?

 7. MGrand

  @JanVerheul. Je bent een charlatan.

 8. Jan Verheul

  MGrand. Het dringt maar niet tot U door dat U met elke reactie bewijst dat ik gelijk heb: U bent een moslim-basher. Ik heb daar twee goede argumenten voor: 1. Niemand in Nederland kent deze geweldige Egyptische grappenmaker. Alleen mensen die moslims zwart willen maken weten iets over hem. 2. U vraagt mij : 'Noem één grappige moslim. Ook dat bewijst dat U een moslim-basher bent. U bent op zoek naar slechte publiciteit over de moslims. Als U geen moslimbasher was, zou het U koud laten of er moslim-komieken zijn of niet. Bent U ook ontevreden over de weinige hindoe-grappenmakers? En de weinige Buddhistische grapjassen? Waar heeft U dat belangrijke punt dan eerder genoemd? Nee, U zoekt alleen naar negatieve zaken over moslims. Ik gaf U al eerder de link naar de website van Camera: dat is een joodse organisatie die slecht nieuws verzamelt over andere landen behalve Israel, en dat dan flink gaan rondbazuinen: doel: om Israel minder opvallend te laten zijn met zijn voortdurende narigheid. http://www.camera.org/index.asp?x_context=8&x_nameinnews=216&x_article=1553

 9. MGrand

  @JanVerheul. Noem eens een grappige moslim. Gewoon zoals JIJ dat ziet? Ik ben heel erg nieuwsgierig of je daar een antwoord op weet.

 10. MGrand

  @JanVerheul. Bassem Yousef had 'maar' 30 miljoen kijkers per keer in Egypte, het is maar twee keer Nederland,... Gewoon op Google te vinden (is een feit). Wie weet zijn er dus minimaal 30 miljoen moslims in Egypte die dat leger en die moslim broederschap gewoon helemaal zat zijn. En precies als ik al had gedacht. Als ik ook maar 1 argument ontzenuw ontstaan er 10 nieuwe om de grenzen te dichten. Geheel in lijn met iemand die niet tegen kritiek kan. Het heeft geen zin om ook maar iets tegen te werpen. Je bent er totaal niet ontvankelijk voor.

 11. Jan Verheul

  @Boertje van Buuten. U schrijft: In der Beschränkung zeigt sich den Meister. Waarom zou ik mij beperken ? Ik maak me niet de illusie dat er lezers zijn die mijn betoog met 1 maal lezen kunnen waarderen. Maar leest U sommige stukjes eens tweemaal, of driemaal. En bekijkt U eens enkele van de vele bronnen die ik geef. Misschien komt er dan een moment dat U toch nieuwsgierig wordt, en dat U al mijn reacties gaat bestuderen, en dat U later veel gemakkelijker andere zaken begrijpt die er rondom U gebeuren. ===> Wiebe1 voelt zich zo bedreigd door al mijn onderbouwingen' dat hij zegt dat ik hem voor onnozelaar uit maak: 15 oktober 23:11:10 . Wat een onzin. De gevoelens van onwetendheid die komen echt uit hemzelf voort. Ik word altijd blij als ik iemand lees die me veel kan bijbrengen. ===> Ik keek vandaag deze docu, en ik vond het prachtig: zo snel in grote lijnen de hoofdlijnen samenvatten is weinigen gegeven. Ik denk dat niet alles bewezen is wat hij zegt, maar ik denk dat hij dicht bij de waarheid zit: https://www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4 Zeker de citaten over Duitsland en Hitler ( Man of the year bij Time magazine in 1938) zijn interessant. Ook de info van Smedley Butler blijft indrukwekkend.

 12. Jan Verheul

  MGrand geeft hieronder weer een mooi voorbeeld van moslim-bashing. Die rel over de Deense Cartoons was met voorbedachten rade gecreëerd door de joodse redacteur bij dat Deense blad. Maar het viel niet mee, want het wilde maar geen rel worden. Maanden later is het dan toch gelukt. (Ik zal nu niet de onderbouwing zoeken, want die reutemeteut intereresseert toch niemand, gewend als ze zijn om elk woord uit de MSM klakkeloos te geloven, maar iemand met bewijzen wordt voor gek verklaard. Wat scheelt die Verheul? ) Dan begint MGrand over een volledig onbekende Egyptenaar, ene Youssef. Hij bestudeert zijn Talkback cursus goed, blijkbaar. Daarna begint hij alweer over de Profeet. ====>Dat herinnert mij aan de rel die de settler Jozef Cohen veroorzaakte omtrent South Park. Jozef Cohen, onze joodse vriend die zich voordeed als militante moslim ¿ hij had er zelfs een organisatie voor opgericht: Radioislam ¿ deze Cohen bedreigde de makers van South Park als ze door zouden gaan met hun plan om de Profeet als personage in South Park te laten optreden. Ze zouden eindigen als Theo Van Gogh: met een mes in hun buik, zo beloofde Cohen, verkleed als een moslim: Yusef al Khattab. De makers besloten het niet te doen: ze capituleerden voor de moslim-dreiging. Dat is wat we `all over the news¿ hoorden. Wereld wijd. Àlle media. Alleen op enkele websites werden oudere beelden vertoond van de profeet Mohammed, figurerend in Suth Park. Er was nooit één moslim-klacht over binnen gekomen. Ook nu werd alleen dmaar door door Jozef Cohen geklaagd, zelfs gedreigd. Cohen, die zich dus al jaren uit gaf voor moslim, extreme moslim. Hier een bericht op CNN over Jozef Cohen: http://www.cnn.com/2009/US/11/05/radicals.mosque/index.html ===> Op Fox:http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SeRUAvMDhkY#t=73s ==>En nog een artikeltje over hem: http://www.sodahead.com/united-states/radical-muslim-group-run-by-israeli-jews/blog-307663/ Dank je wel, MGrand, voor het prima tonen hoe dat moslim-bashen in zijn werk gaat. En met dank aan Jozef Cohen, alias Yusef al Khattab, de grote bedreiger van de joden en en hele Westen! ==>Wat bent U toch een walgelijke haatzaaier, MGrand! Natuurlijk houden jullie niet van onderbouwing. Welke leugenaar wil nu tegenstanders die hun leugens ontmaskeren! Schelden en zwartmaken. Dat is de methode. En altijd verkleed als gewone Nederlander. Staat trouwens ook in het handboek voor de talkbackers: de lezer hoeft niet te merken dat je een van ons bent.

 13. MGrand

  Grappig vind ik dat je bij alle soort overtuigingen of gebrek aan overtuigingen een vorm van humor hebt. Bijvoorbeeld: cabaretiers die atheïstisch zijn. Of Katholieke komieken. Of Joodse humor die heel erg bekend is. Joden hebben zo'n beetje de humor uitgevonden. Een beetje zelfspot is toch wel een hogere vorm van humor nietwaar? Maar bij Moslims... Ik ken geen enkele Islamitische cabaretier. Serieus. Lachen moslims eigenlijk wel? En zo ja, zeker alleen een beetje poep en plas/slapstick grappen dat ten koste gaat van mensen die niet moslim zijn zeker (voonamelijk ten koste van Joden)? Ik moet wel eens denken aan die Egyptische komiek Bassem Youssef die niet eens zijn werk kan doen als komiek omdat zijn gezin dan gevaar loopt van zowel het leger als de moslimbroederschap. Gewoon omdat ie grappig en kritisch is op een hoog niveau. En daar zit geen moslim bashing bij. Het is gewoon een feit. En daar kunnen moslims nu eenmaal niet zo goed tegen. Ze kunnen niet eens tegen een mislukte cartoon van iets dat een moslim moet voorstellen. Want dan wordt er een moordcommando/fatwa uitgegeven. Ik vind dat erg zielig en zwak. Een lach om je lippen uit positieve energie van een mens wat die ook is, is toch een beter gevoel dan een boek te reciteren met alleen de tekst te herhalen, "onze god is beter dan die van de ander" want er komt een dag dat die god beter wordt aanbeden door de voetballers van FC Medina dan die van FC Mekka (met andere woorden: je kunt niet altijd winnen, hoe hard je ook bidt). Ik zou graag een grapje over Mohammed de profeet willen maken, maar ik wil geen fatwa of een mes van Ali C. of was het D. of bij welke letter waren we ook alweer? Als dat geloof ook maar iets voorstelt, dan heb je toch geen wapen nodig om dat te verdedigen? Dan is het woord uit dat boek toch al voldoende zekerheid? Kennelijk vertrouwen sommige moslims niet eens op die woorden en hebben ze er nog een mes bij nodig. Maar ook dat zal wel weer de schuld zijn van de Joden.Toch? Jan Verheul?

 14. Jan Verheul

  https://www.youtube.com/watch?v=Ns8Ndmh6XYE#t=84

 15. Wiebe1

  @Boertje - Zo ken ik u weer.

 16. BoertjevanBuuten

  Wiebe1 - Ach ja, clowns hebben dat effect, ook al is hun gooi- en smijtwerk vaak een persiflage van echt geweld. En als je in de kleedkamers gaat kijken is het ontluisterd effect vaak nogal groot.

 17. Wiebe1

  @ BoertjemetKiespijn - Ik ben blij dat ik u tot een glimlach heb kunnen verleiden. Dat werd wel eens tijd, is het niet?

 18. BoertjevanBuuten

  @Wiebe1 - Bespottelijk.

 19. Wiebe1

  @BoertjevanBuuten - U hebt mij door. Kan ik u dan verleiden eens een goed boek te lezen bij de haard, met een drankje onder handbereik, inplaats van zich tegen zinloze discussies aan te bemoeien. Ik doe dit mogelijkerwijze bewust, om u op een zijspoor te lokken. U bent namelijk mogelijkerwijze een gevaar voor de wereldvrede. Iemand die op grond van één woord zulke verstrekkende conclusies trekt en de ander wegzet als leugenaar, is een fanaticus. Dat weet toch iedereen. Laat die Verheul ook maar uitkijken waar hij mee in zee gaat. Overal zijn complotten. Waar u door wordt gestuurd wil ik niet eens weten. Het is maar goed dat u hier de dienst niet uit maakt, Herr Meister.

 20. Jan Verheul

  @Wiebe1. Ik sluit me bij BoertjevanBuuten aan: ik geloof uw verhaal niet over uw buurman die zijn vrouw en kind afslachtte. U bent een moslim-basher volgens mij. ==>Ik heb hier wel gediscussieerd met ene Wjager. Een geraffineerde hasbara. Had wel kritiek op Israel, maar ging nooit verder dan de algemeen bekende zaken. Sterk verdediger van de Neocons. Het grappige was dat hij altijd een persoonlijke band had met de actualiteit. Hij was 'net in Libië geweest', en later ook weer goed bekend in Syrië, en zelfs in Kiev was hij kind aan huis. Het mooiste vond ik wel dat een buurvrouw van hem een overlevende uit Auschwitz was. Een zigeunerin nog wel! Dus sorry Wiebe1, uw verhaal over uw buren geloof ik niet. Statistisch veel te onwaarschijnlijk. Het gedrag van de politie dat U beschrijft is ook a-typisch. ====> Tussen 1986 en 1996 heb ik veel met Turken gewerkt. We hadden een goede relatie. Ik heb enkele trouwfeesten mee mogen maken. Er is helemaal niks mis met deze mensen, en ook niet met hun godsdienst. Maar we zijn toch voldoende verschillend zodat een werkelijke versmelting of assimilatie niet te verwachten is: we zullen niet onderling huwen zodat er later één volk ontstaat. Nu gebeurt dat ook niet vaak, maar met de West-Europese immigranten in de VS is dat wel gebeurd. Die zijn tot één groep geworden. Joden, ook als ze niet religieus zijn, blijven toch ietwat een eigen groep in de VS, zelfs al hebben ze een gemixt huwelijk. De zwarten mixen zich nauwelijks: vooral genetisch te veel afstand. Hispanics weet ik niet. ===> Ik ken de Marokkanen niet zo goed. Maar het zijn grotendeels Berbers, en zijn een volk dat in de bergen heeft overleefd. Om in dorre bergstreken te overleven heb je eigenschappen nodig die bij ons uit de toon vallen. Dat zal dus altijd een probleem blijven. ===> Psychologische experimenten tonen aan dat je een volledig homegene groep tot grote interne vijandigheid kunt drijven. Splits de groep in twee. Noem de ene blauw. De andere groen, en laat ze wat strijd leveren en wat onrechtvaardigheid ervaren. Ze vliegen elkaar in de haren. Kun je nagaan hoe eenvoudig het is om allochtone moslims en autochtone christenen tot grote vijandschap te drijven. Zoals de Mossad leermeester van Victor Ostrovsky zei: "We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work." Dat ging over Saddam. Nu zijn ze met 'de moslims' bezig. Dat is dus ellende op wereldschaal die ze daar bewust aan het fabriceren zijn. Uw vrienden, Wiebe1.

 21. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Sorry als ik iets gemist heb, maar daar ben je toch zelf schuld aan. Je schrijft ondermeer: "De Human Rights worden tegenwoordig heel vaak gebruikt om mensen te vermoorden. En daar heb je juristen als Manusama voor nodig om dat aan het volk te 'verkopen'." Met die opmerking ben ik het min of meer eens. Je zou er dus beter aan doen je op dit stuk van Manusama te concentreren, ipv dit draadje onleesbaar te maken door je in de zoveelste zinloze discussie over de wereldgeschiedenis te storten met mensen die je -mogelijkerwijze bewust- op dit zijspoor lokken. In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

 22. BoertjevanBuuten

  Wiebe1 - Iemand die "betwiste gebieden" schrijft, waar "bezette gebieden" hoort te staan, wordt gestuurd door de zionistische propagandamachine die ze hasbara noemen. Dus alles wat je schrijft is verdraaid en kan gelogen of verzonnen zijn.

 23. Wiebe1

  @Jan Verheul - 30 jaar geleden woonde ik in een gehorige woning in een kansenwijk, waar ik jarenlang van het huiselijk geweld van de islamitische buren kon meegenieten. Vaak werden er nachtenlang onophoudelijk gebeden gepreveld. Ik zag hem bij bij het verlaten van het huis de deur op slot doen. Eén keer heb ik haar buiten zien staan, met een hoofddoek op en een kleuter aan de hand, zelf nog een kind. Als de politie aan de deur kwam was het weer even stil. Tot op een morgen de hel losbrak. Daarna stonden de agenten lijkbleek in mijn keuken glaasjes water te drinken. Een agente was helemaal over haar toeren. De man had zijn vrouw en kind afgeslacht met een mes, en zichzelf danig toegetakeld. Zelf overleefde hij het door hemzelf aangerichte bloedbad. Het Pieter Baan centrum dacht aan een psychose. Ze vroegen wat ik zoal had gemerkt. Toen ik dat zei, reageerden ze hevig verontwaardigd. Ik was racistisch en bevooroordeeld en wat al niet meer. Dus uw vermoeden is niet juist. Die ellendige wereld was er al, en ik zat er middenin. Ik heb zelf ook aan de lijve ondervonden wat godsdienstwaanzin kan aanrichten, en de onwetendheid en blindheid van buitenstaanders die het allemaal mogelijk maakt. Dus ik denk er zeker niet licht over. Natuurlijk valt dit allemaal in het niet bij de martelpraktijken, die u hier zo plastisch beschrijft, en de holocaust, en alle verschrikkingen die nog gaan komen. Maar ik wil graag leven met niet teveel rompslomp aan mijn kop, van gewone dingen genieten, samen zijn met de mensen om me heen. En af en toe hier mijn ei kwijt, en als het even kan nieuwe ideeën op doen. Kortom, de hele reutemeteut. Ik weet niet wat ze u wijsgemaakt hebben, maar volgens mij is dat het belangrijkste.

 24. Jan Verheul

  Wiebe1, 12.47 deel 2. Sorry dat ik nog niet op uw vraag heb geantwoord. U schrijft: ¿Als de joden overal de schuld van zijn, en dat is toch wel rode draad in uw zoektocht, en dat ook altijd zullen blijven, wilt u dan niet van ze af, als de mogelijkheid zich voordoet?¿ ====> Hier mijn antwoord, Wiebe1. Zoals ik schreef zijn onze joodse mensen vaak het zout in de pap. Ze maken de mooiste dingen. En zelfs het idee van geldschepping heeft heel veel voordelen gehad. Ik zou die voordelen niet graag willen missen. Maar ik zie wel gevaren. Er is een religie die erg discriminerend is. De goyim worden afgeschilderd als niet-menselijk. Dat is gevaarlijk. Er is een dubbele moraal. Je mag de goyim bestelen, en zelfs doden, zonder dat je daarvoor straf krijgt. Tenzij die misdaden bekend worden en nadeel opleveren voor de joodse gemeenschap. Nu kun je zeggen dat heel erg veel joden geseculariseerd zijn, en zich daar dus niet door laten beïnvloeden. Ik betwijfel dat. De Holocaust-indoctrinatie is zo enorm dat het sterke loyaliteit aan het jodendom veroorzaakt, ook onder niet gelovige joden. Een gevoel van slachtoffer-schap. ( Zie de film Defamation) Een gevoel dat wraak misschien wel terecht is., Een gevoel dat een pre-emptive aanval te rechtvaardigen is: illegaal maar legitiem, zoals Manusama het formuleert. Een voorbeeld: Madeleine Albright, die beweert dat ze nooit wist dat ze van joodse afkomst was, heeft de sancties in de jaren 90, tegen Irak altijd verdedigd, ook al was bekend dat die sancties volledig ten onrechte waren, en ook al stierven er 500.000 Iraakse kinderen door die sancties. (Ik zal je de reutemeteut besparen. Neem van me aan dat ik dit kan bewijzen) Wat beweegt die vrouw? Waarom schrijft Oded Yinon al in 1982: Irak moet kapot worden gemaakt. Waarom schrijven de Neocons in 1997 in `A Clean Break¿, als advies aan Israel, ook dat Saddam weg moet? Waarom moet iedereen sterven? Zou het niet eenvoudiger zijn als Israel de Palestijnen humaan behandelde? Dan hoefden ze nergens bang voor te zijn en hoeven ze niet al die landen en volkeren te vernietigen. ====> Terug naar jouw vraag. Om een antwoord op je vraag te geven: Het is het één of het ander: A of B. A is dan dat we deze joodse extremisten moeten exposeren, hun ware gezicht tonen aan de wereld, en hun de macht ontnemen om de wereld in ellende te storten. Òf er gebeurt B. En dat is één van deze twee mogelijkheden: 1. Òf ze nemen de macht over de wereld definitief in handen ( zonder dat we dat echt weten) en langzaam aan worden we allemaal Gazanen of Arendar-slachtoffers of Gulag-gevangenen. Diepe ellende in elk geval 2. Òf er komt een nieuwe Holocaust die juist weer de gewone en onschuldige joodse mensen treft. Niet de idioten die schuldig zijn. Ik hoop dat dit antwoord je voor de afwisseling nu eens wèl interesseert.

 25. Jan Verheul

  Wiebe1,12.47 uur. Dank dan voor uw feedback. Nee, U heeft geen kar met mest over mij heen gekieperd, maar U noemt mijn onderbouwing steeds `reutemeteut¿. En U weet niet dat ik een website heb. Dus U staat niet open voor informatie die uw denkbeelden op losse schroeven zetten. En dat deed U vermoedelijk 30 jaar geleden ook al niet. Jammer. Toen wees ik er op dat het bij elkaar zetten van mensen die nogal van elkaar verschillen, en niet de noodzaak hebben om te integreren, bijna met zekerheid tot problemen zal leiden, in de toekomst. Maar U wilde niet luisteren naar mijn `discriminerende reutemeteut¿-argumenten, want men had U wijs gemaakt dat de Holocaust het allerergste is dat er ooit in de wereld is gebeurd, en dat dit alleen maar het gevolg was van discriminatie, en dat, als je nu maar braaf tegen elke discriminatie strijdt, dat dan de wereld vanzelf beter wordt. Dat maakten ze U toen wijs. Om de verdeeldheid mogelijk te maken moest er massa-immigratie plaats vinden. Nu is die verdeeldheid er. Die kunnen we nooit meer terug draaien. En nu is alweer 13 jaar de campagne bezig om uit die verdeeldheid een clash te creëren. Er worden vele vele miljoenen besteed aan het maken van die burgeroorlogen. ( Ik zal de onderbouwende reutemeteut weglaten, zodat het voor U minder lastig wordt om mijn betoog als `kletskoek¿ of `gewoon een mening¿ af te doen. Aardigheidje van mijn kant). En zo belanden U en uw kinderen straks in een ellendige wereld, en zullen we allemaal besluiten dat we heel graag meer Centraal Gezag hebben, een gezag dat iedereen er onder zal houden, met geweld, want al die strijdende partijen is maar niks. Mooi, dan kan de Messias eindelijk komen. Aan alle eisen is voldaan! Ik weet niet of de hardheid van dat bewind op Rusland zal gaan lijken, met al zijn Gulags. Of dat het meer op de situatie tijdens het Arendar systeem zal lijden, waar je voor een klein vergrijp kon worden gespietst: dwz. met een scherpe paal die bij de anus het lichaam binnen ging en er bij de schouder weer uit kwam werd je dan een weekje langs de straat gezet, totdat de kraaien je goeddeels hadden verorbert. Denk er niet te licht over: het spietsen -impalement- was een vak. De kunst was dat er geen vitale organen werden geraakt, zodat de veroordeelde soms nog een week leefde, en levend door de vogels of ratten werd opgegeten. Dat waren nog eens tijden. Maar het kan ook meevallen, en dan worden we allemaal Gazanen. Daar is de pijn wat korter. Luister eens wat Yossi Gurvitz er over vertelt: http://xevolutie.blogspot.nl/2014/08/377-how-will-israel-behave-if-it-can.html ( Sorry voor dit kleine stukje reutemeteut. Sla het maar over Wiebe, het is niet voor jou bedoeld.)

 26. Godeliefje

  @ Jan Verheul Er is maar één Koran, die van 'Cat Stevens' en van Hitler. Het gaat mij erom dat Koran voortdurend effectief misdaden voorbrengt! Wat 'het Westen'/Clingendael' etc Israel' wel of niet doen, staat buiten de schuld van Koran en Mohammed: Iran, S.A., de Taliban/IS, wereldwijd jihad, veelwijverij, het besnijden van vrouwen, de doodstraf voor afvalligen, etc. TERREUR. Grote Europeanen islamcritici: Dante's 'Mohammed in Hel': op gravure door Gustave Dore, te zien op internet. Hugo de Groot: 'De Wederlegging van de Mahumetisterij': www.knack.be / nieuws/boeken/ de-wederlegging-van-de-mahumetisterij /article-opinion- 44327.html . Omar Khayyám (1048 ¿ 1131 AD) Allah, perchance, the secret word might spell; If Allah be, He keeps His secret well; What He hath hidden, who shall hope to find? Shall God His secret to a maggot tell? ¿ The Koran! well, come put me to the test¿ Lovely old book in hideous error drest¿ Believe me, I can quote the Koran too, The unbeliever knows his Koran best. And do you think that unto such as you, A maggot-minded, starved, fanatic crew, God gave the secret, and denied it me?¿ Well, well, what matters it! believe that too. Afghaanse: Bahar Saeed: This veil cannot conceal me, as my hair -- its mere sight -- will not paint me bare. I am Sun. I glimmer through curtain's cloth. It can't eclipse my light, not the darkest dark. The pious man wouldn't urge me to veil if he weren't so godly, so godly, so frail. O you people of the Land of The Way! Tell me, how does my hair lead you astray? I see no sense in the wisdom you sell: you who've wronged me, why will I burn in hell? I refuse to be chastened, to lower my head bend for the sake of your own feeble legs You men of God! Cast your eyes from my face. go and hide your weakness of self -- veil, veil your withering faith

 27. Wiebe1

  Jan Verheul - U kunt het als verwijten beschouwen, maar ook als feed-back. U verkondigt hier uw boodschap, en krijgt daar reacties op. Dan gaat het niet alleen over de inhoud, maar ook over de toon. Deze site is volgens mij niet bedoeld voor ellenlange theoretische academische discussies, waar emoties zoveel mogelijk vermeden (moeten) worden. Maar dat betekent niet dat ik u de mond wil snoeren. Dat u andersdenkenden voortdurend als onwetenden betiteld, die niet écht de waarheid zoeken, is net zo beledigend, zo niet vele malen neerbuigender, als dat ik uw oneindige toestroom van ¿bewijzen¿ reutemeteut noem. Wie daar niet tegen kan moet geen discussie aangaan. U kunt niet hard maken dat ik een kruiwagen mest over u heb uitgestrooid, en nooit onderbouwd en altijd met scheldwoorden op uw ¿reutemeteut¿ reageer. Ik begrijp wel dat mijn tegenspraak u irriteert, omdat ik niet tot uw doelgroep behoor, en dat er maar weinigen geroepen zullen zijn, en dat ik in uw ogen al hopeloos verloren ben, maar het is all in the game. Ik zou alleen graag weten wat u zelf zou doen in concrete situaties, wat het resultaat van uw onderzoek is in uw persoonlijke leven. Als de joden overal de schuld van zijn, en dat is toch wel rode draad in uw zoektocht, en dat ook altijd zullen blijven, wilt u dan niet van ze af, als de mogelijkheid zich voordoet? Met andere woorden, welke ethische en morele consequenties heeft uw waarheid voor u persoonlijk. Als er geen boeken, artikelen en video¿ meer voorhanden zijn, geen bewijzen en geen te onderbouwen beweringen, wat blijft er dan over? Daar ben ik dan, als buitenstaander en al dan niet onwetende hasbara en Talkbacker(?) benieuwd naar.

 28. Jan Verheul

  @ Denk Zelf. Ik vond dit wel een goed artikel over wat er in Irak gebeurt en waarom ISIS plots zo sterk is. http://www.informationclearinghouse.info/article39970.htm

 1. Jan Verheul

  @ Boertje van Buuten 0.41. U bent natuurlijk vrij om mijn reacties niet te lezen, of maar half te lezen. Maar als U dan schrijft dat niemand het artikel van Manusama begrepen heeft, dan maak ik uiteraard bezwaar. Manusama komt helemaal nergens mee weg. Ik verwijt hem te vakmatige taal. Ik vestig de aandacht op de tegenstrijdigheid tussen illegaal en legitiem: zwart en wit tegelijk. Maar ik doe nog veel meer dan dat: ik toon aan dat we hiermee in het boek van Huxley beland zijn: war is peace. {http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)#Achtergrond} De Human Rights worden tegenwoordig heel vaak gebruikt om mensen te vermoorden. En daar heb je juristen als Manusama voor nodig om dat aan het volk te 'verkopen'. ====>Toen ik op Clingendael was zag ik wel dat deze handlangers - unwitting assets- zelf niet begrijpen dat ze een rol spelen in dit vuile spel. Ze geloven dat ze echt humanitair werk doen. Maar ik mag ze toch nog wel verwijten dat ze te beroerd zijn om de argumenten van hun critici te weerleggen, hoop ik. Ze zijn ook te beroerd om Alan Kuperman - en honderden andere bronnen- te beluisteren en er mee in debat te gaan. Chomsky is daar niet verbaasd over: 'If you would think something else, you would not be 'top journalist' or 'professor' etc. etc. " Er wordt in feite geselecteerd op goedgelovigheid. Ik heb het zelf ook gezien toen ik nog op de RUU rond liep. ====>Bovendien, best Boertje van Buuten, toon ik aan hoe het zo kan dat de VS op deze manier te werk gaat. Wie zijn de lieden die dit soort technieken in Washington hebben geïntroduceerd. En waar halen ze die technieken vandaan? Ook daar geef ik een summier antwoord op, in de post van 21.09 uur. Blijkbaar valt het U niet op, maar ik hoop dat er ergens iemand is die het wel begrijpt en geïnteresseerd raakt. Daar doe ik het voor. En om kritiek te krijgen, want je maakt mij niet wijs dat al mijn stellingen juist zijn. Dus hoop ik dat er mensen zijn die - goed onderbouwd- mij verder helpen door de fouten er uit te halen.


 2. Jan Verheul

  @Wiebe1. U verwijt me 'overkill'. Dat begrijp ik wel. Maar misschien kunt U beter ergens anders heen gaan waar alleen maar politiek correcte kreten te horen zijn: bij Geen Stijl bijvoorbeeld. { Het nieuwe Politiek Correct, uiteraard} U kiest voor een site waar discussie een kleine traditie is. Dan moet U ook accepteren dat er mensen met een andere mening publiceren. Om nu te voorkomen dat ik door de onwetenden voor kletskous wordt uitgemaakt {*} doe ik er 'onderbouwing' bij: links naar boeken of video's die heel interessant zijn voor mensen die ècht de waarheid zoeken. Daar hoort U helaas niet bij. Het is U nog niet opgevallen dat ik hier regelmatig verwijs naar een artikel op mijn eigen blog. U schrijft namelijk: "Maak een website en zet daar de hele reutemeteut op." {*} Hasbara en Talkbackers hebben de gewoonte een kruiwagen mest over mijn beweringen uit te storten. Nooit onderbouwd, àltijd scheldwoorden. En zij zijn met veel meer dan de mensen zoals ik. Dus voor de onwetende buitenstaander - die niet weet dan 'Jantje Pieterse' in Tel Aviv woont-- is het duidelijk: de hasbara hebben gelijk en lieden als ik hebben ongelijk. Meeste stemmen gelden, zo heeft de evoluti eons gevormd. Ik kan dat alleen voorkomen door mijn beweringen te onderbouwen: boek, artikel,video er bij. En dan maar hopen dat er ergens een jonge student of een oudere gepensioneerde denkt: Hé, ik ga dat eens onderzoeken. Ik discussieer ogenschijnlijk met U, maar U bent niet meer dan een kapstok om mijn info te kunnen poneren. Er is uiteraard geen enkele hoop dat U ooit interesse zult krijgen in wat er nu echt in de wereld gebeurt. U bent al hopeloos geïndoctrineerd. Dertig jaar geleden was U woedend op mensen als ik , die de immigratie wilden bespreken. Nu bent U woedend op mij wegens het omgekeerde. U bent een soort werktuig voor de lieden die ècht bepalen wat er gebeurt. Excuses als ik U irriteer, maar ik denk dat U zelf op de verkeerde site zit, en niet ik.


 3. BoertjevanBuuten

  Kijk eens aan, de heren bezigen deftige taal en storten zich in de zoveelste uitzichtsloze discussie over de wereldgodsdiensten, maar begrijpen amper waar het artikel over gaat. Vandaar dat zo'n universitair docent volkenrecht hier wegkomt met de stelling dat een illegale militaire interventie legitiem kan zijn en de suggestie dat Nederland met dat standpunt een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het volkenrecht.


 4. www.denk-zelf.nl

  Paar dagen geleden Manusama (zoon van?), vandaag Wagemakers, maar beiden geven hun mening vanuit hun stoel in Nederland. Voor wat ie waard is. Wat weten zij meer van de situatie dan wij die internationale kranten lezen?! Waarom stuurt de VK er niet een journalist heen om ons ter plekke goed gedocumenteerd te informeren? Gevaarlijk? Ja, maar dat hoort bij het beroep zou ik zeggen (nou ja, beroep?), had je maar een andere baan moeten nemen.


 5. Wiebe1

  @Jan Verheul - Is het ook mogelijk met u van gedachten te wisselen zonder dat de citaten je om de oren vliegen? Goeie genade, u lijkt wel een Jehova getuige. Meneer heeft de waarheid in pacht en ieder ander weet van z¿n gezond niet af. Ze lezen allemaal de verkeerde boeken en laten zich van alles wijsmaken. Wie denkt u wel dat u bent? Hoe zou u het vinden als ik u de hele tijd met boektitels bestookte en u voor onnozelaar uitmaakte? Maak een website en zet daar de hele reutemeteut op. Er zijn gelijkgestemden, geloof me, ze zijn er. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is aanhang voor te vinden. Maar stop hiermee, het is om horendol van te worden. Dit is een welgemeend advies. Zie maar wat u er mee doet. Mij lijkt het een win-win situatie.


 6. Jan Verheul

  In de joodse godsdienst zijn er stromingen die toestaan dat een niet-joods klind uit voorzorg wordt gedood: Als je denkt dat dit kind later, als het volwassen is, schade aan joodse mensen zal toebrengen. Enkele jaren geleden verscheen daar nog een boek over : The King's Torah. Heftige discussies in Israel. { http://www.youtube.com/watch?v=7t_LxpCY2G8&feature=player_embedded } ====> Je ziet de invloed van de joodse religie op de Amerikaanse wetgeving, want dit stukje joodse religie komt als doctrine terug in de VS politiek: In 2002 bedacht Robert Zoellick het idee van de pre-emptive strike: het moet mogelijk zijn om mensen of landen 'weg te nemen' / take out als je denkt dat ze in de toekomst boosaardige zaken gaan doen. Vanaf nu kun je iedereen aanvallen. Het enige dat je moet doen is iedereen wijsmaken dat hij een 'humanitaire misdaad' zal begaan in de toekomst. Dàt was de onderbouwing om Libië te kunnen verwoesten. Luister naar Kuperman, of lees Max Forte: Het is zeer onwaarschijnlijk dat Ghadaffi een humanitaire misdaad zou begaan. Voor deze Kleine Groep is het mogelijk om àlles te doen wat ze willen. Ze kunnen iedereen wijsmaken dat het 'toch wel gerechtvaardigd is', in termen van Manusama: illegaal maar legitiem. In kalre taal: zwart maar toch wit. Vandaar de vele moeilijke woorden, Want als Manusama schrijft: Het is zwart maar toch wit, dan denken enkele mensen wellicht: Hé, wacht eens even. Leg me dat nog eens uit ! ===> het talent om mensen wijs te maken dat zwart en wit allebei tegelijk 'het geval' zijn, dat hebben deze mensen te danken aan de vele eeuwen yeshiva studie: Torah, gemara, mishna,zeg maar talmoed: het ene commentaar op het andere. Iedereen probeert weer een 'manier van voorstelling' te bedenken waardoor de perceptie weer 180 graden draait. Conclusie: ze kunnen ons àlles wijsmaken. Vandaag gaan we de straat op om tegen discriminatie te vechten , zodat asielzoekers en allochtonen ons land naar behoeven kunnen binnen komen. O wat waren ze fanatiek. Wat was Leon de Winter hard voor mensen als Janmaat. En even later,als het volgende stadium van de tactiek is aangebroken, dan stoken ze ons op om diezelfde immigranten weer te verachten en te verbranden. Diezelfde Leon de Winter! Diezelfde David Horowiitz.<===> In een boek uit voorjaar 1990 beschrijft Victor Ostrovsky hoe zijn leermeester bij de Mossad het hem verduidelijkte: ( By way of deception¿.pag 117) "After the bombing of Libya, our friend Qadhafi is sure to stay out of the picture for some time. Iraq and Saddam Hussein are the next target. We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work."==== Zo gaan ze dus te werk. Zie: http://xevolutie.blogspot.nl/2012/06/208-kuwait-and-saddam.html En ook: http://xevolutie.blogspot.nl/2010/12/de-inval-in-irak-was-ten-bate-van.html


 7. Jan Verheul

  Zowaar! Wiebe1 en MGrand, ik ben het met U eens. Het artikel van Manusama is bijkans onleesbaar. Nu wil ik nog wel aannemen dat het voor vaklui klare taal is, en dat het voor hen misschien wel op deze manier moet worden geformuleerd. Maar toch: U steekt terecht de draak met Manusama's column, want hij schrijft hier, en niet in een vakblad, en hoort het dus in begrijpelijker woorden te vatten. Maar wat ik vooral kwalijk vind, {ik heb dat enkele dagen geleden al geschreven, op 13 okt, 22.41 uur} dat is dat het militair ingrijpen altijd veel meer ellende verooorzaakt dan voorkomt. En dat het altijd een manier is van het Amerikaanse Keizerrijk om opstandige landen of leiders in de pan te hakken. Kortom: het militar ingrijpen is in feite een oorlogs-werktuig en dus een misdaad. En dàt is wat deze juridische mierenneukerij nooit blootlegt, maar juist bedekt. Juist mogelijk maakt. De Iraki's waren niet zo best af onder Saddam, maar nu leven ze in een hel die honderd maal erger is. Idem voor Libië [ kijk naar het college van prof Kuperman: de humanitaire hulp heeft 34000 extra doden veroorzaakt in Libië:https://www.youtube.com/watch?v=d_F_QHeQ4MU ] . Idem voor de steun aan het Vrije Syrische Leger. Idem voor onze hulp - 5 miljard- om democratie in de Ukraïne te brengen.


 8. Wiebe1

  @MGrand - U haalt mij de woorden uit de mond, ware het niet dat mijn innerlijk toetsingskader zich tegen deze uitdrukking verzet. Doet deze omschrijving immers wel recht aan de legitimiteit van de interventie in uw persoonlijke levensruimte, en dan met name het graduele karakter hiervan, aangezien humanitaire legitimiteit meer of minder legitiem kan zijn, of is het tot een deplorabel niveau gedaald. Misbruik ligt immers op de loer. Wellicht zou ik er beter aan doen eerst autorisatie van de VK redactie te zoeken, hoewel het strikt genomen legaal is, en de politieke realiteit voornoemde autoriteit op een zijspoor heeft gezet. In het licht van de imminente humanitaire tragedies die zich momenteel op het wereldtoneel ontvouwen, en het consistent falen van regeringspartijen, zijn deze overwegingen echter geenszins van bijzonder grote importantie, zodat ik mij nu naar het diner zal begeven, om aldaar van een eminente jachtschotel te profiteren. Rest mij niets anders dan u een genoeglijke avond toe te wensen. Met dank voor uw aandacht.


 9. MGrand

  Ik weet het niet, maar ik krijg altijd een gevoel van "Je ne sais quoi" als ik moet duiden of inherente ambiguïteit, zoals de schrijver dezes voorstaat, nu precies dat betekent wat het zegt, of dat ik dat anders zou kunnen benoemen. Derhalve niettegenstaande het feit dat de idee, het concept waarbinnen het paradigma van het hiervoor genoemde samenstelsel van containertermen gebezigd zijn, ware het niet dat mits indien het wel zo was, het ook had gekund. Nietwaar? Daarom verblijf ik.


 10. Jan Verheul

  @Godeliefje, uw litanie van steekwoorden is nauwelijks te begrijpen. Ik neem aan dat U Robert Spencer of een andere fameuze geschied-vervalser hebt gelezen, en dat U dat nu ook gelooft. Omdat ik toch even tijd heb zal ik enkele commentaren geven. Dat Hitler de Koran bewonderde wist ik niet, maar er zijn erg veel mensen die de Koran bewonderen en er zijn er ook dioe zich tot de kortan bekeren. Een favoriete zander, Cat Stevens, is zo iemand. Luister eens naar Tea for the Tillerman, prachtig album: https://www.youtube.com/watch?v=tq6tlxrQb4g ====> dan verwijt U ook nog de Mufti van Jerusalem dat hij in de jaren 40 met Hitler heulde. Ja, klopt. Maar ook de Jewish Agency, in de jaren voor 1948 was dat de informele Joodse Regering in Palestina, deed zaken met Hitler. Lees 'The Transfer Agreement' van Conrad Black. Er staat nog een kostelijk filmpje op youtube waarin jede ouders van Conrad Black ziet, die zich vreselijk ergeren aan de waarheidsvinding van hun zoon. Ze huurden nog een psychiater in om hun zoon voor gek te laten verklaren, zo begrijp ik. http://www.youtube.com/watch?v=o3we8Sg9oOs&feature=related == De samenwerking tussen Nazi Duitsland en Israel stopte pas in 1941. ====>


 11. Jan Verheul

  @Boertje van Buuten, je hoeft niet met me in discussie, maar het zou aardig geweest zijn als je jouw verwijt aan mij - dat ik antisemiet zou zijn- had willen verdedigen. Maar maakt verder niet uit.


 12. Godeliefje

  @ BoertjevanBuuten Jan Verheul conveniënt negeerde dat Hitler Koran bewonderde, die GW: de Mein Kampf Koran', IS rijkelijk bewijst. Ik niks 'Jehova', wel Koran bestudeerd kan verklaren, en slechts schrijf door mijn ervaringen met islam in het buitenland, w.o. in Afghanistan, India en Libanon. In Nederland meer dan 15 jaar lang: boeken, fora, islam lezingen, publieke debatten, etc. En veel vernam van X-moslim vluchtelingen, zelf jarenlang werkte t.b.v. journalisten in doodsnood door Koran in islamlanden. Jan Verheul papegaait islam, want '2000 mensen' is geen 'genocide', Israël geen 'miljoenen moslimmannen vermoordde', destijd immigraie van Joden begon, waren er slechts 70.000 Palestijnen onder mandaat gesteld van koloniaal Turkije. Islam ongetelde miljoenen genocide door 'lebensraum' halen: oorlog op het M.O. Christendom en Jodendom - met gruwelijke massacres, dito in Hindoe India. 'Afghanistan 400 jaar belegerd door islam', toen een koning capituleerde 'om meer bloedvergieten te voorkomen'. De genocide door Turkije op christen Armeniërs; en op Koerden, daarvoor de Ottomanen met massacres in Europa. 'Separation' met miljoenen doden het uiteindelijke gevolg in India. Moslim separatisten op de Filippijnen hun jarenlang gruwelijk moorden,vrij recent stopten. Saddam [rond 3 miljoen] , Ghadaffi duizenden, Al Qaeda rijkelijk, w.o. in Mali, en door de Taliban genocide op sjiieten, terwijl moslims voortdurend moorden in Somalie. 'Zielige moslimvrouwen' geterroriseerd door de man-centrische Koran! GDVRDMM Verheul is niet goed snik: 'meisjes hun huwelijk pas consumeren als die vrouw worden', verkracht worden - uiteengerukt door een oude vent , doodbloeden, of door geboorten! En opnieuw liegt, die 'huwelijken' in Europa slechts door een handjevol 'elite' t.b.v. smeden van erfenissen/macht. Gotspe zijn eigen gedachten 'Joden liquideren', overhevelt naar mij die alles 'islam' VERACHT, én geweld; én Verheul!


 13. Wiebe1

  @BoertjevanBuuten - Daar heeft u wel een punt, maar u maakt te weinig onderscheid. Het kan zijn dat uw cynisme u daarbij in de weg zit. En dan gooit u het kind met het badwater weg. Met wie wilt u dan eigenlijk wel in discussie? Of heeft u genoeg aan uzelf? Dan hebt u hier weinig te zoeken. Op naargeestig gemopper, afgewisseld met beledigingen en schuttingtaal zit niemand te wachten. Maar als het u oplucht, mijn zegen heeft u.


 14. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Ik ga niet met Jehova's getuigen in discussie; absoluut zinloos. Evenmin ga ik met jou in discussie, of met Godeliefje of Wiebe1, die respectievelijk een klap van de PVV-molen en de hasbara-molen hebben gehad. Jullie hebben genoeg aan elkaar. Ik vraag me slechts af hoeveel mensen dat gelul serieus nemen. PS: zie mijn reactie van woensdag 15 oktober 1:21:04


 15. Jan Verheul

  Wat ik ook altijd opmerkelijk vind aan de 'talk-backers' dat is het volgende. Ze zijn fanatiek pro-Israel en hebben dus mogelijk geen enkel probleem hebben met de genocide op 2000 mensen in Gaza. Maar in hun moslim-bashing campagnes doen ze altijd zeer bezorgd over het lot van de moslim-vrouwen. Godeliefje schrijft onophoudelijk over meisjes die al heel jong worden uitgehuwelijkt { het huwelijk wordt pas geconsumeerd als het meisje tot vrouw is geworden. In onze cultuur ervaren we dat als erg jong, maar in vroeger tijden was dit in vrijwel alle culturen normaal} maar over de miljoenen moslima's die in de laatse 13 jaar hun man of vader hebben verloren omdat -zoals Robert Zoellick toegeeft- Israel lebensraum nodig heeft, daarover maakt Godeliefje zich geen zorgen. Àlles zet ze in het werk om moslims te demoniseren, zodat ze zonder al te veel tegenstand kunnen worden geliquideerd.


 16. Godeliefje

  @ Jan Verheul U kennelijk wanhopig, meer en meer bazelt over wat niets ter zake doet. U islam 'nogal' papegaait, met liegen toegestaan t.b.v. islam. Geen argument in elk debat is afketsen door: 'ik begrijp niet wat er staat', dat ook uw intellectueel falen. LOL is 'Godeliefje is een computer', echter niet als opnieuw: 'de Joden hebben het gedaan'. Israel herhaalt Shakespeare's Shylock: 'bloedt ik niet zoals u?' en ' ik wil mijn pondje vlees terug!'.


 17. Godeliefje

  @ Jan Verheul U verkoopt gemene kletskoek over Joden, terwijl uw feiten en vergelijkingen op mankepoten lopen, want GEEN KLAP TE MAKEN MET 'HEILIGE JOODSE BOEKEN" die niet daadwerkelijk effectief zijn!!! De KORAN voortdurend DAADWERKELIJK EFFECTIEF voor pedofilie a la Mohammed. De KORAN merendeels Ketterij [!] van de THORA, dus "BABIES" in islam uitgehuwelijkt kunnen worden. De ellende niet te overzien voor een jonge vrouw 'gehuwd' met een baby, die stierf, als weduwe opnieuw uitgehuwelijkt, ditmaal aan haar veel oudere zwager. In geheel volgens Afghaan/X-moslim: 'ik uitgenodigd voor het huwelijk van mijn rond 19 jaar oude neef, met een voor mij onbekend meisje, van rond 9 jaar. Toen ik binnenkwam, het meisje wanhopig huilend naar mij rende met: 'HELP MIJ, waar zijn mijn vader en moeder, IK WIL NAAR HUIS!'. Hij: 'ik niets kon doen, met haar huilde, terwijl de imam het huwelijk inzegende'. Ook dit meisje stierf door de geboorte van haar 1e kind, zijn neef vanzelfsprekend opnieuw huwde. 'Taliban Koran scholen' zijn niét uw: 'het gevolg van het Westen'.


 18. Jan Verheul

  Hebben we hier te maken met een eerste poging om het 'talk-backen' te automatiseren? Is Godeliefje een computer? De zinnen blijven krom, alsof ze via google translate zijn gemaakt. ===> Israelische ministerie stimuleert 'Talkback': http://tinyurl.com/no8fm9 Haaretz over het Jewish Internet Defense Force: http://tinyurl.com/d9dkkto Cursussen hoe je Wikipedia kan veranderen: http://tinyurl.com/2cb56v3 Tenslotte: de site Camera, waar elk land de bodem wordt ingeboord om zodoende Israel niet als enige bekritiseerde land te laten opvallen: Joden promoten Israel onopvallend door middel van "Bad news". Dr. Manfred Gerstenfeld http://www.camera.org/index.asp?x_context=8&x_nameinnews=216&x_article=1553 ====> Om de korte links te laten werken: niet in de browser copy- pasten, maar eerst in word plaatsen, de cursor na de laatse letter zetten, en klikken, zodat het een hyperlink wordt. Dan gewoon aanklikken.


 19. Godeliefje

  @ Jan Verheul Nonsens is uw: 'Godeliefje is propaganda-slachtoffer', wat ik schrijf bevestigd wordt door islam. In de Koran de pogroms: 'Wij hebben de Joden in de woestijn verdreven, aan u hun land, en verdere eigendommen, door 'vernietigd hen, waar gij hen ook vindt', in hadihs de voorbeelden van 'how to', generiek 'umah' haat voor Israël voorbrengt. In de diaspora, doorheen alle eeuwen, verlangen uitspraken terug te keren naar Jeruzalem in literatuur, muziek, schilderkunst, musicals, etc.!!! Hebreeuws door Israël geen 'dode taal' meer, Jiddisch zelfs 'gered moet worden'. Door Hitler gedwongen, hun land terug gingen claimen van islam, niet anders dan Aboriginals [zeer gelimiteerd] krijgen in OZ, en Indianen in de USA. China echter Tibet terug claimde [alsnog niet Taiwan] daar Boeddhisme verwoeste, terwijl totalitaire lakens uitdeelt in Hong Kong, met geweld 'waar nodig'. Joden voortdurend super veel bijdragen aan wetenschap en cultuur, ik mij generiek doodschaam voor 'de nieuwe bruinhemden' in Nederland in collaboratie met islam.


 20. Jan Verheul

  @Godeliefje. Zoals ik U eerder schreef wil ik niet op U reageren, want U doet niet de moeite om coherent verhaaltje neer te schrijven, en dat is wel het minste dat een schrijver voor zijn lezer hoort te doen.== Echter, ik begrijp dat de sexuele omgang met minderjarigen een steeds terugkerend element is in uw posts. In dat geval moet U zich ook eens in de joodse heilige boeken verdiepen. ===> Daar leest U dat sex met babies beneden de 3 jaar geen probleem is. Zijn ze echter ouder, dan wordt de 'bruidsschat' àltijd beperkt tot 200 zuz. Over de vraag of dergelijke sex goed of slecht is, daar praat de Talmud niet eens over: de financiele kant moet geregeld worden door de religie, en dat doen de wijze rabbies dus. http://www.come-and-hear.com/editor/america_2.html en zie de blauwe tekst hier: http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_55.html http://tiny.cc/grrp2 How's that, for a change ? ====> In de Tractate Shabath (een belangrijk onderdeel van de Talmoed) beschrijft men de vrouw als: "a sack full of excrement". Ook in de Kitzur Shulhan Aruch (een verkorte versie van de Talmoed) staan werkelijk verbijsterende passage's over vrouwen. Dit geschrift plaatst hen op één lijn met honden en varkens: "A male should not walk between two females or two dogs or two pigs. In the same manner the males should not allow a woman, dog or pig to walk between them". Iedere jongen is een ultrareligieuze gemeenschap in Israël krijgt deze "wijze les" tussen zijn tiende en twaalfde jaar te horen. U kennende zult U nu wel uw boosheid over 'de Profeet' vervangen door een nog grotere boosheid op 'de joden'. Als dat maar goed afloopt dan.


 21. Godeliefje

  @ Jan Verheul U niets anders zegt dan de Uebermensch Hitler: 'de Joden beheersen de economie', die zijn 'Unmenschen', in Koran 'apen en varkens' herhaalt in islam door imams, etc. op youtube door schattige moslim peuters: https://www.youtube.com/ watch?v=MS2t2e76o8I


 22. Godeliefje

  @ AlleHoeken Sorry, mijn 'nu ook generiek gedaan in Indonesië - geldt besnijdenis, niet die 'huwelijken'. Voor veelwijverij als 'huwelijk', geldt mits ' financieel kunnen onderhouden', altijd een jongere vrouw, 'zijn 1e vrouw toestemming moet geven', de emfase op 'moet'.


 23. Jan Verheul

  @ BoertjevanBuuten, BvB. dat valt me van U tegen. U noemt mij antisemiet - van de oude stempel nog wel- en dat zou ik wel eens door U verdedigd willen zien. Het is werkelijk onzin. Als ik een voorstelling van zaken geef die onjuist is, toon dat dan aan, of vecht op zijn minst zo'n bewering aan. Maar begin niet zo gemakkelijk 'Antisemiet!' te roepen. Een antisemiet is iemand die vindt dat alle joden boosaaardig zijn. Dat vind ik helemaal niet. Maar er heerst een klimaat waarin je geen kritiek mag uiten op joden die er in slaagden om de hele wereld te laten geloven dat - om een voorbeeld te herhalen- de Palestijnen hun land in 1948 vrijwillig verlieten. Zo'n immuniteit en zulk grootschalig bedrog doet de mensheid geen goed. Dat zorgt voor een onbalans: de belangen van één groep worden dan echt veel meer gediend dan die van andere groepen. Mijn strijd is voor de miljoenen moslim-levens die vernietigd zijn in de laatste 13 jaar. Niet dat ik hun leven nog kan herstellen: mannen en vaders zijn gedood, landen zijn kapot, etnische haat is tot een maximum opgevoerd etc. Dat is niet te herstellen. Maar het boosaardige proces moet worden gestopt. Straks hebben we een atoom-oorlog met vele miljoenen doden. Wat dan? Deze discussie, die ik hier begin, moet gevoerd worden. Oók in het belang van de gewone joodse mensen, want zij krijgen altijd de haat over zich heen als 'het sentiment' om slaat. Het zijn een paar heel rotte appels die compleet gek zijn geworden. Bijv. Sheldon Adelson, die 100 miljoen $ aan Congresleden geeft elk jaar, speelt openlijk met het idee om een atoombom op Iran te gooien: http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641 Mogen we daar niet over praten? Moeten we onze tijd besteden aan propaganda-slachtoffers als Wiebe1 en Godeliefje? Als je 911 bestudeert dan zie je joodse invloed all over. Een joodse professor, militair en War Office docent, Alan Sabroski zegt onomwonden dat hij denkt dat Israel verantwoordelijk is voor 911. Er is geen enkele uitspraak die ik doe doe niet ook door joodse mensen is gedaan. Kijkt U maar even hier: http://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA


 24. Godeliefje

  @ Jan Verheul Het bestaansrecht van 'Israël en Joden verboden in Koran, Joden [en christenen] 'eeuwig zullen branden', hun religies confisqueert, veranderd, de Koran beiden 'afschaft'. De Pashtuns [dus de Taliban] door Israëli archeologen in Afghanistan ontdekt 'oorspronkelijk Joden zijn'. Pashtun op internet: 'wij Joden, dus geen Joden haten, maar wel Israël' - waaruit zijn voorouders verdreven werden door oorlog van uitheemse Arabieren. Hitler vanzelfsprekend de Koran bewonderde. U uw hart op kan halen op Youtube een aantal: 'Hitler and the Grand Mufti van Jeruzalem': https://www.youtube.com/ watch?v= nSUEx1cKUlg


 1. Godeliefje

  @ AlleHoeken "Hun profeet wordt pedofiel genoemd. Zijn er nòg effectievere methoden om jonge moslims vreselijk boos te maken?" 1: Pedofilie toegestaan in Koran: meisjes vanaf menstruatie mogen huwen, de leeftijd van hun echtgenoot niét gesteld. 2: Bevestigd in Bukhari hadiths [meerdere] dat Aisha, 9 jaar, de 45 jarige Mohammed huwde. 3: Alle kritiek op Koran en Mohammed 'haram': in Jemen het merendeel meisjes a la Mohammed, de orthodoxe moslimvrouw die recent bewerkstelligde dat verboden werd, in NL op bezoek, Koran noch Mohammed benoemde. Ik aan haar: 'hoe kan dit goed gaan terwijl wereldwijd vermeerderd fundamentalisme? ' , geen antwoord kreeg - nu ook generiek gedaan in Indonesie. Egyptische lacherig 'nou ja, u weet, het zijn mannen'; en in Afghanistan verboden sinds Karzai - niet gestopt kan worden door verwijzing naar de Koran en Mohammed. Dito vrouwenbesnijdenis, inderdaad ''een cultuurgebruik' dat voortdurend taboe blijft te bespreken, Mohammed niet verbood, in 1 sunah aan een vrouw die ging besnijden: 'snij niet te diep dat is niet goed', voortdurend gebeurd zonder verdoving, voortdurend met van alles psychische en DESATREUZE fysieke gevolgen. 2. BoertjevanBuuten

  Kijk eens aan, we hebben een echte anti-semiet van de oude stempel in ons midden. Het schijnt een menselijke dwangneurose om te trachten God te misleiden en onder zijn wetten uit te komen, in aanmerking genomen dat ze de here hebben geschapen naar hun eigen ideaalbeeld. 3. Jan Verheul

  Ik zal het maar ruiterlijk bekennen: Ik ben van plan de wereld te domineren. En nu we het er toch over hebben: ik ken een groepje Eskimo's en die zijn dat ook van plan! U begriojpt me: Het gaat er dus niet zozeer om of een groep de wereld wil domineren. Elke groep wil dat vroeg of laat. Het gaat er om: wie zouden dat eventueel ook kùnnen doen, en wat kunnen we dan van hen verwachten. ===> Qua mogelijkheden gooien groepen die met joodse 'verbanden' samenwerken hoge ogen. Dat is een erg lang verhaal over selectie voor een hoog IQ en tegelijk een selectie op verbale en spindokter-achtige talenten: een yeshiva student moet vooral creatief met taal om kunnen gaan. Iemand zei ooit: de joodse godsdienst is één lange poging van de joden om hun God om de tuin te leiden, om onder zijn wetten uit te komen. Daar zit wat in. Hoe die selectie werkt? Een rijke joodse vader huwde zijn dochters uit aan talentvolle yeshiva studenten. Dat hoorde zo. Dat zorgt ervoor dat zowel de praktische inzichten - nodig om rijk te worden - als de verbale en juridische talenten - nodig om een goed student te zijn- veel meer overlevingskans hebben: door het geld van schoonvader. { In de evolutionaire tijd stierf 60 % van de kinderen, indirect, door armoede} Yuri Slezkine - Russisch-Amerikaans, joods- noemde het joodse volk 'service-nomaden' en beschrijft hoe hun diensten eigenlijk bij elke heerser of koning gewaardeerd werden. Socioloog Weber beschreef de 'Hof-joden'. Ook in de hoogste gremia in de huidige wereld treft men veel joodse mensen aan. Kritische joden als Gilad Atzmon beweren dat landen als Frankrijk geheel in de macht van 'de joden' zijn: het CRIF in dit geval. In Amerika is de Israel Lobby erg machtig. Volgens de VPRO documentaire 'De Israel Lobby' controleren ze het Congres en de Senaat. Heel interessant om te zien hoe ze dat doen: http://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98 En de kern die de hele wereld bepaalt: de FED, de banken, Wall Street, het IMF etc: zonder twijfel onder controle van mensen die zich geen enkele kritiek op de joodse zaak kunnen veroorloven. Toch is dat nog niet eens het belangrijkste. Ook Hollywood en de grote Media zijn geheel kritiekloos t a v de joodse belangen. En de Media bepalen ons idee over de wereld. Als Wiebe1 denkt dat de Palestijnen destijds op verzoek van de arabische legers hun land ontvlucht zijn, dan toont dat aan hoe enorm hun macht is om de hele wereld iets wijs te maken dat onwaar is. { Denk aan al die Geschiedenis profs die decennia lang niet wisten wat er in 1948 in Israel echt was gebeurd! } Gelukkig hebben joodse wetenschappers zèlf de leugen ontmaskerd. Want er zijn heel veel en heel moedige joodse mensen die hetzelfde zien als wat ik hier beschrijf, en ook boos zijn en rechtvaardigheid willen. Ik wil ook gezegd hebben dat onze samenleving zonder de joodse invloed veel grijzer en saaier zou zijn: niks voor mij. ============> Wat zouden we kunnen verwachten als er een joods overheerste wereld zou komen? Laat ons kijken naar samenlevingen die reeds in het verleden door joodse krachten werden gecontroleerd. Lees in het boek Esther hoe de Perzische bevolking sidderde en beefde voor Mordechai. Lees hoe de Poolse en Ukraïense lijfeigenen werden terechtgesteld onder het Arendar systeem. : http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/05/26/holocaust-holodomor-origins-of-anti-semi?page=1 Lees hoe er in Rusland 60 miljoen mensen naar de kampen gingen en daar stierven. Joden hadden daarin een enorm aandeel:http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html Lees hoe het de Palestijnen in Gaza vergaat. Lees hoe een land als Amerika naar beneden dondert. Lees hoe het de moslims vergaat in moslimlanden, omdat Eretz Israel vereist dat er ruimte wordt gemaakt voor een groter Israel. Het is niet best wat ons te wachten staat. Ik denk dat we allemaal de plicht hebben om dit gevaar af te wenden: er zijn enkele lieden gek geworden, en die gekken moeten we een halt toe roepen. 4. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick schrijft dat als iemand suggereert, dat (de) Joden er op uit zijn om de wereld te domineren, dan hij uit alle macht te begrijpen hoe die beschuldiging kan ontstaan. Nou is dat natuurlijk ook niet zo gemakkelijk, want wie gelooft er nu bijvoorbeeld dat Wall Street de wereld wil domineren? Nee, dan de moslims: die willen hetzelfde op grond van een boek van meer dan 1000 jaar oud. Dat ligt veel meer voor de hand. 5. BoertjevanBuuten

  Wiebe1 - Dat soort platte hasbara is aan mij absoluut niet besteed: de enige conclusie die ik daaruit trek is, dat ik alles wat je schrijft moet wantrouwen. De Israelische politiek is er op de eerste plaats voor verantwoordelijk dat het daar uit de hand loopt en de internationale gemeenschap had harde dwang moet uitoefenen om er voor te zorgen dat de VN resoluties werden nageleefd. Nu is het kalf al verdronken.... 6. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick schrijft dat als iemand suggereert, dat (de) Joden er op uit zijn om de wereld te domineren, dan hij uit alle macht te begrijpen hoe die beschuldiging kan ontstaan. Nou is dat natuurlijk ook niet zo gemakkelijk, want wie gelooft er nu bijvoorbeeld dat Wall Street de wereld wil domineren? Nee, dan de moslims: die willen hetzelfde op grond van een boek van meer dan 1000 jaar oud. Dat ligt veel meer voor de hand. 7. BoertjevanBuuten

  Wiebe1 - Dat soort platte hasbara is aan mij absoluut niet besteed: de enige conclusie die ik daaruit trek is, dat ik alles wat je schrijft moet wantrouwen. De Israelische politiek is er op de eerste plaats voor verantwoordelijk dat het daar uit de hand loopt en de internationale gemeenschap had harde dwang moet uitoefenen om er voor te zorgen dat de VN resoluties werden nageleefd. Nu is het kalf al verdronken.... 8. Meneer Dick

  Als iemand suggereert, dat (de) Joden er op uit zijn om de wereld te domineren, dan probeer ik uit alle macht te begrijpen hoe die beschuldiging kan ontstaan. Als ik de gehele geschiedenis tot en met het heden overzie, dan kan ik geen grond voor die beschuldiging ontdekken. De Joden hebben tegenstanders, ontegenzeggelijk. Binnen een hoogoplopende strijd worden vol ijver wapens gezocht. Binnen de bijbehorende woordenstrijd worden ook gretig wapens gevonden. Als dan zelfs die gekke beschuldiging over de Joden wordt gebruikt, dan is dat een wapen uit het arsenaal van het antisemitisme. Ik kan geen andere andere verklaring voor het ontstaan van rare beschuldiging bedenken. 1. Jan Verheul

  @Wiebe1. U schrijft om 22.49 o.a. dit: Israel ligt in wat moslims als hun achtertuin beschouwen. ====> Nee. Israel ligt in een land dat geheel van de Palestijnen was. Stel U voor de de Engelsen ons land aan de Zionisten hadden gegeven. Wat zou U daar van hebben gevonden? ----> " waarvan de bewoners naar willekeur kunnen worden verdreven, gemarteld en gedood" ===>Ja, de Nobelprijs voor de Vrede-winnaar, Obama, heeft al 7 moslimanden gebombardeerd. Had U het daar over? ---> "Omdat Allah de joden haat, is de islamitische verzetsbeweging Hamas opgericht" Onjuist. Hamas is opgericht omdat de PLO te weinig agressief was t a v Israel. Israel heeft mede Hamas opgericht. Lees hierover oud AIPAC lid Richard Forer: http://pdfcast.org/pdf/hamas-was-founded-by-isra-l -----> In werkelijkheid werden ze verjaagd door de moslimlegers ====> Lees Benny Morris of lees Ilan Pappé: zij zijn Israelische 'New Historians' die in stevige boeken onweerlegbaar bewijzen dat uw verhaal één van die leugens is die ons 50 jaar lang met succes zijn wijsgemaakt. Er is in Israel echt niemand meer die uw verhaal nog gelooft. In de VS zijn nog wel idioten die uw verhaal als waar verkondigen. Maar daarmee wordt het nog niet de waarheid. U toont aan helemaal niks over Israel te weten. U kunt ook eens kijken naar Miko Peled.http://www.youtube.com/watch?v=c4ZfnpN4Dfc&feature=player_embedded#t=0s -----> En op het laatst bevriest het hart. Dan zijn we nog verder van huis. Denkt u niet? ===>Ik denk dat we oprecht moeten achterhalen wat de ware geschiedenis is. En wat de werkelijke verhoudingen zijn: welke groep heeft nu de meeste doden op zijn kerfstok? En wie onze info controleert"wie bepaalt wat Ù denkt? Pas daarna moeten we onze mening vormen en daar mag je dan een ander mee lastig vallen,. Wat U doet is klakkeloos geloven wat de MSM U voorhouden. U wordt gebruikt in het spel van de machtigen. U wil de wereld verbeteren, en maakt hem juist slechter. U wil ons land redden, en vernietigd het nu juist. Met uw kritiek op massa-immigratie bent U 25 jaar te laat. Dan had U mij in 1990-1992 moeten steunen. Maar U was toen wellicht mijn tegenstander, net als vriend Leon de Winter.
 2. AlleHoeken

  Jan Verheul Hun profeet wordt pedofiel genoemd. Zijn er nòg effectievere methoden om jonge mannen die trots zijn op hun afkomst, vreselijk boos te maken? [..] Ik denk het niet, is dat vals? Nee! De boze mannen zouden in staat moeten zijn, ook volgens de heilige qu'ran door kennis te vergaren, dit soort opmerkingen te kunnen pareren. Ik heb melei met je frustraties
 3. AlleHoeken

  Wiebe1 Jan Verheul, ik ga niet in op jij-bakken. Niets van wat u kunt opdiepen uit uw onuitputtelijke bron, kan de daden van IS rechtvaardigen. Als dat wel zo is, geldt dat voor alle misdaden. We kunnen ze dan gewoon allemaal tegen elkaar afstrepen, volgens criteria naar eigen keuze. En is er uiteindelijk niemand schuldig. Lijkt u dat een goed idee? [..] Slecht idee. We kunnen beter overeenkomen dat de VS en Israel duivelse staten zijn die islamieten willen pesten, en daardoor de wereld in elende storten. Alle goede ideen uit de islamitische wereld tegenwerken en goede ideen uit deze gebieden ausradieren. De goede ideen komen hier niet eens bij de nos terecht, maar dat doet er niet toe.
 4. Wiebe1

  Jan Verheul, ik ga niet in op jij-bakken. Niets van wat u kunt opdiepen uit uw onuitputtelijke bron, kan de daden van IS rechtvaardigen. Als dat wel zo is, geldt dat voor alle misdaden. We kunnen ze dan gewoon allemaal tegen elkaar afstrepen, volgens criteria naar eigen keuze. En is er uiteindelijk niemand schuldig. Lijkt u dat een goed idee?
 5. AlleHoeken

  BoertjevanBuuten Godbewareme, de religiedeskundigen hebben het forum overgenomen, dat wordt een gebed zonder einde. [..] U heeft gelijk hoor, u bent alleen veel geloofwaardiger als u ook de islamitische dwaallichten niet in bescherming neemt.
 6. Wiebe1

  @BoertjevanBuuten - De joden in Israël zijn niet uit op wereldoverheersing, maar moeten alle zeilen bijzetten om zich de islamieten van het lijf te houden, omdat zij de euvele moed hadden een goed functionerende staat te vestigen in wat moslims als hun achtertuin beschouwen. Zoals elk gebied ter wereld Allah¿s speeltuin is, waarvan de bewoners naar willekeur kunnen worden verdreven, gemarteld en gedood, of tot slaaf gemaakt, naar het grote voorbeeld van de Profeet. Omdat Allah de joden haat, is de islamitische verzetsbeweging Hamas opgericht om hen de zee in te drijven, wat tot nu toe niet is gelukt. De Palestijnen, die Israël vanuit betwist gebied onophoudelijk met raketten bestoken, en gangen graven om aanslagen te plegen, claimen naar goed islamitisch gebruik het land, waarvan zij zeggen door de joden verdreven te zijn tijdens de oorlog tegen Israël, die was begonnen door de omringende landen. In werkelijkheid werden ze verjaagd door de moslimlegers, met de aansporing, of was het een belofte, om terug te gaan zodra de verovering was voltooid en Israël weggevaagd. Toen dat mislukte, werd dit gebied gebruikt als uitvalsbasis en buffer voor de volgende aanval, en de teruggekeerde bewoners (die vanaf toen Palestijnen werden genoemd) worden tot op de dag van vandaag gegijzeld, om het eeuwige doel van Hamas, de vernietiging van Israël, dichterbij te brengen. Voor zover ik heb kunnen nagaan is het -naar mijn beste weten- in grote lijnen zo gegaan. De vergelijking met IS gaat dus in de verste verte niet op. Om dat bij voorbaat als een leugen te bestempelen getuigt van een cynisme dat ik niet thuis kan brengen. Het brengt namelijk niets meer op dan nog meer cynisme. En op het laatst bevriest het hart. Dan zijn we nog verder van huis. Denkt u niet?
 7. BoertjevanBuuten

  Godbewareme, de religiedeskundigen hebben het forum overgenomen, dat wordt een gebed zonder einde.
 8. Jan Verheul

  Wiebe1 schrijft: "Als een volk ervan overtuigd is dat het superieur is aan alle andere volken, omdat zij van een hogere macht het ware geloof mochten ontvangen, en dat hen om die reden in hun beleving de hele aarde toebehoort, dan zullen zij elke claim van anderen op welk grondgebied dan ook als onrechtvaardig beschouwen, en elke tegenstand ervaren als een tergende vernedering, die misdaad uitlokt." =====> Wiebe1, lees nog eens de citaten uit de joodse boeken die ik op 16,56 uur geef. En luister even naar Douglas Rushkoff, een bekend joods socioloog die meermaals op de Nederlandse tv te zien was: https://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLw#t=116 ===> Rushkoff zegt het volgende: "The thing that makes Judaïsm dangerous, to everybody, to every race, to every nation, to every idea, is that we smash things that aren't true: We don't believe in the boundaries of nation states, we don't believe in the idea of gods that protect different groups of people. You know, those are all artificial constructions. Judaïsme teaches us how to see that. In a sense our detractors (lasteraars) have us right in that we are a corrosive force. We are breaking down the false gods of all nations and all people, because they are not real. And that's very upsetting the people. " ===> Hij zegt dus: `Wij joden moeten de culturen van andere volken wel vernietigen omdat die volken zich vergissen. Wij joden hebben de ware god.¿ ============> En let nu goed op Wiebe1: Rushkoff spreekt de waarheid. ISIS is misschien van plan om de wereld te veroveren en andere culturen te vernietigen, maar de ooms en tantes van Rushkoff hebben dat al heel vaak en op vele plaatsen gedaan. As a matter of fact: ze zijn nu jouw land aan het vernietigen, en jij bent daarvan de 'onwetende uitvoerder'. Lees over de Russische revolutie. Hoe de kerken werden verbrand, de priesters vermoord, de geletterden opgesloten. Maar de synagogen beleven gewoon staan. Op het bezit van de Protocollen van Zion stond 'standrechtelijke executie.' Een pro-joodse en pro communistische geleerde, Bertrand Russell, ging in 1920 naar Petersburg om daar zelf te kijken hoe het ging met de revolutie. Dit is wat hij aan zijn vriendin Ottoline schreef: Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief 25 juni 1920: ¿Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.¿ Rusland werd overwonnen en de oude cultuur werd vernietigd. Op dit moment zijn ze al een flink eind met de VS gevorderd. Dit is de werkelijkheid in het land waar iedereen dankzij de enorme propaganda denkt dat hij vrij is en rijk: http://2.bp.blogspot.com/-R1BFCJ0ieHg/VDwV0JL2LwI/AAAAAAAAgqU/-N-oVmfuMiY/s1600/IncomeInequality101314.png Ga nu zelf eens op zoek wie in de VS de Media in handen hebben, en wie dus deze schande aan de kaak zouden moeten stellen in de Main Stream Media. Ik zal je een beetje op weg helpen: http://tiny.cc/25bthw en http://tiny.cc/kc0elw en http://tiny.cc/xvfllw Je moet de links even in word zetten en er een link van maken. Dan aanklikken. Dan werken ze wel.
 9. BoertjevanBuuten

  Verwarrend hoor: ik begon die reactie van @Wiebe1 te lezen en dacht dat het over Israel ging. Maar halverwege blijkt hij opeens de IS op de korrel te hebben. Voor je het weet komt er zo iemand met bijbelcitaten en dan zou je zomaar kunnen denken dat het allemaal een pot nat is. Een ding is zeker: als een van die jongens het word "waarheid" in de mond neemt, kun je er gegarandeerd van op aan dat de werkelijkheid precies tegenovergesteld is. Dat lijkt wel de wet van de Meden en de Perzen, -van eeuwigheidsduur.
 10. Godeliefje

  @ Jan Verheul "Zo kan ik het ook", niet meer geldt, niet meer uitgedragen wordt, zelfs niet één Jood "uit wraak" voor de holocaust één aanslag pleegde in Duitsland/Europa. Tegenover islam wereldwijd, door Koran en hadiths voortdurend misdadige gevolgen, w.o. die gruwelijk wrede 'huwelijken' a la Mohammed', en jihad staven, IS-media naar hadiths verwijst. In het N.T.: "de Parabel van de Overspelige vrouw, met: 'hij die zonder zonden is mag de eerste steen werpen': 600 jaar later zou Mohammed ook die vrouw hebben laten stenigen: in Iran slechts door internationale druk afgeschaft, de Taliban/IS stenigen, recent sharia in Brunei 'met stenigen mogelijk'. De Joden 'in de woestijn verdreven' door islam uit hun Jeruzalem/Palestina , Israel vanzelfsprekend keihard terugslaat. Dat wist HAMAS die "tergend" 1000 + raketten afschoot op Israël,. 'Mene tekel ... 'het teken aan de wand' is Joden- en christen haat Koran: Marokko 'christen worden verbiedt', in Turkije: http://www.trouw.nl/ tr/nl / 5091/Religie/article/ detail/3322395/ 2012/09/26/ De-laatste- christenen-in-Turkije.dhtml - uitgeroeid door IS.
 11. Wiebe1

  @Jan Verheul - Volgens mij moet je nog een stapje verder gaan. Als een volk ervan overtuigd is dat het superieur is aan alle andere volken, omdat zij van een hogere macht het ware geloof mochten ontvangen, en dat hen om die reden in hun beleving de hele aarde toebehoort, dan zullen zij elke claim van anderen op welk grondgebied dan ook als onrechtvaardig beschouwen, en elke tegenstand ervaren als een tergende vernedering, die misdaad uitlokt. Omdat dit niet onderdanige gedrag tegelijkertijd een affront is tegen hun heilige God, zal de wraak zo groot mogelijk moeten zijn. En dat is ook precies wat IS ten uitvoer brengt. Dat zal zo blijven, totdat de hele wereld aan hun voeten ligt, of zij wordt gestopt. Meer smaken zijn er niet. Er is hier sprake van een zeer gevaarlijke soort krankzinnigheid die met alle middelen bestreden moet worden. Elke religie of ideologie heeft deze kiem van waanzin in zich, maar de islam spant volgens mij de kroon, omdat die haar scherpe tanden nog bepaald niet is verloren, in schrille tegenstelling tot het christendom. Geen enkel zichzelf respecterend mens, of volk, kan zich permitteren om dit soort gedrag over zijn kant kan laten gaan. Of meent u soms, dat we IS maar hun gang moeten laten gaan, omdat moslims recht hebben op hun wraak, en dat wij het verdienen, omdat het proportioneel is? Dat kan, maar dan is de westerse beschaving ten dode opgeschreven. Misschien vindt u dat niet erg, of niet belangrijk, maar ik wel. En daar hoef ik geen boeken (meer) voor te lezen.
 12. Jan Verheul

  @ Godeliefje. Als we op die toer gaan ken ik er ook wel een paar hoor, eveneens met nummers zodat U ze rustig na kan zoeken: ==> Only Jews are human, Gentiles {= niet joods persoon} are animals. {Baba Mezia 114a-114b} ==> Even the best of the Gentiles should be killed. {Babylonian Talmud Abodah Zara 26b} ==> If a heathen /Gentile hits a Jew, the Gentile must be killed. Hitting a Jew is hitting God. {Sanhedrin 58b} ==> Isaiah 60:12 The nation and kingdom that will not serve Israel shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted. ==> Isaiah 61:5-6-- Strangers shall stand and feed your flocks. . . : You shall eat the riches of the Gentiles. ==> Psalm 2: 8-9 I shall give thee the heathen for thine inheritance. . . . Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter¿s vessel. ==========> Ik vind het verstandiger om te kijken hoe een volk zich gedraagt, en waarom het zich zo gedraagt. Als één volk een ander volk besteelt, tergt, vernedert en steeds in de hoek dringt, dan moeten we bepalen wie er schuldig is: degene die de misdaad uitlokt, of diegene die werd uitgelokt. Ook moeten we letten op proportionele vergelding. Dat betekent: Als u bij uw vijand een tand eruit slaat , en hij neemt telkens hondervoudig wraak, dus door uw ogen er uit te steken, dan is diegene die wraak neemt de ware schuldige. Niet hij die begon met een tand er uit te slaan. Om twee redenen: 1. de wraak was niet proportioneel. 2. Zulke wraak zorgt voor weerwraak.
 13. Jan Verheul

  @Kannetje. Een uit Amerika afkomstige schrijver, William Engdahl, woont in Frankfurt, en schreef 'A Century of War' over de invloed van de olie op de politiek. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat kort nadat Rusland en Duitsland tot een flinke samenwerking hadden besloten, in 1922, Rapallo, - olie uit Rusland, technologie uit Duitsland- Walter Rathenau werd vermoord. De Russisch- Duitse toenadering was van de baan. Een ander voorbeeld: Italië betaalde aan de landen die de olie toeleverden 50% van de olie-profijt. Toch was in Italie de brandstof goedkoop. Ter vergelijk: De Shah kreeg slechts 10% van de olieprofijten. De Italiaanse minister die de grote man was achter dit Italiaanse oliebedrijf ENI, Enrico Mattei, kwam onder duistere omstandigheden om het leven. Na 25 jaar wilde de Shah een hoger percentage dan die 10%, en dat is mogelijk zijn ondergang geworden. Voor de betere 'conspiracy' kan ik U Engdahl zeker aanraden. Hij spreekt ook op RT en is op youtube te zien.
 14. Godeliefje

  @ Jan Verheul " Het Westen moslimlanden vernietigt". Nonsens! Daar zelf grootmeester in, d.o. de gevangenis Iran, de Taliban/IS, Pakistan met constant intern geweld, en Libie, Libanon, Somalie, Nigeria, ... 'Het Westen de profeet door het slijk haalt". Nonsens! Door islam: Bukhari hadiths 'algemeen erkent', kleine greep: Volume 8, Book 82, Number 809: Narrated Ibn 'Umar: ¿Een Joodse man en vrouwen stonden voorgeleid voor overspel voor Allah¿s Apostel... die gebood hen te stenigen volgens hun Thora, ibn Umar: `dus werden ze gestenigd en ik zag de Jood de Joodse vrouw beschermen van de stenen¿. Volume 8, Boek 82, Nummer 795: Narrated Anas: ¿The Profeet hakte de handen en voeten af van de mannen van de Uraina stam, en liet hen doodbloeden. Volume 8, Book 82, Number 796: Narrated Anas: ¿.... de Profeet beval hun ogen met heet ijzeren poken uit te branden; en nadat hun handen en voeten afgehakt waren, tevergeefs om water riepen, dood bloedden. Volume 8, Book 82, Number 803: Narrated Ash-Sha'bi: `.. Ali [schoonzoon van Mohammed] zei: `Ik liet haar stenigen volgens de traditie van Allah¿s Apostel¿. En: 'Aisha was 9 jaar toen zei met de Profeet huwde, nog met haar poppen speelde toen de Profeet haar verloofde werd'. Opmerkelijk door Aisha 'toen werd ik ziek, mijn haren vielen uit, maar groeiden later weer aan' - haar trauma beschrijft - uitgehuwelijkt aan de oude man Mohammed - voortdurend gebeurd. Bukhari hadiths: http://www.usc. edu/org/cmje/ religious-texts/ hadith/bukhari /082-sbt.php
 15. Kannetje

  @Jan Verheul. Ja, die reactie dat Lewis en Kedouri inderdaad joden zijn had ik verwacht. Een Britse, en mogelijk Amerikaanse rol in de val van de Sjah is plausibel, alleen verwart mij daarbij de vraag of men nu juist uit was op lagere olieprijzen of op hogere, om de Noordzee-olie competitief te maken.
 16. Jan Verheul

  De verliezers van de globalisering zijn de Amerikanen met drie jobs, zoals Christina Fernandez, of de Chinezen die door overwerk sterven. http://tiny.cc/k3j1mx Het leven daarbuiten, in het Midden Oosten bijvoorbeeld, kan heel fijn en menswaardig zijn. Daar hoef je niet rijk voor te zijn. De opstandigheid komt niet door minder rijkdom, maar door het feit dat Het Westen moslimlanden vernietigt, de profeet door het slijk haalt, moslims tergt en vernederd en vals beschuldigd. Logisch dat jonge moslims gefrustreerd worden. De handig opgezette madrassa's met vervolgopleiding tot jihadist is de enige plaats waar ze hun frustratie over die vernedering kwijt kunnen. In moeilijke tijden worden de rokken altijd langer, ook bij ons, en neemt religieus fanatisme altijd toe. In hun onwetendheid voeren de jihadisten nu juist de agenda van hun tegenstanders uit: ze vernietigen hun eigen landen. ====> Fetullah Gülen wordt vermoedelijk door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierd - 20 miljard $ meen ik, zie Sibel Edmonds- en niet door Turkse sympathisanten, zoals hij beweert. hij woont niet voor niks al vele jaren in de VS. Vreemd voor een man die op grote schaal madrassa's bouwt en daar ook jihadisten selecteert. ====> Bernard Lewis is een joodse islamoloog die de VS - en de Bilderbergers- adviseerde om in de arabische landen de ayatollahs weer aan de macht te brengen. { William Engdahl beschrijft hoe de VS - George Ball - de shah verving door Khomeinie.} Dan zouden die landen in kleine brokjes uiteen vallen en gemakkelijk te beroven zijn van hun olie. Oded Yinon had dezelfde strategie, maar met andere motieven. Dat is wat ik er van weet. Maar uit uw woorden begrijp ik dat Lewis juist bang was voor de ayatollahs. ===> Zo U weet is de Muslim Brotherhood mede opgericht met steun van Het Westen, omdat men de moderne leiders als Nasser vreesde. Het Westen blokkeerde àltijd de islamitische modernisering - Afghanistan 1978- en verwijt nu elke dag in elk medium dat de Islam achter is gebleven. Ik denk dat het Westen maar één doel heeft: de olie zo goedkoop mogelijk daar weghalen, en dat betekent dat men nu eens de religieuze krachten steunt - Muslim Brotherhood- of zelfs opleidt en uitlokt - jihadisten- en dan weer vernietigt - ISIS-. Maar het doel is altijd hetzelfde: verzwakking van de olierijke landen met als doel: goedkope olie en de vrije hand voor Israel. Voor de Neocons telt dat laatste veel zwaarder, trouwens. ====> De mij onbekende Kedourie is joods en heeft volgens Wikipedia even veel over de joodse zaken gepubliceerd als over het arabisch nationalisme. Prima. Maar we moeten hem dus volgens mij als een advocaat van een bepaald belang zien en niet als een neutraal waarnemer en wetenschapper.
 17. Kannetje

  @Jan Verheul. M.b.t. Brzezinski en kompanen heeft U uiteraard helemaal gelijk. Het denkbeeld Moskou te gaan insluiten in een groene gordel van Islam was een geweldige stommiteit, zoals bijna alles wat de VS in Zuid-West Azie heeft geprobeerd. Maar ik zie in de huidige radicalen toch eerder islamitische varianten van de neo-nazi's hier: de gefrustreerde verliezers van de globalisering. En dat maakt ze niet minder gevaarlijk. Westerse regeringen moeten zich strikt seculier opstellen: we hebben uitsluitend burgers en die hebben zich te gedragen. Ik ben uit opportiunistische overwegingen (Iraanse echtgenote) zelf een papieren moslim en ken hun cultuur goed. Lees er net Kedourie en Bernard Lewis nog weer eens op na. Ik vrees dat die gelijk hadden. Zelf waarschuwde ik al in 1987, in een doorwrocht artikel voor Intermedair voor deze Dreiging uit het Zuiden.
 18. Jan Verheul

  Kannetje, het was de CIA die in 1967 middels Memorandum 1035-960 de idee begon te pushen dat samenzweringen niet bestaan en dat je wel mesjogge moet zijn om daar in te geloven. Ze hadden uiteraard een goede reden om die propaganda op gang te brengen. Zie: https://wikispooks.com/wiki/Conspiracy_theory ===> Uw neerbuigend bedoelde 'zich verliezen in allerlei samenzweringstheoriën' doet mij vrezen dat het plan van de CIA ook bij U is gelukt. ===> De godsdienst-oorlogen in de 17 e eeuw waren - hopelijk- uit zichzelf ontstaan, en niet door belanghebbende buitenstaanders opgestookt. Maar de moslim-extremisten zijn door buitenstaanders gecreëerd. Vijf argumenten: 1,2,3. De drie bronnen die ik gisteren hier beschreef om 15.57 uur. 4. Het is nu algemeen bekend dat de Mudjahedin in Afghanistan werden groot gemaakt door de VS. Brzezinski en mevr. Clinton hebben dat bevestigd. 5. Moslims worden sinds 911 in de grote Media voor van alles uitgemaakt. Hun profeet wordt pedofiel genoemd. Zijn er nòg effectievere methoden om jonge mannen die trots zijn op hun afkomst, vreselijk boos te maken? Max Blumenthal beschreef de bronnen van het moslim-bashen: http://maxblumenthal.com/2010/12/the-great-islamophobic-crusade/ Zoals U ziet: de usual suspects zitten achter de creatie en uitlokking van het moslim-extremisme.
 19. BoertjevanBuuten

  Militairen aan beide kanten, vijanden dus, hebben een gemeenschappelijk belang: hoe groter de dreiging, hoe meer geld en macht. Bedoeld Kannetje dat met een "samenzweringstheorie"?
 20. Kannetje

  Nog even dit. Gisteren heeft de groene leidster Goering-Eckhardt gezegd dat er Duitse boots on the ground moeten komen maar dan wel met een VN mandaat. Deze dame, ook nog dominee, wordt nu door de Duitse media terecht als een hypocriete idiote weggezet. Voor mij geldt: in deze regio nooit en te nimmer Europese boots on the ground, die zijn er per definitie contraproductief.
 21. Kannetje

  Hoewel velen hier in Duitsland momenteel zeer kritisch staan tegenover Washington is de neiging om zich te verliezen in allerlei samenzweringstheorieen toch gering. Men ziet paralellen tussen de huidige ellende in Zuid-West Azie en de eigen Dertigjarige Oorlog met al zijn warlords die Duitsland een eeuw terug zette. Men klampt zich nu aan de 'goede' Koerden vast en levert wat wapens, met een dubbel gevoel. Maar laten we eerlijk zijn: de gemeenschappelijke kabinetzitting met China en alle met China gesloten samenwerkingsakkoorden is wat Berlijn beweegt, de opvang van de vluchtelingen is een side-show. Men stelt zich hier delen die men zelf kan verwezenlijken en daar hoort misschien diplomatieke hulp in het Moskou-Kiev probleem bij, maar zeker geen intensieve betrokkenheid in Zuid-West Azie. Onze opties zijn beperkt, naar ik vrees.

 1. Jan Verheul

  MGrand, Wiebe1. Ik hoop dat U in de toekomst in staat zult zijn om feitelijke beweringen, door mij gedaan, onderuit te halen. Dat zou niet alleen goed voor U en Uw zelfbeeld zijn, maar ook voor mij: ik ben niet blij als ik onjuiste ideeën over de werkelijkheid in mijn hoofd heb. ===> Verder zie ik niet wat we voor elkaar nog kunnen betekenen. U graaft zich in, in uw bestaande wereldbeeld. Ik probeer elke dag een stapje dichter bij de waarheid te komen. Met uw werkwijze is niets mis, op voorwaarde dat Uw wereldbeeld overeenkomt met de feiten. In alle andere gevallen is mijn werkwijze de meer verstandige. ====>Wiebe1, er is iets mis gegaan met die explosieven, en nu is uw moslim-extremist in het ziekenhuis beland: https://www.youtube.com/watch?v=-qm47_n83Z8#t=89

 2. Wiebe1

  @Jan Verheul - Dank voor uw reactie. Ik blijf toch met een paar vragen zitten. U bent er van overtuigd dat de joden, of Israël, of de Mosad verantwoordelijk zijn voor het kwaad in de wereld, dat ze kwade bedoelingen hebben, dat ze onder valse vlag vuile streken uithalen om het duizendmaal te kunnen vergelden, maar toch vind ik het moeilijk me voor te stellen dat er door joden ongezien explosieven geplaatst worden die een hele steden weg kunnen vagen, en dat ze onthoofdingen in scene zetten om IS de schuld te geven, compleet met oranje-gekleurde hinten naar Amerika¿s omgang met gevangen jihadisten, of althans de verdachten daarvan- om eerlijk te zijn wordt ik hier een beetje duizelig van, en krijg de indruk dat dit allemaal helemaal niet goed is voor mijn geestelijke gezondheid, en ook niet voor de uwe, al ga ik daar niet over, omdat er paranoia op de loer ligt, en dat is een vreselijke ziekte waar niet mee te spotten valt, en waarvan terugkeer naar de realiteit zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk, tenzij het door medicatie enigszins dragelijk kan worden gemaakt. Dus ik begrijp wel dat u geen antwoord geeft op mijn vraag, het is gewoon te complex. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat het simpelweg niet waar is. En nooit geweest is ook. De menselijke geest zit echter zo in elkaar, dat als er zoveel moeite in iets is gestoken, wat het dan ook is, er altijd redenen gevonden zullen worden om bevestiging te vinden voor de eenmaal ingenomen standpunten. Het is een dogma geworden, al wordt het niet meer als zodanig herkend. Maar het is een gebed zonder eind, een verslavend doolhof dat geen uitgang heeft. Dit is wat ik u wil meegeven. Het spijt me, ik zal uw linken niet volgen. Ik kan niet met u meegaan. Ik wens u het allerbeste.

 3. MGrand

  @JanVerheul. Het is niet aan mij om jouw inzichten te veranderen. Dat is iets van jezelf. Als jij dat vindt moet je dat vooral blijven vinden. Ik denk dat je nog genoeg materiaal zult vinden dat jouw denkwijze ondersteunt. Dan kan je het "zionistische complot ontmaskeren" en "oorlogsmisdadigers opsporen" dat je keurig hebt gedocumenteerd en onderbouwd met "onweerlegbaar bewijs" dat door iemand "die je niet kent en Cohen heet" is gegeven. Je hebt voor jaren aan materiaal verzameld, JanVerheul. Pak je kans en start een eigen zender. Dan mag je alles zelf invullen. Een beetje vertrouwen in jezelf. Je kunt het.

 4. Jan Verheul

  Ja, mijnheer Dick, alles evolueert. Een nieuwe loot aan het Internationale Recht is de R2P, de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om mensen te beschermen, soms tegen hun eigen leiders. Op grond van het R2P werd het Libische volk 'gered' van Ghadaffi. Er waren wel erg veel leugens en 'vergissingen' nodig om dat te realiseren. Een centrale figuur was Bouchouguir, een Human Rights man, die in Geneve op zijn woord geloofd werd. Ghadaffi zou al duizenden mensen hebben gedood. Later bleek dat volkomen onjuist: bewust gelogen. Toen Ghadaffi de laatste stad ging heroveren bood hij de opstandelingen een vrijgeleide naar Egypte. Hij zou verder niemand straffen, alleen de strijders die nog zouden blijven. De oorlog zou nog 2 dagen duren, en dan zou Ghadaffi weer de baas zijn. Op dat moment waren er ca 1000 doden gevallen. Maar toen kwam de operatie R2P op gang. Nu zijn er 30000 doden, het land ligt in puin en van alle goede zaken die Ghadaffi zijn burgers bood, zoals gratis onderwijs , gratis gezondheidszorg en een huis, is niks meer over. Hier een prima college van de Amerikaans professor Alan Kuperman die vooral op de efficiency van R2P is gefocused. Maar en passant vertelt hij de waarheid zoals ik die hierboven samenvat. https://www.youtube.com/watch?v=d_F_QHeQ4MU ===> Ik was op Clingendael, en het ging over R2P. Paroles .. paroles .. paroles, zoals onze prof. Manusama. Geen enkel oog voor de werkelijkheid. Ze zien de meest minutieuze juridische haartjes en zullen die zeker kloven. Maar wat er werkelijk gebeurt, dat er een land wordt kapotgemaakt , en dat juridische nieuwjes als R2P daar voor bedacht zijn en voor gebruikt worden: deze professoren hebben geen idee. Deze 'unwitting assets' als prof. Manusama dragen dus bij aan de massamoord die de Powers That Be aanrichten. Beklagenswaardig.

 5. Jan Verheul

  MGrand, ik begrijp dat U zich wat vrolijk maakt, maar ik ga er toch even serieus op in. De massa kijkt naar de mainstream massa-media. Die MSM zijn 'gezuiverd'. Door decennia zachte selectie. Chomsky sprak hier wel over tegen een verbouwereerde Andrew Marr. Marr: "Dus U denkt dat ik aan zelfcensuur doe? ! " Chomsky: "Nee, dat doet U niet. Maar als U een andere mening zou hebben, zou U niet op de positie zitten waar U nu zit. " Of zelfs door omkoping. Zie dr. Udo Ulfkotte: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2014/10/corruption-western-mainstream-media-2.html Anders zou Dan Rather natuurlijk gewoon die Irak oorlog hebben verhinderd. Een eigen blog heb ik al jaren. Staat vol met m.i. spectaculaire 'waarheden'. Maar ik sta open voor weerlegging: falsificatie is de enige weg vooruit. Op youtube zijn honderden goede bronnen. Dus daar zit hem het probleem niet. Het probleem zit in de ongehinderde misleiding die dag in dag uit via onze MSM plaats vindt, zonder veel weerwoord in de MSM. Voorbeeld: Als het journaal de veelgeprezen speech van Timmermans vol trots toont, hoe mooi is het dan niet als je in de 5 minuten daarna heel eenvoudig kunt tonen dat Timmermans liegt: http://www.youtube.com/watch?v=kZBSGorpLNc Ergo: het moet op de MSM tijdens prime time. Er zal ook een heel preventieve werking van uit gaan. Men zal zorgen dat men niet meer zomaar wat kletskoek verkoopt.

 6. Meneer Dick

  Het Internationaal Recht (IR) is niet statisch; het evolueert zoals alles evolueert. Net als bijvoorbeeld secularisatie, globalisering en kennis evolueert het IR onstuitbaar. Het IR evolueert onder invloed van nieuwe omstandigheden, nieuwe inzichten. En de ene mens en de ene groepering is invloedrijker dan de ander. Wij kunnen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.

 7. BoertjevanBuuten

  Wat er moet gebeuren om de hele geschiedenis ten goede te keren? Laten we eens dichtbij huis beginnen door deze universitair docent volkenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam op staande voet te ontslaan, om hem te vervangen door een docent die er op wijst dat Nederland onvoldoende inhoud geeft aan de grondwettelijke verplichting om de internationale rechtsorde te bevorderen en suggesties doet hoe dit in en via de VN verwezenlijkt zou kunnen worden. Lezen ze daar op de VU eigenlijk mee? Ik hoop het!

 8. MGrand

  Maar waarom begin je dan geen eigen zender, of youtube-kanaal? En dan vraag je sponsors van globalresearch om jou te financieren. Dat hebben ze er vast wel voor over om jouw geluid te laten horen. Ik neem aan dat je toch wel beschikt over sponsors, want zendtijd op TV is nu eenmaal niet gratis. Nietwaar?

 9. Jan Verheul

  MGrand. 5 minuten volledig ongecensureerd is voldoende. Maar wel elke dag, direct nà het nieuws. Mag pas worden afgeschaft als een referendum dat toestaat! ===> In een film van John Pilger zegt de bekende Dan Rather: "If we journalists, including my self, had - right from the beginning - had been asking the necessary tough questions and doing our reporting, rather than be like a sort of stenographers, I do think the Iraq war could have been prevented." https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G--PczHiwVQ#t=481s ======> We hebben dus èchte journalisten nodig. Die zijn al jaren uitgestorven. In de MSM, wel te verstaan. De kritische journalisten werden afgevoerd om de inval in Irak mogelijk te maken. Feiten werden uit de duim gezogen. Dit zei Colin Powell toen hij de Irak oorlog 'verkocht' : ¿My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence.¿ Zoals we weten heeft hij die dag niets gezegd dat op waarheid berustte. De man is nog steeds een gerespecteerd Amerikaan. Miljoenen vernietigde mensenlevens, maar de daders lopen gewoon vrij rond. En maar braaf WO2 herdenken, elk jaar! Ik zie die herdenkingen dus als een misleidende show. De huidige oorlogsmisdadigers lopen vrij rond ! Aanklagen, opsporen en vervolgen. En als dat klaar is: dan hebben we pas het recht om te herdenken. http://www.globalresearch.ca/kuala-lumpur-tribunal-bush-and-blair-guilty/27969

 10. MGrand

  @JanVerheul. Met 5 minuten van het globalresearch materiaal op primetime nederland 1 of 2? Dat klinkt zo weinig. Weet je wel zeker dat dat genoeg is?

 11. Jan Verheul

  Wiebe1, dank voor het compliment. U heeft mij goed begrepen. Ik vind Amerika en vooral de Neocons in de laatste decennia erg kwaadaardige krachten in de wereld-geschiedenis. Al die onnodige oorlogen! En ze zijn nog lang niet klaar. Ze willen nog 100 jaar de hegemonie, maar je ziet dat de BRICS de wereldmacht zullen overnemen binnen enkele jaren. Nù kan de VS China en Rusland misschien nog verslaan, dus nù moet het gebeuren, in de ogen van de hardliners. Dat is dus levensgevaarlijk. ====== Mijn favoriete blogger, de Saker, spreekt steeds over de AngloZionist macht. Het zijn de oude Engelse en Amerikaanse Elites en hun Big Corporations in combinatie met joodse politici, professoren, pundits, media en pro-Israel fanaten die een geweldige invloed hebben. Eén van hen, Robert Zoellick, gaf ruiterlijk toe dat het belang van Israel de reden was voor de inval in Irak. Dat het olie was, zoals later links en rechts werd toegegeven, was dus wat je noemt: een limited hangout - om die term meteen maar eens te gebruiken. http://xevolutie.blogspot.nl/2010/12/de-inval-in-irak-was-ten-bate-van.html =====> Ik denk dus dat het heel legitiem is om Israel scherp te bekritiseren. Dat heeft nu toch werkelijk niks met antisemitisme te maken, lijkt mij. Ik ben fan van tientallen joodse denkers en schrijvers. Maar niet als ze de wereld kapot willen maken. Dan probeer ik ze te tonen voor wat ze zijn. U weet dat het motto van de Mossad is: "Thou shalt make War by way of deception". Welnu, als jouw bondgenoten de media controleren dan is die deceptie al gauw afdoende, en zijn 'ontmaskeraars' makkelijk het bos in te sturen. Dat wordt de ondergang van de mensheid, óók van de gewone joodse burger, neem dat van mij aan. =====> Uw citaat uit de Koran is prima. Maar zou het niet zinvol zijn om daar enkele citaten uit de Torah of het Oude Testament naast te leggen? Ik heb er al enkele voor U geselecteerd: http://xevolutie.blogspot.nl/2010/11/de-opdracht-van-god-aan-de-joden-om-de.html

 12. Jan Verheul

  Pieterdevries. Wat U voor stelt betekent dat mensen - de massa- een daad moet stellen. Dat doen ze niet. Bovendien: waarom zouden ze? Ze horen elke dag dat er persvrijheid is en vrijheid van meningsuiting. Met regelmaat komen er schandalen en onthullingen voorbij,en 'limited hangouts'. Dus iedereen heeft de indruk dat er geen geheimen zijn. Dat er geen àndere geschiedenis is. Die is er wèl. Ik gaf het voorbeeld over het feit dat het Rusland was dat Hitler versloeg, niet Het Westen. Wie weet dat? Wie weet dat de officiele 911 verhaal absoluut onhoudbaar is? Tenzij je in wonderen gelooft, natuurlijk. Wie weet dat de VS al 33 landen bombardeerde sinds WO2, en Rusland alleen Afghanistan? ===== Er zit dus niks anders op dan te eisen van onze Media: U beweert pluriform te zijn: bewijs het. Geef de èchte oppositie ook een podium waar landelijk naar gekeken wordt. Op prime time. Slechts 5 minuten. En in die 5 minuten wordt geen enkele opinie verkondigd. Er worden alleen maar feiten belicht. Feiten die nodig zijn om een rechtvaardig en verstandig oordeel te kunnen vellen.

 13. Wiebe1

  Beste Jan Verheul. Een boeiend relaas. Roept wel wat vragen op, als u het niet erg vindt. De Turkse politie vond vandaag 150 kilo explosieven en 20 bomvesten in Gaziantep, genoeg om een middelgrote stad met de grond gelijk te maken (dat schijnt aan de orde van de dag te zijn) zijn die daar dan ook door de joden neergelegd, om honderdvoudig te kunnen vergelden? Na eerst al die moslim-extremisten gekweekt te hebben? Zo¿n echte jodenstreek, met Rita Katz als de joodse Leni Riefenstahl in dienst van Israël? Ik vraag het maar, u schijnt de expert te zijn, veel boeken gelezen en veel op internet gesnuffeld naar wat onwetenden complottheorieën zouden noemen, zo te zien. En u kwam daarbij tot de conclusie dat de Joden er achter zitten. Eigenlijk zitten ze volgens u overal achter, nietwaar? (Uw goed recht, uiteraard. Behalve dat velen het als antisemitisme zullen beschouwen. In hoeverre dat strafbaar is, weet ik eigenlijk niet. Daar bent u als geleerd man vast wel van op de hoogte.) Hè, da¿s ook toevallig, dat vinden moslims ook. Bevel van Allah. "Het uur van de beslissing zal niet komen totdat de moslims tegen de Joden vechten en hen doden, zodat de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, en elke boom en steen zal zeggen: 'O moslim, o dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.¿ Tja, wat doe je dan als moslim. Je hebt geen keus. U komt voor hen op, en dat is een goede zaak. Zij kunnen het ook niet helpen. Eigenlijk valt hen niets te verwijten. Het westen met hun imperialisme is volgens u verdomde schuldig, altijd al geweest trouwens, samen met de joden. Dat vat uw bevindingen en gemoedstoestanden wel zo¿n beetje samen- als ik het goed begrijp, tenminste. Het is mijn interpretatie van wat ik zoal van u lees. Zit ik fout, dan hoor ik het wel. Als ik goed zit, ook graag. Ik zie in ieder geval uit naar een nadere verklaring, als u daarvoor nog de tijd kan vinden. Alvast bedankt, en een fijne avond toegewenst.

 14. Pieterdevries

  @ Jan Verheul Het kopen van een satellietontvanger, engels leren voor zover nodig, en elke dag een uurtje Russia Today beluisteren, zou ook al veel ten goede kunnen keren. Daar komen de kritische westerlingen aan het woord, die door de westerse media worden genegeerd. Kritiek op Rusland is er in overvloed in de westerse media. Zo kun je je een oordeel vormen.

 15. Jan Verheul

  MGrand vraagt wat er volgens mij zou moeten gebeuren. ==== Ik stel voor dat we na het 8 uur journaal elke dag 5 minuten ruimte geven aan een man die de àndere kant van de medaille belicht. Bijna ons hele wereldbeeld bestaat uit propaganda-beelden die met een bepaald doel in ons hoofd zijn gestopt. Het gevolg is: de rijken worden rijker, en de ene oorlog volgt de andere op. Er zijn nu zo onnoemelijk veel onschuldige moslims gedood, dat het een wonder is dat niet iedere jonge moslim jihadist wordt. We beginnen een oorlog omdat we drie westerlingen in oranje pak zagen die zijn onthoofd. De babies in Gaza die bij tientallen hetzelfde lot ondergingen zagen we niet. Moslims worden algemeen als halve criminelen bezien. Nu zijn het juist de moslimlanden waar 'democide' zeer zeer laag was. Kijk in de statistieken van RJ Rummell. In de VS wordt al gesproken over uitroeiing van alle moslims! http://www.globalresearch.ca/us-christian-and-neocon-exterminationists-crush-the-seed-of-ishmael-a-final-solution-to-the-muslim-problem/5407447 === Dat zou nodig zijn. Dan begrijp je wel hoe die propaganda zijn werk doet. De wereld wordt een bloedbad op zo'n manier. Iedereen verliest, behalve een Kleine Groep dit dit altijd al wilde. Die Kleine Groep moeten we in de schijnwerpers zetten. En isoleren. Dus mijn antwoord is: probeer het eens met 5 minuten 'bewezen feiten' per dag, op tv. Als tegenwicht voor de leugens die allerlei integere maar misleide deskundigen ons voorspiegelen. === Een voorbeeld: In vroeger tijden waren er in Washington goede Rusland deskundigen - zoals Stephen Cohen- en die adviseerden de president. Nu krijgen die geen toegang tot de Media, en ook niet tot de president. De beste insiders als Cohen, Matlock en MacKennan zeggen allemaal: Laat Rusland met rust en je zult er geen last van hebben. Als je hen schaak-mat wil zetten riskeer je een kernoorlog. Maar deze mensen hebben dus geen invloed meer. Hier een leuk interview met Sophie Shevardnadse - het bekijken waard- en Cohen - het beluisteren waard. https://www.youtube.com/watch?v=-VgIc2eJbIU

 16. aba4567

  Dat hadden Kok-Voorhoeve al in 95 in Scbrenica moeten doen.Keihard ingrijpen, zonder consensus van VN of Navo.Dat was respectvol geweest tov van onze mensen en deze deplorabele planeet. Datzelfde geldt voor Oekraine en Kobani. kort of lang -het is godvergeten gezever.Niemand mee gebaat. Daarnaast gaat er weer 50 mio naar het hopeloze Gaza en dus Hamas, met zijn millionairs in Quatar.Godgeklaagd!

 17. MGrand

  @JanVerheul. Wat moet er volgens jou nu gebeuren om de hele geschiedenis ten goede te keren?

 18. Jan Verheul

  @ Kannetje. " Nadat het Westen met inzet van een maximale escalatie-ladder in de 20e eeuw het fascisme en het communisme heeft verslagen ziet het zich nu ... " Ook ik wil hier even op reageren. Hitler had in totaal 286 divisies, en 228 daarvan zijn door Stalin in de pan gehakt. De resterende 20% zijn door de Geallieerden verslagen. Het is dus niet zo dat Het Westen de fascisten heeft verslagen. ====== Het communisme is wellicht door Het Westen verslagen, maar dat ligt toch iets anders. Het Communisme is ook door 'buitenlanders' in Rusland geïnstalleerd. Vooral de New Yorkse bankiers hebben driftig mee geholpen. Op internet kunt U hierover alles lezen , zoals opgetekend dor Antony Sutton: http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf Toen in 1919 de bankiers tijdens een Enquete Commissie werden gehoord over deze niet verstandige daad, zeiden ze: "Nu Rusland communistisch is, zal het geen bedreiging zijn op de wereldmarkt." M.a.w.: een volledig inefficient systeem ij een potentiele vijand geplaatst. Persoonlijk denk ik dat met China hetzelfde is gebeurd. Feda Utley beschrijft dat de steun aan Chang Kai Chek meer uit beloftes bestond, en dat echte hulp bijna met opzet steeds te laat kwam. De wereld zou er inderdaad heel anders hebben uitgezien als de Chinezen al in 1950 tot het vrije ondernemerschap waren overgegaan. Toen Bertrand Russell in 1920 een bezoek aan Petersburg bracht schreef hij dit onthullende briefje naar een vriendin: http://www.mailstar.net/russell.html Onder Reagan was Team B actief. Pipes, Wolfowitz etc. Ze bedrogen Reagan, en zorgden dat die erg bang van de Russen werd. Toen begon de VS enorm te bewapenen, en dat heeft inderdaad de USSR de strijd doen opgeven.

 19. Jan Verheul

  Niks mooier dan tijdens zo'n opleiding (waar die stomme Malala het altijd over heeft) te dagdromen van een toekomst als broedkip in een boerka voor het kalifaat. Lie back and think of Islamic State. Een stomme meid is nou eenmaal op de middeleeuwen voorbereid! En als zulks allemaal niet leuk, gaaf & gers is dan gewoon terug naar mams

 20. Jan Verheul

  De reacties op deze draad in één klik: http://xevolutie.blogspot.nl/2014/10/394-volkskrant-wel-of-niet-militair.html ======De heer Kannetje heeft geen volledig beeld van de werkelijkheid. Zijn analyses zijn dus - het spijt me- waardeloos. Eerst moeten we het over de feiten eens zijn. Laat ons daar over discussieren. === Er zijn vele aanwijzingen dat de Neocons als sinds 1985 bezig zijn om moslim-extremisten te 'kweken'. Bronnen: 1. Sibel Edmonds vertelt in een urenlang interview van de hoed en de rand: http://tiny.cc/ukpbvw 2. De mede-oprichter van Al Qaida, Nabil Naiim, heeft het in meerdere interviews verteld: http://tiny.cc/ax2jzw 3. Een voorbeeld uit de praktijk is Jozef Cohen, een Israelische Settler die naar New York ging en daar de beweging Radio Islam begon. Die beweging heeft het imago van de moslims erg veel kwaad gedaan, omdat Cohen viermaal het wereldnieuws haalde met zijn haat tegen Het Westen. Hier een CNN item over de man: http://edition.cnn.com/2009/US/11/05/radicals.mosque/index.html Cohen, alias Al Khattab kent U van : a. dromen over een nucleaire aanval op Israel b. Supporter van de Fort Hood schutter c. Bedreiger van de South Park redactie d. Was verheugd over de dood van Daniel Pearl. ==== Als je het boek van Livia Rokach leest dan begrijp je deze strategie: laat de tegenstander aanslagen plegen, want alleen dan kun je honderdvoudig vergelden. Alle filmpjes over de onthoofdingen door ISIS zijn trouwens ook in Israel gemaakt - dat is iets anders dan 'in Israel opgenomen'- door Rita Katz en haar Site Intelligence, het bedrijf dat ook de filmpjes van Bin Laden maakte. Ik weet niet of de onthoofdingen wel of niet zijn gebeurd, en wie die uitvoerde. Mogelijk ISIS. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er om dat de productie goed is: dat de zaak goed op film staat, dat het dramatisch is. Helder beeld. Dat het een beeld is dat op het netvlies brandt - Oranje.. goed gevonden! En dat dit beeld meerdere malen terug komt: Foley, Sotloff, Henning: strak geregisseerd, Rita !


 1. JPHR

  Sinds wanneer is ingrijpen beperkt tot de militaire optie? Bij Rusland moesten we zo nodig aan de sancties vanwege het beperkt restrictieve homobeleid en hun uitgelokte ingrijpen op de Krim. Nu hebben we de Sunni Golf Staten betrapt op 'regime change' en het samen met Turkije creëren van een terroristische organisatie. Voor de twijfelaars onder U zelfs Joe Biden heeft dit inmiddels bevestigd. Gaat Timmermans nu eens niet op zijn knieën naar dat Saudi Arabie met ook veel meer onthoofdingen per maand en ook een echt veel harder anti homo beleid dan Rusland? Goed zo Timmermans je gaat dus Saudi Arabie boycotten en Turkije uit de NATO gooien. Je mag er nog een blaartrekkend emotioneel verhaal bij verzinnen. Overigens leidt ingrijpen zonder plan en inzicht tot alleen nog meer rotzooi zonder uitzicht. Dat was de les van Irak en van de commissie Davids, die deze hoogleraar nu weer wenst te negeren.


 2. Pieterdevries

  @ Kannetje. Dank. Dat de euro zal overleven, ik verwacht van niet, en hoop het niet. Al in 1997 namen Nederlandse economen de moeite in een pagina grote advertentie uit te leggen waarom de euro niet kon werken. Ik ben het daarmee eens, zelfs Klaas Knot, in feite: 'de ECB is aan het eind van z'n mogelijkheden'. In tegenstelling tot Dijsselbloem weet ik misschien waar ik het over heb, ik heb er wel voor geleerd. Waar Merkel en Schäuble mee bezig zijn, ik snap het niet. Er zijn twee hypotheses: ze streven er naar Berlijn de hoofdstad van Europa te maken, de andere is dat Duitsland nog steeds bezet is door de VS. Amerikanen begrijpen niet dat Europa niet de VS is, en het in honderden jaren niet zal worden.


 3. BoertjevanBuuten

  Dit is een beschamend stukje voor een universitair docent volkenrecht. Niet de legitimiteit, maar het gezag van de VN-Veiligheidsraad is tot een deplorabel niveau gedaald. En dat is niet in de laatste plaats het gevolg van het feit dat het niet gelukt is om de desastreuse westerse politiek te blokkeren maar dat de VN al te vaak als onwillige handlanger werd gebruikt door het westen. Als het gezag van de VN groter was geweest, dan was de oorlog tegen Irak niet gevoerd en als het internationaal recht zou funcioneren zouden Bush, Blair, Cheney etc zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Dan bestond Guantanamo niet eens! Klopt het dat al die lui die nu onthoofd worden allemaal diezelfde oranje klederdracht dragen? How blind you can be!


 4. BoertjevanBuuten

  significant fields that exhibit knowledge gaps concerning the strategic use of force by groups in areas with weakened state institutions, including in undemocratic states. These four fields are the drivers of insecurity, conflict and fragility; trends in security, conflict and peace; the consequences of violent conflict and insecurity; and interventions and institutions for security and peace. Taken as a whole, these gaps imply the absence of a comprehensive system of security data tying together the different strands of peace research, which may be the most fundamental and systematic knowledge gap presented thus far. - An economist¿s perspective on security, conflict and peace research - http://www.sipri.org/yearbook/2013/00


 5. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick - De crisis van 2008 en de gekozen "oplossingen" hebben laten zien dat ALLE dollars vals geld zijn, Natuurlijk gooit niemand ze weg, zolang ze nog als betalingsmiddel geaccepteerd worden, maar er komt een dag dat iemand zegt: "Nee, dank U", en dan is het hek van de dam. Inderdaad, foute voorspellers zetten zich nogal voor schut, dat is in 2008 wel gebleken.


 6. Meneer Dick

  Boertje, er zijn schattingen dat 10% van de gebruikte dollars vals zijn. Opmerkelijk is dat het helemaal niets uitmaakt hoeveel valse dollars in goed vertrouwen in omloop worden gebruikt. De dollar is zooo machtig en geniet zoveel vertrouwen wereldwijd, dat ook de valse dollars goed bruikbaar blijken. Er worden af en toe grappige maar onjuiste toekomstvoorspellingen over het land van de dollar gedaan, al decennialang. Dan wordt echter over het hoofd gezien, dat de VS de enige supermacht is en een met de meeste en de sterkste bondgenoten. Foute voorspellers zetten zich nogal voor schut.


 7. Kannetje

  @Pieterdevries: met Sarrazin ben ik het goeddeels eens en ook met diegenen die zich zorgen maken over de instroom in Europa van kansarme Derde Wereld migranten, vooral die uit andere cultuurzones m.n. islamitische. Migratie als zodanig hebben zeker de Duitsers nodig. Ten aanzien van verdere EU-uitbreiding sta ik kritisch. De rest van de Balkan kwalificeert eenvoudig niet. Voor de bestaande leden van de EU kan een twee-snelheden politiek uitkomst brengen. De Euro zal het uiteindelijk wel overleven. Aan U allen: vertrouw gewoon op Merkel en Schaueble, die weten wat ze doen, en dat doet onze minister van financien Dijsselbloem ook. Niet zo somer, heren!


 8. BoertjevanBuuten

  @Mgrand zondag 12 oktober 10:33:03 ¿ Ik schreef dat dat de situatie is ontstaan door het NIET naleven van... Daarbij komt dat die natiestaten zich reeds gevormd hadden -hoe primitief ook- en dat het machtsvacuum juist is ontstaan als gevolg van het NIET naleven van...


 9. BoertjevanBuuten

  Kannetje zondag 12 oktober 8:01:28 - Kijk eens aan, een voorstander van de "New World Order", de nieuwe repressieve wereldorde en de dictatuur van het kapitaal. Al gedacht aan de mogelijkheid dat dat project failliet gaat aan haar eigen ambitieuze doelstellingen? Ik geef toe dat blijkt dat je ongestraft veel meer dollars gewoon zomaar kunt bijdrukken als ik voor mogelijk had gehouden, maar helemaal grenzenloos lijkt me dat toch ook niet te zijn. En het maakt ook niet echt een geciviliseerde indruk: de VS als een soort super-piratennest, amper zonder eigen productie en voorzover wel, afhankelijk van grondstoffen die geroofd worden, cq met vals geld worden betaald.


 10. Komeinie

  @Kannetje, één van mijn hobby's is bloemschikken, vandaar dat ik wel moest reageren op juist dat bloemwerk, welke mij het minste aanspreekt om te doen. In een competitieve wereldeconomie zullen de neuzen binnen de EU allen dezelfde richting uit dienen te wijzen om een hechte éénheid te kunnen vormen, dat zal zeker niet gebeuren met een EU parlement welke in mijn ogen zeer on efficiënt te werk gaat, eigenlijk heb je er geen boeken voor nodig om te zien dat de Euro een regelrechte ramp is. De kans dat GB of Frankrijk er zelf de stekker uithalen acht ik niet gering, de grootste stupiditeit was wel de grootschalige opzet van de EU en de uitbreidingsdrang welke associaties opwekken met lebensraum! Dat het hier goed gaat betwijfel ik te geloven, ik zie in de wijde omgeving steeds meer winkels en uitgaansgelegenheden sluiten en er is nergens geld meer voor. Dan dienen zich elders grote wereldproblemen aan en dan wordt wel heel erg duidelijk in welk een spagaat we zijn beland dankzij die EU! We worden overspoeld met vluchtelingen, dat zal wederom gaan leiden tot het zoveelste generaal pardon, het verbaast me dat er nog steeds geen Gouden Dagenraad in Nederland is opgestaan! Ik zou zeggen geniet van je pensioen nu het nog kan!


 11. MGrand

  De VS luchtaanvallen hebben Kobani wellicht behoed voor een IS inname. En hier pochen mensen over of ze de ANWB reisatlas hebben gelezen of niet. Daarom is dat mandaat ook zo'n onzin... Gewoon aanvallen tegen IS. Daarna gaan we weer boekjes lezen.


 12. Pieterdevries

  @ kannetje. Ik las de boeken van Thilo Sarrazin, over de ramp euro, en de ramp van de immigranten in Duitsland. Heb je daar een oordeel over ?


 13. Kannetje

  We leven in een competitieve wereldeconomie en mijn woonstad Stuttgart komt daarin prima voor de dag. Als we de score-lijsten van Transparency International, Wereldbank/Doing Business, UNDP/Development Report en Freedom House/democratie met elkaar correleren dan doen Noord-Europa, Duitsland en Oostenrijk het prima, Italie en de Balkan het zeer veel slechter, terwijl Rusland, Oekraine en Zuid-West Azie rock bottom zijn. Neem me mijn zelfgenoegzaamheid in mijn bloementuin a.u.b. niet te kwalijk. Ik rust in mijn pensioen gewoon een beetje uit. Het gaat hier om politieke cultuur en die laat zich helaas zo snel niet veranderen. Laten we eerst maar eens zien of Frankrijk en Italie het redden. Voor Zuid-West Azie geeft ik geen cent.


 14. Komeinie

  @Kannetje, de Europese Unie is van droom tot nachtmerrie verworden. Het terugtrekken in een bloemarrangement zoals een Biedemeier lijkt me ook bepaald geen optie, in dit soort bloemwerken mis ik elke vorm van creatief denken. Ikzelf zou liever Egocentric Molecules van Jean Luc Ponty beluisteren, terwijl ik de tekenkunst van Escher daarbij bewonder. Nog even geduld en we rollen wederom de recessie in, misschien dat dit gedrocht genaamd de EU het nog een tien jaar weet uit te zingen, maar ook het eruit stappen gaat een enorm duur feestje worden.


 15. Komeinie

  @Pieterdevries, geschiedenis is geweest, we staan in het hier en nu en indien je denkt maar iets te weten, dan zijn er altijd personages die hun blik verder terug kunnen weergeven (zie Wiebe1) . Mij gaat het in deze niet om mijn gelijk, het gaat er mij om het hier en nu en theorieën zijn bij lange niet altijd de waarheid dan wel realiteit!


 16. Wiebe1

  @Pieterdevries - Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de illustere Turkse volkeren? Uw kennis daarvan gaat blijkbaar niet verder dan het huidige Turkije. Ik denk niet dat Erdogan u dat in dank zou afnemen, als het noemen van Atatürk hem niet al in woede zal doen ontsteken, om van de Armeense genocide maar niet te spreken. Welnu, vanaf de 7e eeuw hadden de Arabische legers onder de vlag van de nieuwe godsdienst, de islam, grote gebieden van het Midden-Oosten veroverd, inclusief Perzië. Met de verovering van de gebieden tussen de rivieren Amoe Darja en de Syr Darja (ten oosten en zuidoosten van het Aralmeer, ten noorden van het huidige Afghanistan) kwamen zij in direct contact met de Turkse volkeren van Centraal-Azië. De beïnvloeding die hiervan uitging, leidde er onder andere toe dat de Turken in toenemende mate de islam als geloof omarmden en het Arabische schrift overnamen. Het gaat nog veel verder, maar ik laat de rest aan uw eigen vermogen tot waarheidsvinding over. Gezien uw aanzienlijke bias kunnen hier helaas geen hoge verwachtingen over gekoesterd worden. Ik hoop er maar het beste van.


 17. Pieterdevries

  @ Komeini. Er is een gebeurtenis van nu 13 jaar geleden, waarvan de samenzweringstheorie leidt tot een ingrijpend andere kijk op de wereld. Zo'n gebeurtenis was er ook al in 1941. @ Wiebe. Atatürk was de enige die het slechtste en domste ooit, Versailles, weerstond. Turkije slaagde er daarna in buiten elke oorlog te blijven. Als er iemand seculier was, was het Atatürk. Dus de Islam had er niets mee te maken. Verder, ik ben geïnteresseerd in waarheid en gerechtigheid, wat debat technisch slim is interesseert me niet. Dat jij niet geïnteresseerd bent in feiten, dank voor de mededeling.


 18. Komeinie

  @Pieterdevries, ik ben geen Godeliefje die zich enorm inspant om jou iets duidelijk te willen maken, (iets wat ik wel enorm in haar bewonder) Samenzweringstheorieën zijn prachtig, maar wat verandert er daarmee aan de kwestie van nu? Bijvoorbeeld is er zo'n theorie betreffende de moord op Pim Fortuyn, maar brengt dat de persoon in kwestie levend terug? Nee dus!


 19. Pieterdevries

  @ komeini. Welke fixatie ? Is het niet zo dat de tweede wereldoorlog VS supremacy gaf ? In 1990 was het hoogtepunt van de VS macht, toen voormalig bondgenoot USSR instortte. Nog maar kort geleden hoorde ik een VS politicus zeggen 'the USA's leading role in the world'. Dat velen de VS die rol af willen, dat deert de VS niet. @ kannetje. In 2000 zegde ik mijn abonnement NRC, wat ik had sinds de zestiger jaren, op. Ik was er toen achter gekomen heel lang systematisch voorgelogen te zijn. Intermediair werd al heel lang niet meer gelezen. Ik ben het dan ook volledig eens met Wolferen. Samenzweringstheorieën zijn er om onderkend te worden. Ockam, de eenvoudigste theorie die de feiten verklaart is de beste. Verder geldt 'wiser but sadder man'. Ergens ben ik blij met mijn blissful ignorance tot ongeveer 2000. Ik maak van de gelegenheid misbruik op te merken dat de foto bij dit artikel van een diepe droevigheid is, bewoners van de N Syrische stad, waar ik ooit met de auto langs reed, staan te kijken naar de verwoesting van hun stad. Het failliet van de internationale gemeenschap misschien beter tot uitdrukking gebracht dan op welke andere manier ook.


 20. Wiebe1

  @Pieterdevries, onlangs beweerde u nog ten stelligste dat de Ottomanen, een van de Turkse volken die in 1000 jaar tijd 3 continenten veroverden en daarbij zeker 40 massamoorden pleegde, slechts opstanden neersloeg. Het waren volgens u ook geen Turken, omdat Turkije pas sinds 1923 bestaat. Dus is de verwoesting van Constantinopel ook niet door Turken gepleegd. Heeft u soms een zwak voor Turken? Dat is debat-technisch niet erg slim. Over de cruciale rol van de islamitische geloofsovertuiging in dit hele gebeuren hoor ik u al helemaal niet. Naar de reden van dit ernstige hiaat in uw ontwikkeling kan ik alleen maar raden. Dus neem ik uw verhalen met een hele grote korrel zout, en uw boeken kunnen me verder gestolen worden. Dan druk ik mij nog zacht uit. Een prettige zondag gewenst.


 21. Komeinie

  @Pieterdevries, je fixatie betreffende de VS belemmert je om het gehele perspectief te doen zien. Natuurlijk hebben bemoeienissen in Irak en Syrië hun invloed gehad bij het ontstaan van IS, feitelijk is juist door bepaalde bemoeienissen de geest uit de fles geraakt. Het machtsvacuüm waar MGrand over schrijft in combinatie met stammen en een religie/ideologie met verscheidene stromingen, is de ideale mix dan wel ontbrandingstemperatuur van dit explosieve mengsel. Dan kun je de olie en de dollars als catalisator zien, had dit niet aanwezig geweest dan hadden hier hooguit primitieve stammenoorlogen gewoed. Deze religie is dan ook nog steeds in een primitief stadium, vandaar dat er in de nodige moslimlanden de wetgeving hieraan gelinieerd is.


 22. Kannetje

  @Pieterdevries: Veel dank voor Uw reactie, ik ga er achter aan. Ik herlees net mijn publicaties van de afgelopen 30 jaar, in Intermediair, de Internationale Spectator, de NRC, Volkskrant e.d. en stel vast dat ik van een globalistisch idealist tot een Eurocentrisch pessimist ben geworden die zich het liefst als een 21e eeuwse Biedermeier in zijn binnentuin en op de Schlossplatz in Stuttgart terug trekt. Ik was vier jaar ambassadeur in Sarajevo waar ik de lokale politici zwaar confronteerde, maar de verkiezingen daar vandaag bevestigen nog eens dat de Europese Unie er niet heeft bereik. Als hartpatient hou ik ook maar wat afstand van samenzweringstheorieen waarover ik me zou moeten opwinden. Voortaan weer gewoon de muziek van Mozart en de schilderijen van Vermeer.


 23. skoter

  Volgens mij begint de discussie over wel of geen militaire inzet bij het vermogen om uberhaupt militaire inzet te kunnen uitvoeren. De bezuinigingen op defensie in de afgelopen 20 jr maken dat een discussie over wel of niet militaire middelen willen inzetten tot een farce. Wij leveren nu 8 , 35 jr oude, F 16's. Tot meer inzet zijn we nauwelijks instaat. Willen we serieus mee discussieren/invloed hebben op inzet van militaire middelen dan moeten we eerst 20 jr. bezuinigingsbeleid ombuigen. Voor dat wij daar toe hebben besloten zijn de huidige conflicten al opgelost, en inderdaad vermoedelijk met inzet van militaire middelen. Maar dat is dan aan landen die echt verantwoordelijkheid durven nemen voor het handhaven van hun uitgangspunten/normen en waarden.


 24. Pieterdevries

  @ MGrand. Ik zie IS als verzet tegen VS macht, macht uitgeoefend met behulp van de zelfbenoemde internationale gemeenschap.


 25. MGrand

  @BoertjevanBuuten. De IS is niet ontstaan door resoluties. Wel door een al dan niet bewust ontstaan machtsvacuüm. De Verenigde Naties moeten precies dat ook voorstellen: een platform van natie-staten. Dus geen stammen gebieden. En waar is er nu oorlog? Precies in die stammen gebieden die nog geen natie-staat zijn. En hoe bindt je een land/natie-staat zoals Oranje dat voor Nederland is? Door of andere stammen te verslaan, of door een inclusievere cultuur te vormen, of door een gemeenschappelijke vijand van buitenaf. De VS is niet te beroerd om al die drie middelen in te zetten (er zijn er velen meer, maar ik beperk mij tot deze drie), waarbij zij krijgsheren van verschillende stammen veel geld geven en dus een gemeenschappelijke band proberen te creëren, zelf de boeman (gemeenschappelijke vijand) te zijn en dan de toch ietwat gekunstelde groep krijgsheren voorrang geven boven de dan nog nietige andere krijgsheren die weinig voorstellen. Dat vormen van die gemeenschappelijke inclusiviteit gaat generaties duren. Maar als het goed is, dan wordt zo wel een natie-staat vormgegeven die uiteindelijk stabiel genoeg zal zijn. Of dat een moslimstaat is, dat is totaal niet interessant. Stabiliteit wel. Niet voor niets wordt altijd eerst een juridisch systeem neergelegd. Want waar stabiliteit is, kan handel worden gedreven en dat heeft weer verdere positieve implicaties voor de bevolking die daar woont. Een 'Malala' bijvoorbeeld die in vrijheid haar onderwijs kan krijgen zonder bang te hoeven zijn voor geweld.


 26. Pieterdevries

  @ Kannetje. " Nadat het Westen met inzet van een maximale escalatie-ladder in de 20e eeuw het fascisme en het communisme heeft verslagen ziet het zich nu, ". Voor ik veel tijd kreeg nam ik ook aan dat dit soort statements grotendeels waar zijn, zo zie je hoe ook bij mij een voltooide universitaire opleiding niet automatisch leidt tot herkennen van propaganda. Helaas is hier geen ruimte om dit soort verhalen te ontzenuwen. Ik zou wat literatuur kunnen specificeren, het probleem is dat dat, om te kunnen overtuigen, al weer een redelijk lange lijst wordt, maar ook dat vrijwel niemand de moeite neemt aan boeken te komen, en die ook nog te lezen. Omdat je engels vast goed is noem ik twee VS schrijvers, Charles A. Beard en Harry Elmer Barnes. Dat iemand, die in de diplomatieke dienst van het westen werkte, de mythes van dat westen onderschrijft, het kan moeilijk anders. Toch één boek over hoe dat westen het communisme versloeg: Jan Ciechanowski, vormals polnischer Botschafter in den Vereinigten Staaten, ¿Vergeblicher Sieg¿, Zürich 1948 ( Defeat in Victory, New York, 1947). Het is het meest vernietigende boek over Roosevelt wat ik ooit tegenkwam.


 27. Kannetje

  @BoertjeVanBuuten: ik heb ook twee rechtentitels van de UvAen was altijd een rechtse PvdA-er, type Helmut Schmidt. Nadat het Westen met inzet van een maximale escalatie-ladder in de 20e eeuw het fascisme en het communisme heeft verslagen ziet het zich nu, gelukkig nog redelijk ver buiten zijn grenzen, geconfronteerd met de dreiging van de radicale islam. Ik pleit daarbij eerder voor een laag profiel, maar vind wel dat we in ons achterhoofd duidelijkheid moeten hebben over de vraag hoe ver we bereid zijn te gaan dat gevaar te bestrijden en daarbij sluit Obama m.i. nu reeds de inzet van heel zware wapens niet uit. Binnen onze samenlevingen kunnen we het gevaar, denk ik, wel aan, desnoods met wat meer gevangenissen en zelfs interneringskampen, en natuurlijk onze inlichtingendiensten. Hier in Stuttgart heeft iedereen werkt, speelt de radicale islam nauwelijks een rol en hebben we noch Marokkanen noch een Wilders.


 28. BoertjevanBuuten

  Hallo, gepensioneerd oud-ambassadeur met een Masters in Law van Columbia University School of Law in New York, Kannetje. Heb je misschien ook nog rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden? De suggestie om radicale moslims systematisch uit te roeien met massavernietingswapens was dus geen provocatie? Er zijn wel meer hooggeleerde mensen met een klap van de molen.


 29. BoertjevanBuuten

  @MGrand - Ik ben anti-oorlog, maar ik geloof niet in sprookjes en ik ben dus helemaal niet blij met zo'n verklaring. De IS is het rechtstreeks gevolg van misachting het negeren van de resoluties van de VN, misachting van de mensenrechten en misachting van het volkenrecht door het westen, de VS voorop. Het is juist dat dit een uitvloeisel is van de verhoudingen tussen natie-staten en dat niemand het recht heeft op het toepassen van geweld. Daarom zou je van een universitair docent volkenrecht een pleidooi verwachten voor de uitbouw en de handhaving daarvan. Want de verwachting dat uiteindelijk alles goed komt is nergens op gebaseerd. Ze zijn er integendeel nog niet eens in geslaagd om Afghanistan onder controle te brengen. En er wordt nogal eens uit het oog verloren dat er een islamitisch land is dat over kernwapens beschikt en veel onstabieler en gevaarijker is dan Iran. Maar het ergste is nog wel, dat het punt is genaderd dat je in jouw eigen land niet meer zeker bent. Niet dat je elk moment een drone op je kop kunt verwachten, maar wel dat in jouw straat alle auto's in vlammen opgaan en overal treinen ontsporen. Je kunt nu wel hoog opgeven over de ontwikkeling van onze cultuur, maar blijkbaar is ze niet zover ontwikkeld, dat binnen die cultuur herkend wordt welke uitwerkingen en gevolgen die met zich meebrengt. En wat ook het uitvloeisel daarvan moge wezen, eigen schuld, dikke bult.


 30. Kannetje

  PieterdeVries: 'zei' moet natuurlijk 'zij' zijn, excuus. Overigens: achter mijn pseudoniem verschuilt zich een gepensioneerd oud-ambassadeur met een Masters in Law van Columbia University School of Law in New York. Zo veel voor zwakbegaafd. Auschwitz was natuurlijk al provocatie bedoeld. Het probleem met de huidige situatie in de wereld is dat onze democratische westerse waarden (checks and balances) in b.v. Rusland, China en de Arabische wereld niet worden gedeeld. Wereldorde kunnen we dus vergeten. Wij Europeanen houden in eerste instantie dus beter een laag profiel, maar uiteindelijk ontkomen we er niet aan ons de vraag te stellen hoe ver we bereid zijn met ons technologisch vermogen te escaleren teneinde onze veiligheid zeker te stellen. Dat is eerder een zaak voor de NAVO dan voor de VN, gezien de sombere vooruitzichten voor wereldorde.


 31. MGrand

  @BoertjevanBuuten. Als jij bedoelt wat Manusama van jouw stukje over zionisme zou vinden die jij op ongeveer dezelfde wijze zou schrijven als Manusama over het mandaat, dan kan ik daar geen antwoord op geven, want dat kan alleen Manusama zelf. Als je datzelfde aan mij zou vragen, dan denk ik dat jij die mening mag hebben en dat ook mag uitdrukken op die manier. Maar daar heb je mij niet voor nodig. Ik vind overigens dat het appels en peren vergelijken zou zijn. Ik beschouw onze cultuur toch een stukje verder in ontwikkeling, omdat die inclusiever is dan die van anti-zionisten die een bepaalde exclusiviteit hanteren. Een moslim kan bijvoorbeeld overal in het westen zijn waar die persoon maar wil. Ook in New York. Een niet-moslim kan in anti-zionistische gebieden niet op diezelfde gastvrijheid rekenen. Ik vind het bijzonder dat nu eindelijk Arabische landen meedoen om dat tuig te verslaan. Eindelijk een beetje verantwoordelijkheid nemen en ietsje opgeschoven naar het westen. Ze zijn aanspreekbaar geworden in plaats van steeds weg te kijken en het westen (lees: de VS) alles op laten lossen. Dus uiteindelijk komt alles goed. Dat mandaat is gewoon een schaamlapje. Feitelijk heeft niemand het recht, maar is het meer een uitvloeisel van de verhoudingen tussen natie-staten dat dit nu zo werkt. Om mensen die anti-oorlog zijn gerust te stellen komt dus zo'n verklaring. En die mensen geloven al in sprookjes, dus die worden heel blij van zo'n verklaring.


 32. Komeinie

  @BoertjevanBuuten, eigenlijk heeft MGrand hier al een antwoord op gegeven, daar komt nog eens bij dat het onderwerp iets anders betreft, maar mocht de situatie zich voordoen dat het onderwerp hierover gaat krijgt u uw antwoord! Ik neem aan dat de doelstelling was dat ik zou reageren, vandaar dat het geen antwoord aan je geeft?


 33. BoertjevanBuuten

  @MGrand - Dat is me bekend, maar je geeft geen antwoord op de vraag.


 34. Meneer Dick

  Laat maar lekker schuiven, dat toetsingskader. Bij politiek preutse mensen ontbeert het bewustzijn over de veranderende wereld. Hun bewustwording loopt achter. Er is eigenlijk nog maar 1 supermacht, militair en economisch. De EU wordt ook gestaag alsmaar machtiger. De VN diskwalificeert zich aan de lopende band. Die organisatie kan nog blijven met haar zeer beperkte mogelijkheden; baat het niet, het schaadt ook niet. Maar er zal zich een nieuwe club van bepalende landen vormen, steeds hetzelfde rijtje landen neemt het heft in handen en die club bepaalt ook de regels.


 35. MGrand

  @BoertjevanBuuten. Dat hebben de Arabieren al een paar keer geprobeerd. Met precies die reden die jij aangeeft. Het is ze niet gelukt.


 36. BoertjevanBuuten

  Komeinie Ik ben beieuwd wat jouw reactie zou zijn als ik hetzelfde zou schrijven over die zionisten die reeds tenminste 45 jaar alle VN-resoluties naast zich neer leggen. Zou de schrijver van dit stukje het er mee eens zijn als de Arabische landen daar nu eens voorgoed, "illegaal, maar legitiem", met alle ten dienste staande middelen een einde aan zouden maken?


 37. rob_z

  Hier een toetsingskader: 1. Is de veiligheid van Nederland / EU of NAVO gebied echt in gevaar? Of bij een missie waar dit niet het geval is, is er dan tenminste een VN mandaat? 2. Is het zeer waarschijnlijk dat militaire middelen de situatie daadwerkelijk oplossen/verbeteren? 3. Is er een eindstrategie of plan B voor als het avontuur niet loopt zoals gepland? 4. Hebben we (na eindeloze bezuinigingen) nog de militaire middelen/capaciteiten om aan de oorlogen mee te doen? 5. Hebben we de financiele middelen? En is militaire ingrijpen dermate belangrijk voor de Nederlandse bevolking dat deze belangrijker is dan het betreffende geld te steken in eigen Nedelrandse zorg, onderwijs, criminaliteitsbestrijding en dergelijke? 6. Blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt? Alleen als al deze vragen met Ja beantwoord worden kan er mijn inziens sprake zijn van militair ingrijpen. Gezien de huidige erbarmelijke staat van de Nederlandse defensie en financien kunnen bij alle grotere missies de Vraag 4 en 5 met Nee worden beantwoord. Dus heeft het geen zin om in te grijpen. Tenzij dat het Nederlands grondgebied wordt binnengevallen. Dan kunnen we gewoonweg niet anders. En is het God zegene de greep, gezien de rampzalige situatie van de huidige Nederlandse strijdkrachten.


 38. Komeinie

  @MGrand, je geeft heel netjes weer wat er aan dat procedure gewauwel mankeert, indien een mandaat ten koste van vele onschuldige levens gaat, gebruik zoiets dan als zijnde wc papier en trek het door na de grote boodschap. Gewoon aanpakken die IS jihadi's en er WAS jihadi"s van maken, want dat kalifaat gaan ze maar op Mars stichten.


 39. Pieterdevries

  @ Kannetje " Mijns inziens moeten we bereid zijn deze radicale moslims systematisch uit te roeien, zij het met massavernietingswapens zei het met een nieuw Auschwitz. " Gelukkig krijg je de indruk, door het taalgebruik, dat hier een zwakbegaafde schreef.


 40. BoertjevanBuuten

  @Kannetje - Wij zijn vastbesloten ons leven met alle middelen te verdedigen en het maakt niet uit af de rest van de wereld daar de noodzaak van inziet of niet. En de omstandigheden laten ons geen andere keus dan alle beschikbare middelen in te zetten. De gevaren die ons bedreigen zijn enorm en onze inspanningen zullen dan ook dienstovereenkomstig groot moeten zijn. Het uur is gekomen om de bokshandschoenen aan te trekken. We kunnen het niet alleen af, maar we hebben de ondersteuning van heel Europa nodig en we moeten alle middelen samenballen, zo snel dat praktisch en organisatorisch mogelijk is. Hoe meer middelen we onze jongens ter beschikking stellen, hoe doeltreffender ze te werk kunnen gaan. Dit is geen tijd voor pacifistisch gewauwel over vrede, hier is slechts geweld op zijn plaats. Daardoor wordt het conflict niet verlengd, maar slechts versneld. De radicaalste oplossing is de kortste"" - http://tinyurl.com/oh8ll9m


 41. Kannetje

  Voor een lange termijn perspectief of onze relatie tot IS moeten we terug naar de tijd van de Koude Oorlog toen de VN Veiligheidsraad niet functionneerde. Beslissend voor onze zege op het wereldcommunisme was onze bereidheid tot het allerhoogste niveau te escaleren. Ik zou op dit moment zeker niet geneigd zijn de IS met troepen op de grond tegemoet te treden. Maar het wordt zo langzamerhand wel tijd onszelf af te vragen tot welk niveau wij uiteindelijk bereid zouden zijn te escaleren. Mijns inziens moeten we bereid zijn deze radicale moslims systematisch uit te roeien, zij het met massavernietingswapens zei het met een nieuw Auschwitz.


 42. MGrand

  In een ideale wereld verloopt alles via procedures. En lopen militairen met een boekje met de regels van Genève elkaar hoffelijk overhoop te knallen. "Neemt u mij niet kwalijk: BOEM!" Maar je kunt de mensen van de PvdA ook gewoon vertellen dat je je keurig aan een mandaat houdt. En dan voelen die zich ook weer gelukkig: "We hebben een mandaat", "Joepie!!!". En dan maar hopen dat de soldaten keurig binnen de lijnen blijven. Hebben ze eindelijk een mandaat voor Irak, dan rent de vijand de grens over en schiet vanaf een heuvel in Syrië. En volgens de regels mag je dan niet schieten. Tsja,... Heerlijk, zo'n oorlog volgens het boekje. Maar het voelt gewoon goed, nietwaar? "We hebben een mandaat! We hebben een mandaat!!!"


 43. Pieterdevries

  Afrikaanse en Caraibische activisten zien de VN als een westers machtsinstrument. Roosevelt was bereid tot vergaande concessies tegenover Stalin om die VN in New York te krijgen. De idiotie van het VS gemanipuleer in het Midden Oosten lijkt vrijwel niemand te zien, eerst Moslims bewapenen en aanzetten tot het omverwerpen van Assad, nu diezelfde Moslims bombarderen. Nog gekker is dat Turkije onder druk wordt gezet die Moslims te bestrijden, Moslims die de Koerden, die een derde deel van Turkije willen, proberen uit te schakelen. De Gaulle verweet de VS al alle problemen met geweld te willen oplossen.


 44. BoertjevanBuuten

  Jawel, een universitair docent volkenrecht die het volkenrecht ondermijnt met allerlei dwaalwegen die gebouwd zijn op zijn eigen morele gelijk. Het pleidooi van de schrijver om het volkenrecht uit bouwen en te versterken, om te zorgen dat onze politici zich wel 2x zullen bedenken alvorens zich in militaire avonturen te begeven zoals in Afghanistan en Irak, omdat ze persoonlijk ter verantwoording kunnen worden geroepen voor oorlogsmisdaden, cq het voeren van een aanvalsoorlog, heb ik node gemist. In plaats daarvan pleegt hij iets dat je in een ander vakgebied als "creatief boekhouden" zou betitelen hij wil het recht NOG verder oprekken om meer van hetzelfde mogelijk maken. De terloopse verwijzing naar de Krim laat zien hoever hij bereid is daarbij te gaan, onze Nederlandse John Woo.


No comments:

Post a Comment