Sunday, December 04, 2011

172 Responsability

This is a re-write of a leaflet which I published earlier.

R2P
Resonsability to Parresia.
Parresia: Vrijmoedig spreken, de waarheid zeggen, eenvoudig en zonder retoriek.  Wordt als plicht ervaren, door een niet machtig persoon die daarbij zichzelf in gevaar brengt.
Een redenering in stappen.  Eens of oneens? 

Ik ben een mens van goede wil. Ik wens vrede op aarde.         eens/oneens.
Vrede kan niet bestaan zonder rechtvaardigheid.                    eens/oneens
Om te weten wat rechtvaardig is, moeten we beide
    kanten van het verhaal kennen.                                           eens/oneens
Dat vereist een pluriforme pers.                                              eens/oneens
Of nog beter: een waarlijk vrije pers met journalisten
    die naar waarheid streven.                                                  eens/oneens
Gelukkig hebben wij die in Nederland.                                 eens/oneens

(Mocht U een keer 'oneens'hebben ingevuld, geef dan hieronder een reactie. Ik ben benieuwd)

Hoe weten we dat?   Dat lezen we steeds in de krant. Dat horen we steeds op de tv.

Ik geloof er niks van.
En het is ook helemaal niet waar.

Er zijn veel getuigenissen op het internet te vinden van journalisten die zeggen hoe ze gemanipuleerd worden om bepaalde informatie niet te geven, of om bepaalde zaken te benadrukken.
Hier zijn er enkele: Chomsky : http://tinyurl.com/64tjsgp   Murdoch:  http://tinyurl.com/7leojml  Salon: http://tinyurl.com/7q8qn7v  Carne Ross: http://tiny.cc/6uy3v Greg Philo: http://tiny.cc/heaqe


De hele film van John Pilger: “The war you don’t see “ gaat over de manipulatie van de berichtgeving. 

Het bovenstaande gaat vooral over de manier waarop ‘The Powers that be’  er voor zorgen dat de VS ten strijde kan trekken in Irak.
 Àlle motieven die gegeven werden voor die inval bleken achteraf een vergissing. Of liever: het bleken leugens, want ze waren met opzet gefabriceerd.

In de annalen van het Amerikaanse Congres kunnen we lezen hoe Congreslid Oscar Callaway uitlegt hoe bankier JP Morgan de policy van de 25 grootste kranten in de VS kocht, en op die manier het hele land kon ophitsen tot deelname aan WO1.  De duizenden kleine kranten schrijven namelijk alles over uit die grote kranten.   Hier leest U alles:  http://tinyurl.com/4l762lb

In Libië werd ingegrepen door de NATO omdat Ghadaffi de burgers van zijn land zou bombarderen, of waarschijnlijk  zou gaan bombarderen. Dat was de reden. http://tinyurl.com/7or6k84
Ghadaffi had een maand lang vrij spel, maar er is niet één video van een vliegtuig dat demonstranten bombardeert. Niet één reporter zegt dat hij het gezien heeft.  Professor Kupferman maakt duidelijk dat Ghadaffi dit ook nooit zou gaan doen: http://tinyurl.com/6dlnq5k   Er zijn meer wapens die Ghadaffi niet in zette: luchtafweer: http://tinyurl.com/866ysfw  en mosterdgas: http://tinyurl.com/cf2rnhx  
-Ghadaffi stond als een monster bekend. Hij zou Lockerbie gepleegd hebben, en twee discotheken met Amerikaanse militairen hebben opgeblazen. Maar wie op internet zoekt naar informatie over die wandaden komt voor een verrassing te staan: de echte ingewijden zijn er van overtuigd dat Ghadaffi niks met deze terreurdaden te maken had.  http://tinyurl.com/6lm3qe4    http://tinyurl.com/6pctubf   http://tinyurl.com/6sjfmy5

Ik heb nu drie oorlogen genoemd,  drie menselijke tragedies, die alleen mogelijk waren omdat de Media ons niet de waarheid vertelden: Irak, de Amerikaanse deelname aan WO1 ( waardoor miljoenen doden extra vielen, en waardoor wellicht WO2 werd veroorzaakt) en  Libie.

En straks zal het weer gebeuren. De IAEA heeft een rapport uitgebracht waar weinig nieuws in staat, maar de nieuwe baas van het IAEA, de heer  Amano heeft voor zijn aantreden beloofd te doen wat Israel en de VS wensen, zo heeft  Wikileaks vorig jaar onthuld. En Israel zoekt een casus belli, dat is duidelijk. Dus zegt Amano dat het gevaarlijk is.    

De Media zijn erg machtig. Als ze in handen komen van één belangengroep, dan kan die de wereld sturen waarheen ze wil.
Zoals Edward Bernays, de pionier van de moderne propaganda al  zei "The intelligent manipulation of the masses is an invisible government, which is the true ruling power in our country."


Bertrand  Russell verwoordde het als volgt:  "There is no nonsense so arrant that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action".


En  Aleksandr Solzhenitsyn schreef:
“Such as it is, the press has become the greatest power within the Western World, more powerful than the legislature, the executive and judiciary. One would like to ask: by whom has it been elected and to whom is it responsible?”


Tenslotte nog enkele links van artikelen of video’s die volgens mij heel informatief zijn:
The Revolution Bussiness.                   
William Engdahl: Otpor                 No comments:

Post a Comment