Monday, December 12, 2016

571 Ik ben boos. Ik heb mijn geduld verloren.


Het begon allemaal met een blog op Zaplog. 

Een onbekende blogger schreef een artikel naar aanleiding van drie programma;s van Hanneke Groenteman, waarin wordt onderzocht waarom mensen de joden niet zo aardig vinden :

Lieve Hanneke (waarom sommige mensen Joden haten)


Lieve Hanneke
(waarom sommige mensen Joden haten)

Onlangs zag ik de eerste aflevering van “De kanarie in de kolenmijn” van Hanneke Groenteman en daarvoor “Waarom haten ze ons?” van Gideon Levy. Twee Joodse Nederlanders die zich terecht zorgen maken over het toenemende racisme, van vooral moslims, tegenover Joden in Nederland en Europa en ze stellen zich de vraag: waarom? 
Een terechte vraag en op die vraag zal ik in dit stuk antwoord proberen te geven, want het is inderdaad wel belangrijk om daar eens een eerlijk antwoord op te geven. Als kind van de jaren 70 met een Gereformeerde vader die erg geïnteresseerd was in de Tweede Wereld Oorlog en pal achter Israel stond, is de liefde voor het Joodse volk mij met de paplepel ingegoten. Later leerde ik van de Joodse cultuur, met haar zelfspot en humor houden en zag ik de Joodse schrijver, Philip Roth als de beste schrijver ter wereld en kon ik de filosofie van Martin Buber en theologie van Harold Kushner zeer waarderen maar gaandeweg leerde ik meer en meer over de geschiedenis en kwam ik er achter dat bepaalde zaken niet of nauwelijks aan bod kwamen in de westerse geschiedschrijving. De kritiek op de rol van Joden in de geschiedenis, werd in de westerse media altijd afgedaan als leugens maar ik kwam er achter dat veel van die kritiek, buiten de raciale kenmerken om, in de kern, vaak bleek te kloppen. Dat die kritiek vaak overslaat naar haat en vervolgens helemaal uit de klauwen giert en resulteert in de moord op Joden, kan geen weldenkend mens goedkeuren maar dat neemt niet weg dat er blijkbaar iets wordt verzwegen en dat juist dat verzwegen gedeelte de kern van het probleem is waar Hanneke Groenteman en Gideon Levy naar op zoek zijn.

Dat verzwegen deel van de geschiedenis is het feit dat Joden buiten proportioneel vaak betrokken zijn bij de sleutel momenten in onze geschiedenis..en dat bedoel ik niet positief. Je kunt dan vanuit een vorm van politieke correctheid steeds weer vermijden om de roze olifant in de hoek van de kamer te benoemen maar dat kan je niet volhouden als je echt op zoek bent naar een zekere vorm van waarheid.
Ik leg Israel en Joden langs dezelfde meetlat als andere landen en rassen. Israel strijdt net als andere landen voor haar plek op deze wereld en vergeleken met de Romeinen, Amerikanen, Duitsers, Chinezen, Perzen en Russen kunnen we hun qua landjepik, oorlogsvoeren en genociden weinig kwalijk nemen. Het probleem is niet zozeer het land Israel en haar aspiraties in het Midden-Oosten maar meer de ideologieën die vanuit het Jodendom zijn ontstaan.

Winston Churchill zei het al in zijn stuk “Zionism vs. Bolshevism”, over de rol van Joden in de Russische revolutie, in de Sunday Herald in 1920: “Het lijkt wel of het evangelie van de Christus en de Anti Christ voorbestemd waren uit hetzelfde ras voort te komen; en dat dit mystiek en geheimzinnige ras is verkozen voor uitzonderlijke manifestaties, van zowel het goddelijke als het duivelse.”
Zijn Joden van nature beter of slechter dan andere mensen? Daar geloof ik niets van. Ik denk dat de manier waarop ze te werk gaan (ons kent ons) is ontstaan na de diaspora en het feit dat ze eeuwenlang tussen twee grote machtsblokken, het christendom en de Islam, hun weg moesten vinden. Ze waren misschien wel de eerste allochtonen, maar waren niet geneigd om zich te assimileren met de gastcultuur. Ze hielden vast aan hun eigen godsdienst en gewoonten. Daardoor ontstond een mentaliteit van wij tegen de rest. Doordat Joden werden uitgesloten van bepaalde beroepen gingen ze zich vooral richten op handel en financiën. Mede vanwege het feit dat Joden over de hele wereld verspreid woonden, konden ze makkelijk handels netwerken opzetten. Door die specialisatie in handel en bankieren werden ze daar ook erg goed in en kregen ze vaak ook veel macht over de elite van hun gastlanden. Dat leidde tot verdacht makingen en haat onder de autochtone bevolking wat weer leidde tot uitzetting, verdrijving en pogroms. Geleidelijk waren er ook veel Joden die wel assimileerden en zich in gingen zetten voor de rechten van minderheden in een samenleving. Dit waren de eerste voorvechters van de multi culturele samenleving. Zij zagen dit denk ik als een soort overlevingsstrategie voor het Joodse volk.
Hier de rest van het verhaal. 

(Het staat nu op de Home page.  Ik kan de link van het artrikel niet zo snel vinden.) 


Dit was mijn eerste reactie: 

'De joden' is het meest interessante onderwerp in deze wereld dat je je kan bedenken. 
Natuurlijk houden ze zichzelf zoveel mogelijk buiten de spotlights, en als het dan toch moet, dan moet het als 'de eeuwige slachtoffers'. 
Waarom? Omdat de toeschouwer congnitieve dissonantie ervaart als hij zich zou moeten voorstellen dat een slachtoffer ook dader kan zijn. 

De holocaust wordt voorgesteld als het op industriele wijze vernietigen van mensen. Maar twee joden, Gerard Menuhin en David Cole geloven niet dat er gaskamers waren in Auschwitz. En ze zijn niet de enigen. 
Zeker zijn er vele joden de dood in gejaagd door Hitler. Maar dat is iets dat overal en altijd gebeurt, en waaraan joden een meer dan gemiddeld aandeel hebben. 

Veel interessanter is de vraag: Wie zijn '; de joden' en vooral : waarom zijn ze zo slim, waarom leven ze in diaspora, waarom worden ze vaak gehaat en soms vermoord. 

Op al die vragen heb ik mijn antwoord. Of dat het juiste antwoord is, weet ik niet. Maar ik ben wel onophoudelijk op zoek naar falsificatie van mijn ideeën. Ik ben dus dankbaar voor elke weerlegging van mijn wereldbeeld. 
http://xevolutie.blogspot.nl/2010/11/de-opdracht-van-god-aan-de-joden-om-de.html

Dit was mijn tweede reactie: 

Kevin MacDonald schreef drie boeken over het jodendom. Daarin toont hij aan dat de joodse religie in feite een door de mens bedachte selectie-methode is. Eigenlijk selecteert de joodse religie voor een 'beter ras.'
Hoe? Lees MacDonald. 
In mijn eigen woorden: 
De mensen van Het Boek hechten veel waarde aan woorden en aan argumentatie en aan listigheid en vernuft. ( De Talmoed is één lange poging om God te slim af te zijn.) Om te selecteren wie daar goed in is, hebben ze de Talmoed. Alle jongetjes moeten de teksten bestuderen en er iets over zeggen. Wie heel goed is ( dus een hoog theoretisch IQ heeft) huwt met de dochter van een rijk man. Rijk word je alleen als je een hoge praktische intelligentie hebt. 
Zo krik je het IQ van de populatie flink op. Zeker in de oude tijden waar door armoede soms 70% van de kinderen stierf. 
Maar wat moet je met zoveel hoog-intelligente boeren en herders? En hoe kan een klein groepje herders nu ooit aan Gods's eis voldoen dat ze de wereld moeten gaan controleren? ( Een conditio sine qua non voor de komst van de messias).
Ze moesten dus in diaspora: tussen alle volken gaan leven en daar macht verwerven of De Macht gebruiken. 
Maar in disapora zal men huwen met mooie niet-joodse meisjes en zo zal er van dat IQ niks over blijven! Vandaar de spijswetten en de zeer opvallende kleding van de joden. Maar vooral ook de dubbele moraal dat joden de goyim mogen bedriegen en vermoorden als dat goed is voor het joodse volk. (http://abbc.net/historia/shahak/english.htm ) Want gediscrimineerd worden is noodzakelijk voor het overleven van de joodse genenpool. Het voorkomt rasvermenging en het houdt de cohesie binnen de groep hoog. Zonder groepscohesie geen samenzwering, om nog maar eens een groot voordeel van discriminatie te noemen. 

Nicholas Lysson (schuilnaam) schreef een essay met daarin heel veel litteratuur citaten. Dat geeft al een aardig beeld van wat ik hierboven beschrijf. 
http://xevolutie.blogspot.nl/2015/01/435-holocaust-and-holodomor-annotated.html

Ik heb dit verhaal ook aangekondigd op de blog waar ik vaak kom: 

Op Zaplog staat een artikel naar aanleiding van de tv serie van Hanneke Groenteman. ( Vanavond om 19.20 uur op tv. ) 
https://www.eo.nl/tv/eo-documentaires/joodse-programmering/

Ik heb daar in de reacties ook een en ander over geschreven. 

Zaplog: http://zaplog.nl/zaplog/article/lieve_hanneke_waarom_sommige_mensen_joden_haten/

U kent mijn opvatting: als je de wereld wil verbeteren zul je toch eerst moeten weten wie hem controleren (achter de schermen). Anders ben je gedoemd om een rol te spelen in het drama dat ZIJ voor jou bedacht hebben. 

(Laat elke moslim-hater dit even tot zich doordringen ? Graag. Dank U. ) 


Er kwam een reactie van Dawg: 

Jan 

Jij schrijft nogal pittige dingetjes over joden. Dat is zo'n beetje het centra thema waar je iedere (geo)politieke beschouwing op terugvoert. Desondanks wordt je, neem ik maar aan, toch liever niet weggezet als antisemiet of jodenhater. En daar is ook wat voor te zeggen, want dat soort aanduidingen kan net zo goed gebruikt worden om iemand met onwelgevallige meningen het zwijgen op te leggen, als dooddoeners om een open discussie te frustreren.

Vind het om precies dezelfde redenen nogal onfris om personen die hun kop niet in het zand steken voor de niet zo fraaie schaduwzijden van een opgedrongen multiculturele samenleving te typeren als moslim-haters. 't Is wat mij betreft een doorzichtige manier 'to silence people into submission'.


Daarop kwam mijn reactie. 
Die is wel gedurfd,maar ik ben er toch heel tevreden over. Heel tevreden. 

Dawg.
U zult het toch nooit willen begrijpen, maar:
De massa-immigratie is een idee en een productie van uw joodse vrienden.

Het heeft dus geen enkel nut om de daden als op zichzelf staand te beschouwen en bekritiseren. Het heeft wel nut om de daders, die volgende keer weer een andere strategie zullen gebruiken, te ontmaskeren.

Voltaire schreef 250 jaar geleden:
"All of the other people have committed crimes, the Jews are the only ones who have boasted about committing them. They are, all of them, born with raging fanaticism in their hearts, just as the Bretons and the Germans are born with blond hair. I would not be in the least bit surprised if these people would not some day become deadly to the human race."
Lettres de Memmius a Cicéron (1771).

Dat was nog vóór ze de Franse Revolutie en het socialisme bedachten om de oude machtshebbers te verdrijven uit hun macht.

Het was vóór ze het communisme bedachten om de niet joodse elite te vervangen door een joodse.

Vóór ze de vakbonden bedachten om de samenleving te verwezen  en de invloed van de Kerk te decimeren.

Vóór ze de minderheden gingen propageren om de bestaande culturen uiteen te rijten.

Vóór ze persvrijheid en Vrijheid van meningsuiting tot hoogste Goed verheven, zodat ze de hele cultuur te ondermijnen door alle diep gevoelde waarden tot op het bot belachelijk konden maken.


Vóór ze het Neoconservatisme hadden bedacht, en de 'vernietiging voor uw eigen bestwil' bedachten, ofwel: de humane motieven om een hel op aarde te creeren ( onder de goyim, uiteraard.)    

Vóór ze het Asielrecht hadden bedacht om grenzen te openen.

Moet ik verder gaan?

Natuurlijk is dit verhaal moeilijk te verteren. Maar van één ding mag U zeker zijn: U heeft minder joodse genen in uw lijf dan ik. Daar twijfel ik niet aan.
Ik zie het nut er niet van om voort te gaan op een weg die tot de ondergang van de mensheid leidt. Al dat onnodige leed dat we al gehad hebben.  Het moet een keer stoppen.

PS: Socialisme, communisme, vrijheid van meningsuiting, vakbonden, R2P, asielrecht, Humanitair ingrijpen.....
Het zijn allemaal zaken waar goede kanten aan zitten. Zeker te weten.
Maar onze joodse vrienden hebben ze niet voor dat doel bedacht. Ze hebben het bedacht om bestaande machten te vermorzelen en zelf de macht over te nemen.
Hoe ik  dat weet?

Omdat je ziet dat zodra ze de macht in handen hebben al die goede zaken verdwijnen: socialisme is weg. Communisme is weg. Vakbonden zijn weg.  Persvrijheid is de facto verdwenen: en nu het via het internet toch weer verscheen, zal het spoedig aan banden worden gelegd. Etc. Etc.

--=
Tot zover. 

2 comments:

  1. Testimony On How My Life was Transformed (Lexieloancompany@yahoo.com)..

    I am writing this Testimony because am really grateful for what Martinez Lexie did for me and my family, when I thought there was no hope he came and make my family feel alive again by lending us loan at a very low interest rate of 2%. Well I have been searching for a loan to settle my debts for the past three months all I met scammed and took my money total 6,500usd until I finally met a God sent Lender. I never thought that there are still genuine loan lenders on the internet but to my greatest surprise i got my loan without wasting much time so if you are out there looking for a loan of any kind for business or other purposes i would advise you to email Mr Martinez via: ( Lexieloancompany@yahoo.com ) or through the Company website: http://lexieloans.bravesites.com OR text: +18168926958 and be free of internet scams. thanks… Jenny Hills CA, United State


    ReplyDelete
  2. EDWARD JONES FINANCE IS THE BEST PLACE TO GET A LOAN {Jonesloanfinance@yahoo.com},
    God bless you sir, I will not stop telling the world about your kindness in my life, I am a single mum with kids to look after. My name is Emily Thomas and I am from Convention Center Drive, Miami Beach, FL . A couple of weeks ago My friend visited me and along our discussion she told me about EDWARD JONES FINANCE, that they can help me out of my financial situation, I never believed cause I have spend so much money on different loan lenders who did nothing other than running away with my money. I have been in a financial mess for the pass 7 months now, She advised I give it a try so I mailed him and explain all about my financial situation to him, he therefore took me through the loan process and gave me a loan of $390,000.00 at a very low interest rate of 2% and today I am a proud business owner and can now take good care of my kids, If you must contact any firm to get any amount of loan you need with a low interest rate of 2% and better repayment schedule, please contact EDWARD JONES FINANCE email:- {Jonesloanfinance@yahoo.com} OR Text +1(307) 241-3712 or go to there page on http://jonesloanfinance.bravesites.com

    ReplyDelete