Saturday, December 03, 2016

565 Wilders is een pion van Israel om de Islam zwart te maken en conflict te creeren.


Dat Wilders vanaf zijn jeugd door Israel is gecoached en gepusht door Israel  is op dit blog al vaker besproken.

Enkele korte referenties: 
- Wilders woonde als jongeling in Israel. 
- Hij heeft een joodse grootouder en  ziet zichzelf wellicht als joods. 
- In een half-dronken bui heeft hij tegen collega mevr. Kint ( hij was toen assistent van de VVD fractie in de tweede Kamer) gezegd dat hij voor Israel werkte en dat zijn carriere goed zou verlopen. 
- Als kamerlid ging Wilders zo vaak naar de Israelische ambassade en stelde hij kamervragen die voor Israel van belang waren. Dit zorgde er voor dat de AIVD al in die tijd, 20 jaar geleden, werd onderzocht omdat men hem als een agent voor Israel beschouwde. 
- Toen Wildes kamerlid werd, nam hij Eliot Wagschal; als persoonlijk assistent aan. Wagschal werkte tot die tijd op de Israelische ambassade.

Als er één item is dat Wilders inbreng in de nederlandse politiek kenmerkt dan, dan is het dat hij  de moslims  en de Islam als probleem benoemt.  Nooit heeft hij aan een mogelijke oplossing gewerkt. 

Dat past perfect in de beweging die in Amerika op gang kwam sinds 911: het moslimbashen. 
Uit diverse publicaties blijkt dat die beweging is bedacht en uitgevoerd door joodse mensen. 

Deze week kwam er in de krant dat de AIVD alweer een onderzoek deed naar de vermeende banden tussen Wilders en Israel. 

(ARTIKEL)

Ik heb de twee foto's weg gelaten.AIVD onderzocht Israëlische contacten Wilders
Vragen over banden van PVV-leider met Israël
De geheime dienst AIVD heeft in 2009-2010 onderzoek gedaan naar de Israëlische contacten van PVV-leider Geert Wilders. De dienst deed zogeheten 'naslag' naar aanleiding van een tip over Wilders' gesprekspartners, onder meer bij de Israëlische ambassade in Den Haag.
Door: Tom Kreling Huib Modderkolk 2 december 2016, 06:14

Onderkant formulier
Dat de dienst daartoe overging, toont dat er serieuze vragen bestonden over Wilders' loyaliteit en mogelijke Israëlische beïnvloeding.

De interesse van de geheime dienst blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar twaalf jaar beveiliging van Wilders en de gevolgen daarvan op de politicus en de verantwoordelijke diensten. Daarvoor is gesproken met 37 personen.

Het onderzoek door de AIVD is opmerkelijk, omdat de dienst terughoudend is met elke vorm van naslag of een operatie tegen een zittend politicus. Het brengt het risico mee dat de geheime dienst een verlengstuk van de regering wordt als hij op verzoek politici onderzoekt, zeker die van de oppositie. Aan de andere kant moet een geheime dienst alert zijn op oneigenlijke inmenging van buitenlandse overheden in Nederland of als er een bedreiging voor de nationale veiligheid is. Dat is een wettelijke taak. Bovendien zit Wilders sinds 2006 in de commissie-Stiekem, waar informatie van de AIVD en MIVD wordt gedeeld. Inlichtingen over het Midden-Oosten staan vaak hoog op de agenda.
Bouman antwoordt niet, Wilders reageert niet
De Telegraaf schreef in 2007 dat de AIVD Geert Wilders schaduwde bij bezoeken aan de Israëlische ambassade. Twee inlichtingenbronnen van de Volkskrant ontkennen dat er toen een onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook publiekelijk ontkende de AIVD destijds de berichtgeving van de Telegraaf. Het onderzoek dat de Volkskrant nu onthult beslaat een andere periode en betreft het bekijken van de Israëlische contacten van Wilders.
Hoe de interesse van de AIVD werd gewekt
Onderzoek doen naar een politicus is hoogst ongebruikelijk. Toch deed de AIVD het. De Israëlische contacten van PVV-leider Wilders gaven daar aanleiding toe. Wie waren de Israëlische contacten van Wilders en hoe bedreigend was het?


Diverse oud-leidinggevenden van veiligheidsdiensten zeggen dat een onderzoek naar een politicus een 'absolute no-go' is. Bij het doen van naslag zet de AIVD geen bijzondere opsporingsmiddelen in, zoals het tappen van een telefoon of het doen van observatie. Daarom hoeft de minister niet te worden geïnformeerd. In diezelfde periode constateerde de AIVD dat PVV-kandidaat Gidi Markuszower in het najaar van 2010 een 'risico voor de integriteit van Nederland' was vanwege contacten met een 'buitenlandse veiligheidsdienst'. Het kan niet anders dan dat dit de Israëlische geheime dienst Mossad betrof.

Wat de naslag van Wilders' contacten heeft opgeleverd, is niet bekend. Ook is onduidelijk of toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) op de hoogte is gesteld door verantwoordelijk diensthoofd Gerard Bouman. Bouman wil geen vragen beantwoorden. 'Het interesseert me niets waarvoor u komt', reageert hij op diverse verzoeken. De AIVD is om een reactie gevraagd, maar heeft aangegeven niet op de inhoud van het stuk in te willen gaan. Wilders kreeg meerdere keren de gelegenheid de bevindingen van de Volkskrant in te zien, maar hij sloeg dit af en wil ook geen commentaar geven.
Serieuze machtsfactor
De contacten zijn nu bekoeld, vertellen bronnen in de joodse gemeenschap
Wilders was in 2010 op weg om een serieuze machtsfactor te worden. Na de val van het laatste kabinet-Balkenende ontstond in het najaar van 2010 het eerste kabinet-Rutte, met gedoogsteun van de PVV. In die jaren onderhield Wilders nauwe banden met invloedrijke Israëliërs, zoals de hoge Israëlische generaal Amos Gilad, die hij eind 2008 op het hoofdkantoor van het Israëlische leger in Tel Aviv bezocht. Ook ging hij geregeld op bezoek bij de Israëlische ambassadeur in Nederland. Die contacten zijn nu bekoeld, vertellen bronnen in de joodse gemeenschap.

De reden: Wilders zette zijn politieke ideeën niet om in beleid. Daarmee werd hij voor de Israëliërs minder interessant. Illustratief daarvoor is Wilders' aarzelende houding over steun aan het gedoogkabinet in 2010. PVV-bronnen vertellen dat er intern twee keer is gestemd over deelname aan gesprekken met CDA en VVD. Tweemaal was de stemverhouding 13 voor, 10 tegen. Wilders stemde niet mee, hij twijfelde te veel. Uiteindelijk schaarde de PVV zich achter het gedoogakkoord - alleen Kamerleden Driessen en Bosma bleven tegen - maar de gedoogconstructie hield slechts negentien maanden stand.

Kentering in de relatie met Israël was het PVV-standpunt over ritueel slachten in 2012, waardoor joodse organisaties zich geschoffeerd voelden. Ook de 'minder, minder'-uitspraken van Wilders deden pijn bij joodse organisaties.

Zaterdag in Vonk: Onderzoek naar twaalf jaar Wilders beveiligen: een politiek mijnenveld.

  ----------------------------

Nog een bron : de blog van Ewoud Butter.

De Israelische agenda van Geert Wilders (update)


Vandaag kondigde Geert Wilders aan dat hij in Israel een toelichting zal geven op zijn standpunt dat Jordanië ‘de enige Palestijnse staat is die er ooit zal komen. Hij is door het Israëlische parlementslid Arieh Eldad uitgenodigd om op 5 december hierover in Tel Aviv te komen spreken. Volgens Wilders staat de bijeenkomst waar hij spreekt los van een partijcongres van de ultranationalistische partij National Union, waarvan Eldad lid is.
Dit bericht zal opnieuw de aandacht vestigen op de nauwe banden die Geert Wilders heeft met ultranationalistische groeperingen in Israel. In dat verband is ook de roep relevant van D66 en Groenlinks om meer transparantie over de financiering van politieke partijen. Van GroenLinks ligt er al een panklaar voorstel. Hieronder een update van een artikel dat ik oorspronkelijk een jaar geleden, in juni 2009, schreef over de banden van Wilders met Israel.
Israël zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, de volgende film van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman een jaar geleden verklaard in een interview met de Israelische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische  minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.
Meerdere PVV-kamerleden hebben, zoals veel Nederlanders, nauwe banden met Israel. De website Joop.nl wees al eens op een levensgrote Israelische vlag op de werkkamer van de PVV (zie hier).
Geert Wilders zelf toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israël, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financiële steun uit Israël en van pro-Israëlische groepen uit de VS. Voor alle helderheid: Wilders doet niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt.
Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeeen, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.
Wilders en Israel
Dat Wilders nauwe banden heeft met Israel is al langer bekend. Hij doet daar zelf overigens ook niet erg geheimzinnig over. Hij heeft er twee jaar gewoond en heeft het land naar eigen zeggen de afgelopen 25 jaar minimaal 40 keer bezocht. Hij heeft er een groot politiek netwerk en heeft bijvoorbeeld de voormalige premier Sharon vele malen ontmoet. VVD-Kamerleden die Wilders als fractiegenoot hebben meegemaakt, omschrijven hem als een pleitbezorger voor de Joodse staat. “Hij heeft een heel groot hart voor Israël één de politieke belangen van dat land”, aldus John Manheim (CIDI) in de Volkskrant. Toen Wilders nog voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had hij een werknemer in dienst die rechtstreeks afkomstig was van de Israëlische ambassade en ging hij voor de VVD naar Israël om stemmen te ronselen onder Nederlandse immigranten. Wilders verklaarde destijds:”De VVD doet het doorgaans goed onder Nederlanders in het buitenland. In Israël wonen tienduizend Nederlanders, die ik wil laten weten dat de VVD er is voor de joodse kiezer.”
Tijdens de presentatie van zijn film Fitna in Jerusalem gaf Wilders blijk van zijn emotionele verbondenheid met Israel. Hij verklaarde: “We all carry Jerusalem in our blood, in our genes. We all live and breathe Jerusalem. We talk Jerusalem, we dream Jerusalem. Simply because, the values of ancient Israel have become the values of the West. We are all Israel, and Israel is in all of us.”
Geen geloof in Palestijnse Staat
Half oktober 2010 twitterde Wilders: “Jordanie is de enige Palestijnse staat die er ooit zal komen. Judea/Samaria zijn Israel dus hoe meer joodse nederzettingen daar hoe beter.” Wilders heeft geen geloof  in een Palestijnse Staat. Een jaar geleden zei hij tegenover Haaretz :”My personal belief is that there is a two state solution for the Palestinians. One of those states is called Jordan.”
Hiermee lijkt hij volgens De Belgische De Morgen de facto zijn voorkeur uit te spreken voor de zogenaamde driestatenoplossing, die de Palestijnse nationaliteit en identiteit ontkent. Volgens deze visie wordt de Gazastrook geannexeerd door Egypte en (het resterende deel van) de Westelijke Jordaanoever door Jordanië.
Wilders verklaarde in het interview met Haaretz “geschokt” te zijn over uitspraken van Barack Obama in Cairo. Obama sprak daar over een nieuw begin in de relatie met de islamitische wereld. Hij riep Israël op om de bouw van nederzettingen te stoppen en refereerde aan het lijden van het Palestijnse volk. Volgens Wilders gaat Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen moeilijkere tijden tegemoet.
Etnische zuivering
Wilders toont vooral affiniteit met de ultra-rechtse partijen in Israel die pleiten voor etnische zuivering. Zo is Wilders lyrisch over de ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Avgidor Lieberman. Wilders noemt hem in het interview met Haaretz een intelligent, sterk en slim politicus. Na de overwinning van Liebermans partij Yisrael Beiteinu zou Wilders hem hebben opgebeld en gefeliciteerd. Hun beider partijen zouden meer gelijkenissen dan verschillen vertonen, en daar is Wilders naar eigen zeggen trots op.
Lieberman is voorstander van een groot Israël waarin voor Palestijnen geen plaats is. In 2004 kwam hij met een plan om Israël etnisch te zuiveren, in 2006 betitelde hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas als niet van belang. Door de kleine linkse partijen in Israel wordt hij betiteld als een racist en fascist.
Wilders gaat op 5 december naar Israel op uitnodiging van parlementslid Aryeh Eldad, die aan de laatste verkiezingen deelnam onder de vlag van de Nationale Unie, een partij die vindt dat Israël etnisch gezuiverd moet worden door het vertrek van Arabische Israëli’s, eventueel onder dwang.  Eldad is een revisionistische zionist die een groot voorstander is van de nederzettingenpolitiek en niet in vrede met de Arabieren gelooft. Hij was ook degene die Wilders uitnodigde om Fitna in Israel te presenteren.
Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat de Palestijnen wat hem betreft de Sinaï in konden worden gedreven en in december herhaalde hij: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaï in”.
PVV
Vraag is in hoeverre het Midden-Oostenbeleid van Wilders gesteund wordt door zijn kiezers. Met de fractie heeft Wilders weinig problemen.Wilders wil is immers wet in de PVV, waarvan hij het enige lid is. Hij heeft zijn fractieleden zelf uitgekozen en zal ze tijdens het sollicitatiegesprek ongetwijfeld gevraagd hebben naar hun visie op het Israelisch-Palestijns conflict.  Fractiegenoot Martin Bosma is net als zijn politiek leider vaak in Israel geweest. Tijdens een bijeenkomst van het CIDI noemde Bosma  Aryeh Eldad zijn “goede vriend”. Bosma verklaarde verder dat hij hoopt dat Israël het pad van vrede verlaat en dat Israël, als het aan de PVV ligt, een militaire campagne mag beginnen tegen Iran.
Maar of de achterban van de PVV de pro-Israëlische standpunten van de partij steunt is maar de vraag. Daar zit voor de partij een probleem. Uit een enquete die in december 2007 werd gehouden, bleek namelijk dat het merendeel van de PVV-aanhang weinig op heeft met Israël. 39% van de PVV-stemmers vond toen dat Nederland Israël niet zou moeten steunen wanneer het land zou worden aangevallen. Bij alle andere partijen waren er minder tegenstanders van steun aan Israël.
Financiële steun
Ook in Israel is lang niet iedereen blij met de steun van Wilders. Zie bijvoorbeeld dit artikel op dutch Blog Israel. Toch zijn er diverse, vooral ultrarechtse groepen in Israël die hem steunen. Zo meldde een correspondent van De Groene Amsterdammer in maart 2009 dat er in Israël flink voor Wilders werd gecollecteerd. Ook vanuit de Verenigde Staten ontvangt Wilders steun van pro-Israëlische en/of anti-islamitische organisaties. In Amerika bestaat zijn aanhang volgens Ronny Naftaniel (CIDI) vooral uit republikeinse, conservatieve joodse kringen waar veel geld zit. Naftaniel in de Volkskrant van 20 juni:”Zowel in Amerika als in Israel begeeft Wilders zich in geaccepteerde extreem-rechtse kringen.” Even googlen leert dat Wilders steun krijgt vanaf veel buitenlandse sites, waaronder Atlas Shrugs Jihad-watchSamizdata.netYidwithlidGatesofVienna. Ongeveer hetzelfde groepje dat eind oktober betrokken was bij de pro-Wilders demonstratie in Amsterdam. Om de buitenlandse belangstellenden te informeren levert de PVV tegenwoordig ook nieuws in het Engels.
Een deel van deze giften zijn bedoeld voor zijn juridische verdediging en komen volgens de Volkskrant binnen op de bankrekening waarop ook de partijdonaties uit Nederland worden gestort. “Buitengewoon onfris”, oordeelt Remco Nehmelman, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de universiteit Utrecht in de Volkskrant. Nehmelman: “In veel landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannë, zijn buitenlandse giften verboden. Je wilt uitsluiten dat buitenlandse krachten het binnenlandse beleid beïnvloeden.” Pas als een donateur een tegenprestatie verlangt, is er een probleem, aldus de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in de Volkskrant. “In Nederland kunnen we ongeoorloofde afhankelijkheid echter niet vaststellen, omdat we de geldstromen niet kennen.”
Buitenlandse inmenging
Relevant is dan ook de vraag in welke mate conservatieve geldschieters uit de VS en Israel invloed hebben op de standpunten van de gedoogpartij PVV. In welke mate wordt het beleid van Rutte 1 vanuit het buitenland beinvloed? Misschien gebeurt dat in het geheel niet, maar zolang onduidelijk is hoe de PVV aan haar geld komt, valt het ook niet uit te sluiten.
Dat hoeft niet alleen relevant te zijn voor het Midden-Oostenbeleid van de partij, maar ook wanneer het gaat om het beleid ten opzichte van Iran of zelfs wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Zo hield Wilders, die zich anders graag profileert als strijder voor de vrijheid van meningsuiting, zich opvallend stil toen Mark Rutte een jaar geleden suggereerde de ontkenning van de holocaust niet meer strafbaar te stellen. Wanneer Wilders consequent was geweest, had hij Rutte gesteund, maar hij hield zich gedeisd, ongetwijfeld om zijn geldschieters niet voor het hoofd te stuiten.
Volkskrant-verslaggever en oud-correspondent in Israël Alex Burghoorn constateerde na het debat over de regeringsverklaring dat Wilders een Israëlische blik op de multiculturele problematiek had weten te introduceren in het kabinetsbeleid. ‘Ben ik nog in Israel?’ schreef hij in de Volkskrant.
islam
Maar ook de opvattingen van de partij over de islam kunnen verklaard worden uit de banden van Wilders met ultra-nationalistische partijen in Israel die een grote aanhang hebben onder de Joodse kolonisten, vaak religieuze zionisten of revisionistische zionisten.
Zo hebben deze partijen in Israël, net als de islamisten van Hamas overigens, er alle belang bij om van het Midden-Oostenconflict een religieus conflict om heilige grond te maken. Intern gebruiken deze partijen het in de strijd met seculiere krachten en in de onderlinge propaganda-oorlog tussen Israël en Palestijnen wordt dankbaar gebruik gemaakt van extremistische uitspraken die aan weerszijden worden gedaan. Zo is het Israelische beleid het gemakkelijkste te verdedigen door te wijzen op anti-joodse uitingen in de islam. Palestijnse verlangens naar eigen land worden zoveel mogelijk geïslamiseerd door Palestijnen te vereenzelvigen met het islamistische Hamas en niet met het seculiere Fatah of de christelijke Palestijnen.
In een dergelijke propaganda-oorlog past het ook de diversiteit binnen de islam te ontkennen en de ‘zuivere islam’ gelijk te stellen aan de meest extreme stroming. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld ook geregeld verwezen naar moderne complottheorieen zoals de in rechtse kringen populaire Eurabiatheorie van Bat Ye’or (pseudoniem van Giselle Littman). In dergelijke theorieen wordt gesproken over een oorlog van de joods-christelijke beschaving met de islam. De islam wordt dan als een agressief monolitisch blok voorgesteld dat via migratie en een groot geboortenoverschot streeft naar wereldheerschappij en invoering van de sharia.
Fitna2
Tegen deze achtergrond is het logisch dat in de ogen van Wilders Israël de “voorhoede” van het Westen is en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel moet zijn van Europa tegen de oprukkende “islamiseringsgolf”. Daarom wil Wilders, in zijn volgende film Fitna 2 aandacht besteden aan Israel en de islamisering van Europa. In het interview met Haaretz zegt Wilders hierover:”The film will demonstrate that the fight against Israel is not territorial, and hence Israel is only the first line of defense for the West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyond solidarity, it is in Europe’s interest to stand by Israel.”
We moeten Israël dus steunen om de islamisering van Europa te stoppen. “De jihad tegen Israel is de jihad tegen ons allen” (citaat uit Steeds een stapje verder in de Volkskrant van 20 juni). Dat is de boodschap van Wilders, leider van een partij die gedoogsteun geeft aan het huidige kabinet Rutte 1, geïnspireerd en bekostigd door conservatieve krachten in Israël en de VS.
Met steun aan de Palestijnen is niets mis, met steun aan Israel ook niet. Er zijn in beide gebieden veel krachten die op zoek blijven naar een vreedzame oplossing van het conflict. Het is Wilders goed recht om te sympathiseren met ultranationalistische groeperingen in Israel en hij mag bij die groepen ook om geld bedelen. Maar als burger van dit land wil ik dan wel graag weten of deze groepen met hun steun aan Wilders ook invloed kopen op de PVV en misschien indirect op het Nederlandse regeringsbeleid.
Tijd voor kamervragen lijkt me of, nog beter, tijd voor het indienen van een wetsvoorstel dat moet leiden tot meer duidelijkheid over partijfinanciering.
Ewoud Butter3 comments:

 1. Getuigenis over hoe mijn leven was Transformed Lexieloancompany@yahoo.com

  Ik schrijf deze getuigenis, want ben echt dankbaar voor wat Martinez Lexie deed voor mij en mijn familie, toen ik dacht dat er geen hoop meer was hij kwam en mijn familie in leven weer te voelen door het in lening ons lening tegen een zeer lage rente van 2%. Nou ik ben al op zoek naar een lening om mijn schulden te vereffenen voor de afgelopen drie maanden al ontmoette ik Scammed en nam mijn geld totale 6,500usd totdat ik eindelijk ontmoet een God gezonden Lender. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds echte lening kredietverstrekkers op het internet, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik mijn lening zonder veel tijd te verspillen, dus als je daar op zoek naar een lening van welke aard dan ook voor zakelijke of andere doeleinden zou ik u adviseren om een e-mail de heer Martinez via: (Lexieloancompany@yahoo.com) of via de website van de Vennootschap: http://lexieloans.bravesites.com OR tekst: 18168926958 en vrij zijn van internet oplichting. thanks ... Jenny Hills CA, Verenigde State


  ReplyDelete
 2. EDWARD JONES FINANCE IS THE BEST PLACE TO GET A LOAN {Jonesloanfinance@yahoo.com},
  God bless you sir, I will not stop telling the world about your kindness in my life, I am a single mum with kids to look after. My name is Emily Thomas and I am from Convention Center Drive, Miami Beach, FL . A couple of weeks ago My friend visited me and along our discussion she told me about EDWARD JONES FINANCE, that they can help me out of my financial situation, I never believed cause I have spend so much money on different loan lenders who did nothing other than running away with my money. I have been in a financial mess for the pass 7 months now, She advised I give it a try so I mailed him and explain all about my financial situation to him, he therefore took me through the loan process and gave me a loan of $390,000.00 at a very low interest rate of 2% and today I am a proud business owner and can now take good care of my kids, If you must contact any firm to get any amount of loan you need with a low interest rate of 2% and better repayment schedule, please contact EDWARD JONES FINANCE email:- {Jonesloanfinance@yahoo.com} OR Text +1(307) 241-3712 or go to there page on http://jonesloanfinance.bravesites.com

  ReplyDelete

 3. De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad.Islam houdt vrede in Israël tegen. Een aanslag in Jeruzalem, Parijs of Brussel - het gaat overal om religieuze fanatici.Dat heeft met de bezetting niks te maken........Na 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de ISLAM, die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)....De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Israël behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen in Dar al-Islam....Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en Sharia in elk land regeert en dus heerst, anders nooit!...„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort” (Koran- 2:193). Dus,strijdt tot iedereen zich onderwerpt aan Allah, zoals de Islam dat voorschrijft en dan is er vrede op aarde, zo is de redenering.En daarom kan er geen echte vrede zijn met Joden, die zich niet aan de Islam onderworpen hebben(„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…...Israël is belediging van de Islam,maar ook Europa en elke niet-islamitische staat!...

  ReplyDelete