Thursday, May 29, 2014

352 The Odessa massacre was done by the regime 2.

This blog: http://tinyurl.com/oh5elyx

Inleiding.

Op 15 mei schreef ik een kort artikel waarin ik antwoord zocht op de vraag wie de Agents-Provocateurs (AP)  waren in Odessa:  de mannen met het St Joris lint (een kenmerk van de pro-Rusland groep) die de moord op 40 mensen hebben uitgelokt die op 2 mei in het Vakbondshuis in Odessa plaats vond.

Verder naar beneden is mijn eerste artikel hierover:
                       Wie organiseerden op 2 mei in Odessa een pogrom?

Later kwam er meer informatie beschikbaar, en die steunt mij in mijn colclusie.

Die nieuwe informatie is:
a. De Openbaar aanklager van de Ukraïne, Oleg Mahknitsky zegt dat de pogrom goed is voorbereid, en dat daaraan lieden deel namen die aan de Ukraïense autoriteiten zijn gelieerd.
b. Op een blog verscheen het verhaal van een anonieme bron die vrtij gedetailleerd uit legt wie het plan maakten en hoe het in grote lijnen is uitgevoerd:  Minister Avakov bedacht het, en gouverneur/ologarch/maffiabaas/bankier Kolomoiski zorgde deels voor de uitvoering.
c. Een tape op youtube waarin Kolomoiski de presidentskaniddaat Oleg Tsarev bedreigt met de dood. Tsarev is later bijna dood geslagen.
d. Een tape op youtube waarin een vriend van Oleg Tsarev, de heer  Noginsky, spreekt met een joodse consul.  Noginski vertelt daar eveneens dat de pogrom in Odessa door Kolomoiski is gepland en uitgevoerd.

De keuze is dus als volgt:
Er zijn 40 (of mogelijk zelfs 116) mensen vermoord in een pogrom.
De pogrom was goed voorbereid, zoals ook op de video van 7 minuten te zien is: http://www.youtube.com/watch?v=xZUEBIoZu0w
De slachtoffers zijn pro_Russen.
De daders van de moord zijn Kiev-aanhangers. Enkele moordenaars - Mikola bijv. - zijn goed te zien in actie.
De pogrom veroorzaakt door een groep mannen ( Ik noem ze AP ) die zich als pro-Russisch voor deden: ze droegen het bekende St Joris lintje. Door hen zijn de eerste mensen gedood: ze schoten op de pro-Kiev mensen. Temidden van die pro-Kiev mensen liepen Maidan-vechtersbazen die later oop zichtbaar schoten op de mensen die uit het Vakbonddsgebouw vielen of vluchtten.

Nu is de grote vraag: waren die AP echte  pro-Russen? Of waren het lieden die zich alleen maar zo voor deden?
Als het echte pro-Russen waren, dan zijn ze begonnen met doden en uitlokken, en dan zijn ze eigenlijk zelf voor een groot deel schuld aan de 40 (of 116?) gedode pro-Russen.
Of waren die AP géén echte pro-Russen, maar in feite lieden die werken voor Kiev?   Dan hebben ze de hooligans beschoten om ze uit te lokken naar het Vakbondshuis en zo de indruk te wekken dat er een niet voorbereide -- en door de slachtoffers uitgelokte--  pogrom plaats vond.

Veel pundits en Westerse Media zeggen er weinig over. Er worden bronnen geciteerd die wijzen op 'eigen schuld van de slachtoffers' of op 'ongelukkige branden die de doden hebben veroorzaakt.'

Een Ukraïne deskundige, Willem-Gert Aldershoff, vindt dat het eigen schuld is van de AP, en meldt dat de vermoordde mensen in het vakbondsgebouw allemaal Russische of Transnistrische paspoorten hadden.  Met andere woorden: het was een plan van Putin, en de huurlingen hebben  hun agressie met hun leven moeten bekopen.

Ik denk dat dit onwaarschijnlijk is.  Aldershoff heeft maar één bron: de informatie die van de daders ( moordenaars) af komt. Die gingen het gebouw in en toonden de paspoorten in hun video.

Enkele vragen hierbij:
1. Zijn die daders wel een betrouwbare bron?  Ze hebben een motief : ze willen aantonen dat het wemelt van de pro-Russische infiltranten. Maar één van de paspoorten die ze tonen heeft weken eerder al op het internet gestaan: toen ook als bewijs van gevangen name van een rus.  Er zijn duizenden russische paspoorten die men kan tonen. Het is geen bewijs, en de bron heeft baat bij het verstrekken van deze info.

2. De AP waren ruige lieden: ze schoten met scherp op de hooligans.  Waarom zouden ze in het vakbondsgebouw gaan en zich daar laten afslachten? Buiten hebben ze hooligans dood geschoten. Waarom zouden ze, in het vakbondsgebouw, dan niemand meer dood schieten, en zelf worden gedood?

3. De mensen die dood werden gevonden zijn meestal vermoord. Soms is hun gezicht in brand gestoken. Het was geen spontane pogrom. De brandbommen dienden als cover.  De mensen zijn direct vermoord. Als pro-Russen plotseling verschenen en provoceerden, hoe konden de pro-Kiev demonstranten dan zo georganiseerd zijn dat ze deze mensen afmaakten op allerlei manieren?

Door de informatie onder a, b, c en d met elkaar te combineren ben ik er van overtuigd dat deze AP in werkelijkheid pro-Kiev agenten waren.

Hieronder leest U de vraag van de Ukraïne deskundige, Aldershoff aan mij om mijn beweringen te onderbouwen.
Meteen daaronder vindt U die onderbouwing.

             ====


Wie organiseerden op 2 mei in Odessa een pogrom?    ( De Joop,15 mei 2.28 uur)

De grote vraag is dus: wie organiseerde op 2 mei in Odessa een moordpartij ?
Laten we beginnen met de feiten te noemen.

We weten zeker dat er een voetbalwedstrijd was en dat de aanhangers allemaal pro-Kiev waren. Ze mochten ook een mars houden door de straten. 
Opmerkelijk is wel dat tussen die voetbal-aanhangers en hooligans een leider van de Maidan protesten mee liep, en dat hij goed bewapend was: centauer Micola. Was het toeval, of loopt hij wel vaker gewapend mee met voetbalsupporters in Odessa? 
Ook was een commandant van de Maidan opstand, Parubiy, al sinds 1 mei in Odessa. 

Dan zien we dat er gemaskerde jongemannen verschijnen die tussen en achter politieagenten staan. De mannen hebben pro-Russische St Joris linten om, zodat iedereen kan zien dat ze pro-Russisch zijn. Ze worden geadviseerd door enige politieagenten, zoals hoofdagent Dmitry Fuchedze, wiens broer minister is in het buurlandje Transnistrië, en die broer is pro-Putin. Deze politieagenten en deze Pro-Russische gemaskerde jongemannen hebben ook allemaal dezelfde rode band om de arm. 
Vanuit deze groep wordt op de voetbalfans geschoten. Dit is op beelden goed te zien. De agenten weten het en doen er niets tegen. 
Dat schieten kan maar één doel hebben: de voetbalfans tot een woede-aanval uitlokken. Dat gebeurt ook. De pro-Russen trekken zich dan terug tot bij het plein waar de tenten staan met ( echte) pro-Russische demonstranten ( zonder rode band om de arm). 

Als de voetbalfans daar aankomen richten ze hun woede op die ongewapende en onwetende demonstranten: de tenten worden in brand gestoken. 
NB: van die gemaskerde jongemannen met Pro Russisch lintje, en van de agenten met rode armband is niemand meer te zien. De politie blijft een uur lang weg, en in dat uur vallen die 40 pro-Russiche doden. ( Is de politie dan pro-Russisch of toch niet?) 
Er wordt steeds beweerd dat de (echte) pro-Russische demonstranten uit hun tenten en naar het vakbondsgebouw vluchtten, en aangezien dit gebouw hun thuisbasis is, lijkt me dat aannemelijk. 
Ze proberen de boze fans buiten te houden door de deuren te barricaderen. 
Maar er worden brandbommen naar binnen gegooid. 

Later wordt gezegd dat er binnen in dat gebouw al Rechtse Sektor killers aanwezig waren die meteen de pro-Russische demonstranten hebben gedood. ( Aldershoff beweert dat vanuit het Vakbondsgebouw is geschoten. Dat had ik nooit eerder gehoord. Maar dat kan dus ook door Rechtse Sektor zijn gedaan. Er wordt ook met een Ukraïense vlag gezwaaid voor een raam. ) 

Wat er van waar ik weet ik niet, maar wat we wel zeker weten is dat er mensen naar buiten sprongen, en dood vielen. Ook zien we op de beelden dat de Centauer Mikola zijn geweer niet voor niks heeft meegenomen: hij schiet op de mensen die voor de ramen staan en naar lucht happen. 
Ook zien we dat mensen die naar beneden zijn gesprongen en nog leven, met knuppels worden dood gelagen. Dat is gedaan door pro Kiev mensen, want anderen waren daar niet meer aanwezig.

Nu stellen we opnieuw de grote vraag : wie organiseerde op 2 mei in Odessa een moordpartij ?
Twee mogelijkheden.

1. Het was een plan van Putin. 
Waarom kun je dat vermoeden? Vanwege de St Joris lintjes. Vanwege hoofdagent Dmitry Fuchedze, die duidelijk mee werkte aan de provocatie van de voetbalfans. Zij broer is een pro-Putin minister is in Transnistrië. Deze groep handelde als 'agent provocateurs': ze maakten de fans woedend, zodat die het Vakbondshuis in brand staken. (Waarbij dan welliswaar hun eigen vrienden stierven). 

Bedenkingen hier tegen: a en b. 
a. Welk nut heeft Putin van deze actie? De westerse Media blijven alles toch anti-Putin uitleggen, ook al zien we dat Kiev-aanhangers op de pro-Russen schieten en ze dood knuppelen. Toen Putin zijn leger aan de grens plaatste was hij gevaarlijk. Toen hij het weg haalde was hij met een sluw plan bezig. In de Westerse pers kan Putin helemaal niets goed doen, dus daarvoor hoeft hij dit soort vreemde plannen niet te bedenken. En voor het Russische publiek hoeft Putin het niet te doen. 
Conclusie: Putin heeft geen enkel motief om dit alles op touw te zetten.

b. De aanwezigheid van gewelddadige Miadan figuren als Mikola was de reden van de vele doden. Hoe kon Putin medewerking krijgen van deze Rechtse Sektor lieden? Zonder hen was er wellicht nauwelijks iets gebeurd. 
Dan waren de fans weg gevlucht voor de sluipschutters, en zou de publiciteit volledig in het nadeel van Putin zijn.

2. Het was een plan van Kiev, van de Rechtse Sektor. 
Waarom denk ik dat het een plan van hen was? Omdat er twee politie-bataljons tussen die voetbalfans liepen. Twee nieuwe bataljons die deels waren gevormd uit aanhangers van de Rechtse Sektor. En omdat Centauer Mikola ook aanwezig was, evenals Parubiy. Waarom zouden ze komen wandelen in Odessa? En nog wel op de dag die door Putin was uitgekozen om een actie te ondernemen… ?

Welk doel had de Rechtse Sektor? 
Ze wilden tonen dat de Pro-Russen gewelddadig zijn. Die schieten op vredig marcherende voetbalfans. 
Het schieten op de fans had die fans zo woedend gemaakt dat ze een aantal pro-Russen levend hadden verbrand. 
Het is een waarschuwing aan de Pro-Russen: Jullie worden vermoord als je blijft protesteren. 

Bedenkingen hier tegen: 
a. De politie van Odessa heeft soms pro-Russische sympathiën. Fuchedze kan heel goed pro Russisch zijn, omdat zijn broer dat ook is. 
b. Er werd op de fans geschoten met wapens die alleen het Russische leger heeft. 
Over a kan ik niets zeggen. Het is even lang als het breed is. De gezindheid van twee broers is niet altijd hetzelfde. 
Mogelijk is Fuchedze onder druk gezet door Kiev om de aanval van de 'Oranje lintjes' te beschermen en te laten slagen. Hem is misschien een mooie beloning beloofd. In elk geval is hij verdwenen, en dat is niet wat hoort te gebeuren als een hoofdagent van politie zichtbaar mee werkt met mensen die burgers dood schieten. 

Over b het volgende: Als je alleen maar op demonstranten moet schieten, dan voldoet elk geweer en hoef je niet perse een heel geavanceerd geweer te gebruiken dat alleen door het Russische leger wordt gebruikt. De schutters wilden iets te graag tonen dat ze ‘russisch’ waren, zo lijkt het. 

Hier de link naar de video waar in 7 minuten bovenstaand verhaal is te verifieren:http://www.youtube.com/watch?v=xZUEBIoZu0w

================================================================

WG aldershoff, di 27 mei 2014 10:26in reactie op Johan Vermeulen Reageer op WG


Beste Johan,

Het zou voor de JOOP-lezer zeer belangrijk zijn als je bewijzen zou kunnen aanvoeren voor je volgende drie beweringen: 

- "Maar ondertussen is wel bekend geworden dat het plan bedacht is in Kiev, en wel door Arsen Avakov, 

- en uitgevoerd met een bende betaald door Kolomoiski. 

-Er zijn diverse verhalen over Kolomoiski en zijn privé legertje dat de meest gruwelijke daden pleegt." 

Alvast hartelijk dank,

=======================================

Beste heer Aldershoff, 

Dank voor de uitnodiging. Ik ga trachten U te overtuigen.  ( De Joop 27 mei 20.59)

Op 15 mei om 2.28 uur heb ik mijn analyse geschreven over de Odessa pogrom, als reactie op het artikel van Jacob de Jonge:http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/26866_het_westen_knijpt_een_oogje_toe_bij_moordpartijen_odessa
( Dat staat hierboven onder A.)

Op 14 mei stond er een artikel op een bloggers-site, gestationeerd in Moskou, dat geschreven was door ‘Antifascist’ (Mij onbekend, uiteraard) : http://orientalreview.org/2014/05/14/bloodbath-in-odessa-guided-by-interim-rulers-of-ukraine/ ( Later ook op ICH en Global Research verschenen, waar ik het las.)
( Dat is het hoofdartikel in mijn vorige blog 349.)

In dat artikel staat te lezen dat een insider van de Kiev regering vertelt dat het plan bedacht is door minister Avakov en mede is uitgevoerd door de ‘soldaten’ van Kolomoiski. 
Tot zover geen schijn van bewijs, uiteraard. Een anonieme bron die zegt dat hij een andere anonieme bron sprak die ‘uit de school klapt.’

Maar de kans dat dit gebeurt is niet zo klein: mensen als Sibel Edmonds zijn niet voor niks uitermate goed geïnformeerd. Dat komt omdat veel insiders toch wroeging hebben en hun info ergens kwijt willen.

Wel controleerbaar is dat minister Avakov een goede band heeft met de hooligans en hun leiders. Ook weten we dat Kolomoiski een aantal zware jongens in dienst heeft die nergens voor terug deinzen. En dat hij geld geeft voor iedere dode pro-Rus, dat weten we al omdat hij dat in zijn stad ook doet. 

Op de 7- minuten-film http://www.youtube.com/watch?v=xZUEBIoZu0w
zien we duidelijk dat deze ‘bende’ ( St Joris lint en rode band) wordt aangestuurd door de politie. 
We zien op de film van 'Antifascist' dat Mikola ( de man die op het vakbondsgebouw zal schieten, later) van Parubiy kogelvrije vesten krijgt. Dit is daags voor de pogrom, en speelt zich al in Odessa af, volgens de bron. 
Het verhaal over de roadblocks ( door Kolomoiski’s mensen bewaakt) en over Pashinsky ( een Maidan kopstuk dat met sniper-wapens rond rijdt) kan ik niet controleren. 
De info over de dodelijke mix van dieselolie en napalm lijkt me relevant: indien deze stof is aangetoond, dan is het een extra bewijs dat de zaak professioneel is voorbereid, en niet een uit de hand gelopen hooligan drama. 

Nu kom ik bij de informatie die NIET kan worden nagemaakt, en die steun verleent aan het verhaal van de bron ‘Antifascist’.

1. De openbaar aanklager van Ukraïne, Oleg Mahknitsky, heeft gezegd op 7 mei : “De Odessa pogrom is niet binnen de regering bedacht, het was een goed geplande en goed gecoördineerde aktie waarbij ‘representatives’ van enkele autoriteiten hebben deelgernomen. 

Wat zegt Mahknitsky in feite?
Volgens mijh zegt hij: De bewering dat echte pro-Russen hebben geschoten op de hooligans is dermate onhoudbaar geworden dat zelfs ik als Openbaar Aanklager dat niet meer wil beweren. 
Maar (vermoedelijk omdat de verdenking sterk op leden van de regering is komen te liggen) Mahknitsky beweert nog wel: Nee, niet leden van de regering, maar wel mensen aan hen gelieerd. 

Welk ander motief zou de Openbaar Aanklager anders hebben om dit te zeggen? 

( De beelden waarin Tiagnibok zegt dat de Berkut de snipers van Maidan waren, zijn ook nog overal te zien. Hij had al 12 Berkut mensen opgepakt. Inmiddels heeft ook een onderzoeker van het parlement in Kiev toegegeven dat niet de Berkut de snipers op Maidan waren.) 

2. Onder aan de blog zijn twee telefoongesprekken weergegeven. Die kun je niet namaken. Ze geven een goede indicatie van de figuur van Kolomoiski. Die informatie maakt het mogelijk om de beweringen van ‘Antifascist’ als waar te beschouwen. 

1e. Gesprek: Er is een pro-Russische presidentskandidaat, Oleg Tsarev. Hij wordt sterk bedreigd door Kolomoisky. De aantijging tegen Tsarev is wellicht vals. Het gaat er om dat Tsarev te horen krijgt dat hij zijn ambities op het presidentschap moet opgeven als hij nog langer wil leven. 
2e gesprek. Een vriend van Tsarev , Oleg Noginsky, spreekt met de honorair consul van Israel in de Ukkraïne, de heer Epstein. ‘Staat er echt een prijs op het hoofd van mijn vriend?” vraagt Noginsky. 
Epstein ontkent. Dan vertelt Noginsky dat Kolomoiski de ‘thugs’heeft ingehuurd die de porgom in Odessa pleegden op 2 mei. Ik citeer verder in het engels: His motive was to exterminate people’s resistance against junta in Odessa and install Ihor Palitsa as his puppet governor in this city (the latter assumed office on May 6). According to Noginsky, Kolomoisky repeatedly asked Turchinov and other junta leaders “to leave him Odessa to restore the same order as in Dnepropetrovsk”. He also claimed that Kolomoisky “got crazy” and “thinks he is a new Hitler”. Epstein is notably scared and insists that “Jews have nothing to do with this person”. He however agrees that the scandal, if made public, would be a game-changer for Ukraine.


Tot zover mijn antwoord op uw twee eerste vragen om deze twee beweringen te bewijzen:
- "Maar ondertussen is wel bekend geworden dat het plan bedacht is in Kiev, en wel door Arsen Avakov, 

- en uitgevoerd met een bende betaald door Kolomoiski. 


Dan uw derde vraag, om deze uitspraak te bewijzen:

-Er zijn diverse verhalen over Kolomoiski en zijn privé legertje dat de meest gruwelijke daden pleegt." 

Allereerst hebben we het telefoongesprek waarin Kolomoiski de heer Tsarev bedreigt. 
Dan hebben we een uitspraak van een rechter in Londen, justice Mann, die zegt : that Kolomyski had "a reputation of having sought to take control of a company at gunpoint in Ukraine"
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi#Assets

We weten ook dat hij in zijn thuisbasis Dnepropetrovsk enorme bedragen betaalt voor ’gedode pro-Russen’. 
Hij wordt niet alleen gezien als ondernemer en bankier, maar ook als hoogste Maffia baas van de Ukraine. 

Het is best mogelijk dat U mijn exposé niet als een bewijs wil zien, maar dan vraag ik U: Waarom kiest U er voor om te geloven dat de Odessa pogrom door Putin en zijn aanhangers is gedaan? Daar is helemààl geen bewijs voor. Ja, beweringen van de Pravvy Sektor dat er Russische en Transnistrische paspoorten in het vakbondsgebouw lagen. Is dat een bewijs?? Ja, een 'Colin Powell' bewijs, ofwel tobacco science, ofwel, in één woord: bedrog. 

En we weten intussen wel hoe gewelddadig de coup plegers zijn geweest: ook de snipers op Maidan waren door hen georganiseerd, zo zeggen bronnen ons ( Umar Paet, Monitor). En de bron die U geloofde, Tiagnibok ( "we hebben de 12 daders, leden van de Berkut, opgepakt") is een leugenaar gebleken, zo is zelfs van officiële zijde meegedeeld: de 12 Berkut leden zijn vrij gelaten.

No comments:

Post a Comment