Sunday, April 13, 2014

336 Karel Kritisch

This Blog:

I do send a lot of 'reactions' to Dutch newspapers. Often they are refused. In most cases there is a 500-characters limit per reaction. 
For some unknown reason the site 'Welingelichte Kringen' does not apply any censorship at the moment.

I got into a discussion with a man who calls himself 'Critical Carl",  and as I got the impression that he was informed above average, and willing to learn, I found it usefull to continue the discussion with him. 
And it wàs useful: he rightfully showed me that the Elie Wiesel and Primo Levie quotes were taken out of context. ( I always thought that all prisoners in Auschwitz were free to stay behind in the camp and wait for the Russian Liberators. But this probably was not true: only the sick were given this choice. Even the sick often preferred to leave. Nòt because their fear of the Russians (as I was told), but because they feared that they would be killed by the Germans after the group of prisoners had left the camp. )

But after that one item the discussion was no longer useful to me. 
The man who calls himself Critical was not interested in new information. He prefers to keep believing what he always believed, even though it is proved wrong.

This reminds me of this quote: 
"The most difficult subjects can be explained to the most slow- witted man if he has not formed any idea of them already; but the simplest thing cannot be made lear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already, without a shadow of doubt, what is laid before him." -  Leo Tolstoy

Well, for people who read Dutch this conversation might be interesting (if they have some time at their hands) 

Goed wetenschappelijk onderzoek is helemaal niet verboden.
Door andere historische gebeurtenissen te vermelden bewijs je helemaal niets. Het heeft er simpelweg niets mee te maken. Oftewel: irrelevante gegevens
"Elie Wiesel publiceerde in 1957 zijn zeer bekende boek 'Nacht' en daar werd met geen woord gerept over gaskamers.
Er zijn dus erg veel opmerkelijke zaken."
Boeksamenvatting: Het wordt verteld door de ogen van een joodse jongen, die er ongewild
getuige van was hoe zijn moeder en zusje direct na aankomst in het kamp
naar de gaskamer werden gestuurd.
Maar ik zal het boek zelf eens gaan lezen.


  • Avatar


   Goed wetenschappelijk onderzoek krijgt geen enkele aandacht in de media. Vgl het boek van Jim Douglass over JFK. ( Elders door mij gelinkt)
   Ik noem andere historische feiten die ook bij ons allen totaal onbekend zijn: Naqbah, de 600.000 Oost Duitsers die door de muur mochten vertrekken. Dat bewijst dat precies gebeurt wat Bertrand Russell al zei: Je kan de mensen àlles wijs maken. Dat is de relevantie hier.
   Ja, lees Wiesel maar. Je krijgt 500 Euro van ekm als je het woord gaskamer tegen komt.
   Nog een opmerkelijke zaak: De gevangenen van Auschwitz kregen van de Duitsers de keuze : ze konden met de moffen mee wegvluchten naar Bergen Belsen, of in Auschwitz blijven wachten op hun bevrijders. Ook Primo Levi zat daar toen gevangen, en schriojft dat ook hij de keuze kreeg om al; dan niet met de Duitsers te vertrekken.
   Beiden gaven er de voorkeur aan om met de Duitsers mee te vluchten, weg van de Russische bevrijders.
   Dat rijmt dus helemaal niet met de monsterlijke voorstelling die wij van Auschwitz hebben.http://tiny.cc/rwfgc


    • Avatar


     Je trekt verkeerde conclusies: Levi op 22 februari 1944 als Jood en verzetsstrijder gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij tewerkgesteld werd in de Buna-Werkevan Auschwitz-Monowitz. Levi overleefde Auschwitz, als een van de vijf
     overlevenden van een groep van 650 Italiaanse Joden, omdat hij als scheikundige een zogenoemd 'bruikbare Jood' was.
     In "Is dit een mens" beschrijft Levi het leven in het kamp en hoe mensen zich gedragen onder extreme omstandigheden. De onderliggende
     vraag is voortdurend: is dit een mens? Die vraag geldt voor de onderdrukkers en de onderdrukten. De afstandelijke wijze waarop Levi het leven in Auschwitz beschrijft, maakte erg veel indruk. De gevangenen beseften dat de gebeurtenissen in de kampen te ongehoord waren om geloofd te kunnen worden.
     Wiesel werd geboren in Sighet (nu: Sighetu Marmației), als zoon van Sjlomo en Sara, orthodoxe joden van Hongaarse afkomst die een kruidenierszaak hadden. Hij had drie zussen, Bea, Hilda en Tzipora. Sighet werd een gedeelte van Hongarije in 1940, en in 1944 deporteerden de nazi's de Hongaarse joden naar Auschwitz-Birkenau.
     Zijn moeder en Tzipora, de jongste zus, werden er vermoord; hij en zijn vader werden naar het aangrenzende werkkamp Auschwitz III Monowitz
     gestuurd. In januari 1945, werden vader en zoon gedwongen te marcheren naar Buchenwald, waar Elies vader overleed.
     Verkeerde conclusies Johan, helemaal geen vrije keuze..
     Nee dat rijmt dus zeker wel met de monsterlijke voorstelling!
     "Goed wetenschappelijk onderzoek krijgt geen enkele aandacht in de media." Ik vermoed dat jou definitie van 'goed wetenschappelijk onderzoek' behoorlijk afwijkt van wat binnen de wetenschappelijke wereld als 'goed' wordt aangeduid. Goed: http://nl.wikipedia.org/wiki/W... Fout:http://nl.wikipedia.org/wiki/P...


      • Avatar


       Beste Karel,
       Als ik U verwijs naar bepaalde boeken, en zelfs een link mee stuur waar U de gehele onderbouwing kunt lezen, dan kunt U mijn verhaal niet weerleggen door passages uit àndere boeken aan te halen.
       Wat ik beweer is wel degelijk te lezen in de boeken van beide schrijvers:
       In Levi's book Survival in Auschwitz, we have his words for January 17th, 1945:
       "It was not a question of reasoning: I would probably also have followed the instinct of the flock if I had not felt so weak: fear is supremely contagious, and its immediate reaction is to make one try to run away."
       Dus Levie schrijft: àls ik me niet zo zwak had gevold, dan was ik met de Duitsers weg gevlucht , weg van de naderende Russen.
       In zijn boek 'Nacht;' schrijft Wiesel over de keuze die hij had om in Auschwitz te blijven met zijn vader, of samen met vader met de Duitsers weg te gaan: "The choice was in our hands. For once we could decide our fate for ourselves. We could both stay in the hospital, where I could, thanks to my doctor, get him [the father] entered as a patient or nurse. Or else we could follow the others. 'Well, what shall we do, father?' He was silent. 'Let's be evacuated with the others,' I told him."
       Ik heb nergens beweer dat het leven in Auschwitz comfortabel was. Er vielen duizenden doden. Maar des te vreemder is het dat de gevangenen desondanks toch banger zijn voor hun 'bevrijders'.
       Het staat er echt. Kijk maar na.


        • Avatar


         Bij deze word je ontmaskerd Johan als geschiedenis manipulator. Je haalt teksten uit boeken en plaatst ze in verkeerde context. Dit over de rug van holocaustslachtoffers. Het is gelukkig kinderlijk eenvoudig het tegendeel onomstotelijk te bewijzen:
         Jij Schrijft: "In zijn boek 'Nacht;' schrijft Wiesel over de keuze die hij had om in Auschwitz te blijven met zijn vader, of samen met vader met de Duitsers weg te gaan: "The choice was in our hands. For once we could decide our fate for ourselves. We could both stay in the hospital, where I could, thanks to my doctor, get him [the father] entered as a patient or nurse. Or else we could follow the others. 'Well, what shall we do, father?' He was silent. 'Let's be evacuated with the others,' I told him."
         Ik heb nergens beweer dat het leven in Auschwitz comfortabel was. Er vielen duizenden doden. Maar des te vreemder is het dat de gevangenen desondanks toch banger zijn voor hun 'bevrijders'.
         Het staat er echt. Kijk maar na."
         IK LEES:
         We asked him what would happen to us. He replied that probably the Germans would leave us to our fate: no, he did not think that they would kill us. He made no effort to hide the fact that he thought otherwise. His very cheerfulness boded ill. He was already equipped for the march. He had hardly gone out when the two Hungarian boys began to speak excitedly to each other. They were in an advanced state of convalescence but extremely wasted away. It was obvious that they were afraid to stay with the patients and were deciding to go with the healty ones. It was not a question of reasoning: I would probaly also have followed the instinct of the flock if I had not felt so weak; fear is supremely contagious, and its immediate reaction is to make one try to run away.
         paar zinnen verder:
         "I learnt much later that, unable to continue, they had been killed by the SS a few hours after the beginning of the march."
         POF.. daar gaat je valse aanname. Zie je nu hoe jij de geschiedenis bedrijft???? Het is om je kapot te schamen om over de rug van holocaustslachtoffers moedwillig getuigenissen te manipuleren en er een valse context aan te geven.
         En de tweede..
         Jij schrijft:
         "In zijn boek 'Nacht;' schrijft Wiesel over de keuze die hij had om in Auschwitz te blijven met zijn vader, of samen met vader met de Duitsers weg te gaan: "The choice was in our hands. For once we could decide our fate for ourselves. We could both stay in the hospital, where I could, thanks to my doctor, get him [the father] entered as a patient or nurse.
         Or else we could follow the others. 'Well, what shall we do, father?' He was silent. 'Let's be evacuated with the others,' I told him."
         IK LEES: www-tc.pbs.org/auschwitz/learn...\u200e
         "The camp had become a hive. People ran about, shouting at one another. In all the blocks, preparations for the journey were going on. I had forgotten about my bad foot
         [Note: Wiesel had recently had an infection on the sole of his foot drained]. A doctor came into the room and announced:
         Tomorrow, immediately after nightfall, the camp will set out. Block after block. Patients will stay in the infirmary. They will not be evacuated.
         This news made us think. Were the SS going to leave hundreds of prisoners to strut about in the hospital blocks, waiting for their liberators? Were they going to let the Jews hear the twelfth stroke sound? Obviously not.
         All of the invalids will be summarily killed, said the faceless one. And sent to
         the crematory in a final batch.The camp is certain to be mined, said another. The moment the evacuation over, I till blow up.
         As for me, I was not thinking about death, but I did not want to be separated from my father. We had already suffered so much, borne so much together; this was not the time to be separated.
         I ran outside to look for him. The snow was thick, and the windows of the blocks were veiled with frost. One shoe in my hand, because it would not go onto my right foot, I ran on, feeling neither pain nor cold.
         What shall we do?
         My father did not answer.
         shall we do, father?
         He was lost in thought. The choice was in our hands. For once we could decide our fate for ourselves. We could both stay in the hospital, where I could, thanks to my doctor, get him entered as a patient or a nurse. Or else we could follow the others.
         Well, what shall we do, father?
         He was silent.
         Let’s be evacuated with the others, I said to him.
         He did not answer. He looked at my foot.
         Do you think you can walk?
         , I think so.
         hope that we shan regret it, Eliezer.
         I learned after the war the fate of those who had stayed behind in the hospital.
         They were quite simply liberated by the Russians two days after the evacuation.
         EN DAAR GAAT JE TWEEDE VALSE VOORBEELD!
         Je kan beter een andere hobby gaan zoeken Johan want jou pogingen om de geschiedenis geweld aan te doen zijn kinderlijk eenvoudig te ontmaskeren.
         Het is een walgelijke vorm van manipuleren en een kwalijke manier van vals spelen. BAHBAH


          • Avatar


           Beste Karel,
           lees mijn tekst nog eens door, en daarna jouw antwoord daarop.
           Je citeert Wiesel tweemaal. De eerste maal zou je beter Levi hebben geciteerd, want daar spreek je over.
           Uit de tekst blijkt dat Levi inderdaad in Auschwitz is achtergebleven. En hij is niet gedood. En hij schrijft dat hij liever was gevlucht mèt de Duitsers.
           Precies wat ik zeg.
           Het is wel algemeen bekend dat de Duitsers de mensen die niet de lange mars vol hielden, ter plekke doodden. Waarom ze dat dezen is me niet duidelijk. De mensen zouden wellicht toch dood gaan. Zou het een genadeschot zijn ?
           Daarna gaat het over Wiesel. Hij vertrekt samen met zijn vader, en hoort dat de mensen die achter gebleven zijn gewoon in leven bleven en bevrijd werden.
           Sorry, maar ik zie niet waar ik iets onjuist heb begrepen of geciteerd. Wat ik wel zie is dat jij de teksten niet goed begrijpt, en mij al begint te beschuldigen zonder alles precies op een rijtje te hebben.
           Vraag eens aan een huisgenoot wat die er van vindt.
           Gegroet, J V.


            • Avatar


             Nee ik citeer Levi ook dus Wiesel en Levi en allebei je citaten zijn uit de context gehaald. Ik heb blijkbaar Wiesel 2x neergezet. Mijn fout maar als je de post leest zie duidelijk allebei. Voor de volledigheid nog 1 maal hieronder. Jij begrijpt de tekst niet goed..
             Doodzieke gevangenen hebben de keuze om achter te blijven of mee op mars te gaan (evacuatie). Men denk dat als je achter blijft je doodgeschoten wordt door de SS. Dus verkiezen veel gevangenen om tegen beter weten in toch op dodenmars te gaan. Vele kunnen het onderweg niet bijhouden en worden doodgeschoten diegenen die het wel overleven komen in een ander kamp. Diegenen die achterbleven zijn later bevrijd door de sovjets en konden het navertellen.
             Jou redeneringen noemen we VERLEGGEN VAN DE BEWIJSLAST en dat is een bekende drogreden om je ongelijk niet te willen toegeven. Het lijkt 'The Parrot' van Monty Pyton wel! Zodra het tegendeel wordt aangetoond vezin je weer wat anders om niet te hoeven toegeven. En ik heb geen huisgenoten maar een vrouw en twee kinderen. Ik verdiep me al 22 jaar in de tweede wereldoorlog. Ben geen leek die je van alles wijs kan maken. Je argumenten zijn allemaal drogredenen en valse contexten. De SS had over het algemeen geen medeleven met joden dus dat genadeschot is onwaarschijnlijk.
             Omgang met gevangenen
             Op 1 oktober 1933 gaf Theodor Eicke
             instructies over de omgang van de SS'ers met de gevangenen. Eicke liet weten dat de gevangenen als vijanden van het Rijk moesten worden gezien
             en daarom ruw aangepakt moesten worden.[49]
             De SS'ers mochten niet op een menselijke manier met de gevangenen omgaan, want dit werd gezien als een zacht karakter of zelfs een gebrek
             daaraan. Deze manier van omgang met gevangenen gold in ieder concentratiekamp, dus ook Auschwitz. Vele jaren van indoctrinatie zorgden er uiteindelijk
             voor dat de SS'ers in staat waren om op onmenselijke en respectloze manier om te gaan met de gevangenen
             LEVI:
             We asked him what would happen to us. He replied that probably the Germans would leave us to our fate: no, he did not think that they would
             kill us. He made no effort to hide the fact that he thought otherwise. His very cheerfulness boded ill. He was already equipped for the march.
             He had hardly gone out when the two Hungarian boys began to speak excitedly to each other. They were in an advanced state of convalescence
             but extremely wasted away. It was obvious that they were afraid to staywith the patients and were deciding to go with the healty ones. It was
             not a question of reasoning: I would probaly also have followed the instinct of the flock if I had not felt so weak; fear is supremely contagious, and its immediate reaction is to make one try to run away.
             paar zinnen verder:
             "I learnt much later that, unable to continue, they had been killed by the SS a few hours after the beginning of the march."
             WIESEL: "The camp had become a hive. People ran about, shouting at one
             another. In all the blocks, preparations for the journey were going on. I
             had forgotten about my bad foot
             [Note: Wiesel had recently had an infection on the sole of his foot drained]. A doctor came into the room and announced:
             Tomorrow,
             immediately after nightfall, the camp will set out. Block after block.
             Patients will stay in the infirmary. They will not be evacuated.
             This
             news made us think. Were the SS going to leave hundreds of prisoners to
             strut about in the hospital blocks, waiting for their liberators? Were
             they going to let the Jews hear the twelfth stroke sound? Obviously not.
             All of the invalids will be summarily killed, said the faceless one. And sent to
             the crematory in a final batch.The camp is certain to be mined, said another. The moment the evacuation over, I till blow up.
             As
             for me, I was not thinking about death, but I did not want to be
             separated from my father. We had already suffered so much, borne so much
             together; this was not the time to be separated.
             I ran outside to
             look for him. The snow was thick, and the windows of the blocks were
             veiled with frost. One shoe in my hand, because it would not go onto my
             right foot, I ran on, feeling neither pain nor cold.
             What shall we do?
             My father did not answer.
             shall we do, father?
             He was lost in
             thought. The choice was in our hands. For once we could decide our fate
             for ourselves. We could both stay in the hospital, where I could, thanks
             to my doctor, get him entered as a patient or a nurse. Or else we could
             follow the others.
             Well, what shall we do, father?
             He was silent.
             Let’s be evacuated with the others, I said to him.
             He did not answer. He looked at my foot.
             Do you think you can walk?
             , I think so.
             hope that we shan regret it, Eliezer.
             I learned after the war the fate of those who had stayed behind in the hospital.
             They were quite simply liberated by the Russians two days after the evacuation.


              • Avatar


               Beste Karel,
               ik heb het nog eens goed gelezen - jouw citaat hierboven- en het cruciale punt dat ik nu voor het eerst zie is dit: De gezonde gevangenen moesten mee evacueren. Het waren alleen de zieken die ook mochten kiezen om ter plekke te blijven. ( Ik had begrepen dat àlle gevangenen een vrije keuze hadden).
               Het tweede punt dat uit deze tekst naar voren komt is dit: de zieken die in A. bleven hadden daar 2 mogelijke argumenten voor: 1. Ze waren simpelweg fysiek niet in staat om zo ver te gaan lopen. 2. Ze waren bang om te blijven, niet omdat de Russen hen wat zouden aandoen, maar omdat men dacht dat de Duitsers nooit wilden dat al die zieken ( getuigen?) levend in handen van de Russen zouden vallen. Dus vreesden ze dat , na het vertrek van de gezonden mensen, de achterblijvers zouden worden gedood, of opgeblazen.
               U hebt gelijk. En ik had dit nooit zo begrepen.
               Toch heb ik deze info van een man die ik 100% vertrouw. ( Peter Myers. Zeer belezen man, heeft een fantastische website) Ik vraag me af of hij het zelf goed heeft onderzocht. Ik zal hem tzt ook van dit inzicht op de hoogte stellen.
               Ik ben nu te moe om op dit moment de andere reacties te beantwoorden, en ik heb nu ook geen tijd.
               Maar U bent een stuk in mijn achting gestegen, en ieder die mij iets kan leren, daarvan wil ik meer weten.
               Verder is er nog ontzettend veel over te zeggen, maar dat komt mogelijk nog wel. Eventueel, als deze draad te oud wordt, ergens in een nieuwe draad.
               begrijp me goed: Ik zoek echt naar de waarheid. Dus ik ben blij dat U me daar dichter bij hebt gebracht.
               Vr. groet, J V.


                • Avatar


                 Beste Johan,
                 Dit is een methode die geschiedvervalsers vaak gebruiken. Kleine fragmenten van een boek in andere context zetten. Het is makkelijk te ontmaskeren. Ik denk dat deze Peter Myers, als hij dit als argument gebruikte, en jij dit zo hebt overgenomen, toch niet zo betrouwbaar is als jij denkt dat hij is.
                 Als ik jou een tip mag geven, probeer eens in contact te komen met mensen die integer deze geschiedenis gestudeerd hebben. Misschien is er zelfs nog een overlevende te vinden die je wat kan vertellen.
                 In deze wereld zijn er veel mensen, waaronder vermoedelijk deze Peter Myers, die anderen proberen te indoctrineren met schijnbaar bewijs maar haat als drijfveer hebben. Maar als je dit bewijs goed onderzoekt zul je merken dat het vals is.


                  • Avatar


                   Beste Karel,
                   Peter Myers is van een ander niveau dan jij denkt.
                   Hier vind je zijn melding van het citaat uit Wiesel en uit Primo Levie waar wij over discussieren:http://www.mailstar.net/holoca...
                   Myers krijgt dit citaat van ene John Berg toegestuurd en plaatst het op zijn site. Tevens vraagt hij Berg om een uitgebreider citaat, zodat de context beter duidelijk wordt.
                   Maar Berg doet dat niet adequaat, zoals je ziet.
                   De lezer kan dit alles zelf zien. Ik had wellicht ook kritischer moeten zijn.
                   Hier is de hoofdsite van Myers.http://www.mailstar.net/index....
                   Op de File Index begint het echte werk.


                    • Avatar


                     Deze boeken zijn allebei gewoon online in te zien. En mensen die zaken bestuderen dienen boeken daadwerkelijk aan te schaffen en te lezen anders is het geen bestuderen he. Ik lees nu Rudolf Vbra 'Ik ontsnapte uit Auschwitz' daarin staan ook de Auschwitz Protocollen. Al gelezen?


                      • Avatar


                       Beste Karel,
                       Er zijn boeken die ik helemaal gelezen heb, maar met Wiesel en Levie wil ik dat niet doen. (Van veel boeken lees is Amazon reviews. Het leven is te kort om alles te lezen.) Wiesel heeft ook toegegeven dat 'Nacht' geen feitelijk document is, maar deels gefantaseerd. Je weet dat hij in zijn boek schrijft dat er babies werden verbrand in greppels. Niemand die dat gelooft.
                       Een boek dat toegeeft deels uit fictie te bestaan, daar kan ik geen tijd aan besteden. Welk deel is dan fictie?
                       Ook heeft Wiesel altijd Joan Peeters 'From time immemorial ' verdedigd, wat natuurlijk aantooont dat hij een propagandist is, en niet iemand die waarheid vertelt.
                       Als U de moeite neemt om Peter Myers te lezen, dan ziet U dat hij van mening is dat er gaskamers waren in Auschwitz, en dat hij de 'biografie' van Höss als waardevol en informatief beschouwt.
                       Myers is echt op zoek naar de waarheid, niet op zoek naar bevestiging van zijn ingenomen standpunt. Dat is natuurlijk ook de enige methode om de waarheid te vinden.


                        • Avatar


                         Heb jij een bron waar Wiesel zelf toegeeft dat het deels gefantaseerd zou zijn? Lijken zijn op grote schaal verbrand, ook ik greppels. Maar waarom vind jij Peter Myers betrouwbaar? Waar blijkt dat uit?
                         Wat Wiesel van het boek van Joan Peeters zegt heeft hier verder niets mee te maken. De conclusie die je trekt is een aanname die niet zo kunt nemen.
                         Wat ik zelf echt een goed boek vond: Monihttp://www.amazon.com/Moni-A-N...


                          • Avatar


                           (Dit is mijn tweede reactie.)
                           Nog enkele punten.
                           1.U schrijft dat 'Night' op het internet staat, maar ik zie het nergens. Misschien wil U dit eens nazoeken: Ik lees dat Wiesel beweert dat er mensen ( babies?) levend in het vuur worden geworpen.
                           Schrijft Wiesel dit inderdaad in 'Night' of niet?
                           2. Peter Myers punt 16 vindt U hier:http://www.mailstar.net/holoca...
                           3. Ik ben van mening dat sommige joden een erg grote invloed op de wereld hebben, en dat het dus niet meer dan normaal ik om deze groep kritisch te volgen, en ze openlijk te bekritiseren. Dat is moeilijk, want wie dat doet wordt behandeld zoals vroeger 'De Kerk' haar tegenstanders behandelde. ketter =antisemiet.
                           Gisteren verscheen een goed overzich van de invloed van sommige joden op de wereldgeschiedenis.
                           Als U ècht kritisch bent en niet tevreden wil blijven met uw huidige inzichten, dan zou U dat artikel kunnen lezen:http://www.informationclearing...
                           Gegroet J. V.


                            • Avatar


                             Met 'No true Scotsman' redenering schiet ik niets op. Of ik wel of niet tevreden ben is niet relevant. Welke bronnen je raadpleegt wel. Pseudowetenschappelijke amateurs met valse methodiek of propagandisten laat ik links liggen.
                             Sommige joden, sommige dat, sommige dit. Wat is een jood? een geloof? een etniciteit? een ras? een groep? Een ras is het sowieso niet want dat bestaat genetisch niet. We praten over joden in die zin in de holocaust omdat de nazi's deze mensen op die wijze definieerden (in hun pseudowetenschappelijke rassenleer). Maar spreken we van een coherente groep? Sommige Amerikanen hebben een erg grote invloed op de wereld, dat geldt ook voor sommige Chinezen en Russen etc etc. Ik vind zulke generalisaties weinig zinvol en de daarbij behorende verdachtmakingen absurd. En wat mij irriteert is dat je weer gebruik maakt van een valse analogie. Je gebruikt een religieuze waan (kerk, ketters) om je rassenwaan te vergoeilijken? Daar is geen logica in te vinden.. alsof 'de joden' (wie je er allemaal onder schaart is mij een ?) een instituut zijn.. Het is eerder andersom. Religieuze waan en rassenwaan hebben meer overeenkomsten. Ze zijn allebei absurd.


                             • Avatar


                              Beste Karel,
                              Al twee keer eerder had ik mijn antwoord klaar. En dan kijk ik even op de link van het boek Moni, en dan is mijn anrtwoord weer geheel verdwenen.
                              Nu ga ik het heel kort houden, want voor de derde keer een heel verhaal schrijven, daar heb ik geenb zin in.
                              Naomie Seidman heeft de eerste versie van Nacht ( in het Jiddisch) vergeleken met de latere versie, die onder leiding van Francoius Mauric is geschreven.
                              De yiddische is veel haatdragender. Naomie begrijhpt wel waarom : http://www.radioislam.org/wies...
                              Lees ook even al de opmerkingen van Faurisson: elke bewering onderbouwd met een referentie.
                              Opmerkelijke zin daarin: "The gassing lie was spread by the Americans. (note 3) The lie that Jews were killed by boiling water or steam (specifically at Treblinka) was spread by the Poles. (note 4) The electrocution lie was spread by the Soviets.n (note 5) "
                              Bij Peter Myers, onder punt 16 lees je meer over Wiesel. O.a. hoe hij: From November 1947 to January 1949, Wiesel worked for Zion in Kampf, the newspaper of the terrorist gangsters of the Irgun. The Irgun extermination of innocent Arabs at the village of Deir Yassin took place on April 8, 1948, while Wiesel was on the payroll, yet he is always appalled by Palestinian "terrorism."
                              Het boek Moni lijkt extremer in zijn beschrijvingen van Auschwitz dan de meeste andere boeken. Maar ook dat boek wordt een .'novel' genoemd, en bevat dus ook gefantaseerde delen. ( Ook Nacht wordt een Novel genoemd.)
                              Hierover zei Wiesel zelf het volgende:
                              Wiesel tells a story about a visit to a Rebbe, a Hasidic rabbi, he hadn't seen for 20 years. The Rebbe is upset to learn that Wiesel has become a writer, and wants to know what he writes. "Stories," Wiesel tells him, "... true stories":
                              About people you knew? "Yes, about people I might have known." About things that happened? "Yes, about things that happened or could have happened." But they did not? "No, not all of them did. In fact, some were invented from almost the beginning to almost the end."


                               • Avatar


                                RadioIslam, het is pure propaganda. Ik kan daar echt niets mee. Ik hou van geschiedenis en wetenschap. In zulke broddelsites ga ik echt mijn tijd niet verdoen.
                                Maar snap je nu wat ze aan het doen zijn? Ze proberen inconsistenties te vinden bij verklaringen van één enkele persoon om een hele historische gebeurtenis verdacht te maken? Stel nu dat Wiesel wat inconsistenties in zijn verhaal zou hebben wat vanuit anekdotisch oogpunt helemaal niet onwaarschijnlijk is aangezien hij waarschijnlijk niet over een fotografisch geheugen beschikt. Dan zegt dat helemaal niets, er zijn honderdduizenden verklaringen en documenten die van deze genocide getuigen en die worden dan genegeerd. De denkfout is hier dat er een algemene regel wordt afgeleid uit slechts enkele gevallen, in filosofische termen een inductie met een te smalle basis.Valt het je dan niet op hoe ze zich in bochten wringen om maar ergens een strohalmpje te vinden? Dat je al met teksten kwam welke totaal uit de context getrokken waren zegt toch al heel veel? Dat is waar deze geschiedvervalsers tot veroordeeld zijn. Omdat ze hun vooringenomen standpunt willen rechtvaardigen. Maar er is geen wetenschappelijke grond voor..


                                 • Avatar


                                  Malcolm X zei: I respect the truth, no matter who tells it.
                                  U kijkt neer op Radio Islam. Dat mag. Ik kijk neer op die duizenden boeken die door joodse fanaten geschreven zijn: ze vertellen wat in hun belang is.
                                  De uiteindelijke braon is dus waar het wèl om gaat, niet wie het verhaal vertelt.
                                  Dus: Naomie Seidman. Joodse vrouw, leest yiddisch. Wat zij vertelt is volgens mij betrouwbaar.
                                  Idem: Faurisson geeft 19 verwijzingen, o.a. naar US War Refugee Board Report, Neurenberg reports, etc. etc.
                                  De vraag is nioeyt of er inconsistenties in een verslag zitten. De vraag is of de man beschrijft wat er gebeurd is, danwel dat hij zelf bedachte scenes er bij voegt.
                                  Dàt doet Wiesel.
                                  Heeft U al de passage gelezen over de babies die levend in het vuur werden gegooid?
                                  Staat dat nu wel of niet in dat boek?
                                  En wat vindt U van een mijnheer Wiesel die met de genocide op de Palestijnen blijkbaar geen moeite heeft ?


                                   • Avatar


                                    Wanneer is volgens jou iets betrouwbaar? Wanneer het in overeenstemming is met je overtuiging? Of als iemand mooie blauwe ogen heeft? Radio Islam is een racistische haatsite. Één blik zegt genoeg, het is te zielig voor woorden. Holocaustontkenning en algehele jodenhaat, Terwijl het pleit tegen racisme. Men noemt dat een dubbele moraal.
                                    Uw laatste opmerking over genocide is niet meer dan retoriek. Het woord is bij jou blijkbaar zwaar onderhevig aan inflatie. Hamas heeft trouwens in zijn handvest wel een intentie van genocide beschreven.


                                     • Avatar


                                      Beste Karel.
                                      Ik probeer U het onderscheid bij te brengen tussen :
                                      1. De identiteit en reputatie van een bepaalde bron.
                                      2. De citaten die een bron vermeldt.
                                      Om het maar eens op omgekeerde wijze duidelijk te maken: U en ik zullen alles wat Mandela ooit schreef als waardevol en met respect willen beschouwen.
                                      Maar als diezelfde Mandela een uitspraak van Hitler citeert, zullen we die dan ook als waardevol zien?
                                      Vermoedelijk niet.
                                      Het omgekeerde is ook waar.
                                      U zult Radio Islam als partijdig en niet objectief beschouwen.
                                      Maar als diezelfde Radio Islam mensen citeert, of rapporten, of documenten, dan hangt de geloofwaardigheid samen met de reputatie van die rapporten en van die documenten. Niet met de reputatie van Radio Islam.
                                      En dan wordt het dus juist extra interessant, want blijkbaar heeft een bron als Radio Islam ( waar we het niet mee eens zijn) ergens ondersteuning gevonden voor haar inzichten bij bronnen die wij waardevol vinden. Dat is reden om goed te gaan luisteren, in elk geval voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid.
                                      Ik heb niet de indruk dat De Waarheid U interesseert. U wenst uw huidige wereldbeeld te handhaven. U bent zo zeker van de juistheid daarvan, dat U niet wil openstaan voor nieuwe feiten.
                                      Dat is een onvruchtbare houding.
                                      Want logischerwijze is het zo dat àls Uw wereldbeeld reeds perfect juist is, dat U dan nergens bang voor hoeft te zijn: het zal steeds worden bevestigd.
                                      Maar als Uw wereldbeeld onjuist is, dan kan het worden gefalsifieeerd. Als U dat niet wil, ja , dan moet U de wereld opdelen in : leugenaars en goede mensen. Tot overmaat van ramp vindt U dat de argumenten van die 'leugenaars' niet hoeven te worden gehoord.
                                      Zo zult U nooit de waarheid vinden.
                                      De waarde van uw kennis stagneert: U leert niks bij. U komt nooit dichter bij De Waarheid.
                                      En als tragische informatie wil ik U wel dit verklappen: Ik heb, -- dank zij het internet-- , ontdekt dat we allemaal flink voor gek worden gehouden door 'De Media'. We worden collectief 'dom' gehouden.
                                      ---
                                      Het woord genocide voor de uitroeing van een aantal dorpen met Palestijnen is wat overdreven, maar laat ik het dan zo zeggen: Wiesel heeft zijn leven gewijd aan het bekend maken van de moord op de joden.
                                      Waarom heeft diezelfde man eerst jarenlang deel uitgemaakt van een groep die zoveel Palestijnen vermoordde? Hoe kan dat?
                                      ---
                                      Hamas is, dat weet U blijkbaar niet, in samenwerking met Israel opgezet, omdat de PLO veel te vredelievend van aard was.
                                      Lees Livia Rokach om te begrijpen hoe Israel denkt.
                                      Over Hamas en Israel: Lees Richard Forer:http://tiny.cc/483pcw


                                       • Avatar


                                        Het probleem is dat je nogal selectief bent in je bronnen. Een politieke spreekbuis, wat Radio Islam bijvoorbeeld is, is ongeschikt voor geschiedenis als wetenschap. Manipulatie van geschiedenis als politiek instrument is niet interessant voor mij. Dat heeft in ieder geval niets met de objectieve waarheid te maken (als deze zou al zou bestaan).
                                        Dit geldt voor Mandela evenzo. 'alles wat Mandela ooit schreef als waardevol en met respect willen beschouwen' is een onzinnige uitspraak. Je moet hem gewoon beoordelen op wat hij zegt.
                                        Jij: "Ik heb niet de indruk dat De Waarheid U interesseert. U wenst uw huidige wereldbeeld te handhaven. U bent zo zeker van de juistheid
                                        daarvan, dat U niet wil openstaan voor nieuwe feiten."
                                        Dan heb je een verkeerde indruk. Ik ben juist geïnteresseerd in feiten en dit is ook waarom ik mij richt op serieuze historici en niet op politieke manipulatieve sites welke met een heel ander belang geschiedenis 'onderzoeken' dan feitelijke gebeurtenissen. Nieuwe feiten zijn juist zeer welkom, maar wel via de historische methode (http://nl.wikipedia.org/wiki/H...
                                        Jij: "Dat is een onvruchtbare houding.
                                        Wantlogischerwijze is het zo dat àls Uw wereldbeeld reeds perfect juist is,dat U dan nergens bang voor hoeft te zijn: het zal steeds worden bevestigd."
                                        Dus op wetenschappelijke wijze onderzoek doen vind jij onvruchtbaar? Ik zou een perfect wereldbeeld hebben volgens jou?
                                        Het is een aanname die totaal uit de lucht gegrepen is. Ik ben echter wel kritisch op de bronnen die ik raadpleeg. Zou jij ook eens moeten zijn.. ik heb je al een harde les geleerd geloof ik met je gemanipuleerde bronnen waar teksten uit context waren gehaald.
                                        "Maar als Uw wereldbeeld onjuist is, dan kan het worden gefalsificeerd. Als U dat niet wil, ja , dan moet U de wereld opdelen in: leugenaars en goede mensen. Tot overmaat van ramp vindt U dat de
                                        argumenten van die 'leugenaars' niet hoeven te worden gehoord."
                                        Mijn wereldbeeld is niet zwart-wit, mijn wereldbeeld is ook niet per se juist of onjuist. In mijn postmoderne denken heeft een ieder zijn eigen persoonlijke waarheid. Er kunnen ook verschillende waarheden naast elkaar bestaan. Maar dat is vooral een moralistisch oordeel. Als wij ons met de wetenschap geschiedenis gaan bezighouden dan ben ik zeer kritisch. Jij niet helaas.
                                        "Zo zult U nooit de waarheid vinden.
                                        De waarde van uw kennis stagneert: U leert niks bij. U komt nooit dichter bij De Waarheid."
                                        Ik vind deze uitspraak meer voor jou van toepassing. Jij bestudeerd gemanipuleerde geschiedenis kritiekloos en vanuit een vooringenomen positie. Je kunt niet verder van de waarheid geraken dan met zulke belabberde bronnen en kritiekloze aanname.
                                        "En als tragische informatie wil ik U wel dit verklappen: Ik heb, -- dank zij het internet-- , ontdekt dat we allemaal flink voor gek worden gehouden door 'De Media'. We worden collectief 'dom' gehouden."
                                        Ja die complot theorieën ken ik inmiddels wel. Maar 'de media' is geen vast instituut. Dus van collectief 'voor de gek houden' en 'dom houden' is in die zin geen sprake. Media kan door iedereen bedreven worden (in tegenstelling tot landen waar geen persvrijheid is) Op financieel economisch gebied ben ik zeker van mening dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Je joden obsessie vind ik gewoon racistisch van aard en je zoekt daar 'bewijzen' bij om je opvattingen daarmee te meer legitiem te maken. Maar het is niet meer dan zondebokmechanisme (Rene Girard)http://nl.wikipedia.org/wiki/Z... enhttp://nl.wikipedia.org/wiki/R...


                                         • Avatar


                                          Het is redelijk algemeen aanvaard dat de Westerse Media in joodse handen zijn. Volgens Israel Shamir zijn het niet alleen de Media, maar ook de universiteiten , ja zelfs 'de Wetenschap' die in dienst staat van de joodse agenda. Ik kan dat uit eigen ervaring beamen.
                                          Dit is de summary op Amazon van Israel Shamir's boek 'The Masters of
                                          Discourse' : http://tinyurl.com/7ts87ng
                                          "Welcome to the new world order, where mass media, a fully integrated
                                          public-opinion-forming machine of mind control had rendered the Left and Right
                                          obsolete and subservient to Zionism. Who are the people who own and operate
                                          this machine? Are they actually the Jewish Lobby? No, says Shamir. The
                                          formidable Jewish Lobby is just the visible tip of the iceberg, while below
                                          there are miles and miles of solid ice: media lords, chief editors, their
                                          favourite university pundits – in short, the Masters of Discourse. "
                                          --------
                                          U heeft dit alles nog niet door. Kan ik U nauwelijks kwalijk nemen, want ik heb dat alles ook pas de laatste 6 jaar ontdekt, sinds ik besloot zelf wat minder in mijn bedrijf te werken en te gaan 'studeren' : op het internet alles opzoieken en proberen te begrijpen hoe de financiele wereld werkt. Etc.Etc.
                                          U gelooft nog het volgende sprookje: "Wij van WC-eend adviseren: WC-eend."
                                          Of concreter: wij ( joodse journalisten) zeggen: Wij joden zijn het slachtoffer.
                                          Ik zocht en vond deze mensen: " Wij ( joodse journalisten, onderzoekers, activisten, wetenschappers) zijn het kotsbeu om overal de leugens te moeten aanhoren. Wij zeggen: Er was een Naqba, joden zijn bijzonder invloedrijk, joden controleren de wereld en de media, joden hebben het terrorisme uitgevonden en gebruiken het. "
                                          Leest U eens een paar van deze joodse bronnen!
                                          Ik heb U er al enkele genoemd:
                                          Livia Rokach http://tiny.cc/kedj3
                                          Israel Shamir ( diverse boeken)
                                          Israel Shahak http://tiny.cc/d930n
                                          Richard Forer ( ooit lid van Aipac)
                                          Robert Blankfort
                                          Gilad Atzmon ( op youtube ) ( Zijn interessantste video is zojuist verwijderd, helaas)
                                          Yossi Gurvitz http://tiny.cc/hsw7dx
                                          Ilan Pappé
                                          Yaov Shamir
                                          Max Blumenthal
                                          Dan zijn er nog de alles onthullende rapporten en plannen :
                                          Oded Yinon's Plan http://tinyurl.com/3wm9f6w
                                          'A Clean Break'
                                          Het PNAC rapport van de ,mensen als Robert Kagan (de man van Victoria Nuland.)
                                          U zult het niet doen. precies zoals 100 jaar geleden de mensen ook in paniek raakten als ze even het gevoel hadden te twijfelen aan het bestaan van God.
                                          U bent namelijk tot op het bot geïndoctrineerd.
                                          Het komt niet eens in U op om te onderzoeken wat ik U adviseer. U heeft maar één geconditioneerde reflex: Antisemiet!
                                          Dan houdt het voor U op.
                                          U zult, als U iets van de wereld hebt begrepen, wel vaag vermoeden dat joodse mensen onvoorstelbaar veel invloed hebben in deze wereld. ( Niet De joden, maar slechts 0,01 % van hen. Of minder. Maar met hoeveel ze zijn is niet van belang. De invloed die ze hebben is van belang. Het feit dat de destructie van Iraq, Libië en Syrië en Ukraïne zonder hun hulp en vaak initiatief, NOOIT zou hebben plaatsgevonden, dàt is van belang. Dàt maakt het noodzakelijk voor ieder die EEN GOED MENS wil zijn, om hen te bekritiseren. )
                                          Ze controleren America volledig. Ze controleren de Haute Finance volledig. Ze bepalen de grenzen van de 'vrije pers'. De bepalen wat wij denken door hun controle over de westerse nieuwsmedia: door zaken te hypen, zaken te verzwijgen, mensen zwart te maken etc. etc. ( Lees over Edward Bernays. Walter Lippmann etc.)
                                          Maar het komt niet in U op om deze heel machtige groep gewoon eens kritisch te gaan belijken.
                                          Behoort niet ieder machthebber kritisch te worden gevolgd?
                                          Ja , natuurlijk.
                                          Maar dat kan niet, want wie dat doet wordt meteen afgeslacht: Hij is een antisemiet.
                                          Oud minister Shulamit Aloni daarover: http://tiny.cc/gjoz9w
                                          Gegroet, J.V.
                                          PS: Dit nieuws verscheen deze week in Haaretz:http://www.informationclearing... Eén van de honderden voorbeelden die iemand met een open geest jaarlijks tegen komt.


                                           • Avatar


                                            Nou dat is nu toevallig er stond vandaag een interessant essay in Trouw over complotdenkers zoals jij:http://www.trouw.nl/tr/nl/4512... "U bent namelijk tot op het bot geïndoctrineerd." Ik vrees dat dat enkel voor jou geldt Johan.. door die sites met waanbeelden..


                                             • Avatar


                                              Ik heb gisteren al een zachte reactie gegeven op dat artikel, zoals je kan zien. Ik had ook kunnen schrijven dat MP Archinbald Maule óók heeft beschreven hoe de Franse Revolutie door joden is gedaan. En dat zelfs de hoog aangeschreven Sir Walter Scott bescrhijft over de joodse origine van de Glorious Revolution.
                                              En, nòg een stapje hoger: de van joodse afkomst zijnde Engelse prime minister Benjamin Disraëli die schrijft dat in àlle revoluties die in Europa plaats vinden in de eerste helft van de 19e eeuw, er vrijwel altijd joden een centrale rol spelen. http://tinyurl.com/9teln8
                                              De informatie is dus niet alleen van Nesta Webster afkomtig, zoals deze verlichte geest ons wijs maakt.
                                              Maar waarom zou ik al die info willen melden in Trouw? Ze hebben al honderden inzendingen van mij niet geplaatst. Maar als ik kletskoek in stuur, gewoon een platvloerse mening: daar hebben ze altijd plaats voor. Voor feiten die onbekend zijn, maar in elke grote bibliotheek te verifieren, feiten die ons 'common wisdom' idee over de geschiedenis ondergraven, ja, falsifieren: daar heeft Trouw geen interesse in.
                                              Zit Trouw in een complot?
                                              Welnee. Het gaat ze boven de pet. Het zegt ze niks.
                                              En U, beste Karel, U denkt wel dat U kritisch bent, maar ik stuurde U voor 10 weken huiswerk in mijn vorige reactie. Ik heb niet de illisie dat het U interesseert.
                                              U grijpt een volledig onzinnige strohalm ( artikel in Trouw over Illuminatie) aan om uzelf het gevoel te geven: mijn tegenstander hoeft niet te worden bekritiseerd. Zijn info mogen we ongezien weg smijten.
                                              Laat U dat 'Kritisch' aub weg uit uw naam.
                                              U bent 'volgzame, brave, kritiekloze, niet-nieuwsgierige, hard op de geloofsdogma's studerende (àl die boeken over WO2 !) ' Karel.
                                              Nog een toevoeging.
                                              Waarom wordt altijd Nesta Wewbster geciteerd, en niet PM Disraeli, MP Maule of Sir Walter Scott? Deze laatsten hebben vanwege hun rol meer autoriteit, terwijl Webster 'fout was in de oorlog'. En zo kan men het idee dat de revoluties door joden waren gestart meteen linken aan 'Een Fout iemand'.
                                              Het zelfde deed men met het feit dat de Russische Revolutie door joodse krachten is geïnitieerd, betaald en uitgevoerd.
                                              Wie zei dat ?
                                              Wel, Winston Churchill schreef het o.a. in een grote krant, op 8 febr. 1920: http://tinyurl.com/d93pmj5
                                              Nog veel meer mensen hebben dit bevestigd trouwens:
                                              -- Ambassadeur Oudendijke, destijds in Petersburg.
                                              - - Dr. Fahey;
                                              -- Reverend George Simons getuigde in 1919 voor de Amer. Senaat.
                                              -- In 1923 verscheen in Berlijn een boek van Russische joden die zich schaamden voor de Revolutie , en voor het feit dat de joden daarin zo’n grote rol hadden gespeeld. ( Yuri Slezkine pag 183 van zijn boek ‘The jewish Century”( 2005)
                                              ( Niks geen anti-semitisch boek, Karel: Slezkine's boek kreeg 'The Jewish Book Award' in 2007. )
                                              -- Bertrand Russell schreef het in een brief die hij later in zijn memoires op nam.
                                              Àl deze mensen tonen aan dat de Russische Revolutie door joden is gepleegd.
                                              En toch gelooft niemand dat nu nog.
                                              Hoe hebben ze dàt nu weer geflikt?
                                              Heel eenvoudig: Ze hebben keer op keer Adolf Hitler op film laten roepen 'De joden hebben de Russisiche Revolutie gepleegd" .
                                              En omdat àlles wat Hitler zei wel een leugen moest zijn, werd dit ook een leugen.
                                              Zo eenvoudig is dat.
                                              Ik bèn een conspiracy adept. Maar wel een trotse Conspiracy adept. Omdat ik veel meer weet dan al die brave lieden die de propaganda volgen en elke kans aangrijpen die deze propaganda hen biedt om zich superieur te voelen. Die arme Trouw auteur weet ook te weinig om te begrijpen dat hij onzin schrijft.
                                              Ik neem het hem niet eens kwalijk.
                                              Stel dat je géén Conspiracy adept bent, dan heb je wel een heel treurig lot: dan moet je geloven dat Kennedy is vermoord door een 'Magic Bullit'. Dan moet je geloven dat gebouw WTC7 is ingestort door 'office fires'. Dat zou heéél misschien nog wel kunnen, hoewel.... Maar voor een deel stortte het in met de snelheid van de vrije val !! En dat kan natuurlijk gewoon NIET.
                                              Nee, er is natuurlijk maar één echt verantwoorde en rationele houding in deze wereld: te bezien waar er complotten waren, en wie daar dan achter steken.
                                              En het is niet meer dan logisch dat de 'Sterke Machten' die er achter steken àlles in het werk zetten om 'complotters' voor gek te verklaren. En deze Trouw artiest is wat men in de complot-wereld noemt een 'unwitting accomplice': iemand die hen helpt, maar het zelf niet weet. Stalin noemde ze dan weer 'nuttige idioten.'

                           No comments:

                           Post a Comment