Friday, November 22, 2013

305 Vrijheid van meningsuiting impliceert een podium. Dat is een conditio sine qua non.

Deze blog: http://tiny.cc/4kii7w

Als we de 'Vrijheid van meningsuiting' serieus nemen, dan moet er ook een podium zijn waar de mening ten gehore gebracht kan worden.
Een goed toegankelijk podium.

Behalve meningen zijn er ook feiten.
En dan zijn er ook nog betwiste feiten.

Sinds ik via internet toegang heb tot veel bronnen heb ik geleerd dat er veel feiten zijn die voor mij al meer dan 50 jaar verborgen waren gebleven:
ik had nooit gehoord over het Morgenthau Plan, en ook niet over de Naqba.
En zo nog veel andere zaken waarvan ik nu voldoende bewijs zag om te weten dat ze werkelijk gebeurd zijn.

Wat is de waarde van mijn mening al die jaren geweest, als die mening gebaseerd was op onjuiste of onvolledige informatie?
Zo'n mening is waarde- loos.

De reactie-mogelijkheden op websites van kranten zijn een goed podium  om de 'vrijheid van meningsuiting' te realiseren.
Het  is goedkoop en snel. En er is ruimte genoeg op het World Wide Web.

We zouden een manier moeten vinden om af te dwingen dat ( bijna) alle Media een plaats aanbieden op het Web waar mensen kunnen reageren.
Bij Pauw en Witteman was er tot en met mei die mogelijkheid. Na de zomerstop is ze verdwenen.
Zo zagen we deze week bij Pauw en Witteman de enige nog levende historicus die gelooft dat Oswald in zijn eentje JFK heeft vermoord. Over de 'Magic Bullit' uiteraard geen woord.

Bij Amazon kan het wel. Waarom dan niet bij alle kranten  en actualteiten-rubrieken in Nederland?

Hieronder mijn ervaringen met de NRC, afgelopen weekend:


Op zondag 10 November stond er een artikel op de NRC website over de herdenking van de Kristallnacht:  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/09/kijken-hoe-staat-het-75-jaar-na-kristallnacht-met-jodenhaat-in-duitsland/

Ik heb daar een aantal reacties gegeven , 29 in totaal, waarvan er op dinsdag 22 zijn weggehaald. ( Waarschijnlijk meer, want ik vergeet ze nog wel eens te bewaren.)

Hieronder vindt U alle 29 reacties.
De reacties waarboven in blauw Johan Vermeulen staat, zijn nog op de site blijven staan.
De andere reacties zijn verwijderd.

Ik vraag mij af wat het criterium was waarom deze 24 reacties zijn verwijderd.

Ik heb ze hier genummerd.


1
Tussen het jaar 1500 en 1800 waren de joden in feite baas in Polen.
 Niet op het hoogste niveau, maar wel in de dagelijkse wereld van de Poolse bevolking. De joden die elders verdreven waren  huurden namelijk àlles in Polen: boerderijen, brouwerijen, dorpen, provincies, de rechtspraak etc.  Voor periodes van 3 jaar. Dit systeem werd het Arendar systeem genoemd.  
De Poolse bevolking hoorde bij de bedrijven, ze waren lijfeigenen. Ze werden door de joden slechter behandeld dan  slaven: als een slaaf sterft is dat een schade voor de eigenaar.  Maar dit betrof een 3 jarige lease.   Wie niet braaf was werd door een joodse rechter tot  de spiets veroordeeld: een houten spiets werd via de anus door het gehele lichaam geduwd. 
Daar word je niet populair van, natuurlijk. 

Fernand Braudel schreef  in 'La Mediterrannée' op  pag 137 : In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state….
Voor meer informatie met veel citaten: http://tinyurl.com/5tt5hoz

===-==================================
2
·         
·          
Prof. Dirk Verhofstadt - de broer van Guy 'Europa' Verhofstadt-  schreef een recensie over Attali's boek. 
In die recensie kwam ik 31 misleidingen tegen.
U kunt ze hier vinden: http://tiny.cc/owua6w
Mensen behoren de waarheid te schrijven.
Al is de leugen nog zo snel ......
op den duur krijgt men door dat men bedonderd wordt.
===-==================================
3
·         
·          
Ik zou wel willen lezen waarom renteberekening de uitputting van de aarde veroorzaakt. (Vraag aan Van Schaik) 
Zelf denk ik dat een beetje rente geen probleem is.
Bij elke lening die men bij een bank afsluit creëert de bank dat geld grotendeels. Ook nog geen probleem.
Maar vervolgens vraagt de bank rente, en dàt geld heeft ze niet gecreëerd. Zo ontstaat een tekort aan geld in het circuit, en dat leidt tot 'groeidwang': ons huidig economische systeem kan alleen functioneren als er steeds meer en meer leningen worden afgesloten ( om dat rente-lek te compenseren).
Dat betekent: steeds meer activiteiten. En dat veroorzaakt inderdaad de uitputting van de aarde. 
Maart dat kan goed worden voorkomen door publieke banken ( van ons allemaal dus) te hebben, en behalve het uit geleende geld ook een beetje extra te creëren. Dat kan worden besteed aan zaken van algemeen nut: wegen, briggen, etc. Zo komt er voldoende geld in omloop en is er geen groeidwang meer.

==-=====================
4
·         
·          
Mijnheer Kroket, 
Jacques Attali is joods, en het boek is alles behalve een kritiek op joodse geldhandelaren. 
U zit niet om een mening verlegen, zie ik. Zou het niet beter zijn eerst wat feiten te verzamelen, zodat uw mening ook enig belang krijgt? 


===-===================================
5
·         
·          
Uw verhaal spreekt de lezers aan, mijnheer Hersler: binnen 6 minuten kreeg U al twee positieve reacties.
Maar ik begrijp U niet helemaal.
U bent in Amsterdam zonder reden gemolesteerd om uw joods zijn, en dat is voor U een goede reden om naar een land te verhuizen waar U het risico loopt gedood te worden, omdat U joods bent.
Dat lijkt me geen verbetering.
Bovendien hebben de Palestijnen hun land verloren, zonder dat daar een reden toe was. Vreemde lieden hebben hun land weggegeven aan U.
Zelfs Ben Gurion zei ooit dat hij wel begreep dat de Palestijnen daar nooit mee akkoord konden gaan. 
Ik begrijp ook niet dat U dit geroofde land wil accepteren. U weet toch hoe het er in 1947 en 48 aan toe ging?
De bewoners van diverse dorpjes werden uitgemoord, en met de foto's die daarvan werden verspreid werd de rest van de Palestijnen het land uit gejaagd.  Hun dorpen werDen plat gebuldozerd, en de mensen mochten nooit meer hun geboorteland betreden.
Lees Ilan Pappé en Benny Morris.
Of gelooft U nog in de leugens die 50 jaar lang hierover verteld werden?

===-===================================
6
Bolkestein is zelf joods, en zijn opmerking was wellicht als kritiek op Europa bedoeld. 

De massa-immigratie is een criminele daad, en als je goed je best doet kun je begrijpen en zien dat het een joodse onderneming was. 
Zoals Stephen Steinlight in zijn essay in 2001 schreef: 'We ( jews) always promoted immigration, because we thought it to be 'good for the jews'.   http://tiny.cc/myxwhw

In Europa was dat natuurlijk niet anders. 
Leon de Winter, de fameuze moslim-basher, schreef  in 1994 nog een boekje 'Handleiding ter bestrijding van extreem-rechts."
Een lang pleidooi voor massa-immigratie. 

Sinds de moord op Olaf Palme is ook Zweden 'bezet gebied'. Vandaar die massa-immigratie.  

De achterliggende strategie is natuurlijk het aloude: verdeel en heers. 
De 'Clash of civilizations' was geen voorspelling, maar een plan. 

7
Hugoden, 
vrijwel alle 'Oligarchen' die Rusland leeg zogen onder Yeltsin zijn joods. 
Hier enige achtergrond informatie: http://tiny.cc/4yfmiw 

Yeltsin was bij ons altijd heel populair.
Putin gooide ze het land uit. Van Putin moeten onze journalisten niks hebben. En 'wij' dus ook niet, want 'wij' geloven  onze journalisten.

Paul Klebnikov ( Forbes) schreef over de oligarchen - Berezovsky-  en werd in 2004 in Moskou vermoord. 

Robert I. Friedman schreef 
“How the Russian Mob has invaded America.”  over de joodse maffia. HIj stierf in 2002 aan een vreemde ziekte. 
Oppassen dus.

8
Beste partner, 

ik kan natuurlijk niet voor berend antwoorden, maar met 'hun gedrag en handelen' zou ik denken aan: 
- de leugens die de neocons ( een ander woord voor joden, in de VS politiek) bedachten om Irak binnen te vallen. ( 1 miljoen doden inmiddels) 
- de leugens die Bernard Henri Levy en Sarkozy en hun clan bedachten om Ghadaffi te verjagen en Libië in chaos te laten verzinken. 
- De leugens die goed georchestreerd worden verbreid door de Media om zodoende Syrië kapot te maken. U weet toch wie uiteindelijk de Media controleren?
Over het gifgas: http://tiny.cc/773a6w
- De manier waarop de Glass-Steagal wet is opgeheven, en de verregaande deregulering, zodat alle voorwaarden waren geschapen voor een ferme krisis, als gevolg waarvan de bankiers de baas zijn geworden in Europa. ( In de VS waren ze dat al. zoals U wel weet) 
De voornaamse actors: Greenspan, Rubin en Summers. 

Er sterven miljoenen mensen door deze crisis, er zijn honderden miljoenen levens waardeloos geworden, maar ja,  het is wel goed voor de Tribe. 
==-======================================================
9
Beste Semper, 
de godsdiensten die we nu kennen hebben blijkbaar survival kwaliteiten. 
Bij de joodse godsdienst is dat : selectie op hoog IQ en op sterke groepscohesie. 
Omdat ze niet aan werving doen ( dat kan niet als je strategie 'een hoog IQ' is),  blijft hun aantal beperkt  en is macht alleen te verkrijgen door in diaspora te leven en daar de macht over te nemen. Voorbeelden: Mordechai in het boek Ester.  Polen in de 15 e tot 19 e eeuw. Rusland van 1917 tot 1948 en Amerika sinds Reagan.  

Een maand geleden stierf rabbi Yosef Ovadia.  Hij zei dat goyim geen echte mensen waren, en slechts leefden om de joden van dienst te zijn. Er ware 800.000 mensen op zijn begrafenis. Netanyahu en Peres waren in rouw.

Vergeleken bij Israel is Iran een baken van menselijkheid en moderniteit.  Maar dat weten wij niet, want wij horen niks over dit soort zaken. 

Over assimilatie: elk volk dat assimileert verdwijnt. 
Om assimilatie te voorkomen moet je zorgen dat de groep goed herkenbaar is ( traditionele joodse kleding) , niet sociaal kan worden met andere mensen ( spijswetten, ) , niet populair is of zelfs gehaat wordt ( vandaar allerlei wetgeving die bedrog, diefstal etc. van goyim toe staart, mits het nietr zal worden ontdekt). 
Napoleon gaf gelijke rechten aan de joden. Toen Napoleon Rusland veroverde  waren de joodse leiders tegen hem: emancipatie zou assimilatie betekenen, en dat wilden ze niet.
Joodse leiders hebben altijd begrepen dat anti-semitisme onontbeerlijk is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze voorstanders van pogroms waren. 

==-=========================================

10
Beste Semper, 
de godsdiensten die we nu kennen hebben blijkbaar survival kwaliteiten. 
Bij de joodse godsdienst is dat : selectie op hoog IQ en op sterke groepscohesie. 
Omdat ze niet aan werving doen ( dat kan niet als je strategie 'een hoog IQ' is),  blijft hun aantal beperkt  en is macht alleen te verkrijgen door in diaspora te leven en daar de macht over te nemen. Voorbeelden: Mordechai in het boek Ester.  Polen in de 15 e tot 19 e eeuw. Rusland van 1917 tot 1948 en Amerika sinds Reagan.  

Een maand geleden stierf rabbi Yosef Ovadia.  Hij zei dat goyim geen echte mensen waren, en slechts leefden om de joden van dienst te zijn. Er ware 800.000 mensen op zijn begrafenis. Netanyahu en Peres waren in rouw.

Vergeleken bij Israel is Iran een baken van menselijkheid en moderniteit.  Maar dat weten wij niet, want wij horen niks over dit soort zaken. 

Over assimilatie: elk volk dat assimileert verdwijnt. 
Om assimilatie te voorkomen moet je zorgen dat de groep goed herkenbaar is ( traditionele joodse kleding) , niet sociaal kan worden met andere mensen ( spijswetten, ) , niet populair is of zelfs gehaat wordt ( vandaar allerlei wetgeving die bedrog, diefstal etc. van goyim toe staart, mits het nietr zal worden ontdekt). 
Napoleon gaf gelijke rechten aan de joden. Toen Napoleon Rusland veroverde  was de joodse leider Schneur Zalman tegen hem: emancipatie zou assimilatie betekenen, en dat wilden ze niet.
Joodse leiders hebben altijd begrepen dat anti-semitisme onontbeerlijk is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze voorstanders van pogroms waren. 


Of luister naar Theodor Herzl, who ...  “ warned that if our Christian hosts were to leave us in peace for two generations, the Jews would merge entirely into surrounding races.”  Herzl also wrote in his conclusion to Der Judenstaat (1896): “Universal brotherhood is not even a beautiful dream.  Antagonism is essential to man’s greatest efforts.” Zie: http://tiny.cc/n65a6w ( o.a. Cohn- Sherbock)

==-===================================================
11
·         
·          
Natuurlijk bestond Duitsland wel, alleen was het nog niet tot één staat samengevoegd.  In veel van die deelstaten was de emancipatie al begonnen.  Vaak een gevolg van Napoleons bezetting.
 In 1812 ( niet 1822, zoals ik schreef)  werd in Pruissen het Emancipatie Edict uitgevaardigd. Het ging met vallen en opstaan, maar ze liepen wel 200 jaar voor op Israel. Link:http://tiny.cc/zwvb6w 

==-=====================================================
12
·         
·          
Beste Godfried.
U heeft gelijk. Ik kan nergens een bevestiging vinden dat Bolkestein joods is.
Wel herinner ik me dat Bolkestein fanatiek pro onverdoofd slachten was, en daarbij voerde hij uitsluitend de joodse gemeenschap als de dupe van mogelijke strengere slachtwetten aan.  Opvallend, want er zijn uiteraard veel meer moslims de dupe van zo'n wet. 
Ik ben blij te horen dat U mij onwetend vind. Nu hoop ik maar dat U de moeite neemt om nog meer beweringen van mij te ontzenuwen. In mijn hoofd wil ik alleen plaats reserveren voor feiten, niet voor onjuistheden. Wil U mij daarbij helpen?  
==-==========================================
13
Beste WizzArt, 

als ik bij herhaling door steeds weer een andere Duitser in elkaar word geslagen, dan is het voor mij een schrale troost dat er niet zoiets als 'De Duitser' bestaat. En ook het feit dat heel erg veel Duitsers volledig pacifist zijn helpt mij niet erg. 

Het enige dat ik concludeer is: mijn omgeving bestaat uit 200 nationaliteiten, maar elke keer als ik een klap krijg komt het van een Duitser. 

Welnu, de financiele crisis werd veroorzaakt in Amerika.  Slimme lieden bij Goldman Sachs bedachten manieren om veel en veel meer geld te kunnen uitlenen: door de slechte leningen door te verkopen aan naïve bankiers en institutionele beleggers, all over de world. 
Dat die leningen slecht waren wisten die beleggers niet, want ze vertrouwden op de ratingbureau's. 
Maar die waren in korte tijd corrupt geworden. 

Het was de taak van Greenspan cs om hier toericht op te houden, om de uitwassen te blokkeren. Maar integendeel: Greenspan pleitte voor 'geen toezicht' en 'geen regels'. Hij zei ook  te geloven dat de huizenprijzen nooit meer zouden kunnen dalen.  ( Zelfs een kleuter op de kleuterschool die dit beweert zal nooit zijn diploma ontvangen) 
Het waren steeds weer joodse mensen die de deregulering doorduwden: Greenpan, Summers, Rubin. 
De laatste vier m,aschtigste mensen ter wereld, de bazen van de FED,  zijn jood: Völcker, Greenspan, Bernanke en Yellen. 
Als joden precies als alle anderen zijn, wat is dan de kans op zo'n viertal?  

Uw bewering dat joden als alle anderen zijn is dus een beetje vreemd.  Ze zijn veel invloedrijker en we moeten hen dan ook zeker kunnen bekritiseren. 
Zeker omdat altijd het gevaar bestaat dat ze wel degelijk hun religie serieus nemen en vinden dat het doel van God is dat zij, het uitverkoren volk, uiteindelijk de macht over alle andere volken zal krijgen. Zie: tinyurl.com/4uvkbww 
===-===========================================
14
Reactie op WizzArt.
Ad 1. De ingrepen van de centrale banken bepalen hoeveel geld er in een economie is, en daarmee berhoren ze ons voor crises te behoeden. 
De wereldwijde crisis is wel degelijk ontstaan door bewust incorrect handelen van Greenspan. Dat zijn vrienden van de Haute Finance nu veel meer macht over de politiek hebben dan vóór de crisis, maakt duidelijk dat zijn 'fouten' wellicht met opzet zijn gemaakt. 

Ad2. 
Volgens uw redenering zou onze landelijke regering voor de helft uit allochtonen moeten bestaan, want in Den Haag wonen erg veel allochtonen. 

Over 'het uitverkoren volk' dit: De joden geloven dat àls de joden zich braaf aan hun religie houden ( mitzvot) dan zal God besluiten om terug te keren op aarde. Niet eerder. 
Blijkbaar hecht Gofd meer aan dit ene volk dan aan alle andere volkeren. 

Hier nog enkele citaten: 
Psalm 149: 7-8 ; Isaiah 45:14 “Thus saith the Lord, . . . in chains. . . they shall fall down unto [Israel]. . .”

Isaiah 60:12 “. . .[T]he nation and kingdom that will not serve [Israel] shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted” 

Isaiah 61:5-6 “. . .[S]trangers shall stand and feed your flocks. . . : [Y]e shall eat the riches of the Gentiles. . .”

Voor meer info: tinyurl.com/4uvkbww 
( Ik had deze link al gegeven, maar de helft van mijn inzendingen zijn al verdwenen.)

15
Ik weet natuurlijk niet of Uw opmerkingen ook op mij doelen, maar zo ja: hoe weet U of ik wel of niet joods ben? 
U weet toch dat joodse mensen die mijn inzichten delen als self-hating jews worden gelabeld. 
Om enkele self-hationg jews te noemen, U uiteraard wel bekend: 
Israel Shamir, Israel Shahak,  Norman Finkelstein, Gilad Atzmon, Jeffrey Blankfort.

Ik ben wel blij te horen dat mijn kennisniveau schrikbarend (slecht) is, want nu kan ik nog veel van U leren. 
U zou mij een dienst bewijzen als U de moeite zou nemen om enkele van mijn beweringen te  falsifieren.
Ik ben de beroerdste niet. Er zijn al 2 mensen die - met succes- correcties hebben aangebracht:  over Bolkestein, die inderdaad niet joods is (zover bekend) , en over de joodse emancipatie in Duitsland die welliswaar in 1812 begon, maar toch met horten en stoten verliep. 


==-======================================================
16
Uw verklaring voor 'zondebokken' is wel erg 'jaren 70 PC  indoctrinatie' en verraadt weinig inzicht. 

Als iemand tot een groep behoort, dan is een deel van zijn gedrag voorspelbaar ( statistisch dan toch) , omdat gedrag nu eenmaal óók  door nature en nurture wordt beïnvloed. 
Vooroordelen (ofwel:  verwachtingen, statistische waarschijnlijkheid) over gedrag zijn dus geen slag in de lucht. Maar ze zijn wel unfair voor het individu, en dus keuren we het af. Ik ook.

Maar je kunt je niet altijd permitteren om zo PC te zijn.  
Als er levens bedreigd kunnen worden, dan kan 'profiling' of zelfs 'racial profiling' wel te verdedigen zijn. 

Voorbeeld: Als U in het vliegtuig stapt met het Genootschap van Zeeuwse Aardappeltelers, dan zult U weinig behoefte hebben aan body-scans etc. U voelt zich veilig. 

Maar als blijkt dat uw vliegtuig bijna volledig is geboekt door jonge Islamitische mannen met baarden die zeggen op weg te zijn naar een museum in Aleppo, dan bent U misschien toch blij dat ze allemaal door de scan gegaan zijn. 
Foei! U discrimineert.  
Maar wie zal het U kwalijk nemen? 

Ik denk dus dat het moreel toegestaan is om over  bepaalde groepen extra kritisch te zijn.  Om alle leden van die groep met argusogen te bezien. 

Het is algemeen bekend dat het Amerikaanse Congres in feite wordt gecontroleerd door de AIPAC, een joodse organisatie.  Via enorme schenkingen ( in PAC's en Super PAC's ) worden de pro-Israel kandidaten 'verkocht' aan het stemmende publiek. De kandidaten die kritisch over Israel zijn kunnen zich zulke dure media-campagnes uiteraard niet veroorloven. 

Bij gevolg is het niet juist om te beweren dat Amerika een democratie is. 
Dat is wel vreemd voor een land dat de ene oorlog na de andere voert om 'democratie'  te verspreiden.  Tot je begrijpt dat al die dictators in feite vijanden vaan Israel zijn of waren. 

17
Reactie op Bloody, hieronder. 

U vraagt: "Waar heeft u nou een probleem mee? Dat een belangenorganisatie het Congres probeert te manipuleren of dat een een joodse belangenorganisatie dat probeert?"

Een uitgebreid antwoord is nodig. 

Een lobby van een belangen-organisatie is OK. 

Maar als het een Lobby is die niet de belangen van inwoners van de VS dient, maar die van inwoners uit een ander land, dan lijkt me dat  ontoelaatbaar. Daar heb ik dan een probleem mee.

Verder is Lobby-en toegestaan, maar chanteren en door middel van geld de volksvertegenwoordigers geen andere keus laten dan pro-Israel te stemmen, dat is uiteraard ontoelaatbaar.
En dat zou ik ook vinden als het een islamitische
of christelijke of Checheense of Russische 'Lobby' was. 

==-==========================================
18
Kamiel, 
mijn kritische houding over onze joodse collega's komt o.a. voort uit het feit dat ik geleerd heb dat voor joodse mensen een multi-etnisch land de voorkeur verdient. Of toch zeker: verdiende. 

Een joodse deskundige, Dr. Stephen Steinlight beschrijft hoe de joden in de VS altijd pro-immigratie waren, omdat ze dachten dat het 'good for the jews' was. http://tiny.cc/myxwhw

Zo ook in Nederland.  Mensen als Leon de Winter besmeurden iedereen die tegen immigratie was met pek en veren.  Met onhoudbare 'wetenschap' werd immigratie als 'probleemloos' verkocht: we waren immers allemaal precies hetzelfde. De verschillen waren alleen uiterlijk: skin-deep, meer niet. 
 Achteraf blijken mensen als Stephen Jay Gould en Richard Lewontin gewone bedriegers te zijn. Maar dat wisten we toen nog niet.  En nu hèbben we - dankzij hen-  die immigranten.
We zullen het moeten hanteren. 
Hier een goede blog over de situatie in Frankrijk: http://tiny.cc/gqcc6w Daar is een beweging ontstaan die een oplossing lijkt te bieden: E & R.

Ja, ik ben er van overtuigd dat de Winter met opzet hard gewerkt heeft om ons land multi-etnisch te maken.  En ik ben er van overtuigd dat hij niets zal nalaten om de 'Clash of civilizations' naderbij te brengen.  Die Clash was geen beschrijving van een mogelijke toestand. En ook geen toevallig ontstane situatie. Die Clash is gepland: Verdeel en Heers. 

==-=================================
19
Weet U wat echt griezelig is?  
Een land dat decennia lang wordt voorgelogen. 
Een land waar niemand ooit heeft gehoord over de joodse overheersing van 25% van Europa, drie eeuwen lang. 
Een land waar elk jaar de Kristalnacht breed wordt herdacht, maar waar geen sterveling weet wat de Naqba is. 

Dàt vind ik griezelig: onwetendheid die uitmondt in steun voor genocide.  
Weet U wat ik ook griezelig vind?  
Als een rabbijn overlijdt Yosef Ovadia,  die zijn leven lang heeft beweerd dat de goyim alleen dienen als dienaars voor de joden. En die ook beweert dat niet-joden eigenlijk geen echte mensen zijn. En dat op zijn begrafenis dan 800.000 mensen komen, en dat zo iemand wordt geprezen door de premier en de president van dat land. 
Dàt, mijn beste WizzArt is pas griezelig.   

Maar waarom reageert U niet op al die mededelingen die ik hier doe. Op al die stellingen die uw betoog ondergraven. 
Waar maakt U uit op dat ik joden haat? 
Hoe komt U daar bij ? Omdat ik vind dat er een aantal joden zijn die miljoenen mensenlevens op hun geweten hebben?  Waarom zou ik dat niet mogen schrijven? Waarom wil U niet óók weten of dat zo is? 
Het is ook ùw belang. Zoals Alan Hart zegt: 'Zionism is the biggest enemy of the jews." 
Lijkt me voor U nuttig als U dat doorziet wanneer er nog wat te redden valt. 

==-===================================================
20
Beste Phenomenon, 

uw suggestie om de joden in Duitsland een thuis te geven doet me denken aan het Morgenthau Plan. 

Vanaf 1945 tot begin 1948 was dit plan in werking. Het hield in dat Duitsland een agrarisch land zou worden. 

Alle duitse fabrieken werden naar Rusland verscheept.
Honger en ellende was het gevolg. Er zijn ongeveer 2 tot 3 miljoen Duitsers bezweken in die eerste jaren na de oorlog. 

De verwachtingen waren dat er 20 miljoen zouden gaan sterven, omdat Duitsland veel te veel inwoners had voor zo weinig bruikbare landbouwgrond. En zonder export was er geen geld voor invoer van levensmiddelen.  
Maar de geallieerden vonden dat geen probleem. Freda Utley schrijft dat zij berekend heeft dat er wellicht 30 miljoen Duitsers zouden sterven. 

Maar de relatie met Rusland verslechterde, en men begreep dat men de industriële  kracht 
en de buffer-kwaliteit van Duitsland niet kon missen, als men Rusland op afstand wilde houden.
Dus in 1948 werd het Morgenthau Plan stop gezet, en werd Duitsland toch weer toegestaan om industrie te ontwikkelen. 

Als U dit alles niet weet, dan verwondert me dit niks. 
Hieruit blijkt dat wij een heel gemanipuleerd beeld van de wereld hebben, nietwaar ? 
Wie heeft ons toch zo lang zo erg voor het lapje gehouden?  Ra,  ra. http://tiny.cc/fw6u4w
==-=====================================
21
natanborgdorf schreef in een reactie op mij het volgende: 

Beste Johan, 
ik heb me afgevraagd hoe te reageren op je vorige post. Met deze post word me steeds duidelijker dat het hele denkkader vol zit met geschiedvervalsing waartegen geen discussie bestand is:
-de afloop van WOI
-de situatie van de Joden in Polen en Rusland
-de diaspora
-de rol van Putin
-ongefundeerde zaken m.b.t. de 'Apartheidsstaat Israël'  (nogal misbruik van een term)
-en een volstrekt vreemde opmerking over IQ als selectiecriterium. 
Kijk naar de oogst van ideeën van de nazi's, dan weet je wat aan de wortel van die ideeën ligt. Van die wortel moeten we ver blijven.

Beste Natan, 
waarom neem je niet de tijd om één van mijn beweringen netjes 'af te serveren', als je weet dat ik ongelijk heb. 
Laten we elkaar zo veel mogelijk informatie toerijken waarvan we denken dat het 'Waarheid' bevat. 
Dan krijgen we vast en zeker een betere wereld. 
Onwaarheid veroorzaakt onrechtvaardigheid, en dat geeft op zijn beurt  boosheid en wrok en soms zelfs wraak. 
Zo krijg je oorlog en ellende. 
Maar als we allemaal de volle waarheid kennen, dan heb ik  er vertrouwen in dat we elkaar allemaal - alle volkeren-  een plekje op deze wereld gunnen. 

Dus: in geval ik onjuistheden heb beweerd zal ik juist blij zijn als jij me daar op wijst. 
Je moet niet proberen àlle zaken te weerleggen,  maar je moet wèl proberen om er toch ééntje te weerleggen. 
Zo is het werk te overzien en zo komen we verder. 
==-======================================
22
Beste Johan300, 

wat is er zo verwarrend aan mijn info? 
Als U de link aanklikt komt U op mijn blog, en van daar  kunt u vele onderbouwende teksten bezien. Er is heel veel info die aan tootn dat het Morgenthau Plan wel degelijk tot medio 1948 heeft gevigeerd. 
Klik  bijv. op 'Many links' en leees wat het onderzoek van James Bacque opleverde , toen hij na de val van de muur in de KGB archieven kon kijken.  Hij zegt dat er 9 miljoen Duitsers de hongerdood zijjn ingejaagd. 

Wat dit met Joden te maken heeft?  
Henry Morgenthau was een joodse minister in Amerika, en hij heeft het Plan enorm verdedigd en doorgezet. 
Uw info dat het plan nooit is doorgegaan verbaast me niks, maar het is helaas geschiedvervalsing.  Er zijn te veel documenten en getuigenissen. 

Stimson ( oorlog) was erg boos en schreef dat Morgenthau uit was op wraak op de Duitsers, vanwege zijn joodse afkomst.

==-================================
23
·         
·          
Iemand die bij de besprekingen tussen Weizmann en de Engelsen aanwezig was, Samuel Landman, heeft in 1936 voor eens en voor op schrift gesteld dat het wel degelijk een ruil was:  de joden in de VS zouden Amerika bij de oorlog betrekken, aande zijde van Engeland, en in ruil daarvoor Palestina krijgen. http://tiny.cc/ap9bl
Een andere joodse getuige is Benjamin Freedman. Hij verklaarde in 1961 precies hetzelfde. Ook hij zat dicht op het vuur. Zo zat hij aan tafel met president Woodrow Wilson en was Baruch een huisvriend van  Freedmans  ouders.  http://tiny.cc/2epc6w
Ik ben benieuwd naar ùw getuigen, beste Arie Jansz.

==-=======================================
24
Het was natuurlijk geen 'enkel, ongelukkig citaat', maar het is gewoon de officiele kijk op de wereld van deze joodse conservatieven: De goyim zijn er om de joden te dienen, en ze zijn eigenlijk niet eens echte mensen. Goyim staan dichter bij het paard dan bij 'de mens'. Met 'de mens' wordt dan de joodse  man bedoeld. 

Waarom zou ik dit niet mogen signaleren? 

Het is de basis voor de extreme slechte behandeling van de Palestijnen. Het is de basis voor de vrouwenhandel. Het is de basis voor de grootschalige prostitutie in Israel.  
Het is de basis voor de Samson option, die zowel Golda Meir als Van Creveld en nog enkele anderen hebben uitgesproken. Ook Samuel Landman, heeft er mee gedreigd als de Engelsen zich niet aan de Balfour declaratie zouden houden.  
( de Samson Option =  als Israel de oorlog dreigt te verliezen  zal ze de rest van de wereld vernietigen met haar atoomwapens.) 

Het is voor de niet-joden een zeer belangrijk gegeven. Je moet altijd weten hoe 'de ander' in zijn diepste wezen tegen de wereld aan kijkt. 
In het geval van de orthodoxe joden is dat meer dan levensgevaarlijk.  En hun invloed wordt in Israel elk jaar groter. 
Zéér belangrijke info dus. 
Niks 'een enkel ongelukkig citaat'. 

Toen Ahmedinejad verkeerd werd vertaald, is die foutieve vertaling nog duizenden malen herhaald.  Ahmedinejad zei niet dat Israel van de kaart moest worden geveegd.  Hij zei : ' We dachten dat het communisme nooit zou verdwijnen, en zie: het is weg. We dachten dat Saddam nooit zou verdwijnen en zie: hij is weg.  Nu denken we dat het Israelische regime nooit zal verdwijnen, maar ook dat zal een keer gebeuren.' Niks mis met die uitspraak. 
Het Israelische regime is levensgevaarlijk. 

25
Aan Jeelen, die hieronder op mij  reageert.


Bweste Jeelen, 
De joodse Lobby is geen lobby, maar chantage: wie niet doet wat Aipac wil zal zijn baan verliezen. 

===-=================================
26
Er is tweemaal een onjuistheid gesignaleerd, en die heb ik hersteld. Eenmaal over Bolkestein die inderdaad niet joods is. En verder schreef ik dat de joden in Duitsland alle rechten kregen in 1822, maar dat was in 1812, en gold niet voor alle delen waaruit Duitsland toen bestond. 

Verder hebt U nergens concreet een onjuistheid aangewezen, en zeker niet met goede onderbouwing weerlegd.

Ik kan me zelfs niet één onderbouwde link van U herinneren.  
Leest U niets? 
Zijn de algemeen gangbare leugens het enige wat U weet ? 

==-========================================
27
U beweert dat ik leugens verkoop. 
Toon me dat dan aan. 
Noem een leugen van mij, en toon aan dat U bronnen heeft die de leugen ontmaskeren. 

Precies zoals ik dat doe: 
Als Johan300 beweert dat het Morgenthau Plan nooit in werking is getreden, dan geef ik zes boeken , vele honderden pagina's, met feiten, getuigenissen en statistieken waaruit blijkt dat er wel degelijk miljoenen Duitsers de hongerdood zijn ingejaagd door de Amerikanen, en dan vooral door Morgenthau, de drijvende kracht achter deze  genocide die tussen de 2 en 9 miljoen mensen het leven kostte. 

Johan300 beweert iets, maar geeft geen enkele link. 
Natuurlijk weet ik ook dat historici is wijsgemaakt dat het Morgenthau Plan nooit in werking is getreden. Maar waar is de onderbouwing voor die bewering?  

En àls het nooit vigeerde, hoe komt het dan dat uit allerlei documenten en getuigenissen blijkt dat het wèl vigeerde? Allemaal vervalst? Tot in de KGB archieven aan toe? De speech van de amerikaanse president Hoover in maart 1947: geheel verzonnen ? 
Dat is totaal ondenkbaar. 

==-==============================
28
Beste Willemde, 

door het internet kreeg ik toegang tot informatie die ik de afgelopen 50 jaar nergens tegen kwam. 

Ik wist al wel dat er 400 joden zijn gestorven in de kristalnacht, maar dat er minstens zo veel Palestijnen zijn vermoord in de Naqba, dat wist ik nooit.  Vreemd, niet ?

Ik wist wel dat er 400 joden zijn gestorven  in de Kristallnacht, maar dat de joodse minister Morgenthau eren Plan had bedascht om ongeveer 20 miljoen mensen te laten verhongerren, dat heb ik in 50 jaar nergens gelezen. Vreemd, niet ? 

Ik wist wel dat er 400 joden zijn gestorven  in de Kristallnacht, maar dat de orthodoxe joden vinden dat niet-joden meer op een paard lijken dan op een mens, en dat het toegestaan is om kinderen te vermoorden indien je denkt dat dit kind later tot een vijand van Israel zal uitgroeien, dat wist ik niet. Vreemd, niet ?

Ik wist wel dat er 400 joden zijn gestorven  in de Kristallnacht, maar dat Golda Meir en andere joodse denkers duidelijk maken dat àls Israel ooit dreigt te worden verslagen, dat men dan niet zal aarzelen om zoveel mogelijk van de rest van de wereld te vernietigen: de Samson Option.  Met 400 atoomraketten kun je de hele wereld vernietigen.

Ik denk dus dat het hoog tijd is om , nu de Media niet meer waterdicht gecontroleerd kunnen worden  ( voor zolang dat duurt) , behalve over die 400 doden te spreken, er ook urgentie is om over àl die weg-gemoffelde geschiedenis te schrijven. 

Of ziet U geen waarde in een uitwisseling van informatie? 
Is het niet zo dat meningen pas nut hebben als ze zich kunnen baseren op feiten.
Is het niet gevaarlijk om een mening te hebben die ios gebouwd op misleidende informatie?
Lopen we dan niet het risico om samen, met zijn allen, het slachtoffer te gaan aanvallen, terwijl we de dader die ons de leugenachtige info vertelde, helpen bij zijn onmenselijke plannen? 

Ik heb op deze draad erg veel info aangeleverd: Morgenthau Plan, Naqba, de joodse kijk op de goyim, de strategie achter de crisis, de opzettelijke massa-immigratie ( Steinlight), het nut van anti-semitisme volgens Herzl e.a., etc. etc. 
Zet er uw tanden maar in.
Ondergraaf het maar.

Als U graag een goede wereld nalaat aan uw nakomelingen, dan bent U zelfs aan hen verplicht om mijn beweringen te onderzoeken. 
Want stel dat mijn info juist is, dan ziet het er wel erg somber uit voor uw kinderen en kleinkinderen. Dan leven die straks in een wereld waar de machthebbers denken dat uw kinderen niet echt mens zijn, maar eerder een wezen tussen mens en paard in. 
Wat daarvan de consequenties zijn kunt U zien als U naar Israël kijkt, of naar Polen onder de Arendars, of naar Rusland met zijn Kaganovich en Yagoda. 
Er rust een flinke last op uw schouders, beste Willemde. 


-=======================                                                                                        
29
Johan300 zegt dat het Morgenthau Plan 'nauwelijks is uitgevoerd'
Bent U wel met mij eens dat er ongeveer 2 à 3 miljoen doden zijn gevallen dank zij dat Plan? 
Want dan kunnen we het misschien toch eens worden.
Als ik dan akoord ga  en zeg 'Ja, er werden 20 miljoen doden 'gepland', dus bij 2,5 miljoen zou je kunnen beweren dat het 'nauwelijks ' is uitgevoerd, dan hebben we samen een redelijk betrouwbaar Feit neergezet. 

Daarna gaan we kijken of er redenen zijn dat we elk jaar de 400 Kristallnacht slachtoffers herdenken, en waarom vrijwel niemand weet dat de geallieerden nog even 2,5 miljoen mensen over de kling hebben gejaagd. 


Over samenwerking met Hitler Duitsland: ik sprak niet over VS-bedrijven, maar over de informele joodse regering in Palestina: The Jewish Agency. http://tinyurl.com/46mwony

No comments:

Post a Comment