Monday, July 11, 2011

152. Kritiek op joden, door Aart Liberty.


De blogger Aart Liberty schreef in 2010 een aantal artikelen die ik hier in één overzicht bij elkaar wil plaatsen.
Aart heeft vaak heel veel interessante informatie, maar de onderbouwing is niet altijd gedegen. Sommige van zijn beweringen trek ik in twijfel.  
Èn Aart is recht voor zijn raap:   Joodse leugens. heet het blog waar de artikelen uit komen. 
Ik plaats de srie artikelen hier omdat er heel veel behoorlijk betrouwbare feiten mooi bij elkaar staan. Als een soort overzicht dus. Of een naslagwerk, zo je wil. 


Die hardheid stuit mij een beetje tegen de borst. Laten we niet vergeten dat de belangrijkste critici van de 'international jews' zoals Churchill ze noemde, juist joodse schrijvers en intellectuelen zijn: Livia Rokach, Israel Shahak, Israel Shamir, Ostrovsky, Finkelstein etc. etc. etc.Het laatste artikel is overgenomen van de gewaardeerde Israël-blogger Abu Pessoptimist en voorspelt al in sept. 2010 de opstand in Egypte!
Als je Stan van Houcke, J J van Waning en Abu Pessoptimist 'Israël bloggers' noemt, dan is Aart Liberty een boos-op-de-Joden blogger en ikzelf zoek het antwoord op de vraag: 'Wie bestuurt de wereld?'
Voor al deze mensen geldt het volgende: ze weten ontzettend veel méér over Israel en joden dan de gemiddelde mens, en dat heeft hen heel kritisch gemaakt op joden en op de Israelische politiek. 
Gelukkig zijn er vele duizenden joden die het met bovenstaande schrijvers/bloggers eens zijn. 

Helaas maakt dat de kwalijke invloed van de joodse Macht (nog) niet kleiner. 
De strijd zal nog lang zijn, en de kans is groot dat hij door ons verloren zal worden. 

Dat heeft alles met evolutie te maken. 
Joden hebben zichzelf 'geselecteerd' op verbale intelligentie. En ze hebben erg veel handigheid met geld en monetaire zaken. En politieke zaken, en psychologie.  
En zo hebben ze in 'Het Westen' de media in handen, èn bepalen ze het discours in de universitaire wereld. Op die manier weten ze het denken van 'de volken' te sturen. 


De joodse leugens                                 Geplaatst op 6 januari 2010

Heeft Hitler de hand gehad in de oprichting van de staat Israël? Lijkt misschien vreemd, maar ik zal trachten het u uit te leggen. Met name de Jehova Getuigen waren net zo antisemitisch als de nazi's en publiceerden zelfs kort voor de beruchte Kristallnacht in hun eigen tijdschrift van 18 juli 1938 een artikel, dat tegen het joodse volk gericht was en in heel Duitsland werd verspreid. Volgens een Israëlische historicus en journalist Tom Segev, reisde enkele maanden na de machtsovername van Hitler een hoge Zionistische afvaardiging af naar Berlijn om met de Nazi's te onderhandelen over emigratie van de joden naar Palestina met inbegrip van hun eigendommen. Via een slimme constructie werd het zelfs mogelijk, dat Duitse joden, die naar Palestina wilden emigreren, hun geld via speciale rekeningen van de Private Bank van de Warburgs (één van de satanische families) naar Tel Aviv over te hevelen. Duitsland profiteerde hiervan enorm en behaalde tussen 1933 en 1939, zeker voor die tijd, een forse omzet van 105.670.241 Reichsmark. Zonder het doorslaggevende nationaal socialisme en antisemitisme hadden de V.N. het besluit om de joodse staat Israël te stichten, nooit genomen.
Op de bovenstaande foto zit Hitler aan tafel met Thomas J. Watson, topman van IBM, (met een tolk), die Hitler heeft geholpen de joodse bevolking in het hele Duitse rijk op ponskaarten te zetten. En rechts van Hitler zit de Zionist Arthur Balfour (ook met tolk), sluitend bewijs, dat Hitler heeft samengewerkt met Zionisten.
En dan kom ik nog even terug op mijn eerdere artikel over De Joodse leugens, waarin ik stelde, dat het aantal joden, dat is omgekomen in Auschwitz, is gewijzigd van 4 miljoen naar 900.000. Hoewel die nieuwe gedenkplaat pas in 1990 is geplaatst en er melding wordt gemaakt van 1,5 miljoen slachtoffers, heeft dat niet uitsluitend betrekking op joden. In Auschwitz zaten niet alleen joden, ook niet joodse Polen, zigeuners en andere nationaliteiten. Dus het aantal van 6 miljoen joden, dat is omgekomen, zou met 3 miljoen moeten worden gecorrigeerd, want volgens mij is 6 miljoen minus 3, de helft, of kan ik nou niet rekenen? Ook is er geen rekening gehouden met joden, die naar Israël zijn geëmigreerd en daar hun naam hebben veranderd, wat vaak gebeurde. En zoals in het bovenstaande artikel ook wordt gesteld: "Wie de oorlog wint, schrijft de geschiedenis", zo gaat dat al sinds het begin van de mensheid. Zou het kunnen zijn, dat de waarheid heeft moeten wijken voor grotere belangen? En wat zijn die belangen, en wat waren de achtergronden bij de 9/11 aanslagen? Daarop kom ik nog in een apart artikel terug, omdat er nog wat nieuwe bronnen met belangwekkende onthullingen zijn gevonden.
En dan komen we op Obama, die met zijn handig gebrachte talkshows, de mensen heeft weten te bespelen en vaak de indruk wekt geen supporter van Israël te zijn. Niets is minder waar, het is één van de Zionistische tactieken om vaak des info te verspreiden om de ware bedoelingen te verhullen. Onbegrijpelijk, dat hem de Nobelprijs voor de vrede is toegekend, terwijl hij voortdurend bezig is tot uitbreiding van de oorlog in het Midden Oosten. Nu is Jemen aan de beurt, allemaal met de bedoeling Iran te omsingelen, het enige Arabische land met olie, dat de Amerikanen buiten de deur heeft weten te houden en nog nimmer in zijn bestaan een ander land heeft aangevallen. In plaats van oorlogen in Iraq en Afghanistan te beëindigen, vindt er voortdurende uitbreiding plaats. Uiteraard tot vreugde van Israël, want de aanwezigheid van de USA in het Midden Oosten komt hen uitstekend uit. Niet voor niets is Obama volledig omringd door Zionistische joden, zie de volgende link:http://www.texemarrs.com/102009/zionist_jews_in_power.htm
Obama was immers de keuze van de Rotschilds en de "puppet on a string". Zoals John F. Kennedy het ooit zei: "Follow the money and you will know who rules the world".

Verband tussen 9/11 en de Detroit aanslag
Geplaatst op 15 januari 2010

Er is een verrassend verband ontdekt tussen deze twee aanslagen, die volledig ten onrechte in de schoenen van terroristische moslims werden geschoven. En ik had een vreemd voorgevoel over deze samenhang, maar kon dit niet helemaal thuisbrengen. Ik had het idee ....  dat mogelijk de veiligheidsdiensten op Schiphol en Detroit in handen was van dezelfde maatschappij en zo begon ik mijn onderzoek. Volgens informatie uit de media, zou Schiphol gebruik maken van de diensten van een firma met de naam ICTS, die de Nigeriaan met een rotje in zijn onderbroek de controle liet omzeilen. En ICTS is onderdeel van Expanded Security Services, waarin de CEO Menachem J. Atzmon een meerderheidsbelang heeft, die de Israëlische nationaliteit heeft. Volgens hun website werd ICTS International N.V. in 1982 opgericht door een speciale groep veiligheidsexperts, die nader worden benoemd als voormalige leidinggevende officieren en oud-militairen van de informatie en veiligheids diensten, uiteraard niet met name genoemd, maar we spreken hier natuurlijk over de Israëlische Mossad.

Wat weten we nu over deze meneer Atzmon? In 1988 was hij samen met Ehud Olmert betrokken bij een schandaal over het aannemen van steekpenningen ten behoeve van de kas van de Likud Partij, dat in maart 1996 aan het licht kwam. Verder weten we, dat Atzmon in 1999 Huntleigh Corporation kocht, dat een onderdeel is van ICTS en de veiligheidsdienst verzorgd op Logan International Airport, Newark Airport en Dulles in de USA, welke 3 vliegvelden "toevallig" het startpunt waren van de 9/11 kapers. En ICTS verzorgt ook de veiligheid op het Charles de Gaulle vliegveld te Parijs, van waar Richard Reed vertrok met een bom in een schoen. De slachtoffers van de 9/11 aanslag hebben geprobeerd Huntleigh aan te klagen, maar Bush heeft dat met zijn Patriot Act voorkomen, door veiligheidsdiensten immuniteit te verlenen voor eventuele onachtzaamheid. Bovendien was de advocaat van Huntleigh de Zionistische jood Alvin K. Hellerstein, die ook aanklachten heeft weten te blokkeren.
Voorts blijkt Atzmon, een veroordeelde crimineel van de Likud Partij, ook de eigenaar van de zeehaven Rostock te zijn, de grootste vrachthaven in het voormalige Oost Duitsland, sedert 1998. En dat het voor een Israëlische crimineel mogelijk is om te opereren in een van Duitslands grootste havens, illustreert de mate, waarin de Mossad invloed heeft zelfs in Duitsland en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Lees het verhaal op de site van Christopher Bollyn, journalist zonder grenzen:
http://www.bollyn.com/ onder de titel: Mossad in Germany and 9/11 Disinformation.

De Patriot Act verbiedt ook verspreiding van veiligheidstapes met betrekking tot de kapers of de slachtoffers. Heeft u gedurende de afgelopen 8 jaar op TV een tape gezien over deze gebeurtenissen? Het is bekend, dat er bij de Detroit vlucht iemand met een camcorder voortdurend aan het filmen was. Waarom is er geen enkel beeld hiervan op TV uitgezonden, wat valt er te verbergen? En wie was deze camcorder eigenaar? Hoe kan Huntleigh gewoon blijven opereren en wie is er verantwoordelijk voor onze veiligheid op een vlucht? Allemaal vragen, waarop geen antwoorden worden gegeven. Wel heeft Hirsch Ballin gelijk naaktscanners besteld bij een bevriende joodse firma en mogelijk de Europese regels voor een openbare aanbesteding overtreden. Inmiddels heeft hij zelfs druk op Duitsland uitgeoefend, dat vanwege de gezondheidsrisico’s van deze scanners op langere termijn, nog niet wilde overgaan tot die aanschaf. Uiteraard speelt daarbij mee, dat anders veel mensen zouden hebben gekozen voor Düsseldorf als vertrekpunt in plaats van Amsterdam. Maar goed, ook vertrekken vanaf Brussel behoort tot de mogelijkheden. Lees ook de informatie op deze link: 

Hoe is het mogelijk, dat vele landen hun beveiliging op vliegvelden overdragen aan Israëlische firma’s, die allen ongetwijfeld geliëerd zijn aan de Mossad. Ook kunt u op voornoemde link lezen over de Israëlische firma, dat een eigen SMS en maildienst in de USA exploiteerde onder de naam Odigo Systems ten tijde van de 9/11 aanslagen. Niet voor niets waren er een 4.000 Israëliers toen niet aanwezig in de Twin Towers, die daar normaliter werkten. Lees ook de informatie op deze link: http://911review.org/companies/Odigo/Mossad_Ptech_Odigo_9-11.html

Het is dan ook niet voor niets, dat zowel Bush als Obama hebben geweigerd een nieuw onderzoek naar de gebeurtenissen op 9/11 te starten, er is teveel te verbergen.


De Mossad heeft al uw gegevens reeds!
Geplaatst op 21 januari 2010

Soms krijg je ondersteuning uit onverwachte hoek en ik ben dan ook HP De Tijd veel dank verschuldigd voor het promoten van mijn Blog. Dankzij hun artikel, schoot het aantal dagelijkse bezoekers van mijn Blog fors omhoog. Lees het allemaal op deze link: http://www.hpdetijd.nl/archive/2010-01-04/aart-van-wijngaarden-de-joden-hebben-het-gedaan Ook kreeg ik informatie van een insider over de beveiliging op Schiphol, die mijn verhaal over het verband tussen 9/11 en de Detroit aanslag bevestigde. Dit is wat hij mij vertelde:

Aart, allereerst mijn complimenten met je Blog. Ik zou je in je verhaal willen bevestigen dat (ik heb voor ze gewerkt als profiler) ICTS een door de Mossad gestuurd beveiligingsbedrijf is, dat de BAAS is over de security van ALLE terror gevoelige vluchten: Alle Amerikaanse en Israelische vluchten. Toen ik hoorde van de Nigeriaan, was ik met stomheid geslagen. Laat ik duidelijk zijn nog nooit in mijn carriere is het voorgekomen dat er iemand zonder papieren tot aan het toestel kwam! Dit is LETTERLIJK onmogelijk! De heer in nette kleding, die de jongen in het toestel afleverde, was echt geen marechausee medewerker, maar eerder een supervisor van ICTS. Deze hebreeuws sprekende supervisors komen op Schiphol overal. Zonder vragen! Iedere ochtend ontvangen ze, zoals dat heet "intelligent Information" van verschillende bronnen. Dat nemen de profilers dan mee tijdens hun profille ronden. Nogmaals iedere passagier wordt geprofilled, dat wordt doorgecommuniceerd met de supervisor van ICTS en die bepaalt of iemand dan SAFE is of SEllECTY. En dus een grondige of reguliere check krijgt. Staat er iemand zonder paspoort dan wordt daar direct een supervisor bij gehaald!

De jongen kan NOOIT ZONDER deze supervisor ergens komen! NIET TE DOEN OP SCHIPHOL.

Aart, het stuk over ICTS is geheid de link met andere luchthavens. Bedankt voor de eye opener! En ook in het licht van jouw stuk, zie ook de onderstaande link ..... opvallend herkenbaar patroon:http://blogger.webcoat.net/

Op deze Blog van Ko Kaboord treft u opnieuw verontrustende informatie aan over de beveiliging van de Olympische Winterspelen. Wederom is de beveiliging in handen gegeven van een Israëlisch bedrijf, genaamd Verint Systems. Dat bedrijf was ook verantwoordelijk voor de beveiliging (CCTV cams) van de London Underground ten tijde van 7/7 False Flag, waar camera's tijdens het gebeuren helaas niet functioneerden. Er waren in ieder geval geen beelden op de vervalste beelden na van de zogenaamde daders. Gaan we een nieuwe false flag operatie tegemoet tijdens de Olympische winterspelen?

Ik kom nog even terug op het artikel, dat HP De Tijd meende te moeten plaatsen over mijn Blog. Geen enkele inhoudelijke reactie op het feit, dat de Mossad telkens weer betrokken is bij de beveiliging van vliegvelden en dat daarbij nogal wat is misgegaan. Integendeel men heeft blijkbaar een aspirant journalist via Google Search het internet laten afstruinen en daar een onsamenhangend verhaal van gemaakt. Op geen enkel punt is er een onjuistheid over mijn artikelen gevonden, is trouwens ook niet mogelijk, want alles is met bewijzen en linken onderbouwd. Ook het oproepen mijn Blog door Google te laten blokkeren, zal weinig kans maken. Maar HP De Tijd neemt het zelf ook niet zo nauw met hun eigen algemene voorwaarden om te reageren op een artikel. Dit is vermeld onder punt 5:

De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;
( Ingekort , Jan Verheul) 

De Osama Bin Laden Show must go on!
Geplaatst op 25 januari 2010

Zoals al bekend is, heeft de vader van de Nigeriaan Umar Farouk Abdul Mutallab, die de aanslag pleegde op vlucht 253 van Amsterdam naar Detroit op vrijdagavond 25 december 2009, banden met de nationale wapenindustrie (DICON) in Nigeria, dat ook een zakenrelatie met Israël heeft. Daarnaast vindt er uitgebreide geheime informatie uitwisseling plaats met Israël. Eén van de vrouwen van de vader van Umar is uit Jemen afkomstig, wat de reden was, dat hij in Jemen in contact kwam met islamitische terroristen en zich bij hen aansloot in de veronderstelling, dat hij de tegenovergestelde kant koos van zijn vader (geld, USA, bankwezen, wapen industrie). Wat hij natuurlijk niet wist, is dat deze terroristen in Jemen worden gefinancierd door de Israëlische Mossad. De informatie, die in dit verband kan worden gevonden op de Engelstalige site van Rense.com is onthullend en geeft precies aan hoe veiligheidsdiensten op vele Europese vliegvelden indirect samenwerken met de Israëlische Mossad, zie:http://www.rense.com/general89/complic.htm

Hoewel de aanslag al van vele kanten als een "false flag" operatie is betiteld, is het des te onbegrijpelijker, dat zelfs de NOS nog een stompzinnig artikel op zijn website plaatst met als titel: Bin Laden eist aanslag Detroit op, volledig gevuld met anti-moslim informatie, blijkbaar klakkeloos overgenomen van de Witte Huis adviseur David Axelrod, die over de video boodschap o.a. zegt, dat het "dezelfde holle rechtvaardiging bevat voor de massale slachting van onschuldigen". Lees de NOS waanzin op deze link: http://nos.nl/artikel/131449-bin-laden-eist-aanslag-detroit-op.html En dan, we herhalen het voor de zoveelste keer, Osama Bin Laden is al op 13 december 2001 overleden, bevestigd door tientallen bronnen. Zelfs de in 2008 geliquideerde Benazir Bhutto, voormalig Pakistaanse politica heeft in een interview gezegd, dat iedereen weet, dat Osama Bin Laden al op 13 december 2001 is omgekomen, volgens haar gedood in de Tora Bora, volgens anderen overleden aan een leverziekte, maar beide lezingen hanteren wel dezelfde datum. Dan nog even een interessante link over het verhaal van Axelrod om de teneur van zijn verhaal te begrijpen, ga naar de volgende link over "The Jews who run Obama and the USA", dan zult u begrijpen hoezeer Obama een "puppet on a string" is: http://www.biblebelievers.org.au/obamalist.htm
Vaak worden dergelijke linken gefrustreerd en krijgt men een "error" als men op een naam klikt, maar er zijn genoeg manieren om achter de ware identiteit van een naam te komen.
Wat te denken van de Science Czar John Holdren, zie de volgende link: 
Lees welke plannen deze rat heeft met de wereldbevolking. Ik zou zeggen, meneer Axelrod, kijk eens in eigen kringen, als we het hebben over massale slachting van onschuldigen. Daarover in een volgend artikel meer.

Dan weer even terug naar de fake video met Osama. Het vergt natuurlijk een paar weken voor de stand-in van Osama Bin Laden zijn baard heeft opgezocht en de benodigde attributen bij elkaar heeft gescharreld voor hij zich naar de studio kan begeven. Want een video opnemen in de grotten van de Tora Bora, het berggebied tussen Afghanistan en Pakistan is geen doen, een studio met alle faciliteiten is natuurlijk veel beter. Vervolgens moet de in de USA opgenomen video op transport naar de Arabische zender Al-Jazeera. Dan ben je natuurlijk al snel een maand verder, voordat Al-Jazeera voor het per UPS "registered airmail" verzonden pakje voor ontvangst heeft afgetekend. Het wachten is op de volgende video, misschien dat de Olympische Spelen straks in Canada, een leuke video gaat opleveren.
Osama Bin Laden kanshebber bij het schansspringen. Hij is momenteel al driftig aan het oefenen op de flanken van de Tora Bora.


NTCb snapt er ook helemaal niks van!
Geplaatst op 27 januari 2010

De NTCb heeft een onderzoek gedaan naar de vlucht van Schiphol naar Detroit en produceert op zijn website een verhaal, dat nergens op slaat. Hieronder de uitkomsten van hun onderzoek, daarna het commentaar van mij:

De mislukte aanslag op passagiersvlucht NW253 Amsterdam-Detroit is vrij professioneel voorbereid maar amateuristisch uitgevoerd. Dat blijkt uit (voorlopig onderzoek van de Nederlandse autoriteiten. Het gebruikte explosief is niet eenvoudig en niet zonder risico’s zelf te maken. Daarnaast komen de werkwijze en springstof overeen met eerdere aanslagen. Verder blijkt uit het onderzoek dat, de verdachte Omar al-F beschikte over een geldig visum om naar de VS te reizen. Voorafgaand aan de vlucht is de opgegeven passagierslijst voor de VS geen reden geweest om extra maatregelen te vragen. De verdachte heeft tijdens zijn transfer op Schiphol het douanegebied niet verlaten en is conform protocol in het douanegebied opnieuw onderworpen aan een controle met metaaldetectie. Uit deze controle kwamen geen bijzonderheden naar voren. Inmiddels heeft de minister van Justitie in nauw overleg met de Amerikaanse autoriteiten per direct besloten de bodyscanner in te zetten in de veiligheidsprocedures op Schiphol bij vluchten naar de Verenigde Staten.

Het verhaal van het NCTB raakt kant noch wal, als de onderbroeken-aanslag op een compleet fiasco uitloopt, is het ook amateuristisch voorbereid. En waar haalt men de informatie vandaan, dat de werkwijze en springstof overeen komen met eerdere aanslagen en over welke aanslagen hebben we het dan. En dat de verdachte over een geldig visum bleek te beschikken, kwam men pas in de VS achter, op Schiphol heeft hij m.m.v. een keurige Indiase meneer de controle weten te omzeilen onder het mom, dat hij een vluchteling uit de Soedan was zonder paspoort. Lees in dit opzicht mijn eerdere artikelen op deze Blog. Wil je het met eigen ogen lezen, wat voor misinformatie het NCTb op zijn site produceert, ga naar deze link:

Maar interessanter is dit verhaal over het NTCb van 10 oktober 2008 van de site van AIRVD, dat de werkwijze van het NCTb uit de (hoofd)doeken doet:

We moeten volgens het NCTb vooral luisteren naar de haat-imams, terwijl datzelfde NCTb in hun parallelle geheime oorlog, angst, haat en terreur zaait tegen diezelfde haat-imams. Het volk schreeuwt natuurlijk gelijk moord en brand. Doel bereikt.
Deze haat-imams worden al jaren naar Nederland geïmporteerd door de Nederlandse overheid (rechts en links). In Nederland was er gebrek aan geestelijke leiders voor de migranten. De migranten bestonden vooral uit laagopgeleiden en hadden geen geestelijke leiders. Daar wist men wel een oplossing voor. De haat-imams werden uit Noord Afrika ingevlogen middels allerlei overheidsprojecten. Het liefst uit dorpen, waar mensen leefden, die niet eens van het woord beschaving hadden gehoord en nog rondreden op kamelen (berberdorpen). De migranten mochten vooral NIET integreren in de Nederlandse samenleving, dus werd de Marokkaanse samenleving hier ingevlogen. Terwijl het beleid was om ze hier definitief te houden door ze Nederlandse paspoorten te verschaffen.

Terug naar de NCTb. De NCTb is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeer opmerkelijke uitspraken over deze organisatie zijn gedaan door voormalig minister van Justitie, Winnie Sorgdrager, in haar boek "Ongeschreven wetten" (pseudoniem Victor ten Hove). Daarin vertelt ze, dat een topambtenaar van de organisatie NCTb een "false flag" operatie uitvoert door na een terreuraanslag een brief te schrijven, waarin een moslim groepering (Al-Qaida) de aanslag opeist, terwijl de echte daders uit een milieunetwerk (Gladio NATO netwerk) komen. Opmerkelijk niet? Voor een voormalige minister van Justitie om zoiets te schrijven. Met andere woorden: Volgens voormalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager is het NTCb zelf een terreurorganisatie. De "b" in NTCb is niet voor niets een kleine letter. Omdat er eigenlijk geen sprake is van Bestrijding. Eigenlijk zijn ze gewoon Nationale Terreur Coördinator. Coördinator tussen de verschillende overheidsdiensten, maar ook op internationaal niveau via de NATO. Het boek van mevrouw Sorgdrager is weliswaar geschreven in romanvorm, maar naar eigen zeggen gebaseerd op realiteit.


Vraag mij tenslotte ook nog af, dit allemaal gelezen hebbende, wat was de rol van de NCTb bij de moordaanslag op Pim Fortuyn? Was Volkert van der G. ook afkomstig uit het milieunetwerk van Gladio NATO?
(P.S.: Overigens zijn in het lichaam van Pim Fortuyn kogels gevonden met een ander kaliber. Dus wie was de andere dader?)


Zionistische ideologie oorzaak Gaza-oorlog

1 februari 2010

[Reactie op het artikel Israël berispt officieren voor gebruik witte fosfor in Gaza” in Knack online van 01/02/2010.]
De oorzaak van de Gaza-oorlog, waarvoor twee Israëlische officieren nu een berisping krijgen, zit bij de zionistische droom. Het zionisme wilde zich bij zijn ontstaan als een slang wentelen rond het Midden-Oosten en controle hebben over dit gebied.
Het zionisme heeft niets gemeenschappelijk met miljoenen joden, die vreedzaam hun geloof belijden, niets van doen met het spirituele Israël dat in de gedachten en harten van brave joden hoort te leven en niets van doen met de Torah.
Het zionisme is een ideologie van extreme christenen en joden, die een apartheidsstaat wensten op van het Palestijnse volk gestolen grond; een joodse enclave, die controle wenst over zijn buren. Heden zijn ze er in geslaagd met de bezetting van Palestina en Irak en Arabische presidenten zoals Mubarak, die helpen de Palestijnen in een afgegrendelde kooi te stoppen.
Door het aanwakkeren van ultieme “vrijheden”, ultra-liberalisme en kapitalisme én het verdelen van de bevolking in klassen en groeperingen, zal men in Europa en in de V.S. geen tijd vinden om zich te bekommeren om Israël. De bevolking daar zoekt het heil in meer rijkdom en meer vrijheid en denkt dat de democratie onfeilbaar is. Terwijl het blinde volk verdeeld is en verdrinkt in administratieve lasten, werk- en gezinsverplichtingen, maakt men anti-terreurmaatregelen en kieshervormingen. 27-EU commissarissen maken de EU-wetgeving waaruit 90 % van de nationale regelgeving voortvloeit voor 500 miljoen onderdanen. De VN is schatplichtig aan de zionistische ideologie zolang (Amerikaanse) veto's Israël een hand boven het hoofd houden. Obama zou nooit verkozen zijn zonder hulp van Israëlische lobby-groepen en zijn herverkiezing hangt daarvan af. President Abbas wordt beschermd door de CIA en Israëlische agenten zodat hij verder zijn Palestijnse volk kan onderdrukken en zonder goedkeuring van parlement of het volk kan verder regeren. Het verdeelde Palestijnse volk (Fatah contra Abbas) komt Israël goed uit.
Naties kunnen nooit samen een macht vormen zonder dat het beleid in Tel Aviv daar een stokje voor steekt: het negeren van VN-resoluties, het Strafhof in Den Haag, het Goldstein-rapport en essentiële mensenrechten.
Telkens blijven sancties tegen de Israëlische staat in de kast dankzij zionistisch lobby-werk en het falen van onze democratie.
De publieke opinie krijgt via verkiezingen het idee dat ze zaken kunnen veranderen: de verkozen president Obama maakt bijzonder duidelijk dat onze politici, ministers en presidenten slechts kruimels zijn in een groter systeem dat de wereld onder controle heeft. Een wereldorde die het goedkeurt dat Israël al zestig jaar de Palestijnse gebieden bezet, zich tot de tanden nucleair kan bewapenen en om de haverklap oorlog voert met zijn buren en globaal doodseskaders inzet tegen Palestijnse en Arabische tegenstanders.
Een heel systeem van massamedia en propaganda, juristen, administratie, diplomaten en speciaal getrainde personen wordt ingezet om Palestijnen en Arabieren te bestempelen als “terroristen” en om Israël voor te stellen als “het zwakke land dat voortdurend wordt aangevallen”.
Duizenden soldaten en tientallen politici hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Gazastrook en in buurlanden van Israël; twee ervan krijgen nu een berisping.
De zionistische ideologie die de dagelijkse politiek in Tel Aviv bepaalt lacht in het vuistje als het ziet hoe het door hun massamedia, financiële macht en lobby-werk gericht een wereldorde kan sturen. De EU en de Amerikaanse president komen met hun tong op voor het Palestijnse volk, maar likken vervolgend aan de zionistische hielen tot het Palestijnse bloed ervan verdwijnt.
De Palestijnen, beroofd van water en grond door Israël, worden de bedelaars van het Midden-Oosten, daar waar zij een levendige handel hadden met Europa en Arabische buren voor de komst van joodse kolonisten.
Het recht van Israël ligt in de kracht. Het woord “recht” is een abstract nietszeggend iets. Israëlisch recht wil zeggen: “Geef me wat ik wil of ik bewijs dat ik sterker ben dan jij”. Het resultaat zagen we in de oorlog in Libanon en in de Gazastrook en zien we bij de dagelijkse bezetting van Palestina.
Indien we willen opkomen voor mensen- en volkerenrechten, voor democratie en gelijke rechten voor alle burgers, dan moeten we dat van onder uit doen, vanaf de basis. Door Israëlische producten te boycotten zodat de Israëlische burgers in opstand kunnen komen tegen het misdadige regime in Tel Aviv dat met listen aan de macht blijft en andere volkeren blijft controleren, dag en nacht.
Een academische, culturele, sportieve, handels en allesomvattende boycot tegen de Israëlische staat is de enige optie die Tel Aviv zal voelen. Uiteindelijk is het zionistisch project een tijdelijke situatie die zoals elke ideologie zich moet aanpassen aan de actuele situatie. We kunnen een staat met kolonies, met een agressieve bezetting en onderdrukking van een volk niet aanvaarden in de 21e eeuw. Israël zal als apartheidsstaat moeten buigen of verdwijnen.
Herstelbetalingen aan de VN en het berispen van soldaten voor oorlogsmisdaden zijn de eerste tekenen dat Tel Aviv zijn honderd tentakels in de wereld verliest en zich alsmaar meer zal moeten verantwoorden voor zijn daden. Een internationale boycot moet Israël op de knieën dwingen om zich aan te passen aan internationale afspraken als het nog enig bestaansrecht wil hebben.
Een artikel van Mario Bergen, Leuven

Bent u klaar voor de volgende joodse oorlog?

16 februari 2010

Met de Iraq misleiding nog vers in het geheugen en zeker na de onthutsende uitspraak van onze minister president Bakellende "met de wetenschap van nu, hadden we het toen anders gedaan", dient zich een nieuwe "false flag" operatie aan, maar nu met een veel grotere omvang, die kan leiden tot WO III. We zetten de feiten even op een rijtje.

In 1968 is het non-proliferatieverdrag opgesteld en ondertekend door 189 landen. In dat verdrag is afgesproken, dat het gebruik van kernenergie en het verrijken van uranium op zeer beperkte schaal is toegestaan, uiteraard alleen voor vreedzame doeleinden. Door deze passage op te nemen in het verdrag bevinden we ons nu op behoorlijk glad ijs. De inschatting is dat meer dan 40 landen op dit moment in staat zouden zijn hun activiteiten uit te breiden en kernwapens te produceren, waaronder ook Iran. Argumenten dat de VS wel kernwapens heeft en daarom Iran ze ook zou mogen produceren is dus onzin. Het is Iran niet toegestaan kernwapens te bezitten. Dat heeft alles te maken met een verdrag, dat mede door Iran is ondertekend. Waarom Israël dan wel kernwapens mag bezitten? Dat is omdat ze sinds de omstreden Holocaust geschiedenis, nog steeds een slachtoffer rol aannemen. Daar komt bij dat Israël nooit officieel het bezit van kernwapens heeft toegegeven, maar ze weigeren wel elke vorm van controle op hun atoomcentrale in Dimona.

Dan gaan we naar een artikel in de Volkskrant van 3 december 2007, gebaseerd op Amerikaanse bronnen, dat Iran vrijwel zeker sinds 2003 gestopt is met een programma om kernwapens te maken. Sindsdien heeft het islamitische land, in tegenstelling tot wat de Amerikaanse regering beweert, ook geen pogingen meer gedaan om actief nucleaire wapens te ontwikkelen. Sinds januari 2006 verrijkt het land weer uranium, maar er zijn veel technische problemen. Alweer volgens Amerikaanse inlichtingenbronnen is Iran overigens niet in staat binnen twee jaar na een mogelijke hervatting van het programma ook daadwerkelijk kernwapens te ontwikkelen. Het is zelfs waarschijnlijker dat het nog vele jaren zal duren, zelfs tot 2010 of zelfs 2015. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad onderstreepte overigens, dat hij geen bedreiging vormt voor de regionale veiligheid. Om dat te markeren heeft hij de Golfstaten een veiligheidspact aangeboden.

Vervolgens wordt medio 2009 bekend gemaakt, dat in Iran een geheim gehouden uranium verrijkings fabriek is ontdekt nabij Qom en zouden er nog 5 geheime nucleaire installaties zijn gevonden, gelegen diep in de bergen van noord Iran, bemand door nucleaire wetenschappers van Iran's kernwapenprogramma. Dit programma wordt aangeduid met het letterwoord Metfaz en heeft zijn hoofdkantoor in het Pars district in het oosten van de hoofdstad Teheran. Israël beschuldigt Rusland van geheime nucleaire hulp aan Iran. Volgens de Engelse krant Times Online heeft de Israëlische premier Benyamin Netanyahu bij zijn recente, aanvankelijk geheim gehouden bliksembezoek aan Moskou, een lijstje met daarop de namen van Russische wetenschappers, die volgens Israël meewerken aan het ontwikkelen van een Iraanse kernbom, aan de Russische premier Putin en president Medvedev overhandigt. Hier en daar is op het internet gespeculeerd, dat Netanyahu na het overhandigen van de bewijzen, dat Rusland achter de schermen meehelpt met het bouwen van een Iraanse kernbom, hardhandig uit het Kremlin zou zijn verwijderd, maar niet zonder de Russen te waarschuwen, dat als ze hun hulp aan Iran niet stoppen, Putin en Medvedev "niet verbaasd moeten opkijken als er straks plotseling paddestoelwolken boven Iran verschijnen". Een voormalige onderminister van Defensie in Israël, Ephraim Sneh, waarschuwde voorts dat de tijd om Iran te stoppen, bijna voorbij is. Als er rond Kerstmis 2009 geen keiharde sancties worden ingesteld, dan zal Israël aanvallen, verklaarde hij. "Als we in de steek worden gelaten, dan zullen wij op eigen houtje aktie ondernemen", weer de aloude slachtofferrol oproepend.

En dan zijn we inmiddels aangeland bij Obama (weet u het nog, die nieuwe president van de USA, die amper aangetreden, al werd beloond met de Nobelprijs voor de Vrede en vervolgens alleen maar meer oorlogen heeft ontketend en/of uitgebreid). Eind januari 2010 werd een nieuwe oorlogsdreiging meer realistisch, toen de regering Obama zowel met China als Iran een scherpe confrontatie aanging. De eerste daad van agressie kwam van Hillary Clinton uit de joodse omgeving van Obama, die meende China te moeten waarschuwen, dat het zware economische sancties tegen Iran moet ondersteunen, refererend aan het hoge percentage olie, dat China ontvangt uit de Iraanse olievelden. Een soort van chantage, dat eigenlijk betekent of je steunt de politiek van de V.S., of je wordt afgesloten van een belangrijke energiebron. Daarnaast gaat miss Clinton blijkbaar voorbij aan het feit, dat China grote invloed kan uitoefenen op de koers van de dollar door massaal hun Amerikaanse staatsobligaties te dumpen. Voorts is China bondgenoot van de Russen, dus dat Netanyahu naar Moskou vliegt en daar terecht uit het Kremlin wordt gekieperd en dat vervolgens zijn compaan in het kwaad, Hillary Clinton, probeert de Chinezen te intimideren, is begrijpelijk. En om China nog verder onder druk te zetten, is vervolgens bekend germaakt, dat Obama zijn goedkeuring heeft verleend om voor 6,4 miljard dollar wapens aan Taiwan te verkopen. Toen Rusland in 1962 raketten leverde aan Cuba, dat vlakbij de kust van Florida ligt, interpreteerde de V.S. dit als een oorlogshandeling. Logsch is het, dat China deze levering ook opvat als een oorlogshandeling. Vergeet overigens niet, dat bewoners van Taiwan zich als Chinezen beschouwen en simpelweg een Amerikaanse bezetting moeten accepteren. Want als de Amerikanen eenmaal een land bezetten, dan gaan ze ook niet meer weg. Datzelfde geldt nu opnieuw voor Haïti, waar overigens al in 2004 grote olievelden zijn ontdekt, de reden waarom razendsnel het Clinton/Bush Haïti Fund werd opgericht, al 1 dag na de aardbeving. Zie:
Maar nu weer terug naar Iran.

China reageerde uiteraard scherp op de wapenleveranties aan Taiwan door "een ongekend aantal vergeldingsmaatregelen te nemen, waaronder sancties tegen Amerikaanse bedrijven, die de wapensystemen leveren voor de wapenverkoop". Deze Amerikaanse wapenfabrikanten zijn reusachtige ondernemingen, die een enorme invloed hebben in de regering Obama en die de Amerikaanse regering vrijwel zeker zullen pushen tot een nog agressievere reactie. Eigenlijk kan je al stellen, dat het beleid van Obama ten aanzien van China als veel agressiever is dan dat van Bush, wat zijn campagnebeloften van een vreedzamere buitenlandse politiek tot een wassen neus maakt. En vervolgens nodigt Obama de Dalai Lama uit voor een onderhoud. Welnu, is Obama al zijn troeven aan het uitspelen voor een 2e Nobelprijs voor de Vrede? Zie de complete oorlogsrethoriek op Argusoog nieuws via deze link:

De anti-oorlogsbeweging in de V.S. is zich aan het organiseren en mobiliseren om de plannen van de regering Obama tegen te werken. Het beleid van Obama heeft de potentie om tot een nog grotere ramp te leiden, met de reële mogelijkheid dat een uitgebreidere, regionale oorlog ontstaat. Daarom is de slogan Trek alle troepen terug! en het Amerikaanse leger weg uit het Midden Oosten!

Laat Israël nou maar eens zijn eigen boontjes doppen.


Stop de smerige politiek van Israël - Deel 1

21 februari 2010

Deze week staat in het teken van de ontmaskering van Israël als het meest criminele land ter wereld en de komende 5 dagen kunt u daarover op deze Blog dagelijks een artikel lezen om dat te staven. Vandaag, maandag 22 februari 2010, bezoekt Avignor Lieberman, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Brussel om daar te proberen een voet tussen de deur te krijgen en te trachten, dat Europa een onafhankelijk standpunt over de politiek van Israël inneemt. Waar ik me bij dit alles bijzonder aan stoor en velen met mij, is dat de Joden na de tweede wereldoorlog de slachtofferrol teveel uitgebuit hebben. Een strategie die ze geen windeieren gelegd heeft; geen andere bevolkingsgroep zou zich met hun daden ZO ongeliefd hebben kunnen maken na W.O.II zonder dat dat konsekwenties gehad zou hebben. Een feit is bijvoorbeeld dat Joden een veel te groot aandeel hebben in de machtsstructuren in de wereld, en dan met name in de Verenigde Staten. Overal heeft men in de USA een disproportioneel grote vinger in de pap; de politiek; de financiele wereld, de advocatuur; de rechtspraak; de media, de amusementswereld en ga zo maar door.
Het komt op mij over als de strategie dat een virus volgt: Een organisme binnendringen om vervolgens de centrale kern over te nemen teneinde datzelfde organisme dingen te laten doen die enkel in JOUW belang zijn, ook al heeft dat schadelijke gevolgen voor het organisme als geheel. Malaysia's prime-minister Mahathir Mohamad deed begin van deze eeuw de uitspraak dat de Joden anderen hun oorlogen laten voeren, zie trouwens in dit verband mijn eerdere artikel. De hele wereld viel over hem heen na deze uitspraak, maar gelijk had hij wel. De invloed van Israël en zijn geheime dienst Mossad zijn twee handen op één buik en ze worden steeds brutaler met hun acties. Voor diegenen, die het nog niet weten, de Mossad zal nimmer een actie uitvoeren zonder toestemming van de regering van Israël. Daarnaast maakt de Mossad ook gebruik van een netwerk van veiligheidsfirma's zoals Verint, dat zorgt voor de veiligheid van het openbaar vervoer in New York, Londen en Madrid en de controle op het internet- en telefoonverkeer wereldwijd. Ook de Nederlandse AIVD en vijftig andere landen maken gebruik van Israëlische technologie voor hun telefoontap. En zoals bekend, verzorgt ook een joodse firma, ECTS, de beveiliging op o.a. Schiphol, mede dankzij de assistentie van de CDA jood Hirsch Ballin.

Verint Inc. (voorheen Comverse Infosys) doet samen met het Israëlische Amdocs Ltd. al decennialang telefoontaps in de USA. Informatie van ministeries, ministers, het Witte Huis en inlichtingendiensten komen zo terecht in Israël. Beide firma's worden hevig gesteund door de Israëlische regering en onderhouden nauwe banden met Israëlische militaire - en inlichtingendiensten. Bijna 90% van het Amerikaanse telefoonverkeer staat zo onder controle van Tel Aviv. En Verint verzorgt ook thans de veiligheid tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver.

Met controle over de massamedia wordt de executie van een Hamas-leider in Dubai een "fait divers", zoals ze dat in België zeggen. Dit houdt in dat er bij een bericht meerdere achtergronden meespelen. Zo wordt eerst een seksschandaal en de corruptie bij de Palestijnse Autoriteit gelekt naar de media door Tel Aviv om de aandacht van Israël's wandaden af te leiden. De vraag is of aan de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken bij zijn bezoek aan Brussel ook vragen zullen worden gesteld over het feit, dat zeven van de elf verdachten, wonende in Israël, in het bezit waren van Europese paspoorten bij de aanslag op de Hamas topman Mabhuh in Dubai? Of luistert men alleen maar naar de door Israël geproduceerde sprookjes? De autoriteiten van Dubai leggen met 99% zekerheid een direct verband tussen de Mossad en de Israëlische staat en de moord op 20 januari 2010 in hun emiraat.

Op 17 februari 2010 had Danny Ayalon, vice-minister voor Buitenlandse Zaken van Israël, al een ontmoeting met leden van het Europees Parlement die een delegatie vormen voor Relaties met Israël. Ayalon kwam pleiten om het Israëlisch-Palestijns conflict los te zien van de relaties tussen de EU en Israël naar het voorbeeld van de politiek van president Obama. Ayalon maakte het deze week nog William Delahunt, een Democraat uit Massachusetts, en zijn liberaal-joodse lobbygroep bijzonder moeilijk om Israëlische top-politici te ontmoeten. Ze zouden eens een gematigde visie uit joodse hoek kunnen propaganderen in het conflict tussen Israël en de Palestijnen als alternatief voor het American Israel Public Affairs Committee. En dan zou de positie van Israël als apartheidsstaat danig in gevaar komen.
Op de webstek van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is naast de lijst van gesprekspartners voor Lieberman eveneens te lezen: “In zijn vergaderingen met de ministers van Buitenlandse Zaken, heeft minister van Buitenlandse Zaken Lieberman de behoefte om het treffen van significante maatregelen te bespreken om de voortdurende pogingen door Iran te verhinderen om over kernvermogen te beschikken.”
Zowel met Ashton (“informeel” diner maandagavond) als komende dinsdag bij een ontmoeting tussen Lieberman en een afvaardiging van de werkgroep Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement staat de kwestie-Iran hoog op de agenda. Met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Miliband, zal Lieberman het hebben over de paspoortfraude gebruikt bij de moordaanslag in Dubai. Bronnen binnen de MI6 spreken elkaar tegen of Londen op de hoogte was voordat Britse paspoorten werden gebruikt bij de moordaanslag op een Hamas leider.
De ministers van Buitenlandse Zaken zouden beter bespreken hoe men kan voorkomen dat Israël buitengerechtelijke executies tegen Palestijnen en Arabieren blijft uitvoeren in Europa en het Midden-Oosten. Vanackere moet dit duidelijk maken bij zijn onderhoud met Lieberman in plaats van als een schoothondje aan de hielen van Lieberman te likken. Op 1 juli 2010 heeft België voor de twaalfde keer het EU-voorzitterschap in handen:
Vanackere moet laten zien dat het dit keer ernstig is en Israël onder druk zetten om internationale afspraken en mensenrechten strikt na te leven. Daarom is het stemmen in Nederland op de PVV van Wilders ook een stem voor de schanddaden van Israël. Bovendien zal de anti-Islam politiek van Wilders niet in het voordeel zijn van onze veiligheid.

Stop de smerige politiek van Israël - Deel 2

23 februari 2010

Thans deel 2 van mijn serie van 5 over de wijze, waarop de Mossad valse paspoorten gebruikt voor criminele aanslagen. Met de recente aanslag in Dubai, zeer actueel.

Hoeveel krediet krijgt Israël meer dan een ander land dat zich democratisch noemt? In 2004 werd de stichter van Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, gedood door een aanval met een Israëlische helicopter. Twee maanden nadien werd in dezelfde Gazastrook Abdel Aziz Al-Rantissi, een andere Hamasleider, gedood door twee Israëlische raketten die op zijn wagen insloegen. Het aantal gedode Hamasleiders door Israëlische buitengerechtelijke executies is intussen niet meer bij te houden.
Netanyahu gaf tijdens zijn eerste premierschap goedkeuring om Hamasleider Khaled Meshal te doden. Op 25 september 1997 injecteerden Israëlische geheime agenten traagwerkend, maar dodelijk gif in zijn lichaam. Tien Israëlische spionnen waren voordien verkleed als Canadese toeristen en gebruik makend van Canadese paspoorten Amman binnengekomen. Toen Netanyahu geen tegengif wilde geven op verzoek van Koning Hussein van Jordanië, moest toenmalig VS-president Bill Clinton er aan de pas komen om dit alsnog te bewerkstelligen. De geestelijke leider van Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, werd door Israël vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van twee Israëlische spionnen door Jordanië. Deze Mossad-agenten wilden schuilen in de Israëlische ambassade na de aanslag op Meshal.
Het was niet de eerste keer dat de Mossad gebruik maakte van bedriegelijke Canadese passen. Zo droeg een agente van de Mossad een Canadees legitimatiebewijs toen zij in 1973 in Noorwegen een moordaanslag pleegde op een man die werd verdacht van medeplichtigheid bij de afslachting die men in München aanrichtte onder de Olympische atleten van Israël. De Mossad viel in Noorwegen overigens de verkeerde man aan.
Bij de moordaanslag op Mahmoud al-Mabhouh maakte de Mossad opnieuw gebruik van valse – Britse, Ierse, Franse en Duitse – paspoorten.
Reeds in 1987 protesteerde Londen bij Tel Aviv voor het gebruik van valse Britse paspoorten. Tel Aviv beloofde toen plechtig aan Londen om Mossad-agenten niet langer te voorzien van Britse nep-paspoorten. De identiteit van zes Britse burgers die in Israël wonen werd in januari 2010 echter gebruikt voor de moordaanslag in Dubai. Zeven van de mobieltjes benut door de moordenaars hadden bovendien Oostenrijkse SIM-kaarten.
In 2004 maakte Nieuw-Zeeland nog bekend dat de Mossad hun paspoorten namaakte voor gebruik door geheime agenten. Met serienummer N379 in hun neppaspoort zouden de Mossad-agenten geen visa meer nodig hebben voor diverse landen. Bovendien kon men deze paspoorten ook aan terroristen zoals al-Qaida doorgeven voor duistere doeleinden. De Thaise politie arresteerde in april 2004 een Thai en een Pakistaan die zo'n paspoort in hun bezit hadden gekregen, wellicht dankzij de Mossad.
De Israëlische spionnen Uri Kelman en Eli Cara werden na twee maanden gevangenisstraf in Auckland uitgewezen naar Tel Aviv. Hun dekmantel voor een moordaanslag in een derde land was eraan. Diverse valse paspoorten van Nieuw-Zeeland werden door de Mossad eveneens gebruikt in Irak. Deze Mossad-mensen leerden de Amerikanen ondermeer hoe ze de Irakezen moesten martelen in Abu Ghraib. Waarvoor een vals Mossad-paspoort allemaal niet nuttig kan zijn...
Kennis nemend van de hiervoor vermelde informatie, dat zelfs een Thai met een paspoort van de Mossad kan rondlopen, wordt het toch uitkijken geblazen voor mij.

Stop de smerige politiek van Israël - Deel 3

23 februari 2010


Er zijn nogal wat mensen, die ervan dromen om op vakantie naar Israël te gaan, maar dan bleef ik toch liever thuis of koos een andere richting. Al eerder hoorde ik van mensen, die het toch een keer wilden proberen, dat de bevolking verschrikkelijk onsympathiek was. Zelfs vond ik deze opmerking op een site: Een bezoekje aan Israël is alleen al om de schofterige behandeling op het vliegveld door de douanebeambten een beproeving. Israël blijft een joodse enclave van apartheid en racisme in de Arabische wereld en dit werd de laatste weken opnieuw duidelijk met tal van voorbeelden (deze opsomming is uiteraard niet volledig). Ooit was de apartheid in Zuid-Afrika een voortdurend strijdpunt, waar wereldwijd met schande over werd gesproken, wat thans o.a. in Israël, Palestina en Gaza gebeurt, haalt het nieuws helemaal niet.

Zo mogen toeristen in Israël-Palestina niet langer gebruik maken van Palestijnse bussen die Bethlehem verbinden met Jeruzalem. Toeristen worden van de Palestijnse lijnbus 11 geplukt en moeten gebruik maken van de tunnelbus of de Israëlische militaire checkpoint 300 (Gilo).
Op 4 december 2009 wordt de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Micheál Martin en andere ministers de toegang tot de Gazastrook ontzegd door Israël en op 9 december 2009 werd een delegatie van EU-parlementsleden de toegang tot de Gazastrook verboden.
Op 22 januari 2010 werd door de Israëlische minister van Publieke Veiligheid, Yitshak Aharonovitch, de publieke diploma-uitreiking voor Palestijnse studenten verboden in Umm Al-Fahm.
Israël laat nog steeds geen muziekinstrumenten, boeken en kleding toe tot de Gazastrook. En dan geeft het de schuld aan Hamas, dat muziek zou verbieden onder de Palestijnen in de Gazastrook.
Duizenden Palestijnen wonen in lemen huizen na de verwoestende oorlog, die Israël tegen anderhalf miljoen Palestijnen ontketende. Israël verbiedt immers de toegang van alle bouwmaterialen in de Palestijnse kuststrook.
Op 30 januari 2010 ontkent de Israëlische staat tegenover de Verenigde Naties oorlogsmisdaden in de Gazastrook, maar enkele dagen later krijgen twee Israëlische militairen wel een berisping voor het gebruik van witte fosfor. Hebben dan die twee op eigen houtje gehandeld? Nederland, bij monde van de CDA-rat Verhagen is één van de zes landen, die afstand neemt van het gedane onderzoek naar oorlogsmisdaden in de Gazastrook door Israël.
Op 9 februari 2010 neemt Tel Aviv de werkvergunning af van diverse buitenlandse NGO-leden. 120 NGO's, die humanitaire hulp geven aan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook worden getroffen door de Israëlische maatregel.

Zie in dit verband ook de onderstaande link:
Hebben we nog niet zo lang geleden de Berlijnse muur neergehaald, gaat Israël een nieuwe bouwen. De geschiedenis herhaalt zich steeds.


Stop de smerige politiek van Israël - Deel 4

24 februari 2010

Toch een heel vreemde zaak, terwijl Israël zelf ook illegaal kernwapens bezit, staat het nog helemaal niet vast, dat Iran daar ook de beschikking over heeft. Lees daarover ook mijn eerdere artikel "Bent u klaar voor de volgende joodse oorlog?". Iran zegt nog steeds, dat het uranium wilt verrijken voor vreedzame doeleinden, namelijk ten behoeve van de eigen energie-voorziening. En logisch, dat men de eigen kerncentrale's wil beschermen met luchtafweer raketten. Bovendien zeggen Amerikaanse inlichtingenbronnen, dat Iran mogelijk zelfs pas in 2015 over kernwapens zou kunnen beschikken. En het is aan de IAEA om vast te stellen in welk stadium Iran zich bevindt, het is niet Israël, die bepaalt, welke sancties er aan Iran moeten worden opgelegd. En de bondgenoten van Iran met voorop Rusland, geruggesteund door China hebben al gewaarschuwd niet te proberen Iran buiten spel te zetten door verlammende sancties tegen de energie- en banksector in de Islamitische Republiek. En het Kremlin onthoudt zich van openlijke steun voor verdere sancties van de VS, ondanks druk vanuit Israël en natuurlijk Israël vazal Hillary Clinton. Rusland wil alleen praten over sancties, die gericht zijn op verdere non-proliferatie overwegingen, Iran moet niet een tweede Iraq worden.

Noem het zo u wilt - ontwrichtend, verlammend - Rusland zal niet meewerken aan sancties of maatregelen, die zouden kunnen leiden tot politieke of economische of financiële isolatie van Iran, aldus de vooraanstaande Russische diplomaat Rozhkov tegenover journalisten in Moskou. En hij vroeg zich voorts af, wat het verbieden van bankverkeer met Iran te maken heeft met het door Iran ondertekende non-proliferatieverdrag? Dit is een financiële blokkade. En sancties op olie en gas zijn er alleen op gericht het land en het regime te verlammen. Iran bezit 16 procent van de totale gasreserves op aarde en 11 procent van de olie, maar zit ernstig verlegen om investeringen om de grondstoffen te kunnen winnen.

Teheran ontkent dat het een atoombom wil maken. Maar de nucleaire waakhond van de VN zei vorige week ineens, dat het vreesde, dat Iran toch pogingen deed om een atoomwapen te produceren, maar op welke informatie is dat gebaseerd? Is soms Saddam Hoessein gesignaleerd in Iran met wat kernbommen in zijn broekzak?
Wel moet gezegd worden, dat ook Russische diplomaten voor het eerst openlijk twijfels uitspraken over de ware beweegredenen achter Iraans nucleaire activiteiten, maar ze zeiden ook dat de uiteindelijke beslissing bij de grote baas Vladimir Poetin ligt. Maar Poetin, tegenwoordig in de rol van premier, geeft zelden commentaar over Iran, hoewel hij het Westen afgelopen jaar wel waarschuwde Iran niet in de hoek te duwen.

We denken, dat de weg van sancties niet de juiste is, zegt Rozhkov, omdat daardoor de situatie op een dood spoor geraakt, en van een dood spoor kan men alleen met geweld vanaf komen. Daar staat Rusland en zeker ook niet te vergeten China, niet achter.
De Russische handel met Iran is per jaar 3 miljard US dollar waard en daarnaast levert Rusland ook wapens aan Iran, al heeft Israël Moskou onder druk gezet om daarvan af te zien wat betreft de geplande (en al betaalde) levering van S-300 luchtverdedigings systemen. En je zou je zelfs de vraag mogen stellen, mag een land zich niet verdedigen tegen een mogelijke buitenlandse aanval? Nimmer in zijn bestaan heeft Iran een ander land aangevallen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zei woensdag 24 februari 2010, dat Rusland de verdedigingssystemen - die Iraanse nucleaire installaties zouden kunnen verdedigen - niet zal leveren wanneer dat de stabiliteit in de regio in gevaar zou brengen. Maar mijns inzien is het niet Iran, maar Israël, die de mogelijke stabiliteit in de regio in gevaar zou kunnen brengen.

Gaan we nu sancties tegen Israël uitvaardigen?

Stop de smerige politiek van Israël - Deel 5

27 februari 2010


Dit is het schokkende slotartikel van mijn reeks over de smerige politiek, zoals die door Israël wordt bedreven. En ik wordt zo nu en dan aangevallen, omdat ik diegenen, die achter de misdaden begaan in Gaza, joodse ratten noem. Iedere jood, ongeacht of die in Israël of elders in de wereld woont en iedere Zionist, die dit goedkeurt, zou zich moeten schamen voor het leed, dat de bevolking van Gaza heeft moeten ondergaan. Ik verwijs nu reeds naar de schokkende beelden, die u kunt vinden onder aan de pagina, waar ik verwijs naar een Youtube video.

Veertig jaar al houdt Israël de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan bezet. Veertig jaar van onderdrukking en instabiliteit. Dat is niet zomaar een stelling, maar grondig gedocumenteerd en vastgesteld door verschillende VN-instanties. Het laatste rapport van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden is daarin overduidelijk: ER IS SPRAKE VAN RACISME, KOLONISATIE, JA ZELFS VAN APARTHEID. Stonden wij ooit te juichen, toen Zuid-Afrika de politiek van apartheid afschafte, nu is het weer terug, zoals al eerder gesteld, de geschiedenis herhaalt zich steeds. Maar de lijdensweg van de Palestijnen startte vroeger dan 1947. Na jarenlange Ottomaanse bezetting zorgde het geheime Brits-Franse (Sykes-Picot) akkoord van 1916 voor de verdere kolonisatie van het Midden Oosten. Een jaar later spraken de Britten in een brief aan een van de Zionistische leiders over een Joods Nationaal Tehuis. Dit voornemen kreeg uiteindelijk gestalte in een plan, dat als een van de eerste grote dossiers op de tafel kwam te liggen van de net opgerichte Verenigde Naties. Met VN-resolutie 181 beslisten de voornamelijk nog Westerse mogendheden in de Verenigde Naties om het historische Palestina op te splitsen in een Joods en een Palestijns deel. Dat een gebied zonder instemming van de plaatselijke bevolking toegewezen wordt aan een ander volk, behoorde tot de normale koloniale gang van zaken, net zoals de willekeurige opdeling van de hele Midden-Oostenregio, waarvan we nu nog altijd de gevolgen zien.

Het was bovendien geen rechtvaardig plan, want er werd iets meer dan de helft van het oude mandaatgebied afgestaan aan slechts een derde van de (Joodse, voornamelijk ingeweken) bevolking. De oprichting van de staat Israël in mei 1948 was een duidelijke pasmunt voor het enorme leed dat het eeuwenoude Europese anti-semitisme de Joodse bevolking heeft aangedaan. De Palestijnen zouden m.a.w. het gelag betalen van de Europese Jodenvervolging en de gruwelijke Nazi-genocide op de Joodse bevolking. Vanuit Joods perspectief gezien is er trouwens helemaal geen sprake van kolonisatie, maar van terugkeer uit de diaspora naar Eretz Israël (Land van Israël) of meer religieus: Eretz Hakodesh (het heilige land). De Israëlische onafhankelijkheidsverklaring verwijst naar die bijbelse historische context en spreekt van de oprichting van een Joodse staat in Eretz-Israël (Land van Israël), die de "staat van Israël" zal worden genoemd. Hoewel er heel wat Palestijnen in het gebied van die Israëlische staat leefden, werd het een staat voor de Joden en bijgevolg niet voor de Palestijnen. Bovendien lieten de opstellers ervan bewust in het midden welke de grenzen waren van die staat. In de oorlog die volgde op het vertrek van de Britten slaagden de Israëlische troepen erin om tot behoorlijke gebiedsuitbreidingen te komen. Het ging niet om toevallige of willekeurige veroveringen, wel om een goed voorbereid veroveringsplan.

Ben Goerion, de eerste premier van Israël, was al tijdens de grote Arabische opstand van 1936 duidelijk in wat de uitdagingen waren: "Wij en zij willen hetzelfde. Beiden willen we Palestina. En dat is het fundamentele conflict". Tien dagen na de onafhankelijkheidsverklaring openbaarde Ben Goerion zijn strategie, die hij aan de generale staf voorlegde: Jeruzalem en Noord-Galilea vormden prioriteiten in die verovering, en zo geschiedde. Aan de Israëlische zijde van de Groene bestandslijn van 1949 lag nu al 78 procent van het historische Palestina. De ultranationalisten van de Stern Gang wilden meteen verder gaan, streefden naar de oprichting van een "Vrij Judea" buiten de Groene Lijn en vermoordden de VN-bemiddelaar Folke Bernadotte, die probeerde een vergelijk te vinden om uit de crisis te geraken. Een van de leiders van de Stern Gang en opdrachtgevers tot de moord, Yitzhak Shamir, werd later premier.

Die episode is heel belangrijk om de politiek van Israël in latere decennia te begrijpen. De verovering van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in de zesdaagse oorlog van juni 1967 zorgde er voor het eerst voor, dat het volledige grondgebied onder Israëlische controle kwam. Voor de Verenigde Naties is er sindsdien sprake van een bezetting en moeten de Israëlische troepen zich terugtrekken (VN-veiligheidsraad resolutie 242). Maar Israël denkt daar anders over. Sinds zijn ontstaan heeft Israël nog altijd geen officiële grenzen gedefinieerd en streeft het naar gebiedsuitbreiding. In 1980 wordt Oost-Jeruzalem bij Israëlische wet officiëel geannexeerd en is er sindsdien sprake van een "eeuwige hoofdstad", die "één en ondeelbaar" is. De veiligheidsraad van de VN verklaarde deze "Jeruzalem Wet" nietig (VN-VR 478), maar deed verder niets.

Kort na het begin van de bezetting, startte de kolonisatie van de veroverde Palestijnse gebieden. Tijdens de Oslo-onderhandelingen was het de Israëlische onderhandelings positie om zoveel mogelijk van dat gekoloniseerde gebied bij Israël te voegen. Tijdens dit zogenaamde "vredesproces" werden de kolonies verder uitgebreid en in snel tempo nieuwe wooneenheden bijgebouwd. Premier Ehud Barak kon in dat opzicht trouwens betere resultaten voorleggen dan zijn extreemrechtse voorganger Benjamin Netanyahu. Tijdens Oslo verdubbelde de kolonistenpopulatie bijna. Israël sprak van een natuurlijke aangroei (die drie keer zo groot was dan in Israël zelf). De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft al verschillende keren formeel gesteld, dat de nederzettingen gebouwd zijn in bezet gebied en dat ze illegaal zijn (VN-Veiligheidsraadresolutie 446), maar doet daar wederom niets aan. Israël weigert te spreken van "bezette" gebieden en gebruikt de term "betwiste gebieden". De voormalige premier Olmert laat er trouwens geen twijfel over bestaan, dat heel "Judea" en "Samaria" (Zionistische termen voor de Westelijke Jordaanoever), deel uitmaken van Eretz Israël, maar dat demografische overwegingen Israël verplichten om een deel van dat historische territorium af te staan.

Het volgende citaat uit een toespraak op een van de jaarlijkse Herzliya Conferenties is daarin zeer duidelijk: "Het bestaan van een Joodse meerderheid in de Israëlische staat kan niet gehandhaafd blijven met de voortdurende controle over de Palestijnse bevolking van Judea, Samaria en de Gaza-strook. We staan vastberaden achter het historisch recht van de bevolking van Israël op het hele land van Israël. Elke heuvel in Samaria en elke vallei in Judea maakt deel uit van ons historisch thuisland. Maar de keuze tussen het verlangen van elke Jood om het even waar te laten wonen in het land van Israël en het voortbestaan van de Israëlische staat als een Joods land, verplicht ons ertoe om delen van het Land van Israël af te staan. Israël zal de controle behouden over de veiligheidszones, de Joodse nederzettingen en die plaatsen, die een belangrijke nationale betekenis hebben voor het Joodse volk, eerst en vooral een verenigd Jerusalem onder Israëlische soevereiniteit. Er kan geen Joodse staat zijn zonder de hoofdstad Jeruzalem in het centrum" (Olmert, januari 2006).

Nochtans legt de zogenaamde internationale gemeenschap (eufemisme voor het Westen) de verantwoordelijkheid voor de impasse van het Israëlisch/Palestijns bezettingsconflict bij de Palestijnen. Zij hebben immers een terreurorganisatie aan de macht geholpen, die het bestaansrecht van Israël ontkent, kiest voor geweld en wil de akkoorden niet respecteren. Allemaal argumenten, die nog meer van toepassing zijn op Israël zelf. De "internationale gemeenschap" beslist tot een absurde logica: Opnieuw wordt de kolonisator ongemoeid gelaten (zelfs economisch en militair gesteund), de gekoloniseerde Palestijnen worden gestraft met een internationale boycot. Wat diezelfde internationale gemeenschap vergeet is dat Hamas een symptoom is van de jarenlange weigering om Israël te verplichten het internationale recht te respecteren, een einde te maken aan de bezetting en het recht op terugkeer van de oorspronkelijke gevluchte bewoners te garanderen. De immense tolerantie ten aanzien van Israël maakt de situatie elke dag uitzichtlozer.

Een twee-staten-oplossing is door de straffeloze Israëlische creatie van feiten op de grond een de facto onmogelijkheid aan het worden. Dat betekent dat er nu - en niet morgen - moet worden gehandeld om verdere verrotting van de situatie te voorkomen. De VS en de EU hebben de sleutel in handen: als belangrijke handelspartners en politiek en militaire steunverleners van Israël beschikken ze over de middelen om een einde te maken aan de bezetting. Maar helaas stellen deze politiek-economische machtsblokken zich huichelachtig op. Twee-maten-twee-gewichten is de constante in hun beleid. Sprekend voorbeeld is De Guchts bezoek, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken, aan de regio, toen hij op een gegeven moment stelde, dat de Palestijnse Autoriteit naast de gekende voorwarden er ook voor moest zorgen, dat de "ontvoerde" Israëlische korporaal Shalit moet worden vrijgelaten. Punt. Onze minister vergat het ook nog even te hebben over de bijna 10.000 Palestijnse politieke gevangenen (onder wie 400 kinderen), de gevangen genomen ministers en gekozen parlementsleden. Dat soort eenzijdigheid werkt al jaren behoorlijk storend en heeft al tot heel wat frustatie geleid bij de Arabische bevolking in de regio. Historische, geostrategische en veel andere redenen zorgen ervoor, dat in het Westen elke logica en elke redelijkheid compleet zoek is.

Dan wijs ik verder nog op het rapport van John Dugard, die niet de eerste de beste is. Hij is speciaal rapporteur voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en brengt geregeld verslag uit over de situatie in de Palestijnse gebieden. Het rapport is een grote opsomming van Israëlische wanpraktijken, mensenrechten schendingen, oorlogsmisdaden, inbreuken op het internationaal recht, en spaart ook het Westen niet: "Er zijn andere regimes, zeker in ontwikkelingslanden, die de mensenrechten schenden, maar er is geen enkel ander geval, waarin een aan het Westen geliëerd regime de zelfbeschikking en de mensenrechten ontzegt aan een volk in ontwikkeling en dit voor zo'n lange periode. Dit verklaart waarom de Bezette Palestijnse Gebieden een test geworden zijn voor het Westen, een test waarin ze beoordeeld zal worden op haar engagement ten aanzien van de mensenrechten. Als het Westen faalt voor deze test, kan het moeilijk verwachten, dat de ontwikkelingslanden oprecht werk maken van de verbetering van de mensenrechten in hun eigen landen, en het ziet er naar uit, dat het Westen niet zal slagen voor deze test. De Europese Unie betaalt gewetensgeld aan het Palestijnse volk via het Tijdelijk Internationaal Mechanisme, maar niettemin sluit het zich aan bij de Verenigde Staten en andere Westerse landen, zoals Australië en Canada, die nalaten druk uit te oefenen op Israël om Palestijnse zelfdeterminatie te aanvaarden en te stoppen met het schenden van mensenrechten. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Russische federatie, zijn mede schuldig aan deze nalatigheid. Het rapport van Dugard, aangeboden eind maart 2007 is straalweg genegeerd bij pers en politiek. Erger nog, de handel tussen Israël en de Europese Unie bloeit als nooit tevoren. Verder worden ondanks stringente wetgevingen rustig verder wapens naar Israël geëxporteerd en als klap op de vuurpijl komt daar nog de beloning vanuit de NAVO om na de oorlog in Libanon met Israël een verregaand militair samenwerkingsakkoord aan te gaan. Het tart elke verbeelding en het voedt, zoals gezegd, vooral de frustratie bij de lokale bevolking. Welke redelijkheid kunnen we nog van de getroffen bevolking vragen als Westerse machten zich zo onredelijk en hypocriet opstellen?

Op onderstaande video kunt u de vaak schokkende beelden zien van de terreur, die Israël tegen de bewoners van de Gazastrook gebruikte. Je moet daarvoor wel een gratis Youtube account hebben om de video te kunnen bekijken. Klik op onderstaande link:

Angst voor Vrede

27 februari 2010

We gaan maar verder met wat artikelen over Palestina, omdat ik de afgelopen dagen wat bemoedigende reacties kreeg van Israël supporters. Weinig inhoudelijk, maar meer in de trant van de beschuldiging, dat ik de geschiedenis zit te verdraaien. Welnu, die kan ik niet verdraaien, geschiedenis ontstaat in de loop der jaren. Maar ik zal een voorbeeld geven hoe het een en ander werkt. Sinds ene Bush Jr. aan de macht kwam in de VS, is de "War on Terror" gestart, Bush zei letterlijk: "Of je bent met ons, of je bent met de terroristen". Dat gezegde herinnerde ik mij weer, toen in de media melding werd gemaakt van een moordaanslag in Dubai, die vrijwel zeker gelinkt kan worden aan de Mossad, een moord in opdracht dus van de Israëlische regering met gebruikmaking van valse paspoorten. Stel nu, er wordt een diplomaat uit Israël vermoord in Brussel en de daders zouden uit Iran komen, met valse paspoorten uit bijv. Marokko, Syrië en Turkije, dan zou de volgende dag de VN bij elkaar komen en sancties afkondigen tegen Iran. Maar wat gebeurt er na de aanslag in Dubai? Helemaal niks.

Niettemin beefde het regime van Netanyahu deze week van angst, niet omwille van Syrische troepenbewegingen, Iraanse verklaringen rond het nucleaire programma, raketten van het Palestijns verzet of dreigementen van het Libanese Hezbollah. Nee, het extreem-rechtse Israëlische kabinet kreeg het Spaans benauwd door het risico op vrede, omdat Fatah en Hamas eind maart hun jarenlange strijd willen beëindigen en 54 Democratische volksvertegenwoordigers in de V.S. president Obama opriepen om een einde te maken aan de blokkade van de Gazastrook.

Israël en vrede zijn elkaars opponenten, het ene sluit het andere uit. Komt er vrede, dan verdwijnt Israël in zijn huidige staatsvorm en zullen alle onderdanen dezelfde rechten moeten krijgen in Israël. Dat is meteen het einde van het apartheidsregime en de kolonisering van Palestijnse grond. Het Zionistische project van een unieke joodse staat gaat dan meteen naar de haaien. Een gelijksoortig scenario deed zich voor in 1982, toen vrede te dicht bij kwam voor Tel Aviv, na een staakt-het-vuren tussen Israël en de PLO en het vredesplan van de Arabische Liga van 1981. Zowel de Palestijnen als de Arabische Liga eisten toen met internationaal aanhoren een Palestijnse staat op basis van de grenzen van 1967. In 1982 begon Israël als reactie met de invasie van Libanon. Of een ander voorbeeld van de Israëlische angst voor vrede, toen na maanden staakt-het-vuren door Hamas, Israël de Gazastrook bleef afgrendelen en uithongeren en uiteindelijk de gekende Gaza-oorlog daar begon.

De geschiedenis herhaalt zich nu, na de uitdrukkelijke wens uit diverse hoek om serieus rond de tafel te gaan zitten en vrede op korte termijn te bewerkstelligen in de regio. De V.S. wensen na de terugkeer van de Amerikaanse ambassadeur in Damascus, dat Syrië de banden met Iran op een laag pitje zet. De Syriërs lieten al weten, dat ze geen dictaten van Obama uitvoeren. Ze bevestigen de goede banden met Iran. De door Israël bezette Syrische Golanhoogte blijft voor hen een primaire hindernis voor vrede in de regio.

Netanyahu en zijn kabinet moesten deze week dus alle zeilen bijzetten om vrede te vermijden om het voortbestaan van Israël als Apartheidsstaat te garanderen.

Twee Palestijnse historische moskeeën in bezet gebied werden op een Israëlische erfgoedlijst geplaatst. Israël blijft halsstarrig weigeren om de bouw in de kolonies op te geven (ondanks een zogenaamd "moratorium van tien maanden") en haalt nu een oud dossier onder het stof tevoorschijn, voor bijkomend 600 kolonistenhuizen in bezet Oost-Jeruzalem. Zowel de bouwwerkzaamheden als de kolonies en de bewoning aldaar door Israëlische burgers zijn illegaal volgens de Vierde Conventie van Geneve, die burgers in oorlogstijd moet beschermen, als VN-resolutie 446 en 452 van de Veiligheidsraad (1979). Israël heeft echter lak aan VN-resoluties, zo ook aan resolutie 1701, toen het in de nacht van woensdag op donderdag constant met Israëlische oorlogsvliegtuigen boven heel Libanon vloog. Vrijdag pakte de Libanese veiligheidsdiensten de Israëlische Mossad-spion Michel Abdo uit Baabda op, alvorens hij inlichtingen kon overbrieven aan Israëlische officieren in de Ukraïne. Israël blijft zich dus als een bezettende macht in Libanon gedragen. En hoe meer onstabiliteit in de regio, hoe minder aandacht er gaat naar vredesvoorstellen om een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijns conflict. Met de Israëlische wandaden tegen Palestijns erfgoed, nieuwe huizen in de kolonies en oorlogsvliegtuigen boven Libanon blijven vredesvoorstellen, die een Israëlische ondemocratische staat zouden opdoeken, weer even in de koelkast.

Ooit had Midden Oosten specialist Alan Hart, die meer dan 30 jaar de ontwikkelingen daar heeft gevolgd een gesprek met de voormalige premier van Israël, Golda Meir. Hart vroeg haar in een radio-uitzending: "U zegt dus dat wanneer Israël gevaar zou lopen op het slagveld verslagen te worden, het land bereid zou zijn de regio en zelfs de hele wereld in zijn val mee te sleuren?". Meir kordate antwoord luidde: "Ja, dat is precies wat ik zeg". Is dat ook het standpunt van de huidige regering onder Netanyahu? Ik vrees het van wel.

Mossad Moordaanslag in Dubai

4 maart 2010


De door de Mossad in Dubai gepleegde moordaanslag op Mahmoud al-Mabhouh, de opperbevelhebber van de militaire vleugel van Hamas (van de democratisch gekozen regering van Palestina) is opnieuw een provocatie door de rechts extremistische Zionistische regering onder aanvoering van Benjamin Netanyahu. Al eerder is de vraag gesteld, wat er gebeurd zou zijn, als bijv. de geheime dienst van Iran, met behulp van valse paspoorten, een aanslag zou hebben gepleegd op een official van Israël? Vrijwel zeker was de volgende dag de VN veiligheidsraad bijeen gekomen om sancties tegen Iran voor te stellen. Maar wat is er nu gebeurd, helemaal niks, het gebruik van valse paspoorten schijnt men kwalijker te vinden dan de daad op zich. De aanslag, de Israëlische provocaties op de West Bank en in bezet Jerusalem zijn bedoeld als onderdeel van het plan van Israël het geweld verder aan te moedigen. Dit is een bijzonder gevaarlijke en illegale strategie, die de Verenigde Staten en de wereld moet zien te voorkomen en te stoppen.

De locale kranten in de regio zijn het erover eens, dat Israël erop uit is het conflict met de Palestijnen te laten escaleren en zelfs bezig is aan te moedigen tot oorlog in de regio. Ik verwijs in dit verband ook naar mijn eerdere artikel Angst voor Vrede, waarin aan voormalig premier van Israël, Golda Meir, de vraag werd gesteld of Israël bij verlies op het slagveld, bereid zou zijn de hele wereld in brand te zetten, waarop zij antwoordde” “Ja, dat is precies wat ik zeg”. Dat standpunt is nog steeds van kracht en er kan zelfs nog een racistische uitspraak van een andere voormalige minister van Israël, Menachem Begin, aan worden toegevoegd, die in de Knesset openlijk zei: “Palestijnen zijn op twee benen lopende monsters”. Zeg dat nou eens van joden en je hebt in no time een inbox vol met dreigementen.

Om meer te begrijpen van de strategie tot het aanmoedigen van oorlog in de Midden Oosten regio, is het noodzakelijk te weten welke mensen er achter zitten, die ook betrokken waren bij het verborgen houden van de waarheid over 9/11. Allereerst is daar Michael Chertoff, Israëlisch burger en zoon van een Mossad agent, die zich vanaf zijn positie als hoofd van het Departement van Homeland Security bezig houdt met terrorisme bestrijding. Zie ook deze link op Wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff
Dan is daar voorts Kenneth Feinberg, de leider van het 9/11 Slachtoffer Compensatie Fonds, die ca. 7 biljoen dollar uitdeelde in ondoorzichtige uitbetalingen, die vooral ten doel hadden te voorkomen, dat familie van de slachtoffers hun recht zochten bij justitie met het risico, dat er meer aan het licht zou komen, dan men wilde. De vrouw van Feinberg is lid van het bestuur van Joodse gouverneurs, de moeder organisatie van Zionistische terreur, de staat Israël en de Mossad. En tenslotte hebben we nog Alvin K. Hellerstein, een rechter in New York City, die de rechtzaken regelde voor alle onrechtmatige daad aanklachten gedurende 9/11. In meer dan 8 jaar tijd is er geen enkele aanklacht door de rechtbank behandeld en slechts in één of twee gevallen is er een regeling getroffen buiten de rechtbank om. Hellerstein is een toegewijde Zionist, wiens zoon in een illegale joodse nederzetting woont op de bezette West Bank.

Terugkerend naar de gepleegde aanslag in Dubai, dan begrijpen we nu, dat Israël in geen enkel opzicht de bedoeling heeft tot vredesoverleg te komen en uitsluitend de situatie verder wil laten escaleren. Al-Vefagh, een vooraanstaande krant in Iran, zegt over de plannen van Israël het volgende:
De plannen van Israël om Palestina op te slokken hebben het toppunt bereikt. Het plan om Palestina van de kaart te vegen en de situatie te laten escaleren, boven het treffen van een regeling, daagt aan de horizon.
De Palestijnse krant “Al-Quds” zegt het volgende over Israël:
De recente Israëlische agressie tegen de sancties t.o.v. de Al-Aqsa moskee en het aanvallen van gelovigen door het Israëlische veiligheid apparaat, maken deel uit van de recentie serie escalaties door Israël in de afgelopen weken .... ze laten zien dat Israël vastbesloten is het conflict te laten verergeren.
En tenslotte hebben we een artikel in de Palestijnse krant Al-Ayyam, die stelt:
De stilte, die de US betracht, laat zien dat de voortdurende pogingen om de onderhandelingen te hervatten, zijn bedoeld om tijd te rekken en we wellicht zullen moeten wachten tot na de volgende nieuwe Palestijnse intifada of zelfs oorlog.

Bij de moord in Dubai heeft de politiechef Lt. Gen. Dhahi Khalfan Tamim echter snel en efficient werk geleverd door 11 van de 27 verdachten te identificeren en in verband te brengen met de gepleegde moord in een hotelkamer in Dubai. Tamim heeft de chef van de Mossad Meir Dagan verzocht het moordplan op te biechten of de betrokkenheid van de Mossad bij de moord te ontkennen. De politie van Dubai beschikt over gedetailleerde informatie m.b.t. de gebruikte paspoorten door de Mossad moordenaars, alsmede de gebruikte aankomst – en vertrek route. Enkele van de moordenaars kwamen en gingen terug naar Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. Maar of deze landen een nader onderzoek zullen instellen naar het misbruik van hun nationale paspoorten, is zeer de vraag. Er is een lijst opgesteld van 26 verdachten, die worden gezocht voor de moord in Dubai. Tenminste twee van deze verdachten zijn naar men zegt, teruggekeerd naar de USA. Eén op 14 februari, die in het bezit was van een Brits paspoort, de ander, in het bezit van een Iers paspoort, keerde terug naar de USA op 21 januari 2010. Het lichaam van Mabhouh werd op 20 januari 2010 gevonden in zijn hotelkamer. Zal het Departement van Homeland Security trachten de Israëlische moordenaars in de USA te vinden? Zit er niet echt in.

Maar er is wel een les te trekken uit de moord op een Hamas leider in Dubai. De informatie, die de autoriteiten van Dubai hebben verstrekt over de moord, geeft aan, dat hun politie apparaat technisch competent en professioneel is. De gedetailleerde informatie, die zij hebben verstrekt over de verdachten, is het resultaat van normaal onderzoek, terwijl het toch superieur is aan de gebrekkige informatie, die de FBI ooit verstrekte over de 19 terroristen bij de 9/11 kapingen, waarbij 3.000 Amerikanen het leven lieten. Of kan het zijn, dat er een andere reden is, waarom de justitie van de USA zo onbekwaam omgaat met door Israël gepleegde misdaden?

De joodse plannen voor Palestina!

16 maart 2010

Bij de laatste verkiezingen in Israël is duidelijk gebleken, dat de onverzoenlijke Lieberman een overwinning heeft behaald met zijn extreme standpunten, waarover met Israël geen discussie mogelijk is. Sinds Menachem Begin, die zei in de Knesset: "Palestijnen zijn op twee benen lopende monsters" is er eigenlijk niets veranderd in Israël. Ze beschouwen zich als superieure wezens boven ieder ras en het fascisme, dat door hen beleden wordt, neemt nog dagelijks toe. Zelfs de oorlogscrimineel Sharon zei ooit openlijk: "Do not bother what the Americans might say, they do what we tell them to do". En het streven naar Apartheid begint nu onder Lieberman duidelijke vormen aan te nemen, die openlijk verkondigt, dat hij bussen wil klaarmaken om de Palestijnen over de grens te zetten. Deze man met dit gedachtengoed heeft het nu zelfs gebracht tot Minister van Buitenlandse Zaken, een vriend van Verhagen. Er is echter ook een goede kant aan: We weten nu tenminste openlijk waar Israël voor staat.

Er zijn wel voldoende aanwijzingen, dat Israël de kant uitgaat van de uitdrijving van de Palestijnen. Allerlei nieuwe maatregelen en wetten maken het de Palestijnen met de dag moeilijker en ze verliezen dagelijks terrein. De tactiek is nog steeds dezelfde als bij de oprichting van de joodse staat: je moet het langzaam en stilletjes doen. Geen volle autobussen met have en goed, want dan krijg je gedonder. Israël wijkt geen duimbreed van deze strategie af, mede gesteund door de Verenigde Naties, die al ontelbare resoluties heeft aanvaard, maar waaraan nimmer consequenties zijn verbonden. Het is maar weinigen bekend, dat toen Israël in 1948 het lidmaatschap van de Verenigde Naties aanvroeg, dat prompt werd geweigerd. Een jaar later werd Israël via resolutie 273 van de Algemene Vergadering wel toegelaten, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het onvoorwaardelijk de resoluties van de VN zou eerbiedigen. Iedereen weet, dat Israël die resolutie nooit heeft nageleefd, evenmin als het verdelingsplan van 1947 en de resolutie over de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Nu zijn we dus op het punt aangekomen, dat over die terugkeer helemaal niet meer gesproken kan worden en de Palestijnen zelfs per bus het land uit worden gezet. En de wereld reageert voorbeeldig:
1.       •Ze mogen de vice-president van de Verenigde Staten openlijk belachelijk maken. Ze verontschuldigen zich alleen, dat het gebeurd is op het verkeerde moment en ook dat is zeer ongeloofwaardig. Er zijn plannen voor 50.000 nieuwe woningen en Netanyahu weet dat niet? Biden gaat terug naar huis met de boodschap, dat Israël een goede vriend blijft.
2.       •Israël zegt zonder blikken of blozen, dat ze 1600 nieuwe woningen gaan bouwen in Oost Jerusalem en het Westen, incl. de EU putten zich nog maar eens uit in veroordelingen, die ze van een papiertje lezen. Maar sancties uitvaardigen? Vergeet het maar.
3.       •Het is gewoon misdadig en onmenselijk om de Palestijnen over de grens te zetten. En er zijn voldoende aanwijzingen, dat daartegen weinig gedaan zal worden, want ze zijn al zo lang met die plannen bezig.
Er is enkele maanden geleden, na Gaza, nog maar pas een nieuw landbouwakkoord gesloten met de EU. Er was de brutaliteit in Gaza, de blokkade die nog steeds plaatsvindt, geld van de internationale gemeenschap, dat niet binnenkomt, hooggeplaatst internationaal bezoek, dat geweigerd wordt, de flagrante aankondiging van de nieuwbouw, enz., enz. Daarna keurt de EU het Goldstone rapport goed, maar in een sterk afgezwakte versie, na Israëlische tussenkomst. De landen moeten alleen toezien wat er gebeurt. Essentiëel betekent dat zeer weinig. De pro-uitslag van de stemming was helemaal niet denderend. Israël zegt in een uitgekiende public relationscampagne, zonder enig bewijs, dat het rapport éénzijdig is en de EU zegt in grote getale ja. Israël doet gewoon wat het wil en als de Palestijnen eruit moeten, dan zal de public relationscampagne van Israël dat verkopen. In het beste geval zullen er enkele afgesloten Palestijnse reservaten overblijven, die zonder de toestemming van Israël niet betreden mogen worden.

Wat Shimon Peres en zijn Economische Unie betreft kan men kort zijn. Het is niet omdat je in elke zin tweemaal het woord vrede gebruikt, dat je daarom een vredesduif bent. Ook hij is de man van de kolonies en specialist in het verbergen van zijn werkelijke bedoelingen. En wat betreffende de Oslo akkoorden? Die waren al uitgehold, voor ze op papier stonden, anders had Israël ze niet ondertekend. En over de verdere uitvoering daarvan hoor je immers ook niets meer. En de vredesgesprekken, zult u vragen? Welke vredesgesprekken, lees mijn eerdere artikel over het feit, dat Israël helemaal geen vrede wil. Dan moeten ze namelijk stoppen met hun expansie en daar gaat het van kwaad tot erger. En zo die gesprekken er wel komen, kunnen de Palestijnen alleen maar bedelen bij Israël om nog iets te kunnen krijgen. Niets eisen, want Israël heeft gewoon de tijd, zolang de jaarlijkse 3 miljard dollar steun van de VS niet in gevaar komt. Misschien moest de VS daar maar mee stoppen en die 3 miljard dollar aan de Palestijnen geven. En wat dat betreft is er toch langzaam een kentering aan het komen in het Amerikaanse beleid. In een volgend artikel van Gordon Duff, een Vietnam veteraan en Midden Oosten specialist, die grondig onderbouwde artikelen schrijft over dit conflict, volgt meer informatie, die erop duidt, dat de Amerikanen mogelijk Israël de wacht aan gaan zeggen.

Voorts wijs ik tenslotte nog op het verhelderende artikel over deze kwestie, dat u kunt vinden op Argusoog onder deze link: http://www.argusoog.org/?p=7641 over De kinderen van Gaza en bekijk daar ook de aangrijpende video over Rachel Corrie.


De plannen van de Zionistische joden!

18 maart 2010

Even leek het tij te gaan keren, Obama, Biden en Clinton uitten beschuldigingen richting Israël, dat ze de strategie van Amerika aan het ondermijnen waren en de veiligheid van hun troepen in Iraq, Afghanistan en Pakistan daarmee in gevaar brachten. Daaraan vooraf was er een bezoek van Joe Biden, Hillary Clinton en Hoofd Generale Staf Mike Mullen aan Israël op basis van twee punten, allereerst betrouwbare informatie te verkrijgen over de plannen van Israël om Iran aan te vallen. En zoals het Zionistische joden betaamt, proberen ze natuurlijk daar de USA in te betrekken. Dit werd als compleet verkeerd beschouwd en het risico op een nucleaire confrontatie met Rusland te vergroten. Bovendien zou het schade toebrengen aan het geringe vertrouwen, dat de USA van nog welgezinde Arabische landen heeft, dat nog altijd hoopt, dat de USA de leiders in Israël op andere gedachten kan brengen na de talrijke schendingen van talloze overeenkomsten. Het zou de strijd tegen terrorisme alleen maar nadelig beïnvloeden, met als gevolg, dat er duizenden nieuwe strijders richting Afghanistan afreizen om daar de Amerikaanse troepen te bestrijden. Maar helaas, binnen enkele dagen kwam Obama al weer terug op zijn beschuldigingen en sprak verzoenende woorden richting Israël. Met een compleet nest Zionistische joden in zijn regering, heeft hij ongetwijfeld de boodschap gekregen, dat als hij een eigen richting kiest, hij dezefde weg zal gaan als JFK, op zijn rug richting kerkhof. Want dat zijn de manieren, die Zionistische joden hanteren als men niet luistert. Eens te meer toont het aan, dat Obama een “puppet on a string” is en niets kan bereiken. Je hebt in Amerika de keuze uit 2 Zionistische partijen, of de Democraten of de Conservatieven.

Een ander punt is, dat er regelmatig op mijn Blog verwarring ontstaat over welke joden ik nou bedoel en nadat ik eerder lovende woorden kreeg van HP De Tijd is het nu de beurt aan Barracuda (http://barracudanls.blogspot.com/), die grossiert in nietszeggende artikelen en vandaag, 18 maart 2010, met Statistieken op de proppen komt. En hij begint natuurlijk gelijk uiterst dubieus met de vraag: Waar vind je jodenhaters? Zonder precies aan te geven welke joden hij nou bedoelt, maar daarover later. Er is een Meldpunt Discriminatie, die zich bezig houdt met de meldingen en van de 1377 meldingen waren er 258 antisemitisch en zelfs in 41 gevallen was er tevens sprake van Holocaust ontkenning. Over haat tegen moslims, en ook dat valt onder antisemitisme, is geen woord te vinden. En dan, let op, nu komt het: Het internet is kennelijk nog de enige uitlaatklep, waar dwazen als Aart van Wijngaarden, gehoord denken te worden. En dat is een schot in de roos, want als ik niet gehoord zou worden, zou ik niet onderwerp van discussie bij Barracuda zijn. Los daarvan heb ik tot op heden nog nimmer een klacht ontvangen van dat Meldpunt Discriminatie, noch is er nimmer enige waarschuwing gekomen m.b.t. tot mijn Blog. Dus ik ben gewoon netjes bezig. Trouwens het feit of ontkenning van de Holocaust strafbaar is, lijkt mij in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Maar los daarvan heb ik ooit de vraag gesteld of het aantal van 6 miljoen joden, die om zijn gekomen in W.O. II, niet gewijzigd moet worden. In 1990 is namelijk de herdenkingsplaat voor de slachtoffers van Auschwitz gewijzigd en teruggebracht van 4,5 miljoen naar 1,5 miljoen, dus 3 miljoen minder. Op de vraag of je dan ook die 6 miljoen niet met 3 miljoen moet verminderen, krijg je de wedervraag, is dat dan niet erg? Natuurlijk is dat erg, maar geen antwoord op de vraag. Een tweede punt, waar wat meer duidelijkheid gegeven moet worden is, over welke joden, die o.a. in Gaza zo vreselijk hebben huisgehouden, hebben we het nu? Welnu, de joden, die nu in Israël een Palestijnse holocaust aan het uitvoeren zijn, en de rest van de wereld blootstellen aan het risico van een nucleaire oorlog met Iran, zijn Zionisten, oftewel Ashkenazi joden. Dat zijn afstammelingen van de in 740 tot het Judaïsme van de Babylonische Talmud bekeerde joden. Ze hebben que “Blut und Boden” helemaal niets te zoeken in Israël, zij horen thuis in Georgië en omstreken, 800 kilometer meer naar het Noorden.

Interessant is ook, dat Hitler de mond vol had over het Arische superras, met blond haar en blauwe ogen, hijzelf, en zijn maten Goebbels en Goering, heel duidelijk allerminst deze geïdealiseerde Arische trekken vertoonden. Net zoals de tsaren in Obama’s club, zijn het Khazaren. Veel informatie over de bijbel van de joden, de Talmud, is te vinden op deze link: http://www.iamthewitness.com. De Talmud is wel het meest gruwelijke boek, dat er bestaat. De vreselijkheden, die de Talmud aan zijn gelovigen toestaat, kloppen precies met het gedrag, dat Israël en de Khazar maatjes van Obama ten toon spreiden. Zie ook deze link, welke clan aan Zionistische joden zich om Obama hebben verzameld:

Maar inmiddels blijft, ondanks de verzoenende woorden van Obama richting Israël, de relatie onder druk staan. Enkele dagen na de aarbeving op Haïti, op 16 januari 2010, overhandigden een team van militaire officieren op gezag van Generaal David Petraeus, een brief bij het Pentagon over het Israëlisch-Palestijns conflict, waarin groeiende zorgen werden geuit over de politiek van Netanyahu. Officieus, is Israël gestegen naar de top van de lijst van terreurstaten, die men in de gaten moet houden en wordt beschouwd als een staat, die zelfs een bedreiging is voor de USA. Een standpunt, dat niet alleen in het Witte Huis is doorgedrongen, maar op een breder terrein, ook bij defensie functionarissen. Gaan we langzamerhand misschien toch de goede kant op en zal men wellicht de gedachte opperen, dat de 9/11 aanslagen wel degelijk door de Mossad zijn uitgevoerd?


Citaten uit het heilige boek der Joden!
Deel 1

19 maart 2010


De laatste weken mocht ik een hele reeks van nieuwe vrienden verwelkomen, die mij in allerlei varianten uitmaakten voor rotte vis. Niet dat ik daar nou van wakker lig, maar noem nou eens wat onjuistheden in mijn artikelen, maar dat is teveel gevraagd. De term jodenhater en anti-semiet worden zonder enige onderbouwing vermeld. Het Meldpunt Discriminatie heb ik nog een mail gestuurd met de vraag in hoeverre zij nauwe banden onderhouden met Israël en hoeverre men propaganda van Zionistische joden m.b.t. het juiste aantal slachtoffers in Auschwitz voor zoete koek slikt. Bovendien staat het strafbaar stellen of het zelfs aan de kaak stellen van de juistheden over de Holocaust op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Norman G. Finkelstein, overigens ook een jood, wiens ouders de verschrikkingen van de concentratiekampen aan den lijve hebben ondervonden, heeft daar een boek over geschreven met de titel "De Holocaust Industry". Een antwoord heb ik nog niet ontvangen van het Discriminatie Meldpunt, zitten waarschijnlijk met de handen in het haar.

Maar nu over de Talmoed, Het Heilige Boek der Joden, dat blijkbaar nog steeds de handleiding is voor de Zionistische joden in Israël en daarbuiten. Ene Wilders van het PVV is de hele dag bezig met het waarschuwen voor de Islam en roept op tot verbranding van de Koran. Nou als hij dan toch een fikkie stookt, dan kan hij er de Talmud ook bijgooien. 
En ook de Bijbel heeft heel wat discutabele teksten geproduceerd. Zie deze link: 
De leerstelling van de Talmoed is, dat Niet-Joden niet menselijk zijn en definieert allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en beschouwt speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam. Hier volgen wat citaten:
1.       •"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten" - Talmoed: Baba mezia, 114b
2.       •"De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood." - Ereget Raschi Erod. 22 30
3.       •"Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante." - Midrasch Talploth, p. 255, Warsaw 1855
4.       •"Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier". - Coschen hamischpat 405
5.       •"De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd" - Jalkut Rubeni gadol 12b
6.       •"Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens" - Schene luchtoth haberith, p. 250 b
7.       •"Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond." - Tosapoth, Jebamoth 94b
8.       •"Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: "God zal 'uw verlies' vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven." - Jore dea 377,1
9.       •"Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." - Talmud Sanhedrin 74b
10.   •"Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen." - Sepher ikkarim III c 25
11.   •"Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah." - Coshen hamischpat 425 Hagah 425.5
12.   •"Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden." - Talmud, Abodah Zara, 4b
13.   •"Iedere Jood, die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God." - Talmud: Bammidber raba c 21 Jalkut 772
Met 'Ongelovigen' (Engels: 'Gentiles', Hebreeuws: 'Goyim of Goijim') wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christenen en Moslims.

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?
1.       •"Als een jood in de verleiding komt om kwaad te doen, moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. - Moed Kattan 17a."
Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan
1.       •"Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. Sanhedrin 58b."
Het is in orde, als men niet-Joden bedriegt
1.       •"Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon, dat hij hem voor werk schuldig is."
Joden hebben superieure wettelijke status
1.       •"Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt, is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt .... de betaling moet geheel voldaan worden." - Baba Kamma 37b.
Joden mogen stelen van niet-Joden
1.       •"Als een jood een voorwerp vindt, dat verloren is door een Ongelovige ("heiden") hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b). - Baba Mezia 24a."
2.       •"God zal niet een Jood sparen die "zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft..." Sanhedrin 76a
Dit is dan het eerste deel van Citaten uit de Talmoed, volgende week, rond de 24e volgt een 2e deel. Velen zullen uitspraken van Zionistische joden herkennen in dit 1e artikel over de Talmoed. Daarom heb ik in een eerder artikel ook gesteld, dat Israël helemaal geen vrede wil, want je gaat toch met "Palestijnen oftewel op twee benen lopende monsters" geen vredes-akkoord sluiten?
Dit artikel zal wel weer leiden tot het opstaan van "Talmoed ontkenners". Welnu, ik geloof zeker, dat er een hele grote groep tegenstanders zijn van de Zionistische joden, niet alleen in Israël zelf, want daar zijn ze hun leven niet zeker, maar vooral ook buiten Israël. Lees in dit verband het artikel op deze link:

“Breaking news” - Israël organiseerde 9/11!

21 maart 2010

Het was al lang duidelijk, dat 9/11 nooit door Osama Bin Laden kan zijn bedacht, niet alleen omdat Osama zijn betrokkenheid vanaf het begin heeft ontkend, maar ook omdat het technisch onmogelijk was, dat iemand vanuit een grot in het Tora gebergte, de hand in zo’n gebeurtenis zou kunnen hebben. Hij heeft daar overigens ook een door de CIA geaccepteerde verklaring voor afgelegd.

Maar nu is er iemand naar voren gekomen, die zelfs van Joodse huize afkomstig is, Dr. Alan Sabrosky, voormalig “Director of Studies” aan het Oorlogsinstituut van het Amerikaanse leger. En je mag hem een zeer dappere man noemen, iemand die tegen de joodse lobby in Amerika durft in te gaan en iemand die trouw heeft gezworen aan de veiligheid van de Verenigde Staten tegen iedere prijs. Vraag het welke jood dan ook, hoe moedig men moet zijn om tegen de meest krachtige en meedogenloze groep in te gaan, de Israëlische lobby binnen de Verenigde Staten.

Sabrosky heeft al lange tijd gevraagd om een nieuw onderzoek naar 9/11 en het is raadzaam zijn Youtube interview te bekijken, bestaande uit 5 delen met de veelzeggende titel “The Military Knows Israël did 911”. Op deze link kunt u het eerste deel vinden, daarna kunt u naar de volgende delen gaan:
Wat Sabrosky bijzonder maakt is het feit, dat men hem nauwelijks kan betichten van een “zelfhatende jood” te zijn of een “anti-semiet”, etiketten, die men zeer snel opgeplakt krijgt. Hij is ook niet anti-Israëlisch, maar is consequent in alles wat hij zegt. Hij is van mening, dat je of een Amerikaan bent of je bent een Israëlier, maar je kunt niet beiden zijn, vooral nu het groeiend Zionisme van de buitenlande politiek van Israël een vluchttrein maakt.
Sabrosky ziet 9/11 als het keerpunt in de relatie tussen Amerika en Israël, die van kwaad tot erger is gegaan, vooral voor de Verenigde Staten. Hij betoogt, dat AIPAC (American Israël Public Affairs Committee) met vestigingen in geheel Amerika, een vrijwel totale controle uitoefent op het verkiezingsproces in Amerika door de mogelijkheid iedere andersdenkende persoon of groep te vernietigen, die zij als tegenstander zien. Immers, zonder hun steun had ook Obama het nooit tot president geschopt.

Sabrosky heeft ook een duidelijke mening over het Zionisme en het Israëlisch Nationalisme en geeft het verschil aan in 4 punten:

1.       1.Zionisme is een werkelijk “heksenbrouwsel” van vreemdelingenhaat, racisme, ultra-nationalisme en militarisme, dat zich uit in een puur nationaal verband.
2.       2.Zionisme ondermijnt burgerlijke trouw tussen volgelingen in andere landen op een manier, die andere nationalistische bewegingen (en zelfs ultra-nationalistische bewegingen als het Nazisme, niet hanteren. Als voorbeeld kan men stellen, dat de meerderheid van de Amerikaanse joden, incl. diegenen, die niet openlijk een dubbele nationaliteit hebben, een vorm van politieke bigamie hanteren, die je zou kunnen noemen “dual loyalty”, dus zowel richting Israël als de USA. Het stikt in de USA van de “Rahm Emanuels”, die wel dienst deden in Israël, maar nimmer in het Amerikaanse leger.
3.       3.De vijand voor normale nationalistische bewegingen is de bezettende macht en misschien zijn bondgenoten, en als eenmaal onafhankelijkheid is bereikt, zijn normale relaties met de bezettende macht normaal, maar voor het Zionisme is bijna iedereen een potentiële vijand en zelfs Amerika kan een doelwit zijn.
4.       4.Bijna alle nationale bewegingen hebben het plan een onafhankelijke staat te creëren op basis van een daar levende bevolking of een gescheiden volk weer bij elkaar te brengen (zoals de Sudeten Duitsers in de jaren 1930). Het komt zelden voor, dat daar een koloniale beweging van wordt gemaakt, die een andere inheemse bevolking daarheen wenst te verplaatsen. En misschien is dat ook de reden, waarom de meeste Amerikanen zich weinig interesseren voor hetgeen de Israëliers de Palestijnen aandoen en zelfs als ze dat willen weten, zien ze geen verschil met hetgeen de Europeanen deden in Noord Amerika met de oorspronkelijke Indiaanse bevolking daar lang geleden op een lager technisch nivo.

Sabrosky gaat voor de waarheid wat 9/11 betreft, niet alleen voor een hernieuwd onderzoek van de doofpot affaire, maar hij gaat veel verder. Hij is echter één van de weinigen, die zijn mening durft te verkondigen vanuit zijn positie en het lef heeft om te stellen, dat 9/11 onmogelijk kan zijn geschied zonder de hulp van de CIA en de Mossad. Hij stelt ook, dat de 9/11 aanslagen beide organisaties erg goed uitkwamen. Zij hadden het niet beter kunnen wensen. (In dit verband verwijs ik ook naar mijn eerdere artikel over de 4 dansende Mossad agenten, die dansend op een auto, de 9/11 aanslagen aan het filmen waren. Dat had zonder voorkennis nu eenmaal onmogelijk geweest).

Sabrosky wijst ook de beschuldigende vinger naar de informatie voorziening van de media met betrekking tot de verslaggeving over 9/11:

Tenslotte is het moeilijk te begrijpen, dat de belangrijkste media kanalen (MSM)
meer aandacht hebben besteed aan de garderobe van Sarah Paulin, dan dat zij
de schaamteloze valse verklaringen van de regering van de US op juistheid
hebben onderzocht na het 9/11 gebeuren.

Wij komen nu op het niet aan te ontkomen punt, dat het Zionisme en zijn bedrog inmiddels 60.000 Amerikanen heeft gedood of verwond in oorlogen, die op basis van verraad zijn gestart en zelfs een bedreiging voor de wereldvrede op het moment tot gevolg heeft. De Amerikanen kijken op dezelfde manier de andere kant op, zoals zij dat ook deden na Vietnam. Sabrosky geeft Israël en zijn joods-Amerikaanse supporters, die hij als landverraders ziet tenslotte nog een waarschuwing, dat Israël hetzelfde staat te wachten als Carthago, nadat de Romeinen de stad volledig hadden verwoest in 146 v. Chr. Dat zal dan het gevolg zijn van de eigen, door Israël gemaakte fouten.

Moeten we Sabrosky serieus nemen, omdat hij een oud-marinier is of een jood? Of moeten we ons afvragen, waarom hetgeen hij zegt door zo weinigen wordt begrepen? Of wenst Amerika verzeild te raken in een nieuwe, verwoestende oorlog, waar onze grootste vijand naast ons zit, ons gewoon berooft, terwijl ze zachtjes in ons oor fluisteren, dat ze zoveel van ons houden?

Het lijkt erop, dat we wederom in dezelfde val trappen en Iran het volgende doelwit zal zijn, waarbij Netanyahu in zijn handen wrijft als Amerika opnieuw de kastanjes voor hem uit het vuur haalt.


Citaten uit het heilige boek der Joden!
Deel 2

22 maart 2010

Na het eerste deel van spreuken uit de Talmoed, nu het 2e en laatste deel uit deze serie, want mijn Zionistische fans kunnen er niet zo goed tegen, dat hun spreuken in de openbaarheid worden gebracht. Ik zal u een voorbeeld daarvan geven van een reactie, die stelt, dat als je de Talmoed niet begrijpt en wat zijn functie is, dan is het niet handig eruit te citeren. De Talmoed is geen wetboek, noch een spreukenboek, maar een discussie boek. De Messias zal t.z.t. wel beslissen, welke Rabbi het bij het juiste eind had. Met andere woorden, moeten we nu, om maar één uitspraak bij de hoorns te nemen, gaan bespreken of "Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten", wel of niet waar is? Nou nimmer, als welke jood dan ook, meent dat zoiets juist is, moet ie snel naar het hiernamaals verdwijnen. Over de mijn 1e deel genoemde citaten uit de Talmoed kan geen enkele discussie zijn, of afstand ervan nemen of verbranden dat boek. En daar hebben we tenslotte een specialist voor in Nederland, Wilders doet dat met de Koran, want over citaten uit de Koran of de Bijbel hoeft blijkbaar nimmer gediscussieerd te worden. Maar goed we gaan nu verder met nog meer citaten, die nog veel heftiger zijn.

Joden mogen niet-Joden beroven en doden
1.       •Als een jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. - Sanhedrin 57a.
2.       •De Ongelovige zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft "hun geld aan Israël ter beschikking gesteld." - Baba Kamma 37b.
Joden mogen liegen tegen niet-Joden
1.       •Joden mogen gebruik maken van leugens ("uitvluchten") om een Ongelovige te misleiden. - Baba Kamma 113a.
Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk
1.       •Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. - Yebamoth 98a.
2.       •Ongelovige-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. - Abodah Zarah 36b.
3.       •Ongelovigen verkiezen seks met koeien. - Abodah Zarah 22a-22b.
Belediging tegen de Heilige Maria
1.       •Zegt dat Maria een hoer was: "Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden". Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de "ongecensureerde" tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, "Miriam de kapster", seks bedreef met vele mannen. - Sanhedrin 106a.
Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus
1.       •Zegt dat Jezus werd gekookt in "hete uitwerpselen". - Gittin 57a.
2.       •Jezus verdiende terechtstelling: "Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen ..... Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?" - Sanhedrin 43a.
Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan
1.       •Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties. - Rosh Hashanah 17a.
2.       •Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament. - Shabbath 116a.
Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt, dat de Israëliërs honderden Nieuwe Testament bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980.

Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed
1.       •Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden. - Yebamoth 63a.
2.       •Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden - Yebamoth 63a.
3.       •Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar "en een dag" oud) - Sanhedrin 55b.
4.       •Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. - Sanhedrin 54b.
5.       •Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets" - Kethuboth 11b.
6.       •Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester te trouwen. - Yebamoth 59b.
7.       •Stel dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. - Abodah Zarah 17a.
8.       •Stelt dat er geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan. - Hagigah 27a.
9.       •Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. - Baba Mezia 59b.
10.   •Het is verboden voor honden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen menstrueren of op een wegkruising zitten. - Pesahim 111a.
11.   •Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf. - Menahoth 43b-44a.
Welnu, lust u nog peultjes, wat een onzin kunnen ze bij elkaar vegen.

De Pro Israël Lobby in de USA

24 maart 2010

Inmiddels is het nieuwe zorgplan van Obama er met een hele kleine meerderheid doorgekomen, maar het hing even aan een zijden draadje, omdat de pro Israël lobby de situatie wilde gebruiken om duidelijk te maken, dat een Amerikaanse politicus met problemen wordt geconfronteerd als hij de vriendschap met Israël in gevaar brengt. Met andere woorden zelfs een Amerikaanse president houdt het niet lang vol, als hij de vriendschap met Israël in gevaar brengt, een meningsverschil moet bij voorkeur goedschiks, maar desnoods kwaadschiks worden opgelost en over dat laatste weten JFK en zijn broer Bobby wat daarmee bedoeld wordt.

De pro Iraël lobby in de Verenigde Staten bestaat uit verschillende groepen, waarvan de belangrijkste zijn de AIPAC (American Israëli Public Affairs Committee), met vestigingen over heel Amerika en het Washington Institute for Near East Policy. Daarvan houdt AIPAC zich voornamelijk bezig met beïnvloeding van Congresleden, onder andere via donaties aan hun campagnes. Het Washington Institute, overigens ook voortkomend uit de AIPAC, vervult de rol van een denktank, maar dan wel met één-richting verkeer en concentreert zijn lobby op de regering. Daarnaast is AIPAC verreweg de rijkste en invloedrijkste pro-Israëlische lobbygroep in de VS, nauw verwant met Likud, terwijl de joodse gemeenschap in 2008 in ruime meerderheid voor Obama stemde. Sinds kort bestaat ook "J Street", een gematigde joodse lobbygroep, die minder geld en macht heeft, maar wel het monopolie van AIPAC heeft doorbroken, aldus Clemens. Deze Clemens is een buitenlandspecialist van de gematigde New America Foundation en auteur van "The Washington Note", één van de best gelezen blogs over buitenlandse politiek in de Amerikaanse hoofdstad.

De spanning tussen Amerika en Israël liep op, toen de Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en Obama's strateeg Axelrod hun woede uitten over de Israëlische bouwplannen in bezet Oost-Jerusalem, waar het bouwen van 1.600 nieuwe appartementen gepland is. De speciale afgezant George Mitchell stelde om die redenen zijn vertrek naar Israël uit. Het conflict laat zien, hoe beperkt de speelruimte van de regering Obama is. Ruimte die later dit jaar kleiner wordt als de Democraten naar verwachting verliezen in de Congresverkiezingen. Tegelijk vragen sympathisanten van Obama's beleid zich af, wat de regering denkt te bereiken. Woede is in het algemeen geen effectieve diplomatieke strategie. Volgens de eerder genoemde Clemons gaf Obama Israël vorig jaar de ruimte, die het nu neemt. In een strategie die Obama persoonlijk uitdokterde met zijn (joodse) stafchef Rahm Emanuel, zoon van een terrorist, eiste de regering snel na haar aantreden, dat Israël de bouw van nederzettingen stopzette.

De komende week, als de Israël-lobby zijn jaarlijkse bijeenkomst houdt, moet blijken wat de woede van de Amerikaanse regering voorstelt. De Israëlische premier Netanyahu en Hillary Clinton zullen daar beiden spreken. Als zij dan niet met een nieuwe strategie komt, als het opnieuw blijft bij de bekende vrijblijvende uitspraken, dan weten we dat dit hele verhaal op niets uitloopt. Intussen zou het wel kunnen, zegt Clemons, dat de Israël-lobby zijn hand in de VS aan het overspelen is. De belangrijkste organisatie van de lobby, AIPAC, legde dit weekeinde de schuld van de recente problemen bij de regering Obama. En AIPAC speelt een riskant spel, als je openlijk aangeeft, dat je invloed denkt te hebben op het zorgdebat, want dan creëer je ook argwaan.

Een voorbeeld van de wijze, waarop de AIPAC zijn macht misbruikt, blijkt ook uit het verhaal van Donna Edwards, een getalenteerde Afro-Amerikaanse opbouwwerker uit Maryland, die in 2008 voor de Democraten in het Congres kwam. Maar sinds zij het vorig jaar zomer steun onthield aan een motie, waarin het Israëlische recht op zelfverdediging werd bevestigd, is haar politieke carrière in gevaar. Diverse joodse organisaties spraken onmiddellijk hun ongenoegen uit. En zoals in het verleden vaker voorkwam met politici zoals zij, wacht haar later dit jaar een tegenkandidaat in de voorverkiezingen: haar opponent, Herman Taylor, verklaarde vorig jaar al in de nieuwssite Politico, dat hij "veel vrienden in de joodse gemeenschap heeft". Zo moet Edwards onverwachts alle zeilen bijzetten om haar zetel te behouden. Een activist en supporter van haar, Art Brodsky, die overigens ook van joodse komaf is, belegde dit weekeinde een donorbijeenkomst voor haar. Hij zegt dat AIPAC wel het meeste geluid maakt en het meeste geld heeft, maar ze spreken niet namens mij. Ze spreken maar voor een klein deel van de joodse gemeenschap.

Slotcommentaar van Aart Liberty (overigens geen familie van Art Brodsky): 
Zou er dan eindelijk een kentering komen in de verhoudingen tussen de USA en Israël? Ik verwacht het niet, ofschoon er in de Amerikaanse samenleving steeds meer weerstand ontstaat tegen het misbruik van de macht van Israël, die alle middelen inzetten om hun doel te bereiken. Want dat Israël steeds meer in de gevarenzone terecht komt, dat is wel een feit. En het is vooral jammer, dat dat Zionistische deel van de joodse gemeenschap, de macht heeft om zijn stempel te drukken op het beleid van de USA.

De Pro Israël Lobby in Nederland!

25 maart 2010

In een vorig artikel heeft u kunnen lezen in hoeverre de Pro Israël lobby, een minderheid in de USA een enorm grote invloed heeft op de maatschappij. Slechts 3% van de bevolking is goed voor 50% van de bijdragen aan de verkiezingsfondsen. Maar hoe staat het met de Israëlische lobby in Nederland zult u zich afvragen. Welnu, dat ga ik u vertellen.

We beginnen op 15 december 2009 als een aantal Palestijnse christenen te Betlehem het Kairos document "Het uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden" presenteren. De opstellers van dit document vertegenwoordigen diverse kerken en kerkelijke organisaties uit het Midden Oosten. Onder hen bevindt zich o.a. Munib Younan, de Lutherse bisschop van Jerusalem. De schrijvers doen een dringend beroep om een eind te maken aan de bezetting van Palestijnse gebieden door Israël. In dit document wordt opgeroepen tot Vrede met gerechtigheid en doet een oproep het land samen op te bouwen. Lees het hele verhaal op deze link: 
Dit document wordt geaccepteerd door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), als het op 22 december 2009 wordt aangeboden. Als de PKN de Israëlische ambassadeur in Nederland hem daarvan op de hoogte brengt, heb je de poppen aan het dansen. Op 3 maart 2010 bemoeit zelfs het Simon Wiesenthal Center zich ermee, die joden oproept alle contacten met de PKN te verbreken, omdat de kerk het bestaansrecht van de staat Israël zou ondermijnen. De reacties daarop zijn niet mals en er wordt zelfs gesuggereerd, dat een Nederlandse auteur de brief heeft opgesteld. Dat doet ook de stelligheid, waarmee Joden zouden beweren, waar christenen precies toe gehouden zijn. En dan al die onzin, die er staat. Door omarming van het Kairos Document en een briefje aan de Ambassadeur zou alles kapot gemaakt zijn, wat sinds het Nazi bewind is opgebouwd. De staat Israël zou bedreigd worden, de Holocaust en Anne Frank worden er weer bijgesleept. Om kotsmisselijk van te worden. Schreef niet Norman G. Finkelstein een boek over de Holocaust Industry en heeft niet een Zweeds onderzoek gesteld, dat het dagboek van Anne Frank onmogelijk door een 12-jarig meisje geschreven kan zijn? Daarover in een later artikel meer.

Tussendoor hebben we dan nog even de komedie van Job Cohen gehad, die van de één op de andere dag zomaar zijn baan als burgemeester van Amsterdam kan opgeven om de PvdA weer op de rails te kunnen zetten. Het enige voordeel is, dat hij zegt niet met de partij van Geert Wilders te willen gaan samenwerken, maar hebben we ook niet in het verleden Wouter Bos horen zeggen, dat hij nimmer, maar dan ook echt nimmer, met het CDA zou gaan samenwerken? We wachten af en tegelijkertijd wordt onmiddellijk het joodse stokje doorgegeven aan Lodewijk Asscher, die tot waarnemend burgemeester van Amsterdam wordt benoemd.

Dan komen we aan bij de foto-expositie in de Stadsbibliotheek van Haarlem over Palestijnse olijfboeren van de fotograaf Cris Toala Olivares, die kort geleden de Zilveren Camera won in de categorie buitenlands nieuws. De fotograaf vraagt met de expositie aandacht voor het lot van de olijfplukkers in de door Israël bezette gebieden. Nadat de expositie al eerder was weggehaald uit een buurtcentrum in Aalsmeer, besloot nu de directrice van de Stadsbibliotheek in Haarlem, Lotte Sluyser, dat de expositie al na 1 dag moest worden verwijderd, omdat 'bezoekers aanstoot konden nemen' aan de teksten. Heeft zij dan ook niet ontelbare boeken in haar bibliotheek, waaraan een lezer aanstoot kan nemen? Beetje vreemde argumentering.
Maar goed, de expositie, die wordt ondersteund door de samenwerkende organisaties Cordaid, IKV, ICCO, Pax Christi en YMCA Nederland kan gelukkig alsnog doorgang vinden. De raadsfracties van SP en D66 stelden vragen hierover aan burgemeester en wethouders van Haarlem en het Nederlands Palestina Comité wilde zaterdag 27 maart 2010 een demonstratie houden in Haarlem tegen het verwijderen van de tentoonstelling, maar die is nu dan afgeblazen.

Dit geeft maar een kleine idee van de stiekeme lobby, die er vanuit Pro Israëlische kringen wordt uitgeoefend. Nog even een toegift over besteding van gelden, dat ik gisteren in het nieuws las. Kamp Westerbork zal voor een bedrag van 15 miljoen euro opnieuw worden ingericht, 65 jaar na de oorlog. Niet duidelijk is of dat uit de Israëlische lobby wordt gefinancierd, maar als dat uit de Nederlandse schatkist komt, is het een schande. Dan zijn er wel belangrijkere zaken om geld aan te besteden nu een fors gedeelte van de Nederlanders zich bij de gaarkeuken melden. Gaan we nu ook Nieuwpoort opnieuw inrichten, waar we in de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden vochten?

De Mossad moordmachine!

26 maart 2010


Het staat duidelijk in de Talmoed, de joodse bijbel, dat joden, niet-joden mogen beroven en doden, want niet joden zijn geen mensen, het zijn beesten. En hoe men denkt over niet-joden blijkt ook uit deze uitspraak, die gedaan werd door een Israëlische woordvoerdster op 1 februari 2009, gepubliceerd in de Pakistan Daily:

“U weet heel goed -- en die stomme Amerikanen weten dat even goed --
dat wij hun regering beheersen, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.
Ziet u: u weet en ik weet dat geen enkele Amerikaanse president in de positie 
is om ons tot de orde te roepen, zelfs wanneer we het ondenkbare doen.
Wat kunnen zij (de Amerikanen) ons doen?
Wij beheersen het congres. Wij beheersen de media.
Wij beheersen de showbusiness. Wij beheersen alles in Amerika.
In Amerika kun je kritiek leveren op God, maar niet op Israël.”

Tzipora Menache, Israël woordvoerdster,
Pakistan Daily, 1 februari 2009

Kortom joden zal het een worst zijn, wat anderen vinden van hun mening en de Mossad ruimt op wie hen niet welgevallig is. De moord op Mohammed Mabhoud in Dubai was niet de eerste, maar één uit een hele reeks van internationale misdaden, die door de Mossad doodseskaders zijn begaan met behulp van valse of gestolen Europese paspoorten. Er is een lange lijst van moorden uitgevoerd door de Israëlische doodseskaders in Europa en vele andere landen. De recente moord in Dubai doet ook de vraag rijzen in hoeverre Europese landen en Israël samenwerken, gezien het grote aantal gebruikte Europese paspoorten:
1.       •Zijn er Europese landen betrokken bij de misdaden, die door de Israëlische Mossad worden begaan?
2.       •Zijn er geheime overeenkomsten tussen sommige Europese landen en Israël, die het internationaal terrorisme en de moorden door Israël boven de wet plaatsen?
3.       •Is Israël een legitieme staat, of is het in feite slechts een Zionistische terroristische organisatie, die verantwoordelijk is voor meer misdaden dan iemand zich kan herinneren, inclusief vele moorden, de handel in menselijke organen, de drugshandel, waarover later een artikel, diefstal op een industriële schaal, het handelen en smokkelen van wapens, volkerenmoord, etc. in vele delen van de wereld?
Het is in het belang van Europese landen om uit te leggen aan hun bevolking, wat legitiem is en wat niet met betrekking tot hun relatie met Israël. Het is belangrijk, dat de EU de mensen duidelijk maakt, welke speciale uitzonderingen de EU landen toestaat aan Zionistische organisaties en de Israëlische doodseskaders, uitzonderingen die in tegenstelling staan tot de geschreven wetten van alle landen.
Het is niet redelijk, dat mensen onverwachts wakker worden om te vernemen dat hun documenten en identiteitsgegevens zijn gestolen teneinde daarmee misdaden te kunnen begaan in andere landen, zonder dat daar iets aan gedaan wordt. Landen als Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Ierland schijnen betrokken te zijn bij de wreedheden, te oordelen naar hun stompzinnige reacties, die aantoont dat ze weinig interesse hebben om de Israëlische misdaden op te lossen.

De Israëlische Mossad heeft een lange geschiedenis met het negeren van de wetten van vele Europese landen, waar zij vele moordopdrachten hebben begaan door gebruik te maken van valse paspoorten en soms originele. Ongeveer 350.000 Israëliers hebben een dubbel paspoort, zowel een Israëlisch als een Europees. De Israëlische Zionisten ontvingen logistieke ondersteuning van alle landen, waarin de Mossad doodseskaders hun misdaden hebben begaan, zowel in het geval van Dubai als in andere in het verleden begane misdaden. En als de beveiliging op Schiphol in handen is van ICTS, een Israëlische firma met banden met de Mossad, dan kunt u begrijpen, dat ze ook in Nederland vrij spel hebben. Zeker als Israël niet op het matje wordt geroepen, als de Mossad een misdaad heeft begaan. Hieronder volgt een lijst van door de Mossad gepleegde liquidaties in Europa in het verleden:

Wael Adel Zuaiter was assassinated in Rome on Oct. 17 1972.
Hussein Ali Abu al-Khmer was assassinated in Cyprus on April 6 1973.
Bassel Rauf al-Kais was assassinated in Paris on April 6 1973.
Mahmoud Abu Daieh was assassinated in Paris on June 28 1973.
Mahmoud Walad Saleh was assassinated in Paris on Feb. 2 1977.
Said Hamami was assassinated in London on Feb. 2 1978.
Ezz al-Din al-Kalak was assassinated in Paris on Aug. 3 1978.
Ibrahim Abed al-Aziz was assassinated in Paris on Dec. 15 1979.
Samir Tokan was assassinated in Cyprus on Dec. 15 1979.
Zuheir Mohsen was assassinated in France on July 26 1979.
Josef Mubarak was assassinated in Paris on Feb. 18 1980.
Majed Abu Sharar was assassinated in Rome on Oct. 9 1981.
Naim Khader was assassinated in Brussels on Dec. 7 1981.
Mohammad Taha was assassinated in Germany in 1982.
Kmal Hasan abu Dalo and Nazeh Matar were assassinated in Rome on June 26 1982.
Fadel Sad Anani was assassinated in Paris on July 23 1982.
Ma’amon Imresh al-Sghaier was assassinated in Athens on Aug. 20 1983.
Jamel Abed al-Khader Abu al-Rob was assassinated in Athens on Dec. 22 1983.
Hnna Meqbel was assassinated in Nicosia on May 13 1984.
Khaled Ahmad Nazzal was assassinated in Rome on June 9 1986.
Monther Jode abu Ghazale was assassinated in Athens on Oct. 21 1986.
Mohammad Hasan Behias and Mohammad Basem Hamdi were assassinated in Limassol on Feb. 14 1988.
Marwan al-Kayali was assassinated in Limassol on Feb. 14 1988.

Dreiging kernoorlog komt uit Israël!

27 maart 2010


Eigenlijk wisten we het al lang, dat Israël onrechtmatig kernwapens bezit, maar als je "vriend" bent van Amerika, dan is dat minder belangrijk. Iran is geen vriend, terwijl die wel het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend, in tegenstelling tot Israël. Dit verdrag, opgesteld op 1 juli 1968 en ondertekend door 189 landen, beperkt het bezit van kernwapens en is gebaseerd op drie pijlers: het niet verspreiden van kernwapens, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken.

Inmiddels klinken er waarschuwingen, dat de "vriend" Israël op het punt staat de macht in Amerika over te nemen. En die waarschuwing komt o.a. uit de mond van een Amerikaanse marinier, Philip Tourney, President van de "Liberty Veterans Association" en overlevende van de door Israël gepleegde aanslag destijds op de USS Liberty. Zie voor meer informatie over de aanslag (Engelstalig) op de USS Liberty in 1967 deze link: 
De Minister President van Israël Netanyahu, die al eerder hardhandig uit het Kremlin werd verwijderd, laat nu de vice-president van Amerika weten wat hij moet doen met het vredesplan voor het Midden-Oosten en enkele dagen geleden verschijnt hij weer ten tonele in het Witte Huis om de president van de Verenigde Staten in persoon hetzelfde te laten weten - "Steek je vredesplan op een plaats, waar de zon niet schijnt", met andere woorden steek het maar in je reet.
Deze walgelijke, arrogante Zionist van dat miezerige staatje Israël, doet wat ze al sinds 1948 doen tegenover iedere Amerikaanse president en ieder Congres. Hoe erg dit ook is, erger is het dat onze leiders gewoon achterover leunen en het allemaal pikken. In wiens belang handelen zij, zeker niet in het belang van Amerika.
Amerika heeft dit stiefkind al veel te veel jaren opgevoed. We maakten van hen zelfs een nucleaire macht. En we maakten hen stinkend rijk, die niet alleen de dromen van de gemiddelde Amerikaan ver te boven gaan, maar van die over de hele aardbol. En hoe tonen zij ons hun dankbaarheid daarvoor? Ze steken hun middelvinger op, ze hebben de Amerikaanse economie naar de knoppen geholpen en onze meest vitale, nationale defensie geheimen gestolen met hun duizenden spionnen. Onze soldaten sterven dagelijks door te vechten in twee oorlogen voor deze parasieten en nu proberen ze ons voor de 3e maal te betrekken in een oorlog en hopen ze, dat Amerika voor hen de kastanjes uit het vuur haalt in een oorlog met Iran.

Er bestaat geen twijfel over dat de Israëlische lobby in Amerika, AIPAC en ADL de show runnen, zij kopen zich in bij onze congresleden met geld, hoeren, kleine kinderen, alles wat het congres maar wil hebben om hun stem aan Israël te geven. Het congres in Amerika is niets anders dan een duur geprijsd bordeel. Het zijn niets meer dan tippelaars, dieven in de nacht en moordenaars, die je kunt huren. De voorzitter van de gezamenlijke strijdkrachten heeft het congres gewaarschuwd voor het gevaar, dat Israël vormt voor het welzijn van Amerika. Generaal Petraeus zegt dat Israël een gevaar is voor onze troepen en onze nationale veiligheid ..... luistert het Congres?
Verdomme, ik schrijf dit artikel in de hoop, dat - WIJ HET VOLK - eindelijk opstaan en de hoeren in het congres verantwoordelijk stellen, waarvoor onze mannen en vrouwen sterven in het belang van Israël.

Israël is reeds schuldig aan oorlogsmisdaden begaan tegenover hun enige vriend, de USA en daarbij bedoel ik natuurlijk de moedwillige aanslag en de moord met voorbedachten rade op mijn mede-bemanningsleden van de USS Liberty op volle zee. En de hoeren in het Congres gingen er zelfs mee akkoord, dat de overlevenden van de aanslag op de USS Liberty hun mond moesten houden op straffe van opsluiting in de gevangenis of "erger" en we weten allemaal wat dat betekent als het belang van Israël op het spel staat. Israël is alleen maar bezorgd voor zijn eigen land en het wordt de hoogste tijd, dat we het heft weer in eigen hand nemen, de klok tikt nu sneller dan de groei van onze nationale schuld en als - WIJ HET VOLK - niet snel handelen en ons land redden uit de klauwen van deze vampiers, zal Amerika als grootste natie ter wereld, verdwenen zijn. Israël zal het zeker niet op prijs stellen, dat ik dit verhaal laat op een plaats, waar de zon wel schijnt. God zal ons helpen!!

Een artikel van Philip F. Tourney van de site http://www.verteranstoday.com/

Aanvullend op dit artikel wil ik nog de aandacht vestigen op dit artikel van de hand van Martin Levi van Creveld, geboren op 5 maart 1946 te Rotterdam, maar snel naar zijn geboorte naar Israël geëmigreerd. Hij heeft een diploma van de London School of Economics en de Hebreewse Universiteit van Jerusalem. Dit is wat er op vrijdag 12 maart 2010 in het nieuws verscheen onder de kop "Nuke Europe":

Kan een rare aap zijn, die Israëlische historicus en militair analist Martin van Creveld. Maar hij heeft een groot talent en dat is ons de stuipen op het lijf jagen. Volgens van Creveld zal het aanhoudende Palestijnse verzet onherroepelijk tot het einde van Israël leiden als er niet ingegrepen wordt. Daarom heeft de Israëlische regering volgens hem op termijn geen andere keuze dan de massale deportatie van Palestijnen. Weg uit Gaza en weg uit de West Bank dus met die Palestijnen. Bekend geluid. Maar niet alleen meer van zionistische hardliners, want het enthousiasme voor dergelijke plannen is groeiende onder de Israëlische bevolking. Een paar jaar geleden was nog slecht zeven of acht procent hier voor te vinden, maar dat percentage is recentelijk opgelopen tot meer dan 33%.

Natuurlijk is van Creveld niet gek. Hij is zich heel goed bewust dat zo'n move wereldwijd tot enorme protesten zou leiden, ook van Europese regeringen. Maar Israël moet wel, om het voortbestaan veilig te stellen. Daarom zal de Zionistische staat in dit scenario gedwongen worden Europese hoofdsteden met kernwapens te bestoken. Nee geen grapje, Van Creveld meent het serieus. Bovendien schijnen dit soort plannen al langer te leven is Israël, want in 2003 verklaarde Van Creveld al aan Elsevier dat Europese steden - waaronder Rome - zich onder de mogelijke doelwitten van Israëlische kernwapens bevinden. "We have the capability to take the world down with us. And I can assure you that that will happen before Israel goes under", voegde Van Creveld daar aan toe. Met andere woorden: het bekende "Samson scenario", al kan je deze uitspraak ook heel goed onder de noemer nucleaire chantage rangschikken. En de wereld maar denken dat het nucleaire gevaar uit Iran komt. Met figuren als Van Creveld kan je alleen maar hopen dat Iran zo snel mogelijk nucleair gaat om de zaak een beetje in balans te houden.

Maar alle gekheid op een stokje. Wij vragen ons af hoe Israël volgens Van Creveld dient te reageren op de recente beslissing van het Europees Parlement om ondanks alle inspanningen van de joodse lobby in Europa, het Goldstone rapport te accepteren. Brussel platgooien met kernwapens soms? Zou gelijk een geheel andere betekenis aan het Atomium geven."


Het is al eerder gezegd, er is geen tijd meer te verliezen. We moeten zo snel mogelijk opstaan tegenover de Israëlische dreiging. U herinnert zich nog hoe Zionistische joden denken over niet-joden, zoals vermeld in de Talmoed, de joodse bijbel: 
"De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. 
Het zijn beesten" - Talmoed: Baba mezia, 114b.

De nucleaire dreiging komt niet uit Iran, maar uit Israël!

28 maart 2010


De afgelopen dagen is het merkwaardig stil gebleven van de kant van de Zionistische joden, de vuilspuiterij in mijn richting is aardig aan het verminderen. Aanvankelijk schreeuwen, dat er geen enkel bewijs is, dat Israël een dreigende houding aanneemt, niet alleen tegenover Amerika, maar ook tegenover Europa. Maar als je dan komt met uitspraken van de naar Israël geëmigreerde jood van Nederlandse komaf, Martin van Creveld, die bij herhaling heeft gezegd, dat Israël in staat is vele Europese hoofdsteden te bereiken met hun nucleaire arsenaal, dan probeert men de discussie in een andere richting te sturen. Ook Amerika zou Nederland kunnen binnenvallen en andere suggesties. Rusland wordt niet eens genoemd, omdat die, met in hun kielzog China, de grootste bedreiging vormt voor Israël. En ga je daarna wat uitspraken uit de Talmoed aanvoeren, dan probeert men wederom de discussie richting Koran te verleggen. Van geen enkele jood heb ik tot nu toe een antwoord gekregen, dat ze de uitspraken, gedaan in de Talmoed afwijzen, sterker nog het zou een discussie onderwerp zijn. Dan moet je bovenkamer toch volledig in staat van ontbinding verkeren, als men denkt, dat een standpunt, dat niet-Joden beesten zijn nog ter discussie zou kunnen staan. Het geeft eigenlijk aan, dat de joden zichzelf meer en meer als beesten zien en zich als zodanig manifesteren. En ook in die trant, zegt de eerder genoemde Martin van Creveld, dat de Israëlische regering volgens hem geen andere keuze heeft dan de massale deportatie van Palestijnen met de gedachte dat het nu eenmaal toch beesten zijn. Zoals Menachem Begin dat als zodanig in de Knesset verwoordde: "Palestijnen zijn op twee benen lopende monsters". Weg uit Gaza en weg uit de West Bank dus met de Palestijnen, prop ze in bussen en dump ze over de door de joden getrokken grenzen. En inmiddels staat 33% van het joodse volk daar achter.

De voorbereidingen voor W.O. III gaan onverminderd door en u zult er ongetwijfeld weinig over in het nieuws lezen, want de nieuwsvoorziening is toch grotendeels in handen van Zionistische joden, maar het stille transport van kernwapens vanuit Amerika gaat gewoon door, ondanks de suggestie, dat Israël problemen heeft in de relatie met de USA. Er zijn al troepen gesignaleerd in Somalia, toch al een land zonder enige wetgeving en in Yemen zijn na de false-flag operatie met de welbekende Detroit-bomber ook Amerikaanse troepen binnengehaald, dit alles om de oorlog in Afghanisten en Pakistan nog verder uit te breiden met als doel een nieuwe oorlog met Iran. Ter voorbereiding op een aanval op Iran, zijn al zgn. "bunker-buster" bommen verscheept naar een basis van de USA op het eiland Diego Garcia in de Indische oceaan, dat onder Brits bestuur staat, voor het geval de politieke discussie niet tot een oplossing leidt. De opdracht tot verscheping van 10 containers met ammunitie naar Diego Garcia is verstrekt aan de in Florida gevestigde firma Superior Maritime Services, die voor een fors bedrag van niet minder dan US $ 699,500 een tijdje mag gaan varen. Al eerder, in 1991 en 2003, werd Diego Garcia gebruikt als basis voor de aanvallen op Iraq. Op het eiland zijn naast 50 Britten ongeveer 3.200 man aan Amerikaanse troepen gelegerd.

Dus Obama, onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, heeft een indrukwekkende staat van dienst, de oorlogen in Iraq en Afghanistan gaan nog steeds door, daar is inmiddels dus Pakistan en Yemen bijgekomen en hij is nu op weg om daar Iran aan toe te gaan voegen. Wat mij betreft hadden ze die Nobelprijs voor de Vrede net zo goed aan Mugabe kunnen toekennen. We maken nog even de verdere balans op van hetgeen er onder Obama allemaal is "bereikt":

1.       •In Gaza wordt de zieke en volledig in de steek gelaten bevolking, waarvan 50% onder de leeftijd van 15 jaar is, opnieuw bedreigd met een Israëlische inval. Er verschijnen inmiddels ook berichten (vanuit joodse bronnen uiteraard), dat kinderen worden opgeleid tot militairen, maar wat verwacht je nu van kinderen, die vaak hun ouders zagen omkomen door Israëlische bommen, dat ze zeggen, foutje, bedankt?
2.       •In Latijns Amerika heeft Obama 7 bases ingericht in Colombia, van waaruit ze een dreiging vormen richting democratisch gekozen regeringen in Venezuela, Bolivia, Ecuador en Paraguay.
3.       •De invasie en de oorlog in Afghanistan is niets zozeer een werkelijke oorlog, maar een oorlogsshow, de "recente bevrijding van de stad Marjah" en de verovering op de Taliban is zuivere Hollywood propaganda. Marjah is geen stad, er waren helemaal geen Taliban strijders en de dappere bevrijders doodden het gebruikelijke aantal burgers, de armsten onder de armen.
4.       •De Amerikanen zijn nog steeds niet vertrokken uit Iraq, hebben wat troepen verplaatst naar Afghanistan en Pakistan, maar het is uitermate twijfelachtig of ze ooit uit Iraq zullen vertrekken.

Ondertussen klaagt Robert Gates, de Minister van Defensie, dat "de bevolking en ook die van Europa en de politieke stroming" zo tegen oorlog zijn, dat ze een belemmering vormen voor de wereldvrede. En begrijp goed, de maand maart is de maand van de haas. Oorlogsstaten als de USA en Groot-Brittanië worden niet bedreigd door de Taliban of enig andere volksstam in verafgelegen gebieden, maar meer door het anti-oorlogs gevoel van hun eigen inwoners. Aan beide zijden van de Atlantische oceaan wordt steeds meer een discussie gevoerd, dat deelname aan een illegale oorlog kan worden beschouwd als een serieuze misdaad. Daar weet inmiddels ook Balkenende alles van. Maar, zoals de joden zelf beweren, wij beheersen de media, betekent het ook, dat al de informatie, die je daarin vindt, gemanipuleerde informatie is. Zoiets als de slager, die zijn eigen vlees keurt. En wat het vak van slager precies inhoudt, dat weten de Zionistische joden maar al te goed.


Israël-Palestina, een ongelijke strijd!

29 maart 2010

De eerste minister van Israël blijf her en der verklaren: "Het joodse volk bouwde Jerusalem al 3000 jaar geleden en het blijft dat ook vandaag doen. Jerusalem is geen nederzetting. Het is onze hoofdstad". Deze uitspraak getuigt van een ongeziene arrogantie en absurditeit. Als er een bepaalde stam/ras/nationaliteit 3000 jaar geleden iets verwezenlijkt heeft, geeft dat dan aan de afstammelingen - of aanhangers - daarvan enige eigendomsrechten? Als we dat aanvaarden, mogen de Grieken dan "Sicilië" terugvorderen en kunnen de Noren dan Londen opeisen, omdat de Noormannen, slechts 1200 jaar geleden steden en dorpen bouwden langs de hele oostkust van Groot-Brittanië. Trouwens kunnen dan de Nederlanders aanspraak maken op New York, dat slechts 400 jaar geleden werd gesticht als de nederzetting Nieuw Amsterdam?

De uitspraak van Netanyahu is niet alleen absurd, ze is bovendien een arrogante ontkenning van alle VN resoluties ter zake. VN resolutie 181 stelt dat Jerusalem een stad met internationaal statuut moet zijn. Resoluties 2253 en 2254 van de Algemene Vergadering stellen dat Israël het statuut van Jerusalem niet mag wijzigen. Resolutie 252 van die Veiligheidsraad veroordeelt Israël voor het wijzigen van het internationaal statuut van Jerusalem. De resoluties 2628 van de Algemene Vergadering en 338 van de Veiligheidsraad roepen Israël nogmaals op om de vorige resoluties toe te passen. Resolutie 478 van de VR zegt expliciet dat Jerusalem NIET de hoofdstad van Israël kan zijn. Kan het nog duidelijker?

Het is zonneklaar, dat Israël al deze UNO resoluties vierkant aan zijn laars lapt. Nochthans werd in de oorspronkelijke "erkenning van Israël" (Resolutie 273) expliciet verwezen naar resolutie 181. Dus als Israël zich niet houdt aan de UNO resoluties, dan verliest het zijn erkenning als lid van de Verenigde Naties. Netanyahu speelt met vuur, door zo te handelen ondergraaft Israël zijn eigen bestaansrecht. Welk ander regime durft met evenveel arrogantie zoveel VN resoluties met voeten te treden? Hoe lang duurt het nog, voordat de VN werkelijk sancties afroept? Waarom zwijgt onze politiek en meneer Verhagen? Loophondjes van Israël?

En hoe onbeschoft die joden zijn, blijkt al weer uit het feit, dat er op bussen in Jerusalem wordt opgeroepen tot snelle bouw van een derde Joodse tempel, want in hun ogen moeten de Islamitische heiligdommen verdwijnen van de Tempelberg. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat die bussen ook rijden door Arabische wijken in Oost Jerusalem, waarop een afbeelding staat van de Tempelberg met daarop alléén de nieuwe Joodse Tempel. De huidige Islamitische Rotskoepelmoskee is nergens te bekennen. En dan de Palestijnse jongeren de schuld geven als die op grond van door Israël opgeroepen agressie, met rellen beginnen. De joodse activist Baruch Marzel gooit nog wat extra olie op het vuur door te stellen, dat het weglaten van Islamitische heiligdommen beslist geen vergissing is. "We laten aan iedereen de waarheid zien en zeggen hardop wat iedere Jood gelooft, namelijk dat de Derde Tempel onmiddellijk gebouwd dient te worden op de Tempelberg en de moskee daar niet hoort te staan".

Om kotsmisselijk te worden van hun strategie, waaraan ze zelfs nog toevoegen dat "zowel de Arabieren als president Obama weten, dat de Tempel op de Tempelberg herbouwd zal worden". Jammer als straks wat raketten van Hezbollah de derde tempel in puin verandert.

De steun van de VS aan Israël!

30 maart 2010

President Obama geeft 25 miljoen dollar voor de migratie van nieuwe joden naar Israël. Dit gebeurt door een gift aan de organisatie "United Israël Appeal", zo laat de Israëlische lobbygroep AIPAC weten. Te gek voor woorden, de USA geeft al jaarlijks 3 miljard dollar aan Israël, laten ze dan dit bedrag daarvan aftrekken of laten die rijke Amerikaanse joden hun eigen portemonnee eens open doen.

Maar er is ook het individuele en onvervreemdbare recht van alle Palestijnse vluchtelingen om naar hun oorspronkelijk woongebied terug te keren. Deze Palestijnen horen ook gecompenseerd te worden voor de geleden schade, aldus de VN-resolutie 194. Waarom erkent Obama ook dit recht niet? Waarom eist hij niet dat Israël die resolutie uitvoert? Waarom steunde Amerika deze week in de VN mensenrechtraad tot driemaal toe Israël als enige van de 47 landen? Ondanks dat er andersluidende geruchten zijn, lijkt er geen vuilte aan de lucht afgaande op dit stemgedrag. In Genève stemde de VS tegens het Palestijns zelfbeschikkingsrecht. Waar de VS zou moeten opkomen om een einde te maken aan de discriminatiepolitiek tegenover Palestijnen en alle andere minderheidsgroepen in Israël, zwijgt men. Als het gaat over Israël, dat een moderne rechtstaat hoort te zijn voor al zijn bewoners, is men potdoof. En als men de toepassing van het volkerenrecht vraagt, zodat ook het Palestijnse volk zich cultureel, economisch en politiek mag uiten, is men ineens blind. Washington zwijgt en is doof en blind als het gaat om het welzijn en de welvaart van miljoenen Palestijnen.

VS-ambassadeur in Genève Eileen Chamberlain Donahoe zegt dat de Palestijnen en Israëli's in hun eigen gebied maar zorg moeten dragen, dat de mensenrechten worden toegepast. De mensenrechtenraad zou "geen geloofwaardige instelling zijn, maar een anti-Israël platform". Maar waar moet men anders terecht, zodat Israël zijn verplichtingen als bezettende macht volgende de Vierde Conventie van Genève zal nakomen? Zodat Palestijnse vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke woningen of leefgemeenschap? Zodat het grensakkoord over Verplaatsing en Toegang, zoals overeengekomen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit op 15 november 2005, geen dode letter blijft, maar de inwoners van de Gazastrook en goederen vrij deze kuststrook kunnen verlaten?

Het is juist de VN-mensenrechtenraad, die zorg moet dragen voor gelijke rechten voor alle inwoners, in zowel Israël als in de Palestijnse staat in wording. Het is deze VN-raad, die garant moet staan, dat Palestina een aangesloten leefbare staat krijgt in plaats van bantoestans. Een staat, die sowieso regionaal nauw zal samenwerken met Jordanië, dat grenst aan de Westelijke Jordaanoever en Egypte, grenzend aan de Gazastrook. Het Jordaanse, Palestijnse en Egyptische volk zijn vragende partij voor zulke intense samenwerking tussen een Palestijnse staat in wording en zijn Arabische buren. Net zomin als Apartheidsmuren en metalen hekken eeuwig zullen blijven bestaan, zal ook Mubarak niet eeuwig aan de macht blijven in Egypte om vandaar het Palestijnse volk tegen de wil van zijn Egyptische onderdanen te blijven dwarsbomen. De opsluiting van anderhalf miljoen Palestijnen in de zilte dorre kuststrook van zo'n 40 bij 9 km is niets meer of minder dan een getto.

De bevrijding van het Palestijnse volk uit dit getto en de bezettingspolitiek is een kwestie van tijd. Ook de Oost-Europese volkeren konden zich bevrijden van Nazi Duitsland en ook de Palestijnen zullen dit kunnen doen als de tijd daar rijp voor is. Het beschouwen van de huidige situatie als een voldongen feit van Palestijnen in getto's, is een grote schending van het volkerenrecht, van de creativiteit van de Palestijnen, van geschiedkundige- en sociale evoluties, van de vergankelijkheid van apartheidsregimes en van het geloof, dat uiteindelijk het goede het kwade zal overwinnen.

Mocht men daarin in 1941 niet geloofd hebben, toen Nazi Duitsland met zijn troepen aan de buitenwijken van Moskou stond en 90% van Stalingrad in zijn bezit had, dan zou Europa nog steeds bezet zijn door nationaal socialisten. Dan was ons continent gezuiverd van joden, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten, vrijmetselaars en politieke tegenstanders en nu een nationaal-socialistische eenheidsworst geworden.

Als men in 1941 bleef geloven in een ander democratisch, vrij Europa van volkeren, waarom zou men dan heden de hoop moeten opgeven voor gelijke rechten voor Palestijnen in Israël, voor een eigen leefbare Palestijnse staat, voor het zelfbeschikkingsrecht dat een verworven recht is voor elk volk?

Als de Amerikaanse ambassadrice in de VN-menrechtenraad niet het uitgelezen orgaan ziet voor vrede tussen Palestijnen en Israëli's te bereiken, dan moet ze duidelijk maken welk platform ze dan wel gaat gebruiken. Zonder Joe Bidden zou er nooit een bijkomende vermindering geweest zijn van het kernarsenaal in de wereld. Zonder hem zou Irak de voorbije maanden teruggekeerd zijn naar het ergste etnische geweld van 2006 en 2007. Joe Biden is de man, die er wel in slaagde om een degelijk Amerikaans economisch plan voor jobs en infrastructuur goedgekeurd te krijgen, waar anderen faalden. Respect voor hem. Bij zijn bezoek aan Israël was de confrontatie met nieuwe bouwplannen voor Jerusalem echter een onaanvaardbare provocatie van Tel Aviv. Een land, dat zulke diplomatieke barbaarsheid uitvoert tegenover de nummer 2 van Amerika verdient geen steun voor zijn apartheidsregime in de
VN-mensenrechtenraad. Zo'n land behoeft geen jaarlijkse steun van drie miljard dollar te ontvangen.

Mijnheer Obama, dat U de nummer 2 van de Stars and Stripes naar Tel Aviv stuurde was meer dan een strategische blunder. Admiraal Michael G. Mullen, de hoogste baas van het Amerikaanse leger, vroeg eveneens een bouwstop aan Tel Aviv, omdat de anti-Amerikaanse sentimenten nog nooit zo hoog waren in de Arabische wereld. Hij kreeg een "njet". Netanyahu kon en wilde niets beloven, omdat nog duizenden nieuwe wooneenheden in bezet gebied eraan kwamen. En vlak nadien stuurt u Joe Biden, wetende dat hij aan de politiek van Israël niets kan veranderen zonder enige sancties op zak. Het was een sadistische zet om uw beste maatje in het Witte Huis bloot te stellen aan dit risico. U wist dat die 1.600 huizen en andere bouwprojecten eraan kwamen van Admiraal Michael G. Mullen en had daarmee ingestemd.
U stuurde uw vice-president echter met een knapzak naar de loopgraven van Tel Aviv om te praten met de extreem-rechtse politieke- en militaire leiders. U offerde uw vice-president op en liet Nancy Pelosi in uw naam de steun aan Tel Aviv namens het parlement herbevestigen. De militaire- en financiële steun blijft onverminderd doorgaan. Alleen de "bunker-busters" worden niet geleverd aan Israël, omdat Netanyahu een aanval op Iran als ultiem middel niet wil uitsluiten.

Het is een lachertje wetende over hoeveel militair materiaal Israël momenteel beschikt en straks als de Amerikaanse troepen wegtrekken uit Irak, ook het meeste militair materiaal daarvan in Israëlische loodsen zal worden opgeslagen. Een gulle gift van Obama. Israël blijft de boezemvriend van Amerika. Ruim duizend Amerikaanse soldaten namen in de herfst van 2009 deel aan Juniper Cobra, de grootste militaire oefening rond raketverdediging van Israël sinds zijn ontstaan. Er was de boycot van de Durban Conferentie (rond mensenrechten en tegen racisme) en het stelselmatig neen-stemmen tegen het Goldstone rapport.

Alleen met de kernwapen vermindering scoort de VS op het gebied van vrede. Maar de eerlijkheid dient te vermelden, dat Joe Biden dit door hard werken heeft bereikt en dat Obama alleen maar zijn poot hoeft te zetten om daarbij breed te lachen naar de persmeute als een popster op wereldtournée.
De volgende oorlog tegen Iran!

3 april 2010

De laatste weken werden in het nieuws wat twijfels gezaaid over de relatie tussen de USA en Israël en er zou zelfs een uiterst koele ontvangst zijn geweest tijdens een bezoek van Netanyahu en Barak aan het Witte Huis. Ik kon het in eerste instantie niet helemaal rijmen met elkaar, maar na het luisteren naar de radio-uitzending van KlokkenluiderOnLine (KLOA) met daarin als gast Daan de Wit, die een boek heeft geschreven met als titel "De volgende oorlog tegen Iran", werd het mij duidelijk hoe de vork in de steel zit. Je moet namelijk tegenovergesteld denken, kortom zegt men: We willen geen oorlog, bedoelt men we willen wel oorlog, alleen de wijze, waarop de oorlog gestart zal worden, is anders als in het verleden. Dat kan op velerlei manieren, door een zgn. "false flag" operatie, waarbij men suggereert, dat Iran bijv. een vliegdekschip van de USA heeft aangevallen, maar nu zal als meer waarschijnlijk worden gesuggereerd, dat Iran een nucleaire kernbom heeft ontwikkeld. Terwijl dat volgens specialisten op zijn vroegst in 2015 mogelijk is.

De USA kan op dit moment, na het Iraq debacle, niet een nieuwe oorlog beginnen, daarvoor zullen de anti-Amerikaanse sentimenten, toch al niet om over naar huis te schrijven, wereldwijd nog verder oplopen. En tegenovergesteld denken zit ook opgesloten in de boven dit artikel geplaatste illustratie. Volgens het alfabet komt eerst de N en dan de Q, maar in dit geval is dus na Iraq, Iran aan de beurt. Want in het Midden Oosten is het enige land, dat zich nog niet onder Amerikaanse invloedssferen bevindt, Iran. Het is volledig omsloten met landen, waar zich al Amerikanen bevinden of er één of meerdere bases hebben.

Welnu, hoe wordt het spelletje gespeeld? Je zegt eerst in het nieuws, dat Amerika weigert "bunker busters" te leveren aan Israël, om ze vervolgens naar een Amerikaanse militaire basis op Diego Garcia in de Indische Oceaan te verschepen en daarna lanceer je het bericht, dat Netanyahu en Barak een koude ontvangst hebben gehad in het Witte Huis, terwijl ze waarschijnlijk grinnikend en grappend met elkaar de plannen m.b.t. Iran hebben doorgenomen met een dikke biefstuk op hun bord. Israël zal de aanval inzetten, waarna de USA wel hun 'vrienden' moeten bijspringen. Uiteraard pikt een straaljager van Israël wat 'bunker busters' op bij de eerder genoemde basis Diego Garcia om die op doelen in Iran te mikken. En dan breekt de hel los, want de vraag is of vrienden van Iran, zoals Syrië, Rusland, China en Turkije afwachtend zullen blijven toezien. Hezbollah zal daarnaast ook wel via verplaatsbare lanceerinrichtingen de nodige raketten op Israëlische steden afvuren.

Interessant in de eerder genoemde KLOA uitzending waren ook de 10 geboden voor de basis principes van oorlogsvoering, zoals die reeds na de 1e wereldoorlog zijn geformuleerd:

1.       1.Wij willen geen oorlog, de oorlog wordt ons opgedrongen door de vijand.
2.       2.Alleen de vijand is verantwoordelijk voor deze oorlog.
3.       3.De leider van het vijandelijke kamp is een duivel.
4.       4.Wij verdedigen een nobele zaak.
5.       5.De vijand begaat wreedheden, terwijl wij slechts per ongeluk meer schade aanrichten dan nodig.
6.       6.De vijand gebruikt wapens, die niet toegestaan zijn.
7.       7.De vijand lijdt meer verliezen dan wij.
8.       8.De intellectuelen en de kunstenaars steunen onze zaak, hetgeen bewijst dat ze juist is.
9.       9.Onze zaak is heilig.
10.   10.Wie onze propaganda in twijfel trekt, is een verrader.

Nog altijd zijn deze principes van toepassing bij de start van een nieuwe oorlog. Zei niet George W. Bush bij het begin van de oorlog tegen Iraq: "Either you are with us, or you are with the terrorists". Het is maar dat u het weet.

De staat Israël in werkelijkheid!

4 april 2010

Hieronder zal ik mij, als de staat Israël, even voorstellen en mijn geschiedenis vertellen vanaf 1948:

Ik ben Israël. Ik kwam naar een land zonder volk voor een volk zonder land. De mensen die er toevallig waren, hadden geen recht om hier te zijn en mijn volk toonde hen, dat ze moesten vertrekken of sterven, maakte 480 Palestijnse dorpen met de grond gelijk en wiste hun geschiedenis.

Ik ben Israël. Sommigen van mijn volk begingen massamoorden en werden later premier om mij te vertegenwoordigen. In 1948 was Menachem Begin verantwoordelijk voor de eenheid, die de bewoners van Deir Yassin afslachtte, waaronder 100 mannen, vrouwen en kinderen. In 1953 leidde Ariel Sharon de slachtpartij op de inwoners van Qibya en in 1982 arrangeerde hij voor onze bondgenoten om rond de 2000 vluchtelingen in de vluchtelingenkampen van Sabra en Shatilla af te slachten.

Ik ben Israël. Ik kerfde in 1948 78 procent van het land van Palestina uit, verdreef zijn bewoners en verving deze door joden uit Europa en andere delen van de wereld. Terwijl de oorspronkelijke bewoners, waarvan de families al duizenden jaren op dit land woonden, niet toegestaan wordt om terug te keren, zijn joden uit de hele wereld van harte welkom voor direct burgerschap.

Ik ben Israël. In 1967 slikte ik de resterende landen van Palestina in, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en plaatste hun bewoners onder een onderdrukkend militair bewind, elk aspect van hun dagelijks leven controlerend en vernederend. Uiteindelijk moeten ze de boodschap begrijpen, dat ze niet welkom zijn om te blijven en zich aan moeten sluiten bij de miljoenen Palestijnse vluchtelingen in de barakkenkampen van Libanon en Jordanië.

Ik ben Israël. Ik heb de macht om het Amerikaanse beleid te controleren. Mijn American Israël Public Affairs Committee kan iedere politicus van zijn keuze maken of breken en zoals je ziet, ze concurreren om mij te behagen. Alle krachten van de wereld zijn machteloos tegen mij, inclusief de Verenigde Naties, omdat ik het Amerikaanse veto heb om iedere veroordeling van mijn oorlogsmisdaden te blokkeren. Zoals Sharon het zo welsprekend formuleerde: "Wij controleren Amerika".

Ik ben Israël. Ik beïnvloed ook de Amerikaanse MSM en je zult altijd het nieuws op maat gesneden vinden in mijn voordeel. Ik heb miljoenen dollars geïnvesteerd in PR vertegenwoordiging, en CNN, The New York Times en anderen hebben uitstekend werk gedaan voor de promotie van mijn propaganda. Kijk naar andere internationale nieuwsbronnen en je zult het verschil zien.

Ik ben Israël. Jullie Palestijnen willen over "Vrede!" onderhandelen? Maar jullie zijn niet zo geslepen als ik, ik zal onderhandelen, maar laat jullie alleen je gemeentes houden, terwijl ik jullie grenzen, je water, je luchtruim en al het andere van belang controleer. Terwijl wij "onderhandelen" zal ik je heuveltoppen verzwelgen en ze vullen met nederzettingen, bevolkt door de meest extremistische van mijn extremisten, bewapend tot de tanden. Deze nederzettingen zullen worden verbonden met wegen, die je niet kunt gebruiken en je wordt tussen hen opgesloten in je kleine Bantoestans, omgeven door controleposten in elke richting.

Ik ben Israël. Ik heb het op drie na sterkste leger in de wereld en het bezit van nucleaire wapens. Hoe durven je kinderen mijn onderdrukking te confronteren met stenen, weet je niet dat mijn soldaten niet zullen aarzelen om hun hoofd eraf te blazen? In 17 maanden heb ik 900 van jullie vermoord en 17.000 verwond, voornamelijk burgers, en heb het mandaat om verder te gaan aangezien de internationale gemeenschap blijft zwijgen. Negeer, zoals ik doe, de honderden Israëlische reserveofficieren, die het uitvoeren van mijn controle over jullie land en volk nu weigeren, hun gewetensstem zal jullie niet beschermen.

Ik ben Israël. Jullie willen vrijheid? Ik heb kogels, tanks, raketten, Apaches en F-16's om jullie te vernietigen. Ik heb jullie steden onder beleg geplaatst, jullie land in beslag genomen, jullie bomen ontworteld, jullie huizen afgebroken en nog steeds eisen jullie vrijheid? Heb je de boodschap niet begrepen? Jullie zullen nooit vrede of vrijheid hebben, want ik ben Israël.

De Holocaust, een complete leugen!

9 april 2010

De afgelopen maanden heeft het nieuws weer bij herhaling berichten de ether in gejaagd met als doel het aangerichte leed onder de joden in stand te houden. Hadden we eerst het bericht, dat Westerbork voor niet minder dan 17 miljoen euro moest worden gerenoveerd, het laatste bericht is, dat Minister Ab Klink (u weet wel, die van de zinloze vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) namens de Nederlandse regering excuses gaat aanbieden aan de enige nog levende Nederlandse vrouw, die Sobibor heeft overleefd. Waarom gaan we dan ook geen excuses aanbieden voor de misdaden, die Nederlandse militairen hebben begaan in Indonesië in de jaren 1945 tot 1950? Dat is ook nog een keer van recentere datum, maar blijkbaar moeten we 1940-1945 blijven onthouden en mag 1945 tot 1950 vergeten worden.

De waanzin over de gigantisch overdreven Holocaust werd met de dag weerzinwekkender. Toen in 1992 een nieuwe steen in Auschwitz werd geplaatst, waarop werd aangegeven, dat het oorspronkelijk aantal slachtoffers niet 4 miljoen was, maar 1,5 miljoen (waaronder 900.000 joden), kon men de vraag stellen of dan ook die 6 miljoen niet moest worden gecorrigeerd? Daarop kreeg ik zelfs stupide reacties, dat het aantal van 6 miljoen niet werd vastgesteld door bordjes bij de kampen. Dus daarmee werd natuurlijk bedoeld te zeggen, de joden hebben nu eenmaal (zelfs voor de oorlog) vastgesteld, dat er 6 miljoen joden zijn omgekomen, dus dat mag beslist niet meer worden gewijzigd. 
Maar nu is er zelfs een nieuw artikel opgedoken, dat is verschenen op de site van rense.com, dat volledig de vloer aanveegt met alle eerder geproduceerde getallen. U kunt dat lezen op de onderstaande link: http://www.rense.com/general69/dim.htm
Niet alleen heeft een joodse onderzoeker David Cole aangetoond, dat er in Auschwitz helemaal geen gaskamers waren, nu toont dit artikel aan, dat zelfs de waanzinnige aantallen van soms 9 miljoen op geen enkele wijze met bewijs zijn onderbouwd.

Het artikel van rense.com richt zich ook voornamelijk op Auschwitz, omdat dat van oorsprong ook het kamp was, waar 4 miljoen joden zouden zijn omgekomen, dus 2/3 van het totale aantal. Tenslotte komt men op grond van bewijs uit op 69.000, waarvan er 30.000 als joods konden worden aangemerkt. Het belangrijkste van het slotverhaal zal ik even uitleggen. Tenslotte kwam men uit op een geschat aantal slachtoffers van 135.000, die ruwweg worden bevestigd door de "Auschwitz doden boeken". Deze boeken zijn door de Duitsers exact bijgehouden gedurende de oorlog, maar werden door de Russen buitgemaakt tegen het einde van de oorlog en opgeborgen in de Sovjet archieven tot ze werden vrijgegeven door het Rode Kruis in 1989. De doden boeken bestaan uit 46 delen, waarin iedere dode exact werd geregistreerd (de volledige naam, beroep en geloof, datum en plaats van geboorte, zijn woonplaats voordat hij/zij in Auschwitz werd geïnterneerd, de doodsoorzaak, zoals vastgesteld door de kamparts). En de Duitse "Pünktlichkeit" kennende, zal dat met grote nauwkeurigheid zijn geschied. De gegevens van de meest belangrijke jaren, van 1942 tot 1943, zijn vrijwel compleet. Er zijn ook wat gegevens over 1941, maar geen enkele over het jaar 1944 tot aan januari 1945, toen Auschwitz werd verplaatst.

De Auschwitz doden boeken bevatten de bewijsstukken van overledenen, die betrekking hebben op 69.000 slachtoffers, waarvan er ongeveer 30.000 als jood konden worden aangemerkt. Dus je kunt daaruit concluderen, dat er van de oorspronkelijke 4 miljoen slachtoffers (overigens ook niet allemaal joden) er tenslotte 30.000 over blijven. In het artikel van rense.com vindt u onderaan een verwijzing naar de linkhttp://vancouver.indymedia.org/news/2004/08/156377.php, maar die werkt niet meer. Het zal niet de eerste keer zijn, dat een nieuwsmedia wordt bedreigd vanuit joodse kringen als ze de waarheid willen produceren. Want als iets voorkomen moet worden, is dat de waarheid over de holocaust en het dagboek van Anne Frank aan het licht wordt gebracht.

Een link, die ik u niet wil onthouden, komt van David Duke, die de Zionistische terreur in al zijn geledingen onder de aandacht wil brengen. De navolgende link geeft een schokkend en realistisch beeld van de werkelijke bedoelingen van de Zionistische joden: http://home.att.net/~whitesox/654david_duke_vid.htm

De Slavernij is door de joden uitgevonden!

10 april 2010

Het verhaal over het begin van de slavernij in Amerika begint bij Christopher Columbus. Zijn reis naar Amerika werd niet gefinancierd door Koningin Isabella, maar door Luis de Santangelo, die het bedrag van 17.000 ducaten (omgerekend naar hedendaagse maatstaven ca. 50.000 Engelse ponden) beschikbaar stelde voor een reis die begon op 3 augustus 1492. Columbus werd vergezeld door vijf "maranos" (Joden, die hun geloof hebben afgezworen en katholiek zouden zijn geworden), Luis de Torres, tolk, Marco, de chirurg, Bemal, de scheepsdokter, Alonzo de la Calle en Gabriel Sanchez. De laatste stelde Columbus voor mede namens de andere 4 joden, 500 indianen gevangen te nemen en hen als slaaf te verkopen in Sevilla, Spanje, wat ook gebeurde. Columbus zelf ontving totaal niets van de opbrengst van de verkoop van de slaven, integendeel hij werd zelfs het slachtoffer van een samenzwering, opgezet door Bemal, de scheepsdokter. Hij, Columbus, werd zelfs onrecht aangedaan en kreeg gevangenisstraf als zijn beloning. Verraden door de vijf "maranos" (Joden), die hij had vertrouwd en geholpen. Dit was, ironisch genoeg, het begin van de slavernij in Amerika.

De joden werden verjaagd uit Spanje in augustus 1492 en uit Portugal in 1497. Veel van deze joden emigreerden naar het toenmalige Holland, waar zij de Nederland-West Indië maatschappij oprichtten om die nieuwe wereld uit te buiten. In 1654 emigreerde de eerste jood, Jacob Barsimson, van Holland naar Nieuw Amsterdam (het latere New York) en in de volgende 10 jaar volgden hem vele andere joden, die neerstreken aan de Oostkust, hoofdzakelijk in Nieuw Amsterdam, Newport en Rhode Island. Het was hen door verordeningen van gouverneur Peter Stuyvesant niet toegestaan handel te drijven in de binnenlandse economie, maar zij ontdekten al snel, dat het gebied bewoond door de indianen daar niet onder viel. Er waren geen wetten, die het de Joden verboden om handel te drijven met de indianen. De eerste jood, die begon met handel te drijven met de Indianen was Hayman Levy, die goedkope glazen kralen, textiel, oorringen, armbanden en andere goedkope sierraden vanuit Holland importeerde en dat verhandelde voor bont. Al spoedig kreeg hij gezelschap van de joden Nicholas Lowe en Joseph Shimon. Lowe kwam met het idee om rum en whisky te gaan verhandelen met de indianen en zette een distilleerderij op in Newport, waar deze twee dranken werden geproduceerd. In zeer korte tijd waren er in Newport 22 distilleerderijen, die allemaal het eigendom waren van joden en die "firewater" produceerden en verhandelden. Het verhaal van de uitbuiting van de indianen, wat resulteerde in het uitmoorden van de indianen door de eerste kolonisten, is een dramatisch verhaal op zich.

(Opmerking: Zien we dit nu, anno 2010, niet opnieuw exact terug in de Israëlische strijd tegen de Palestijnen en in de door Israël bezette gebieden? De geschiedenis herhaalt zich steeds weer).

Het is essentiëel om het belang van de zeehaven van Newport in dit opzicht goed te begrijpen. Het is belangrijk het Joodse belang in de slavenhandel te herkennen. Er was een periode, waarin men Newport openlijk "Het joodse Newport Wereldcentrum voor de Slavenhandel" noemde. Op dat moment waren er zes joodse gemeenschappen in Noord Amerika, in Newport, Charleston, New York, Philadelphia, Richmond en Savannuah. Maar er waren ook vele andere Joden, die waren uitgezworven over de gehele Oostkust. Ofschoon New York de eerste plaats bezette voor de joodse kolonisten in Noord-Amerika, stond Newport op de tweede plaats. New York was ook de belangrijke plaats voor het kopen van "kosher" vlees, die dat leverde aan alle joodse vestigingen in Noord Amerika, West-Indië en zelfs Zuid Amerika. Maar dit werd al snel door Newport overgenomen! Newport werd de grootste handelshaven aan de Oostkust van Noord Amerika. Daar kwamen ook boten samen uit andere havens om handelswaar uit te wisselen. Newport, zoals al eerder genoemd, nam de belangrijkste plaats in op het terrein van de handel in rum, whisky en de handel in andere likeuren. En tenslotte, het was ook deze haven, die het centrum zou worden van de slavenhandel. Van hier uit vertrokken de boten op hun weg over de oceaan, om zwarte menselijke vracht op te halen en daarmee grote sommen geld verdienden in ruil voor zwarte slaven.

Het is een zeer uitgebreid verhaal, dat eigenlijk aan de basis staat van de joodse invloed in Amerika. Het maakt ook duidelijk, waarom de regering van Obama volledig is vergiftigd door Zionistische joden. Op bijna alle belangrijke posities worden vervolgens opnieuw joden benoemd. Maar langzamerhand is er in Amerika wel een kentering te signaleren, er zijn heel wat organisaties, die het door beginnen te krijgen en er zijn ook al heel wat geluiden uit de eigen joodse kring, die waarschuwen voor de Zionistische plannen. Ik noem er twee, Dr. Alan Sabrosky, die de betrokkenheid van de Mossad bij de 9/11 aanslagen bevestigde (Zie mijn eerdere artikel over hem, "BREAKING NEWS - Israël organiseerde 9/11" en tenslotte Norman G. Finkelstein, die de uitbuiting op basis van de Holocaust ten zeerste veroordeelt. Om zijn andersluidende mening, is hem de komende 10 jaar de toegang tot Israël ontzegd, men heeft daar weinig op met andersluidende meningen.

Wilt u het complete, Engelstalige verhaal lezen over het begin van de slavernij, klik dan op de navolgende link:http://www.iamthewitness.com/books/Walter.White/Who.Brought.the.Slaves.to.America.htm

Was er maar een Palestijnse lobby geweest!

12 april 2010

Was er vanaf 1948 een Palestijnse lobby geweest, dan hadden we nimmer in de huidige, uitzichtloze situatie verkeerd. Had de VN bij het niet nakomen van resoluties tegen Israël, sancties opgelegd, dan was alles heel anders gelopen. Nu proberen o.a. voormalig Minister President van Agt en Gretta Duisenberg vruchteloos een wending ten goede te bewerkstelligen, maar feit is dat Israël nog nimmer gehoor heeft gegeven aan een resolutie. Mocht er een Palestijnse lobby hebben bestaan, dan zaten miljoenen Palestijnse vluchtelingen niet al vanaf 1948 of 1967 na twee verdrijvingscampagnes door Joods-Zionistische en nadien Israëlische milities, op elkaar gepakt in kampen in de Gazastrook, Jordanië, Syrië, Libanon en op de Westelijke Jordaanoever.

Dan konden die Palestijnen al jaren geleden hun recht op terugkeer naar hun dorpen uitoefenen, een vreedzaam bestaan leiden en een eigen economie uitbouwen. Nu zijn het noodgedwongen bedelaars van de internationale gemeenschap, omdat Israël de controle heeft over het dagelijks leven en de economie door de blokkade van de Gazastrook, militaire orders en invallen in Palestijns gebied, honderden checkpoints en het vernietigen door leger en kolonisten van landbouwgrond, gewassen, huizen en waterbronnen. Het Palestijns vissersdorp Al-Zeeb is al zestig jaar van de kaart geveegd en vervangen door een recreatieplaats voor Israëli's. De moskee en enkele overgebleven gebouwen dienen als badhuis. En zo zijn er nog minstens 417 andere verhalen over Palestijnse dorpen, die Israël in 1948 van de kaart veegde. Toen reeds kreeg de Joods-Zionistische lobby steun van de internationale gemeenschap voor haar Nakba-project om massaal Palestijnen te verdrijven. Immers we waren op dat moment al de grotendeels gelogen Holocaust aan het verwerken en moesten die arme joden toch toelaten te doen, wat de Duitsers tegen hen hadden gedaan?

Anno 2010 drukt de Israëlische lobby duidelijk haar stempel op de internationale politiek. Israëlische lobbygroepen zoals AIPAC, AJC en B'nai B'rith en in Nederland het CIDI, hebben de voorbije jaren alsmaar meer sancties tegen Iran kunnen doordrukken. Over nog zwaardere sancties tegen Teheran met goedkeuring van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad moeten tegen de zomer worden gestemd. Als de Palestijnen al eens een VN-resolutie ter stemming voorleggen, stuit die bijna altijd op een Amerikaans veto. Zelfs in de Mensenrechtencommissie stemde de Verenigde Staten onder president Obama al talrijke keren - als enige van de 47 landen - tegen het zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk. Sancties of strafmaatregelen worden nooit toegepast tegen Israël. Maar toen Irak zijn historische 19e provincie Koeweit aanhechtte, kwam er de Iraq-oorlog onder druk van de Israëlische lobby, die een Arabisch steunpunt voor de Palestijnen in de regio niet wilde. Zelfs een nieuwe oorlog in 2003, gestart door false-flag info van Israël, kwam er aan te pas om een machtswissel te bewerkstelligen en het land naar het stenen tijdperk te bombarderen.

De Amerikaanse ambassadrice in Baghdad, April Glaspie, verzekerde Saddam eind juli 1990, dat de VS het grensconflict tussen Iraq en Koeweit als een interne Arabische kwestie beschouwden - wat door de verantwoordelijke Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken, John Kelly, zelfs nog twee dagen voor het begin van de invasie begin augustus werd herhaald. Gelijktijdig daarentegen verklaarde de Amerikaanse generaal Schwartzkopf tegenover koning Fahd van Saudi-Arabië, dat de Iraakse leider heel het Midden-Oosten wilde veroveren en dat 250.000 Iraakse soldaten en 1.500 tanks aan de grens stonden van het Saudisch koninkrijk. Russische satellieten van de firma Soyoez Karta wezen echter uit, dat er nooit een Iraakse troepenmacht werd opgetrokken nabij de Saudische grens en dat Saddam Hussein nooit de intentie had om Saudi-Arabië aan te vallen. Deze Amerikaanse propaganda was wel de hoofdreden, waarom de Arabische landen zich tijdens de Golfoorlog achter Amerika schaarden en waarom niet-moslimgroepen Irak konden aanvallen vanuit een moslimland zoals Saudi-Arabië.

Irak werd met valse voorwendselen aangevallen in 1991 ("dreigende inval in Saudi-Arabië") en in 2003 ("massavernietigingswapens"). De geschiedenis dreigt zich opnieuw te herhalen. Opnieuw door druk vanuit diezelfde Israëlische lobby. Ditmaal onder het mom van "het nucleaire programma van Iran". Alle Europese en Aziatische landen mogen kernbrandstof benutten voor het vreedzaam opwekken van energie, behalve Iran. Enkel en alleen omdat de Israëlische lobby deze bondgenoot van de Palestijnen kapot wil maken. Als er werkelijk een Palestijnse lobby bestond, dan zou deze voorkomen hebben, dat Irak tot tweemaal toe werd aangevallen om drogredenen. Dan zouden zware sancties tegen Iran nu niet op de politieke agenda staan in Washington, Tel Aviv, Parijs en Berlijn, maar effectief sancties tegen Israël ingesteld zijn tot het alle VN-resoluties en mensenrechten zou zijn nagekomen. Zelfs in Canada wordt een kinderboek over een Palestijns meisje deze dagen aan het kruis genageld. Onder druk van de Israëlische lobby moet dit boek worden geschrapt van "te lezen schoolboeken" en uit bibliotheken. Men zou eens de waarheid kunnen horen van een auteur, die jarenlang heeft gewoond tussen Palestijnen en Israëli's!

Op deze link kunt u een Youtube film zien, die in beeld brengt op welke wijze Israël de Palestijnen systematisch verwijderd uit Palestina:

En hier de link over het boek, waarvan de Zionistisch joden liever niet hebben, dat het gelezen wordt:

En op deze link een video, die een beeld geeft van wat er over is van Al-Zeeb:

Toegevoegd aan dit artikel moet worden, dat steeds vaker gegeven linken later niet meer werken, want steeds meer kanalen komen onder Zionistische invloedssferen, wat hen niet welgevallig is, moet uiteraard verwijderd worden. Dus als u een video wilt downloaden, dat kan heel simpel met dit gratis programma, waarvoor u niets hoeft te installeren: http://www.zamzar.com/
U geeft de Youtube link in, kiest het gewenste formaat en geeft het e-mail adres op, waarop u de melding krijgt, dat u het bestand van hun server (moet binnen 24 uur gebeuren) kunt downloaden.
Ook Wikipedia schijnt steeds meer door Zionisten te worden overgenomen, zodat je straks echt niet meer weet, wat wel of niet waar is.

Lachen met Barracuda!                     13 april 2010

Het schrijven over Zionistische joden heeft het grote voordeel, dat je karrenvrachten met stront over je uitgestort krijgt en dat is prima, want mijn tuin kan wel wat mest gebruiken. Ik hoop alleen, dat die beesten, waarvan die stront afkomstig is, wel natuurlijk voedsel nuttigen en niet worden volgepropt met GMO prut. En zo zei één van mijn vele Blog volgers: Hoe meer stront je over je uitgestort krijgt, hoe dichter je bij de waarheid komt. En dat heeft men, heel verwonderlijk, op de site van Barracuda goed begrepen, terwijl het een site is, die zichzelf bestrijdt. Immers ze bestrijden onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica. Nou, dat lukt niet erg als je het bovenstaande plaatje ziet, iedereen ligt in een deuk om de artikelen van Barracuda. Hun site (http://barracudanls.blogspot.com/) heeft nu al voor de 3e keer een artikel aan mijn persoon gewijd, dus het verkondigen van de waarheid wordt hier zeker niet op prijs gesteld.

Nadat al eerder HP De Tijd, u weet wel, het weekblad, dat riool-journalistiek tot zijn huismerk heeft gemaakt, een lovend artikel over mij had geschreven, volgde daarna al snel Barracuda en ze zijn daar helemaal gek op Zionistische joden, daar is ook het meeste geld te verdienen. En vervolgens worden allerlei zaken aan elkaar gekoppeld om maar te proberen de werkelijkheid te verhullen. Uiterst belangrijk vindt Barracuda het ook, dat een naam goed wordt geschreven, maar als de joodse onderzoeker David Cole (dus niet Coole?, foei!) helemaal naar Auschwitz reist om de waarheid van de Holocaust te onderzoeken, dan is dat geen vakantiereisje. Uiteraard zijn de bevindingen van David Cole niet in dankbaarheid afgenomen in de joodse gemeenschap en moest hij wegens bedreigingen, onderduiken. Maar een verklaring, dat David Cole een video maakt, een gesprek voert met de directeur van het Auschwitz State Museum, Dr. Franciszek Piper, die zichzelf voortdurend tegenspreekt in het interview en dat Cole vervolgens alles weer in zou hebben getrokken, is uiterst onlogisch, anders dan dat het een gevolg is van levensbedreigingen.

Uiteraard wordt de gerespecteerde bron Rense.com, die in mijn artikel wordt opgevoerd, ook als een complotgek aangemerkt. En dat Rense het met Alex Jones aan de stok heeft gekregen, is uitermate logisch, immers Alex Jones is zelf met een joodse getrouwd en kan worden gezien als iemand met een dubbele agenda. Alex Jones ageert voortdurend tegen de New World Order, maar verwijst nimmer naar het enorme aantal Zionistische joden, die zich achter de New World Order verschuilen, met als opperhoofd Henry Kissinger, die in vele landen niet meer durft te verschijnen vanwege oorlogsmisdaden. Vervolgens komt Barracuda met een verwijzing naar een "wetenschappelijke discussie", maar uiteraard werkt de daarachter zittende link weer eens niet, zodat niet eens kan worden vastgesteld waar hij het over heeft.

Een verwijzing naar David Ernest Duke wordt gelinkt aan de Ku Klux Klan en hij heeft ook nog een veroordeling als belastingfraudeur op zijn kerfstok. Dat laatste is minder erg, want in Nederland pleegt de belastingdienst, samen met de overheid, toch ook voortdurend gelegaliseerde diefstal? Moet niet een ieder VERPLICHT verzekerd zijn tegen ziektekosten om je vervolgens doorlopend aan het infuus te houden bij de dokter of het ziekenhuis? Inderdaad Barracuda, zoals je in het begin van het artikel vermeldt, ik meen ook verstand te hebben van de werkwijze van de farmaceuten. Dus neem nog een paracetamolletje, voordat je barstende koppijn hebt. Werkt prima als symptoombestrijding, maar niet als geneesmiddel. En wat heeft nou de ex-vrouw van David Duke met mijn artikel te maken? Waarschijnlijk probeert Barracuda nu een verwijzing te maken naar Stormfront, waarvan zij de oprichtster zou zijn, een site, die toevallig ook een artikel heeft geplaatst over de joden, als uitvinders van de slavernij (dus niet slaverij, Barracuda). Het artikel op Stormfront heeft overigens een totaal andere basis dan mijn artikel. En dat David Ernest Duke werd gearresteerd, omdat hij Neo Nazi's in Praag wilde opzoeken, zegt meer over de autoriteiten dan over hemzelf. Gaat nu de overheid bepalen of je een popconcert mag bezoeken of een bijeenkomst van Neo Nazi's? Mag ik straks niet meer op jouw site komen, omdat jouw ex-vrouw in de prostitutie zat?

Dan wordt bij de reageerders of de site van Barracuda natuurlijk driftig gespeculeerd, waarom ik mij daar niet meer laat zien. Dat is simpel, als je met elkaar discussieert, moet het een gelijkwaardige discussie zijn, net als bij voetbal, dat wordt ook gespeeld tussen twee elftallen met 11 man/vrouw. En warempel hebben ze mijn aanklacht ontdekt, die ik heb gedaan tegen een Zionistische jood op HP De Tijd. Uiteraard is het maar weer half gelezen, want die weigerde afstand te nemen van de standpunten, zoals die in de Talmoed staan. Ik zal niet opnieuw alle punten uit de Talmoed opvoeren, die staan immers uitvoerig op mijn Blog, maar in het algemeen komt het hierop neer: De joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen, het zijn beesten. En ketterse Ongelovigen mag u met uw eigen handen doden, wat een jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. Dergelijke uitspraken zijn vele malen erger dan het bestempelen van iemand met anti-semitisme, racisme of jodenhater. Als de Israëlische pion Wilders meent de Koran te moeten verbranden, gooi er dan ook de Talmoed en de Bijbel bij. De aanklacht is inmiddels in behandeling genomen door het Meldpunt Discriminatie.

En tenslotte is Barracuda een grote smeerlap, die regelmatig oproept om zoals hij het zegt "onwelriekende" blogs uit de lucht te halen. Vandaar dat hij ook op de Blacklist staat van sites, waar u beter weg kunt blijven: http://pdfcast.org/pdf/blacklist-sites

De ware feiten over de Holocaust!
Deel V                                                           21 april 2010

Al weer de 5e aflevering over de holocaust en het streven is het bij 6 te laten, want dat cijfer speelt een belangrijke rol. Er waren toch 6 miljoen joden omgekomen als gevolg van de holocaust of stond dat al lang voor de oorlog vast? Welnu, we gaan verder, waar we gisteren gebleven zijn.

GEEN BEWIJZEN VOOR 6 MILJOEN VERMOORDE JODEN

Het aantal joodse slachtoffers van de holocaust van 6 miljoen is ongefundeerd, vele malen te hoog, gebaseerd op onzorgvuldige, niet geverifieerde ramingen.
In het Judaïsme is zes miljoen een heilig getal en het werd al eerder gebruikt in 1911 om joods lijden uit te drukken. Op 11 juni 1945 werd in New York het mythische aantal van "zes miljoen" in relatie gebracht met de Tweede Wereldoorlog. Het werd daar geïntroduceerd als richtlijn voor joodse schadeclaims bij het (nog te beginnen) proces in Neurenberg. Op 14 december 1945 poogde US aanklager Walsh het bij het IMT geaccepteerd te krijgen middels een verklaring van beklaagde Höttl. De verdediging eiste daarover echter een kruisverhoor met Höttl. Dat werd niet toegestaan. Door media en 'historici' werd vervolgens het aantal zonder slag of stoot overgenomen. Sindsdien is het mythische aantal tot juridische waarheid verheven, op grond waarvan iedereen die dit in het openbaar in twijfel trekt of ontkent, kan worden vervolgd. Dat heeft ertoe geleid, dat er geen onderzoek naar het juiste aantal kon (mocht) worden gedaan en sindsdien is iedereen, die zich daarover wenst te uiten onder morele chantage moet leven. We zetten alle punten nog eens even op een rijtje:
Ongefundeerd: Voor "6 miljoen" bestaan geen documenten, harde bewijzen of wat dan ook, geen asbergen, geen crematoria die in staat waren miljoenen lijken te verwerken, geen verslagen, geen geloofwaardige demografische statistische gegevens. Vele malen te hoog: De holocaust-lobby toont geen bewijzen voor haar stelling, maar verdedigt dit aantal zoals we zullen aantonen - op basis van foutieve uitgangspunten. Gewoonlijk wordt het aantal van 11 miljoen in Europa aanwezige Joden uit de notulen van de "Wannsee-conferentie" opgevoerd.
Dat is bedrog: Dat is namelijk het totaal voor alle Europese landen, dus inclusief de landen die niet door Duitsland waren bezet. Het aantal Joden onder Duitse invloedssfeer bedroeg volgens diezelfde notulen 3.836.500 (zie origineel Wannsee Protokol Nr. 171, blz. 6, onder A, minus de 700.000 Joden in niet-bezet Frankrijk). Verreweg het grootste aantal daarvan waren Poolse Joden (in het zgn. Generalgouvernement), namelijk 2.284.000. Van belang is ook te weten, dat de cijfers voor Polen afkomstig waren van de volkstelling van 9 december 1931, welke voor geheel Polen op 3.113.000 Joden uitkwam. Tussen 1931 en 1939 daalde dit met 15,4% tot 2.633.000 door factoren als een laag geboorte-overschot, emigratie en 31.216 joodse gesneuvelden tijdens de oorlogsweken. Na de Poolse deling kwamen er theoretisch 1.607.000 onder Duits bestuur. De angst van de Joden voor de Duitsers was zoals te begrijpen groot, zodat al in de eerste weken na de Duitse inval ruim 750.000 van hen naar het door de Russen bezette deel van Polen vluchtten (de latere terrorist en premier van Israël, Menachem Begin, was één van hen). Het aantal Poolse Joden onder Duits bestuur slonk daardoor tot 857.000. Ook vluchtten er meer dan 100.000 naar Roemenië en Bessarabië, zodat er eind 1939 niet meer dan 757.000 Joden in het door de Duitsers bezette deel van Polen aanwezig waren.

Dat waren er dus 1.527.000 minder dan de 2.284.000 van het Wannsee Protokol, zodat het werkelijke aantal Europese Joden onder Duits bestuur (exclusief Oekraïne) 2.309.500 was. (3.836.500 minus 1.527.000). In de Oekraïne en Wit-Rusland waren volgens het Wannsee-overzicht 2.994.684 Joden. Bij de Duitse inval in de Sovjet-Unie vluchtten velen van hen verder naar het Oosten en werden er door de Sovjets vele honderdduizenden naar Siberië geëvacueerd. Dat betekent dat het totaal aantal Joden in de door de Duitsers bezette gebieden in elk geval veel lager was dan 6 miljoen. Onafhankelijke bronnen stellen dat aantal tussen 4 en 5 miljoen. Niemand betwist dat miljoenen van hen de oorlog hebben overleefd. Als we de Israëlische premier Netanyahu mogen geloven, hebben 5 miljoen (!) overlevenden recht op schadevergoeding door Duitsland......... Op grond van deze vaststelling is het aantal van "6 miljoen vermoorde Joden" apert onjuist te noemen.
Maar er is meer: uitvoerige forensische, demografische, analytische en vergelijkende bewijzen tonen eveneens de onmogelijkheid van dit aantal aan en maken dat tot een onverantwoordelijke overdrijving. Het werkelijke aantal zullen we in het volgende punt bij benadering vaststellen. Want het nauwkeurig vaststellen van het aantal omgekomen Joden is voor iedereen, die dit serieus benadert, uiterst complex. Een genoemd aantal is zonder demografisch statistische kennis nauwelijks te controleren. De apologeten van de 'holocaust' maken daarvan misbruik om hun "zes miljoen" als vaststaand aan de massa op te leggen. Als stok achter de deur hebben zij de vonnissen van het Neurenberger Tribunaal en - natuurlijk deWilling executioners van wetgevers en justitie. Dat lijkt heel wat, maar daaraan ontbreekt het belangrijkste: de feiten.

Zestig jaar na de oorlog zijn demografen en statistici er niet in geslaagd exact vast te stellen hoeveel Joden er precies omkwamen. Geen historicus, noch van joodse noch van revisionistische kant, kan anders dan bij ruwe benadering, met marges van honderdduizend of meer, daarover een hypothese geven. Dat komt o.m. door uiteenlopende definities van wie wel en wie niet tot de joodse bevolking worden gerekend, ontbrekende en onnauwkeurige tellingen in verschillende delen van voor- en na-oorlogs Europa, massale emigratie- en verhuisbewegingen vóór, tijdens en na de oorlog, grenswijzigingen waardoor delen van Polen, Duitsland en Rusland van nationaliteit wisselden, transmigratie van Joden in Rusland (van Wit-Rusland en Oekraïne verder naar het Oosten en Siberie), naamsveranderingen na emigratie, enz. Ook is het aantal voor de binnenvallende Duitsers naar het Oosten gevluchte Joden uit West Polen en (later) Oost-Polen nooit precies vastgesteld. Dat neemt niet weg, dat de onzinnigheid van bepaalde aantallen eenvoudig kan worden vastgesteld en de plausibiliteit van andere bevestigd.
Heilig getal: "Zes Miljoen" is in het Judaïsme een Heilig Getal. Al in 1911, noemde Max Nordau in zijn speech voor het Tiende Zionistische Congres, de Zes Miljoen Joden, die in de (drie jaar later pas begonnen) EERSTE (!) Wereldoorlog zouden worden vermoord", als rechtvaardiging voor een joodse staat.
In The American Hebrew van 31 oktober 1919 schreef Martin H. Glynn, voormalig gouverneur van de Staat New York onder de kop "De Kruisiging van de Joden Moet Stoppen: Van de overkant van de zee vragen zes miljoen mensen onze hulp (....) zes miljoen menselijke wezens (....) zes miljoen uitgehongerde mannen en vrouwen. Zes miljoen mannen en vrouwen sterven.
De joods religieuze historie kent als het om aantallen joodse slachtoffers gaat monumentale overdrijvingen: In de Talmoed (Gittin 57b) staat dat 'vier miljard' (!) Joden door de Romeinen werden gedood in de stad Bethar. Dat waren er hoogstens 50.000; ze werden gedood nadat ze onder Bar-Kokhba, een joodse koning, die zichzelf tot Messias had uitgeroepen, in opstand waren gekomen tegen de Romeinen. Iets verderop (Gittin 58a) zegt de Talmoed, dat 16 miljoen joodse kinderen door de Romeinen in rollen werden gewikkeld en levend verbrand. (Een eerdere, toen letterlijke holocaust?). Zo'n aantal was er in de hele wereld niet, laat staan kinderen.
Het getal Zes Miljoen heeft ook een religieus-symbolisch numerieke betekenis, maar dat gaat het kader van dit onderwerp te buiten, zodat we daar niet verder op in zullen gaan. Is het genoemde getal van Zes Miljoen joodse slachtoffers voor W.O. II dan toevallig? Ja en nee. Het werd besproken op 11 juni 1945 in een kantoor in New York. Daar kwam een aantal heren bijeen om te spreken over het instellen van het Internationaal Militair Tribunaal om de leiding van het Derde Rijk te berechten. De joodse opperrechter Jackson had eerder President Truman ervan weten te overtuigen, dat het beter was hen niet te lynchen, maar voor het oog van de wereld te berechten. Die middag ontmoette Jackson drie andere invloedrijke Joden: Nathan Perlman, Jacob Robinson en Alexander Kohanski. Zij drongen er bij Jackson op aan om vanaf de prilste voorbereidingen voor dat Tribunaal de misdaden tegen de Joden als een apart onderdeel van de aanklacht te laten behandelen. Robinson drong er op aan vooral de filosoof en Nazi-ideoloog Alfred Rosenberg aan te klagen. Hij bezwoer, dat het "niet hun bedoeling was wraak te nemen, noch compensatie voor de verliezen te eisen". Op Jackson's vraag hoe hoog die verliezen waren, zodat hij dat getal tijdens het Tribunaal zou kunnen hanteren, antwoordde Robinson: "Zes Miljoen".

Daarmee werd het getal Zes Miljoen uitgangspunt voor het IMT en later de wereld.

AANTAL OMGEKOMEN JODEN MILJOENEN LAGER

Niet weerlegde demografische berekeningen van de revisionistische onderzoekers Walter N. Sanning en Carl O. Nordling kunnen op grond van hun wetenschappelijke methodologie als het meest betrouwbaar over dit onderwerp worden beschouwd. Sanning en Nordling komen middels verschillende benaderingswijzen tot overeenkomende aantallen: het minimum aantal omgekomen joden tengevolge van oorlogshandelingen ligt volgens hen op ca.300.000 en de bovengrens op ongeveer 600.000. Dat betekent, dat het werkelijke aantal joodse slachtoffers tussen de 5 en 10% zou bedragen van het thans dwangmatig opgelegde aantal.
Ook andere cijfers bestempelen het aantal van 6 miljoen als onjuist. De World Almanac schreef in 1940 (blz. 129) met als bron het American Jewish Committee, dat het aantal Joden in de wereld 15.319.359 personen bedroeg. Vier jaar na de oorlog, in 1949, waren dat er 15.713.638 (blz. 289). Een toename van bijna 400.000.
Als er van de 15.319.359 Joden tijdens de oorlog 6 miljoen zijn vermoord, is het uiteraard volstrekt uitgesloten, dat het aantal in 1949 15.713.638 zou hebben kunnen zijn. Niet verwonderlijk dus, dat het New Yorkse weekblad Aufbau al op 24 december 1948 de Six Million Story beschreef als een puur verzinsel.
De nationale Raad van Kerken van de USA stelde het aantal Joden in de wereld in 1930 op 15.600.000. De Raad van Synagogen van het Amerikaans Joods Congres in 1939 eveneens. In 1946 hield de World Almanac het op 15.690.000 en twee jaar later noemde het Statistisch Handboek van de Amerikaanse Raad van Kerken het aantal 15.300.000. Opvallend genoeg zijn die aantallen van vóór zowel als ná de oorlog buitengewoon overeenstemmend. Van 6.000.000 verdwenen personen blijkt ook uit deze cijfers niets.

Ook het IMT had niet het geringste bewijs voor een aantal van zes miljoen joodse slachtoffers. Op 14 december 1945 poogde US aanklager Walsh het bij het IMT geaccepteerd te krijgen middels een schriftelijke verklaring van beklaagde Höttl. De verdediging eiste daarover echter een kruisverhoor met Höttl. Dat werd niet toegestaan. Door media en 'historici' werd niettemin dat aantal zonder slag of stoot overgenomen.

Daarmee werd een mythisch aantal verheven tot juridische waarheid, waardoor thans iedere niet-jood die dit in het openbaar in twijfel trekt of ontkent, vervolgd kan worden.

De ware feiten over de Holocaust!
Deel VI                                                         22 april 2010

Als je het Cidi, de spreekbuis voor de belangen van Israël in Nederland, benadert over de holocaust, krijg je een lijst met 66 punten, waarop ze antwoord geven. Daarvan mag je niet afwijken, stel je een vraag, die in het rijtje niet voorkomt, heeft men ineens geen tijd meer. Vraag je waar die 6 miljoen nu vandaan komt, dan heeft men geen antwoord, want ze weten ook wel, dat al lang voor de 2e wereldoorlog werd besloten, dat het er 6 miljoen moesten zijn en geen 300.000 tot 600.000 zoals is bewezen. Maar we gaan door met het slot van deze trieste "komedie". Komisch is ook, dat hun voorlichting zich baseert op 66 vragen. Ook de organisatie Meldpunt Discriminatie heeft nog niets van zich laten horen, blijkbaar werken ze alleen aan anti-semitisme, maar als anderom dreiging plaats vindt, is dat blijkbaar minder belangrijk. Welnu dan nu de 6e bijdrage over de holocaust.

GEEN VERGASSINGEN IN DUITSLAND

Feit is, dat van de in geen van de Groot-Duitsland (het zgn. Altreich) gesitueerde concentratiekampen Joden zijn "vergast", dus niet in Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen, Sachsenhausen, Theresiënstadt, Natzweiler, Dora, Neuengamma, Flossenbürg, Niederhage, Oranienburg, Ravensbrück, Buchenwald, Gross-Rosen, Stutthof, enz. Dat wordt inmiddels door nagenoeg alle historici, maar ook door figuren als bijvoorbeeld Wiesenthal erkend. We gaan maar voorbij aan het feit, dat tot 50 jaar na de oorlog talloze boeken, documentaires, krantenartikelen, enz. voor waar allerlei suggestieve teksten en foto's publiceerden over "vergassingen" in die kampen en verscheidene ruimtes als "voormalige gaskamers" aan drommen goedgelovige toeristen werden getoond. Tenslotte is dit overzicht niet bedoeld om kritiek te leveren op het morele gehalte van wie dan ook.

Maar wat gebeurde er dan wel in die berucht geworden kampen als er niet werd "vergast"? Het waren werk- en strafkampen (Boven de ingang van Auschwitz stond toch ook de leuze "Arbeit macht frei?), waar behalve Joden ook politieke gevangenen, criminelen en als a-socialen beschouwde mensen voor korte of langere tijd buiten de samenleving werden gehouden. Het regime was er - zoals in alle gevangenissen in de wereld - keihard, maar niet gericht op moord. De meeste moorden en mishandelingen in deze kampen werden door gevangenen gepleegd. Ook voor de Duitse en SS-bewakers gold een keiharde discipline. Er waren klachten spreekuren voor diefstal en mishandeling en de daders (gevangenen of bewakers) werden meedogenloos bestraft. Een speciale afdeling (Sonder Abteilung) van het Reichskriminal Polizei Amt, onder leiding van de SS-jurist Konrad Morgen, was door Himmler speciaal belast met onderzoek naar misdaden en onregelmatigheden in alle kampen. Deze dienst onderzocht in 1943 en 1944 ruim 800 gevallen en bracht bijna 200 SS-ers voor de rechter wegens mishandeling, moord op kampingezetenen, plichtsverzuim, etc.
Vijf kampcommandanten werden gearresteerd, waarvan er twee door de Nazi's zelf ter dood werden gebracht voor misdaden tegen gevangenen (Hermann Florstedt, commandant van Majdanek en Karl Koch, commandant van Buchenwald). Het feit, dat de Duitsers misdaden tegen gevangenen in kampen niet alleen zorgvuldig onderzochten, maar ook streng bestraften, is behalve een bewijs voor het plaatsvinden van die misdaden ook een argument tegen de veronderstelde massavernietiging.

De foto's en films van afschuwelijke stapels uitgemergelde lijken en levende geraamten, voor de wereld synoniem geworden voor de "holocaust", werden voor het merendeel gemaakt in Bergen-Belsen, een kamp in Duitsland, waar niet werd "vergast". Bergen-Belsen was qua verzorging en omstandigheden een voorbeeldig kamp. Pas in de laatste maanden van de oorlog werd het een hel op aarde. Vanaf 1938 gold het als een voorbeeld van hygiëne en correcte verzorging, zoals door talloze ex-gevangenen werd verklaard. Tot 10 maanden voor de bevrijding telde het kamp niet meer dan 3.500 ingezetenen. Toen in het najaar van 1944 grote groepen gevangenen uit de Oostelijke kampen (o.a. uit Auschwitz, waaronder Anne Frank, enz.) wegens het oprukken van het Rode Leger naar Bergen-Belsen werden overgebracht, liep het aantal gevangenen op tot boven de 55.000. De meesten van hen waren bij aankomst ziek en uitgeput. Commandant Kramer protesteerde bij zijn superieuren hevig tegen deze ongecontroleerde toevloed, welke zijn kamp absoluut niet aankon. Er was onvoldoende ruimte, onvoldoende medische verzorging en de toevoer van voedsel, medicijnen en water lag vrijwel stil door dag en nacht uitgevoerde Geallieerde bombardementen op wegen, spoorlijnen, bruggen en magazijnen. Ook al zouden de Duitsers hebben gewild, het was onmogelijk de gevangenen vrij te laten: velen onder hen waren gewone criminelen. Anderen anti-Duits, anti-Nazi of leden aan besmettelijke ziekten. Gezonde gevangenen hadden in die oorlogsomstandigheden geen enkele plaats om naar toe te gaan. Vrijlating zou voor de gevangenen en de Duitse bevolking eveneens tot een onvoorstelbare tragedie hebben geleid en werd daarom onverantwoordelijk geacht.

In die situatie braken allerlei epidemieën uit, waardoor duizenden stierven alleen al aan tyfus. Hun door ziekte uitgemergelde lijken konden niet meer fatsoenlijk worden verbrand of begraven. In totaal stierven er in het bestaan van Bergen Belsen tot aan de bevrijding ca. 7.000 mensen. Het overgrote deel in de laatste 7 oorlogsmaanden. Na de bevrijding stierven er onder Brits beheer nog eens 14.000. Officiële geallieerde filmers kregen opdracht de gruwelijkheden in de kampen zo uitvoerig en afschuwelijk mogelijk in beeld te brengen om de overwonnen vijand zo duivels mogelijk af te schilderen. Daarbij werd met de waarheid niet altijd zorgvuldig omgegaan. Een getuige zag op 16 juni 1945 op een afgelegen perron in Erfurt een verzegelde en streng bewaakte trein vol gewonde, zieke, stervende en dode Duitse soldaten. Zij werden die nacht naar Buchenwald, Dachau en andere kampen vervoerd en daarna verfilmd als slachtoffers van Nazi-gruwelen. De lijken werden in Buchenwald gedumpt, waarna de bevolking van Weimar de volgende dag gedwongen werd langs de 'slachtoffers van de Nazi's' te defileren. De verfilmer van dit wereldberoemd geworden neptafereel was de later beroemde joodse Hollywood regisseur Alfred Hitchcock, vader van een populair genre horrorfilms ('Master of Suspense'). Daarmee wil niet gezegd zijn, dat de gefilmde gruwelen in de Duitse kampen (en steden!) allemaal nep waren. Wel dat het vastleggen en vertonen ervan in de eerste plaats om propagandistische redenen gebeurde en niet om de waarheid te registreren.

Wat voor Bergen-Belsen gold, gold voor vrijwel alle Duitse kampen. In Dachau, Duitsland's oudste concentratiekamp (1933), verbleven in 1945 206.000 gevangenen. Gedurende de oorlogsjaren stierven er volgens officieel vastgestelde cijfers deze aantallen mensen in Dachau:

1940: 1.515 1941: 2.576 1942: 2.470 1943: 1.100 1944: 4.7941945: 15.384

Deze cijfers laten zien, dat in 1942 een daling van het aantal doden optrad en in 1943 op het veronderstelde hoogtepunt van de "holocaust" - zelfs een halvering! Eind 1944 tot 1945 woedde er een tyfusepidemie. Tweederde van de totale sterfte vond plaats in die laatste 7 oorlogsmaanden, vooral door tyfus en de Geallieerde dag-en-nacht bombardementen. Thans wordt gesteld (buiten het grote publiek om), dat alleen "vergassingen" hebben plaatsgevonden in Poolse "vernietigingskampen": Auschwitz-Birkenau, Belzec, Sobibor en Treblinka. We zullen nog zien, wat daarvan staande is gebleven, hoe overtuigend dat is en wat inmiddels stilzwijgend op de kolossale berg 'holocaust-fantasie" werd gedumpt.

AANTAL AUSCHWITZ SLACHTOFFERS GEDECIMEERD

Auschwitz was verreweg het grootste Duitse concentratiekamp. Een enorm complex van 39 kamponderdelen, waarin tussen 180.000 tot 250.000 mensen verbleven. Het bestond uit 3 sectoren; het hoofdkamp Auschwitz I, Birkenau of Auschwitz II en Monowitz, Auschwitz III. Het hoofdkamp diende als verblijfplaats voor speciale groepen gevangenen, tewerkgestelden in Monowitz, agrarische projecten in de omgeving en hulpdiensten. Birkenau was het verblijfkamp voor vrouwen, kinderen, arbeidsongeschikten en zieken. Het sterftecijfer was daar het hoogst. Monowitz was een industrieel complex met tienduizenden tewerkgestelde gevangenen en Poolse burgerarbeiders; er werden talloze producten voor de Duitse oorlogsindustrie gefabriceerd, onder meer benzine uit steenkool.

De Sovjet "Bijzondere Staats Commissie voor Onderzoek naar de Misdaden van de Duits Fascistische Agressors en hun Medeplichtigen betreffende de Monsterlijke Wreedheden en Misdaden van de Duitse Regering in Auschwitz" stelde na de bevrijding van het kamp een officieel rapport samen getiteldSovjet Oorlogsmisdadenrapport over Auschwitz, dat werd ingediend bij het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg (Document 008-USSR, gedateerd 6 mei 1945).
Het was een van de eerste officiële rapporten, waarover het IMT kwam te beschikken en geschreven door twee communistische kopstukken, die eerder het frauduleuze rapport over de massamoord bij Katyn hadden geschreven, Nicolaï en Rudenko. Nicolaï was eerst de Sovjet-hoofdaanklager bij het IMT, later rechter (!) bij hetzelfde Tribunaal. Dit officiële Sovjet Rapport stelde dat "meer dan 4 miljoen mensen uit door Duitsland bezette landen in Auschwitz werden vermoord, veelal door vergassing direct bij aankomst". De Commissie, grotendeels samengesteld uit communistische Joden, was onderdeel van de NKVD, Stalin's beruchte Geheime Dienst, die onder leiding stond van de jood Beria. Wat direct opvalt bij lezing van dit "Rapport" is:

- Het bevat geen enkele handtekening van een van de (zoals gesteld) 2.819 getuigen;
1.                       -Het bevat geen specificatie, bron of ander bewijs of zelfs maar aanwijzing voor het
genoemde aantal van "meer dan 4 miljoen vermoorde mensen"
- Het bevat geen enkel gegeven of bewijs over "de gaskamers"
- Bij het rapport is geen van de vele belastende documenten (of kopieën daarvan)
gevoegd
- De absolute ongeloofwaardigheid van veel van de opgevoerde misdaden (vele
tienduizenden vermoord door fenol-injecties in het hart, elektrocutie, crematies met
3-5 lijken per verbrandingskamer, dood in 3-5 minuten door Zyklon-B, 10 tot
12.000 vergassingen/verbrandingen per dag, individuele schouwing van de 12.000
lijken vóór verbranding voor trekken van gouden tanden en kiezen, enz., enz.

Hoe onvoorstelbaar ook, dit "Rapport" bolstaand van rabiate haaten volstrekte onmogelijkheden, waaraan bovendien elke vorm van concreet bewijs ontbrak, werd tot basis voor de beschuldigingen van het IMT en de tot op de dag van vandaag verspreide Joodse Holocaust Versie. Dat was zeer eenvoudig, want in de Statuten van het IMT stond (Art. 19): "Het Tribunaal is niet gebonden aan technische vormen van bewijsvoering" en (Art. 21): "Het Tribunaal verlangt geen bewijzen van algemeen bekende feiten, maar houdt daarmee wel juridisch rekening". Vijfenveertig jaar lang heeft op de gedenkstenen bij het Auschwitz-monument in 19 talen gestaan:
Vier miljoen mensen leden en stierven hier door de handen van de Nazi-moordenaars in de jaren 1940-1945. Alle media, politieke commentatoren, professionele papegaaien, enz. strooiden deze onwaarheid 45 jaar lang in miljoen-voud over de wereld. Koningen, pausen, presidenten, miljoenen toeristen, enz. stonden in verbijstering stil bij een monument met daarop een volkomen uit de lucht gegrepen aantal slachtoffers. Daarvoor bestond eenvoudigweggeen enkel bewijs en thans weten we dat het aantal volledig uit de duim gezogen was. In 1990 werden de gedenkstenen vervangen, waarop nu staat"anderhalf miljoen". Op het moment, dat ze werden geplaatst was echter al bekend, dat her tenminste nog 400.000 minder moesten zijn: officieel 1,1 miljoen dus. Een vermindering van maar liefst bijna 3 miljoen! Maar, de tijd staat niet stil en zegt het spreekwoord niet: "Al is de Leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaalt haar wel". Daarom is sindsdien het aantal Auschwitz-doden door nieuwe feiten door vooraanstaande historici alweer fors verder omlaag gebracht.

Als in Auschwitz dus zeker 3 miljoen Joden minder zijn omgebracht dan 45 jaar lang is beweerd en degenen, die dat al eerder beweerden voor "Auschwitz-leugenaars" werden uitgemaakt, zouden excuses en correctie van de "6 miljoen" voor de hand hebben gelegen. Echter niets daarvan. Voor "de holocaust" gelden immers niet de wetten van de logica, maar de joodse rekenkunde en die brengt de uitkomst van elke berekening onveranderlijk op "6 miljoen". In plaats van excuses te ontvangen worden "holocaust-ontkenners" door de veinzers van "tolerantie" en "anti-haat" met nog meer haat en fanatisme vervolgd dan voorheen. In dit verband zie je ook zelfs nu in 2010 opnieuw totaal onbevestigde berichten opduiken, die moeten suggereren, dat die 6 miljoen zelfs veel te laag zou zijn. Zo heeft een Franse pater, die blijkbaar ook massagraven weet te vinden in de Oekraïne, daar 700 massagraven ontdekt, waarin 1,5 miljoen joden zijn gevonden. Zo zou 6 miljoen moeten worden bijgesteld naar bijna 10 tot 12 miljoen. Leuker kunnen we het niet maken, wel gekker. Uiteraard met het doel, toch tenminste die 6 miljoen in stand te houden als"symbolisch aantal". Staat allemaal een beetje in schril contrast met wat Netanyahu ooit heeft gezegd, nl.: dat er 5 miljoen jodenstaan te wachten op "wiedergutmachung". Dus van die 6 miljoen, moeten er 5 miljoen gecompenseerd worden, houdt dat niet automatisch in, dat er hooguit 1 miljoen joden zijn omgekomen?

Niettemin impliceert het gedaalde aantal van 1 miljoen Auschwitz-doden, dat elders in bezet Europa dan 5 miljoen Joden moeten zijn vermoord? Op welke plaatsen en ik welke kampen, dat moeten de apologeten van de Joodse Holocaust Versie ons echter nog uitleggen. Daar zouden we wel eens heel erg lang op kunnen wachten, want de dodenaantallen van de andere kampen zijn inmiddels ook al "officieel" fors naar beneden bijgesteld. In 1989, na de val van het communisme, kwamen uit de toen toegankelijk geworden Moskouwse archieven 46 Dodenboeken van Auschwitz tevoorschijn, die werden overgedragen aan het Internationale Rode Kruis. In die Dodenboeken registreerden de Nazi's pijnlijk nauwkeurig alle sterfgevallen in Auschwitz, van 27 juli 1941 tot 1 januari 1944. Ze bevatten in totaal 67.227 namen, adressen, leeftijden, beroepen, enz. van overledenen, alsmede de overlijdensdata en doodsoorzaken. Volgens bij het Internationale Rode Kruis aanwezige informatie stierven er tijdens de oorlog in Auschwitz in totaal tussen de 130.000 en 150.000mensen. Dat spoort uitstekend met een rapport van het IRK uit 1947, die het totaal omgekomen Joden (door alle doodsoorzaken) in alle Duitse concentratiekampen stelde op 357.190. De Auschwitz Dodenboeken zijn om onduidelijke redenen niet voor onderzoek vrijgegeven, maar bekend is geworden, dat onder de geregistreerde overledenen zich mensen uit alle categorieën bevinden, van 4-jarige kinderen tot 90-jarigen, chronische zieken, gehandicapten, enz. Dat spreekt het beeld tegen, dat zegt, dat bij aankomst selectie plaats vond, waarbij kinderen en arbeidsongeschikten regelrecht en ongeregistreerd naar de 'gaskamer' werden doorgezonden.

Waarom hebben de communisten 45 jaar lang gezwegen als het graf over deze nauwkeurige registratie van doden in Auschwitz? Het confisqueren van deze boeken door de Russen is ook nog eens het zoveelste bewijs van de fictie, dat de Nazi's alle documenten en "sporen" zouden hebben vernietigd.

Auschwitz is niet alleen symbool voor menselijk lijden, het is helaas ook een monument van leugens en overdrijving.

(Het plan was om de informatie over de holocaust tot 6 artikelen te beperken, maar er moet toch een 7e artikel aan worden toegevoegd. Die volgende bijdrage gaat in op het eveneens officieel drastisch verlaagde aantal joodse slachtoffers in de andere kampen en het feit, dat ondanks deze miljoenen-verminderingen het aantal van "zes miljoen" niet wordt gewijzigd.)


De ware feiten over de Holocaust!
Deel VII Slot                                               30 april 2010

Met 1 week vertraging kunnen we dan eindelijk de slothymne over de holocaust brengen. Met deze 7-delige serie is op geen enkele wijze getracht het leed van de holocaust in het belachelijke te trekken. Velen en niet alleen joden hebben enorm geleden tussen de jaren 1940 en 1945 en zelfs nog daarna. Maar het leed van de holocaust moet wel op realiteit berusten en niet op gemanipuleerde informatie. Met het naderen van 4 mei, de dag van de nationale doden-herdenking, moet blijkbaar het leed, dat de joden hebben ondergaan, de boventoon voeren. Dus hier volgt het verhelderende slot, gebaseerd op de reële feiten:

AANTAL SLACHTOFFERS IN ALLE ANDER KAMPEN VERMINDERD

De miljoenenoverdrijving bleef uiteraard niet beperkt tot de slachtoffers van Auschwitz, maar gold evenzeer voor de andere kampen. Dat was eenvoudig de vrucht van het 
na-oorlogse holocaustklimaat: alles passeert de mangel van de politiek-correcte (zelf)censuur en die verwelkomt overdrijvingen en demoniseert nuchtere waarheden. Laten we de aantallen slachtoffers voor andere grote "vernietigingskampen" in Polen eens bezien. De joodse establishment-historicus Pressac noemde daarvoor in 1995 nieuwe cijfers:

Chelmno   80. - 85.000       - in plaats van 150.000
Belzec     100. - 150.000     - in plaats van 550.000
Sobibor     30. - 35.000       - in plaats van 250.000
Treblinka 200. - 250.000     - in plaats van 870.000
Majdanek > 100.000           - in plaats van 360.000

Totaal: 510 - 620.000 in plaats van 2.180.000

Sinds de 6 miljoen van het IMT in 1946 werd vastgelegd dus een officiële daling met meer dan anderhalf miljoen (70%).

ONDANKS MILJOENEN VERMINDERINGEN: MYTHISCH AANTAL VAN 6 MILJOEN BLIJFT

Zoals we reeds aantoonden, zijn er geen bewijzen en geen aanwijzingen voor het aantal van 6 miljoen vermoorde joden. Er is geen enkele feitelijke grond voor. Het is een mythisch en volkomen uit de lucht gegrepen aantal, dat lang voordat W.O. II eindigde al werd genoemd. Dit kan eenvoudig worden geïllustreerd, onder andere met de cijfers van gevierde holocaust-historici. Ik beperk mij hier tot twee van de bekendsten, aan de cijfers en getallen waarvan in talloze boeken en cursussen in de hele wereld wordt gerefereerd: Raul Hilberg en Lucy Dawidowicz. Volgens professor Hilberg werden er 2,67 miljoen joden vermoord in wat wordt genoemd de "vernietigingskampen". Hilberg stelt het totaal aantal vermoorde joden op 5,1 miljoen, zodat er buiten de kampenvolgens hem 2,43 miljoen joden werden omgebracht.

Lucy Dawidowicz vertelt een volkomen ander verhaal. Zij stelt in haar boek War Against the Jews, dat er niet minder dan 5,37 miljoen joden werden vergast in "zes moordfabrieken". Aangezien haar totaal van alle omgebrachte joden 5,9 miljoen is, betekend dit dat er volgens haar 530.000 joden buiten de kampen werden omgebracht. Een verschil van 1,9 miljoen met Hilberg. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat er zulke enorme verschillen bestaan in "officiële" getallen over slachtoffers, maar meer nog rijst de vraag hoe elk van deze kopstukken uit de "holocaust-wetenschap" aan hun cijfers kwamen.Welke betrouwbare onderzoeken of bronnen raadpleegden zij daarvoor? Het antwoord is simpel: geen enkele !! De boeken van deze gevierde "holocaust-wetenschappers" staan bol met voetnoten over de meest triviale bijkomstigheden, maar geen van hen doet de geringste poging uit te leggen, waarop hun cijfers over aantallen slachtoffers zijn gebaseerd. Als zij daarvoor al over bronnen beschikken, zijn die niet kosher en missen elke wetenschappelijke grond.Hilberg's dodenaantallen buiten de kampen is bijna vijfmaal hoger dan dat van Dawidowicz. Die "compenseert" dat door voor een kamp als Majdanek maar liefst 1,38 miljoen vermoorde joden op te voeren, terwijl Hilberg meent dat het er 50.000 waren. Dat staat echter niet in de weg, dat beiden in de academische wereld en de media worden beschouwd als "briljante holocausthistorici".

Keihard is aangetoond, dat sinds het beruchte IMT vonnis van 1946 het aantal omgekomen joden in W.O. II tenminste met 4.560.000 moet worden verminderd (3 miljoen voor Auschwitz en 1.560.000 voor de andere kampen). Er blijven dan 1,5 miljoen onverklaarbare vermisten over, waarvan mogelijk een groot deel is omgekomen. Een afgrijselijk en onvoorstelbaar aantal, al helemaal als men de omstandigheden, waaronder dan kon gebeuren in aanmerking neemt. Van het aantal van 6 miljoen blijft echter minder dan een kwart over. Reden tot grote blijdschap voor iedereen zou men zeggen: Hoera! Er zijn 4,5 miljoen mensen minder vermoord dan we dachten. Niet echter voor joodse belangengroepen. Zij zijn des duivels! Bezeten van Oudtestamentische haat slepen zij elke niet-joodse ketter voor de rechter, die de moed heeft hun onbewezen metafysische getal in twijfel te trekken. Ondersteund door nieuwe wetten en snelgroeiende afdelingen bij de Openbare Ministeries in Europese landen, Inquisition Services Departments. Die lopen zich het vuur uit de sloffen om hun belangrijke opdrachtgevers, joodse belangengroepen (zoals het CIDI) en veinzers van "anti-haat" en "tolerantie", van dienst te zijn. Dankzij onze moderne Justitie heeft het begrip "Jodenvervolging" een geheel nieuwe betekenis gekregen. Het betekent nu, in 2010: vervolging door Joden van niet-Joden. Ongelooflijk maar waar, de Middeleeuwen revisited ..........

Wat Jean-Claude Pressac, een van de meest vooraanstaande en eerlijkste onderzoekers uit de stal van het holocaust-establishment, in zijn laatste boek over de gewraakte aantallen schreef, is niettemin van historische betekenis:

"Wat de vernietiging van de Joden betreft, moeten meerdere fundamentele gegevens grondig ter discussie worden gesteld. De (door de officiële geschiedschrijving) gehanteerde aantallen moeten volkomen worden gereviseerd. De uitdrukking "Volkerenmoord" is niet meer op haar plaats."

Gelukkig voor Pressac was hij joods, anders zou deze moedige en eerlijke man, als zovele niet-Joden vóór hem in de kerker zijn terechtgekomen. Als laatste strohalm voor hun "6 miljoen" werpen gelovigen in het mythologisch getal "6 miljoen" de vraag op: Waar zijn die zes miljoen verdwenen joden dan gebleven?Een onzuivere vraag, want het is nooit bewezen, dat er 6 miljoen zijn verdwenen en bovendien wordt het aantal in die vraag daarmee verheven tot (onbewezen) maatstaf. Niemand kan echter het werkelijke aantal "verdwenen" joden vaststellen. Dat is net zo onmogelijk als de 'verdwijning' van de 14 miljoen na de oorlog verdreven Duitsers in de communistisch geworden gebieden. Vast staat dat er van hen tenminste 2 miljoen omkwamen. Waar de andere 12 miljoen bleven is en blijft hypothetisch, omdat ook dat door de politieke en territoriale turbulenties van voor en na de oorlog nooit kon worden onderzocht. Maar is het niet net zo absurd te veronderstellen, dat die 12 miljoen Duitsers overeenkomstig het ideologische gedachtengoed van de communistische joden Beria, Ilya Ehrenberg ('Kameraden, Moordt, Moordt') en het Morgenthauplan, dus in (nooit onderzochte) Stalin-concentratiekampen zouden zijn vergast?
Inmiddels geven steeds meer aanhangers van de JHV de verdediging van het aantal 'zes miljoen' op; zij kiezen nu strategisch voor een toekomstvaster eufemisme: "zes miljoen is een symbolisch getal" zeggen zij nu. Een politiek-strategische getal zou eerlijker en juister zijn.

Alles wordt in het werk gesteld om te dwarsbomen, dat naar het werkelijke aantal joodse slachtoffers en de wijze, waarop zij omkwamen onafhankelijk onderzoek wordt verricht. Een voorbeeld daarvan is het gesloten houden van het Arolsen Archief. In het Duitse stadje Arolsen bevindt zich de weinig bekende organisatie International Tracing Services (ITS), na de oorlog door de Geallieerden opgericht met thans 400 medewerkers. Het beleid wordt bepaald door een groep van 10 landen, waaronder Israël. Het ITC beheert een archief met 47 miljoen dossiers over 17 miljoen mensen, die zich in Duitse concentratie- en arbeidskampen bevonden. De toegang tot 98% van deze dossiers, die een uniek inzicht verschaffen over de werkelijke aantallen slachtoffers is verboden. Als reden wordt ruim zestig jaar na de oorlog 'privacy' opgegeven. Het verbod op onafhankelijk onderzoek binnen dat sleutel-archief doet vermoeden, dat daar politieke en financiële belangen achter zitten. Politieke, omdat de JHV in het belang van Israël en het zionisme overeind moet worden gehouden en financiële, omdat de enorme schadevergoedingen en 'Wiedergutmachung', die Israël en joodse organisaties ontvangen vrijwel zeker zijn vastgesteld op grond van te hoge aannames. Sinds 1951 heeft Duitsland alleen al meer dan 62 miljard Dollar overgemaakt aan de 'Jewish Claims Congress', gevestigd in New York.

Onafhankelijke bronnen stellen dat er in het door de Nazi's bezette gebied tussen 4 en 5 miljoen joden leefden. Daarvan zouden er 6 miljoen zijn vermoord ........ Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn er echter 5 miljoen holocaust-overlevenden, die recht hebben op schadevergoeding van Duitsland ......... Volgens de Duitse overheid zijn dat er 4,3 miljoen, maar niettemin ..........
(Let op de treffende overeenkomst tussen het door de revisionist Sanning genoemde totaal aantal vermiste joden in W.O. II van 3-600.000 en het verschil tussen het aantal aanwezige joden en het aantal schadeclaims van overlevenden: ten hoogste 700.000). Zionisten, joodse belangengroepen en filosemieten hebben enorme belangen bij het instandhouden van de "zes miljoen" mythe. Loslaten ervan betekent de erkenning van een monsterlijke misleiding zoals nooit eerder in de wereld is vertoond. Het stelt de leugenachtigheid van de gegijzelde media en de lippendienst van de universitaire wereld onbarmhartig aan de kaak. Het maakt de tientallen miljarden door Duitsland aan Israël betaald tot een aanfluiting, de miljardenclaims aan "schadeloosstellingen", de onevenredige bevoordeling van de joodse staat door de VS, de compensatiebetalingen voor joodse bankrekeningen door Zwitserland, enz.
Het brengt drommen politici, die met geld van hun burgers blindelings de joodse staat steunden in diskrediet. Kortom, de gevolgen van het loslaten van "zes miljoen" zijn niet te overzien en worden terecht door betrokkenen en medeplichtigen gevreesd.
Het valt daarom niet te verwachten, dat het getal wordt losgelaten. Op zijn hoogst zal het steeds minder worden genoemd en langzamerhand worden vervangen door een ongevaarlijk eufemisme: "het is een symbolisch getal". Om het bedrog voor de ongeïnteresseerde massa verteerbaar te maken .........

GEEN CONCRETE BEWIJZEN VOOR "GASKAMERS"

Voor de veelbesproken "gaskamers", de demonische kern van de Joodse Holocaust Versie, bestaan geen concrete bewijzen. er is niet één foto welke bewijst, dat een getoonde ruimte werkelijk een "gaskamer" voor homocide was, noch foto's van onderdelen of installaties. Ook zijn er geen bouwtekeningengevonden waarvan uit bouwwijze, inrichting of installaties rechtstreeks is af te leiden, dat het om een gaskamer ging. Er zijngeen documenten gevonden, welke betrekking hadden op de voorbereiding, het ontwerp, de bouw, de inrichting, onderhoud, instructies, procedures, enzovoort. Er zijn geen sporen van het gebruik van het gif in de betreffende ruimten. Er bestaat niet één "gaskamer" in originele staat. Er bestaat niet één expertiserapport, dat bevestigt dat een bepaalde ruimte een gaskamer is geweest. Er is bij honderden autopsies niet één lijk gevonden, waarvan kon worden aangetoond, dat deze door "vergassing" werd omgebracht. Er is geen spoor van "miljoenen aantallen vergaste lijken" (tienduizenden tonnen as en beenderresten) teruggevonden. Er zijn geen restanten van installaties welke in staat zouden zijn geweest zoveel mensen te verbranden en te verassen. Geallieerde luchtfoto's vertonen geen aanwijzingen, dat in Auschwitz massale vergassingen en verbrandingen plaatsvonden.

Niet voor niets daagde de Franse revisionist professor Faurisson de hele internationale wereld van pers, media en wetenschap uit: "Toon of teken mij een gaskamer". Zijn uitdaging bleef onbeantwoord. Ze bestaan gewoonweg niet.
Wie over 'gaskamers' en 'vergassingen' hoort spreken, moet zich onmiddellijk realiseren, dat voor het bestaan daarvan geen forensisch-wetenschappelijke bewijzen zijn gevonden, maar dat een veelvoud aan overtuigende forensische feiten voorhanden is, die op het tegendeel wijzen. Geen van de vele getuigenissen toont overtuigend aan, dat ze wél bestaan hebben. Het is steeds 'van horen zeggen', uit de tweede of derde hand. Zolang onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, vergelijkbaar met dat bij andere criminele feiten, niet als uitgangspunt wordt geaccepteerd, kan aan de Joodse Holocaust Versie geen geloof worden gehecht.
De enige vorm van bewijs voor "gaskamers", waarop de gehele Joodse Holocaust Versie rust, zijn mondelinge verklaringen.

Het is goed zich te realiseren, dat in de hiërarchie van criminele bewijssoorten getuigenissen een ondergeschikte plaats innemen. Mondelinge en schriftelijke getuigenissen gelden niet als bewijs. Dat is maar goed ook, want anders zou een simpele mededeling van iemand, dat hij u een misdaad heeft zien plegen u in de gevangenis brengen. Mondelinge of schriftelijke verklaringen zijn geen zelfstandig bewijs en moeten daarom altijd worden ondersteund met concrete forensische bewijzen. Bijvoorbeeld een moordwapen, een bewijsbaar motief, documenten, een lijk, sporen als vingerafdrukken, DNA-materiaal, enz. Aangezien verklaringen, mondeling en schriftelijk, voor de Joodse Holocaust Versie het belangrijke bewijsmateriaal vormen, ga ik daarop wat verder in. Ik beperk mij tot hoofdlijnen, omdat dit een zeer omvangrijke materie betreft. Over elk van de onderstaande feiten zijn dikke boeken geschreven, welks inhoud we hier uiteraard niet kunnen opnemen. Niettemin geldt het onderstaande als bewezen:

1.       1.Verklaringen zijn "getuigenissen" en die zijn - zoals elke deskundige zal beamen, per definitie onbetrouwbaar.
2.       2.Hoe langer geleden gebeurd, hoe onbetrouwbaarder.
3.       3.Getuigenissen over "de holocaust" werden niet zelden overheerst door (begrijpelijke) gevoelens van haat en wraak.
4.       4.Veelal worden onbewust zaken opgenomen van horen zeggen of zelfs verzinsels.
5.       5.Van schriftelijke verklaringen ("bekentenissen"), van belangrijke Nazi-kopstukken is bewezen, dat ze zijn verkregen na ernstige lichamelijke en psychische folteringen.
6.       6.Onder foltering kan men iemand alles laten bekennen.
7.       7.Er is niet één betrouwbare getuige geweest, die aannemelijk heeft gemaakt, dat hij met eigen ogen een "gaskamer" heeft gezien.
8.       8.Talloze getuigenissen blijken onwaarheden, tegenstrijdigheden en onmogelijkheden te bevatten.
Höss, de gevangengenomen commandant van Auschwitz, tekende een verklaring, waarin stond, dat tijdens zijn bewind er 2.500.000 joden waren vergast. Later zei hij daarover: "Ik heb geen idee wat er in die verklaring staat en ook niet, dat ik hem heb getekend. De (gedwongen) alcohol en de zweep waren teveel voor me ........."
Het zou overigens ook helemaal niet kunnen, want de in 1990 geplaatste gedenksteen in Auschwitz spreekt over 1,5 miljoen slachtoffers.
Shmuel Krakowski, archivaris van het Yad Vashem Holocaustmuseum in Israël, stelde dat is bewezen dat meer dan 10.000 (!) getuigenissen van ooggetuigen van Duitse gruweldaden vals zijn.

Voor de veronderstelde "gaskamers" ontbreekt zoals gezegd concreet forensisch bewijs. Dat is uiterst vreemd, want de ruimten en gebouwen waarin het allemaal zou zijn gebeurd, bestaan voor een groot gedeelte nog steeds. Nog vreemder is dat naar die overblijfselen van wat wordt verondersteld de omvangrijkste en meest gruwelijke massamoord uit de geschiedenis der mensheid te zijn geweest, door de verspreiders ervan nooit forensisch onderzoek is gedaan. Voorstellen in de loop der jaren door anderen gedaan om onderzoek te laten verrichten, verdwenen in de doofpot.
Zo was de situatie tot 1989, toen revisionisten besloten zelf onderzoek uit te voeren naar de overblijfselen van de "gaskamers" van Auschwitz-Birkenau en Majdanek. De resultaten toonden aan, dat in de veronderstelde "gaskamers"geen sporen van het onvergaanbare Pruisisch blauw, een residu van blauwzuurgas, aanwezig waren, een bewijs, dat daar niet massaal mensen kunnen zijn vergast. Dit afgezien van nog talloze andere omstandigheden welke die ruimten daarvoor als absoluut ongeschikt kenmerken. (Het volgende punt gaat daar uitvoerig op in).

Concrete forensische bewijzen voor "de gaskamers" zijn er dus niet; sterker nog, onderzoek toont aan, dat deze ruimten onmogelijk als zodanig kunnen hebben gediend.

Bij de bevrijding van Auschwitz door de Russen in januari 1945, viel onder meer het complete archief van de Bau-Abteilung van het kamp ongeschonden in hun handen. Holocaust-coryfee Van Pelt stelt, dat de Nazi's "vergeten" waren het te vernietigen. Het archief bevatte onder meer vele tienduizenden documenten en tekeningen over ontwerp, bouw, uitbreidingen, reparaties, installaties, enz. van alle gebouwen in en rond het gigantische kamp. Ook alle tekeningen van ruimten, die nu als "gaskamers" bekend staan, bevinden zich daaronder. Geen van die tekeningen droeg het stempel "Geheim". Holocaust-professor Van Pelt, een knap illusionist, zegt daarover: Het was zo geheim, dat niemand mocht weten, dat het geheim was en daarom werd het niet geheim gehouden ...... Uit geen van de tekeningen blijkt, dat het om "gaskamers" gaat. Ook geen van de andere documenten geeft daarvoor enige objectieve aanwijzing. Wel zijn later bestelorders voor douchekoppen en metalen deuren als secundair "bewijs" voor de zgn. gaskamerfunctie aangevoerd. Daarop kom ik later gedetailleerd terug.

Er bestaat niet één "gaskamer" in ongewijzigde staat.Bewezen is, dat de aan miljoenen toeristen getoonde "gaskamers" van Dachau, Auschwitz I en Mauthausen na de oorlog gebouwde vervalsingen zijn. Van andere, bijv. Stutthof (oostelijk van Gdansk) is zelfs voor de leek duidelijk, dat daarin geen mensen kunnen zijn "vergast", omdat ze veel te klein zijn of duidelijk bestemd geweest voor het ontsmetten van kleding. De nooit bestaand hebbende 'gaskamer' van Sachsenhausen is eveneens een populaire bedevaartsplaats. Dit is des te navranter, omdat zich daar massagraven bevinden van 26.400 Duitsers, die na de oorlog door de Amerikanen werden gedood en van 12.000 anderen, die na de oorlog omkwamen toen de Russen in dat kamp politieke gevangenen vasthielden. Inmiddels zijn daar omvangrijke herstelwerkzaamheden gaande, die alle sporen van de naoorlogse massamoorden op Duitsers zodanig zullen presenteren, dat men de indruk krijgt, dat het allen slachtoffers van de Nazi's waren.

GEEN CYANIDESPOREN IN 'GASKAMERS' AUSCHWITZ

Bij het eerste proces tegen Ernst Zündel (1988) in Canada kwam onder meer de vraag aan de orde of in de "gaskamers" van Auschwitz honderdduizenden mensen "vergast" kunnen zijn. De revisionisten bestreden dat en stuurden daarom in het geheim Amerika's meest befaamde gaskamerspecialist, Fred A. Leuchter, naar het communistische Polen om monsters van plafonds en muren van de "gaskamers" te nemen en een oordeel te geven over de geschiktheid voor massavergassingen van die ruimten. Leuchter was een excellent specialist op zijn vakgebied, maar geen chemicus. Hij was ook geen revisionist en had geen enkele politieke achtergrond. Hij verbond aan zijn medewerking één voorwaarde: als zijn bevindingen zouden aantonen, dat de betreffende ruimten wél als gaskamers konden zijn gebruikt, zou hij dat ook bekend maken. Zijn voorwaarde werd geaccepteerd en Leuchter reisde af naar Auschwitz en Majdanek. Onder moeilijke omstandigheden en het risico lopend te worden gearresteerd, verzamelde hij in de veronderstelde "gaskamers" clandestien op diverse plaatsen monsters van wanden en plafonds. Hij hield nauwkeurig bij onder welke fysische omstandigheden, op welke plaatsen, etc. en legde dat vast op film. Ter vergelijking nam hij ook monsters in een ruimte waar de Nazi's met Zyklon-B kleding e.d. ontsmetten. Terug in Amerika liet hij de monsters onderzoeken op sporen van HCN (blauwzuur) en Pruisisch blauw, een onvergankelijk residu van blauwzuur, bij een van de meest gerenommeerde chemische onderzoeksinstituten in de VS. Hij vertelde niet, waar de monsters vandaan kwamen.

De resultaten waren sensationeel: de meetwaarden voor de zogenaamde gaskamers bleken van 0 tot waarden beneden de meettolerantie te liggen en die voor de ontsmettingsruimte tot 1.000 maal hoger. De in de "gaskamers" gemeten waarden waren daarmee gelijk aan die in gewone gevangenenbarakken en de minimale gemeten hoeveelheden vermoedelijk afkomstig van periodieke schoonmaak- en ontsmettingsacties. Dat weersprak, dat in de zogenaamde gaskamers enorme aantallen mensen met blauwzuurgas (Zyklon-B) zouden zijn "vergast". Leuchter schreef over zijn onderzoek een rapport, waarin hij stelde dat deze "gaskamers" ook om andere redenen nooit als "gaskamer" hebben kunnen dienen. De conclusie van het rapport:

Na bestudering van de beschikbare literatuur, onderzoek en evaluatie van de bestaande faciliteiten in Auschwitz-Birkenau en Majdanek en op basis van expertise van ontwerpcriteria, werking van gaskamerprocedures, onderzoek van crematorium technologie en inspectie van moderne crematoria, heeft de auteur geen bewijzen gevonden, dat één van de als gaskamer aangeduide gebouwen ooit als zodanig is gebruikt en stelt verder, dat deze faciliteiten door ontwerp en constructie onmogelijk kunnen zijn gebruikt als executiegaskamers.

De joodse aanklagers van Zündel trachtten het Leuchter Rapport uit de processtukken te laten verwijderen. Zij hadden in zijn privégeschiedenis gewroet en ontdekt, dat Leuchter zich Ir. noemde en in werkelijkheid Ing. was. Het lukte hen (toen) niet.
Wij zullen hier niet ingaan op de smerige praktijken, welke joodse lobby's ter beschikking staan om hun vijanden kapot te maken. Die leidden uiteindelijk tot de zakelijke en maatschappelijke vernietiging van Leuchter. Dat is een ander verhaal.

Leuchter's resultaten werden op de bekende wijze door de joods-overheerste media eerst doodgezwegen, toen belachelijk gemaakt, daarna gecriminaliseerd en tenslotte volkomen verdraaid. Dat bleek echter niet voldoende om de impact van Leuchter's onderzoek te neutraliseren en daarom kreeg het Pools Forensisch Instituut in Krakow bij Auschwitz opdracht een contra-onderzoek te doen, met de bedoeling Leuchter's Rapport onderuit te halen. Groot was de consternatie, toen de Poolse metingen Leuchter's resultaten bevestigden. Natuurlijk kon men met zo'n mededeling niet naar buiten komen, dus werd Leuchter's onderzoek op een andere manier waardeloos verklaard: "Ziet u, Leuchter heeft geen gelijk, want u moet begrijpen, dat door zure regen, sneeuw, etcetera, de cyanidesporen van de gaskamers in de loop der jaren natuurlijk zijn verdwenen."
Een aperte leugen en meervoudige wetenschappelijke fraude. Want, zoals gespecialiseerde chemici weten, verdwijnt dit soort blauwzuursporen - net zo min als roest - door deze factoren NIET en bovendien werden in monsters die NOOIT aan weersomstandigheden waren blootgesteld (binnen het gebouw) evenmin cyanidesporen gemeten. Feiten waarvan de Poolse 'onderzoekers' uiteraard perfect op de hoogte waren. Omdat Leuchter geen chemicus was en zijn onderzoek onder moeilijke omstandigheden plaatsvond, werden later enkele kleine onnauwkeurigheden vastgesteld, die echter aan zijn algehele conclusie niets afdoen. Leuchter komt de eer toe baanbrekend forensisch onderzoek naar "gaskamers" te hebben verricht en belangrijk te hebben bijgedragen aan het vinden van de waarheid daarover.

De briljante Duitse chemicus en revisionist Germar Rudolf verrichtte later eveneens onderzoek, een onderzoek dat vanuit chemisch-wetenschappelijk oogpunt boven elke kritiek verheven is. Het versterkte en verdiepte de conclusies van Leuchter. Rudolf rekende bovendien in zijn Rudolf Report definitief af met de frauduleuze afleidingsmanoeuvres van de Poolse chemici en anderen. Dr. Germar Rudolf noemde de frauduleuze houding van de officiële Poolse chemici, die werkten voor het Auschwitz Staatsmuseum, één van de grootste wetenschappelijke vervalsingen van de 20e eeuw. Niettemin was er recentelijk een andere professor in de chemie, die beweerde dat HCN "niet in staat is verder dan éénhonderdste millimeter in muren door te dringen" en daarom de in de "gaskamers" gemeten waarden honderdvoudig moeten worden verhoogd. Rudolf toonde uiteraard wetenschappelijk de schandelijke nonsens daarvan aan, maar iedere leek, die in Auschwitz en andere kampen de ontluizingsgebouwtjes ziet, kan vaststellen, dat de muren daarvan zelfs aan de buitenkant blauw zijn uitgeslagen: het HCN is van binnenuit dwars door de muur naar buiten gedrongen! Het treurige is, dat weinigen in staat zijn de leugenachtigheid van dit soort opmerkingen van onder holocaust-chantage levende "vooraanstaande geleerden" te ontmaskeren. Wie alles over "gaskamers" wilt weten, leze het Rudolf Report, te downloaden op http://www.vho.org/

GEEN CYANIDESPOREN, GEEN MASSALE VERGASSINGEN

Het feit, dat in de veronderstelde "gaskamers" van Auschwitz en Majdanek (de enige kampen waarvan gezegd wordt dat daar met Zyklon-B werd "vergast") geen sporen van HCN zijn gevonden, sluit menselijkerwijs uit, dat daar honderdduizenden op die wijze om het leven werden gebracht.

Is het mogelijk dat honderdduizenden mensen in gaskamers werden vergast met blauwzuurgas uit Zyklon-B, zonder dat in vloeren, muren en plafonds daarvan noemenswaardige sporen worden teruggevonden?

Het antwoord is nee. Blauwzuur (hydrocyanide of HCN) is een kleurloze vloeistof, die bij een temperatuur van 25,7 ˚C geleidelijk overgaat in gasvorm. Het gedraagt zich in bepaalde opzichten als water, condenseert op koelere oppervlakken en dringt dan als vloeistof in poreuze materialen zoals beton, cement, baksteen, stucwerk, voegen, enz.
Dat zou net zoals vocht ook weer na korte tijd verdwijnen, ware het niet dat HCN reageert met onder andere ijzerdeeltjes (ferrocyanides) in deze bouwmaterialen en daarbij een blauwe kleurstof vormt: IJzerblauw of Pruisisch blauw. IJzer komt in grote hoeveelheden in bouwmaterialen voor; het geeft onder andere de rode kleur aan bakstenen. Pruisisch blauw is het bewijs, dat deze materialen in contact zijn geweest met HCN. Het gevormde Pruisisch blauw heeft een buitengewoon grote chemische stabiliteit, waardoor het zeer slijtvast is en onder normale omstandigheden onoplosbaar. Na honderd jaar is het nog zichtbaar in de bouwmaterialen waarin het werd gevormd; het blijft aanwezig zolang die materialen bestaan. Omdat de meeste bouwmaterialen HCN gemakkelijk opnemen zijn de muren van ontsmettingsruimten voor kleding, etc. in Auschwitz, Majdanek, Stutthof, enz. (waarin Zyklon-B werd gebruikt), niet alleen aan de binnenkant blauw, maar ook aan de buitenkant.
De omstandigheden in de "gaskamers", de gebruikte materialen, de afwezigheid van beschermende coatings, de vochtigheid, de temperatuur, de periode van de veronderstelde vergassingen, de daarvoor benodigde hoeveelheden Zyklon-B, enz. waren voor zich ideaal voor de vorming van Pruisisch blauw.

Dat daarvan in de veronderstelde gaskamers minder dan niets is gevonden, maakt het onmogelijk dat daar massaal mensen met Zyklon-B zijn "vergast".  


Time Square aanslag opnieuw een false-flag?                     4 mei 2010

Toen ik enkele dagen geleden las, dat er een aanslag was verijdeld op Times Square, dacht ik gelijk, dit zal wel weer een false-flag operatie zijn. Immers, de USA mag in het Guinness Book of Records wel vermeld worden als recordhouder. Als ik goed geteld heb, was dit nummer 16, nadat eerder de onderbroeken-bomber van Detroit, nummer 15 op zijn naam had gebracht. Bovendien ben ik als trouwe volger van Gordon Duff van de site Veterans Today vaak al eerder op de hoogte van wat er gaat volgen. Even wat informatie over Gordon Duff, die als ex-marinier en Vietnam-veteraan exact weet, waarover hij spreekt. Daarnaast is hij TV- en radiocommentator voor onder andere Al Jazeera en bovendien een voormalig diplomaat van de Verenigde naties en een veel gepubliceerd militair expert. Tegenwoordig treedt hij ook op als adviseur van de regeringen van een aantal landen in Afrika en in het Midden Oosten. Ook werkt hij aan enkele ontwikkelingsprojecten in Pakistan en Afghanistan.

De zgn. aanslag op Times Square kwam dan ook niet als verrassing. Slechts enkele dagen, nadat er werd gewaarschuwd voor een aanstaande Israëlische "false flag attack" op de VS, wordt er een kanjer van een autobom gevonden op Times Square in New York. Sterker nog, ondanks het feit dat geen enkele geheime dienst in de wereld erin slaagde iemand te vinden, die de verantwoordelijkheid opeiste voor deze beschamende mislukking, wist SITE Intelligence, een groep waarvan wordt gezegd, dat ze de "woordvoerder van de Mossad" zijn, de schuld bij de Pakistaanse Taliban neer te leggen. SITE staat voor Search for International Terrorist Entities en werd opgericht na 2002 (na de 9/11 aanslagen) door Rita Katz (jawel een joodse) en Josh Devon (zal dus ook wel een jood zijn). En op 4 juli 2007 en 7 september 2007 wist ook SITE video's te produceren over resp. Al Qaeda topman Ayman Al-Zawahiri en een video van, daar is ie weer, Osama Bin Laden. De regering van de USA verklaarde later, dat de video van Osama "authentiek" was, niet verrassend. Hoewel de groep met meerdere geluidsopnamen van Osama Bin Laden op de proppen kwam, bestaat SITE slechts uit de twee eerder genoemde personeelsleden. Het lukt hen steeds weer, wanneer het Israël goed uitkomt, de beschuldigende vinger naar iemand te wijzen en op magische wijze een ongelooflijk stukje informatie ergens vandaan te toveren.

De vondsten van SITE komen niet alleen steeds precies op tijd voor Israël, (op een moment, dat de wereld zich bezig houdt met het nieuws, dat ze een 'dirty bomb attack' zouden plannen om zo de VS te dwingen een aanval tegen Iran te beginnen), maar men komt ook steeds met informatie over duistere organisaties, geleid vanuit een grot in het Afghaans/Pakistaanse grensgebied. Na de vernietiging van Irak, slachtoffer van valse informatie over massavernietigingswapens en nu geëlimineerd als concurrent van Israël in de regio, was alle aandacht gevestigd op Pakistan, de enige nucleaire moslimstaat in de wereld. Als bruggenhoofd voor de destabilisatie van Pakistan werd in Kabul een pro-Indische en pro-Israëlische regering onder Karzai geïnstalleerd. Na 9 jaar is er niet het kleinste fragment van bewijs van betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september gevonden in Afghanistan. De netten, die werden opgeworpen om Osama Bin Laden en hele legers aan Al Qaeda terroristen te vangen, bleven leeg. In plaats daarvan horen we van betrouwbare bronnen, dat andere Arabische landen, bevriend met de VS, hun criminelen vrijlieten uit de gevangenis om ze naar Afghanistan over te brengen. Deze "buitenlandse strijders" - feitelijk niets meer dan figuranten in een gigantisch wereldwijd theater - hielden de Amerikaanse legereenheden jaren bezig. En dat allemaal zonder enig doel anders dan vast te stellen, dat er wel een terroristische organisatie in Afghanistan geweest moet zijn, omdat er zeker eentje was na 2002. Naast de installatie van een regering, die nauw zou samenwerken met de Indische en Israëlische regeringen om terroristische aanslagen te plegen in Pakistan, moesten er fondsen geworven worden om de olie- en gasstaatjes in de voormalige Sovjet Unie te destabiliseren.

Onder de Taliban was de productie van opium stilgelegd, zij wilden alle opiumvelden vernietigen. Maar met de nieuwe regering onder Karzai, wiens broer overigens nauw bij de opiumhandel is betrokken, begon echter snel opnieuw de productie van opium en heroïne. Geholpen door de agenten van de Indische RAW en de Israëlische Mossad vielen de regeringen van Kirgizië, Oezbekistan en Turkmenistan al snel in de klauwen van het Afghaanse drugsimperium met een omzet van 65 miljard US dollars per jaar. Hoewel de drugs uit Afghanistan kwamen, waren het de geheime diensten van Israël, India, Turkije en andere landen, geholpen door Amerikaanse bedrijven en de CIA, die voor de afhandeling zorgden. Aanhoudende nieuwsberichten, die Pakistan linkten met falende pogingen het terrorisme te bestrijden, of zelfs geruchten over directe betrokkenheid bij terrorisme van Pakistan, overspoelden de wereld via de gevestigde media - en vertoonden alle kenmerken van een klassieke Mossad-operatie. Nu het sprookje Al Qaeda is gebarsten, verschijnt er een niet nader genoemde Taliban organisatie ten tonele, met een website die alleen zichtbaar blijkt voor twee mensen (Katz en Devon), en die nu een mysterieuze en duistere oorlog tegen de VS zou zijn begonnen. En dat nog wel in New York, een stad die bijna lamgelegd wordt door veiligheidsmaatregelen en tegelijkertijd zeer veel vertegenwoordigers van Israël, c.q. de Mossad herbergt. New York, de stad waar de aanslagen van 11 september werden gevierd door "dansende Israëliers", die de aanslagen filmden. Hun voorkennis van de aanslagen is nog steeds één van de grootste vraagstukken, die Israël in verbinding brengen met de gebeurtenissen van die dag.

Maar het was pas met de onderbroeken-aanslag van Kerstmis 2009, dat duidelijk werd hoe diep de Israëlische veiligheidsdiensten zijn doorgedrongen in het veiligheidsnet rondom de VS. Iedereen, die recent in New York is geweest, zal weten dat de veiligheidsmaatregelen in "The Big Apple", vooral rond Times Square, de strengste ter wereld zijn. De geheime diensten, die zich bezig houden met de beveiliging van de miljoenenstad, inclusief het beste politiekorps ter wereld, laten ruimte voor slechts één organisatie wat betreft de uitvoering van een aanslag op juist die plaats. Een organisatie met eindeloze financiële middelen ter plaatse, talloze Israëlisch-Amerikaanse agenten, en vele contacten, overgebleven uit de tijd van Gulliani & Bush, die op 11 september aan de knoppen zaten en die dag voor het gemak even de andere kant opkeken. Recente lekken in de geheime diensten waarschuwen al enige tijd voor een aanstaande aanval in de stijl van 11 september op een bekend doelwit in de VS en Europa. Er wordt gesproken over een conventionele bom met nucleair materiaal.
Met zowel de Iraanse president Ahmadinejad en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton op dit moment in New York, naast de laatste verhalen uit Israël, die proberen een link te leggen tussen Iran en de Taliban lijkt de timing cruciaal. De groep die in het Israëlisch/Site Intelligence Rapport de schuld krijgen van de mislukte aanslag, de Pakistaanse Taliban, zou verantwoordelijk zijn voor honderden aanslagen in Pakistan, waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. Maar bronnen binnen de Amerikaanse strijdkrachten linken de groep direct aan trainingskampen van de Mossad en de RAW in Afghanistan en Balochistan. De Pakistaanse Taliban zijn al jaren bondgenoot van Israël en India, met 2000 instructeurs in Afghanistan. Dat is niet alleen bevestigd in verklaringen van de Pakistaanse ISPR en de ISI, maar ook door de militaire inlichtingendiensten in de VS. Alleen over het aantal instructeurs is men het niet eens, wel over hun aanwezigheid.

Terroristische groeperingen in Balochistan, een afgelegen deel van Pakistan, waarvan wordt gezegd, dat ze bases herbergen van waaruit de Mossad zijn aanvallen op Iran plant, beweren dat hun hoofdkwartieren zich in Israël bevinden. Deze groeperingen werken nauw samen met de Pakistaanse Taliban en ook dit is een indicatie, dat we de plannenmakers van de stunt op Times Square moeten zoeken onder niet-Islamitische groeperingen. Nu Iran zijn propaganda-offensief op de Verenigde Staten, een land dat zich steeds verder lijkt te willen distantiëren van een Israëlische aanval op Iran en zelfs van Israël zelf, staat Israël onder zware druk om zijn rol als partner van de VS in de strijd tegen het terrorisme opnieuw te bevestigen. Een steeds ongeloofwaardiger wordende strijd tegen het terrorisme, waar de VS steeds zwaarder onder zal lijden. De stunt is bovendien een duidelijke boodschap aan president Obama: "Wij kunnen doen en laten wat we willen, waar we willen en via onze controle over de media kunnen we iedereen de schuld geven, ook jou".

De New Yorkse politie wijst de beschuldiging van de Pakistaanse betrokkenheid van de hand, maar dat weerhoudt Fox News er niet van een goed georkestreerde aanval op president Obama te ontketenen en de Democraten ervan te beschuldigen "te falen in het beschermen van de Amerikaanse burger". Met zowel SITE Intelligence en Fox News duidelijk gelinkt aan Israël en terwijl de handtekening en de timing van deze aanval op Israëlische betrokkenheid wijzen, kon Fox wel eens gelijk hebben.

De VS konden inderdaad wel eens niet in staat zijn zichzelf te beschermen tegen een land, dat door de meeste Amerikanen nog steeds als bondgenoot wordt gezien. Geen ander land is in staat een dergelijke aanval uit te voeren en geen ander land is in staat op dusdanige wijze het "nieuws en de media" te beïnvloeden, zoals nu gebeurt.

Als Fox News ons iets wil zeggen dan is het dit:

"Israël heeft het gedaan".

Het groeiend antisemitisme heeft een oorzaak!             19 mei 2010

Een sympathisant van mijn Blog maakte mij attent op een artikel, dat in België verscheen op de site Joods Actueel met als kop Shimon Peres ongerust over antisemitisme in België. Allereerst zal ik het hele artikel weergeven, alvorens er commentaar op te geven.

De Israëlische president Shimon Peres heeft gisteren tegenover minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere zijn ongerustheid geuit over het antisemitisme in België. Dat heeft de Israëlische ambassadeur in België, Tamar Samash, gezegd tegen Joods Actueel. Samash begeleidt Vanackere tijdens zijn tweedaags bezoek aan Israël. Vooral de aanslagen met molotovcocktails tegen de gevels van synagogen banen de president zorgen. De voorbije weken werden tegen de gevel van zowel een Antwerpse - als een Brusselse synagoge nog een brandbom gegooid.

Ondertussen klaagt politica Viviane Teitelbaum (MR) ook wat zij noemt het 'openlijk en uitgesproken antisemitisme' aan van de anti-Dexia demonstranten vorige week. 'Het is genoegzaam bekend dat kindermoord (rituele moord) de kern vormt van antisemitische beschuldigingen. Dit is pervers, zeer ernstig en onaanvaardbaar. Ik wens dit krachtig en zonder enig voorbehoud te veroordelen. Het is tijd dat alle politici de moed hebben om deze ontsporingen te veroordelen als openlijk en uitgesproken antisemitisme'. De Israëlische ambassadeur Tamar Samash verklaarde aan Joods Actueel "geschokt te zijn door de beelden op Youtube" van deze demonstratie. Zij heeft dit meteen overgemaakt naar Jerusalem. Minister Vanackere ontmoet vandaag zijn Israëlische ambtsgenoot Lieberman. Ook die zou Vanackere vragen stellen over de anti-Joodse incidenten in ons land.

Groen! politicus Luckas Vandertaelen, wiens partij had opgeroepen om mee te betogen tijdens de anti-Dexia demonstraties, heeft ondertussen afstand genomen van de manifestanten, die vorige week Joden als drinkers van Palestijns bloed voorstelden. "Protesteren tegen de Israëlische nederzettingen mag en dat doe ik ook, maar teruggrijpen naar een symboliek die de wortel is van het antisemitisme is misselijkmakend en dient sterk veroordeeld te worden". Mischaël Modrikamen van de Partij Populaire laat weten dat het onaanvaardbaar is dat de NGO Intal, de splitorganisatie in deze mascarade, tienduizenden euro's subsidies blijft ontvangen van Charles Michel, minister van ontwikkelingssamenwerking en dat ondanks herhaalde waarschuwingen omtrent dit onderwerp. "Ik vraag dan ook de onmiddellijke stopzetting van deze subsidiëring en wil weten welke acties het Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme-bestrijding onderneemt tegen deze weerzinwekkende vertoning".

Europees parlementslid Peter Vandalen (CU Nederland) reageerde vanuit zijn kantoor in Straatsburg waar hij het Youtube-filmpje van de Dexia-betoging bekeek. "Om van te huilen", zo omschreef hij de "bloed-drinkende" betogers tegen onze redactiemedewerker. "Het is uiteraard ieders goed recht te demonstreren. Maar de vrijheid van meningsuiting is niet ongelimiteerd! Juist bij demonstraties past het, respect te betonen met name tegenover diegenen, waartegen de demonstratie zich richt. Het gedrag van deze demonstranten getuigt van minachting van het Joodse volk. En het miskennen van de geschiedenis", aldus de Nederlandse politicus.

Commentaar:
De eerste vraag, die Shimon Peres zou moeten stellen, is niet waarom het antisemitisme groeiende is, maar eerder waardoor. Immers, alles heeft een oorzaak en als je zelf niks aan de oorzaak wilt doen, zal het antisemitisme blijven groeien. En die oorzaak is duidelijk gelegen in het feit, dat de jood zich een Uebermensch vindt, zoals het in de Talmoed staat: Joden zijn mensen, niet-Joden zijn geen mensen, het zijn beesten. Vanuit die visie vertrekkend, zal er nimmer een oplossing gevonden kunnen worden. En dan wordt een hele reeks van voorvallen opgesomd, met daarbij tot het vervelens toe noemen van antisemitisme, die eigenlijk niet worden geanalyseerd, maar direct als schandalig worden bestempeld. Men komt dan tenslotte tot de conclusie, dat rituele kindermoord de kern vormt van het anti-semitisme. En opnieuw kan ik naar de Talmoed verwijzen, wat daar wordt gezegd over kindermisbruik:
Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar 'en een dag', Sanhedrin 55b. Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. - Sanhedrin 55b. En dan wil ik u nogmaals wijzen op deze link:
Begrijpelijk dat een 'normaal' iemand daar ziek van wordt.

En zoals bij iedere demonstratie, is het onmogelijk excessen te voorkomen. Dat is nou juist de strategie van de Zionistische joden, door de aandacht af te leiden van het oorspronkelijk doel van de demonstratie, door uitvoerig in te gaan op de excessen. En uitgebreid wordt ook ingegaan op het feit, dat sommige organisaties gesubsidieerd worden en de joodse lobby wil daar opheldering over. Welnu, zou ik zeggen, dat is een onderwerp, dat de joodse lobby niets aangaat, maar zuiver een Belgische interne aangelegenheid. Probeer eens Israël aan te spreken op hun eigen daden, je zou hetzelfde antwoord krijgen.

En dan wordt tenslotte de Nederlandse Euro-parlementariër Peter Vandalen nog even aan het woord gelaten, die de nodige onzin uitkraamt. Demonstranten moeten respect tonen tegenover diegenen, waartegen de demonstratie zich richt. En dat is nou net, de essentie van een demonstratie, dat men in het geheel geen respect heeft tegenover diegenen, waartegen men demonstreert. Om te eindigen met wat veelgehoorde kreten over het ongepast uiten van minachting voor het Joodse volk en het miskennen van de geschiedenis. Nou laten we daar even op ingaan, allereerst heeft dat Joodse volk ons een compleet valse geschiedenis voorgespiegeld door een holocaust te promoten, die geheel gebouwd is op drijfzand. Dat heeft men inmiddels ook al aardig door, zodat er meer en meer op wordt gewezen, dat die 6 miljoen doden symbolisch bedoeld zijn. Daarnaast hebben de nodige joden op grove wijze hun zakken zitten te vullen met verdraaide of gelogen feiten, ik noem maar het vervalste dagboek van Anne Frank en de gestolen identiteit door Elie Wiesel, die zelfs een Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Het is allemaal al uitvoerig ter sprake gekomen in eerdere artikelen.
Dan voorts de waanzin, dat het in een aantal landen verboden is, de holocaust te ontkennen of zelfs maar te beargumenteren, dat de aantallen in het geheel niet kloppen. Het ontkennen of bestrijden van de holocaust levert soms een langere gevangenisstraf op dan een moord.

En tenslotte is daar nog de joodse lobby, vooral in Amerika, o.a. de AIPAC, die met geld congresleden in het joodse gareel laten lopen. Zodra die een eigen koers gaan varen, zal hun herverkiezing in gevaar komen. Vandaar ook dat de aangehaalde Nederlandse Euro-politicus Peter Vandalen uiteraard alle vormen van antisemitisme veroordeelt. Hij wil toch nog langer zijn dikbetaalde functie in het Euro parlement behouden.

Zelf heb ik bijna 6 weken geleden een aanklacht ingediend bij het Meldpunt Discriminatie, waarvan uiteraard een jood met de naam Polak, de baas is en waar je een klacht in kunt dienen tegen racisme, antisemitisme of andere vormen van rassenhaat. Als je met Google gaat zoeken, zul je zien, dat half Nederland voorzien is van meldpunten. Maar dien je een klacht in tegen een jood, dan hoor je er niets meer van, juist vorige week gevraagd "hoe het er nou mee stond". Men doet er gewoon niks mee, uiteraard wekt men de schijn, dat een zich gediscrimineerd voelende Marokkaan, Turk of een andere allochtoon, daar terecht kan en men voor de vorm de klacht in behandeling neemt, maar klachten over joden zijn niet welkom. Ook van het Cidi krijg je nimmer commentaar, als je wat van hun activiteiten kritisch aan de orde stelt. De holocaust, Anne Frank, Elie Wiesel, Simon Wiesenthal, hebben dik geld opgeleverd en dat moet zo blijven. En dat begint men in veel landen, niet alleen in België, maar ook in Venezuela en de USA steeds meer door te krijgen.

Israël, vele malen erger dan de As van het Kwaad!              26 mei 2010

Dit is de 100e aflevering op mijn Blog en over wie zou dat nou anders moeten gaan dan over de Zionistische joden, die de hele wereld in brand willen zetten, uitsluitend voor eigen belang. Ik kan een ieder aanraden het boek van David Duke, getiteld "Jewish Supremacism", te lezen, weliswaar in het Engels. David Duke is een voormalig lid van het Amerikaanse House of Representatives, vergelijkbaar met onze 2e Kamer. Bekijk ook zijn video, waarin hij waarschuwt voor de Israëlische plannen om opnieuw de Amerikanen de castagnes uit het vuur te laten halen voor een oorlog tegen Iran op deze link:

Of lees hier de vertaalde tekst van deze Youtube video. Dave Duke stelt dat we ons bevinden op de rand van een wereldramp en roept op afstand te nemen van het plan om Iran aan te vallen, die niet dient om de Amerikaanse belangen te verdedigen, maar om de belangen van Israël te dienen. Een oorlog met Iran zal de wereld in een niet eerder voorgekomen staat van terreur en geweld veranderen en zal o.a. leiden tot een benzine prijs van 4 tot 8 euro per liter en een wereldwijde economische crisis. Zowel in de Amerikaanse als de Europese media proberen extremistische Joden Amerika te bewegen de aanval te openen op Iran en de Zionistische joden hebben een nieuwe promotie-video uitgebracht met als titel 'Keep Israël Safe'. Laat Israël nu maar zijn eigen boontjes doppen en 'Keep America Safe' in het belang van de wereldvrede. Laat niet opnieuw Amerikanen of soldaten van andere landen omkomen door het promoten van oorlog door Israël.

In 2003 was de grootste vijand van Israël, Saddam Hussein. Door de Zionistische invloed van o.a. de Joodse extremisten als Richard Perle en Paul Wolfowitz, de architecten van de oorlog tegen Iraq, werd ons in de politiek en de media verteld, dat Iraq de beschikking had over massavernietigingswapens en een bedreiging vormde voor Amerika. Dus werd een oorlog tegen Iraq begonnen met als resultaat het verlies van 4.000 Amerikaanse levens en honderdduizenden verminkte en gewonde Amerikanen. Een rapport van het Pentagon heeft zelfs aangetoond, dat 360.000 Amerikaanse soldaten leiden aan traumatische hersenbeschadigingen. Van alle troepen, die terugkeren, moeten 12% een beroep doen op mentale gezondheidszorg. En het aantal zelfmoorden in het leger bereikt ieder jaar een nieuw record. Nog even los van het feit, dat het huwelijksleed bij soldaten en zijn familie steeds meer toeneemt. En iedere Amerikaan betaalt jaarlijks het gelag met duizenden dollars door hogere belasting voor deze parodie.

In werkelijkheid heeft de oorlog in Iraq en Afghanistan veel meer Amerikanen enorm veel pijn gedaan dan het kwaad van 9/11. Na deze tragedie kwam de regering van de USA tot de ontdekking, dat Iraq helemaal geen massa vernietigingswapens had. Iets wat David Duke al lang openlijk heeft verkondigd, al lang voor het begin van de oorlog tegen Iraq. Maar dankzij de Zionistische media en de macht van de regering, werden diegenen die de waarheid vertelden, verpletterd en trok Amerika ten strijde tegen een natie, die nog nooit een enkele Amerikaan kwaad had gedaan. Natuurlijk waren er geen massa vernietigingswapens in Iraq, ze waren al die tijd wel in Israël, die de beschikking heeft over een hele range van afschuwelijke conventionele, chemische, biologische en nucleaire wapens. Recentelijk gebruikten ze witte fosforbommen, een verboden en afschrikwekkend wapen en doodden honderden vrouwen en kinderen in Gaza. Israël werd zelf gesticht door duizenden Palestijnen van hun geboortegrond te verdrijven door terreur en het stelen van land van christenen en moslims. Ze hebben tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord en zijn bij herhaling bij hun buren, zoals Libanon en Syria binnengevallen en zelfs burgersteden en wooncomplexen gebombardeerd, zoals in Beirut en Gaza, waar kinderen sliepen. Al tientallen jaren heeft Israël op brutale wijze de Westbank bezet en het land gestolen van de mensen, die daar leefden.

Nu willen deze Zionistische oorlogshitsers opnieuw ten strijde trekken tegen Iran en dat de Amerikanen zich nogmaals in de hel begeven en Amerikaans bloed en geld geven voor een volgende oorlog ten behoeve van Israël. En opnieuw liegen ze weer door te stellen, dat Iran een nucleair bewapeningsprogramma heeft. Zelfs als dat waar zou zijn, Israël heeft al lang een arsenaal van 200 kernkoppen. En zelfs de geheime informatiediensten van de USA produceerden het vorige jaar een rapport, dat stelt dat er absoluut geen bewijs is, dat Iran een nucleair bewapeningsprogramma heeft. De leugens en het voortdurend herhalen door de gecontroleerde media, dat Ahmadinejad gedreigd heeft Israël van de map te vegen, zijn niet anders dan bedrog. Toen Ahmadinejad deze uitspraak deed, was David Duke slechts een meter of 5 van hem verwijderd op een internationale conferentie, die in Teheran werd gehouden. Zijn actuele woorden in zijn eigen taal, Farsi, waren dat hij geloofde dat na verloop van tijd het Zionistische regime zou ophouden te bestaan, net zoals dat met het communisme in Rusland is gebeurd. Hij gebruikte speciaal het woord "Reshim" om het Zionistische regime te beschrijven. "Wipe of The Map" is in het geheel niet door hem gebruikt. Sterker nog, hij stelde, dat de mensenrechten voor joden, christenen en moslims moesten worden gerespecteerd, maar daarover hoor je niets in de media. Er is zelfs een hele joodse gemeenschap in Iran, die in het geheel niet wordt bedreigd. Zelfs een joods magazine stelde, dat het een veel warmere gemeenschap is dan we ons als buitenstaander kunnen voorstellen. Wat een contrast met Israël, waar op christelijke geestelijken en zelfs nonnen dagelijks wordt gespuugd. Nimmer heeft Ahmadinejad het woord map gebruikt of gedreigd Israël te vernietigen. En dit even los van de video van David Duke, Iran heeft zelfs gedurende zijn bestaan nog nooit een ander land aangevallen. In tegenstelling tot de Zionisten, die niet alleen hebben gedreigd Iran aan te vallen, maar zelfs het voormalige Palestina van de map te vegen!

Terwijl Iran het non-proliferatie verdrag heeft ondertekend en zoals al eerder gezegd, nog nimmer een ander land heeft bedreigd, heeft Israël en de door AIPAC gecontroleerde Amerikaanse politici wel gedreigd andere landen aan te vallen met nucleaire wapens, terwijl Israël nimmer het non-proliferatie verdrag heeft ondertekend. Iran is zelfs bereid inspecteurs toe te laten, terwijl Israël geen enkele inspectie toe wil staan en dreigt zelfs met behulp van de MSM zelfs nog verder te gaan. Van oorsprong Nederlander, bedreigt de idioot "Professor Martin van Creveld" zelfs Europese hoofdsteden met nucleaire wapens, ik schreef al eerder over deze gangster, en zo ziet ie er ook uit. Hij is niet alleen voorstander van etnische schoonmaak van Palestijnen, maar dreigt zelfs met nucleaire blackmail, een schending van de universele rechten van de mens. Hij stelt, dat Israël de beschikking heeft over honderden atoomkoppen en raketten, die ze op ieder doel zouden kunnen afvuren, misschien zelfs op Rome. De meeste Europese hoofdsteden zijn een doel voor onze luchtmacht. En hij voegt er nog een uitspraak van voormalig generaal Moshe Dayan aan toe: "Israël must be like a mad dog, too dangerous to bother", maar we zullen proberen dat te voorkomen, indien mogelijk, stelt deze idioot van Creveld. En voegt hij er nog aan toe: : Ik kan je verzekeren, dat dit zal gebeuren, voordat Israël ten onder gaat.

Hier is een prominente Israëlier aan het woord, die bepleit desnoods miljoenen onschuldige Europeanen te vermoorden en dan verklaart de media Iran voor gek, terwijl ze er zelf één in huis hebben. Hier heb je nog zo'n idioot, Seymour M. Hersch, schrijver, die in het New York Magazine een voormalig Israëlische functionaris citeert, die zegt: "We kunnen ons nog steeds de geur van Auschwitz en Treblinka herinneren. Een volgende keer zullen we jullie allemaal meenemen". Doe een uitspraak over de Holocaust en je kunt in sommige landen voor 5 jaar worden opgesloten. Waarom pakken ze deze man niet op? Wie zijn nu de werkelijke extremisten en de werkelijke terroristen? Iran heeft zijn buren niet gedreigd met oorlog en heeft geen tienduizenden burgers vermoord. Welke natie is nou de werkelijke bedreiging voor het Midden Oosten en de Wereldvrede? Een oorlog met Iran zal een hel op aarde tot gevolg hebben. Het doet er niet toe of we rechts of links zijn, Europees, Afrikaan of Aziaat, we moeten schouder aan schouder staan om een oorlog te voorkomen, die de wereld zal vernietigen. Geen Zionistische leugens meer, niet nog meer oorlogen voor Israël. Niet nog meer levens van Amerikanen voor Israël, niet nog meer belastinggeld voor Israël. Echte vaderlandslievende Amerikanen willen een buitenlandse politiek voor Amerika, niet voor een vreemde mogendheid. We eisen een vrije media, die ons de waarheid vertelt, geen leugens van Zionisten. Laat de gekozen parlementsleden weten, dat we tegen een oorlog voor Israël tegen Iran zijn. Maar wat nog belangrijker is, laat dat je vrienden en familie en zoveel mogelijk mensen weten door deze video te delen. Als Israël het recht heeft om zijn land veilig te houden, hebben wij dat ook.
 

The King's Torah - Een bestseller in Israël !
  4 augustus 2010
                      
In een recent artikel van Gordon Duff nam ik kennis van een 230 pagina tellend boek van de Rabbi's Yitzhak Shapira en Yosef Elitzur, momenteel een bestseller in Israël, waarin zij stellen, dat de Joodse wet het toestaat niet-Joden te doden in een aantal situaties. Zij schrijven zelfs, dat het Joden is toegestaan om "niet-Joden" te doden in elke situatie, waarin het leven van een Jood in gevaar is, zelfs als de niet-Jood helemaal niet schuldig is aan de ontstane situatie. De rabbi's gaan zelfs zover, dat het geoorloofd is om baby's en kinderen te doden, als het duidelijk is, dat zij op zullen groeien om Joden kwaad te doen.

En dit boek vliegt van de planken in Israël, men kan het niet aangesleept krijgen. Maar gelukkig komen ook heel wat, zoals ze dat in Israël noemen, "zich zelfhatende" joden in beweging, die zich distantiëren van deze waanzin. En die weerstand tegen de moraal van de Zionistische joden is gelukkig aan het toenemen, langzaam maar zeker is er een groeiend verzet merkbaar. Vaak worden ze natuurlijk teruggefloten, zoals Oliver Stone, omdat men toch aan zijn inkomstenbron moet denken of nog erger, het einde van hun leven. Ook Richard Forer deed een boekje open over de manieren van de Zionistische joden, zie de link onderaan deze pagina. En voorts heb ik ook zelf joodse vrienden, die geheel anders over het "eigen ras" denken. Hieronder geef ik een stukje van zijn e-mail aan mij weer:

Ik had ook altijd bewondering voor joden , tot Ik op tv ze een Palestijn met grote stenen al Zijn Ledematen Zag staan te breken ! Toén Gebeurde er Wat ! De Waarheid werd Wakker ! Dat is al wat jaren terug , daarbij begonnen Herinneringen aan dat volkje van verwording terug te komen, aan wat ze Mijn Familie, Klasgenootjes en Mij hadden gedaan, daarna begon het Zién van hun misdaden en manipulaties in de Maatschappijen Me zéér duidelijk te worden als mede hun konstante oorlogen en haat hitsen tussen alles en iedereen, tussen Landen, tussen groeperingen, zelfs tot in het Gezin via de scholen! Nu Weet Ik dat élk stukje "bewondering?" dat Ik ooit voor ze had, in Feite door verkrachting en Hersenspoelingen op de lagere scholen er in is getrapt, waarbij Onze Ouders en Volk steevast op het beklaagdenbankje zat, en Wij ook, dat begon "schools" voor Mij op Driejarige Leeftijd al met de bijbel erbij en stonden We op Driejarige Leeftijd al op het Dak van de School ....of Ons voor de "goede zaak /gevecht ?" tegen "de slechte mensen?" offeren of We werden van het dak gesmeten! Zó, en nóg erger weten joden Kinderen te Hersenspoelen , en kunnen dat door die schoolsystemen jarenlang doen!  Een Kind Weet binnen de kortste keren niét anders dan de jood is goed, én martelaar, én vechter voor de goede zaak en Ieder ander is slecht, verrot, gemeen, etc! Iedereen moet die arme joden altijd maar hebben wordt dan nog maar gedacht ! Máár het is altijd andersom geweest én nooit anders!

Het is een zeer oud ras, dat vele duizenden jaren geleden al aan verkrachting van Kinderen en Hersenspoelen deed! En dát heeft ze helaas al die jaren de topdog doen zijn op Aarde! Door die omslag van Jaren geleden en met Wat Ik Nú van ze Herinner en Weet, Kan Ik Zeggen, dat die Hersenspoelingen een angstwekkende hekserij-achtige invloed hebben op de Volkeren! Helaas omdat die Hersenspoelingen er voor een deel uit bestaan Ons op te hitsen tegen Eigen Volk en zelfs Eigen Familie en Ouders, zijn dezen ook dé oorzaak van alle intermenselijke problemen! Wat Ik Je Kan Zeggen over die pogingen Mijn Meningen van de Aardbodem te verwijderen met Mij er bij? Tja, er verdwijnen voor zover ik Weet tot heden ca. 1200 Mensen per jaar extreem spoorloos in Nederland!

Uitermate schokkend om dit allemaal te lezen en ik ook gelijk nog even verwijzen naar de twee artikelen op mijn Blog over hetgeen er in de Talmoed wordt gezegd. Die komen aardig overeen met wat nu in dit boek "The King's Torah" wordt gezegd. In discussies op het internet met joden, heb ik hen ook direct gevraagd of ze achter de uitspraken in de Talmoed staan? Vaak kom het niet tot een antwoord, of men valt stil of stelt, dat ik niets met hun standpunt te maken heb. Een vast gegeven van Zionistische joden, ze gaan altijd in de aanval, zelden in de verdediging.

Link naar artikel van Richard Forer:Het land wordt uitgeleverd aan de Zionistische joden!       3 augustus 2010
Geen enkel weldenkend mens met zelfs de geringste dosis gezond verstand, zal iets begrijpen van de pogingen om de VVD en het CDA los te laten in een minderheidskabinet. Niet eerder in de parlementaire geschiedenis is het een partij gelukt de kiezers ruim een decennia te belazeren door voortdurend van links naar rechts te zwenken. Maar het CDA is daar wonderwel in geslaagd en ofschoon de kiezer dat recentelijk bij de gehouden verkiezingen eindelijk in de gaten kreeg en de aanhang van het CDA werd gehalveerd, staat de VVD nu gewoon toe, dat die partij gaat regeren in een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV of met andere woorden, de Mossad kijkt vanaf de zijlijn controlerend toe.

Het lukte de jood Uri Rosenthal aanvankelijk niet de neuzen dezelfde richting op te krijgen, waarna een tevergeefse poging werd gedaan een Paars Plus kabinet te vormen. Presentator Harry Mens zei daarover in zijn TV programma Business Class, dat er mogelijk sprake was van een joodse kongsi en dat horen joodse lobbies niet graag. Dat iedereen weet, dat de joden uit zijn op wereldwijde macht, vindt men in die kringen niet leuk als dat openlijk wordt gezegd, dat heeft ook Oliver Stone recentelijk in Amerika moeten ervaren. Toen hij zei, dat de hele Amerikaanse media in handen is van controlerende joden, was het hek van de dam. Gelijk komen de joodse hulptroepen in het geweer, in Amerika de AIPAC en aanverwante organisaties, in Nederlande het Centraal Joods Overleg, dat gelijk schreeuwt om een gesprek, anders kan op huisbezoek worden gerekend van de joodse onderwereld.

Toen ook Paars Plus niet lukte, vooral omdat Rutte daar geen zin in had, zat Bea met de handen in het weinige haar. Wat nu te doen? Ze dacht nog even aan de mogelijkheid Netanyahu in te laten vliegen voor het opzetten van een nieuw pro Israël kabinet, maar die had het volgens zeggen te druk met het uitroeien van de Palestijnen. Bea bladerde verwoed in haar adressenklapper en belde voor de zekerheid Alexander, die net op dat moment in een bordeel in Soweto zat. "Hoe wist je dat ik hier in een bordeel zit", vroeg hij nog aan zijn moeder, want kennis van moderne, mobiele telefonie was niet zijn sterkste punt, hij vond zijn vertier meer in eenvoudige zaken, zoals water. Afijn, om snel van haar af te komen adviseerde hij haar die kontenknijper Lubbers eens te vragen. Of misschien moeten we Joop den Uyl vragen, sputterde zijn moeder nog tegen, want ook bij haar begint als gevolg van langdurig medicijngebruik dementie aardig de overhand te krijgen. Maar ik kan zijn adres niet vinden? Den Uyl zat in den Olmen, wist Alexander nog te melden, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is.

Welnu, dacht Bea, die met enige jalouzie van de activiteiten van Lubby, zoals zij hem liefkozend noemde, had kennis genomen, ik kom er wel uit. En om het democratisch principe toch een kans te geven, nam zij tien briefjes om namen op te schrijven, schreef op negen daarvan Lubby en op één Den Uyl. En toen ze er één had uitgetrokken, kwam tot haar stomme verbazing Lubby uit de bus. Hem gebeld en in no time verscheen Lubby bij Hare Grajesteit, hij zat toch de laatste tijd bij gebrek aan werk, duimen te draaien en nam met plezier haar opdracht in ontvangst. Vanuit zijn ooghoeken liet hij nog zijn blik dwalen over de derrière van Bea, maar kon gelukkig zijn lusten in toom houden. Uit ervaring wist hij, dat een achterwerk, hoe fraai van vorm dan ook, niet zonder meer kan worden betast, je mag er wel naar kijken, maar zeker niet in knijpen.

Hij kwam wel gelijk met een briljant idee, want als Lubby met zijn versleten kop voortdurend bij dat overleg zou zitten te koekeloeren, zou de kans op succes op de vingers van een geamputeerde hand te tellen zijn. Hij wist een afgelegen plek op de Veluwe, ergens tussen Uddel en Garderen, genaamd de Herberg met de drie Hoefijzers, waar de beoogde partijen ongestoord en ongedwongen met elkaar zouden kunnen ravotten. Rutte van de VVD sputterde nog wat tegen, dat het wat uit de route lag, want in het verleden had hij uitsluitend heen en weer gepeddeld tussen het huis van zijn moeder en de 2e Kamer. Maar gelukkig kon hij steeds met Wilders meerijden, die wat meer bereisd is, omdat hij vrijwel maandelijks in Israël zit om de vorderingen in het overleg daar te bespreken en verdere instructies in ontvangst te nemen. Het hebben van een dubbel paspoort kwam daarbij natuurlijk goed van pas, maar er was meer, dat openlijke deelname aan een kabinet in de weg stond, zie daarvoor de link naar Wilders onderaan deze pagina.

Uiteraard wordt het overleg niet alleen in Israël nauwlettend gevolgd, ook de opvolger van de NSB, de NJB (Nationale Joodse Brigade) houdt een oogje in het zeil. Belangrijk is immers, dat de belangen van de Zionistische joden niet in het gedrang kwamen. Daarom zou Wilders vanaf de zijlaan toekijken, allereerst omdat er binnen zijn partij toch al niemand te vinden was, die geschikt was om een ministerspost te vervullen, maar het grootste voordeel was, dat Wilders kon blijven roepen, wat hij al jaren doet en wekelijks zijn instructies via zijn bezoeken aan de Israëlische ambassade, kon blijven ophalen. De oorsprong van alle ellende ligt natuurlijk al heel ver terug, het Christendom is altijd al van pappen en nat houden uitgegaan en om de een of andere duistere reden moet dat in stand worden gehouden. Waren we al blij, dat Balkenende door de zijdeur was vertrokken, na nog even snel een kostbare Mercedes op kosten van de staat te hebben aangeschaft, nu zitten we met de minkukel Verhagen opgescheept.

Een andere CDA coryfee, Klink, maakte het niet minder bont en besloot gigantische hoeveelheden vaccins tegen de Mexicaanse griep in te kopen. Maar toen de verwachte griepgolf helemaal niet losbarstte, moest een groot deel van de aangekochte vaccins bij het grote vuil worden gezet. Niettemin kwam hij in aanmerking voor de prijs van zakenman van het jaar 2010 en wist hij, samen met zijn CDA rond de 251,5 miljoen euro te verknoeien, als je het vlug zegt, stelt het niets voor. Daarnaast zweeft natuurlijk de aanklacht tegen het CDA, voor medewerking tot het plegen van genocide boven de partij. Hirsch Ballin, opnieuw een jood, die zich echter verschuilt in katholieke kringen, dacht de geruchtenstroom in te kunnen dammen door een wetsvoorstel in te dienen om het OM de bevoegdheid te geven websites af te sluiten en desnoods direct te laten verwijderen als er strafbare of onrechtmatige info op staat, maar wie gaat bepalen wat strafbaar c.q. onrechtmatig is? Gelukkig vindt een meerderheid van de 2e Kamer, dat dit te ver gaat.

En dan hebben we minister Donner nog. Die had al lang uit de regering moeten zijn verwijderd, gezien de wijze, waarop hij zich in het Wolmanzouten verhaal heeft opgesteld, we schreven er al eerder over. Maar blijkbaar is een gezamenlijk bezoek in het verleden van Donner en Hirsch Ballin, samen met de VVD coryfee Nijpels in een pink jurkje, aan een obscure tent in Breda de reden, dat men elkaar niets in de weg wilt leggen. En ook de voortdurend chagrijnig kijkende Verhagen, die eigenlijk naast Karadzic moet worden opgesloten voor het steunen van de genocide door de Zionistische joden, ziet ineens de zon weer schijnen. Stond hij op het punt zijn memoires te gaan schrijven met als titel "Omzien in Wrok", onverwachts kan hij zijn regelmatige bezoeken aan de joodse lobby in de USA en de Zionistische bende in Israël blijven voortzetten. 

Ook de as van het kwaad, USA-Israël, zal opgelucht adem halen als zij toch nog op bijval vanuit Nederland kunnen blijven rekenen. De joodse kongsi in Nederland zal verheugd de handen wrijven, nog even en de in de fractiekamer van de PVV wapperende Israëlische vlag kan naar de 2e Kamer worden overgebracht. Het joodse gevaar is weer verder naderbij geslopen en de democratie of wat daar nog van over is, heeft opnieuw forse averij opgelopen. Tenzij het debat in de 2e Kamer over de formatie op 4 augustus nog wat op gaat leveren, maar dat ligt niet in de verwachting, de partijen zijn toch voornamelijk bezig hun  plaats op het pluche te behouden, ten koste van moraal.


In Egypt they have enough from the Mubarak-Dynasty     22 september 2010
Protests in Egyptian cities against possible emergence of a Mubarak-dynasty

Some three hundred demonstrators, including politicians and activist from groups of various political backgrounds, demonstrated on Tuesday against the possibility that president Hosni Mubarak (82) will be succeeded in next year's presidential elections by his son Gamal (46). The potesters gathered meters away from Abdin Square in downtown Cairo, near Abdin Palace, the presidential residence. Those present included representatives of several protest movements, including the Democratic Movement for Change, 6th April, Kefaya, Youth for Change and the Muslim Brotherhood, as well as those from the Ghad, Karama, Naserite and Wafed opposition parties. All were there to express their discontent with the regime of President Hosni Mubarak and voice their objection to an anticipated presidential bid by Mubarak's son. 'We have enough of you and Jimmy,'  they chanted, referring to Gamal by his nickname. 
“We came here in memory of Orabi’s demonstration against Khedive Tawfik, in which he made him his famous statement: ‘We will not be inherited anymore’,” said George Ishak, a founder of the pro-democracy Kefaya movement. Ishak was referring to celebrated Egyptian patriot Ahmed Orabi, who in 1882 led a famous nationalist protest against a prohibition on Egyptian peasants from joining the national army. “We stand against Gamal Mubarak’s lust for power," said MP and Karama Party head Hamdin Sabbahi. "We'll keep up popular pressure until we achieve transparent elections--otherwise we'll engage in civil disobedience." For three hours, protesters chanted anti-Mubarak slogans and set fire to pictures of the younger Mubarak, w'hich bore the slogan 'Len tahkamna', You are not going to govern us'. Labor union activists also came to show their rejection of the notion of presidential inheritance from father to son. "In the name of Egypt's workers, I declare that we've seen poverty in Mubarak's time. We don't need more of this regime," Kamal Fayoumi, an activist laborer from Mahala, told Al-Masry Al-Youm.
There was a heavy turnout of riot police. At least ten activists were seized by plainclothes police working alongside conventional officers. A photojournalist from independent daily Al-Shorouk was beaten by police, who seized the film from his camera. An Al-Jazeera photojournalist was also among those taken by police officers, who could be seen ejecting his video tapes. Dozens of local residents and shopkeepers, meanwhile, watched the protest from the doors of their shops or from balconies.
Only meters from the gathering, a few dozen supporters of Gamal Mubarak 
gathered near the ruling National Democratic Party (NDP)'s headquarters 
in Abdeen. In the (smaller) picture a pro-Gamal supporter is seen who rather 
pathetically holds a banner with the text 'Gamal Mubarak is a hero'.
The demonstration got lots of attention of the Egyptian blogosphere, where the 
day was called 'Oraby day'. Bloggers reported that demonstrations took place 
in the cities Alexandria and Port Said as well. It seems that some arrests were 
made in Alexandria, whereas people that had been rounded in Cairo were 


 
 

No comments:

Post a Comment