Sunday, April 24, 2011

134. Atatürk: een biografie.

Op Welingelichte Kringen kunnen we lezen dat een biografie over Kemal Atatürk nu in het Nederlands is vertaald.

Kemal heeft de macht overgenomen met zijn vrienden, en de invloed van de Islam sterk terug gedrongen.
Traditionele klederdracht was taboe.
Waar was dat voor nodig?  Was dat goed voor het volk? Werden ze daar gelukkiger van?

Zijn motief is officieel: De moderne tijd binnen halen, naar Westers voorbeeld.

Zijn er westerse landen die op vergelijkbare wijze de religie buiten spel zetten en de dagelijkse cultuur een geweldige slag in het gezicht gaven.  Die de identiteit van hun volk met één klap vernietigden?
    Als jouw geloof uit het openbare leven wordt gewist, en je plots andere kleding moet dragen, heeft dat een enorme impact.
 Met onze kleding laten we zien wie we (willen) zijn.

Ik ken maar één land waar dit gebeurde: In Rusland hebben de Bolsjewieken vele priestes  vermoord, kerken verbrand (niet alle kerken)(17) en de religie in de ban gedaan.

Maar in Rusland was de revolutie dan ook niks minder dan een staatsgreep door één kleine goep van de inwoners (4-8a), de joden, geholpen door enige fanatici (Lenin) en veel geld uit Wall Street.

Wie was Kemal Atatürk ?
Volgens vele bronnen ( *) en (**), wiens informatie door de Masters of Discourse (1, 13-17) zorgvuldig buiten beeld wordt gehouden, was Atatürk een zgn. Dönmeh,  een afstammeling van joden die hun geloof op verborgen wijze beleidden,  maar uiterlijk als islamieten door het leven gingen. Zie: *

Ook twee belangrijke politici die aan de zijde van Atatürk werkten waren van joodse afkomst.

Het plan om het heersende Ottomaanse bewind omver te gooien is afkomstig uit de Loges van de vrijmetselaren van Thessaloniki.  De leider aldaar was een joodse 'zwaargewicht' met veel connecties  in Italië.
                                             -------------------


* Donme(h) joden zijn uit Spanje afkomstige joden die Mohammedaan werden, maar grotendeels (en genetisch ) joods bleven. Vervullen tussenfunctie tussen Islam en joden.  Veelal in Thessaloniki.
Vb: Kemal Ataturk, Mehmet Cavit,  Rafik Bey : de Young Turks.
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=438&letter=D
Deze drie Young Turks werden gesteund door de twee Vrijmetselaars loges in Saloniki. Grote man aldaar: Caraso ( joods)  http://www.iamthewitness.com/doc/The.Facts.Behind.The.Overthrow.of.the.Ottoman.Sultaanate.htm
Een klein citaatje uit het laatste artikel: 'The note written by  Lawrence of Arabia to the head of British Military Intelligence to the Middle East  said that the entire Young Turk movement was 50% crypto Jew and 95% masonic. '

(**) http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=40017&SectionID=0&RegionID=0&Date=03/08/2011&PagePosition=1
Dit is een recent artikel uit Armenië, met goede onderbouwing en veel interessante informatie.
Het is in het Russisch geschreven, maar met Google Translate kan het artikel vertaald worden en is het redelijk goed te volgen.
Het woord Donmeh wordt vertaald naar het engels met 'Denman', een onvolkomenheid van het vertaalprogramma.
Мустафа Кемаль – дёнме staat er in de tekst.  Letterlijk uitgesproken: Mustafa Kemal - Dönmeh.

De onderbouwing dat Kemal Atatürk van joodse afkomst was komt volgens  dit artikel van mensen als Arnold Toynbee ( brits historicus) en van Joachim Prince, voorzitter van het American Jewish Congress.
In 1951 zag de Turkse regering zich genoodzaakt om een wet te maken die het verbood om te zeggen dat Ataturk van joodse afkomst was.

No comments:

Post a Comment