Sunday, April 24, 2011

133 Adolf Eichmann.

Maria Trepp heeft een lezenswaardige site , voorheen op de Volkskrant, en nu op een eigen domein. Een mengeling van kunst en politiek.
In onderstaand blog van haar trof ik twee interessante zaken aan:
1.  Alweer een aanwijzing dat Nazi Duitsland zeker tot 1940 niet vanplan was om werkelijk de joden 'aus zu rotten' zoals Hitler wel al jaren riep.  Hij wilde ze verdrijven door ze de stuipen op het lijf te jagen.  Eigenlijk een humaner manier dan de israeli's met de Palestijnen doen de laatse decennia. 
 2. De oorsprong van de benaming 'Entartete kunst' ligt bij een heel vooraanstaand Zionist !  En hij was het volledig met Hitler eens ! 

Een van de vele moeilijke hoofdstukken in het leven en streven van Eichmann is zijn intense samenwerking met de zionisten.
Voordat Eichmann tot organisator  werd van de Holocaust zette hij zich lange tijd in voor een emigratie van alle joden naar Palestina. Hiervoor werkte hij nauw samen met zionisten.
David Cesarani in zijn Eichmann-biografie:
“[Men] wilde ernaar streven ‘het joodse vraagstuk’ in Duitsland op te lossen door een ordentelijke joodse emigratie naar Palestina te bepleiten. In 1936 en 1937 had Eichmann intensieve contacten met joden binnen de zionistische be­wegingen in Duitsland. Hij had een ontmoeting met Feivel Polkes, een Palestijnse jood, die voorstelde dat de nazi’s en de zionisten zouden samenwerken om de joodse emigratie te bevorderen. In november 1937 reisde Eichmann naar het Midden-Oosten om deze mogelijkheid te onderzoeken en hij bracht een kort be­zoek aan wat later de staat Israel zou worden. In deze fase combineerde hij een re­latiefwelwillende kijk op het zionisme met een traditioneel antisemitisch wereld­beeld.” (p 17)
“Recentelijk opgedoken rapporten en lezingen die hij in 1937 schreef, tonen hem in de greep van een fantasie waarin sprake is van een wereldomvattende jood­se samenzwering tegen Duitsland. Eichmann zag, net als zijn kameraden in de 5D, de joden als een ‘vijandelijke’ macht. Ditwas een buitengewoon onpartijdige, afgeleide vorm van jodenhaat die hem in staat stelde normale relaties met indivi­duele joden te onderhouden, in het bijzonder met zionisten, terwijl hij onver­moeibaar werkte aan een plan het Rijk te bevrijden van zijn joodse inwoners en de strijd tegen de ‘macht’ van een mythisch, mondiaal jodendom.”
“In 1940 was Eichmann betrokken bij andere massa-verdrijvingen en hij ont­wierp plannen om vier miljoen Europese joden naar Madagaskar te deporteren.”
Eichmann noemde zichzelf zelfs de nieuwe Herzl.
“Eichman zag zichzelf in die tijd zeker niet als een jodenmoorde­naar. Hij was nog steeds een voorstander van joodse emigratie en hij werkte het hele jaar 1940 samen met zionistische groeperingen en joodse mensensmokke­laars die heimelijk joden naar Palestina zonden” (p 19)

“Nieuw onderzoek ont­hult dat de voorbereidingen voor het proces [in Jeruzalem] aan politieke bemoeienis waren onderworpen. De Israëliërs ontweken gevoelige zaken zoals het contact tussen de zionisten en Eichmann in de jaren dertig en de onderhandelingen over het lot van de Hongaarse joden in 1944 waarbij Ben-Goerion zelf was betrokken.” (p 24)
De samenwerking tussen nazi’s en zionisten is een donker hoofdstuk in de geschiedenis, ook is het nog zo goed te begrijpen dat de joden een veilige plek zochten.
Ik heb mij eerder in ander verband bezig gehouden met de problematische geschiedenis van het zionisme, waarbij ik met racistische en antisemitische gedachten bij Max Nordau, de tweede man van het zionistisch verbond na Theodor Herzl.
Ik heb met schrik vastgesteld dat Hitlers begrip van de “ontaarding” en “ontaarde kunst” een denkbeeld was die op 1000 pagina’s was uitgewerkt door een jood, de zionist Max Nordau.
Max Nordau, auteur van het prefascistische werk Entartung ( “Ontaarding” 1892) was een collega van Theodor Herzl, en heeft samen met deze de zionistische wereldorganisatie bestuurd.
In het verband met mijn literatuurwetenschappelijk onderzoek kwam ik in aanraking met Max Nordau en diens theorieën over de “ontaarding” van allerlei literaten en filosofen: Tolstoi, Ibsen, Nietzsche, Baudelaire bijvoorbeeld.
Nordau neemt het in “ontaarding” op de voor de filister, de gewone, normale mens zonder kunstverstand, met een banale smaak en met bekrompen opvattingen.
De zionist Max Nordau is het die het “ontaardings”begrip voor het eerst gebruikt heeft voor de moderne kunst, en die op deze manier belangrijk pionierswerk voor de nazi’s heeft geleverd. Nordau en de nationaal-socialisten zijn het helemaal eens in hun afkeuring van de moderne “ontaarde” kunst. In het laatste hoofdstuk van Nordaus “Entartung” is te lezen hoe Nordau  het vocabulaire van de nazi´s heeft bepaald (en Nordau heeft daarbij bewust gebruik gemaakt van antisemitische metaforen, die hij tegen de kunstenaars keert) . Hij spreekt van de moderne kunstenaars als parasieten en als “bronvergiftigers” ; hij zegt dat men dit “maatschappelijke ongedierte” moet uitroeien en genadeloos met knuppels doodslaan. De titel “Entartung” sluit aan bij het gebruik van deze term in antisemitische schriften omtrent 1885.
Nordau was een politieke en racistische zionist, die het culturele of religieuze zionisme afkeurde. Hij wilde geenszins een staat voor alle joden. Nee, hij wilde een staat alleen maar voor de sterke joden, de zogenoemde “Muskeljuden” . De sociaaldarwinist Nordau vond het antisemitisme nuttig, omdat het een test was die de zwakke joden niet konden bestaan, maar de sterke joden nog sterker maakte.
Jan Blokker heeft in zijn recensie van de Nederlandse uitgave over Theodor Herzls boek Der Judenstaatgeschreven dat de positieve reacties op dit boek toentertijd van antisemitische kant kwamen. ”En tekenend is het misschien apocrieve commentaar van de Duitse keizer, die zou hebben gezegd: ‘Laat die smouzen vooral weggaan. Hoe eerder hoe beter. Ik zal ze niks in de weg leggen.´ “(10-9-2004)
Tot besluit: ik zeg NIET dat alle zionisten fascisten zijn of erger. Er zijn zeer verschillende vormen van zionisme.
Ik zeg alleen dat ook de geschiedenis van het zionisme donkere hoofdstukken bevat.

Literatuur: Eichmann. De definitieve biografie van David Cesarani

3 comments:

 1. Hee dank je wel,en ook voor je zeer interessante opmerking over Alice!
  Ik blijf ook hier komen kijken.
  Groeten

  ReplyDelete
 2. "De oorsprong van de benaming 'Entartete kunst' ligt bij een heel vooraanstaand Zionist ! En hij was het volledig met Hitler eens ! "

  Nee dat klopt zo niet, Nordau leefde namelijk voor Hitler.
  Zijn wereldwijd verspreid boek "Entartung" is van 1892/1893.

  ReplyDelete
 3. Dag Maria,

  ik zou vereerd zijn als jij zo nu en dan naar mijn blog zou kijken.
  Mijn leitmotief is: "Wie bepaalt de gang van zaken in de wereld? Wie trekt aan de touwtjes ?

  Ik had altijd al een grote interesse in het jodendom, maar sinds ik (naar aanleiding van de kredietcrisis) veel meer tijd besteed aan deze 'studie', kom ik steeds vaker bij joden uit.

  Ik zie zoveel aanwijzingen van hun enorem invloed ( achter de schermen) dat ik er erg bezorgd over ben, en met goede onderbouwing, aan de bel trek.

  Over Nordau en Hitler: Je hebt natuurlijk gelijk. Nordau zal vast niet achter de holocaust staan (*)of achter het verdrijven van de joden. Maar dat de kunst ontaard was, dat vonden ze allebei.
  A kan dezelfde mening hebben als persoon B die na na hem leeft, maar of je dan kunt zeggen "A is het met B eens' dat is inderdaad niet mogelijk waarschijnlijk.
  Nordau en Hitler hadden over één aspect ( ontaarde kunst) een gelijkaardige mening.

  Ik heb niet zo veel met kunst, maar ik vind de afbeeldingen op jouw site heel mooi.

  Ik ben momenteel een fan van Israel Shamir. hij heeft heel veel met kunst. Hij is heel erg erudiet. Een lust om te lezen. Maar je moet niet alles vaan hem geloven, natuurlijk.
  Hij schrijft ergens dat de joden de moderne kunst ( conceptueel etc.) hebben bedacht iomdat ze zelf slecht in schilderen etc. zijn. (Verboden in hun religie, dus niet erg mee geevolueerd.) http://groups.yahoo.com/group/shamireaders/message/141?l=1

  Zulke observaties vind ik wel interessant.
  Het zou toch kunnen ?
  Anderzijds: ik kan me niet voorstellen dat we nu nog alleen maar de schilderkunst zouden hebben zoals we die tot 1900 hadden. Voor mij heeft de moderne kunst echt wel appeal.

  Maar er is ook veel commercie. Ken je deze documentaire van Ben Lewis: http://cultuurgids.avro.nl/front/detailkunst.html?item=32c62d8f6d2ab4e9f29fb73e22fb9e73
  ?

  Ik hoop dat je je niet zal laten afschrikken door mijn harde stellingname t a v de joden.

  Gegroet, JV

  PS: http://xevolutie.blogspot.com/2010/08/3j-ben-ik-een-antisemiet.html


  (*) Je gaat wel twijfelen natuurlijk: " Hij wilde geenszins een staat voor alle joden. Nee, hij wilde een staat alleen maar voor de sterke joden, de zogenoemde “Muskeljuden” . De sociaaldarwinist Nordau vond het antisemitisme nuttig, omdat het een test was die de zwakke joden niet konden bestaan, maar de sterke joden nog sterker maakte."
  Ik heb wel vaker het vermoeden gekregen dat de elite joden er niet zo erg om malen als de joodse 'gewone man' als een pion moet worden opgeofferd.

  ReplyDelete