Tuesday, June 13, 2017

625 Hoe creeer je een communis opinio die het volk naar de ondergang leidt?

Het is me opgevallen dat veel mensen heel sterke overtuigingen die niet alleen onjuist zijn, maar  die hen ook nog te gronde zullen richten.

Hoe is dat nu mogelijk?
Hoe kan het dat mensen een heel andere wereld zien dan ik zie?
Zij zien een Assad en een Putin die levensgevaarlijk zijn, en een Hillary diehetbeste met de wereld voor heeft.
Ik zie precies het tegenovergestelde.   En ik ben in goed gezelschap:  Stephen Cohen. Oliver Stone,  Paul Craig Roberts en nog vele anderen zijn heel bang dat er een oorlog komt tussen Rusland en Amerika.  Waarom zien wij het wel, en waarom zien  'de mensen ' niet dat hun leven en dat van hun kinderen ernstig wordt bedreigd?

Dat heeft met een aantal zaken te maken:
- Levensgevaarlijke gebeurtenissen zetten zich vast in onze hoofden en bepalen voor altijd wie we als gevaar zien:  wie de 'good guy' is en wie de  '' Bad Guy'.
-  De Westerse pers is al sinds 1915 in handen van de grote Media.  Niet overal en niet altijd even uniform, maar in grote lijnen.  De laatste 20 jaar is er nauwqelijks nog dissent.
 - Met traumatische gebeurtenissen ( al dan niet in scene gezet of als valse vlag zelf veroorzaakt) en met veel commentators die geselcteerd zijn op hun pro-westerse invalshoek, kan metde hele Westerse bevolking op het verkeerde been zetten en het ene land na het andere in een hel veranderen , zonder dat de mensen door hebben dat dit alleen maar goed is voor Israel.

Tot zoverde inleiding.
Nu ga ik hetzelfde zeggen , met wat andere woorden. En er is een uitleg van de begrippen die ik gebruik.

Om de communis opinio (1) te beinvloeden heb je twee zaken nodig: 

- bloed+puin (2) ,  media propaganda en 'deskundigen' (3) die het verhaal (4) ondersteunen .
- een combinatie van onopvallende censuur(6) en hard roepen over de persvrijheid.


( niet-) Gemeenschappelijke belangen 
De belangen van de Elite zijn op bepaalde gebieden ( lonen, taxes)   tegengesteld aan de belangen van het volk. Maar iedereen wil in een welvarend en stabiel en veilig land leven.

Joodse mensen wonen in vele landen ter wereld, en hun belangen zijn niet altijd die van het volk waarbij ze te gast zijn. Kevin MacDonald noemt hen : een vijandige elite.

---

Oorlogen en economische crises. 

Het gewone volk wil geen oorlog, tenzij het vreselijk boos wordt gemaakt en wraak wil.
Of vreselijk bang wordt gemaakt.
Voor de grote bedrijven kan een oorlog wel heel profijtelijk zijn.  En afzetmarkten creeeren.
Voor banken is een economische crisis soms het gevolg van hun egoistische praktijken, of het begin van meer geld en macht.
Amerika voert sinds 2003 oorlogen die vooral nuttig zijn voor Israel.

============

Hoe je een oorlog begint : 

Hierover bestaat een klassiek citaat van Herman Göering:

Göring: "Natuurlijk, gewone mensen willen geen oorlog. Waarom zou een arme sloeber op een boerderij zijn leven riskeren in een oorlog als het beste wat hij eruit kan slepen is dat hij heelhuids terug komt op die boerderij. Natuurlijk willen gewone mensen geen oorlog. Niet in Rusland, niet in Engeland, Amerika of zelfs Duitsland. Dat is helder. Maar het zijn de leiders van een land die het beleid bepalen en het is altijd vrij simpel om mensen mee te slepen, zowel in een democratie als in een fascistische dictatuur, zowel in een parlement als in een communistische dictatuur.
       Gilbert: „Er is een verschil. In een democratie hebben mensen hier toch wel enige invloed op via gekozen volksvertegenwoordigers, en in de Verenigde Staten kan alleen het Congres de staat van oorlog uitroepen.”

Göring: „O, dat is allemaal goed en wel, maar je kunt mensen altijd zover krijgen dat ze gaan doen wat de leiders willen. Dat is makkelijk. Alles wat je moet doen, is hen vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten in de hoek zetten, omdat het geen goede patriotten zouden zijn die het land in gevaar brengen. Dit werkt in elk land, op dezelfde manier.”

 -------------------------------------

Zodra ik de woorden vind zal ik dit blog verder schrijven...
Vervolg, 25 juni.: 
André Vltchek  beschrijft hoe de Engelse Rechtspraak fameus is om haar rechtschapenheid en nauwgezetheid.  Hij ziet jhoe dit compleet in tegenspraak is met het Grote Onrecht dat Engeland eeuwen lang pleegde: veroveringen, dood en verderf in bijna de hele wereld. 

Dàt is ook een manier om het volk te misleiden: op de kleine zaken veel nadruk leggen en zorgen dat het op de cent nauwkeurig wordt afgewogen.  Maar waar het miljoenen dollars of ponden betreft hetgrote geld roven van de andere mensen. 
Dan dient die nauwgezetheid toch niet om de Rechtvaardigheid te dienen? Die dient dan toch alleen maar om het Grote Rovenb te vergemakkelijken?  1.  een algemeen gedeelde opinie of overtuiging in een groep mensen.
2. Bloed en puin: een gebeurtenis die de emoties hoog doet oplopen.
    Bijvoorbeeld:  een terreur aanslag, de verkrachting van vrouwen, dode kinderen.   
3. Deskunid zijn vooral die mensen die Het verhaal bevestigen. Zij die het in twijfel trekken , worden nauwelijks of nooit uitgenodigd. 
4. 'Het verhaal' of in het engels  'the narrative'.  Hiermee wordt bedoeld de officiele versie(5) van de gebeurtenissen. 
5. De 'officiele versie' is de versie van de machthebbers.  Dat is bijna altijd een verdraaiing van de werkelijkheid zodanig dat het de agenda van deze machthebbers dient.   Onder 'de gebeurtenissen' verstaan we een aanslag  of een oorlog  of het karakter van Putin of de holocaust of  wat dan ook . 
6. Censuur vinden we in allerlei vormen: men kan ronduit zaken niet publiceren. Datis wel en risico want ontdekking is mogelijk.  Het is beter om het zelden te publiceren, en de boodschap die men wil promoten juist op allerlei wijzen steeds opnieuw te brengen en te herhalen.  Maar ook kunnen de Media eigenaren journalisten ontslaan die zo dom zijn om zaken te schrijven die hun bazen niet willen horen.  Vier jonge journalisten die iets negatiefs over Israels optrden in gaza ( 2014)  schreven of twitterden, raakten daardoor hun baan kwijt.  Elke journalist hoort dit, maar het grote publiek hoort dit niet. Voor de resterende journalisten is het duidelijk wat ze wel enniet moeten doen om hun baan te houden. 

No comments:

Post a Comment