Monday, May 08, 2017

613 Na de dood van Stalin wilde Rusland NAVO lid worden

Vrijgegeven NATO documenten tonen aan dat de Russen helemaal geen vijandschap en geen Koude Oorlog wilden.
Ze vroegen  op 1 april 1954 of Rusland lid kon worden van de NAVO, maar hun verzoek werd als onrealistisch afgewezen.

Ik weet natuurlijk niet welke voorwaarden de Russen in dat verzoek hebben opgenomen, maar
het lijkt me een aanbod dat je niet kunt weigeren,
Navo landen zitten bij elkaar in de keuken en kennen elkaars geheimen.
Het is heel duidelijk dat dit Russische verzoek een bewijs is dat de Russen geen agressieve bedoeligen hadden.
Ook is de weigering doorde NATO ( lees VS) een bewijs dat het Militair Industrieel Complex al aardig de baas was in dat land.

Hier het hele artikel:

http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2017/05/are-russians-in-for-yet-another-war.html

Een kort overzicht van 'Rusland'. 
De 1917 Revolutie werd betaald door Duitsland en door de Amerikaanse bankiers. ( bron: Antony Sutton.) 
De praktische leiding in St. Petersburg was in joodse handen: 'Americansied jews' schrijft Bertrand Russell. 
De Russische Revolutie was een joodse onderneming, schrijven vele auteurs.  Ook rabbi Yosef  Tzvi ben Porat bevestigt dat: https://youtu.be/qTYSv_YQOVo?t=48
Het kostte 30 miljoen Russen het leven ( zegt ben Porat). Mogelijk wel; 60 miljoen ( zegt R.J. Rummel) of 66 miljoen ( schrijft  Solzhenisyn).  Deze onmenselijkheid vloeit mogelijk voort uit het streng-dogmatische karakter vande communistische leer, maar volgens mij was het vooral een gevolg van het blind-fanatisme waar een deel van de joodse mensen een zwak voor heeft. Kevin MacDonald zegt:  'Ze zijn erg intens. Erg gedreven, Volhardend.'
Ben Porat zegt hetzelfde: Hij verwijt Trotsky vooral dat die zo fanatiek was dat er ook veel joodse mensen in de strafkampen terecht kwamen en stierven.

In 1932 sterft een kart van de Oekraïeners door een hongersnood. Deels omdat de oogst was mislukt, maar zeker ook omdat het weinige voedsel dat er was werd weggehaald door de Moskouse Commissars.   Officieel omdat Stalin de Oekraiense Kulakken een lesje wilde leren. Die wilden namelijk niet hun privébezit aan de staat overdragen.  Maar volgens de joodse schrijver  Norman Cantor was er ook sparke van ( volgens hem terechte)  wraak voor de Khmelitsky opstand uit 1648: 

In The Jewish Experience, p. 364 (1996), Norman Cantor freely admits as much: The Bolshevik Revolution and some of its aftermath represented, from one perspective, Jewish revenge. . . .  During the heyday of the Cold War, American Jewish publicists spent a lot of time denying that—as 1930s anti-Semites claimed—Jews played a disproportionately important role in Soviet and world Communism.  The truth is until the early 1950s Jews did play such a role, and there is nothing to be ashamed of.  In time Jews will learn to take pride in the record of the Jewish Communists in the Soviet Union and elsewhere.  It was a species of striking back.(Emphases added.)

Bij Yuri Slezkine (half joodse  schrijver) lezen we hoe 40 jaar na dato  de  joodse schrijver Lev Kopolev  nog steeds vind dat het goed was dat hij het laatste graan weg haalde bij de verhongerende Oekraïners. ( The jewish century, pag 230. Kopolev: "Je moet niet toegven aan gevoelens van medelijden. Wij brengen de nieuwe tijd. Dat is historisch noodzakelijk. We haalden graan op voor ons socialistisch vaderland. "

Dit doet denken aan Madeleine Albright.  Haar werd gevraagd of de 500.000 dode kinderen in Irak wel nodig waren geweest.  Albright zei: "We think it was worth it.'
 Bijzonderheid:  De Amerikaanse sancties tegen Irak waren de oorzaak van de dode kinderen. Sancties waren afgekondigd omdat Saddam  Massa vernioetigings wapens zou hebben. Maar Carne Ross, diplomaat die daarover ging, zegt:  De Engelse ministeries was bekend dat Saddam géén WMD's meer had. ( Zie film van John Pilger. op minuut 58.) 

Kopolev, Albright.. onze joodse vrienden verzinnen altijd wel een l;eugen om hun vijanden te doden, zo krijg ik de indruk. 

Na 1950 nam de joodse ionvloed sterk af. Stalin werd bang voor de joden, omdat bij het bezoek van Golda Meir bleek dat de  Russische joden heel loyaal aan Israel waren. 

In 1960 plaatste Amerika raketten in Turkije die direct naar Moskou konden vliegen. Als reactie bracht Chroestjov zijn raketten naar Cuba. 
Uit die confrontatie ontstond een geheime briefwisseling tussen Chroestjov en Kennedy, en die dreigde tot een blijvende vriendschap tussen beide landen te leiden. Kennedy werd vermoord. Dàt kon natuurlijk niet: vriendschap.

Volgens Antony Sutton  heeft de VS vanaf 1920 tot 1970 volop technische kennis en apparatuur aan Rusland verkocht.  Zaken die Rusland wellicht militair sterker maakten.  Was de Koude Oorlog voor een deel fake, of  was het bedrijfsleven zo egoistisch dat het dit  toch deed, ondanks de gevaren ? 
Sutton had drie boekenb nodig om zijn informatie in kwijt te kunnen.

Na 1945, toen Amerika de halve wereld  als afzetgebied had veroverd, begon Amerika snel rijker en slimmer te worden dan Rusland. Nu was het achterlijk houden van de Russische Beer ook prtecies de reden dat Wall Street die 1917 Revolutie had bedacht, dus vreemd is het niet.  

In 1989 gaf Rusland de strijd op.  Ze geloofden dat Amerika met zijn Star Wars een definitieve overmacht had behaald,en Gorbachov  zag de tekortkomingen en de achtersstand in zijn land.  Hij wilde een betere vorm van communisme en wilde die Koude Oorlog stoppen. 

Gorbachov geloofde wellicht dat de VS het daar bij zou laten en dat ze Rusland met Rust zou laten. 
Maar dat gebeurde niet. 
Onder Yeltsin zorgden de Chicago Boys met hun adviezen aan de Russen dat het land compleet tot chaos en bittere armoede weg zonk. Op enkele joodse oligarchen na dan, met goede banden met westerse Rothschild neefjes, zoals Chodorkovski. 

Na Yeltsin kwam Putin, en die bood wederom aan om Rusland lid t e maken van de NATO. 
Amerika weigerde alweer.
Langzaam maar zeker werd de Nato uitgebreid richting de Russische grens. 
Soms ging men iets te snel en pikte Rusland het niet:  het doden van etnische Russen n Abchazie en Ossetie in 2008 deed Putin ingrijpen.  Het wegkapen van de Oekjraïne en de Krim werd ook niet gedoogd.  
En Rusland weet dat het moslimterrorisme een belangrijk wapen is ion de handen van Amerika, dus besloot men de strijd in Syrie aan te gaan en niet te wachten tot die zich weer ( het  gebeurde al in Chechenie)   op eigen grondgebied zou afspelen. 

Inmiddels staat de VS zo dicht bij Moskou dat de Neocons er van uit gaan dat ze een kernoorlog kunnen winnen van de Russen. 
Mensen als Sheldon Adelson hebben helemaal geen probleem met een atoombom. Hi stelde al voor om er enkele op Iran te gooien. 
Daar komt nog bij dat bekend is geworden dat de  effectiviteit van de Amerikaanse atoombommen door nieuwe uitvidingen drie maal zo groot is geworden. ( Zie: super-fuze:  US goal now is to conquer Russia)  Of is die 'super-fuze' alleen maar misleiding, met als doel om Rusland tot een aanval te bewegen? ( Zoals de Star Wars technologie niet  bleek te bestaan, maar wel een roil speelde in Gorbachov's besluit om de Koude Oorlog op te geven.) 

Maar zomaar een bom op Rusland gooien, dat kan natuurlijk niet. 
Vrijwel elke oorlog moet 'uit zelfverdediging' worden gevoerd. Dat is al 1,5 eeuw zo. 

Neem eerst enkele jaren de tijd om de opponent zwart te maken. ( Zoals de Mossad trainer tegen Victor Ostrovsky zei: "Iraq and Saddam Hussein are the next target. We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work.

De kunst is om de zwakkere opponent zo boos en zo radeloos te maken dat hij aanvalt. 
Je kunt hun leider zwart maken. Vernederen. Uitlokken (de reden van de Oekraiene kwestie) . Maar als hij niet bijt,wat dan?

Dan kun je alleen nog een Valse Vlag aanval plegen. Dus je eigen mensen  vermoorden ( Lusitania, Pearl Harbor, Tonkin incident,  911, MH17?  etc.) en beweren dat jouw vijand er achter zit. 
Dan is het volk woedend en kun je de aanval inzetten. 

Wat het extra spannend maakt is dat de VS sinds 2002 officieel  ook  het principe van 'pre-emptive strike' hanteert als ze dat wenst.
Men kan dus zomaar aanvallen, zomaar atoombommen gooien op Rusland bijvoorbeeld, en dat verantwoorden met de bewering dat men er achter was gekomen dat  Rusland van plan was om aan te vallen.  'Men had dus geen keus dan zelf als eerste aan te vallen."

Putin weet dit, en beseft hoe gevaarlijk de Neocons zijn. Hij beseft dat ze denken een first strike aanval te kunnen overleven. 
Hij beseft dat het nu heel verleidelijk wordt voor de Neocons om aan te vallen.  ( Paul Craig Roberts


Wat moet hij doen? No comments:

Post a Comment