Saturday, November 21, 2015

499 False Flags. Enige documentatie

Hier wil ik enige artikelen inventariseren die over False Flags gaan.


Een goed artikel in het Nederlands: Douwe Beerda.

Washingtons Blog , 12 sept 2015:  Blog. 

The Daily Sheeple, 54 False Falgs: Blog.

Er is uiteraard overlap in de bovenstaande berichten.
Ik weet ook niet of alle voorbeelden de toets der kritiek zullen doorstaan.
Maar wat wel zeker is, dat is dat een False Flag een krachtige werkwijze is voor een elite die iets wil wat  de massa niet wil.  Die Elite moet dan wel de Massa Media  voor 95% onder controle hebben. Er mag niet te veel waarheid doorsijpelen.

In een eigen blog probeer ik uit te leggen waaraan een False Flag zou moeten voldoen om hem maximaal effectief te maken: Zorg voor bloed, zodat de mensen extra alert en ontvankelijk worden ( hun leven is mogelijk in gevaar) en wijs zo snel mogelijk naar diegene die je als dader wil aanmerken.  Er ontstaat een sterke associatie tussen de gruweldaad en de (beweerde) dader. Die associatie is later niet snel weg te wissen. Harde bewijzen hebben geen effect meer.

No comments:

Post a Comment