Sunday, November 15, 2015

497 De aanslag in Parijs. Vrijdag 13 november.


De Media overladen het publiek met 'Parijs', zoals ze dat ook deden met 'Charlie Hebdo'.

De diepere boodschap is:
ISIS pleegt gruweldaden, en hoewel de meeste moslims vredelievend zijn, is het toch wel weer die Islam die aan de basis ligt van deze gruwelen.

Dat wordt er in urenlange uitzendingen in gepompt.
Die kans laat men niet voorbij gaan.

Wie heeft baat bij het zwart maken van de Islam?
Volgens mij is dat uitsluitend Israël.
Ik zal hieronder de argumenten daarvoor aandragen.

--

ISIS heeft er geen baat bij om Het Westen zo boos te maken. Als ze hun Kalifaat willen, kunnen ze de Westerse vijandschap niet gebruiken.
Maar ik neem toch aan dat ISIS leden deze daad hebben gepleegd.

Ze waren dus gemanipuleerd.
Elke menselijke daad is op eigen voordeel gericht, tenzij de actor is gemanipuleerd: dan dènkt hij in eigen voordeel te handelen.
---

Joden hebben overal in de wereld vijanden, maar in de moslimwereld hadden ze historisch gezien minder problemen. Ze betaalden wat extra belasting en alles ging zijn gangetje.
Tot Theodor Herzl op het idee kwam om Palestina aan te wijzen als 'historisch bezit' van de joden. Sindsdien wil het niet boteren tussen de joden en de moslims. In veel arabische landen hoor je tijdens demonstraties boosaardige kreten over de joden. ( "Dood aan de joden". etc.)

Opmerkelijk genoeg botert het heel goed tussen Israel en de diverse moslim-extremisten die het ene na het andere moslimland tot de grond toe afbreken. Ook met ISIS heeft Israel geen probleem, zo lijkt het. Met Al Nusra werkt Israel zelfs samen.
Zo is er de film van Netanyahu die gewonde terroristen in een Israelisch ziekenhuis bezoekt.
Recent was er een bericht van de arrestatie van een Israelische colonel, Yusi Oulen Shahak genaamd, die mee vocht met ISIS.

Die samenwerking zou ons dus moeten verbazen.
Ik heb maar één verklaring voor. Beide partijen denken volgens mij:
"Onze samenwerking levert nu voordeel op, en later zal ik jou wel laten merken wat ik echt van jullie vind."

ISIS wil eerst haar Kalifaat, en denkt later met Israel af te rekenen.
Israel wil de sterke leiders van sterke buurlanden weg hebben, en laat dat door een stel vecht-grage moslims doen. In feite misbruikt men die moslims tweemaal: eenmaal om de landen kapot te maken, en tevens om de islam het imago van boosaardige vechtersbazen te geven.

Maar het feit dat je jonge mannen tot gruweldaden kunt aanzetten is geen bewijs voor de kwaadaardigheid van de islam. Ook Nederlandse soldaten pleegden gruweldaden in Indonesië.  Om van de Amerikanen in Vietnam en Irak en overal elders maar te zwijgen.

Zeker 5 % van de mannen tussen de 18 en 28 zijn vechtgraag, in elke volk, in elke cultuur. Dat is door de evolutie zo bepaald. Zonder die kleine groep heeft een volk minder overlevingskans.  Er zijn hooligans die met elkaar afspreken om ergens elkaar te gaan vechten. ( Zweden) ( Roermond)

Maar is het voor Israël dan niet gevaarlijk als ISIS de macht over neemt?
Nee. Het is juist een voordeel voor Israël. ISIS kan je zonder boosheid op te wekken, vernietigen.

Als ISIS de baas wordt in Syrië en Irak en naar Israel op zou trekken om de joden daadwerkelijk in zee te drijven, dan kan Israel -- zonder dat de wereld haar iets kwalijk durft te nemen--  een atoombom op die lieden gooien. De atoombom maakt Israel altijd winnaar.
---

Hieronder volgen enkele voorbeelden die mij er van overtuigen dat Israel heel blij is met de burgeroorlogen die in haar buurlanden zijn veroorzaakt, en die alleen mogelijk waren met de hulp van moslim-extremisten:

Oded Yinon, 1982.
In 1982 schreef Oded Yinon zijn beruchte 'Yinon Plan':
"Israel moet zijn buurlanden intern verdelen. Zorgen dat die landen door burgeroorlogen uiteenvallen en machteloos worden. Dan kan Israel doen wat het wil."

Wolfowitz, 1991.
Meteen na het instorten van de Soviet Unie zei neocon Paul Wolfowitz: "Nu Amerika de enige supermacht is in de wereld moeten we die kans gebruiken om allerlei arabische landen kapot te maken. Als we te lang wachten zal er weer een grote macht opstaan die ons verhindert om dat te doen." ( Dixit Wesley Clark, minuut 4)

Joodse Amerikanen, 1997.
In 1997 schreef een groepje joodse Amerikanen met veel macht in de VS een aanbeveling voor de Israelische regering: 'A Clean Break. A new strategy for securing the Realm."
Zie hierover een citaat van een Amerikaans admiraal, Thomas Moorer (1).
Daarin schrijven ze dat Israel actief de ondergang van Irak, Syrië en Iran moet nastreven.

Joodse Amerikanen, 2000.
Diezelfde schrijvers vormden enkele jaren later een groep, PNAC geheten. ( Pitt)
( Het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw).
Daarin adviseren ze de VS om een groot en actief leger te vormen en in de wereld oorlogen te gaan voeren. In het RAD rapport beschrijven ze wat ze nodig hebben. ( PDF ) ( Samenvatting )

Het Pentagon, 3 weken na 911.
Wesley Clark ( presidentskandidaat in 2004 en 2008) zegt dat men enkele weken na 911 in het Pentagon al van plan was om 7 moslimlanden kapot te maken.  Clark suggereert dat het om de olie zou gaan, maar het lijkt me waarschijnlijker dat het om Israel ging. (Wesley Clark)

Opmerkelijk: Sibel Edmonds.
Sibel Edmonds zegt zeker te weten dat er altijd een werkrelatie was tussen de VS en de top van Al Qaida.  Ook zegt ze dat al in 1995 mensen als Richard Perle er voor zorgden dat er heel grote bedragen naar moslimlanden gingen ( via het American-Turkish Council) onder het mom van 'Hulp'.  Maar 33% van dat geld werd gebruikt om madrassa's te stichten en extremisten te recruteren.
We zien dus Joodse Amerikanen die bewust moslim-extremisten kweken!

-----


Maar een oorlog beginnen is natuurlijk heel moeilijk. De mensen willen geen oorlog.
Tenzij ze worden aangevallen.  En het moet dan wel een oorlog zijn met moderne, aanvaardbare motieven zijn: een oorlog voor het algemeen nut, tegen terroristen bijvoorbeeld, of tegen dictators, of om mensen te beschermen ( R2P).
De Neocons begrepen dat Amerika alleen ten oorlog zopu trekken als het werd aangevallen, en dat het doel van zo'n oorlog dan een 'Goed doel'moest zijn. Dus democratie brengen of een onmenselijke dictator verdrijven.  Niet het simpel vernietigen van een land. Dat kun je nooit als officieel doel benoemen. ( Maar je kunt dat natuurlijk wel de uitkomst van  je inmenging laten worden. Dan zeg je gewoon dat het mislukt is.)

De manier van oorlogvoeren is onconventioneel. Het liefst laat je al het vuile werk doen door àndere mensen. Niet door het eigen leger. Mensen die je tot extremisme hebt aangezet. Jongemannen die je met wapens, instructies en geld steunt. Zie voor de werkwijze het uitgelekte document: Training Circular 18-01. ( PDF )

Na 911 was het onmiddellijk duidelijk dat de neocons deze aanslag zouden gebruiken om de arabische buurlanden van Israel kapot te maken. Ook hier hebben we Weseley Clark die uit de school klapt. ( Op Fora,  minuut 1.20 tot 2.30 ) ( Bij Amy Goodman)
(Alles wijst er op dat 911 een inside job was van enkele neocons, maar dat terzijde.)

Hoe ze Afghanistan en Irak kapot maakten hebben we gezien. ( Afghanistan werd beschuldigd van hulp aan Osama, Saddam werd beschuldigd van WMD's. Het waren leugens.)
Libië werd kapot gemaakt op basis van valse beschuldigingen omtrent misdaden tegen de menselijkheid. ( Alan Kuperman )
Syrië werd kapot gemaakt met het motief dat Assad een gruwelijke dictator was.

Het merendeel van de destructie werd uitgevoerd door moslim-extremisten die al sinds 1979 door de VS en Saudi Arabië worden gerecruteerd en opgeleid en betaald.
Bronnen: Zbigniew Brzezinski, Sibel Edmonds, etc.

---

En dan hebben we nu de aanslag in Parijs.
Het is best mogelijk dat deze aanslag een eigen initiatief is van ISIS.
Maar het kan ook zijn dat Amerika ISIS op deze gedachte heeft gebracht.
Dus dat de VS nog steeds de strategie van Gladio voortzet: terreur in Europa veroorzaken, om de Europeanen te laten 'vluchten' naar een beschermende VS, of om ook in Europa een soort Patriot Act mogelijk te maken, en verregaande controle van alle communicatie.

Het maakt eigenlijk niet uit.

In beide gevallen vind ik de VS  (en meer specifiek: de Neocons) moreel verantwoordelijk voor de aanslag in Parijs. Zònder de VS zou er geen moslim-terrorisme zijn.
Zìj zijn begonnen met het promoten van madrassa's.
Zìj namen als eerste de mujaheddin in dienst, en bewapenden die.

Het was hun idee dat ze wellicht aan Saudi Arabië hebben overgedragen.
De oorspronkelijke salafisten en wahabieten in Saudi Arabië waren helemaal niet gewelddadig.
Ze waren eigenwijs en zeer orthodox, maar niet gewelddadig.

Israel heeft de terreur altijd als haar belangrijkste werkwijze gebruikt.  Lees Livia Rokach's Israel's Sacred Terrorism.Tot zover mijn betoog.


Nagekomen:
Interview met Glenn Greenwald ( door Democracy Now) waar Greenwald zegt dat Michael Flynn ( hoofd Defense Intelligence) als een vabn de drie belangrijkste Amerikanen waar het Terreur bestrijding betreft, toegeeft dat ze in 2012 en eerder al wisten dat deze extremisten de macht zouden grijpen, en dat er desondanks NIETS gedaan werd. Integendeel: 'Men' vodn het prima: die extremisten zouden Assad wel verdrijven. ( ICH, 22 nov)

Op Information Clearinghouse vond ik deze bekende blogger die alle 'officieel toegegeven' False Flags op een rijtje heeft gezet: ( link )
Als ISIS is groot gemaakt dor Israel en de VS, en als ze een aanslag pleegt uit volle overtuiging, maar daarmee niet haar eigen belang dient, maar dat van Israel, dan kun je dat eigenlijk ook een False Flag van Israel noemen.

Verder: Some Observations About the Carnage in Paris.  By As'ad AbuKhalil  ( link

Verder: What Preceded The Islamic State Attacks In France. By Moon Of Alabama  ( link

Mijn conclusie: het is heel moeilijk om in te schatten wat hier gebeurd is. Maar het is minder moeilijk om vast te stellen dat de VS en Israel er alles aan gedaan hebben ( in samenwerking met KSA) om de extremisten op weg te helpen en groot te maken. De VS en Israel zijn de ware schuldigen.  Zoals ook in Neurenberg werd bepaald dat diegenen die een oorlog plannen en veroorzaken veel meer schuldig zijn dan zij die er alleen maar aan deelnemen en mensen doden.
Noten:
(1)  "In 1996, Israeli dual citizens Douglas Feith and Richard Perle were both advisors to Israel’s Likud Party leader Benjamin Netanyahu. During that time, the duo co-authored a policy paper, entitled 'A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm. ' 

In it, they said that Saddam would have to be destroyed, and that Syria, Lebanon and Iran would all have to be overthrown or destabilized in order for Israel to be truly safe. Feith would later become the U.S. Under Secretary of Defense of Policy for the Bush administration.
 

"I've never seen a President — I don't care who he is — stand up to them. They always get what they want. The Israelis know what is going on all the time. I got to the point where I wasn't writing anything down. If the American people understood what a grip these people have got on our government, they would rise up in arms, as it is our citizens don't have any idea what goes on."
 
Thomas H. Moorer
 
(1912 - 2004)
 
Admiral,
 
US Navy & Chairman,
 
Joint Chiefs of Staff during interview on
 
24 August 1983.
 

No comments:

Post a Comment