Tuesday, April 28, 2015

475 Laatste maal: de MH17 Duitse Reportage.


Recensie over de Duitse documentaire over de MH17.

Algemene indruk:
Er wordt veel aandacht aan familieleden van de slachtoffers besteed.
Men geeft de indruk nieuw onderzoek te hebben gedaan.
Die indruk is onjuist.  Men heeft heel selectief geshopt in de vele tientallen verhalen.

De makers zeggen ( op 2 min) :
"Tot nu toe is niet duidelijk wie de verantwoording draagt.
Wij willen uitvinden wie de verantwoordelijkheid voor deze catastrofe draagt."
De lat ligt hoog.

Ik kan het beste enkele kritieke zaken noemen, en er verder geen tijd aan besteden.

1. Bellingcat( Ellito Higgins) = Syrian Observatorium ?
In Engeland heb je het 'Syrian Observatory for Human Rights".   Het is een man met een kleine winkel en een telefoon. Hij beweert veel bronnen in Syrië te hebben, en alles wat hij beweert wordt in Westerse Media gepubliceerd. Zonder verificatie. Zonder dat er nog een bron is die het zegt.
Het is duidelijk: de man werkt voor de CIA of welke agency dan ook, maar in elk geval:  de Media handelen totaal onverantwoord. Nooit is er hoor en wederhoor. Nooit een tweede bron voor het verhaal.

2. Bellingcat, een zogenaamde organisatie waarvan we nooit een ander persoon hebben gezien dan Eliot Higgins, alias Brown Moses vervult exact dezelfde rol:  hij wordt kritiekloos door westerse journalisten geciteerd, en er is nooit behoefte om een tweede bron te vinden die hetzelfde zegt.
Àlles wat hij beweert geldt als waarheid.
Hoe hij aan al die info komt, niemand die het hem vraagt.   ( Ja, ergens is een team , en dat zoekt in de social media)
Als Higgins zegt: hier zien we een konvooi en dat bevind zich in Rusland, dan gelooft iedereen het.

3. In Syrië vervulde Higgins dezelfde rol.  Hij leverde het 'bewijs' dat Assad verantwoordelijk was voor het gifgas.  Jammer genoeg moest dat bewijs enkele maanden later worden ingetrokken. Ook de NYT die hem had geciteerd, heeft toegegeven dat het onjuist was.
Willy van Damme schreef meerdere grondige artikelen over het gifgas in Ghouta.
Daarin komt Eliot Higgins ook voor.... als leugenaar.  Hier een relevant artikel. 
Hier een citaat daaruit:

Fataal voor de beweringen van de New York Times en Human Rights Watch, was echter de persconferentie die de VN-missie op 13 december in New York over de zaak gaf. Toen men Ake Sellström, het hoofd van die missie, vroeg naar de maximum reikwijdte van die daar gevonden gifgasraketten was zijn antwoord droogweg: “Een goede schatting zou 2 km zijn”. 

 Maar toen hij mede door Hersh werd ontmaskerd poogde Eliot Higgins tevergeefs nog vast te houden aan zijn visie op die raketten. (9) En in tegenstelling tot Hersh kreeg Higgins voor zijn verhaal wel toegang tot een prestigieus Amerikaanse tijdschrift.
Maar Eliot Higgins, die steeds beweerde dat die rebellen niets met gifgas te maken hadden, bleek ook hier te liegen. Zo publiceerde het Syrian Electronic Army een mailcorrespondentie tussen hem en Matthew VanDyke, een contractant van de Amerikaanse overheid die veel in Syrië zit. Hierbij waarschuwde VanDyke Higgins voor het gevaar dat die rebellen over sarin zouden beschikken.
4.  Er worden 'getuigen' in beeld gebracht die zeggen dat ze een klap hebben gehoord.
Maar ze willen niet herkenbaar in beeld  !   Een klap ! Ik heb nooit gehoord dat het geluid van een opstijgende Buk werd omschreven als 'een klap'.  Ik meen dat het een langdurig hard en scherp geluid is. Ik zou het na moeten kijken. Een klap is het in elk geval niet.

5.  De docu makers gaan op zoek naar getuigen voor de Buk lancering.  maar ze weigeren om het filmpje van de BBC uit te zenden dat op 18 juli 2014, in de plaats waar het vliegtuig neer kwam, is opgenomen,. Daar zie je drie vrouwen die geheel naturel en  erg overtuigend zeggen dat ze  een klein jachtvliegtuig zagen toen de MH17 neer kwam.  Waarom zijn die getuigen niet in beeld gekomen, als men toch op zoek zou zijn naar de waarheid ?  Het filmpje staat wel drie keer op mijn blog, maar ik doe nu niet de moeit eom het op te zoeken. Het is vrij bekend, en de hele kwestie heeft nauwelijks belang. Wat maakt het uit wie de MH17 neer schoot?  Er komt een oorlog, dat lijkt me belangrijker om over te schrijven.

6.  Uiteindelijk beweert men dat men geen bewijzen heeft, maar ondertussen zegt men dat volgens Higgins de Buk door Rusland is aangevoerd naar de Donbass.

Stel nu dat dit zo zou zijn. 
Wat is daarvan de conclusie?
Denkt iemand dat Putin van plan was om daarmee onschuldige mensen uit de lucht te schieten?
Of is deze Buk bedoeld om de militaire bommenwerpers die de bevolking van Donbass bombarderen, uit de lucht te schieten.  Het laatste natuurlijk.

Dus zelfs àls het hele verzinsel juist zou zijn dan nog heeft Putin niets anders gedaan dan wat je hoort te doen:   beschermen tegen bommenwerpers die burgers bombarderen. Soms gooit men zelfs brandbommen.  Dat beweerde Frankrijk ook te moeten doen in Libië: R2P, want Ghadaffi zou van plan zijn om zijn burgers te bombarderen.

( We moeten dan de leugenaar Higgins geloven met zijn miraculeuze foto's die niemand anders kan vinden op het net.... doet wel denken aan de video's van Osama die ook altijd als eerste door Rita Katz uit Israel werden ontdekt, en nooit door iemand anders.)


No comments:

Post a Comment