Sunday, March 08, 2015

455 Putin canon: De Krim sloot aan bij Rusland.

Hier onderaan vindt U mijn eigen tekst over de Krim kwestie.

Update 10 mei 2015: 
Ik lees bij Ray McGovern dat Putin al op 23 febr 2014 begon te denken aan de noodzaak om de Krim weer onder Russische vlag te brengen.  Als dat zo is, dan is de rol van Putin actiever dan ik eerst dacht, maar volgens velen niet minder begrijpelijk. Recent hebben ook Bolkestein en Maarten van Rossem verklaard  dat ze de 'annexatie' van de Krim wel een begrijpelijke zaak vinden.  
In elk geval was het volk het daar geheel mee eens. En dat Putin het verlies van Ruslands  enige warm-water haven even strategich onaanvraardbaar vomd als Kennedy de raketten op Cuba, is niet meer dan logisch en onontkoombaar.  De VS waagde het er op, en verloor. 


Recentelijk heb ik twee bronnen gehoord die de kwestie ook op heel overtuigende wijze belichten:

1. De duitse journaliste Gabriela Krone-Schmalz: 

Iedereen had het meteen over ‘annexatie’. Dat is volkenrechtelijk onjuist. 
Men kan op zijn minst er over discussiëren of het juist is.
Feit is: dat het volkenrecht twee tegenstrijdige principes in zich bergt:
1)    De territoriale integriteit.
2)    Het zelfbeschikkings recht.
Je moet van geval tot geval bepalen welk principe voorrang heeft.
Het kan niet zo zijn dat we het zelfbeschikkingsrecht voor bepaalde landen accepteren, en voor andere landen niet. [ ……]
Q Toch werd in de Duitse media uitvoerig bericht dat 97% pro Russisch stemde, dat het fair verliep, en dat de Krimbevolking duidelijk graag bij Rusland wil horen. Dat werd toch duidelijk gemeld in de media ?
Y : Ja, dat werd gemeld. Maar er werd ook gemeld dat het referendum eigenlijk op verkeerde wijze heeft plaatsgevonden en dus ongeldig is, omdat de Russische militairen aanwezig waren.  
Daar moeten we ( de journalisten) nauwkeurig kijken wat er aan de hand is. Ookal is er altijd haast.  De Russen mochten op basis van hun pachtcontract niet buiten hun basis komen, in de hoedanigheid van militair. Wat dat betreft heeft Rusland  wederrechtelijk gehandeld.

 Maar de Russische militaire die daar actief waren hebben niet met hun kalashnikof achtter de mensen gestaan en gezegd: ‘U moet  gaan stemmen’, of ‘U moet zo en zo stemmen’ .  Maar ze waren daar – en dat kan men ook constateren – die waren er om de Ukraiense soldaten in de kazernes te houden, want anders was het referendum onmogelijk geweest. Het is precies gegaan zoals ik het mij zou wensen. 


Bron: op 15 minuut: Youtube: Gabriele Krone-Schmalz - Das darf nicht sein - NDR / ZAPP 16.04.2014


John Mearsheimer: op minuut 50 op Youtube: Press Club Part 2.

With regard to 'Democracy' on the one hand and 'Spheres of Influence' on the other: 
JV: To rephrase the question:  Was the right to democratic self-determination of the Ukraïnian people a more important 'value' or was Russia's need to keep a 'Sphere of |Influence" around itself a more defensable principle ? (*)
We love Democracy, in the west. And we promote it all the time.
And speheres of Interest, John Kerry thinks that this is a 19 th century concept. As if the whole World thinks that way. But that is not true. Great powers do care about spehjre of interest. The Russians carfe greatly about their security. About the balance of power. They have made it very clear since the 1990 that Nato expansion was unacceptable to them and if Nato would go to their borders that this would cause a big problem. I do not understand why the Americans cannot understand this.  You know, there is the Monroe Doctrine. It says: no distant Great Power would be allowed in the Western Hemisphere. And if some power would  the US would go ballsitic (=  throw nuclear missiles) . Remember the Cuba crisis.
There is no way that 20 or 30 years down the road of China forming a military alliance with Canada or Mexico. No way. Why? Because the western hemisphere is our sphere of influence. Period.

So: Why cannot Putin have a sphere of influence? And when people like you tell the Ukrainians that they are a democratic state and that they have sovereignty, and that they have the right to decide whatever they want to do on foreign policy, you are in effect leading them down the primrose path ( leading them to a course oif action that seems easy and appropriate but can actually end in calamity.  Because we are not going to help them !  What is happening now: Ukraine is being destroyed. And Ukrainian leaders think they have the right , they are democrats, to choose which side they are on. They do not have the right any more than Cuba had the right to invite the Soviet Union into the Western hemisphere, any more than Taiwan today having the right to declare its independance. The same with Canada and Mexico. It is just the way the World works. And if you are not realistic about this, you lead people down the primrose path ( met mooie beloften naar de hel leiden) .  

(*) Among living creatures the principle of a 'bufferzone' between two competing entities is a well known product of evolution. A bufferzone prevents Big Wars between Big Entities. At least all the unintented Big Wars that result from mistakes, accidents or temprary misunderstandings.
So it is a good thing for a Big Atomic Power like Russia to have a bufferzone around itself. This is definitely also in the interest of the buffer countries themselves, as wars between the Big Powers are often fought in their territory. The less  wars, the better for them. The democratic right for self-determination is an important value, but for countries situated in the sphere oif influence of a Big Power it is a luxury they cannot affford themselves.


De hoofdlijnen.
In de westerse MSM  wordt het feit dat De Krim is overgegaan van Oekraïne naar de Russische Federatie gezien als een brutale annexatie door Rusland.
Het feit dat er Russische soldaten op de Krim aanwezig waren wordt dan als bewijs gezien.

Dat die soldaten daar legaal ( volgens een contract) waren, en dat ze geen schot gelost hebben, lijkt niet van belang.
'Het Westen' ( welbekend van haar kolonisatie van andere landen en werelddelen) is idolaat van de Democratie! Ze is bereid te moorden om andere landen 'democratisch' te maken.
( Talloze NGO doen dat werk, zoals het NED, het National Endowment for Democracy, 
tegenwoordig ook wel het NERC genoemd: National Endowment for Regime Change.) 
Welnu: de overgang die de Krim maakte van Oekraïne naar Russische Federatie was de enige denkbare democratische oplossing voor het probleem dat was ontstaan na de coup in Kiev door russen-hatende lieden als Yatshenko en Timoshenko. En voor die democratie hoefde niet eens gemoord te worden! ( Timoshenko: 'Lets kill all those Russians with an atomic bomb.)

Tot zover de grote lijnen, wat natuurlijk de hoofdlijnen zijn:  een volk hoort geregeerde te worden door een regering die ze wenst te hebben.

Nu enige details.
1. De transitie in 1954 van  de Krim van Rusland naar de Oekraïne was illegaal volgens een artikel in de Pravda.ru .
2. De kleine wets-overtredingen die Rusland nodig had om de Krim zijn eigen weg te laten kiezen, waren zeer goed te verdedigen.
3. Een soort van timeline : alle gebeurtenissen in de juiste volgorde.


1.
 De overgang van Krim naar Oekraïne was destijds een weinig overdachte actie van Chrustjew. Bovendien was de procedure niet wettig.
http://english.pravda.ru/history/19-02-2009/107129-ussr_crimea_ukraine-0/

Moon of Alabama vat het zo samen: So the transfer of Crimea to Ukraine that happened in a mere 15 minutes was illegal to begin with. There was no quorum the day the Supreme Council voted in 1954 and there was no referendum in Crimea, either. So finally, it is just and fitting that Crimea's population get to speak, set the record straight, and make things right by voting in a referendum that should have taken place in 1954. As it should be.

2.
Grootmachten hoeven zich niet altijd aan de internationale regels te houden ( ik bedoel: ze kunnen er mee weg komen) , want wie zou iets tegen ze kunnen beginnen?   Amerika maakt hier heel vaak gebruik van, niet uit lijfsbehoud,maar uit winstbejag. 
De VS heeft een heel lange lijst met inmenging in landen, waarvan de meesten stiekem gebeurden, 
Denk aan bombardementen,  drones, Regime Changes etc. ( Zie blog 434 )
Àls de toetreding van de Krim tot Rusland al onwettig was, dan was het zeker niet uit winstbejag, maar uit lijfsbehoud. Uit zelfverdediging. Een groot moreel verschil: uit lijfsbehoud mag men zelfs de aanvaller doden, zo zegt het internationale recht.  

Natuurlijk is er nòg een enorm verschil tussen Amerika en Rusland:  Amerika stort zijn verontwaardiging over de 'annexatie' onophoudelijk over ons uit.  
Maar over de onwettige acties van Amerika horen we op de MSM zelden iets over.

3.
De toedracht was  als volgt:
a.  Het parlement neemt een besluit tot afscheiding.
Het parlement van de autonome provincie Krim besloot dat ze zich zou afscheiden van de Ukraïne, omdat daar de wettig verkozen rergering was verdreven door een coup, en vervangen door een junta die duidelijk anti-Russische-inwoners is.

b. Het parlement houdt een referendum.
Het parlement besloot om haar besluit te laten 'legitimeren' door een referendum.
Nu waren er op de Krim uiteraard Oekraïnese militairen in kazernes, maar er waren ook 25000 Russische soldaten, in het kader van de huur van de haven Sebastopol.
Putin hield er rekening mee dat die Oekraïense soldaten het referendum mogelijk zouden gaan verhinderen, en besloot om de Russische soldaten te laten uitrukken - zonder herkenbare insignes, zodat ze 'vriendelijke mannen in groene kledij' werden genoemd.  Die mannen zorgden dat het referendum ongestoord kon doorgaan.
Er waren wel degelijk waarnemers,  maar dat waren noodgedwongen politici die achter de overstap van de Krim stonden. De andere politici waren wellicht ook uitgenodigd, maar als je een referendum afwijst, kun je niet gaan waarnemen. Dat het percentage 'rechtse,  anti Europa politici' onder de waarnemers groot was, is geen keuze van de Krim geweest, maar was onvermijdelijk.

c. Het is ondenkbaar dat de meerderheid van de Krimburgers tègen de aansluiting bij RF was.
De uitslag was verdacht hoog pro-afscheiding en pro aansluiting bij Rusland. Er waren ook aanwijzingen dat die percentagesin werkelijkheid niet zo hoog waren. Maar ik meen dat 65% van de Krim bewoners etnische Russen zijn, dus de meerderheid zal zeker wel zijn gehaald.
Kort geleden deed een Ukraïens bureau een poll, en daaruit bleeek dat nu 93 % blij is dat men bij de Krim hoort ! De zaak lijkt me daarmee afgedaan. Dit is de enige democratische oplossing.
De Peiling in de Krim, in 2015 , door Ukraieners, Duitse publicatie, Russische  site: http://orientalreview.org/2015/02/10/german-sociologists-on-crimeas-choice/

KRITIEK OF AANVULLINGEN ZIJN WELKOM.

No comments:

Post a Comment