Friday, January 27, 2012

Sommige milieu-delicten hebben een streepje voor....

I wil put this article about environmental-crime temporary on this blog. Read more here.

There is more disturbing news, of which I cannot judge the reliability. Here you find it.  De Strijd van Ad van Rooij begon al in 1988!
Donderdag, 26 januari 2012

Picture
Klokkenluider Ad van Rooij moest politiek asiel aanvragen in België!
Wolmanzouten in het kort

Het is onmogelijk het complete verhaal van Ad van Rooij op één A-viertje weer te geven, maar we beginnen bij het begin. Maar eerst wat info over Klokkenluider Ad van Rooij volgens een update van 20 november 2011:
Ad van Rooij woont vanaf 1953 in Sint Oedenrode, Brabant
Is Hogere veiligheidskundige met Europese erkenning
Is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Adviseert op het gebied van Arbeidsomstandigheden
Adviseert op het gebied van milieu en ecologie
Voert juridische geschillen tot aan het Europese Hof van Justitie
Heeft meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingen van 2006 voor lijst 14
Is sinds april 2010 ondergedoken, zie edities 2010-04-29 en 2010-05-12

Wat zijn wolmanzouten nu precies?Feit is, dat Wolmanzouten bestaan uit de uiterst giftige stoffen arseenzuur, chroom VI en koperoxide. Deze stoffen staan niet voor niets op de Europese zwarte lijst van gevaarlijke afvalstoffen, die met een op de bron gerichte aanpak koste wat het kost uit het milieu geweerd zouden moeten worden. Dat wil zeggen dat deze ongewenste restanten uit onder andere de metallurgische processen bij Shell/Billiton eigenlijk als zwaar chemisch afval zeer zorgvuldig, veilig en langdurig (en dus duur) horen te worden opgeslagen. Dat gebeurt echter niet. Integendeel, als ‘bestrijdingsmiddel’ van schimmel en houtrot in geïmpregneerd hout krijgen ze nog een tweede leven. Onder hoge druk worden ze namelijk in het hout geperst en al dan niet met stoom gefixeerd, waarna elke kubieke meter (500 kilo) hout tussen de een en twee kilo arseenzuur en tussen de twee en drie kilo chroom VI bevat. Deze stoffen komen in de verschillende stadia van de levensduur van geïmpregneerd hout zowel via de lucht als via het water in de omgeving terecht. Wolmanzouten zijn sinds 2004 verboden, maar worden nog steeds (clandestien) verkocht en toegepast. Bovendien zijn andere impregneermiddelen nog niet verboden.

Acuut gevaarlijk is het gewolmaniseerde hout ook in de afvalfase. Meer en meer wordt het namelijk gebruikelijk dat dit hout wordt versnipperd en opgestookt als ‘biomassa voor groene stroom’. Wij hebben hier in Lelystad ook een dergelijk centrale. De vraag is, wat voor hout hier werkelijk wordt verstookt. Van belang zou zijn dit proces kritischer te volgen en zo nu en dan onaangekondigde steekproeven te nemen. Dit geldt ook voor al het afvalhout uit de Lelystadse tuinen, dat niet beschouwd wordt als chemisch afval en het toch is. Dit afvalhout wordt ten slotte verstookt, wat niet mag! Hier zou ook gerichte, uitgebreide controle op moeten worden uitgeoefend.

Verder zijn er in Lelystad huizen die aan de buitenkant bekleedt zijn met gewolmaniseerd hout. Het is van belang dat dit hout van de gevels wordt verwijderd, om verdere uitloging, dat van begin tot aan het eind voorkomt, verder te voorkomen, daar de bodem en het grondwater hiermee grondig worden verontreinigd. Huiseigenaren zouden recht moeten hebben op subsidie, om het hout eraf te kunnen halen en nieuw, schoon hout er op te kunnen bevestigen. Het hout dat wordt verwijderd, moet volgens de wet als chemisch afval worden behandeld. Riskeer je gezondheid niet met geïmpregneerd hout:

  • Gebruik nooit een hogedrukspuit.
  • Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
  • Laat geen kinderen er mee spelen.
  • Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
  • Verbrand het nooit.
  • Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.
Wolmanzouten in speeltoestellen in Lelystad:
Verboden impregneermiddelen in pas geplaatst speeltoestel? Zie:http://www.wolmanzouten.nl/SpeeltoestellenLelystad.html 

Zie verder ook over Lelystadse toestanden betreffende gewolmaniseerde houten buitengevels:  http://www.wolmanzouten.nl/sidhadorp.html  

Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling

Overheidsdienaren zijn immuun voor strafvervolging dankzij de Pikmeerarresten van de Hoge Raad. Dit leidt ertoe dat een milieuschandaal van internationale omvang zich onbestraft kan voortzetten. Klokkenluider ing. Ad van Rooij vecht door, maar stuit op een samenspanning van overheid, industrie en Justitie. "Het ministerie van VWS heeft aantoonbaar valsheid in geschrifte gepleegd."

Geïmpregneerd hout is levensgevaarlijk voor de mens. Het bevat de zeer kankerverwekkende stoffen chroom en arseen. Deze stoffen kwamen (onder andere) ook vrij bij de grote brand van mei 2000 bij de chemische afvalverwerker ATF in Drachten. Vorige week is door het tussentijds uitlekken van een rapport de vrees ontstaan dat de gevaren voor de volksgezondheid veel groter zijn dan aanvankelijk werd toegegeven. In een snel persbericht heeft de provincie Friesland de onrust proberen te sussen.

De onderzoekscommissie heeft besloten geen mededelingen te doen totdat het rapport is afgerond. De opschudding over ATF doet merkwaardig aan tegen de achtergrond van het feit dat diezelfde stoffen via geïmpregneerd hout grootschalig in het milieu gebracht worden. Hoe dat kan? Omdat de Nederlandse rijksoverheid in dit milieumisdrijf zelf de hoofdschuldige is.

Bron: http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1822a.htm

Klokkenluider Ad van Rooij voert zijn strijd al sedert 1988, toen zijn buurman Van Aarle zijn klompenmakerij en houthandel met een impregneerinstallatie wilde uitbreiden, een bizar gevecht met de overheid, waarbij burgemeester Maas van St. Oedenrode, vriend van toenmalig Minister President Balkenende, de andere kant opkeken toen Ad van Rooij door zijn buurman Van Aarle zwaar werd mishandeld en noodgedwongen politiek asiel in België aanvroeg. Zoals Ad zelf stelde: "Het is een wonder dat ik nog leef". Een overheid, die blijkbaar zelf gigantische belangen heeft bij het voortzetten van het verwerken van wolmanzouten in o.a. hout.

Het is dan ook begrijpelijk, dat de regering ieder onderzoek naar wolmanzouten probeert tegen te houden, omdat zelfs Mevr. van Amsberg, zich uitgevend als wettige Koningin der Nederlanden, als prominent vertegenwoordigster van de Bilderberg groep, bij de zaak betrokken is. Ondanks weerstand uit alle kringen wordt J.P.H. Donner voorgedragen als vice of moet het vieze zijn, president van de Raad van State per 1 februari 2012. De sollicitatie van Ad van Rooij naar dezelfde functie wordt niet eens in behandeling genomen. Maar er volgt nog veel meer, interessant is het ook voorafgaande aan het volgende artikel dit verhaal te lezen.

Wordt vervolgd.

No comments:

Post a Comment