Friday, August 13, 2010

2. Wie ben ik?

Dat wil ik U graag vertellen, maar dat doe ik voorlopig niet. 

Voor sommige mensen zijn de zaken die ik schrijf niet prettig. 
Ik zou bloot kunnen staan aan wraak, sabotage of tegenwerking. 
Alles is denkbaar. 
Waarom zou ik die kans groter maken dan strikt noodzakelijk? 
Om geloofwaardiger over te komen?

Als U me niet gelooft, geeft U dan a.u.b. een grondige weerlegging van de feiten die ik verkondig en verdedig. U doet mij daar een grote dienst mee. 

Wordt mijn geloofwaardigheid groter als ik professor ben, of geslaagd zakenman? 
Dat lijkt me niet. Professoren hebben de meest uiteenlopende meningen. Zakenlui idem. 

De waarde, het gewicht van mijn stukjes moet rusten op de volgende zaken: 
- De betrouwbaarheid van de bron waarop ze steunt.
- De interne coherentie en logica van het verhaal.

De waarde van mijn stukjes hangt niet af van hun directe overtuigingskracht.

De Gallileo en Keppler slaagden er niet in hun tijdgenoten te overtuigen van feiten die wij nu vanzelfsprekend vinden. Omdat die tijdgenoten de wereld vanuit geheel andere 'zekerheden' bekeken, en de nieuwe informatie paste daar niet in. 
Veel lezers hebben dezelfde handicap: ze zijn zo vastgeklonken aan hun oude (verkeerde ) overtuigingen dat ze zich niet door 'de feiten' laten ompraten. 

Het is te hopen dat steeds meer mensen de 'nieuwe feiten' zullen zien en verkondigen, zodat we een nieuwe kijk op 'de wereld' kunnen krijgen die dichter bij de waarheid staat. 

Uiteindelijk ben ik een Utilitarist. Ik streef naar zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Een aantal joden, de groep die ik het sterkst bekritiseer, is duidelijk bezig om dat utilitaristische ideaal flink te schaden. Vandaar mijn strijd.

No comments:

Post a Comment