Monday, July 16, 2018

743 Jay Dyer: Art of War. Machiavelli, Antony Sutton

Deze 63 minuten durende podcast van Jay Dyer bevat vele interessante passages.
( Er is een deel 2 bij gekomen, maar dit vind ik niet goed. Te speculatief.)

op min 6 : Machiavelli beschrijft in 'book 6' van Art of War de taktiek van de Valse Vlag.

op min 7:  De Wall Street bankiers waren tevrden met de Russische Revolutie.  Dyer las een brief van Paul Warburg die de coup plegers in Rusland feliciteerde,  Hij steunde hen financieel.
( Om zich in te dekkenb gaf hij ook geld aan de Wit-Russen, voor het geval die toch zouden winnen...)

Hij bespreekt de boeken van Antony Sutton heel kort.

Minuut 23-30: Ove3r de Rand Corporation  wiens medewerkers vaak Trotskisten zijn en nu Neocons zouden worden genoemdn ( joods dus, maar dat woord gebruikt Jay Dyer nooit, en toen hij bij de bespreking van de bankiers ( Deel 2 van Tragedy and Hope, meen ik) een keer per ongeluk zei, corrigeerde hihj zich later door te zeggen dat niet alle banbkiers joods waren.

Min. 34:  Shell financiert de Green Movement.

Min 44: These are bussiness men.   Ideologie is voor de dummies.

No comments:

Post a Comment