Sunday, July 08, 2018

739 Licence to lie. Liegen is gewoon toegestaan. God staat er achter.

Op UNZ staat een lang artikel over wat nu precies het Zionisme is:
Wat is nu precies het moderne Zionisme? 

Antwoord;  dat is een plaag die één belangrijk excuus gebruikt voor alles wat het doet. Over dat excuus wordt nooit gesproken.
Letterlijk:
Zionism is an a-religious scourge ( plaag) that uses a singular excuse to justify its existence and its collective actions, an excuse- a hypocrisy- routinely missing in factual discussion and rarely understood by world Jewry as well.


Wàt is nu dat excuus?
Dat is het jaarlijks uitgesproken gebed dat Kol Nidrei heet.

(1)“All [personal] vows we are likely to make, all [personal] oaths and pledges we are likely to take between this Yom Kippur and the next Yom Kippur, we publicly renounce. 
(2)Let them all be relinquished and abandoned, null and void, neither firm nor established. 
(3) Let our [personal] vows, pledges and oaths are considered neither vows nor pledges nor oaths.”
-the Kol Nidrei.


Vertaling van deze drie regels:
(1.) Alle goede voornemens en beloften die we zullen gaan maken en elke eed die we zullen gaan afleggen tussen vandaag en een jaar na nu, zullen we in het openbaar ontkennen.
( Hier zegt men tegen God: Ik zal de buitenwereld bedriegen, want mijn eigen doelen zal ik in het openbaar ontkennen)

(2.) Laat alle mooie beloften waardeloos worden.  Ik trek ze in. Ze stellen niks voor.  Ze zijn noch stevig, noch duurzaam.
( Hier lijkt men te zeggen dat men de beloften t a v de buitenwereld ( de goyim)  zelf als waardeloos wil beschouwen. Alsof ze nooit gedaan zijn.)

(3) Laat ons de beloften ( aan de ander en aan onszelf ), de bezweringen en eeden  beziel alsof het geen beloftes, bezweringen en eeden zijn.
( Kortom: àlle middelen die een mens heeft om zijn integriteit te versterken, om zijn  geloofwaardigheid te vergroten, om zijn bona fides te benadrukken, om de ander te overtuigen van zijn  oprechtheid,  àl die middelen zal ik gaan inzetten om die ander voor de gek te houden. En ik vraag dit al vooraf aan God. ( En wie niet tegen is, heeft toe gestemd ... denkt men er wellicht achteraan.)

Dus: In dat gebed zegt de joodse gelovige tegen God dat hij naar believen de zaak zal gaan bedonderen.
Kol Nidrei wordt gewoonlijk als 'een gebed' aangeduid, maar het is meer een verklaring aan God.

Het is maar dat U een beetje begint te beseffen met welke mentaliteit U van doen heeft, beste Blikker.

<b><A HREF="http://www.unz.com/article/correctly-defining-modern-zionism/">Modern Zionisme zegt in essentie: liegen  is toegestaan, voor òns.</A> </b>

NB 1: Vergelijk met Christendom.
Christenen beloven dat ze voortaan geen zonden meer zullen doen.  En voor die gevallen dat ze toch zondaar zijn geweest, kunnen ze nederig aan God om vergeving vragen. Een beetje boete-doening en schoon is de lei, tenzij het een doodzonde was.

Het Christendom wil de zwakke mens ( wie niet ook egoistisch is en boosaardig t a v  wat als 'de vijand'wordt gezien, overleeft de evolutionaire tijd niet)
...wil de zwakke mens sturen, en hem daarna met clementie behandelen.

Kol Nidre zegt: 'Ook het komende jaar zullen wij de zaak gaan bedriegen, God. Wil U zo goed zijn om dit vooraf goed te keuren.'
Dat is dus een bewuste keuze voor boosaardigheid, niet boosaardigheid die uit de aangeboren ( en noodzakelijke)  egoïsme voort vloeit.
( Maar in de joodse religie wordt Kol Nidrei bijgesteld:  t a v joden mag je geen bedrog plegen.)

NB 2: De Nederlandse vertaling is bedrieglijk.


Wikipedia:  In dit gebed verzoekt men om nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het afgelopen jaar op zich genomen heeft. Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften jegens God en jegens zichzelf, niet jegens anderen.
( (Maar 'de ander' voorliegen is alleen een zonde als je God hebt beloofd zich aan zijn wetten te houden. Als die belofte mag worden gebroken, kun je dus zonder problemen jouw medemens voorliegen. Dat Kol Nidrei alleen t a v God geldt is dus niet van belang:  het geldt daarmee ook t a v de medemens: Liegen mag. JV.))No comments:

Post a Comment