Saturday, July 09, 2016

541 Een kernoorlog, nu het nog kan.

Geïnspireerd door een artikel van Paul Craig Roberts heb ik zelf onderstaand stuk geschreven en geplaatst op enkele websites.

Mijn analyse: Amerika wil baas over de wereld blijven, en kan dat alleen door een oorlog uit te lokken met Rusland.
Rusland wil zijn soevereiniteit behouden, en kan dat alleen als ze de staionering van kern-lanceer platformen aan haar grenzen nù verhindert.

Het is duidelijk dat Rusland defensief is, en dus in haar recht staat. Maar Amerika controleert de berichtgeving en de media kunnen de schuldigen afschilderen als onschuldig. En omgekeerd.

Hier de blog van  PCR.
Hier een artikel over Gorbachov, die in feite hetzelfde vreest als ik.
De vorige blog 540 is een illustratie van deze blog.


Hieronder mijn blog:

Een kernoorlog. Nu het nog kan.
Amerika begon haar bestaan met het uitroeien van 20 miljoen indianen. 

Daarna hebben ze Zuid Amerika ( economisch) gekoloniseerd. 

Toen Hitler verdreven moest worden hebben ze dat door de Russen laten doen. 
Die versloegen 228 Duitse divisies, de Amerikanen , geholpen door de rest van de wereld versloegen 58 divisies. 
Toen de Russen de Duitsers op de knieën hadden, kwamen de Amerikanen snel om West Europa ( het rijke, geïndustrialiseerde deel) in te palmen. 

Tevoren werd op Yalta afgesproken dat Rusland het Oostelijke deel als 'invloedssfeer'zou behouden. Niet de rijke landen dus, maar de arme landen. Niet als oorlogsbuit maar als buffer tegen de aanvallen die steeds vanuit het Westen kwamen, en die Rusland al zeer veel puin en bloed hadden bezorgd. 

Het IJzeren Gordijn waartoe op Yalta was besloten werd later gebruikt om Het Westen bang te maken voor de Russen, en zo een wapenwedloop op gang te brengen. Zo kon Amerika een geweldig leger opbouwen waarmee het de rest van de wereld zijn wil kon opleggen. 

Af en toe werd er een landje als Vietnam met zijn kop tegen de muur geslagen ( zoals top Neocon Michael Ledeen het onder woorden brengt) om iedereen te laten zien wie de baas is. 

De strategie van Amerika is tweeledig: de enorme soft Power wordt gebruikt om iedereen zand in de ogen te strooien: Wij willen overal vrijheid en Democratie brengen. We willen een gelukkige wereld zonder dictators. 
Dat is wat ze roepen.
Wat ze doen is dat ze in 55 landen de regering hebben willen verdrijven. Dat lukte 33 keer . En dat ze in 33 landen bommen gooiden. Dit zijn de cijfers van na WO2. 

Toen de USSR machteloos werd verschenen er Rapporten in de VS die stelden:
- Rusland mag nooit meer op krabbelen. 
- Amerika moet nog 100 jaar de enige baas over de wereld zijn. 
- We zullen alleen nog op 'Ongebruikelijke Wijze'oorlog voeren: we maken anderen zo gek dat die voor ons onze vijanden vernietigen. (War by proxy). 

In bijna alle landen ter wereld hebben ze hun eigen mannetjes zitten, en in bijna àlle redacties van àlle media vindt al decennia lang selectie plaats: wie tegen de stroom in gaat wordt eruit gegooid. Alleen de verraders die weten hoe de hazen lopen ( of te naief zijn om de waarheid te zien) maken carriere. Volgens Israel Shamir gaat het op universiteiten niet anders. Ik kan dat bevestigen. 

En dan staan we nu op een kritisch punt. 
Want Rusland is onder Putin ongemerkt op gekrabbeld. 
En het wil zich niet terug in de goot laten drukken. 
Het is voor de Amerikanen er op of eer onder: laten ze Rusland en China gewoon door ontwikkelen, dan zijn ze verloren. 
Ze moeten dus die kernoorlog tegen Rusland wel zien te krijgen. Nu, nu het nog kan.

Daarmee zijn ze nu volop bezig. 
Ze schilderen Rusland als agressor af en plaatsen ondertussen 'verdedigings bases' langs de Russische grens. Maar in die verdedigings-bases kan men ongezien ook aanvallende raketten plaatsen. Dan staat Rusland schaakmat: compleet verslagen.
De Russen moeten dus iets doen. En wel nu. Nu het nog kan. 
En de Amerikanen zullen dat beantwoorden met een nucleaire aanval op Rusland. 

Lees Paul Craig Roberts : Are You Planning Your Retirement? Forget About It. You Won’t Survive To Experience It.

No comments:

Post a Comment