Brekend: bukvideo’s #MH17 in media blijken fake!

fakeDoor Joost Niemöller
Vandaag verscheen een ‘rapport’ van de blogger Bellingcat, waarin wordt beweerd dat de raket die MH17 neergeschoten zou hebben, rechtstreeks van Poetin komt, en dat we zelfs al zouden weten welke Russische legereenheid erbij betrokken zou zijn. Er worden namen genoemd. Dat dit rapport eraan zou komen, was al enige tijd bekend. Bellingcat kondigde het aan en zei erbij dat journalisten onder embargo het rapport eerder konden kijken. Uiteraard vroeg ik dat rapport ook aan. Uiteraard kreeg ik het niet. Ik hoor nu eenmaal niet bij de willige idioten.
Vandaag blijkt ook hoe perfect Bellingcat zijn pr voor elkaar heeft. Het rapport werd in de grote Nederlandse kranten en media zonder een woord van kritiek overgenomen. Ook de van te voren ingestoken interviewtjes met de medewerkers van Bellingcat, krijgen we er gratis bij cadeau. Alleen bij RTL Nieuws blijkt er nu toch enige lichte twijfel gekomen. Het woord van Bellingcat is hier ineens niet meer het woord van God.
Bellingcat heeft al in meerdere publicaties gewezen op mogelijke betrokkenheid van Rusland bij het neerhalen van MH17. Maar ook in dit rapport worden wederom geen waterdichte bewijzen geleverd. Het onderzoeksplatform geeft zelf aan te werken volgens het principe van de ‘plausibele hypothese’. Het resultaat is een rapport vol met beweringen en aannames: het zou kunnen dat…
Bellingcat schotelde ons al snel na de aanslag de sporen van een verdacht BUK-transport voor, terwijl geen enkele schakel in de keten van het BUK-transport boven alle twijfel is verheven. Toch zijn er aanvankelijk weinig vragen bij gesteld. De burgerjournalisten van Bellingcat groeiden uit tot MH17-agendasetters van de gevestigde (westerse) media. De gaten in de theorie namen we voor lief.
Een journalist die zelf nadenkt. Dat is winst.
Van Rossum van Geenstijl lijkt inmiddels niet meer goed te weten wat hij ervan moet denken. Dat is een begin, zullen we dan maar zeggen.
Hoe is dat toch allemaal mogelijk? Een stille woede maakt zich steeds weer meester van mij als ik dit allemaal zo lees. Deze anti-Poetin campagne is zo sterk dat er kennelijk bijna geen enkele journalist in Nederland nog het verantwoordelijkheidsgevoel heeft dat het achterhalen van de waarheid ook in het belang is van de nabestaanden. Maar ook dat er hier een politiek spel wordt gespeeld om het komende referendum te beïnvloeden.
Bellingcat zelf zit inmiddels al een tijdje op een andere lijn als dat hij eerst zat. Eerst wilde hij aantonen dat er zich daadwerkelijk een Buk installatie bevond in het separatistische gebied op het moment van de aanslag, en dat deze Buk vanuit Rusland binnen gesmokkeld zou zijn, en er vervolgens weer uitgereden. Dat zou ‘aangetoond’ zijn middels vele fotootjes en videobeeldjes die op het internet verschenen. De Nederlandse journalistiek nam niet de moeite eens na te gaan wat het waarheidsgehalte is van die fotootjes en filmpjes. Het paste te goed in het anti-Poetin frame. Opvallend aan dit nieuwe, vandaag gepresenteerde Bellingcat ‘rapport’ (PDF) is dat we deze foto’s en video’s niet meer terugzien. We zien nu alleen nog de Russen. Dat wil zeggen: Geplukt van datzelfde internet. Dat is typerend voor de ‘methode Bellingcat’. Wanneer hij betrapt wordt op leugens, laat hij eerder ‘bewijs’ gewoon liggen en komt hij met iets nieuws. Het produceren van materiaal voor de Westerse MSM is zijn corebussines. Daar bestaat een enorme honger voor ‘nieuws’ met steeds dezelfde insteek: Het was Poetin. Het was Poetin. Het was Poetin.
Gelukkig zijn er ook burgerjournalisten die de moeite nemen om het gepresenteerde ‘bewijs’ op internet aan eigen onderzoek te onderwerpen. Zo’n burgerjournalist is bijvoorbeeld de bij mij bekende, zeer zorgvuldig opererende, Sergey Mastepanov. Hij presenteerde gisteren een uitgebreid onderzoek naar de op het internet gepresenteerde videobeeldjes van de zogenaamd geziene Buk in seperatistengebied. Dat deed hij na eerst zo’n even degelijk onderzoek gepresenteerd te hebben over de gepresenteerde fotootjes op het internet, waarover we geacht worden de Buk te zien. Uiteraard werd dit onderzoek van Sergey Mastepanov in de media  genegeerd. Want hier is ‘burgerjournalistiek’ alleen relevant als het van Bellingcat komt.
Het gaat hier om de plaatjes en de video’s die door diezelfde media zonder terughouding gebracht zijn, die deels komen van Bellingcat, deels van de regering in Kiev, en die in alle gevallen terug te voeren zijn op zeer mistige bronnen. Sergey Mastepanov reconstrueerde niet alleen dat alle getoonde beelden door fotoshop tot stand zijn gekomen, maar hij volgde ook de weg terug naar die bronnen. Werk dat goed betaalde journalisten van grote kranten en televisie organisaties ook hadden kunnen doen, maar wat werd nagelaten. Het is zo makkelijk om het kant- en klare werk van Bellingcat over te schrijven! Zelfs nadat werd aangetoond door het Duitse weekblad Die Zeit dat Bellingcat een manipulator is. Ik schreefhier al eerder over.
Het is dus de vraag of we hier nog wel kunnen spreken van luiheid bij de mainstream journalisten. Het lijkt er meer op dat deze journalisten domweg te kwader trouw zijn. Bellingcat is ontmaskerd, en toch blijft Bellingcat een betrouwbare bron. Wat hen beweegt weet ik niet. Maar veel goeds kan het niet zijn. Het continu inspuiten van anti-Poetin gif kan maar één gevolg hebben: oorlog. De Europese burgers zullen van deze oorlog het eerste slachtoffer zijn.
Laten we eens kijken wat Sergey Mastepanov precies zegt over de video’s en de foto’s. Allereerst over de video’s.
Er zijn drie videootjes waarin we zo op het oog een Buk zien rijden, kennelijk door separatistengebied. (Daarnaast zijn er vier foto’s) Dit materiaal is zeer snel na de crash van MH17 ge-uploaded op het internet.
Sergey Mastepanov bewijst over de video’s die via de televisie in alle Nederlanders huiskamers binnen zijn gekomen en zo de geesten van de Nederlanders hebben vergiftigd, dat het  om gemanipuleerd materiaal gaat.
Want:
-Bij alle video’s is de kwaliteit zeer slecht, en zijn er modderige beelden ontstaan.
-We zien, met uitzondering van een video, de zogenaamde Buk op zeer grote afstand, en vanuit een beperkte hoek.
-Nergens zie je de wielen draaien van de kennelijke truck waarop de Buk vervoerd zou worden.
-De truck met de Buk is slechts vier seconden te zien.
-Twee video’s werden ge-uploaded via een anoniem account, waarop verder geen andere video’s te zien zijn. Bij één ervan gebeurde dat al op de dag van de aanslag. De derde video werd gebracht door de Oekraïense autoriteiten. Het is bewezen dat de Oekraïense autoriteiten welbewust de locaties manipuleerden van deze ‘Buk-video’s’:
All three videos have problems suggesting that the vehicles, including the Buk launcher, were added into the videos with the help of photo and video manipulation software, such as Adobe Photoshop and Adobe After Effects. The vehicles in the videos are most likely just photoshopped images. The videos have common characteristics: the vehicles have low picture quality and are blurry, they are shown at a far distance (excluding the Luhansk video), at a limited angle, you cannot see the wheels spinning of any vehicles, and in two videos, the truck with the Buk are visible only for about four seconds. Two videos were uploaded by anonymous accounts that have no other videos, one of which was created on the day of the incident. The third video was uploaded by Ukrainian officials. Evidence exists of deliberate deception by Ukrainian officials concerning the location of the area shown in the Luhansk video.
Zeer verdacht is de eerste video van de Buk, die zich in de omgeving van Snizhe zou bevinden, de plek waar volgens de Amerikaanse propaganda de Buk afgeschoten zou zijn. (Maar van het lanceren in dit bewoonde gebied werd nooit enig sluitend bewijs gevonden.) De ‘Buk’ op de video verdwijnt al snel achter een boom en op dat moment is er door een fout een duidelijk fotoshop effect te zien: De boom en de Buk worden namelijk kaarsrecht van elkaar afgesneden. Bladeren en takken verdwijnen als door een wonder. (Ook blijkt de Buk ineens een stuk kleiner wanneer hij weer achter de boom verschijnt!) Deze video verscheen op de dag van de crash op een anoniem account zonder andere activiteiten en verdween daar weer na een paar uur. Het hoofd van de Oekraïense geheime dienst toonde deze video de volgende dag tijdens een persconferentie:
The copy at the highest resolution (1088 x 1920) shows a video artifact when the Buk is moving behind the tree, which looks like something that can appear due to an error in the fake video-making process in After Effects, rather than because of some video compression. The video was uploaded to YouTube by an anonymous account within a few hours after MH17 was shot down. The account was created on the same day and has no other activity. The video’s title said that this is the weapon that shot down MH17, as well as the place (Snizhne), and the date (July 17, 2014). The uploader removed the video within a few hours. The head of the Security Service of Ukraine showed the video the next day at a press conference.
Ook veel vertoond in de media is de video van een Buk in de buurt van de plaats Zuhres. De opnamen hiervoor zouden plaatsgevonden hebben op 17 juli, de dag van de crash. Maar er kan betrekkelijk eenvoudig aangetoond worden dat de windrichting op de video niet overeenkomt met de werkelijke windrichting op die dag. Het kan ook eenvoudig aangetoond worden dat de zogenaamd bewegende Bukin werkelijkheid een foto is van een Buk, die wordt voortbewogen over een rechte lijn, na enkele eenvoudige automatische bewerkingen waarvoor software bestaat. Ook deze video verscheen op een anoniem account, waarop verder geen andere video’s stonden. Er stond zelfs geen titel bij, zodat hij onmogelijk te vinden was voor iemand die het bestaan ervan niet kende. Toch werd het bestaan van de video verspreid door een pro-Oekraïens Twitter account. En ineens verschenen er toen wel gegevens bij. Hierna nam Bellingcat de video over. De video was op 22 juli nog niet bij het grote publiek bekend. Maar al op 19 juli brachten de Oekraïense autoriteiten een screenshot van deze video, samen met een foto van een tank en van een open vrachtwagen met personen, die zich ogenschijnlijk op dezelfde weg bevond. Deze twee andere voertuigen, die suggereren dat het hier om een militair konvooi met een Buk zouden gaan, zijn op de video zelf niet te zien. De video werd van het anonieme account verwijderd in maart 2015. De verwijzingen naar het account via een anoniem Twitter account werden al op 28 augustus verwijderd:
In the video, the wind is blowing from the south, but in Zuhres, on the day when this video was allegedly recorded at (July 17, 2014), the wind was blowing from the east or northeast. In the stabilized version of the video, the truck and the Buk look like mostly just an image moving from one location to another. The video was uploaded on July 17, 2014 on YouTube, had no description, and had “IMG 0647” as title. The uploader added the description between July 23 and July 27, 2014, which said, “coordinates of this and other videos: [link].” The account is anonymous and has no other videos. Between July 17 and July 22, 2014, a Twitter user named 3Andryu sent a message to a blogger named Ukraine@War that had the link to the Zuhres video and details, such as the coordinates, the date and time the video was recorded at. The tweet was retweeted by another user to Bellingcat on July 22. There doesn’t seem to be any copies of this video uploaded to YouTube before July 21, 2014, which means that the public was not aware of the video until around July 22, 2014. On July 19, 2014, Ukrainian spokesman showed a cropped screenshot from the Zuhres video at a press conference before the video was publicized, but not the video. He also did not say that it was Zuhres and showed a tank and a truck loaded with people that look like they are a part of the Zuhres video, but the Zuhres video does not show these vehicles. The video uploader removed the video from YouTube in March 2015. Twitter account named 3Andryu or his tweet with the video’s details were deleted by August 28, 2014.
Het meest beroemd was de video van de zogenaamd ‘vluchtende Buk’ op een weg bij de stad Loegansk. Dit beeld is van dichterbij. Toch is het zeer vaag. De kwaliteit is ronduit modderig. Ook zien we de wielen niet draaien. De Buk is slechts vier seconden te zien. Het is mogelijk, zelfs vrij eenvoudig, om dit ‘bewegende beeld’ te creëren met een enkele foto die wordt gemanipuleerd. Merkwaardig genoeg hangt er een zeil over de Buk, maar nu juist net niet waar het interessant wordt, want er is op te zien dat een van de vier raketten mist. De truck met de Buk moet bovendien afkomstig zijn uit een gebied dat door Oekraïense troepen bezet is. Deze video werd ge-uploaded door de Oekraïense geheime dienst op 18 juli, dus de dag na de aanslag. De dag ervoor lieten de Oekraïense autoriteiten al op een persconferentie – een half uur na de crash!- weten dat ze in bezit waren van deze video. Andere video’s of foto’s van deze Buk in de –grote!- stad Loegansk bestaan er merkwaardig genoeg niet. De Oekraïense autoriteiten gaven eerst een andere locatie van de video, namelijk de stad Krasnodon. Mogelijk was deze opzettelijke mis-informatie bedoeld om de Russen op een verkeerd spoor te zetten, zoals Sergey Mastepanov overtuigend beredeneert in zijn stuk:
The video is of low quality and is blurry, just like the truck with the Buk. You cannot even see the wheels spinning. It shows the vehicles at a limited angle for only four seconds. It is possible to create the animation of the truck and the Buk as seen in the video with just having one photoshopped photo of the truck and the Buk. The Buk has its back covered, but is clearly advertising the missing missile. Based on the truck’s direction and the road shown in the video, the truck would have to come from the west of Luhansk via road M04, but according to Kiev’s own military map shown at a press conference on July 18, 2014, Kiev’s forces were right by Luhansk city, to the west and to the north of it. Since according to Ukrainian officials, this Buk was in Snizhne the day before and was being transferred to Russia after it shot down MH17, moving it from Snizhne to Russia via a major city of Luhansk makes no logical sense, as this is not the safest nor the quickest route. It was uploaded on July 18, 2014 to YouTube by Ukrainian Ministry of Internal Affairs and was allegedly recorded by Ukrainian surveillance team on the same day. The day before, Ukrainian spokesman said during a press conference, which was held about 30 minutes after MH17 was shot down, that they know that separatists have Buk and that they even have a video of [it] recorded in Luhansk, but there are no other publicly known videos of Buk in Luhansk except this one. Ukrainian officials have claimed that the video was recorded in Krasnodon, not in Luhansk city. On July 18–19, disinformation appeared on the Russian internet concerning the location of the video, claiming that the city is Krasnoarmeysk. The coordinates of the area shown in the video (Luhansk city) were revealed by Ukrainian official in a Facebook comment on July 22, just a day after Russia’s MoD briefing.
Het knappe van het onderzoekswerk van Sergey Mastepanov is dat hij niet alleen aantoont dat deze drie video’s door fotoshop tot stand kwamen, maar hij herhaalt de truc door er zelf in alle drie de gevallen een ‘bewegend’ militair voertuig in te monteren. De resultaten zijn verbluffend! Het is niet van echt te onderscheiden, en toch gaat het in al die gevallen om een simpele foto die werd in gemonteerd, en waar een bewegend beeld van werd gemaakt. Ik raad u aan de video’s in het artikel goed te bekijken. Wie zich werkelijk moet laten overtuigen, moet het zeer gedetailleerde, en lange, stuk maar precies bestuderen.
Eerder toonde Sergey Mastepanov al aan dat de foto’s van de Buk door fotoshop tot stand kwamen. Dat zal minder verbazen. Dat er ook bij video’s makkelijk gefotoshopt kan worden, zullen mensen waarschijnlijk niet zo snel aannemen. Het lijkt ‘moeilijk’.  Mastepanov volgde een simpele cursus fotoshop en kon het toen zelf ook.
Bellingcat bouwt met zijn nieuwe ‘rapport’ voort op de fake foto’s en fake video’s, zonder het daar nog veel over te hebben.  Hij komt nu met een overvloed aan nieuwe fotootjes en filmpjes van het internet die iets zouden moeten bewijzen. We kunnen erop wachten dat ook dit materiaal weer ontmaskerd wordt, of dat erover vast gesteld wordt dat het niets zegt. Maar wanneer dat gebeurt zullen opnieuw de media zwijgen als het graf waarin de slachtoffers van MH17 eerst begraven en nu verraden worden.