Saturday, February 21, 2015

449. Divide and Ruin. Verdeel en Verwoest. De strategie van een kat in het nauw...


Dan Glazebrook bundelde een aantal artikelen van de laatste jaren en  gaf ze uit als boek: 
"Devide and Ruin: The West's imperial strategy in an age of crisis"

Glazebrook zegt: (Video 1,5 uur.) (Video 15 min)  

1.  Tot het jaar 2000 controleerde de VS allerlei landen in de wereld door middel van economische druk en chantage.  Kleine landen hadden geen keuze: als ze in nood kwamen  of werden gebracht ( Economic Hitmen) moesten ze wel aan de eisen van Wereldbank en IMF voldoen, en 'herstructureren' ( zeer sterk bezuinigen)  en hun waardevolle bezittingen aan Wall Street vrienden verkopen. In vroeger tijden kon Rusland nog wel eens helpen, maar sinds 1989 was dat voorbij. 

2. Vanaf 1999 nam de invloed van China enorm toe in vele landen in de wereld. De werkwijze van China is anders dan die van de VS. 
In ruil voor grondstoffen van een land bouwt China wegen en spoorlijnen, hospitaals en havens. 
De VS betaalde in cash, en dat geld verdween vaak weer op een of andere manier naar Westerse banken. 
Door het afnemen van haar economische macht over andere landen verliest ze ook politieke macht:
In 1995 'won' de VS nog 50 % van de stemmingen in de VN.  In 2005 nog slechts 23 %. 

3. De oorlogen wegen heel zwaar op personeel en  budget van de VS. In 2006 zei Colin Powel letterlijk dat het Amerikaanse leger in Irak 'gebroken' was. 
Elke dag plegen 22 soldaten of oud-soldaten zelfmoord in de VS.  Dat zijn er 8000 per jaar. 

4. In 2007 : een 'Gebroken leger' in Irak,  Israel verloor van Hezbolla in Libanon. Men kon dus Iran niet aanvallen. 
Toen bedacht men een nieuwe strategie:  Als we een land niet kunnen controleren ( economie of via een puppet) dan moeten we het maar vernietigen. ( Dit is ook de achtergrond van wat Seymour Hersh 'The Redirection' noemt. ) 
Om het te vernietigen neemt men 'proxie vechters' in dienst: de moslim-extremisten.

5. Het voordeel voor de VS is dat die landen niet meer kunnen samenwerken met China, en dat er mogelijk 'markten' ontstaan voor herbouw en voor security bedrijven.
( Persoonlijk denk ik dat het vooral in Israel's belang is dat die landen zwak ziek en misselijk zijn. JV)
Op 15 min: China's handel met Afrika groeide tussen 1999 en 2009 van 6 milj. $ naar 90 milj. $. 
Op 18 min. Vb: Socialist Lumumba door de VS verdreven. Bevriende Mobutu als staatshoofd aangesteld. Die sloot grote leningen af en stal dat geld en plaatste het weer op de Westerse banken. Zo bleef de staat met een grote onbetaalbare bank. Die werd betaald met grondstoffen. Of met jarenlange rentebetaling. 
Op 24 min: Glazebrook noemt voorbeelden van de eigenwijsheid van Mubarak, die tot zijn onde3rgang zouden leiden. 
Op 26 min: Ze  maakten Libië een failed State. En een save haven voor terrorisme. In januari 2012 zei een VN report al: Boko Haram zal sterker worden als gevolg van wat de West deed ten opzichte van Libië. 
Op 28 min: US Africom = protection racket.  Wil je bescherming?  nee.  Dan  slaan ze wat kapot en komen terug: Wil je protectie? Libië was het 'kapot slaan'. Nu willen landen wel aansluiten bij de VS. De VS is dus 'blij' met Boko Haram. 
De wapens worden direct aan deze groepen gegeven. 
Op ca 35 min: Er is een Security firma in Europa die 600.000 werknemers heeft. Meer dan Engeland en Frankrijk samen aan  'soldaten' hebben. De beveiliging van rijke individuen en bezittingen is dus een enorme bussiness.

NB: de 'uitleg' van Glazebrook op de lange video duurt van 3 min tot 37 min.  Daarna worden vragen beantwoord. 

No comments:

Post a Comment