Monday, January 26, 2015

439 Russische AgressieNB: Jimmie Moglia (professor?) heeft drie korte video's op youtube gezet met heel gedetailleerde info over de eerste eeuwen van het bestaan van Rusland en Ukraïne.
Hier de video's, elk circa 30 minuten lang:   :  Video  1.   Video 2.   Video 3.


Rusland is ontstaan circa 1050: Kievan-Rus heette het toen.
Het had dezelfde Christelijke religie als Rome.
De Kerk werd bestuurd door een groep mensen.
Maar toen besloot Rome dat één man de macht had:  de Paus.
Dat was reden voor de  Orthodoxen  om zich af te scheiden.

Tijdens de kruistochten werden deze Orthodoxen vreselijk aangevallen door de Katholieken.
Nonnen werden verkracht etc. ( Initiatief voor de kruistochten:  paus Innocentius 3)

In 1240 vielen de Zweden aan, maar slaagde Alexander Nevski er in de aanval af te slaan.

Later in 1242 vielen de kruisvaarders weer aan, onder initiatief van Gregorius 9, die de Teutoonse Ridders de opdracht gaf om alle levende wezens te doden.

In 1559 zond paus Clementius 8 alweer strijders richting Rusland en Ukraïne. 
Het doel was om de Orthodioxen tot het Katholicisme te brengen. 
Josfat Kuntsevych zaaide dood en verderf onder de Orthodoxen. Hij ligt nu eervol begraven in de St. Pieter in Rome.   Het westelijk deel van Kievan-Rus werd inderdaad katholiek. 
In 1780 viel Zweden de Russen aan, wat er later toe leidde dat Rusland terug sloeg en Finland veroverde op de Zweden. 

Catharina de Grote was een Russisch  heerser die wel veroveringen pleegde, maar nooit op erg brute wijzen. Vaak was het de natuurlijke gang van zaken: ( Wikipedia) 

Catherine II ("the Great"), who ruled in 1762–96, presided over the Age of Russian Enlightenment. She extended Russian political control over the Polish-Lithuanian Commonwealth and incorporated most of its territories into Russia during the Partitions of Poland, pushing the Russian frontier westward into Central Europe. In the south, after successful Russo-Turkish Wars against the Ottoman Empire, Catherine advanced Russia's boundary to the Black Sea, defeating the Crimean Khanate. As a result of victories over the Qajar Persian Empire, by the first half of the 19th century Russia also made significant territorial gains in Transcaucasia and the North Caucasus.[62][63] This continued with Alexander I's (1801–25) wresting of Finland from the weakened kingdom of Sweden in 1809 and of Bessarabia from the Ottomans in 1812. At the same time Russians colonized Alaska and even founded settlements in California, like Fort Ross.

In 1812 werd het serieus en viel Napoleon Rusland aan.  De Russen moesten alle steden waar Napoleon doorheen trok, verbranden.  Geen pretje bij de strenge Russische winters.  Heel Moskou is in vlammen opgegaan. 
De Russen dreven de Fransen terug tot in Parijs, dronken een glas wijn en vertrokken weer naar huis. Ze waren blijkbaar niet erg imperialistisch, en hebben Parijs ook niet in brand gestoken, wat toch een begrijpelijke straf voor de Fransen zou zijn geweest. 

In 1914 viel Duitsland ook Rusland aan, maar ze geraakten niet zo ver. 

De  Russische revolutie.  In 1917 werd Rusland aangevallen door de Amerikanen. Onder het mom van een communistische revolutie.  Lenin werd gesteund door de Duitsers, maar die hadden korte-termijn doelen. 
De bankiers van Wall Street hadden veel ingrijpender doelen: om Rusland in handen van de joden te brengen. Of om Rusland om en non-competitief te houden. Het hangt er van af wie je het vraagt, en waar je het meest belang aan hecht. 
Er zijn vele getuigen van naam die melden dat het een joodse revolutie is: Churchill,  mbassadeur Oudendijke,  dominee Simson,  schrijver-journalist Robert Wilton, filosoof en filosemiet Bertrand Russell. Zie mijn blog over Rusland: Rusland en de joden

Volgens de professor en onderzoeeker aan het Amerikaanse Hoover Institute ( genoemd naar haar stichter, president Hoover)  Antony Sutton,  was de Russische revolutie vooral een onderneming van Wall Street bankiers. Toen een Enquete Commissie ( Overman Comission) vroeg aan de bankiers: "Waarom hebben jullie in godsnaam  die revolutie gesteund was hun antwoord: " We vinden het beter als Rusland arm en zwak blijft, zodat het geen competitor op de wereldmarkt is."
( Zie: Wall Street and the Bolshevik revolution
Dit verhinderde de VS natuurlijk niet om -- ook gedurende de fameuze Koude Oorlog-- gigantische hoeveelheden wapens en techniek aan Rusland te verkopen.  Anntony Sutton had er drie boeken voor nodig om die handel te documenteren. Hier deel 1

Filosemiet Berttand Russell ging in 1920 zelf kijken in Petersburg, naar de Revolutie. Hij schreef naar huis: 
Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief  25 juni 1920:
 “Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”
Vertaling:

Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem  dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad.   

NB: In 1948  steunde Amerika officieel Tsjang Kai Chek  in zijn strijd tegen de communisten van Mao.  Maar Freda Utley was er bij en schrijft:  De beloofde hulp kwwam vaak net te laat aan. Ik had vbaak de indruk dat Amerika helemaal niet wilde dat Mao verslagen zou worden.  ( Zo herinner ik me de tekst.  Dit is geen letterlijke quote.)  ----

In 1941 viel Duitsland alweer Rusland aan. Ditmaal was het een vreselijke strijd.  Vele miljoenen Russen stierven.  Minstens 27 miljoen, maar er zijn ook veel hogere aantallen genoemd. 
Rusland verdreef de Duitsers tot in Berlijn. 
Stalin kreeg wel materieel van de Amerikanen, maar zelf kwamen ze pas helpen toen de Russen 80% van het duitse leger hadden verslagen, en  Hitler al met scholieren van 16 jaar begon te vechten. 

Het was Stalin die het werk had gedaan en in Yalta het recht had om zijn condities te stellen.
Hij eiste een bufferzone, omdat Rusland keer op keer door Westerse legers werd binnengevallen, zoals we hierboven zagen. 
Churchill en Roosevelt gingen graag akkoord, want Hitler was nog niet verslagen, en de hulp van Stalin was cruciaal. 

Maar al heel snel daarna vergat Het Westen dat ze zelf de oorzaak was van het treurige lot van landen als Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije, en ze begon de inwoners van die landen met hun mooie propaganda te bestoken: Radio Free Europe. 

Dat leidde tot een opstand in Hongarijë in 1956. 
Rusland had geen andere optie dan de opstand neer te slaan: uit alles bleek dat het Westen  alweer agressieve houding had tegen Rusland, dus de buffer was nodig. 

In 1966 herhaalde de geschiedenis zich met de Praagse lente.  Alweer moest Rusland ingrijpen, niet uit agressie, maar om te behouden wat het had verdiend: een bufferzone. 

In 1977 of '78 was er een communistisch bewind gekomen in Afghanistan. Ze werden bestreden door enkele lokale warlords.  maar in de zomer van 1979 besloot Amerika om die warlords met wapens en geld en trainingen te gaan helpe, met de bedoeling om Rusland 'het land in te lokken'.  Brzezinski zei: "our goal was to give the Russians their Vietnam ( in Afghanistan)." ( Le Nouvel Observateur.)

Al in 1994 kwamen Chechenen in opstand, en ze verkregen een redelijke onafhankelijkheid.
Later begonnen ze ook het buurland Dagestan aan te vallen. En er werden aanslagen gepleegd in Moskou.  Uiteindelijk besloot Putin om de  zeer radicale moslims allemaal te doden of te verdrijven uit Chechenië.  Daarna gaf hij het land in handen van de gematigde moslims onder leiding van Kadyrov.  Nu zijn de Chechenen weer een redelijk onafhankelijk volk.

In 2004  werd een Amerikaanse advocaat de premier van Georgië.   Shakaashvili was wel in Georgié geboren, maar hij was overduidelijk een zetbaas van de VS.  Hij moest Georgië in de Nato loodsen.  Maar dat werd geweigerd.   Toen viel hij twee kleine landstreekjes aan ( Abchazië en ....) waar veel etnische Russen woonden.   Putin stuurde zijn leger om die twee staatjes te ontzetten,  trok nog even doort binnen Georgië  om te laten zien dat het voor Rusland militair geen enkel probleem zou zijn om het land ( dat Rus;and eerder vrijwillig had laten gaan) weer in te nemen, en trok zich daarna terug.   Is dit een voorbeeld van Russische agressie?

In 2004 werd de pro-Russische oligarch Yanukovich gekozen tot president van de Ukraïne.  De aktievoerders van Otpor veroorzaakten een van hun vele revoluties: de oranje revolutie. ( Otpor is Amerikaans gefinancierd, en werkt op basis van de principes vaan Gene Sharp om overal waar de VS dat nuttig vindt, revoluties te veroorzaken.  Niet in Saudie Arabië of de Emiraten, uiteraard.  Democratie of mensenrechten heeft  er niets mee te maken, ook al beweren ze dat uiteraard).
De verkiezingen werden opnieuw gedaan, en nu won Jushenko, een pro-Amerikaanse kandidaat.
Rusland deed niets.

In 2013 werd  Yanukovich gelokt om zich bij de EU aan te sluiten.  Het zou een economisch verlies van 3 miljard $ opleveren, zo zeiden de EU deskundigen.  Yanukovich liet het uitrekenen, en het zou 160 miljard $ schade opleveren.  Hij besloot niet met de EU in zee te gaan.  Een volksopstand werd georganiseerd en binnen korte tijd overgenomen door professionele nazi-gelieerde actievoerders die zelfs betaald werden voor hun 'werk'.  Yanukovich wist dat hij zeer scherp bekritiseerd zou worden als zijn politie iets zou doen tegen de 'vreedzame demonstranten.' Het gevolg was dat er vele video's zijn waarop de demonstranten agenten in brand steken of met lange staven slaan, terwijl de agenten niets terug doen.
Op 21 febr. 2014 kwam er een besluit : Yanukovich zou snel aftreden, en nieuwe verkiezingen uitschrijven.  Ook moets de berkut-politie uit de straten verdwijnen.  men ( Rusland, Duitsland, Frankrijk, Ukraine) dacht dat de demonstranten tevreden zouden zijn.  Maar het tegendeel bleek:  nu de Berkut weeg was begoonen de opstandelingej juist op alles en iedereen te schieten, zich voor doend als Berkut. ( Er is door enkele berkut agenten ook geschoten, maar die kregen wonderwel nauwelijks straf.  De meeste doden zijn gemaakt door mysterieuze scherpschutters. ( Aan de nazi's en de VS gelieerd.
In Odessa werden meer dan 100 mensen vermoord , door dezelfde mensen.
De nieuwe machthebbers ( bekende oligarchen als Timoshenko)  zeiden de vreselijkste dingen over
de etnische Russen in de Ukraïne.

In dat klimaat besloot het parlement van de Krim om zich af te scheiden van de Ukraïne, en zich daarna aan te sluiten bij  Rusland.  Een referendum bevestigde de keuze van het partlement.  Russische soldaten, die legaal op de krim verblijven, deden hun kenmerken af en verschenen 'anoniem' in het straat beeld, om te zorgen dat het referendum normaal kon doorgaan en de Ukraiense soldaten geen ellende konden veroorzaken.
Het was een perfecte bloedeloze democratische gebeurtenis van hoog niveau:  Een landsdeel dat door een illegale coup ineens werd geconfronteerd met een regering die hun bloed wel kon drinken, ging op keurige wijze over naar de regering van haar keuze.

In de streek rondom  twee oostelijke industrie-steden, Luhansk en Donetsk,  woonden erg veel etnische Russen. Hier kwam ook langzaam het verzet op gang.  Mensen besloten om gemeentehuizen te bezetten, en een eigen staat uit te roepen.
Het leger van Ukraïne trok er naar toe, en de opstandelingen besloten zich te verzetten.
Hier hadden de Amerikanen waarschijnlijk niet op gerekend.


3 comments:

 1. Je vergeet dat Rusland in 1939 samen met Duitsland Polen aanviel, daarna finland en de baltische staten, en in 1950 samen met China Korea binnen viel en vrijwel heel Zuid-Korea overnam dankzij Russische T-34 tanks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dag Mennie,
   ik zie nu pas jouw reactie.
   Ik zal daar later een antwoord op geven, of ruiterlijk toegeven dat Rusland hier zeker op 'Amerikaanse' wijze agressie vertoonde.

   Delete
  2. Mennie,
   telkens als ik zin en tijd heb lees ik er iets over.
   Duitsland had in 1938 al het Sudetenland aangevallen. Duitsland en Rusland waren nooit zulke beste vrienden. Een sterker wordend Duitsland was voor Stalin ook geen pretje.
   In voorjaar 1939 waren er onderhandelingen waarbij Rusland samen met andere landen besprak hoe Duitsland op te vangen als er een aanval zou komen. Rusland vroeg vrije doorgang door Polen en Roemenie. Dat werd geweigerd.
   Dan heeft Stalin een andere strategie gekozen: een alliantie met de man waarvoor hij bang was: met Hitler.
   Er werd afgesproken dat Hitler het westelijk deel vaan Polen zou nemen, en dat Rusland zijn invloed mocht uitbreiden naar het Westen: Polen, Estland, letland, Litouwen en Finland kwamen onder Russische invloed / bezetting.

   Is hiermee bewezen dat Rusland een agressief land is?
   Heeft Stalin in 1939 bedacht:"Laat ik maar eens die kleine landjes gaan bezetten".
   Nee. Er was een dreiging, en daar reageerde Rusland op.
   het wil behouden wat het heeft. Het wil tijd kopen. Het wil 'buffer-land' tussen Moskou en de vijand.
   En die keuze bleek heel juist. Rusland werd aangevallen. En het heeft een halve haar gescheeld of het had de oorlog verloren. Elke meter buffer die Stalin in 1939 veroverde, elke dag dat de Duitse aanval werd uitgesteld, ze bleken achteraf doorslaggevend te zijn.

   http://www.vox.com/2014/9/1/6084029/hitlers-invasion-of-poland-explained
   http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_invasion_of_Poland

   Over Korea later.

   Delete