Friday, November 23, 2012

249 Marianne Vaatstra. Kritieken die U niet kwijt kan bij Wim Dankbaar en Micha Kat.

Deze blog: http://tiny.cc/6087nw

Deze blog-pagina is bedoeld om iedereen de ruimte te geven die kritiek heeft op Wim Dankbaar en Micha Kat.
(en die U daar niet mag plaatsen)

Ik, en mijn mening doet er in feite niet veel toe.

Toch noteer ik hieronder enkele zaken die mij in het kamp van de complotters brengen.

Daaronder ( beginnen bij de collage-foto's van Ali H.)
noteer ik enkele zaken die mij dan weer doen twijfelen. 
De zaak Vaatstra.  ( Zoals Jan Verheul er op 30 nov. 2012 over denkt)

Ik wil hieronder graag mijn huidige mening over de zaak geven, en hoop daarmee nieuwe lezers te helpen.
Na 13 jaar onzekerheid is er eindelijk een verdachte opgepakt: Jasper Steringa.
Zijn DNA  komt overeen met het DNA in de sperma-sporen die op of in Marianne werden gevonden.
De kans is dus groot dat Jasper de verkrachter van Marianne is. 
De kans is ook groot dat Jasper de moordenaar van Marianne is.
Natuurlijk kan men een meisje doden en kan men sperma van een onschuldige man bemachtigen en dat op het dode meisje plaatsen.  Maar dat is wel ver gezocht.
Ook zou het kunnen dat Jasper wel de verkrachting heeft gedaan maar haar niet heeft gedood.  Maar ook dat is wel ver gezocht.
Natuurlijk is er maar één persoon bij het NFI nodig om wat monstertjes te verwisselen, maar ook dat is wel ver gezocht.
Of moeten we het in dit geval ‘ver zoeken’?
Zijn er redenen om de denken dat hier iets niet is gegaan zoals het gewoonlijk gaat?
We moeten toch aannemen dat mensen die een meisje verkrachten en haar daarna in paniek doden, niet een beetje sperma van een ander persoon bij zich dragen. 
En we moeten toch aannemen dat als één persoon het meisje verkracht, dat er dan niet een ander zal komen om haar te doden.
Dat zijn inderdaad geen voor de hand liggende scenario’s.
En toch vertrouw ik in dit geval niet wat hier aan ons wordt gepresenteerd.
Waarom niet?
Omdat in het 13 jaar durende onderzoek er heel veel onwaarschijnlijke zaken zijn gebeurd.
Natuurlijk kunnen onderzoekers fouten maken.
Ze kunnen zich vergissen.
Ze kunnen details over het hoofd zien.
Ze kunnen per ongeluk een getuigenis vergeten op te nemen in het grote dossier.
Ze kunnen afgeleverde voorwerpen verloren leggen.
Een minister kan wel eens een fout antwoord geven, per ongeluk.
Het is mogelijk dat de recherche eigenwijs is en ‘per abuis’ vergeet om de meest verdachte personen te verdenken.
Het kan gebeuren dat justitie per ongelijk een persoon verwisselt en bij de verkeerde DNA afneemt.
Het zou kunnen gebeuren dat justitie per ongeluk iemand als verdachte doorstreept omdat zijn DNA niet klopt, terwijl men dat DNA nooit heeft opgevraagd.
Dat kan allemaal.
Vergissen is menselijk.

Maar wat NIET  kan, dat is dat justitie 13 jaar lang alleen maar vergissingen begaat.
Dat het hele onderzoek bestaat uit fouten zoals hierboven beschreven.
Dat men 13 jaar lang vrijwel NIETS goed doet.

Als dat het geval is, dan gaan we terug naar dat DNA onderzoek dat Jasper als vermoedelijk dader heeft aangewezen.
Dan gaan we er van uit dat ook hier wel eens een vergissing in het spel kan zijn. Een opzettelijke fout, zoals al die andere fouten in de afgelopen jaar alleen maar opzettelijk geweest kunnen zijn.

                                   -------------------------


Wat voor mij de hoofdzaak is, dat is dit:


Justitie wil de hoofdverdachte Ali niet zien.

- Een meisje wordt vermoord op een manier die aan moslim-tradities doet denken.
- Er is een asielzoekers centrum op 1 km van de plaats waar Marianne is gevonden.
- Enkele asielzoekers hebben kort voor de moord Marianne gedreigd haar de keel door te snijden.
- Bij een moord moet je de mensen die het meeste weten zo snel mogelijk ondervragen.
- En ook de mensen die het meest als verdachte in aanmerking komen.
- Feik en Ali werden door de insiders het meest vedacht.
- Dan is het logisch dat Feik en Ali meteen worden ondervraagd.
- Maar Justitie doet dot niet, want ze vinden : asielzoekers zijn niet verdacht.
- Zeer opmerkelijk is dat Ali meteen na de moord spoorloos verdween.
- Dat maakt Ali uiteraard nog extra verdacht.
- Maar NIET vor Justitie. Ali wordt niet gezocht.
- Pas maanden later gaat justitie op zoek naar Ali, en vindt een lange Ali in Turkije.
- Vrijwel alle mensen die Ali kenden zeggen: Ali was opvallend kort.
- En zie: Ali heeft niet het DNA dat op Marianne is aangetroffen.

10 jaar later in Amsterdam ....
Truska heeft een zoon die werd vermoord, en klaagt tegen vriendin Alexia dat het zo erg is niet te weten wie de daders zijn.
Alexia was in 1999 bewaker van een asielzoekers-centrum waar mensen komen als ze het land uit gaan. Alexia herinnert zich dat ze op de avond dat Marianne vermoord werd een heel opmerkelijke passant hadden:  een mysterieuze asielzoeker, zonder papieren, uit Kollum gekomen, Ali genoemd, en wat heel byzonder was: de politie bracht hem !
Alexia en haar collega's hebben geheimhoudingsplicht en hebben nooit iets verteld.
Maar onder druk van Truska besluit Alexia om nu toch naar Bauke Vaatstra te bellen over Ali.

Hier hoort U het gesprek van Wim Dankbaar met Alexia, ofwel Lex:   Alexia. 

Hier een krantenbericht over Alexia die naar Bauke had gebeld:

pas op 4 febr, 2011 lezen we dit in het Nieuwsblad van het Noorden:

De tweede verdachte die justitie niet wil verdenken: 

Feik was de boezemvriend van Ali.
Feik is verdachte van de moord omdat hij  enkele weken eerder Marianne had gedreigd de keel door te snijden, maar ook omdat hij 8 uur voor de moord  ruzie maakte met Spencer, de vriend van Marianne. Spencer zei daarover tegen Geke, 8 uur voor de moord: "Ze gaan vanavond mijn vriendin pakken."

Wat deed justitie met Feik?
Justitie zegt dat ze pas 2 weken na de moord reden zagen om Feik te ondervragen.
Over zijn dregement 2 weken voor de moord?  Over zijn ruzie met Spencer, waardoor  Spencer vreesde dat Marianne iets zou worden aangedaan?
Nee, omdat de 14 jarige Stefanie- het vriendinnetje van Feik - hem beschuldigde van verkrachting.
Men heeft toen DNA van Feik afgenomen, en dat matchte niet met dat van Mariannes moordenaar.
En na enige tijd heeft Stefanie de beschuldiging ingetrokken.
Daarna heeft men Feik overgeplaatst naar een ander AZC.

Dat is de officiele versie.
Natuurlijk is het alweer ongelooflijk dat de prime suspect (  'Ik zal je de keel doorsnijden ' ; 'Ze gaan Marianne pakken')  NIET meteen verhoort.

Maar is het wel zo gegaan?
Ja, volgens de directeur van het AZC, Nettie Groeneveld.
Nee, volgens de herinnering van de onderdirecteur van het AZC,  Louis Uijl.
Uijl wordt geinterviewd door Wim Dankbaar en vertelt hij dat Feik meteen na de moord 2 dagen lang is ondervraagd......

Wat Feik heeft gezegd en gedaan, daar staat niks van op papier.
Dat kan omdat Feik nooit 'in staat van beschuldiging' is gesteld.
En dat is mogelijk, omdat de aangifte later is geseponeerd.
( Er is onduidelijkheid over het tijdstip dat Stefanie haar klacht heeft ingediend.)

Opmerkelijke zaken:
- Justitie mòet gehoord hebben dat Feik de allergrootste verdachte was.
- Feik wordt 2 dagen ondervraagd, en dan afgevoerd, zo vertelt Louis Uijl.
- Officieel is Feik nooit verdachte geweest voor de moord op Marianne
- Justitie zegt dat ze Feik pas rond 16 mei hebben opgepakt en verhoord.
- Feik wist zich niets te herinneren
- De aanklacht tegen Feik wordt ingetrokken
- Feik verhuist naar een ander AZC.

Het hele verhaal is alleen maar logisch, en te begrijpen als Feik wel degelijk verdacht was, en wel degelijk onderdraagd is, en wel degelijk méér over de dader wist, MAAR dat Justitie dit officieel niet wilde weten.

Mijn verklaring is: Marianne was een mooi en heel jong meisje, en op tot de verbeelding sprekende wijze vermoord. Als bekend zou worden dat dit door een Irakeese asielzoeker was gedaan ( door Ali) , dan zou het land voor heel lange tijd in rep en roer zijn. De politiek correcte facade zou breken. Misschien zouden er opstandjes komen en misschien wel doden vallen.

Ik kan me voorstellen dat Justitie besloten heeft om de dader te laten lopen.  En dus mocht ook Feik's verklaring over wat er die nacht gebeurd was, niet in de boeken komen.

Hoe het ook zij: het is onbegrijpelijk dat Feik nooit voor de moord op MNarianne is ondervraagd.
Het is vreemd dat Justitie een heel ander verhaal vertelt dan de directeur van het AZC.

Waarom?
Om met de woorden van moeder Vaatstra te spreken: " Het  lijkt er sterk op dat de polietie alleen maar wil zoeken waar niets te vinden is, en persé niet wil zoeken waar de daders vermoedelijk zijn".

Hier het interview met Lous Uijl, baas van het AZC Kollum:   Louis Uijl. De bewijzen van Peter R. de Vries: Dit kun je niet menen, Peter !


Op zijn  website staat een foto waarvan De Vries beweert dat die foto is genomen door de politie, op de dag dat Marianne ontdekt werd.
Hier foto met onderschrift:


Politiefoto waarop goed te zien is hoe twee sporen in het gras richting de plaats delict gaan en 1 spoor weer terug

Peter R. beweert dat er op de foto twee sporen naar achter lopen : dader  + Marianne.
En dat er één spoor terug loot: dader.
Hier zijn de videobeelden: http://tiny.cc/04wbow

Hier moeten nòg 10 voetsporen te zien zijn ..
Maar het is onmogelijk dat deze foto is genomen vóór Marianne ontdekt was.
Dus: waar hebben de mensen gelopen die Marianne ontdekt hebben?

Het is onmogelijk dat geen van hen door de sporen heeft gelopen die Peter hier toont.
De volgende personen zijn de eersten die bij Marianne kwamen, nog vóór er politie was:
Hans Veenstra, zijn moeder, vader Bouke, broer Freddy, Gerrit A, Spencer S.
In totaal 6 mensen, dus 12 sporen. Twee hiervan liepen aan de andere zijde van de bomen.

Het is uitgesloten dat deze 6 mensen eraan gedacht hebben dat ze niet door deze sporen mochten lopen.

Wie loopt er zo keurig recht, 's nachts?
Dader +Marianne lopen keurig recht , naast elkaar naar achter.
Maar waarom is de dader, toen hij terug keerde zo precies naast de  twee andere sporen gaan lopen?
Dat is wat volgens Peter R uit de politiefoto blijkt.

Peter wijst verkeerd, als hij de Plaats Delict aanwijst.
Nog een voorbeeld van de onnauwkeurigheid van Peter R. is dat hij in de uitzending blijk geeft niet precies te weten waar de PD is. Die plaats moet je kunnen dromen, in zijn geval. Dat blijkt niet zo te zijn.
Peter is dus niet alleen  misleidend ( hij verzwijgt 10 andere sporen), maar ook nog onnauwkeurig.
Enige toelichting:
Er is in 2005 een rijtje jonge bomen aangeplant, ongeveer 15 meter oostelijk van de bomenrij waarlangs Peters 3-sporen liggen. Op de Google foto (31 dec. 2005) is de aanplant goed te zien.
In de video van mei 2012 loopt hij ook langs die jonge bomen. Als hij zich omdraait wijst hij de plaats delict aan, achter die rij jonge bomen. Maar de PD is meer naar links, achter de rij oude bomen.

Natuurlijk weet hij dat wel, maar hij weet het naar mijn smaak niet goed genoeg.  Als hij ècht de situatie doorwrocht had, kon hij dit dromen en zou hij op elk moment en vanuit elke positie de juiste plaats aanwijzen.
Natuurlijk is deze onnauwkeurigheid volledig onschuldig in vergelijk met de enorme leugens die De Vries verder in deze video vertelt, maar om dat te zien moet je het dossier kennen, en dat kost veel meer tijd. -----------------------------------------------------

Hier een aantal artikelen van Wim Dankbaar.


------


Waar ik twijfel aan de 'complotters' : 

1. Als ik de informatie goed begrijp dan zien we op onderstaande foto-collage een licht gekleurde ( gezichts-helft) van de Ali uit Istanbul ( 1.85 lang, hartpantient destijds)
en een half gezicht ( de donkere gezichtshelft) van de kleine  Ali, de vermoedelijke dader.

Ik denk dat je met de juiste meetmethoden wel kunt bepalen of het om één mens gaat.
Computers zijn in staat om exact de identitieetr van een voorbijganger vast te stellen aan de hand van de afstand van ogen tot elkaar, en tot neuspuntje , en tot mondhoeken.

Als Andrë Vergeer de licht Ali iets zou verkleinen zodat de neus tot één neus wed met de donkere Ali, dan moeten mond en kin ook vrijwel één geheel vormen, denk ik als amateur.
Hopenlijk dat André dit nog eens doet.
Of zie ik het verkeerd en heeft hij nu al de kin precies tot één kin gemaakt, en de ogen op één lijn geplaatst, en komt jij tot de conclusie dat mond en neus dan niet meer één geheel vormen.
Ik kan het niet goed zien, want de kin is niet helemaal zichtbaar.

Voorlopige conclusie:
Afgaande op deze collage ben ik van mening dat het hier om één en dezelfde man gaat.-
Deze blogger is het met mij eens: 'Beerputweblog'
Maar ik kan het originele artikel van André Vergeer niet vinden, en houd dus nog een slag om de arm.

2. Getuige Geke.
Zoals we allemaal weten moet je met getuigenissen enorm oppassen.
Maar als er 20 mensen zijn die zeggen dat de lange Ali een ander is dan de korte Ali, dan neem ik dat serieus. ( De foto's brengen me dan weer aan het twijfelen, zoals hierboven gemeld.)

Getuige Geke speelt een aanzienlijke rol in het vehaal van de complotters, waartoe ik mezelf ook reken.  Aleen heb ik er niet 3000 uur aan besteed zoals DKV  ( Dankbaar, Kat en Vergeer) , maar slechts 80 uur.

Wat me op viel is de alom-tegenwoordigheid van Geke. 
1. Eerst ziet ze Ali, Feik en Spencer in het Flitsje, de snackbar.
2. Later ziet ze dat Feik en Ali de fietsen van S+W lek maken door de ventiel er uit te halen.
3. Later ziet ze Marianne en Stefanie bij de fietsen staan en wel pret hebben over die lekke banden.
4 En nog weer later ziet ze Stefanie en Marian,  gaat oip bed liggen en hoort een minuut later een auto, geen gil en dichtklappende autoportieren.
5. Nog later ziet Geke dat Spencer en Wietze met fietsen in de weer zijn op het Raboplein.

( NB: ik moet dit nog  nachecken, kan zijn dat ik me vergis in details).

 Waar het me om gaat: dat Geke getuige was van alles wat met de fietsen gebeurde is goed mogelijk, want die stonden  voor haar deur, maar dat nu juist zij ook op het juiste moment in Het Flitsje was om de cruciale ruzie tussen Feik en Spencer te noteren, en dat juist zìj hoorde van Spencer "Ze gaan vanavond Marianne pakken",  dat valt me toch erg op.  Zijn er nog getuigen van deze woorden, in het Flitsje?

Bij alom-tegenwoordigheid wordt de kans op een onoprechte getuige toch iets groter, naar mijn smaak.
De voorraad 'toeval' is beperkt.


9 comments:

 1. De schaapjes geloven niet dat een nette Nederlandse burger een moordenaar kan zijn. In de deventermoordzaak zag je eenzelfde redenering; de nette hardwerkende boekhouder kon onmogelijk de dader zijn, ondanks het vele bewijs, nee dan liever een was sullige werkeloze huisvriend, die de pech had om van dure koksmessen te houden.
  Laat het recht maar zijn loop hebben, dat is bij de deventermoordzaak tenslotte ook allemaal goed gekomen.

  ReplyDelete
 2. Ik denk dat je 1 hele grote denkfout maakt. Dat gespeel op de persoon. In dit geval altijd deningrerend en aanvallend op Peter R de Vries. Ik vermoed dat je geen enkel rekening er mee houdt dat dit mensen afschrikt.

  Kennelijk als lieden een andere theorie er op na houden, dan hoor je er niet bij. Wat heeft Peter R de Vries in Godsnaam te maken met het oplossen van de Vaatstra zaak ? Je kan toch gewoon je eigen punten brengen zonder dat je iemand van de media die er zijdelings mee te maken heeft, gaat beledigen.

  Nee, dan zit er gelijk een heel complot achter, Peter R is de spreekbuis van het OM en is omgekocht. Van Peter R de Vries deugt helemaal niets.

  Heb je er ooit bij nagedacht dat er ook mensen zijn die geinteresserd zijn in alternatieve theorieen die helemaal geen hekel hebben aan Peter R de Vries ?? Is dat ooit bij je opgekomen, of dat er mensen zijn die helemaal niet met die gozer bezig zijn ?

  Kennelijk om een alternatieve theorie aan te hangen, heb je geen keuze om grote afkeer te hebben van Peter R de Vries.

  Juist dit element laat mij denken dat de aanhangers van Dankbaar en Kat enz niet helemaal sporen en vooral uit zijn op goedkope punten scoren, iemand voor schut zetten, zich niet helemaal geven om naar de feiten te kijken, nee er wordt een bak met walging uitgestort op iedereen en alles.

  Dit belet mij om met jullie mee te gaan. Veel te veel negatieve energie en de bal op de man spelen. Kijk nou bv naar de brieven en schrijfsels van Wim Dankbaar. De ironie en minachting spuit er vanaf. Een en al indoctrinatie en manipulatie.

  Ik heb daar wel een verklaring voor. Nl de zogenaamde bewijzen en complotten zijn niet waterdicht te krijgen en dat moet je kennelijk op deze manier compenseren.

  Jammer gemiste kans. Jullie willen kennelijk niet dat mild-denkende mensen zich kunnen aansluiten.

  ReplyDelete
 3. Inderdaad al meermalen geprobeerd een fatsoenlijke comment op dergelijke sites te plaatsen maar je komt er simpelweg niet door. Ook niet bij Dankbaar. En dan uiteraard wel jammeren en klagen over vrijheid van meningsuiting wanneer ze zelf hun reacties verwijderd zien worden op bv. Wâldnet. Nu ja reacties... Zeg maar gerust spammen naar de eigen wegsite.

  ReplyDelete
 4. Hier staat wel wat weerleggingen:
  http://barracudanls.blogspot.nl/2012/10/burgerplicht.html
  (Gisteravond ook onder http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/11/29/jan-vlug-en-ramon-chapeau/ genoemd, maar ik vind dat commentaar daar niet terug. Tegenspraak weer niet gewenst, alle neuzen één kant op?)

  Ook diverse dingen van het OM, die mij tamelijk plausibel lijken:
  http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@154892/geen_twijfel_over/
  http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@154893/onderzoek_ali_h/
  Gevonden vanuit:
  http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/?zoeken_term=vaatstra+ali&ZoeSitIdt=2
  http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@126915/onderzoek_zaak/

  Enz.

  ReplyDelete
 5. Kunnen we even concluderen dat Wim Dankbaar al mijn opmerkingen in http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/11/27/email-aan-partner-jan-vlug-dialoog-met-bram-bakker/ heeft gewist?

  Al mijn reacties daar zijn gewist. Mensen die op mij reageerden staan er nog wel tussen. Waarom is Wim zo bang voor kritiek op zijn meningen?

  ReplyDelete
 6. Wat ongewenst is als reactie op http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/11/30/jasper-de-dupe-van-spencer/

  30 november 2012 om 15:52 | #19 Beantwoorden | Citeren
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  Poging 2 om een reactie hier te plaatsen.
  “Hoe had Marianne aan haar ouders moeten uitleggen dat dit allemaal niet doorgegaan was, maar dat zij in plaats daarvan met een vreemde HERENfiets was thuisgekomen? Eén en ander zonder ruzie met Spencer te hebben gehad.”
  Als ze die fiets 2 straten verderop had achtergelaten hadden de ouders nooit geweten dat ze met de fiets was gekomen ipv taxi. Als ouders geen taxi voor de deur hebben gezien / gehoord kan ze zeggen dat ze wat verderop is uitgestapt.
  Het zal niet de eerste keer zijn dat een 16 jarig meisje tegen haar ouders liegt.
  “Spencer’s leugen is de sine qua non voor Jasper als de eenzaam fietsende boer op de nachtelijke Keningswei. Ergo, als Spencer liegt, kan Jasper niet de dader zijn.”
  Ook al zou Spencer alles bij elkaar hebben gelogen, dan nog betekent dat niet dat Jasper onschuldig is. Het een sluit het ander niet uit.
  Hun DNA is niet op het lichaam van Marianne gevonden. Dus als Spencer en Wietse erbij betrokken zijn, zou er nog een derde moeten zijn.
  En als het OM perse niet Ali of Feik als dader wilde zien, waarom hebben ze dan niet meteen de schuld in de schoenen geschoven van Spencer of Wietse?
  Waarom hebben ze 13 jaar gewacht om een zondebok aan te wijzen?

  ReplyDelete
 7. Of de reactie mogelijkheid van Wim zijn site is compleet brak. Of mijn reacties worden al bij voorbaat gewist.

  Nu eens niet meer het "Je reactie is in afwachting van moderatie."

  Dus Jan, leg eens uit waarom Wim zo'n betrouwbare bron is als die niet eens op een normale manier met kritiek om kan gaan.

  ReplyDelete
 8. Bart,

  ik wil hier niet nòg een discussie-site maken.

  Het blijft bij een mogelijkheid om èlke post te plaatsen die
  elder geweerd wordt. Meer niet.

  Maar is het niet zo dat Wim je wèl zal plaatsten als je jouw identiteit bekend maakt? Je kunt hem toch even belen?

  groet, Jan Verheul.

  ReplyDelete
 9. Ik heb geen idee waarom mijn posts niet welkom zijn. Geen verzoek van hem om mij even te bellen. En hij heeft mijn email adres. Dus het heeft er toch alle schijn van dat Wim geen kritiek op zijn stellingen wil hebben.

  ReplyDelete