Sunday, November 13, 2016

563 Is Rusland agressief ?


Inleiding. 

Trump heeft gezegd dat hij niet automatisch zal komen helpen als een Nato-land wordt aangevallen.
Dat maakt het plegen van een Valse Vlag aanval op pakweg Litouwen minder waarschijnlijk, want Trump zal eerst zeker willen weten of het geen Valse Vlag  was.

Ook wil hij dat alle 28 Nato landen 2% van hun BNP gaan bijdragen aan de NATO, precies zoals in de afspraken staat.
'De Politiek' moet dus worden overtuigd dat Rusland gevaarlijk is en dat er meer geld naar defensie zal moeten gaan.

De bewering: “Rusland wil landen in Europa veroveren” hoor je steeds vaker.

Als bewijs hiervoor zegt men dan: 
Kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass.
Kijk hoe Rusland zijn leger vergroot, oefeningen houdt en zijn kernwapens in paraatheid brengt. (*) 

Laat ons de zaak eens onderzoeken.

1.    Is er sprake van een militaire escalatie?
Ja. Dat is zeker het geval. Niemand ontkent dat.
Beide partijen gebruiken de toenemende bewapening van de opponent als legitimatie voor de eigen toename van bewapening.

2.    Betekent escalatie dat beide partijen een oorlog wensen?
Dat kan, maar dat is meestal niet zo. Een escalatie begint ergens. Bijvoorbeeld:
- Eén partij is bang dat de ander hem zal aanvallen en gaat zich beter bewapenen.
- Of één partij wil de opponent verslaan en begint te bewapenen.


3.    Wie is er in dit geval met de vijandigheid begonnen?
Zijn er harde bewijzen te vinden om dit vast te stellen?

Volgens kolonel Wesley Clark pleegden de Neocons in 2001 een policy-coup. (Fora-tv)
Zij zouden de buitenland-politiek van de VS gaan bepalen in de jaren daarna.

En wat is die policy?
Dat lezen we in het bekende PNAC report: "Rebuilding America's Defenses'"
 (artikel Rivers-Pitt) (Het PNAC Report met 'Pearl Harbor referentie op pag 51)  (Docu Mazzucco ) ( Artikel Stockbauer) ( Artikel Mackay)
Ze vinden dat Amerika nog 100 jaar de wereld-hegemon moet blijven.
Om dat te bereiken moet de VS een sterk leger opbouwen dat in staat is om op twee plaatsen tegelijk een oorlog te voeren èn te winnen. 
Hoe zo’n oorlog dan precies gevochten moet worden lezen we terug in een uitgelekt document ( Vernietigen na gebruik! ) : in Training Circular 18-01. ( Training Circular 18-01)
Daar lezen we dat de VS denkt aan het gebruik van àlle denkbare methoden,  maar niet zozeer het klassieke leger dat er op uit trekt om ergens te gaan vechten.
Dit noemt met : Unconventional warfare. ( UW)
Dan weten we nog hoe de theorie van Gene Sharp werden gebruikt om kleurenrevoluties te  veroorzaken in landen die niet naar de pijpen van de VS wilden dansen.  (video Otpor)
We weten hoe het National Endowment voor Democracy in vele landen de revolutie mede veroorzaakt en faciliteert. ( Speech Clinton)
We weten hoe men niet alleen met militaire en economische dwang ( hard power) landen kan controleren, maar ook door mooie praatjes en public relations ( soft power) tot volgzaamheid kan verleiden.  ( Smart Power)

We weten nu dat de VS als policy heeft om de wereld te controleren, maar dat ze dat meestal niet doet door simpel met het leger er op uit te trekken.
De UW (Unconventional War ) wordt echter wel gevoerd.

Hier zijn de zichbare elementen die onderdeel zijn van zo'n oorlog. Meestal neemt men ruim de tijhd om de vijand te verzwakken en laat men het echte vechten over aan anderen:

-      ==  De leider zwart  maken. ( Die is inhumaan, dictator, dief etc.)

-       = =De cultuur als barbaars of oorlogszuchtig afschilderen.

-       == Opstandige groepen in dat land steunen en ophitsen tot verzet.

-       ==Met do-good NGO’s  verdeeldheid en ontevredenheid zaaien; 

== NGO's gebruiken om propaganda te verbreiden. ( White helmets)

-       ==Zelf aanslagen plegen en de opponent er van beschuldigen ( Valse vlag).

-       == Economisch het land isoleren of sancties instellen

-       ==Rechtszaken aanspannen of de leider voor het Internationaal Gerechtshof, het ICC dagen.

-       ==Wetgeving bedenken ( R2P bijvoorbeeld) die als motief voor een aanval kan gelden.

-       ==Proxy-oorlogen voeren tegen de opponent. (Proxy war
      Daarbij steunt men een andere vijand van het slachtofferland en laat hen de kooltjes uit het vuur halen.  Of men creeert een strijdmacht  van  jonge moslim strijders bijvoorbeeld, door  gebruik te maken van de natuurlijke behoefte bij jongemannen om te vechten. ( Vechtafspraak)  . In Syrië is de oorlog een proxy oorlog van grote complexiteit. Er zijn vele strijdende partijen en veel verschillende motieven. Maar één ding is wel waarschijnlijk:  het is de VS die al in 2001 wist dat Syrië kapot moest. En het zal de VS zijn die de macht heeft om de oorlog te stoppen. Alle anderen verdedigen hun eigen kleine belang of zijn slechts nuttige idoten.  En er valt veel voor te zeggen dat de VS hier zelf op haar beurt als proxy wordt gebruikt door de Neocons die niet alleen het PNAC Report schreven, maar ook ‘A Clean Break’. (Clean Break) ( Sy Hersh

== Om met die oorlogen ‘weg te komen’ heeft men de media in de westerse wereld ‘in haar zak’.  Elke oorlog wordt aan het publiek verkocht met één of meerdere van deze  argumenten

-        1) Onvermijdelijk.
-        2) Uit humanitaire motieven
-        3) Uit voorzorg. ( pre-emptive).  “We weten dat de opponent zal aanvallen, dus moeten we hem voor zijn.
-        4) Om de democratie te verbreiden.
-        5) Als terechte wraakneming ( op een valse vlag aanval ..?)
-        6) Amerika beschouwt zich als ‘Het onmisbare land’ en als ‘Het uitzonderlijke land’. Daarom mag ze doen wat ze doet en staat ze boven de wet, want het is immers in het belang van de rest van de wereld.  


We zien dus het volgende in de VS:
1.    De VS is een groot en machtig land dat tussen twee oceanen ligt en dus in haar 240 jarig bestaan nog nooit is aangevallen.
2.    In 223 van de jaren van haar bestaan voerde de VS  op enig moment in het jaar – of het hele jaar-- oorlog. Omdat de VS nooit werd aangevallen wijst dat op een agressieve instelling.
3.    Amerika geeft al jarenlang ca 600 Miljard $ uit aan ‘defensie’.
Rusland geeft ongeveer 10%  van dat bedrag uit.

We zien het volgende in Rusland en China:
Als we deze feiten vergelijken met de feiten over Rusland en China, dan zijn de verschillen enorm:
1.    Rusland en China hebben beiden een enorme grens en veel buurlanden. Ze kunnen gemakkelijk worden aangevallen. Maar hun legers zijn veel kleiner dan die van de VS.
2.    Zowel Rusland als China hebben nooit kolonien gehad. Hu nlegers gingen nooit naar ver weg gelegen landen om daar de macht in handen te nemen.  Hun oorlogen beperkten zich tot de aangrenzende buurlanden
3.    Na de verwoestingen die Napoleon en Hitler in Rusland hadden aangericht waren Churchill en Roosevelt akkoord dat de Oosteuropese landen die door Rusland van de Nazi’s waren bevrijd, als bufferzone zouden dienen.  Als bescherming tegen nieuwe westerse agressie.
Maar na 1945 werd die buffer in het Westen als bewijs aangevoerd voor Russische agressie. De opstanden in Hongarije ( 1956) en Praag ( 1968) werden door het Westen veroorzaakt.  Rusland kon maar één ding doen om haar biuffer te behouden: dioe opstanden de kop in drukken.

Dat die landen onvrij waren kwam niet door Russische agressie, maar door de agressie van Napoleon en Hitler.

We krijgen dus een indruk van een behoorlijk agressief Amerika en van twee passieve reuzen Rusland en China.


Dat wordt bevestigd als we op een wereldkaart kijken waarop de Amerikaanse bases staan ingetekend:  Het is niet zo dat Amerika is omringd door vijandige bases, maar het is duidelijk andersom:  Rondom Rusland en China zijn vele honderden Amerikaanse militaire bases ingericht.
(Kaart 1) ( Kaart 2

Toch beweren allerlei deskundigen dat Rusland agressie in de zin heeft.

Dat blijkt uit hun optreden in
Tsjetsjenië, en in
Georgië in 2008, en in
de Krim in 2014 en in
de Donbas de laatste jaren. 
Ook zou het blijken uit de verdere bewapening en het klaar maken van haar nucleaire installaties.

Ik zal deze punten heel kort behandelen.

1.    William Engdahl heeft precies beschreven hoe de VS de opstandelingen in Tsjetsjenië aan zette tot hun daden.  Hier dus geen Russisch agressie-initiatief, maar een Amerikaans. (Engdahl over Tsjetsjenie en Bodansky)

2.    Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie begon.  Er werden 147 Zuid-Osseten gedood.  Toen kwam het Russische leger en verdreef Georgië. (Het EU onderzoek van Tagliavini) ( Wikipedia)

3.    Over de Krim.    Amerika heeft de opstand op de Maidan gestimuleerd en in de media gesteund. Ze hebben zelfs bepaald wie na de coup in het zadel zou komen.  Dat zijn lieden die zeer agressief tegenover de etnisch-Russische inwoners van de Krim staan. Er zijn beelden waarop dit ook te zien is. (Bussen worden leeg gehaald) ( Getuigenissen van bus passagiers)( Video Ashton-Paet gesprek. Nuland -Pyatt gesprek
Rusland heeft de legitiem aanwezige militairen gebruikt om te zorgen dat het volksreferendum niet kon worden verstoord door Kiev-militia. Juridisch mochten de Russische soldaten dit niet doen, maar  als je denkt vanuit het R2P-leerstuk van de VN, dan is het zeker te rechtvaardigen.
Rusland heeft de Krim op het verzoek van de Krim in de Russische Federatie opgenomen. Van annexatie was geen sprake. ( Duits onderzoek in 2015) ( De Krim en het internationale Recht

4.    Rusland heeft zeker militaire steun verleend aan de Donbas strijders. Er zijn  wapens en mogelijk tanks over de grens gegaan. Maar uit oogpunt van R2P  zou Rusland zelfs het recht hebben om met een eigen leger deze etnische Russen  te gaan beschermen.   Waarom deed Putin dat niet ? Omdat dit door de VS zeker als Russische agressie zou worden aangemerkt. Het zou de VS een casus belli in handen geven.  Dat is waar de Neocons op uit zijn, en wat Putin met alle macht wil voorkomen. Putin staat daarbij tussen twee vuren: in zijn eigen land zijn lieden die hem een slappeling vinden. Dat is nu precies de destabilisatie van Rusland waar de VS op hoopt. Putin moet weg, en Rusland moet i9n chaos eindigen.  Professor Robinson (Canada) toont duidelijk aan dat de opstand in Donbas authentiek was en zeker niet door Moskou op touw is gezet. (Robinson)

Ik vind dat deze vier ‘bewijzen’ van Ruslands agressie niet houdbaar zijn.


Zijn er nog meer aanwijzingen voor Ruslands agressie ?

Ja, volgens John Bolton  heeft Putin in een toespraak gezegd dat de ineenstorting van de USSR de grootste ramp van de afgelopen eeuw was. 
( Hij sprak voor eigen publiek, en dus heeft hij het over de grootste ramp voor Rusland, mag ik aannemen.)
Bolton vond dit wel een bewijs dat Putin dus dat oude grote Rusland zou willen herstellen. Hij zou dus de verloren gebieden willen terug veroveren.

Zijn daar aanwijzingen voor?
Nee, niet in de tekst. Putin omschreef de ramp door te vertellen over de wetteloosheid na 1991, en over het verdwijnen van alle industrie en werkgelegenheid. Het ophouden van de pensioenbetalingen. En hij maakte zich zorgen over de etnische Russen die nu woonden in de landen die  zich hadden afgescheiden en daar niet altijd even geliefd waren. (Annual adress 2005)
De suggestie van Bolton resoneerde twee jaar lang door de Media, en zelfs Obama heeft dit argument geciteerd. Maar het blijft een ongeloofwaardige bewering.

Zijn er aanwijzingen dat agressie altijd al een Amerikaans plan was?

Ja, die voorbeelden zijn er.  Ik heb ze hierboven genoemd: het ruimschoots beschreven plan om nog 100 jaar baas van de wereld te blijven.
Maar er is meer.
In de autobiografie van CIA baas Robert Gates Lezen we dat Dick Cheney ( de eigenlijke baas in de VS tijdens Bush) al in 1991 zei: “ We moeten er zelfs naar streven om ook die Russische Federatie nog in stukjes uiteen te laten vallen”. ( zie 2e allinea

En in 1992 lekte de zogenaamde Wolfowitz Doctrine uit.  Daarin stond – ik parafraseer-  dat Amerika goed in de gaten moest houden of landen als Rusland mogelijk weer op zouden krabbelen, en als ze dat deden, dan zou de VS ze weer in elkaar moeten slaan‘.  (Wolfowitz Doctrine)

Voor de volledigheid:

-      ==  Putin heeft in de eerste jaren van zijn bewind nog geprobeerd om lid van de NATO te worden!  Maar dat werd afgewezen door de VS. ( 2001: Putin wil bij de Nato

-      ==  Nato not 1 inch naar het Oosten.      In 1991 ging Rusland akkoord met de Duitse hereniging. Rusland zou haar troepen uit Oost Duitsland terug trekken. Wel werd toen afgesproken dat er geen Navo eenheden in Oost Duitsland zouden worden geplaatst. Dat is ook niet gebeurd. Maar er zijn wel navo eenheden geplaatst op veel erger plaatsen: veel dichter bij de grens met Rusland.  Gorbachov eiste dat de Nato niet 50 km dichterbij zou komen. En daar hield men zich aan: niet 50 km , maar wel  300 km. De geest van dit gentlemens agreement is dus  met voeten getreden. ( Gorbachov)  ( Genscher en Baker)

-     ==   Het ABM verdrag.   Rusland en Amerika hadden een overeenkomst gemaakt om geen afweer-raketten ( tegen nucleaire aanvallen) meer te plaatsen na 1972.  Onder  Reagan werd het SDI plan aangekondigd, waar de Russen erg wantrouwend over waren.  Ze vreesden dat hierdoor de VS 'first strike capability'zou krijgen:  dat het dus een atoomoorlog zou kunnen winnen. ( De atoombom had vrede gebracht omdat beide partijen wisten dat het gebruik er van tevens zelfmoord inhield.)
      Maar in december 2001 zegde de VS het ABM verdrag eenzijdig op. Dat betekent dat de VS nu de mogelijkheid heeft om technieken te ontwikkelen waardoor het zelf een atoombom kan gooien zonder dat dit tot de eigen vernietiging leidt. Hiermee wordt de kans op een kernoorlog veel groter. 
 Conclusie

Naar mijn mening is uit dit alles wel duidelijk dat de VS met de escalatie is begonnen, en dat de bewapening die Rusland realiseert een gevolg is van de intenties van Amerika om een kernoorlog te kunnen beginnen.  
Een Amerikaans president kan zelf op de rode knop drukken. Daar heeft hij nauwelijks toestemming voor nodig.
En mevrouw Clinton had er geen geheim van gemaakt dat ze dit zou doen als het nodig was.
Ze heeft verklaard voorstander te zijn van een no-fly zone in Syrië.  Dat is zo goed als een oorlogsverklaring aan Rusland, want:
Rusland helpt Syrië  tegen de opstandelingen. Rusland doet dit op uitnodiging van Syrië.
Russische en Syrische vliegtuigen vliegen dus legaal over Syrië.
En dan komt mevrouw Clinton die zegt te hebben besloten dat Rusland en Syrië niet meer mogen vliegen in hun eigen land !  Met welk recht?
Hoe kan Rusland hier ooit mee akkoord gaan?  En Assad?
Rusland is nooit agressief, maar heeft wel duidelijk gemaakt dat het geen onderdanigheid meer wil tonen voor een Amerika dat onacceptabele eisen stelt.

Een no-fly zone instellen is volgens  bijna alle deskundigen een manier van de VS  om een oorlog met Rusland te veroorzaken zonder hem zelf te hoeven beginnen. Je geeft de ander geen enkele keuze
Dat is het spel dat de VS keer op keer speelt met Rusland:  haar in de hoek drijven en dan Rusland laten kiezen tussen 'buigen'  òf  'terugslaan'.
Denk bijv. aan het steeds verder oostwaarts oprukken van de Nato. Als Rusland had gebogen, dan zou de Oekraïene tot een Nato-land zijn geworden, en had Rusland zijn enige warme haven verloren.

Maar als Rusland zou hebben terug geslagen, dan zou dit als agressie tegenover Het Westen zijn uitgelegd, en had men een casus belli: een reden om Rusland aan te vallen.
Putin kon niets anders doen dan behendig manouvreren.

De Neocons zijn gewetenloos en beschouwen een atoomoorlog als een realistsche mogelijkheid.
Ze denken dat ook dat ze zo'n oorlog kunnen winnen, zeker als die in Rusland en Europa wordt uitgevochten.  Komt er geen atoomoorlog, dan zal China normaal gesproken over 15 jaar de grootste macht ter wereld zijn en dat is iets dat de Neocons tot elke prijs willen voorkomen.

Putin weet dit alles en kent het gevaar van het Amerikaanse geloof in de pre-emptive strike, ofwel de 'oorlog uit voorzorg', omdat je 'weet' dat de ander van plan is om jou aan te vallen.

Putin kan dus niets anders doen dan zich goed bewapenen en al zijn atoomcapaciteit op scherp te stellen. Maar juist die voorbereidingen worden dan uiteraard ook weer door de oorlogshitsers als Hellendoorn aangevoerd om het publiek te doen geloven dat Putin agressieve plannen heeft!

Wat Trump zal brengen weten we niet, maar in elk geval heeft hij meermaals gezegd dat een oorlog met Rusland volgens hem een ongewenste ontwikkeling zou zijn.  Hij ziet meer heil  in samenwerking met Rusland. 

                        ----------------------


Rusland probeert stukje bij beetje zijn verloren invloedssfeer in Europa te herstellen. Om al te veel westerse tegenwerking te voorkomen, dreigt het Kremlin daarbij met de inzet van kernwapens. Het Russische leger oefent in nucleaire oorlogsvoering, nieuwe kruisraketten worden getest, en Moskou hint op het plaatsen van tactische kernwapens op de Krim en nuclear capable raketten staan al in Kaliningrad. Het gaat niet alleen om Oost-Europa: ook Denemarken wordt expliciet bedreigd en bewapende Russische nucleaire bommenwerpers vliegen over de Noordzee. De boodschap is duidelijk: Rusland is bereid om een beperkte kernoorlog te beginnen.
De Russische nucleaire dreigementen tegen het Westen moeten stoppen.


2 comments:

  1. Al deze republiekjes, meesten niet erkend, hebben nooit wat gehad met de post Sovjet verdeling. Vanaf het allereerste begin wilden deze inwoners geen deel uitmaken van de nieuwe landjes waar ze opeens bij moesten horen.

    Dat ze rebelleerden tegen deze opgelegde status quo kan en mag uiteraard nooit worden uitgelegd als Russische agressie!

    ReplyDelete
  2. Getuigenis over hoe mijn leven was Transformed Lexieloancompany@yahoo.com

    Ik schrijf deze getuigenis, want ben echt dankbaar voor wat Martinez Lexie deed voor mij en mijn familie, toen ik dacht dat er geen hoop meer was hij kwam en mijn familie in leven weer te voelen door het in lening ons lening tegen een zeer lage rente van 2%. Nou ik ben al op zoek naar een lening om mijn schulden te vereffenen voor de afgelopen drie maanden al ontmoette ik Scammed en nam mijn geld totale 6,500usd totdat ik eindelijk ontmoet een God gezonden Lender. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds echte lening kredietverstrekkers op het internet, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik mijn lening zonder veel tijd te verspillen, dus als je daar op zoek naar een lening van welke aard dan ook voor zakelijke of andere doeleinden zou ik u adviseren om een e-mail de heer Martinez via: (Lexieloancompany@yahoo.com) of via de website van de Vennootschap: http://lexieloans.bravesites.com OR tekst: 18168926958 en vrij zijn van internet oplichting. thanks ... Jenny Hills CA, Verenigde State


    ReplyDelete