Sunday, May 01, 2016

528 LSE in 2013: TTIP is heel nadeling voor Europa

London School of Economics velt vernietigend oordeel over TTIP

Merkel met Obama op de Hannover Messe, afgelopen maandag.
(Foto: dpa)
Van de redactie   ( Bron)
29 april 2016 - Deutsche Wirtschafts Nachrichten bericht over een rapport van de London School of Economics waarin een vernietigend oordeel wordt geveld over TTIP, het vrijhandelsverdrag dat de EU met de VS wil sluiten. [1]
Volgens de economische experts herbergt de TTIP grote risico’s voor Europa en brengt het nauwelijks iets goeds. Opmerkelijk is dat de Britse premier Cameron opdracht gaf voor het onderzoek, maar toen de uitkomst hem niet aanstond, verdween het vervolgens in de la.
Tegenstanders van het TTIP, die zich hebben verenigd in Global Justice Now, hebben de Britse wet over openbaarheid van bestuur gebruikt om het LSE-rapport, dat al uit 2013 dateert, boven tafel te krijgen. De conclusies in dat rapport zullen het premier David Cameron waarschijnlijk nog moeilijker maken om het Britse volk ervan te overtuigen in juni voor een langer verblijf in de EU te stemmen. Want de LSE komt met een vernietigend oordeel: TTIP zal voor Engeland niets opleveren, wel aanzienlijke risico’s meebrengen en voor de Britse belastingbetalers een hoge rekening betekenen.
Geen voordelen
Het rapport stelt dat er nauwelijks of geen voordelen zijn. De beweringen dat Britse investeerders het in de VS makkelijker zullen krijgen, zijn op zijn best zeer twijfelachtig. Wel zullen de kosten enorm toenemen. In het rapport wordt verwezen naar de ervaringen in Canada na het vrijhandelsakkoord NAFTA. Canadese ondernemers zijn miljarden kwijtgeraakt aan dure rechtszaken, waar uiteindelijk de belastingbetaler voor moest opdraaien.
De LSE ontrafelt ook de veel geprezen voordelen: Er zullen geen of nauwelijks extra investeringen in de economie komen. De TTIP kan zelfs schadelijk zijn voor Engeland, aldus het rapport, omdat het investeerders uit andere landen, zoals India of China, niet stimuleert om in Engeland te gaan investeren. Dit werkt in het voordeel van de Amerikanen.
Wat voor Engeland geldt, gaat ook op voor veel andere Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en ons land. In al deze landen hebben Amerikaanse ondernemingen al een grote rechtszekerheid. Voor de landen in Oost-Europa ligt dat anders. De wens van de Amerikanen om snel met de EU de TTIP af te sluiten, komt dan ook vooral om zich meester te kunnen maken van de Oost-Europese markten, zonder met de afzonderlijke landen te hoeven onderhandelen.
Pijnlijk
Voor David Cameron is de publicatie van het rapport uiterst pijnlijk. Op de minitop van afgelopen maandag in Hannover heeft hij zich nog opgeworpen als pleitbezorger van de TTIP. De Britse krant The Independent citeert een TTIP-tegenstander met het verwijt aan Cameron dat hij tegen beter weten in de zegeningen van de TTIP probeert te verkopen. Het verwijt aan Cameron komt bovenop het schandaal over de betrokkenheid bij de Panama Papers en in het algemeen wordt zijn positie als 'beschadigd' beschouwd wanneer op 23 juni de Britten kunnen stemmen over een uittreding uit de EU. De jongste opiniepeilingen geven voor het eerst een meerderheid voor uittreden.
Het verzet tegen de TTIP klinkt steeds luider in Europa. Een online petitie heeft al 3,5 miljoen ondertekenaars opgeleverd. Het besef begint breed door te dringen over de enorm schadelijke gevolgen voor wat betreft de werkgelegenheid, sociale rechten, inkomen, het milieu en de consumentenbelangen. De Franse president Hollande wilde liever niet op de minitop praten over de TTIP, vanwege de impopulariteit bij de Franse bevolking. In Oostenrijk hebben beide kandidaten voor het presidentschap verklaard de TTIP te willen blokkeren. [2]
[2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/28/bisher-groesste-gefahr-fuer-ttip-in-oesterreich-kaum-noch-chancen/

No comments:

Post a Comment