Saturday, January 09, 2016

511 Waarom werd ons land multi-cultureel?Over het ontstaan van 'Links'.

  De wortels van de 'Gutmensch'.

Volgens William S. Lind was een groep intellectuelen (allemaal neefjes van Leon de Winter)  in de jaren 20 in Duitsland er van overtuigd dat ze West Europa nooit zouden kunnen overnemen ( zoals in Rusland wel lukte), omdat  de welvaart hier te groot was, en dus de klassenstrijd moeilijk zou worden. 
Ze besloten de Westerse Samenleving van binnenuit te verzwakken, door alle normen en waarden ter discussie te stellen. Door alle bestaande normen verdacht te maken en als 'onderdrukkend' af te schilderen. 
Dat deden ze door alle minderheden als 'goed' te omschrijven en alle meerderheden als 'slecht'.
Die groep intellectuelen heette de Frankfurter Schule.
Pas in de hippietijd kregen ze erg veel invloed en veranderden ze de wereld. In de jaren 80 had hun idee vooral vorm gekregen in het machtige 'Political Correctness' dogma.
Wie, zoals ik, al in 1990 kritiek had op de ongeremde massa-immigratie werd door de politiek correcten met pek en veren besmeurd.  (Leon de Winter c.s. hoefden dat werk al lang niet meer zelf te doen. Ze hadden hun 'weaponised worldview' al in de hoofden van ├álle mensen gebrand die   toegang tot de Massamedia hadden.) 
We zien dus dat de vrienden van Leon zeer belangrijk waren om ons land multi-etnisch te maken. De VVD en het bedrijfsleven mag dan de eerste arbeidskrachten hebben gehaald, maar het was 'Links' dat elke discussie over de gevaren en nadelen van de massa-immigratie als verdacht bestempelde: de immigratie in twijfel trekken kan alleen als je in je diepste overtuiging een fascist bent. 'Nou, die kant willen we niet op met ons land !"  Normale discussie afgebroken: onmogelijk.

En opvallend genoeg zien we dat precies diezelfde mensen ( De Winter, Horowits in de VS, etc.) 15 jaar geleden de bakens hebben verzet:  Nu niks meer over 'de immigranten die toch helemaal precies zoals wij waren, en dat massa-immigratie dus geen probleem was en dat hun tegenstanders wel erg veel leken op de beulen van Auschwitz'.
Nee, nu werd plotseling het Moslim-basen van de grond getild.  De tijd van het veelvormig maken van de samenleving was met succes afgerond.
Nu moest die veelvormigheid worden benut door ze te gebruiken om tweedracht te zaaien.
Dat de immigranten moslims zijn komt daarbij goed van pas, want de vorming van Groot Israel, wat toch de opdracht van Jaweh is aan zijn volk, wordt verhinderd door al die moslimvolken die nu in Irak, Syrie en Egypte leven. Die moeten daar weg of beter nog: dood. Maar dat vindt de rest van de wereld nooit goed, natuurlijk, tenzij daar alleen maar gevaarlijke en beestachtige volken wonen. Ik denk dat Israel hoopte dat ISIS zou slagen in de overname van Syrie en Irak, en dan zou de Kalief zeker worden aangespoord om 'de joden de zee in te drijven'.  Dat was het perfecte moment om die landen met een paar neutronenbommen leeg te maken,zonder dat de wereld er iets tegen zou doen.

Dan rest nog de opdracht van Jaweh: Isaiah 60:12 “. . . the nation and kingdom that will not serve [Israel] shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted”.

Hier geeft God de opdracht aan de joden om de wereld te regeren. Pas als dat is gelukt zal de Messias komen en zal er een eind komen aan dit aardse tranendal.
Maar hoe kan een zeer klein groepje nu alle landen beheersen?

Op twee manieren:
1. als niemand door heeft dat zij die landen beheersen.
2. Maar het kan ook door alles wat die volken sterkt maakt, te vernietigen. Een gemeenschappelijke religie , cultuur, normen en waarden: dat maakt van een losse groep mensen een volk, een vereende kracht.  
De Frankfurter Schule begreep dat en besloot al die verbindende factoren kapot te maken. ( Zoals ze in Rusland meteen de religie verboden en de priesters doodden. De leidende en denkende middenklasse vernietigden, en de ethniciteit als 'niet bestaand' verklaarden. Wat blijft er dan nog over om je losse individuen tot een groep te maken? )
Hoe de Frankfurter Schule dat deed ziet U in de twee video's die ik hierna noem.

Dit verhaal wordt te lang. U begrijpt hopenlijk wel dat de moslims en de vluchtelingen nu worden gebruikt om de mensen in ons land compleet in onzekerheid te brengen en om interne strijd te laten ontstaan.
Zo worden we verdeeld en dus wakker.
Hier een kort filmpje over Cultureel marxisme. ( de theorie van de Frankfurter Schule.) http://www.zerohedge.com/news/2016-01-08/cultural-marxism-explained-7-minutes

Een veel oudere en langere film geeft het nog veel beter weer: https://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

De video heet:  The history of Political Correctness. 

No comments:

Post a Comment