Sunday, September 28, 2014

392 Paul Craig Roberts: The US versus Russia and China.

This blog:

For the future of manking it is very relevant wheter a nuclear war may come, or can be evaded.
PCR, former cabinet member under Ronald Reagan,  has a very interesting view, as always.
He says: Russia and China are missing chances to bring the US down, and tis makes the chances for a nuclear war - that may be the end of manking- more probable.

Hier is het artikel van PCR, door google translate vertaald, waarvan 2 paginas zijn  gecorrigeerd:


Zullen Rusland en China houden de lieve vrede willen kiezen totdat Oorlog onvermijdelijk wordt?  

Door Paul Craig Roberts

27 september 2014 "ICH" - Obama's 24 september toespraak bij de VN is het meest absurde wat ik heb in mijn hele leven heb gehoord. Het is absoluut verbzazend dat de president van de Verenigde Staten voor de hele wereld stond te spreken  ​​en zaken vertelde waarvan  iedereen weet dat het flagrante leugens zijn,  en tegelijkertijd Washington's dubbele moraal bloot legde en hun geloof dat alleen Washington  (want de VS is uitzonderlijk en onmisbaar !)  het recht heeft  alle wetten te schenden.

Het is nog meer verbazingwekkend dat de aanwezigen  niet op  stonden  ​​en weg liepen uit de VN Algemene Vergadering.

De diplomaten van de wereld zaten daar en luisterden naar flagrante leugens van 's werelds ergste terrorist. Ze klapten zelfs instemmend.

De rest van de toespraak was gewoon volslagen onzin: "We staan ​​op een kruispunt", "Markers van de vooruitgang", "minder kans op oorlog tussen grootmachten," "honderden miljoenen uit  de armoede verheven," en terwijl Ebola Afrika  verwoest  "we heb geleerd om ziekten te genezen en de kracht van de wind en de zon te gebruiken. " We zijn nu God. "Wij", dat zijn   de "bijzondere mensen" : Americans. Niemand anders telt. "Wij" zijn het.

Het is onmogelijk om de meest absurde uitspraak in de toespraak van Obama te noemen , of de meest schandalige leugen. Is het deze? "Russische agressie in Europa herinnert aan de tijd dat grote volken kleinere vertrapten  in hun territoriale ambitie."

Of is het deze? "Nadat  het volk van Oekraïne  populaire protesten hadden georganiseerd en vroeg ​​om hervormingen, vluchtte  hun corrupte president. Tegen de wil van de regering in Kiev, werd de Krim geannexeerd. Rusland overspoelde het oosten van Oekraïne met wapens en dat wakkerde gewelddadige separatisten aan en een conflict dat duizenden levens eiste. Toen een burgervliegtuig werd neergeschoten vanuit gebieden die door deze  handlangers werden gecontroleerd, weigerden ze dagenlang om de toegang tot de crash-site toe te staan​​. Toen Oekraïne de controle over zijn grondgebied begon te herwinnen, gaf Rusland de pretentie  op dat ze  de separatisten alleen maar ondersteunden, en trokken ( Russische) troepen  de grens over. "

De hele wereld weet dat Washington de verkozen Oekraïense regering omver wierp, dat Washington weigert zijn satellietfoto's vrij te geven van de vernietiging van het  Maleisische vliegtuig, dat Oekraïne weigert de instructies van de  luchtverkeersleiding  aan het vliegtuig vrij te geven, dat Washington heeft verhinderd dat er een echt onderzoek van de vernietiging van het vliegtuig komt,  dat Europese deskundigen ter plaatse hebben getuigd dat beide zijden van de cockpit van het vliegtuig aantoonbaar door mitrailleurvuur zijn geraakt​​, een indicatie dat het vliegtuig werd neergeschoten door de Oekraïense jets die het volgden. Inderdaad, er is  geen verklaring gegeven  waarom Oekraïense jets dicht op de hielen van een vliegtuig vlogen dat werd geleid door de Oekraïense luchtverkeersleiding.
De hele wereld weet dat als Rusland  territoriale ambities had gehad, dat het dan -- toen het  door Amerika opgeleide  Georgische leger Zuid-Ossetië aanviel--  Georgië  zou hebben gehouden en weer binnen Rusland zou hebben gebracht,  waar het eeuwenlang bij had gehoord.

 pag 1 –

Merk op dat het geen agressie wordt genoemd  wanneer Washington zeven landen in 13 jaar tijd binnen valt en bombardeert zonder een oorlogsverklaring.  Agressie ontstaat wanneer Rusland  de petitie van Krimbewoners aanvaardt van wie 97 procent in het voordeel van de hereniging met Rusland stemde. Rudsland,  waar de Krim al eeuwen lang bij hoorde voordat Chroesjtsjov het aan de Socialistische Sovjet Republiek Oekraïne overhevelde in 1954 toen de Oekraïne en Rusland deel uitmaakten van hetzelfde land.

En de hele wereld weet dat, zoals de separatistische leider van de Donetsk Republiek zei: "Als de Russische militaire eenheden met ons mee zouden vechten, dan zou het nieuws niet de val van Mariupol zijn, maar de val van Kiev en Lviv."

Wat is nu precies "de kanker van gewelddadig extremisme" - ISIS dat de hoofden van vier journalisten heeft afgesneden, of Washington, dat zeven landen heeft gebombardeerd in de 21e eeuw waardoor honderdduizenden burgers zijn vermoord en miljoenen van huis en haard werden verdreven?

Wie is de ergste terrorist:   ISIS, een groep die de kunstmatige grenzen die door Britse en Franse kolonialisten zijn getrokken, wil herschrijven,  of Washington met zijn Wolfowitz Doctrine, de basis van de Amerikaanse buitenlandse politiek, die zegt dat  Washingtons belangrijkste doel de Amerikaanse hegemonie over de wereld  is?

ISIS is de creatie van Washington. ISIS bestaat uit de jihadisten die Washington gebruikte om Gaddafi omver te werpen in Libië en die ze vervolgens  door stuurde  naar Syrië om Assad ten val te brengen. Als ISIS is een "netwerk van de dood' is, een " boosaardige entiteit " met wie onderhandelingen onmogelijk zijn zoals Obama verklaart,  dan is het een netwerk van de dood dat door het regime van Obama zelf is gemaakt. Als ISIS vormt de dreiging dat Obama beweert, hoe kan het regime dat de dreiging gemaakt heeft nu geloofwaardig zijn bij het  leiden van de strijd daartegen?

Tot hier gecorrigeerd.

Obama in zijn toespraak nooit hebben het centrale probleem dat de wereld wordt geconfronteerd. Dat probleem is Washington onvermogen om de aanwezigheid van sterke onafhankelijke landen zoals Rusland en China aanvaarden. De neoconservatieve Wolfowitz Doctrine verbindt de Verenigde Staten aan het behoud van zijn status als enige Unipower. Deze taak vereist Washington "naar een vijandige macht te voorkomen dat domineert een gebied waarvan de middelen zouden onder geconsolideerde controle, voldoende zijn om de wereldwijde energie op te wekken." Een "vijandige macht" is een land dat voldoende macht of invloed heeft kunnen beperken Washington machtsuitoefening.
De Wolfowitz Doctrine richt zich expliciet Rusland: ". Onze eerste doelstelling is om het opnieuw ontstaan ​​van een nieuwe rivaal te voorkomen, hetzij op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie of elders" A "rivaal" wordt gedefinieerd als een land in staat van verdediging van haar belangen of die van bondgenoten tegen de hegemonie van Washington.
In zijn toespraak zei Obama tegen Rusland en China dat zij een deel van Washington wereldorde op voorwaarde dat zij instemmen met de hegemonie van Washington en niet storen op geen enkele manier met de controle van Washington kan zijn. Wanneer Obama zegt Rusland dat de VS zal samenwerken met Rusland 'als Rusland van koers verandert, "Obama betekent dat Moskou het primaat van belang Washington's dan het eigen belang van Rusland moeten accepteren.
Dit is duidelijk een rigide en onrealistische positie. Als Washington blijft aan het, zal de oorlog met Rusland en China volgen.

=== pag 2---
Obama vertelde China dat Washington de bedoeling om verder te gaan naar een Stille kracht in de Chinese invloedssfeer te zijn, "het bevorderen van vrede, stabiliteit, en de vrije stroom van de handel tussen de naties" door de bouw van nieuwe Amerikaanse lucht-en marine-bases uit de Filipijnen naar Vietnam, zodat Washington kan de stroom van middelen in de Zuid-Chinese Zee te beheersen en afgesneden China op wil.
Voor zover ik kan vertellen, noch de Russische of Chinese overheden inzicht in de ernst van de dreiging die van Washington vertegenwoordigt. Washington's aanspraak op wereldhegemonie lijkt te vergezocht om Rusland en China om echt te zijn. Maar het is zeer reëel.
Door te weigeren de dreiging serieus te nemen, hebben Rusland en China niet gereageerd op een manier die een einde zou brengen aan de dreiging, zonder de noodzaak van de oorlog.
Zo zou de Russische regering het meest waarschijnlijk de NAVO te vernietigen door te reageren op sancties van Washington en de EU opgelegd door Europese regeringen dat Rusland geen aardgas te verkopen aan de leden van de NAVO te informeren. In plaats van het gebruik van deze kracht heeft Rusland dwaas kon de EU op te nemen hoeveelheden opgeslagen aardgas ophopen aan woningen en industrie zien door de komende winter.
Heeft Rusland verkocht zijn nationale belangen voor je geld?
Een groot deel van de macht in Washington en de financiële hegemonie rust op de rol van de dollar als wereld reserve valuta. Rusland en China zijn traag, zelfs nalatig vanuit het standpunt van de verdediging van hun soevereiniteit, te profiteren van de mogelijkheden om deze pijler van de macht van Washington ondermijnen. Zo is sprake van het verlaten van de dollar betalingssysteem van de BRICS-landen 'meer gepraat dan actie geweest. Rusland vereist zelfs geen Washingtons Europese marionet staten om te betalen voor Russisch aardgas in roebels.
Men zou kunnen denken dat een land als Rusland die dergelijke extreme vijandigheid en demonisering van het Westen zou in ieder geval gebruik maken van de verkoop van gas aan de eigen munt in plaats van de dollar van Washington te steunen. Als de Russische regering zal blijven om de economieën van de Europese landen vijandig ondersteunen naar Rusland en om te voorkomen dat de Europese volkeren tegen bevriezing tijdens de komende winter, niet moet Rusland in ruil voor deze buitengewone subsidies voor zijn vijanden op zijn minst zorgen voor ondersteuning van de eigen valuta door te eisen betaling in roebels? Helaas voor Rusland, Rusland is besmet met westerse opgeleide neoliberale economen die Western, niet Russisch, belangen vertegenwoordigen.
Als het Westen ziet dergelijke buitengewone zwakte van de kant van de Russische regering, Obama weet dat hij kan gaan naar de VN en vertellen de meest flagrante leugens over Rusland zonder kosten dan ook naar de VS of Europa. Russische inactiviteit subsidieert demonisering van Rusland.
China is niet meer succesvol dan Rusland geweest in het gebruik van de mogelijkheden om te destabiliseren Washington. Bijvoorbeeld, het is een bekend feit, als Dave Kranzler en ik heb herhaaldelijk aangetoond, dat de Federal Reserve gebruikt haar goudbank agenten af te breken de goudprijs om de dollar waarde van het beleid van de Federal Reserve te beschermen. De methode die gebruikt is voor de bullion banken om onderaan de goudprijs met enorme hoeveelheden van naakte shorts rijden tijdens perioden van lage of onbestaande volume.

--- pag 3—
China of Rusland of beide kunnen profiteren van deze tactiek te nemen door de aankoop van elke naked short verkocht plus alle bedekt korte broek, indien aanwezig, en eist de levering plaats van de afwikkeling van de contracten in contanten. Noch New York Comex noch de Londense markt kon de levering te maken, en het systeem zou imploderen. Het gevolg van het falen om eventueel te leveren kon katastrofisch voor de westerse financiële systeem, maar in het minst de verdorven natuur van de westerse financiële instellingen zouden demonstreren.
Of China zou een meer dodelijke slag toe te brengen. Het kiezen van een tijd van verhoogde bezorgdheid of verstoring van de Amerikaanse financiële markten, kan China zijn biljoen dollar plus bezit van Amerikaanse staatsobligaties te dumpen, of zelfs al zijn bezit aan Amerikaanse financiële instrumenten, op de markt. De Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën zou kunnen proberen om de prijzen van de Amerikaanse financiële instrumenten te stabiliseren door het creëren van geld om de obligaties en andere instrumenten aan te schaffen. Deze geldcreatie zou bezorgdheid over de waarde van de dollar te verhogen, en op dat punt China de biljoen dollar kon dumpen plus het ontvangt van zijn obligatie verkopen op de beurs. De Federal Reserve kan niet afdrukken vreemde valuta's met die op te kopen van de dollar. Ruilwaarde van de dollar zou instorten en daarmee de dollar gebruikt als wereld reserve valuta. De VS zou gewoon een ander brak land niet in staat om te betalen voor de import geworden.
Mogelijk, Washington kon Japan en de Europese Centrale Bank om voldoende yen en euro's af te drukken op te kopen de gedumpte dollars. Echter, de kans is dat deze naar beneden zou brengen van de yen en de euro, samen met de dollar.
Vlucht zou plaatsvinden in de Chinese en Russische valuta, en de financiële hegemonie zou het Westen vertrekken.
Door hun terughoudendheid, Rusland en China in staat de aanval van Washington op hen. Vorige week Washington zet duizenden van haar NGO agenten in de straten van Moskou protesteren "oorlog Poetin tegen Oekraïne." Dwaas, Rusland heeft buitenlandse belangen mag kopen van haar kranten, en deze belangen voortdurend opzeggen Poetin en de Russische regering om hun Russische lezers.
Wist Rusland verkoopt zijn ziel en communicatiesysteem voor de dollar? Had een paar oligarchen uitverkocht Rusland voor Zwitserse en Londen bankdeposito's?
Rusland en China hebben moslimbevolking waaronder de CIA werkt bemoedigend dissociatie, rebellie en geweld. Washington is van plan te breken van de Russische Federatie in kleinere, zwakkere landen die niet kon staan ​​in de weg van de hegemonie van Washington. Russische en Chinese angst voor verdeeldheid onder hun eigen moslimbevolking veroorzaakt hebben beide regeringen om de zeer ernstige strategische fout van uitlijnen met Washington tegen ISIS en met het beleid van de bescherming van Washington status quo in de moslimwereld Washington's maken.
Als Rusland en China begrepen de dodelijke dreiging die Washington presenteert, zou beide regeringen werken volgens het aloude principe dat "de vijand van mijn vijand is mijn vriend." Rusland en China zou ISIS arm met oppervlak naar lucht raketten naar beneden te brengen van de Amerikaanse vliegtuigen en met de militaire inlichtingendienst, om een Amerikaanse nederlaag bereiken. Met een nederlaag zou de omverwerping van Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Egypte en al van de Amerikaanse marionet heersers in het gebied komen. Washington

Pag 4 ====

zou de controle verliezen over olie, en de petro-dollar zou de geschiedenis. Het is bijzonder dat in plaats van Rusland en China zijn bezig om de controle van Washington over de Midden-Oosten en de petro-dollar te beschermen.
China is blootgesteld aan verscheidene aanvallen. De Rockefeller Foundation creëert Amerikaanse agenten in Chinese universiteiten, of zo ik ben geïnformeerd door de Chinese academici. Amerikaanse bedrijven die vinden in China creëren Chinese borden waarop ze plaats de familieleden van de lokale en regionale partijfunctionarissen. Hierdoor verschuift de loyaliteit van de centrale overheid naar de Amerikaanse geld. Bovendien heeft China veel economen opgeleid in de VS die zijn doordrongen van de neoliberale economie, dat de belangen van Washington vertegenwoordigt.
Rusland en China hebben belangrijke percentages van de bevolking die willen western te zijn. Het falen van het communisme in beide landen en het succes van de Amerikaanse koude oorlog propaganda hebben loyaliteiten gemaakt naar Amerika in plaats van hun eigen regeringen. In Rusland gaan ze door de aanduiding "Atlantisch integrationisten." Het zijn Russen die wensen te worden geïntegreerd in het Westen. Ik weet minder over de Chinese tegenhanger, maar onder de jeugd westerse materialisme en gebrek aan seksuele terughoudendheid is aantrekkelijk.
Het onvermogen van de Russische en Chinese overheden in het reine met de bedreiging van hun bestaan ​​te komen als soevereine landen door de neoconservatieve aandringen op Amerikaanse wereldhegemonie maakt nucleaire oorlog meer kans. Als Rusland en China aanslaan te laat in het spel, zal hun enige alternatief oorlog of onderwerping aan de hegemonie van Washington zijn. Omdat er geen mogelijkheid van de Amerikaanse en NAVO-invasie en bezetting van Rusland en China, zou de oorlog kernenergie zijn.
Om deze oorlog, die,, zou het leven zoals zoveel deskundigen hebben aangetoond ontbinden op aarde te voorkomen, moet de Russische en Chinese overheden binnenkort veel realistischer in hun beoordeling van het kwaad dat zich in wat Washington is veranderd in ergste terroristische staat ter wereld te worden -de VS.
Het is mogelijk dat Rusland, China en de rest van de wereld zal gered worden door de Amerikaanse economische ineenstorting. De Amerikaanse economie is een kaartenhuis. Real mediaan gezinsinkomen in de lange termijn een daling. Universiteiten produceren afgestudeerden met een diploma en zware schulden, maar geen banen. De obligatiemarkt is opgetuigd door de Federal Reserve, die noodzaakt tuigage het edelmetaal markten om de dollar te beschermen. De beurs is opgetuigd door de uitstorting van geld van de Federal Reserve, het Plunge Protection Team, en door bedrijven inkoop van hun eigen voorraad. De dollar wordt ondersteund door de traditie, gewoonte, en valutaswaps.
De Amerikaanse House of Cards blijft staan ​​alleen als gevolg van de tolerantie van de wereld voor enorme corruptie en desinformatie en omdat hebzucht wordt voldaan door het geld van een opgetuigd systeem.
Rusland en / of China kon trekken onderaan deze House of Cards wanneer een van beide landen of beide hadden leiding staat van het.

--- pag 5===


Dr
 Paul Craig Roberts was adjunct-secretaris van de Schatkist voor het economisch beleid en associate editor van de Wall Street Journal.

Here is PCR's article of 27 sept 2014:


Will Russia and China Hold Their Fire Until War Is the Only Alternative?
By Paul Craig Roberts

September 27, 2014 "ICH" -  

Obama’s September 24 speech at the UN is the most absurd thing I have heard in my entire life. It is absolutely amazing that the president of the United States would stand before the entire world and tell what everyone knows are blatant lies while simultaneously demonstrating Washington’s double standards and belief that Washington alone, because the US is exceptional and indispensable, has the right to violate all law.

It is even more amazing that every person present did not get up and walk out of the assembly.

The diplomats of the world actually sat there and listened to blatant lies from the world’s worst terrorist. They even clapped their approval.

The rest of the speech was just utter bullshit: “We stand at a crossroads,” “signposts of progress,” “reduced chance of war between major powers,” “hundreds of millions lifted from poverty,” and while ebola ravages Africa “we’ve learned how to cure disease and harness the power of the wind and the sun.” We are now God. “We” is comprised of the “exceptional people”–Americans. No one else counts. “We” are it.

It is impossible to pick the most absurd statement in Obama’s speech or the most outrageous lie. Is it this one? “Russian aggression in Europe recalls the days when large nations trampled small ones in pursuit of territorial ambition.”

Or is it this one? “After the people of Ukraine mobilized popular protests and calls for reform, their corrupt president fled.  Against the will of the government in Kiev, Crimea was annexed.  Russia poured arms into eastern Ukraine, fueling violent separatists and a conflict that has killed thousands.  When a civilian airliner was shot down from areas that these proxies controlled, they refused to allow access to the crash for days.  When Ukraine started to reassert control over its territory, Russia gave up the pretense of merely supporting the separatists, and moved troops across the border.”

The entire world knows that Washington overthrew the elected Ukrainian government, that Washington refuses to release its satellite photos of the destruction of the Malaysian airliner, that Ukraine refuses to release its air traffic control instructions to the airliner, that Washington has prevented a real investigation of the airliner’s destruction, that European experts on the scene have testified that both sides of the airliner’s cockpit demonstrate machine gun fire, an indication that the airliner was shot down by the Ukrainian jets that were following it. Indeed, there has been no explanation why Ukrainian jets were close on the heels of an airliner directed by Ukrainian air traffic control.

The entire world knows that if Russia had territorial ambitions, when the Russian military defeated the American trained and supplied Georgian army that attacked South Ossetia, Russia would have kept Georgia and reincorporated it within Russia where it resided for centuries.
Notice that it is not aggression when Washington bombs and invades seven countries in 13 years without a declaration of war. Aggression occurs when Russia accepts the petition of Crimeans who voted 97 percent in favor of reuniting with Russia where Crimea resided for centuries before Khrushchev attached it to the Soviet Socialist Republic of Ukraine in 1954 when Ukraine and Russia were part of the same country.

And the entire world knows that, as the separatist leader of the Donetsk Republic said, “If Russian military units were fighting with us, the news would not be the fall of Mariupol but the fall of Kiev and Lviv.”

Which is “the cancer of violent extremism”–ISIS which cut off the heads of four journalists, or Washington which has bombed seven countries in the 21st century murdering hundreds of thousands of civilians and displacing millions?

Who is the worst terrorist–ISIS, a group that is redrawing the artificial boundaries created by British and French colonialists, or Washington with its Wolfowitz Doctrine, the basis of US foreign policy, which declares Washington’s dominant objective to be US hegemony over the world?

ISIS is the creation of Washington. ISIS consists of the jihadists Washington used to overthrow Gaddafi in Libya and then sent to Syria to overthrow Assad. If ISIS is a “network of death,” a “brand of evil” with which negotiation is impossible as Obama declares, it is a network of death created by the Obama regime itself. If ISIS poses the threat that Obama claims, how can the regime that created the threat be credible in leading the fight against it?

Obama never mentioned in his speech the central problem that the world faces. That problem is Washington’s inability to accept the existence of strong independent countries such as Russia and China. The neoconservative Wolfowitz Doctrine commits the United States to maintaining its status as the sole Unipower. This task requires Washington “to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power.” A “hostile power” is any country that has sufficient power or influence to be able to limit Washington’s exercise of power.

The Wolfowitz Doctrine explicitly targets Russia: “Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere.” A “rival” is defined as any country capable of defending its interests or those of allies against Washington’s hegemony.

In his speech, Obama told Russia and China that they can be part of Washington’s world order on the condition that they accept Washington’s hegemony and do not interfere in any way with Washington’s control. When Obama tells Russia that the US will cooperate with Russia “if Russia changes course,” Obama means that Moscow must accept the primacy of Washington’s interest over Russia’s own interest.

Clearly, this is an inflexible and unrealistic position. If Washington keeps to it, war with Russia and China will ensue.

Obama told China that Washington intended to continue to be a Pacific power in China’s sphere of influence, “promoting peace, stability, and the free flow of commerce among nations” by building new US air and naval bases from the Philippines to Vietnam so that Washington can control the flow of resources in the South China Sea and cut off China at will.

As far as I can tell, neither the Russian nor Chinese governments understand the seriousness of the threat that Washington represents. Washington’s claim to world hegemony seems too farfetched to Russia and China to be real. But it is very real.

By refusing to take the threat seriously, Russia and China have not responded in ways that would bring an end to the threat without the necessity of war.

For example, the Russian government could most likely destroy NATO by responding to sanctions imposed by Washington and the EU by informing European governments that Russia does not sell natural gas to members of NATO. Instead of using this power, Russia has foolishly allowed the EU to accumulate record amounts of stored natural gas to see homes and industry through the coming winter.

Has Russia sold out its national interests for money?

Much of Washington’s power and financial hegemony rests on the role of the US dollar as world reserve currency. Russia and China have been slow, even negligent from the standpoint of defending their sovereignty, to take advantage of opportunities to undermine this pillar of Washington’s power. For example, the BRICS’ talk of abandoning the dollar payments system has been more talk than action. Russia doesn’t even require Washington’s European puppet states to pay for Russian natural gas in rubles.

One might think that a country such as Russia experiencing such extreme hostility and demonization from the West would at least use the gas sales to support its own currency instead of Washington’s dollar. If the Russian government is going to continue to support the economies of European countries hostile to Russia and to prevent the European peoples from freezing during the coming winter, shouldn’t Russia in exchange for this extraordinary subsidy to its enemies at least arrange to support its own currency by demanding payment in rubles? Unfortunately for Russia, Russia is infected with Western trained neoliberal economists who represent Western, not Russian, interests.

When the West sees such extraordinary weakness on the part of the Russian government, Obama knows he can go to the UN and tell the most blatant lies about Russia with no cost whatsoever to the US or Europe. Russian inaction subsidizes Russia’s demonization.

China has been no more successful than Russia in using its opportunities to destabilize Washington. For example, it is a known fact, as Dave Kranzler and I have repeatedly demonstrated, that the Federal Reserve uses its bullion bank agents to knock down the gold price in order to protect the dollar’s value from the Federal Reserve’s policies. The method used is for the bullion banks to drive down the gold price with enormous amounts of naked shorts during periods of low or nonexistent volume.

China or Russia or both could take advantage of this tactic by purchasing every naked short sold plus all covered shorts, if any, and demanding delivery instead of settling the contracts in cash. Neither New York Comex nor the London market could make delivery, and the system would implode. The consequence of the failure to deliver possibly could be catastrophic for the Western financial system, but in the least it would demonstrate the corrupt nature of Western financial institutions.

Or China could deal a more lethal blow. Choosing a time of heightened concern or disruptions in US financial markets, China could dump its trillion dollar plus holdings of US treasuries, or indeed all its holdings of US financial instruments, on the market. The Federal Reserve and the US Treasury could try to stabilize the prices of US financial instruments by creating money with which to purchase the bonds and other instruments. This money creation would increase concern about the dollar’s value, and at that point China could dump the trillion dollars plus it receives from its bond sales on the exchange market. The Federal Reserve cannot print foreign currencies with which to buy up the dollars. The dollar’s exchange value would collapse and with it the dollar’s use as world reserve currency. The US would become just another broke country unable to pay for its imports.

Possibly, Washington could get Japan and the European Central Bank to print enough yen and euros to buy up the dumped dollars. However, the likelihood is that this would bring down the yen and euro along with the dollar.

Flight would occur into the Chinese and Russian currencies, and financial hegemony would depart the West.

By their restraint, Russia and China enable Washington’s attack upon them. Last week Washington put thousands of its NGO operatives into the Moscow streets protesting “Putin’s war against Ukraine.” Foolishly, Russia has permitted foreign interests to buy up its newspapers, and these interests continually denounce Putin and the Russian government to their Russian readers.
Did Russia sell its soul and communication system for dollars? Did a few oligarchs sell out Russia for Swiss and London bank deposits?

Both Russia and China have Muslim populations among whom the CIA operates encouraging disassociation, rebellion, and violence. Washington intends to break up the Russian Federation into smaller, weaker countries that could not stand in the way of Washington’s hegemony. Russian and Chinese fear of discord among their own Muslim populations have caused both governments to make the extremely serious strategic mistake of aligning with Washington against ISIS and with Washington’s policy of protecting Washington’s status quo in the Muslim world.

If Russia and China understood the deadly threat that Washington presents, both governments would operate according to the time honored principle that “the enemy of my enemy is my friend.” Russia and China would arm ISIS with surface to air missiles to bring down the American planes and with military intelligence in order to achieve an American defeat. With defeat would come the overthrow of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Egypt and all of the American puppet rulers in the area. Washington would lose control over oil, and the petro-dollar would be history. It is extraordinary that instead Russia and China are working to protect Washington’s control over the Middle East and the petro-dollar.

China is subject to a variety of attacks. The Rockefeller Foundation creates American agents in Chinese universities, or so I am informed by Chinese academics. American companies that locate in China create Chinese boards on which they place the relatives of local and regional party officials. This shifts loyalty from the central government to the American money. Moreover, China has many economists educated in the US who are imbued with the neoliberal economics that represents Washington’s interests.

Both Russia and China have significant percentages of their populations who wish to be western. The failure of communism in both countries and the success of American cold war propaganda have created loyalties to America in place of their own governments. In Russia they go by the designation “Atlanticist Integrationists.” They are Russians who wish to be integrated into the West. I know less about the Chinese counterpart, but among youth Western materialism and lack of sexual restraint is appealing.

The inability of the Russian and Chinese governments to come to terms with the threat posed to their existence as sovereign countries by the neoconservative insistence on American world hegemony makes nuclear war more likely. If Russia and China catch on too late in the game, their only alternative will be war or submission to Washington’s hegemony. As there is no possibility of the US and NATO invading and occupying Russia and China, the war would be nuclear.

To avoid this war, which, as so many experts have shown, would terminate life on earth, the Russian and Chinese governments must soon become far more realistic in their assessment of the evil that resides in what Washington has turned into the world’s worst terrorist state–the US.

It is possible that Russia, China, and the rest of the world will be saved by American economic collapse. The US economy is a house of cards. Real median family incomes are in long-term decline. Universities produce graduates with degrees and heavy debts but no jobs. The bond market is rigged by the Federal Reserve which necessitates rigging the bullion markets in order to protect the dollar. The stock market is rigged by the outpouring of money from the Federal Reserve, by the Plunge Protection Team, and by corporations repurchasing their own stock. The dollar is supported by tradition, habit, and currency swaps.

The American House of Cards continues to stand only as a result of the tolerance of the world for vast corruption and disinformation and because greed is satisfied by the money made from a rigged system.

Russia and/or China could pull down this House of Cards whenever either country or both had leadership capable of it.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal.
No comments:

Post a Comment