Saturday, April 13, 2013

273 Over de Salafisten.

Deze blog: http://tiny.cc/qvwjvw

De gesel van het salafisme


Door: Willy van Damme. (Hier Willy's blog, zonder mijn opmerkingen.) 

In rood: opmerkingen van Jan Verheul.
Lang werd het wat betreft Syrië door de klassieke media ontkend maar ook hier (in  Syrië) laat het salafisme grote sporen van vernieling na. En het is verre van het enige land waar deze stroming binnen de islam zorgt voor ware bloedbaden en regelrechte terreur. Waarom, en hoe kon die origineel niet-gewelddadige visie op de islam zo uitgroeien tot een zelden gezien misdadig monster?
Eerste drie generaties
Salafisme is als stroming binnen de islam nog het best te vergelijken met bizarre versies van het christendom als de Amish in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Salafisme slaat als woord op ‘voorouders’ (salaf) en wil in essentie de tradities, regels en wetten van de eerste drie generaties van islamitische leiders bewaren.
Ze baseren zich daarbij op enkele teksten uit die periode en zijn dan ook sterk dogmatisch. Al de geschriften, verklaringen en interpretaties die na die drie eerste generaties komen zijn voor hen zondig. En elke discussie over die eerste teksten is ten strengste verboden. Ze zijn letterlijk te nemen.
Typerend is dat zij zelfs de term wahhabieten verwerpen. Dit terwijl het nochtans de 18de eeuwse Muhammed ibn Abd al Wahhab was die deze visie een ideologische basis gaf. Vandaar dat men in de Saoedische context in westerse kringen steeds over het wahhabietisme sprak.
Want het koninklijke huis al Saoed dat Saoedi Arabië stichtte maakte van dit wahhabietisme de officiële staatsgodsdienst. De overige stromingen worden er gezien als ketters en zal men hoogstens tolereren.
Secularisten
Maar salafisten vinden die tittel onaanvaardbaar want Wahhab herhaalde volgens hen alleen maar wat in de achtste eeuw al werd gezegd en geschreven. En Wahhab kwam erna. Het is een dogmatisme die men ook bij bepaalde christelijke kerken o.m. in Nederland kan vinden.
Tot 1979 waren er met salafisten voor zover geweten ook nergens serieuze problemen. Ze hadden hun visie op geloof en maatschappij en behoudens het Arabisch schiereiland had niemand er last van.
Wel vormden ze samen met meer traditioneel gerichte islamistische groepen als de moslimbroederschap een antwoord op de secularisten die tot recent het overwicht hadden in het Midden-Oosten. Overwicht dat men nu aan het opruimen is.
Afghanistan
In 1979 begon de Amerikaanse president Jimmy Carter en zijn Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski met een oorlog tegen Afghanistan. Zij lokten door gerichte provocaties de Sovjet-Unie in het land en begonnen met behulp van conservatieve islamisten uit wraak voor Vietnam met een oorlog tegen de Sovjets.
Jan Verheul :  De VS steunde dus de Afghaanse rebellen al toen Rusland nog niet het land was binnengevallen. Er was een communistische bewind in Afghanistan: seculier en met gelijke rechten voor de vrouwen. Dàt bewind heeft de VS bewust verdreven, ten bate van een veel meer religieus bewind.
 De steun aan de mudjaheddin was juist bedoeld om Rusland binnen te lokken. Brzezinski wist dat dit slecht zou aflopen voor de Russen, en zei: "Let's give them their Vietnam."
In Pakistan bracht men daarbij generaal Zia ul Haq aan het bewind. 
Het was de start van een jihad en allerlei jihadisten die men via vooral Saoedi Arabië ronselde. 
Schimmige figuren en drughandelaars als Gulbuddin Hekmatyar, Bin Laden, Al Qaeda, de moedjahedien en de Taliban met Mullah Omar.
Muziek werd verboden en onderwijs voor meisjes bijna onbestaande. En wie niet luisterde werd desnoods onthoofd. Ook werden alle andere vormen van cultuur behoudens hun ultra dogmatische versie van de islam verboden.
Typerend waren de vernieling van boeddhistische beeldhouwwerken uit de pre-islamitische periode van Afghanistan. Een fenomeen dat we ook nu zagen in Libië, Tunesië, Mali en Syrië. Het was ook de start van de vele zelfmoordacties waarbij soms tientallen niet zelden geheel onschuldige slachtoffers vielen, incluis biddende gelovigen in moskeeën.
Tegen het salafisme
En nochtans zijn dergelijke acties en het vermoorden van tegenstanders ook volgens salafistische schriftgeleerden als Abd al Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz ten strengste verboden. Zich daarbij uiteraard baserend op teksten uit de eerste periode van de islam.
Maar dat is anno 21ste eeuw voor het moderne salafisme en haar imams geen zorg. Recent nog stelde zo’n schriftgeleerde dat het verkrachten van niet-salafisten mag. Een ander voorbeeld is de bij Syrische salafisten erg populaire Syrische vanuit Saoedi Arabië opererende predikant Adnan al Arour.
Deze riep via de Saoedische satelliettelevisie op om niet-soennieten die weigeren hem te gehoorzamen in stukken te hakken en de beenderen aan de honden te voederen
Van een erg dogmatische meer vreedzame religieuze stroming is het salafisme de voorbije 30 jaar dan ook uitgegroeid tot de gesel van vooral het Midden-Oosten en zelfs daarbuiten.
Een potje
Voor vele soennitische schriftgeleerden zijn die salafisten dan ook ketters die wegens een gebrek aan kennis van de koran en andere islamitische teksten er gewoon een potje van maken. Een karikatuur. Maar dat deert een Adnan al Arour of zijn Saoedische broodheren niet. Zij zaaien haat.
Het is nu vooral een groep geworden die via geweld haar wil aan de rest van het Midden-Oosten poogt op te dringen. Het vermoorden van imams en het vernielen van heiligdommen van andere religies is in Syrië de dagelijkse praktijk. Iets wat voorheen in deze wereld een zeer zeldzaam fenomeen was.
Gebleken is ook dat veel van die jihadisten/moedjahedien/salafisten feitelijk criminelen zijn die onder het mom van religie niet veel meer doen dan moorden en plunderen dat het niet op kan. Ook drugs spelen hierbij een grote rol.
Zo is er de Afghaanse ‘verzetsleider’ Gulbuddin Hekmatyar die in 1979 met steun van de VS, Pakistan en Saoedi Arabië van Afghanistan ‘s werelds grootste opium- en heroïneproducent maakte. Een rol die het land onder de Taliban bleef behouden.
Cocaïne
Ook de Saoedische prins Nayef bin Sultan al Shalaan, schoonzoon van de Saoedische minister van Defensie en kleinzoon van de eerste Saoedische koning Abdulaziz, is zowel een bij verstek in Frankrijk tot 10 jaar cel veroordeelde groothandelaar in cocaïne – het gaat bijna zeker over vele tonnen – als een financier van die Syrische rebellen.
Maar vooral dankzij Saoedi Arabië en ook Qatar krijgen allerlei haatpredikanten met een meer dan schrikbarend discours vrij spel. Daarbij gebruikt Riaad twee middelen. Eerst is er het massaal vele geld waarover het als oliestaat beschikt. Zo krijgen ronselaars voor de jihad voor hun werk onbeperkte fondsen ter beschikking.
Ook is er de rol van Mekka waarnaar elke moslim in zijn leven normaal een keer op bedevaart moet gaan. Verder zijn er voor islamstudies in Saoedi Arabië onbegrensde mogelijkheden. Het stuurt bovendien gratis imams de wereld rond en religieuze werken kan men er voor een peulschil massaal bekomen. En dan zijn er de vele madrassa’s, de Koranscholen.
Zo bleek uit een recente Algerijnse studie dat alle religieuze werken in het land afkomstig waren uit Saoedi Arabië.
Het is voor het salafisme en Saoedi Arabië de ideale wijze om in een specifiek land te infiltreren en het naderhand dan pogen over te nemen zoals nu in Tunesië, Libië, Egypte en ook Syrië.
Jan Verheul: Volgens FBI klokkeluidster Sibel Edmonds werkt de beweging van Fetulla Gülen precies op dezelfde manier. Maar, en dat is heel pikant: Fetullah Gülen wordt met Amerikaans belasting-geld gefinancierd ! Maar liefst 20 miljard $ heeft zijn beweging de afgelopen jaren geïnvesteerd. FG beweert dat hij die 20 miljard heeft ontvangen van sympathisanten in Turkije.... 20 miljard !  Hij woont in Pensylvania. ( Blog 272) ( Sibel Edmonds )
Wapenverkoop
En dit geld speelt bij deze salafistische golf ook nog een andere belangrijke rol. Zo kocht Qatar hier Dexia Luxemburg en KBC Luxemburg, in Frankrijk voetbalclub Paris-Saint-Germain en in Groot-Brittannië o.m. het luxewaarhuis Harrods. Om maar wat te noemen.
En dan kopen Qatar en Saoedi-Arabië in de VS en Europa de uitrusting voor ganse legers. Legers die ze nu en nooit zullen hebben. Maar voor Europese wapenmakers als Thales, FN, EADS en BAE die met krimpende lokale overheidsaankopen kampen is dit de manier om te overleven.
En dus is de lokroep vanuit Riaad en Doha zeer groot. Ook voor onze wapenindustrie is zeker Saoedi-Arabië erg belangrijk. En dreigt men vanuit Europa met maatregelen dan dreigen die olie- en gassjeiks gewoon met het opzeggen van die lucratieve contracten.
Het maakt die landen oppermachtig, mede doordat ze het spel van de VS en Israël meespelen. Zeker onder president Barack Obama is het salafisme en de politieke islam terug een belangrijke bondgenoot geworden.
De periode van de ruzies met Al Qaeda – als die er echt ooit waren – zijn reeds lang voorbij. En de VS heeft de salafisten broodnodig om vijanden als China, Rusland en Syrië kapot te maken of te verzwakken. Zowel in het Chinese Sinkiang ( Xinxiang) als in de Russische Kaukasus zijn salafistische terreurgroepen actief.
Jan Verheul:  Sibel Edmonds vertelt hoe Richard Perle (en andere  Neocons) al in 1995 een American -Turkish Council vormden en hoe die met veel geld Turkse criminelen aanslagen lieten plegen in Xinxiang en in de Kaukasus.  Zelfs de tweede man van Al Qaida, Ayman al Zawahiri, zou al vele jaren lang goede contacten met Saudi's en Amerikanen hebben, en in feite hun agenda uitvoeren ! ( Zawahiri )
Een godsgeschenk
Er zijn nog wel problemen in Somalië – maar dat is de periferie en deert zeker niemand – en wat discussies met de Taliban, maar die plooien strijkt men duidelijk glad. Het is trouwens geen toeval dat de Afghaanse president Hamid Karzai af en toe stelt dat de VS met de Taliban tegen hem samenzweert.
Voor de VS – die een probleem hebben om hun leger nog in te zetten – komen deze jihadisten als een godsgeschenk. Ze vechten bijna gratis, schrikken niet terug voor zelfmoordacties en luisteren naar die haatpredikanten. Het geluk kan niet op.

Jan Verheul: Willy gaat er van uit dat het idee om de salafisten te pushen en daarna te gebruiken,  vanuit Saudi Arabië kwam. Ik denk dat het idee vooral van Richard Perle kwam, die al in 1985 ( !) een voorloper van het American -Turkish Council  in het leven riep. 
Wel is er de levensgrote vraag of al die salafistische moordbendes zich op termijn niet gaan keren tegen de VS en Europa. De schrik van ons veiligheidsapparaat. En dat dreigt bijna onvermijdelijk te zijn, waarbij deze toestand doet denken aan een periode uit het verre verleden.
Jan Verheul:  Willy is mijn favoriete blogger, maar waar hij schrijft 'Amerika', daar zou volgens mij moeten staan: de Neocons.  En waar we 'Neocons' schrijven, moeten we volgens mij lezen: 'een beweging die grote macht verwierf in de Amerikaanse politiek ( vanaf Reagan), opgericht door joodse mensen (al vòòr WO2), die de Amerikaanse macht zodanig aanwendt dat dit goed is voor Israel.'
Bart Jan Spruyt schreef dat Neocons in Washington 'n synoniem voor 'joodse politici' was. Sniegoski toonde aan dat de oorlog in Irak een joodse onderneming was.
Mijn definitie: Neocons zijn Amerikanen die het belang van Israel stellen boven het belang van de VS.  
Natuurlijk worden de meest opvallende rollen door niet-joodse politici vervuld: Rumsfeld en Cheney en Bush. Maar alledrie hebben ze persoonlijke winst behaald bij het uitvoeren van de Neocon-agenda. Een winst die het land dat ze moesten dienen, Amerika, niet behaalde. 

Willy spreekt hierboven grotendeels over Midden-Oosten politiek, en vrij algemeen wordt aangenomen dat Israel de Amerikaanse MO politiek bepaalt.  
Brzezinski had nog wèl primair het Amerikaanse belang voor ogen, zo lezen we in  ‘The Grand Chessboard’.   
Brzezinski schreef:  " als Amerika oppermachtig wil blijven moet het militaire bases in de olie-landen vestigen". 
De Neocons hebben , aansluitend daarop hun PNAC rapport geschreven in 2000. Dat PNAC Report leest als een scenario van wat er de  afgelopen 12 jaar is gebeurd: 911 als het zo gewenste nieuwe Pearl Harbor en de oorlogen die 911 mogelijk maakte zorgden er voor dat overal Amerikaanse bases konden worden gevestigd.  
De schrijvers van het PNAC report waren vrijwel allemaal joods, en hun grootste zorg is niet de olie, en niet Amerika's belang, maar het voortbestaan en de veiligheid van Israel.
Dat blijkt ook uit hun advies aan de Israelische regering in  'A Clean Break', uit 1996.

De vraag van Willy:  "...of al die salafistische moordbendes zich op termijn niet gaan keren tegen de VS en Europa" wordt voor mij in feite deze,  veel moeilijker  vraag: 
"Hoe is het nu denkbaar dat Israël de voorkeur geeft aan moslim-extremisten om zich heen in plaats van aan gematigde moslims. ?"  
Het antwoord moet ik zelf bedenken, want de Israeli's zullen het mij niet vertellen.  Hier volgen een aantal 'feiten' die mijn visie ondersteunen: 
1. We zien dat Israel altijd begrepen heeft dat 'vrede' hetzelfde is als : stilstand.  Vooruitgang ( = Verovering) wordt alleen gemaakt door strijd. Maar dan moet je wel machtiger zijn dan jouw tegenstander.   
2. Het is nu bekend dat àlle oorlogen met de arabische landen door Israel met opzet zijn begonnen, maar àltijd was bij de Israeli's zelf de wetenschap aanwezig dat ze het sterkste waren. ( Alan Hart ) ( Peled video ) ( Peled article
3. Oud premier Moshe Sharett beschreef in zijn dagboeken hoe Israel bewust de Palestijnen uitlokte tot geweldpleging. ( Livia Rokach )
4. Van oud Aipac lid Richard Forer (en uit andere bronnen) weten we dat Israel zèlf mede aan de wieg stond van Hamas. ( Forer)
5. Ariel Sharon liep de Tempelberg op, zeker wetend dat dit de 2e intifada zou veroorzaken. 
6. In 'A Clean Break' adviseerden de Neocons aan Israel om agressief te zijn (gedekt door het grote Amerikaanse leger dat in hun macht  was, uiteraard...) 
7. Niets doen betekent voor Israel ook dat Arabische landen als Irak en Iran mogelijk steeds sterker zouden worden. Al in 1982 beschreef Oded Yinon dat Israel in de arabische landen verdeeldheid zou moeten zaaien, en daarna de groepen in die landen tegen elkaar moest opzetten: The Yinon Plan
8. Niets doen zou dus geen optie zijn.  Maar zelf die landen kapot gaan schieten ook niet:  dat zou 1 miljard moslims heel boos op Israel maken.  Een andere 'macht' zou het dus moeten doen.  
9. Correctie op nr 8:  Niets doen is uiteraard wel mogelijk, indien Israel aan de Palestijnen een deel van hun land terug geeft, en ze verder met rust zou laten.  Maar dat is voor de Israeli's duidelijk geen optie.  Naar mijn mening is het uiteindelijke doel het gebied van Eretz Israel, dus het hele gebied vanaf de Nijl tot de Eufraat, veroveren.  En flink wat joden zullen zelfs vinden dat aan de opdracht van Yaweh moet worden voldaan: 
  Isaiah 60:12(“. . .The nation and kingdom that will not serve Israel shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted” 
Isaiah 61:5-6 (“. . .Strangers shall stand and feed your flocks. . . : Ye shall eat the riches of the Gentiles. . .”

De opdracht van G-d is dus dat de joden heer en meester over alle volkeren worden...
Samenvattend: 
We zien dat Saudi Arabië, een land dat uiteraard nauwelijks iets kan doen zonder dat Amerika ( = Israel)  het goed vindt,  ferm de Salafisten-beweging steunt met koranschlen, geld en wapens. 
We zien dat FBI -insiders verklaren dat joodse politici ( Grossmann, Feih, Perle)  al in 1995  een American-Turkish Council op poten zetten en daarmee allerlei islamitisch terrorisme financieren. 
We zien dat FBI-insiders zeggen dat de grote Fetullah Gulen organisatie met Amerikaans geld wordt gesteund en dat deze beweging via de weg van de geleidelijkheid  in feite moslim-extremisme steunt.  
We zien dat moslim-extremisten in diverese landen regeringen verdrijven die weigeren aan de leiband van de US en Israel te lopen: Irak,  Libie, Syrie.  
We zien dat moslim-extremisten worden ingezet om landen als Rusland ( Chechenie) en China ( Xinxiang) te verzwakken.
We zien dat moslimextremisten in olierijke landen als Azerbeidjan en andere landen rond de kaspische zee, huishouden en de regeringen in die landen willen losweken van hun Russische affiliaties.  In Azerbeidjan dat al gebeurd. 
De Salafisten zijn dus een machtig wapen dat door Amerika en Israel wordt gebruikt, maar is er niet het gevaar dat die Salafisten zich op een dag tegen Israel keren? 
Ja, dat zel zeker op een dag gebeuren. Ik ben bang dat Israel daar dan heel erg veel publiciteit over zal gaan maken, en uiteindelijk - op basis van zelf-verweer-  zo'n land of volk met een atoombom uit zal schakelen...  
Wie gaat er daarna nog iets tegen Israel doen? 
Dat is toch precies de reden dat de VS de atoombom op de japanse steden gooide!  Japan was al verslagen, en de Jappen hadden zich al over gegeven ( met als conditie dat de Keizer zou mogen aanblijven). Dat was de reden  dat de VS de vrede niet wilde sluiten en de bommen wierp. Later bleef de Keizer toch aan, uiteraard. ( Fog of War )
Ook Sheikh Imran Husseini heeft dit scenario voor ogen: ( Imran Husseini

De Romeinen. 
Zo hadden de Romeinen een groot probleem om hun immens imperium onder controle te houden. De kosten werden steeds groter, de inkomsten liepen terug en de tegenstanders werden alsmaar sterker. Reden waarom men steeds meer Germaanse stammen gebruikte om andere Germaanse stammen tegen te houden.
Tot de Ostrogoten genoeg hadden van het Romeinse gemarchandeer en Rome veroverden. Het was het einde van dat ooit zo machtige Romeinse rijk.
Zeker is dat de VS en de EU door die salafisten te bewapenen en te financieren en Saoedi Arabië en Qatar vrij spel te geven, een enorm risico nemen. Ze vernielen niet alleen het Midden-Oosten maar brengen ook Europa in gevaar. Maar dat zal Riaad, Doha en Washington worst wezen.
Zoals ze nu ook bijna zeker met plezier toekijken hoe hun regio in de fik gaat. En Israël? Daar geniet de leiding met volle teugen hoe hun vijanden elkaar de kop inkloppen. Meer hoeft dat voor hen niet te zijn.
Willy Van Damme

No comments:

Post a Comment